Download  Print this page

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

2nd generation.
Hide thumbs

Advertisement

Ръководството за потребителя
ThinkPad X1 (2nd Generation)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Lenovo ThinkPad X1 Carbon

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X1 Carbon

 • Page 1 Ръководството за потребителя ThinkPad X1 (2nd Generation)
 • Page 2 “Важна информация за безопасността” на страница vi • Приложение D “Бележки” на страница 129 Ръководството за безопасност, гаранция и настройка и Regulatory Notice са качени на уеб сайта. За да ги прегледате, посетете http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides. Първо издание (Август 2012) © Copyright Lenovo 2012.
 • Page 3: Table Of Contents

  Глава 5. Общ преглед на Проверяване на състоянието на възстановяването ..61 батерията ....© Copyright Lenovo 2012...
 • Page 4 Уеб сайт за поддръжка на Lenovo ..Инсталиране на драйвера за USB 3.0 . . . Връзка с Lenovo ... . Инсталиране на файла за монитор ThinkPad Намиране...
 • Page 5 на батериите за Тайван... Търговски марки ... . . Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз..© Copyright Lenovo 2012...
 • Page 6 Ръководството за потребителя...
 • Page 7: Прочетете първо

  да не могат да бъдат настъпвани, да не спъват, да не бъдат прищипани от компютъра или от други предмети или по някакъв друг начин да са изложени на въздействие, което може да повлияе на работата на компютъра. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 8: Важна информация за безопасността

  Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя преносим компютър. Следвайте и пазете цялата информация, включена с вашия компютър. Информацията в този документ не ® променя условията на договора ви за покупка или на Lenovo Ограничената гаранция. За повече информация вж. “Гаранционна информация” в Ръководство за безопасност, гаранция и настройка, предоставено...
 • Page 9: Условия, които изискват незабавни мерки

  • Продуктът не работи нормално, когато следвате работните инструкции. Забележка: Ако забележите тези състояния у даден продукт (като например удължителен кабел), който не е произведен от или за Lenovo, спрете да използвате продукта, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато намерите подходящ заместител.
 • Page 10 Надстройките често се наричат опции. Частите за подмяна, одобрени за инсталиране от клиента, се наричат Подменяеми от клиента части, или CRU. Lenovo осигурява документация с инструкции, кога е подходящо тези клиентите да инсталират опции или да подменят CRU. Трябва внимателно да...
 • Page 11 на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори, натоварването не трябва да надвишава входното оразмеряване на стабилизатора. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване, изисквания и входни оразмерявания. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 12 Щепсели и контакти ОПАСНОСТ Ако контакт (захранваща розетка), който възнамерявате да използвате с компютъра си, изглежда повреден или кородирал, не го използвайте, докато не бъде подменен от квалифициран електротехник. Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселът е повреден, свържете се с производителя, за...
 • Page 13 Перхлоратен материал – може да се налага специално боравене. Вж. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Забележка за вградени презареждаеми батерии ОПАСНОСТ Не опитвайте да подменяте вътрешните презареждаеми литиеви батерии. Свържете се със сайта за поддръжка на Lenovo за инструкции относно фабричната подмяна на батериите. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 14 Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки: •...
 • Page 15 доведе до счупването на LCD дисплея. Ако LCD дисплеят се счупи, и течност от вътрешността му попадне в очите ви или по ръцете ви, незабавно измийте засегнатите области с вода в продължение на поне 15 минути; ако след измиването има някакви симптоми, потърсете медицинска помощ. © Copyright Lenovo 2012 xiii...
 • Page 16 широколентово характерно напрежение от 75 mV. Употребата на слушалки, които не съответстват на EN 50332-2, може да бъде опасна поради извънредни нива на звуковото налягане. Ако вашият Lenovo компютър се доставя окомплектован със слушалки в пакета, комбинацията от слушалките и компютъра вече съответства на спецификациите на EN 50332-1. Ако се използват...
 • Page 17: Глава 1. Общ преглед на продукта

  Фигура 1. Изглед отпред на ThinkPad X1 (2nd Generation) Вградена камера Вградени микрофони Бутон на захранване Индикатори за състояние Черен бутон Четец на пръстови отпечатъци ® Показалка TrackPoint Бутони TrackPoint Чувствителна повърхност Бутони за управление на силата на звука © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 18 TrackPoint показалка TrackPoint бутони Чувствителна повърхност Клавиатурата включва уникалното UltraNav посочващо устройство на Lenovo. Посочването, избирането и плъзването са част от един и същи процес, който можете да извършвате, без да премествате пръстите си от позиция за въвеждане. Бутони за управление на силата на звука...
 • Page 19: Изглед отдясно

  Изглед отдясно Фигура 2. Изглед отдясно на ThinkPad X1 (2nd Generation) Гнездо за четец на картови носители 4 в 1 Комбиниран аудио куплунг Съединител Mini DisplayPort USB 3.0 съединител Защитна ключалка Гнездо за четец на картови носители 4 в 1 Четецът...
 • Page 20: Изглед отляво

  Съединител Mini DisplayPort Използвайте Mini DisplayPort съединителя, за да свържете компютъра към съвместим проектор, външен монитор или високодетайлен телевизор. Компютър може да бъде доставен с адаптер Mini DisplayPort към VGA. Използвайте адаптера, за да свържете компютъра към съвместимо цифрово аудиоустройство или монитор, като например високодетайлен...
 • Page 21: Изглед отдолу

