Download Print this page

Philips SBC SC280 Vejledning

3-in-1 dampcenterenhed
Hide thumbs

Advertisement

SBC_SC280.qxd 13-07-2004 10:37 Pagina 1
3-in-1 Steaming Centre
SBC
SC280
Instructions for use
English 4
Instructions pour l'utilisation
Français 12
Modo de empleo
Español 20
Bedienungsanleitung
Deutsch 28
Gebruiksaanwijzing
Nederlands 36
Istruzioni per l'uso
Italiano 44
Instruções de uso
Português 52
60
Bruksanvisning
Svenska 68
Vejledning
Dansk 76
Bruksanvisning
Norsk 84
Käyttöohje
Suomi 92

Advertisement

loading

  Also See for Philips SBC SC280

  Related Manuals for Philips SBC SC280

  Summary of Contents for Philips SBC SC280

 • Page 1 SBC_SC280.qxd 13-07-2004 10:37 Pagina 1 3-in-1 Steaming Centre SC280 Instructions for use English 4 Instructions pour l’utilisation Français 12 Modo de empleo Español 20 Bedienungsanleitung Deutsch 28 Gebruiksaanwijzing Nederlands 36 Istruzioni per l’uso Italiano 44 Instruções de uso Português 52 Bruksanvisning Svenska 68 Vejledning...
 • Page 2 SBC_SC280.qxd 13-07-2004 10:37 Pagina 2 Helpline (www.p4c.philips.com) België & Luxemburg/ Nederland (Netherlands) Belgien & Luxemburg/ Phone: 0900 8406 Belgique & Luxembourg (Belgium & Luxembourg) Norge (Norway) Tel: 070 222303 Phone: 2274 8250 Danmark (Denmark) Österreich (Austria) Tlf: 808 82814 Phone: 0810 001203...
 • Page 3 SBC_SC280.qxd 13-07-2004 10:37 Pagina 3...
 • Page 4 SC280_inlay_card.qxd 02-08-2004 11:36 Pagina 1 20ºC/10ºC 20 ml 20ºC 20 ml a) Heating 20ºC 20 ml 10ºC 20 ml 10ºC 20 ml b) Sterilizing 50 ml • 15 min. • 20 min. c) Steaming 200 ml • 25 min. • 30 min.
 • Page 5 SC280_inlay_card.qxd 02-08-2004 11:36 Pagina 2 Français - a) Réchauffage b) Stérilisation c) Cuisson d’aliments à la vapeur • Vérifiez systématiquement que le contenu du biberon/pot et que les aliments cuits à la vapeur sont à la bonne température. • Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le Kit Vapeur 3 en 1. Español - a) Calentar b) Esterilizar c) Cocer alimentos al vapor...
 • Page 6: Vigtige Oplysninger

  DANSK 3-in-1 dampcenterenhed SBC SC280 Philips har forpligtet sig til at producere pålidelige plejeprodukter, som nybagte mødre og fædre virkelig har brug for. Produkter, hvis pålidelighed og driftskvalitet er overbevisende. Denne Philips 3-i-1 dampcenterenhed er en steriliseringsenhed, en flaskevarmer og en maddamper samlet i én enhed Med den kan du sikkert og hurtigt opvarme sutteflasker og glas med babymad, holde maden varm, desinficere sutteflasker og mindre tilbehør og...
 • Page 7 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 77 DANSK Miljøoplysninger Der er ikke anvendt nogen form for unødvendig emballage. Bemærk venligst de lokale regler vedrørende bortskaffelse af emballagematerialet og det brugte udstyr. Indhold Help line 2 Generelt 76 Vigtige oplysninger 76-77 Funktionsoversigt 77-78 Installation 78 Drift 78-82 Vedligeholdelse 82...
 • Page 8: Installation

  Opvarmer vandet. 15 Håndgreb 16 Dampningsfad Installation 1 Før du slutter Philips 3-i-1 dampcenterenheden til netforsyningen, skal du sikre dig, at netforsyningen er 220-240 V AC. 2 Anbring dampcenterenheden uden for børns rækkevidde på en tør, ru, vandret overflade. 3 Afrul den ønskede ledningslængde fra ledningsrummet (8), og stik det i netstikkontakten.
 • Page 9 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 79 DANSK Opvarmning (op til 37° C) Opvarmning af sutteflasker 1 Hæld 20 ml vand i vandbeholderen (5) med målekoppen (11). 2 Fjern låget (1) fra dækslet (13), og anbring dækslet på dampbasisenheden (10). 3 Anbring flasken på beskyttelsesgitteret (4) i dampbasisenheden (10). 4 Læs om den ønskede indstilling i opvarmningsoversigten på...
 • Page 10 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 80 DANSK Bemærk: – Løft ikke dækslet (13) af under opvarmning. – For at opnå bedre fordeling af varmen bør du røre rundt i indholdet efter opvarmningen. – Kontrollér altid, at glassets indhold har den rette temperatur ved at teste noget af det på...
 • Page 11 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 81 DANSK Dampning Udvalgte grøntsager og frugter, der er forsigtigt dampet, er perfekt til børn fra 4-6 månedersalderen. Dampning er den sundeste måde at tilberede mad på. Dampet mad bevarer masser af vitaminer og andre sunde næringsstoffer. 3-i-1 dampcenterenheden damper mellem 50 og 150 gram bløde og hårde grøntsager og frugter.
 • Page 12 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 82 DANSK > Når den indstillede optøningstid er gået, hører du tre bip, og indikatorlampen (9) bliver grøn. 4 Fjern dækslet fra dampningsfadet (16), tag dette af dampbasisenheden (10), og afbryd netledningen. Vedligeholdelse Rengøring • Afbryd altid 3-i-1 dampcenterenheden ved stikkontakten, og lad den blive kold, før den rengøres.
 • Page 13: Tekniske Specifikationer

  SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 83 DANSK Glasset er ikke ordentligt – Kontrollér, at kontrolknappen (7) er sat opvarmet – Rør i indholdet i glasset, når opvarmningen er færdig (ikke under opvarmningen!). Grøntsagerne/frugten bliver ikke Reducér mængden af mad i opvarmet (helt) dampningsfadet (16).
 • Page 14 SBC_SC280correct.qxd 13-07-2004 10:43 Pagina 101...
 • Page 15 Nombre, direccion y firma del distribudor Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Nome, indirizzo e firma del fornitore Nome, morada e assinature da loja www.philips.com 0682 This document is printed on chlorine free produced paper Data subject to change without notice...