  Забележка: За да предотвратите възпрепятстването на въздушната струя, не поставяйте предмети пред вентилатора. Always On USB съединител По подразбиране съединителят Always On USB ви дава възможност да зареждате някои мобилни цифрови устройства и смартфони, докато компютърът ви е в режим на заспиване или хибернация. Ако...
 • Page 22: Изглед отзад

  Изглед отзад Фигура 5. Изглед отзад на ThinkPad X1 (2nd Generation) Гнездо за SIM карта Гнездо за SIM карта Ако компютърът ви разполага с функция за безжична WAN връзка, той може да изисква Subscriber Identification Module (SIM) карта за осъществяване на безжични WAN връзки. В зависимост от страната...
 • Page 23 Индикатор за заглушаване на микрофона Когато индикаторът свети в червено, режимът за заглушаване на микрофона е активиран. Индикатор за състоянието на безжична LAN/WAN/Bluetooth връзка • Зелен: Функцията за безжична LAN, WAN, Bluetooth връзка е включена. • Изкл: Устройствата за безжичната мрежа са деактивирани или безжичното радио е изключено. Индикатор...
 • Page 24: Намиране на важна информация за продукта

  (COA) на Microsoft Етикет за типа и модела на машината Етикетът за типа и модела на машината идентифицира компютъра. Ако се свържете с Lenovo за помощ, типът на машината и номерът на модела ще помогнат на техниците по поддръжка да...
 • Page 25: Етикет с номер на Fcc Id и Ic сертификация

  Етикет с номер на FCC ID и IC сертификация Можете да видите номерата на FCC ID и IC сертификацията за инсталираните предавателни карти от долната страна на компютъра, както е показано по-долу. Етикет на сертификата за автентичност Етикетът на сертификата за автентичност на Microsoft за предварително инсталирана операционна система...
 • Page 26: Компоненти

  Компоненти Процесор • Вижте системните характеристики на компютъра ви. За да прегледате системните свойства, щракнете върху Старт, с десен бутон щракнете върху Компютър, след което изберете Свойства. Памет • Синхронна динамична памет със свободен достъп (SDRAM) и удвоено равнище на данни 3 с ниско напрежение...
 • Page 27: Спецификации

  Спецификации Размер • Ширина: 331 мм (13,03 инча) • Дълбочина: 226 мм (8,90 инча) • Височина: 8,0 до 17,3 мм (0,31 до 0,68 инча) Отделяне на топлина • 90 W (307 Btu/hr) максимум Източник на захранване (адаптер за променлив ток) •...
 • Page 28: Програми Thinkvantage

  Lenovo ThinkVantage Tools или от контролния панел. • Отваряне на програми от програмата Lenovo ThinkVantage Tools Щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Щракнете двукратно върху иконата на дадена програма за достъп до приложението. Забележка: Ако иконата на дадена програма в прозореца за навигация на приложението...
 • Page 29: Програми Thinkvantage

  Забележка: Ако не откривате желаното приложение в контролния панел, отворете прозореца за навигация на приложението Lenovo ThinkVantage Tools и щракнете двукратно върху замъглената икона, за да инсталирате необходимото приложение. После следвайте инструкциите на екрана. Когато инсталирането приключи, иконата на приложението ще се активира и ще можете да...
 • Page 30 Message Center Plus Програмата Message Center Plus автоматично извежда съобщения, с които ви уведомява за важни известия от Lenovo, като например сигнали за наличие на обновления за системата и сигнали за състояния, които се нуждаят от вашето внимание. Mobile Broadband Connect Програмата...
 • Page 31 на операционната система на компютъра, стартиране на програми, отваряне на уеб страници, отваряне на файлове и други. Можете също така да използвате програмата SimpleTap, за да получите достъп до Lenovo App Shop, от където можете да изтегляте различни приложения и софтуер за компютър.
 • Page 32 Ръководството за потребителя...
 • Page 33: Глава 2. Използване на компютъра

  “Използване на флаш картов носител” на страница 41 Регистриране на компютъра При регистриране на компютъра се въвежда информация в база данни, която позволява на Lenovo да се свърже с вас в случай на оттегляне на продукт или друг сериозен проблем. След като...
 • Page 34 изтриването на данни от SSD устройството” на страница 58. Свързването на различни места е предизвикателство? • За да отстраните проблем с безжичната мрежа, отидете на http://www.lenovo.com/support/faq. • Възползвайте се от мрежовите функции с помощта на Access Connections. • За да научите повече за използването на безжичните функции на вашия компютър, вж. “Безжични...
 • Page 35: Специални клавиши и бутони

  Специални клавиши и бутони Вашият компютър разполага с няколко специални клавиши и бутони, които ви помагат да работите по-лесно и по-ефективно. Черен бутон Черният бутон ви помага в много ситуации, когато компютърът ви работи нормално или не. Когато компютърът ви работи нормално, натиснете черния бутон, за да стартирате програмата SimpleTap.
 • Page 36 Превключване на компютъра в режим на заспиване. За да се върнете към нормална работа, натиснете клавиша Fn, без да натискате функционален клавиш. Забележка: Ако искате да използвате комбинацията за превключване на компютъра в режим на хибернация или режим, в който да не прави нищо, променете настройките в Power Manager. Превключване...
 • Page 37: Бутони за сила на звука и заглушаване

  Други функции • Fn+Spacebar: Тази комбинация се използва за управление на подсветката на клавиатурата. Подсветката на клавиатурата има три състояния: Вкл. (ниско), Вкл. (високо) и Изкл. Натиснете Fn+Spacebar веднъж, за да включите подсветката на клавиатурата на ниво с ниска яркост. За да настроите подсветката на високо ниво на яркост, натиснете отново тази клавишна комбинация.
 • Page 38: Клавиш Windows

  Можете също така да получите достъп до управлението за силата на звука на работния плот, като използвате иконата за сила на звука в лентата на задачите в долната дясна част на екрана. За подробности относно управлението на силата на звука вж. системата за помощна информация на Windows.
 • Page 39: Използване на Trackpoint посочващото устройство

  себе си посочващо устройство с основни и разширени функции. Можете да конфигурирате тези устройства, като изберете предпочитаните от вас настройки, както следва: • Задайте и TrackPoint посочващото устройство, и чувствителната повърхност като посочващи устройства. Тази настройка позволява използването на всички основни и разширени функции на TrackPoint посочващото...
 • Page 40: Използване на чувствителната повърхност

  Ако не сте запознати с TrackPoint, тези инструкции ще ви помогнат да започнете: 1. Поставете ръцете си в позиция за въвеждане, след което натиснете внимателно с някой от показалците си показалката в посоката, в която искате да се премести показалеца. За...
 • Page 41 Цялата чувствителна повърхност е активна област, чувствителна на движение на пръстите. Долната част на чувствителната повърхност се състои от област за щракване с ляв бутон и област за щракване с десен бутон Движенията върху чувствителната повърхност изпълняват функцията на извършваните операции с...
 • Page 42: Деактивиране на Ultranav посочващото устройство и използване на външна мишка

  Използване на чувствителната към множествен допир повърхност Чувствителната повърхност на компютъра поддържа множествен допир, с който можете да увеличавате, намалявате, превъртате или завъртате елементи на екрана, докато сърфирате в интернет или четете или редактирате даден документ. За подробности вж. помощта в UltraNav. Персонализиране...
 • Page 43: Управление на захранването

  3. Щракнете на OK. Вече можете да променяте свойствата на UltraNav посочващото устройство, като щракнете върху иконата на UltraNav в областта за уведомяване на Windows. Забележка: Ако използвате операционната система Windows 7, щракнете върху триъгълната икона в лентата на задачите, за да се покажат скритите икони. Управление...
 • Page 44: Зареждане на батерията

  Съвети за използване на адаптера за променлив ток Можете да проверявате състоянието на батерията по всяко време чрез поглеждане към измервателя на батерията в долния край на дисплея. • Когато адаптерът за променлив ток не се използва, трябва да го изключите от електрическия контакт.
 • Page 45: Управление на захранването на батерията

  • Презаредете батерията напълно, преди да я използвате. Батерията е напълно заредена, ако индикаторът на батерията показва зелено, когато променливотоковият адаптер е включен. • Винаги използвайте функции за управление на захранването, като например режими за захранване, празен екран, заспиване и хибернация. Управление...
 • Page 46: Свързване с мрежата

  искате компютърът да влиза в режим на хибернация. За да превключите на режим на хибернация, направете следното: 1. Щракнете на Start. 2. Щракнете върху триъгълния знак отдясно на иконата Изключване, след което изберете Хибернация • Изключване на безжичните връзки Когато не използвате функциите за безжична връзка, като например Bluetooth или безжична LAN, ги...
 • Page 47: Ethernet връзки

  инфраструктура от конкретно местоположение, като например дома или офиса. Ethernet връзки Възможно е компютърът да е снабден с адаптер Lenovo USB 2.0 Ethernet Adapter, който ви дава възможност за осъществяване на връзки със скорост 10/100 Mbps. Можете да свържете компютъра...
 • Page 48 Функции за защита на безжичната връзка Напредването на безжичните технологии води до необходимостта да управляваме вашата защита по-надеждно отвсякога. Ето защо Lenovo разшири своята вградена подсистема за защита, наречена “Модул за надеждна платформа” (TPM), за да обхване всички линии на нашите ThinkPad и настолни...
 • Page 49 Забележка: Услугата за безжична WAN връзка се предоставя от оторизирани сервизни доставчици в някои страни. Намиране на безжичните WAN антени Вградените антени за безжична комуникация са разположени в горната лява и в горната дясна част на дисплея на компютъра. За конкретното местоположение на всяка антена вж. “Местоположение на безжичните...
 • Page 50 6. Затворете капака на гнездото за SIM карта. Използване на Bluetooth Компютърът ви разполага с функция за вграден Bluetooth, която можете да активирате или деактивирате чрез натискане на Fn+F5. При натискане на Fn + F5 се показва списък с функции за безжична...
 • Page 51 Скала на Access Connections Скалата на Access Connections в лентата за задания показва силата на сигнала и състоянието на безжичната връзка. Можете да откриете по-подробна информация относно силата на сигнала и състоянието на безжичната връзка, като отворите програмата Access Connections или като щракнете с десен бутон върху...
 • Page 52: Презентации и мултимедийно съдържание

  – Захранването на безжичното радио е включено. Силата на сигнала на безжичната връзка е периферна. – Захранването на безжичното радио е включено. Силата на сигнала на безжичната връзка е ниска. За да подобрите силата на сигнала, преместете системата по-близо до безжичната точка...
 • Page 53 монитор също поддържа тази разделителна способност. За подробности вж. ръководството, предоставено с външния монитор. Можете да зададете всякакви стойности на разделителната способност за дисплея на компютъра или за външния монитор. Когато използвате и двата дисплея едновременно, разделителната способност за тях е една и съща. Ако зададете по-висока разделителна способност за дисплея на компютъра, ще...
 • Page 54: Използване на двойни дисплеи

  5. Щракнете върху Разширени настройки. 6. Щракнете на етикета Монитор. Проверете прозореца с информация за монитора, за да се уверите, че типът на монитора е правилен. Ако е правилен, щракнете върху OK, за да се затвори прозорецът, в противен случай следвайте следните стъпки: 7.
 • Page 55 компютъра, така и на външен монитор. Можете също така да показвате различни изображения на работната площ на всеки монитор. Можете да използвате функцията за разширяване на работната площ, без да променяте настройките. Ако функцията не работи, вж. “Активиране на функцията за разширяване на работната площ” на страница...
 • Page 56: Използване на аудио функции

  Забележка: За да промените настройките на цветовете, щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Разделителна способност на екрана. Щракнете върху Разширени настройки, изберете раздела Монитор, след това задайте Цветове. Използване на аудио функции Вашият компютър е оборудван със следното: •...
 • Page 57: Използване на флаш картов носител

  Конфигуриране на настройките на камерата Можете да конфигурирате настройките на камерата според вашите предпочитания, като например да настроите качеството на видео изхода. За да конфигурирате настройките на камерата, направете следното: 1. Натиснете Fn+F6. Отваря се прозорецът с настройки на комуникациите. 2.
 • Page 58 1. Намерете подходящия вид гнездо за картата. Вижте “Намиране на органите за управление, съединителите и индикаторите” на страница 1. 2. Уверете се, че металните контакти сочат надолу и към гнездото за картата. 3. Натиснете картата силно, така че да влезе в гнездото за картата. Ако...
 • Page 59: Глава 3. Вие и вашият компютър

  Темите по-долу предоставят информация относно подреждането на работното пространство, настройването на компютърното оборудване и установяването на здравословни работни навици. Lenovo е ангажирана да предоставя най-новата информация и технологии на клиентите с увреждания. Вж. нашата информация за достъпност, която подчертава нашите усилия в тази област.
 • Page 60: Удобство

  Основна стойка: Правете малки промени в работната си стойка, за да предотвратите чувството на неудобство, причинено от продължителните периоди на работа в една и съща позиция. Честите кратки почивки от работа също помагат да предотвратите всяко малко неудобство, свързано с работната...
 • Page 61: Информация за достъпност

  външни продукти, които предоставят желаните от вас регулируемост и функции. Информация за достъпност Lenovo е ангажирана да предоставя на хората с увреждания по-голям достъп до информация и технологии. В резултат на това следната информация предоставя начини за помощ на потребители...
 • Page 62: Пътуване с компютъра

  • Качествена чанта, която осигурява адекватно смекчаване и защита • Външно устройство за съхранение Ако пътувате за друга страна, обмислете да вземете със себе си следния артикул: • Адаптер за променлив ток за страната, за която пътувате За закупуване на аксесоари за пътуване посетете http://www.lenovo.com/accessories. Ръководството за потребителя...
 • Page 63: Глава 4. Защита

  ключалката към неподвижен предмет. Вж. инструкциите, доставени с механичната ключалка. Забележка: Вие носите отговорност за оценяването, избирането и внедряването на заключващи устройства и функции за защита. Lenovo не предоставя коментари, оценки или гаранции за функционирането, качеството или производителността на заключващите устройства и функциите...
 • Page 64: Парола при включване

  9. В полето Confirm New Password въведете повторно паролата, след което натиснете Enter. Забележка: Запишете паролата при включване на сигурно място. В противен случай, ако я забравите, трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да отмени паролата.
 • Page 65: Пароли за твърди дискове

  Пароли за твърди дискове Два типа пароли за твърди дискове предпазват информацията, съхранявана на SSD устройството: • Потребителска парола за твърд диск • Основна парола за твърди дискове, която изисква потребителска парола за твърд диск Ако е зададена потребителска парола за твърди дискове, но не е зададена основна парола за твърди дискове, потребителят...
 • Page 66 за да я потвърдите. Натиснете Enter. Внимание: Запишете паролите и ги пазете на сигурно място. В противен случай, ако забравите потребителската парола или потребителската и основната парола, Lenovo не може да нулира паролите или да възстанови данните от SSD устройството. Трябва да занесете компютъра при...
 • Page 67: Парола на надзорник

  • За премахване на основната парола за твърд диск въведете текущата основна парола за твърди дискове в полето Enter Current Password. След това оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. Показва се прозорец със забележка за...
 • Page 68: Защита на Ssd устройството

  Оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни. Натиснете Enter. Внимание: Запишете паролата и я съхранявайте на сигурно място. Ако забравите паролата на надзорник, Lenovo не може да нулира паролата. Трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да подмени дънната платка. Изисква се доказателство...
 • Page 69: Настройка на защитния чип

  3. Ако в компютъра е инсталирано SSD устройство с функции за шифроване, трябва да предпазите съдържанието на паметта на компютъра от неоторизиран достъп с помощта на софтуер за шифроване на устройства, като например приложението за шифроване на устройства с ® BitLocker на...
 • Page 70: Използване на четец на пръстови отпечатъци

  Забележка: Ако компютърът ви работи с Windows 7, програмата Client Security Solution не е предварително инсталирана в системата. За да конфигурирате защитния чип, трябва да изтеглите най-новата версия на Client Security Solution от уеб сайта на Lenovo. За изтегляне на Client Security Solution отидете на сайта http://www.lenovo.com/support. След това следвайте инструкциите на...
 • Page 71 Регистриране на пръстовия ви отпечатък 1. Включете компютъра. 2. За да стартирате Lenovo Fingerprint Software, вж. “Fingerprint Software” на страница 14. 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате пръстовия си отпечатък. За подробности вж. помощта за програмата. Поведение на светодиода на четеца за пръстови отпечатъци...
 • Page 72 2. Натиснете леко и прокарайте пръст през четеца с непрекъснато плавно движение. Влизане в системата След като регистрирате пръстовия си отпечатък, влезте в системата по следния начин: 1. Задавайте парола при включване, парола за твърди дискове или и двете. 2. Изключете и включете отново вашия компютър. 3.
 • Page 73 занесете компютъра в оторизиран от Lenovo сервиз или търговски представител, който да отмени паролата. Ако забравите паролата за твърдия диск, Lenovo няма да може да нулира паролата или да възстановява данни от SSD устройството. Трябва да занесете компютъра в оторизиран сервиз или...
 • Page 74: Забележка за изтриването на данни от Ssd устройството

  • Форматирайте SSD устройството с помощта на софтуера за неговото инициализиране. • Възстановете SSD устройството до неговите фабрични настройки по подразбиране с помощта на програмата за възстановяване, предоставена от Lenovo. Тези операции обаче само променят местоположението на файловете с тези данни, но не изтриват...
 • Page 75: Използване на защитните стени

  да направите данните нечетливи. Ние обаче препоръчваме да използвате софтуер (закупува се) или услуга (платена), която е специално предназначена за тази цел. За изтриване на данните на SSD устройството Lenovo предоставя инструмента Secure Data Disposal. За изтегляне на инструмента посетете: http://www.lenovo.com/support.
 • Page 76 Ръководството за потребителя...
 • Page 77: Глава 5. Общ преглед на възстановяването

  Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. • “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 61 • “Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване” на страница 62 • “Използване на работното пространство на Rescue and Recovery” на страница 63 •...
 • Page 78: Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване

  Забележка: Можете да създавате носители за възстановяване, като използвате дискове или външни USB устройства за съхранение. За създаване на носител за възстановяване щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Дискове за фабрично възстановяване. После следвайте инструкциите...
 • Page 79: Използване на работното пространство на Rescue And Recovery

  За да изпълните операция по архивиране посредством програмата Rescue and Recovery, направете следното: 1. От работния плот на Windows щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore. Отваря се програмата Rescue and Recovery.
 • Page 80 по възстановяване. Можете също така да спасявате отделни файлове от архив на Rescue and Recovery, разположен на локалното SSD устройство, USB устройство или мрежово устройство. • Възстановяване на SSD устройството от архив на Rescue and Recovery Ако сте архивирали SSD устройството посредством програмата Rescue and Recovery, можете да го възстановите...
 • Page 81: Създаване и използване на спасителен носител

  системи. За да създадете спасителен носител, направете следното: 1. От работния плот на Windows щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore. Отваря се програмата Rescue and Recovery. 2. В главния прозорец на Rescue and Recovery щракнете на стрелката Launch advanced Rescue and Recovery.
 • Page 82: Преинсталиране на предварително инсталирани приложения и драйвери на устройства

  Щракнете два пъти върху файла и следвайте инструкциите на екрана. Внимание: Ако се нуждаете от обновени драйвери на устройството, не ги изтегляйте от уеб сайта Windows Update. Изтеглете ги от Lenovo. За повече информация вижте “Проверка на актуалността на драйверите” на страница 92.
 • Page 83 • Използвайте спасителен носител за стартиране до работното пространство на Rescue and Recovery. Вижте “Създаване и използване на спасителен носител” на страница 65. • Използвайте носители за възстановяване, ако всички други методи за възстановяване са неуспешни и се налага да възстановите SSD устройството до фабричните настройки по подразбиране.
 • Page 84 Ръководството за потребителя...
 • Page 85: Глава 6. Разширено конфигуриране

  трябва да е същата като при инсталирането на изображението на операционната система Windows. В противен случай ще се покаже грешка. Използвайте един от следните кодове на страната или региона, необходими за инсталирането: Страна или регион: Код Китай: SC © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 86: Инсталиране на операционна система Windows 7

  9. Инсталирайте драйверите на устройствата. Вижте “Инсталиране на други драйвери и софтуер” на страница 72. Инсталиране на регистрационните пакети за Windows 7 Посетете http://www.lenovo.com/support и инсталирайте следните регистрационни пакети: • Регистрационен пакет за активиране на функцията Wake Up on LAN от режим на готовност за Energy Star •...
 • Page 87: Инсталиране на драйвери на устройство

  Инсталиране на драйвер за четец на картов носител 4 в 1 За да използвате четеца на картови носители 4 в 1, трябва да изтеглите и инсталирате драйвера за четеца на множество карти на Ricoh от уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Инсталиране...
 • Page 88: Инсталиране на други драйвери и софтуер

  Забележка: Ако не можете да откриете нужните ви допълнителни файлове, драйвери за устройствата и приложен софтуер на SSD устройството или ако искате да получавате обновявания, както и най-новата информация за тях, посетете сайта http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Компютърът е предоставен с програмата ThinkPad Setup, която ви позволява да избирате различни...
 • Page 89: Меню Main

  да изберете опция в подменюто Restart, за да се заредят настройките по подразбиране или да отхвърлите промените. 6. Изберете Restart. Преместете курсора до желаната от вас опция за рестартиране на компютъра; после натиснете Enter. Компютърът ви се рестартира. Меню Main Менюто...
 • Page 90 Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари захранване (заспиване, хибернация или изключване). Always On USB Charge in • Disabled Ако изберете Enabled, Always On USB off mode • Enabled съединителят ви позволява да зареждате някои...
 • Page 91 Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари ще работят като USB 2.0 съединители. Keyboard/Mouse TrackPoint • Disabled Активиране или деактивиране на • Enabled вграденото TrackPoint устройство. Забележка: Ако искате да използвате външна мишка, изберете Disabled.
 • Page 92 Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Избор на дисплея, който да е активен по време на • Digital on ThinkPad стартиране. Този избор се прилага за времето на стартиране, подканата...
 • Page 93 Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари няма дейност на PCI Express. Обикновено не се налага промяна на тази настройка. • Disabled Активиране или Power On with AC Attach деактивиране на функция, •...
 • Page 94 Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари за да се извърши тази операция. Батерията автоматично ще се активира отново, когато адаптерът за променлив ток се свърже отново към системата. Beep and Alarm Password Beep •...
 • Page 95: Меню Date/time

  Таблица 5. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Внимавайте, когато искате да използвате тази опция. Забележка: Можете да влезете в менюто на MEBx Setup, като натиснете клавишната комбинация Ctrl+P в прозореца “Startup Interrupt Menu”. За да се...
 • Page 96: Меню Security

  Забележка: Друг начин за настройване на датата и часа е чрез натискане на клавиша “–” или “+”. Меню Security Ако е необходимо да настроите функциите за защита на компютъра, изберете Security от главното меню на програмата ThinkPad Setup. Таблицата по-долу изброява елементите от менюто Security. Забележки: •...
 • Page 97 Таблица 6. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари подкана за парола, компютърът продължава работата си и зарежда операционната система. За да предотвратите неоторизиран достъп, задайте разпознаване на потребителя в операционната система. Password at restart •...
 • Page 98 Таблица 6. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Fingerprint Predesktop Authentication • Disabled Активиране или деактивиране на • Enabled разпознаването на пръстовия отпечатък преди зареждане на операционната система. • External ➙ Internal Reader Priority Ако...
 • Page 99 Таблица 6. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Security Chip Security Chip • Active Ако изберете Active, защитният чип става • Inactive активен. Ако изберете • Disabled Inactive, опцията Security Chip се показва, но не е активна.
 • Page 100 Таблица 6. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by • Disabled Ако изберете Enabled, End-Users всички потребители могат • Enabled да обновяват UEFI BIOS. Ако изберете Disabled, само...
 • Page 101: Меню Startup

  Таблица 6. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Активиране или деактивиране на • Enabled интерфейса на UEFI • Permanently Disabled BIOS за активиране на Intel AT модул, който представлява...
 • Page 102 • Ако използвате шифроването на устройства с BitLocker, не трябва да променяте стартовата последователност. Шифроването на устройства с BitLocker открива промяната на стартовата последователност и заключва компютъра срещу зареждане. Промяна на стартовата последователност Промяна на стартовата последователност За да промените стартовата последователност, направете следното: 1.
 • Page 103: Меню Restart

  Таблица 7. Елементи от менюто Startup Елемент на менюто Избор Коментари Boot Обърнете се към “Промяна на стартовата последователност” на страница 86. • Both Избор на възможност за UEFI/Legacy Boot стартиране на системата. • UEFI Only • Both: Системата ще се стартира •...
 • Page 104: Обновяване на Uefi Bios на системата

  информирани, че трябва да обновите UEFI BIOS, за да може новото допълнение да работи правилно. За да обновите системния UEFI BIOS, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Използване на управлението на системата Този раздел е предназначен основно за мрежови администратори.
 • Page 105 Asset ID EEPROM Asset ID EEPROM съдържа информация относно системата, включително нейната конфигурация и серийните номера на важни компоненти. Налични са също така множество празни полета, в които можете да записвате информация за крайните потребители в мрежата. Глава 6. Разширено конфигуриране...
 • Page 106 Ръководството за потребителя...
 • Page 107: Глава 7. Предотвратяване на проблеми

  • Получавайте актуална информация относно драйверите на устройствата за хардуер, който не се произвежда от Lenovo. Препоръчително е да прочете бележките по изданието с информация за драйвера на дадено устройство, преди да го обновите, за да научите за неговата съвместимост...
 • Page 108: Проверка на актуалността на драйверите

  Програмата System Update поддържа актуализиран софтуера на компютъра. Пакетите за обновяване се съхраняват в сървърите на Lenovo и могат да се изтеглят от уеб сайта за поддръжка на Lenovo. Пакетите за обновяване може да съдържат приложения, драйвери на устройства, обновления за...
 • Page 109: Полагане на грижи за вашия компютър

  Програмата System Update е инсталирана предварително на вашия компютър и е готова за изпълнение. Единственото необходимо условие е да имате активна връзка към интернет. Можете да стартирате програмата ръчно или да използвате функцията за планиране, за да активирате програмата за автоматично търсене на обновления на определени интервали. При планирането на...
 • Page 110: Почистване на капака на компютъра ви

  завърши; в противен случай данните ви може да се повредят. Внимавайте при задаването на пароли • Помнете паролите си. Ако забравите парола на надзорник или парола на твърд диск, Lenovo няма да я нулира и е възможно да се наложи да замените дънната платка или SSD устройството.
 • Page 111 2. Избършете повърхността на всеки клавиш с кърпа. Бършете клавишите един по един; ако бършете по няколко клавиша наведнъж, кърпата може да се закачи за съседен клавиш и да го повреди. Проверете дали върху или между клавишите не се стича течност. 3.
 • Page 112 Ръководството за потребителя...
 • Page 113: Глава 8. Отстраняване на проблеми с компютъра

  инсталирана операционна система Windows 7. Можете също да я изтеглите от http://www.lenovo.com/diagnose. Когато настройвате компютъра си, програмата Lenovo Solution Center ще ви подкани да създадете носител за възстановяване, който можете да използвате за възстановяване на SSD устройството до неговите фабрични настройки по подразбиране. За повече информация вижте “Създаване и...
 • Page 114: Течности върху клавиатурата

  • Ако компютърът се стартира с адаптера за променлив ток, но не се стартира, когато той не е включен, се обадете в центъра за поддръжка на клиенти за съдействие. Посетете http://www.lenovo.com/support/phone за най-новия списък с телефонни номера за поддръжка за вашата страна или регион.
 • Page 115 Съобщение: 0188: Невалидна област за информация за RFID сериализиране. Решение: EEPROM контролната сума не е правилна (блокове # 0 и 1). Системната платка трябва да бъде подменена, и серийният номер на кутията трябва да бъде инсталиран повторно. Компютърът трябва да се ремонтира. Съобщение: 0189: Невалидна...
 • Page 116: Грешки без съобщения

  Решение: Топлинният сензор има проблем. Изключете компютъра незабавно и го занесете в сервиз. Съобщение: Тази система не поддържа батерии, които не са оригинално произведени или оторизирани от Lenovo. Системата ще продължи първоначалното зареждане, но е възможно да не зарежда неоторизирани батерии.
 • Page 117: Грешки с бипкания

  2. Проверете дали е инсталиран най-новият UEFI за вашия модел. 3. Проверете конфигурацията и съвместимостта на паметта, включително максималния размер на паметта и нейната скорост. 4. Стартирайте програмата Lenovo Solution Center. Проблеми с мрежата По-долу са описани най-често срещаните проблеми с мрежата.
 • Page 118 – Lenovo USB 2.0 Ethernet Adapter е свързан правилно към компютъра. – Кабелът е поставен правилно. Мрежовият кабел трябва да е правилно свързан към Lenovo USB 2.0 Ethernet Adapter и към RJ45 съединителя на концентратора. Максималното допустимо разстояние от компютъра до...
 • Page 119: Проблеми с клавиатурата и други посочващи устройства

  Проблем: Извежда се съобщение, указващо инсталирането на неоторизирана WAN карта. Решение: WAN картата не се поддържа на този компютър. Свържете се с центъра за поддръжка на Lenovo за обслужване Забележка: В зависимост от компютъра някои модели не разполагат с безжична WAN карта.
 • Page 120: Проблеми с дисплея и мултимедийните устройства

  – Когато TrackPoint посочващото устройство бъде натиснато за продължителен период от време – При промяна на температурата • Проблем: TrackPoint посочващото устройство или чувствителната повърхност не работи. Решение: Уверете се, че TrackPoint посочващото устройство или чувствителната повърхност са активирани в прозореца на настройката за устройства на UltraNav. Проблеми...
 • Page 121 1. Щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Персонализиране. 2. Щракнете върху Дисплей отляво. 3. Изберете Промяна на настройките на дисплея. Проверете дали разделителната способност е правилно зададена. 4. Щракнете върху Разширени настройки. 5. Щракнете на етикета Adapter. 6.
 • Page 122 – Ако външният монитор поддържа по-ниска разделителна способност от дисплея на компютъра, прегледайте изображението само на външния монитор. (Ако преглеждате изображението едновременно на дисплея на компютъра и на външния монитор, екранът на външния монитор ще е празен или изображението ще е изкривено.) •...
 • Page 123 10. Настройте правилната позиция на всеки монитор, като плъзнете неговата икона. Можете да поставяте мониторите във всяка свързана позиция, но иконите трябва да се допират. 11. Щракнете върху OK, за да приложите промените. Забележка: За да промените настройките на цветовете, щракнете с десния бутон върху работната...
 • Page 124: Проблеми с четеца на пръстови отпечатъци

  7. Щракнете на OK. Забележка: За подробности относно управлението на силата на звука вж. онлайн помощта за Windows. • Проблем: Плъзгач за силата на звука или за баланса не може да се мести. Решение: Плъзгачът може да е в сиво. Това означава, че позицията му е фиксирана от хардуерен и...
 • Page 125: Проблеми с батерията и захранването

  • Проблем: Времето на работа с напълно заредена батерия е кратко. Решение: Изтощете батерията напълно и я заредете отново. Ако времето за работа на батерията все още е кратко, се свържете с центъра за поддръжка на Lenovo за обслужване. • Проблем: Компютърът не работи с напълно заредена батерия.
 • Page 126 Ако получите съобщение за грешка, докато операционната система зарежда конфигурацията на работната площ след завършване на POST, проверете следните елементи: 1. Отидете на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support и потърсете съобщението за грешка. 2. Отидете на началната страница на базата знания на Microsoft на сайта http://support.microsoft.com/ и...
 • Page 127 Решение: Ако микропроцесорът прегрее, компютърът автоматично влиза в режим на заспиване, за да се охлади и защити микропроцесора и другите вътрешни компоненти. Проверете настройките за режим на заспиване, като използвате Power Manager. • Проблем: Компютърът влиза в режим на заспиване (индикаторът за заспиване се включва) незабавно...
 • Page 128: Проблеми с Ssd устройството

  • Проблем: Мощността на батерията леко спада, когато компютърът е в режим на хибернация. Решение: Ако функцията за събуждане е активирана, компютърът консумира малко количество енергия. Това не е дефект. За подробности вж. “Разбиране на енергоспестяващите режими” на страница 29. Проблеми...
 • Page 129: Глава 9. Получаване на поддръжка

  За да изтеглите обновен софтуер, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/support Записване на информация Преди да разговаряте с представител на Lenovo, си запишете важната информация за компютъра ви, описана по-долу. Записване на подробности и симптоми на проблема...
 • Page 130: Получаване на помощ и обслужване

  от уеб сайта на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support. Уеб сайт за поддръжка на Lenovo Информацията за техническа поддръжка е достъпна на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Този уеб сайт се обновява с най-новата информация за поддръжка, като например: •...
 • Page 131: Връзка с Lenovo

  достъпните Инженерни изменения (EC), които са приложими за вашия хардуер. Следните предмети не се покриват: • Подмяна или използване на части, които не са произведени за или от Lenovo, или части извън гаранция Забележка: Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация във формата FRU XXXXXXX.
 • Page 132: Намиране на опции на Thinkpad

  аксесоари и надстройки, които отговарят на вашите нужди. Опциите включват адаптери за захранване, принтери, скенери, клавиатури, микрофон, мишки и др. Можете да пазарувате от Lenovo по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата директно в World Wide Web. Всичко, от което се нуждаете, е връзка с интернет и кредитна карта.
 • Page 133: Приложение A. Информация за разпоредби

  • Протокол за откриване на услуги (SDP) • Профил за синхронизиране (SYNC) • Профил за разпространение на видео (VDP) • Общ профил за атрибут (GATT) • Профил за близост • Профил “Открий ме” • Профил за незабавно известяване © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 134: Местоположение на безжичните антени Ultraconnect

  безжични устройства като, например, мобилни телефони. Поради факта, че вградените безжични карти работят според указанията, заложени в стандартите и препоръките за радиочестотна безопасност, Lenovo счита, че те са безопасни за употреба от потребителите. Тези стандарти и препоръки отразяват съгласието на научната общност и са резултат...
 • Page 135: Намиране на регулативните бележки за безжични устройства

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 136: Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Ръководството за потребителя...
 • Page 137: Декларация за съответствие клас B за Корея

  Декларация за съответствие VCCI клас В за Япония Декларация за съответствие на Япония за продукти, които се свързват към главното захранване с напрежение по-малко или равно на 20 A на фаза Сервизна информация за Lenovo продукт за Тайван Приложение A. Информация за разпоредби...
 • Page 138 Ръководството за потребителя...
 • Page 139: Приложение B. Декларации за рециклиране и Weee

  Прибиране и рециклиране на изведен от употреба Lenovo компютър или монитор Ако сте служител на компания и се налага да изхвърлите Lenovo компютър или монитор, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съответствие със Закона за поощряване на...
 • Page 140: Информация за рециклиране за Бразилия

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 141: Информация относно повторното използване на батериите за Тайван

  намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и обработка отидете на: http://www.lenovo.com/recycling Информация относно повторното използване на батериите за САЩ и Канада Приложение B. Декларации за рециклиране и WEEE...
 • Page 142 Ръководството за потребителя...
 • Page 143: Приложение C. Energy Star информация за модел

  За повече информация относно тези настройки вижте информацията в “Помощ и поддръжка на Windows” на компютъра. Функцията Wake on LAN е активирана при доставянето на вашия компютър Lenovo от фабриката и настройката остава валидна дори когато компютърът е в режим на заспиване. Ако не е необходимо...
 • Page 144 2. Щракнете върху Хардуер и звук ➙ Диспечер на устройствата. 3. В прозореца Device Manager разгънете Мрежови адаптери. 4. Щракнете с десния бутон на вашия мрежов адаптер и щракнете на Свойства. 5. Щракнете на етикета Управление на захранването. 6. Премахнете отметката от полето Разреши на това устройство да събужда компютъра. 7.
 • Page 145: Приложение D. Бележки

  относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на Lenovo продукт, програма или услуга няма за цел да заяви или внуши, че могат да бъдат използвани само въпросните Lenovo продукт, програма или услуга. Вместо това може да бъде използван...
 • Page 146: Търговски марки

  показатели могат да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да варират. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Access Connections Rescue and Recovery...
 • Page 148 Партиден номер: Printed in China (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad x1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: