Lenovo ThinkPad T520 Uživatelská Příručka

(czech) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkPad T520:
Table of Contents

Advertisement

Uživatelská příručka
ThinkPad T520, T520i a W520

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T520

 • Page 1 Uživatelská příručka ThinkPad T520, T520i a W520...
 • Page 2 Na webových stránkách je k dispozici aktualizovaná příručka Safety and Warranty Guide a dokument Regulatory Notice. Další informace naleznete na webové stránce http://support.lenovo.com a poté klepněte na odkaz User Guides & Manuals (Uživatelské příručky a návody). Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Page 3: Table Of Contents

  Fingerprint Software... Použití dvou displejů ..Lenovo Solution Center ..Používání funkcí grafických karet NVIDIA Optimus .
 • Page 4 Kapitola 7. Rozšíření funkcí Cestování s vaším počítačem ..počítače ....Rady na cesty ... . . Zjišťování...
 • Page 5 Dodatek C. Upozornění ..Webové stránky podpory Lenovo ..Volání Lenovo ... . . Ochranné známky ... . .
 • Page 6 Uživatelská příručka...
 • Page 7: Důležité Informace

  žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Instrukce v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste ® počítač pořídili, ani podmínky Omezené záruky Lenovo . Další informace najdete v části „Informace o záruce“ v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce, jež je dodávaná s vaším počítačem.
 • Page 9: Stavy, Které Vyžadují Okamžitou Akci

  • Produkt nefunguje normálně při dodržování návodu k použití. Poznámka: Zjistíte-li některý z těchto případů u produktu (jako je prodlužovací šňůra) od jiného dodavatele, než je Lenovo, přestaňte daný produkt používat, dokud nezískáte od zástupce dodavatele další pokyny nebo odpovídající náhradu.
 • Page 10 Společnost Lenovo poskytuje dokumentaci s pokyny, které stanoví, kdy je pro zákazníky vhodné, aby si instalovali doplňky nebo vyměňovali jednotky CRU. Při instalaci nebo výměně dílů musíte důsledně dodržovat všechny pokyny. Stav Vypnuto indikátoru napájení nemusí nezbytně znamenat, že je v produktu nulová...
 • Page 11 Ověřte, že prodlužovací kabely, chrániče přepětí, nepřerušitelné zdroje napájení a zásuvky odpovídají požadavkům produktu na elektrický příkon. Tato zařízení nikdy nepřetěžujte. Používáte-li napájecí lišty, nepřekračujte doporučený příkon na vstupu. S otázkami o příkonu a požadavcích na napájení se obraťte na elektrotechnika. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12 Zástrčky a zásuvky NEBEZPEČÍ Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem. Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, získejte od výrobce náhradu. Do elektrické zásuvky nezapojujte kromě počítače další domácí či firemní přístroje s velkou spotřebou elektřiny, jinak nestabilní...
 • Page 13 Mnoho mobilních produktů, jako jsou například přenosné počítače v provedení notebook, dále používá dobíjitelnou baterii pro napájení systému, který není momentálně zapojen v síti. Baterie od Lenovo byly testovány z hlediska kompatibility s vaším produktem a smí být nahrazovány pouze schválenými bateriemi.
 • Page 14 Baterii nerozebírejte ani nijak neupravujte. Podobná manipulace může způsobit výbuch nebo prosakování či vylití tekutiny z baterie. Na jinou baterii, než baterii doporučenou společností Lenovo, případně na baterii rozebranou či dále upravovanou, se záruka nevztahuje. Nesprávnou výměnou baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství...
 • Page 15 čištění častěji. • Nezakrývejte ani neblokujte žádné větrací otvory. • Počítač nesmí být „zabudován“ do nábytku, neboť by to mohlo zvýšit riziko přehřátí. • Teplota vzduchu proudícího dovnitř počítače nesmí překročit 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Bezpečnostní instrukce týkající se elektrického proudu NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: • Nepoužívejte počítač za bouřky. • Při bouřce nezapojujte ani neodpojujte žádné kabely, ani neprovádějte instalaci, údržbu či rekonfiguraci tohoto výrobku.
 • Page 17 LCD poškodit. V případě, že se obrazovka LCD rozbije a vnitřní tekutina zasáhne oči nebo ruce, musíte potřísněná místa okamžitě opláchnout vodou. Oplachování provádějte nejméně po dobu 15 minut. Pokud po omytí přetrvávají nějaké problémy, vyhledejte lékařskou pomoc. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 18 Používání sluchátek, která nesplňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku. Jestliže jste spolu se svým počítačem Lenovo obdrželi i sluchátka (jako sadu), můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a počítače splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná...
 • Page 19: Kapitola 1. Přehled Produktu

  Umístění ovládacích prvků, konektorů a kontrolek počítače Tato část vás uvede do tématiky hardwarových funkcí počítače a poskytne vám základní informace, které budete potřebovat, abyste tyto funkce mohli využívat. • Zepředu • Zprava • Zleva • Zezadu • Zespodu • Kontrolky stavu © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Pohled Zepředu

  Pohled zepředu Obrázek 1. Pohled zepředu na modely ThinkPad T520, T520i a W520 Displej počítače Vestavěný mikrofon (pravý) Vypínač Pozice pro kartu PCI Express Mini pro připojení k bezdrátové síti WAN nebo k disku SSD mSATA. Pozice pro kartu PCI Express Mini pro bezdrátovou Snímač...
 • Page 21 Váš počítač může v pozici pro kartu PCI Express Mini obsahovat kartu PCI Express Mini, která umožňuje bezdrátovou komunikaci se sítí WAN. Společnost Lenovo neustálé vyvíjí své technologie, aby zákazníkům poskytovala jen ty nejlepší systémy, některé modely jsou proto pro ukládání dat vybavené jednotkou SSD mSATA.
 • Page 22 ThinkVantage Productivity Center (pro systémy Windows XP a Windows Vista Poznámka: Ve vašem počítači může být v závislosti na datu jeho výroby místo programu SimpleTap nebo programu ThinkVantage Productivity Center nainstalován program Lenovo ThinkVantage Toolbox. Tlačítkem ThinkVantage můžete také přerušit spouštění počítače a spustit pracovní plochu Rescue and ®...
 • Page 23 Anténa Bluetooth Ve vašem počítači jsou integrované funkce Bluetooth. Klávesa Fn ® Pomocí klávesy Fn můžete využívat funkcí ThinkPad , jako je např. technologie ThinkLight. Chcete-li využívat funkce zařízení ThinkPad, stiskněte klávesu Fn + požadovanou funkční klávesu označenou modře. Kontrolka přesmykače CapsLock Kontrolka přesmykače CapsLock je umístěna na klávese CapsLock.
 • Page 24: Pohled Z Pravé Strany

  Pohled z pravé strany Obrázek 2. Pohled zprava na modely ThinkPad T520, T520i a W520 Bezpečnostní zámek Konektor Ethernet Serial Ultrabay Enhanced Combo audio jack Pozice karty ExpressCard Pozice pro čtečku karet Bezpečnostní zámek Váš počítač je vybaven bezpečnostním zámkem. Můžete si zakoupit bezpečnostní kabel a zámek, které se hodí...
 • Page 25 Serial Ultrabay™ Enhanced Váš počítač je vybaven pozicí pro zařízení Serial Ultrabay Enhanced. V pozici je nainstalována optická mechanika. Poznámka: Do pozice Serial Ultrabay Enhanced můžete nainstalovat 9,5mm zařízení Serial Ultrabay Slim nebo 12,7mm zařízení Serial Ultrabay Enhanced. Combo audio jack Chcete-li z počítače poslouchat zvuk, připojte do konektoru combo audio jack sluchátka s 3,5mm 4pólovou zástrčkou.
 • Page 26: Pohled Z Levé Strany

  Pohled z levé strany Obrázek 3. Pohled zleva na modely ThinkPad T520, T520i a W520 Mřížka ventilátoru (levá) Konektor DisplayPort Konektor monitoru Konektory USB (levé) Kombinovaný konektor USB/eSATA Konektor IEEE 1394 Vypínač bezdrátové sítě Slot pro kartu SmartCard Mřížka ventilátoru (levá) Vnitřní...
 • Page 27 Poznámky: • Váš počítač se může od obrázku mírně lišit. • Váš počítač je kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a 2.0. Některé modely jsou kompatibilní rovněž s rozhraním USB 3.0. • Pokud váš počítač podporuje rozhraní USB 3.0, všechny funkce týkající se tohoto rozhraní budou fungovat až...
 • Page 28: Pohled Zespodu

  Pohled zespodu Obrázek 4. Pohled zespodu na modely ThinkPad T520, T520i a W520 Baterie Pozice karty SIM Konektor pro dok Pozice pro upgrade paměti Jednotka pevného disku (HDD) nebo jednotka SSD (solid state drive) Pozice karty SIM Je-li váš počítač vybaven funkcí bezdrátového připojení k síti WAN (Wide Area Network), může váš počítač k navázání...
 • Page 29 V případě potřeby si můžete zakoupit další jednotku pevného disku a nainstalovat ji do pozice Serial Ultrabay Enhanced. Společnost Lenovo neustálé vyvíjí své technologie, aby zákazníkům poskytovala jen ty nejlepší systémy, některé modely jsou proto pro ukládání dat vybavené jednotkou SSD (solid state drive). Tato špičková...
 • Page 30: Zadní Pohled

  Zadní pohled Obrázek 5. Pohled zezadu na modely ThinkPad T520, T520i a W520 Always On USB (zadní) Konektor pro modem Napájecí konektor Mřížka ventilátoru (zadní) Always On USB (zadní) Konektory USB (Universal Serial Bus) se používají k připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, jako jsou např.
 • Page 31 Poznámka: Neumisťujte před ventilátor žádné překážky, které by mohly bránit proudění vzduchu. Kapitola 1. Přehled produktu...
 • Page 32: Kontrolky Stavu

  Kontrolky stavu Váš počítač je vybaven kontrolkami stavu systému a kontrolkami stavu napájení. Kontrolky stavu ukazují aktuální stav počítače. Indikátory stavu systému Přístup k zařízení Jednotka pevného disku nebo volitelná jednotka, např. jednotka v pozici Ultrabay, se používá ke čtení či zápisu dat.
 • Page 33 Kontrolky napájení Spánkový (ve Windows XP pohotovostní) režim • Zelená: Počítač je ve spánkovém (pohotovostním) režimu. • Blikající zelená: Počítač přechází do spánkového (pohotovostního) režimu či režimu hibernace nebo se vrací k běžnému provozu. Stav baterie • Zelená: Baterie je nabitá na více než 20 %. •...
 • Page 34 Stav připojení Bluetooth • Zelená: Funkce je zapnuta a připojení je připraveno k použití nebo jsou přenášena data. • Vypnuto: Funkce Bluetooth je vypnuta. Stav bezdrátového připojení k síti LAN/Wireless WAN/WiMAX • Zelená: Funkce bezdrátové sítě LAN (802.11b/g Standard, 802.11a/b/g nebo 802.11n draft 2.0), funkce bezdrátové...
 • Page 35: Nalezení Důležitých Informací O Produktu

  Štítek s modelem a typem zařízení Štítek s modelem a typem zařízení slouží k identifikaci vašeho počítače. Pokud budete kontaktovat společnost Lenovo se žádostí o pomoc, typ zařízení a číslo modelu servisnímu technikovi pomůže určit počítač a poskytnout prvotřídní služby.
 • Page 36: Štítek S Číslem Certifikace Ic A Fcc Id

  Štítek s číslem certifikace IC a FCC ID Na krytu počítače není uvedeno certifikační číslo IC nebo FCC ID pro kartu PCI Express Mini. Štítek s certifikačním číslem IC a FCC ID je umístěn v počítači na kartě instalované v pozici PCI Express Mini. Není-li v počítači zabudována karta PCI Express Mini pro bezdrátovou síť...
 • Page 37: Štítek S Certifikátem Pravosti

  Štítek s Certifikátem pravosti Na počítači je připevněn štítek s Certifikátem pravosti předinstalovaného operačního systému od společnosti ® Microsoft . Na tomto štítku jsou pro váš počítač vytištěny informace o produktovém klíči a ID produktu. Zaznamenejte si tyto informace a uložte je na bezpečné místo. Je možné, že budete tato čísla potřebovat ke spuštění...
 • Page 38: Vybavení

  Počítač (v systému Windows XP je to položka Tento počítač). V nabídce poté vyberte Vlastnosti. Paměť • (DDR3) (synchronous dynamic random access memory) - ThinkPad T520: 2 sloty - ThinkPad T520i: 2 sloty - ThinkPad W520: 4 sloty Poznámka: U modelů ThinkPad W520 s dvoujádrovým procesorem jsou ve dvou ze čtyř slotů...
 • Page 39: Technické Údaje

  • Tlačítko vypnutí zvuku • Tlačítko vypnutí mikrofonu Rozhraní • Konektory pro externí monitor (CRT a DisplayPort) • Combo audio jack (stereofonní sluchátka nebo sluchátka s mikrofonem) • 3 nebo 4 konektory USB (u některých modelů podporováno USB 3.0) • 1 konektor USB/eSATA (některé modely) •...
 • Page 40: Provozní Prostředí

  Software a technologie ThinkVantage Společnost Lenovo na vaše PC předinstalovala užitečné softwarové aplikace, které vám pomohou v začátcích, na cestách i později během práce na počítači. Společnost Lenovo pro váš počítač nabízí řešení zvýšeného zabezpečení, bezdrátového připojení, migrace dat a mnoho dalších.
 • Page 41: Přístup K Aplikacím V Systému Windows 7

  Klepněte na volbu Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Potom klepněte na příslušnou ikonu aplikace, kterou chcete spustit. Poznámka: Pokud je ikona aplikace v okně aplikace Lenovo ThinkVantage Tools zobrazena šedě, je třeba aplikaci nainstalovat manuálně. Chcete-li aplikaci nainstalovat manuálně, poklepejte na její ikonu. Dále postupujte podle pokynů...
 • Page 42: Access Connections

  Communications Utility Lenovo – Communications Utility Fingerprint Software Systém a zabezpečení Lenovo – Snímač otisku prstu Hardware a zvuk nebo Lenovo – Snímač otisku prstu na notebooku Lenovo ThinkVantage Toolbox Systém a zabezpečení Lenovo – stav systému a nebo diagnostika...
 • Page 43: Client Security Solution

  ➙ Client Security Solution. Podrobnosti získáte v nápovědě programu. Nejnovější verzi programu Client Security Solution si můžete stáhnout z těchto webových stránek: http://support.lenovo.com Poznámka: Je-li váš počítač model se systémem Windows 7, není v něm program Client Security Solution předinstalován.
 • Page 44: Lenovo Solution Center

  Lenovo Solution Center Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo ThinkVantage Toolbox naleznete v části „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ na stránce 26.
 • Page 45: Password Manager

  Message Center Plus nabízí rovněž zprávy o nových dostupných aktualizacích, díky kterým bude software v počítači stále aktuální. Password Manager Aplikace Password Manager uživatelům umožňuje spravovat a zapamatovat si všechny jejich citlivé a snadno zapomenutelné přihlašovací informace do aplikací a webových stránek, jako jsou uživatelská jména, hesla a další...
 • Page 46: Simpletap

  Program ThinkVantage Productivity Center nabízí integrované uživatelské rozhraní, které vám pomůže s instalací, s pochopením funkcí a se zdokonalením počítače. Poskytuje vám přístup k ostatním technologiím ThinkVantage, umožňuje zobrazovat zprávy od Lenovo a provádět nejčastěji používané úlohy, jako je např. konfigurace zařízení, konfigurace bezdrátové sítě a správa a údržba počítače.
 • Page 47 Poznámka: Program ThinkVantage Productivity Center je dostupný u modelů s nainstalovaným operačním systémem Windows XP nebo Windows Vista. Kapitola 1. Přehled produktu...
 • Page 48 Uživatelská příručka...
 • Page 49: Kapitola 2. Použití Počítače

  „Použití čtečky karet“ na stránce 90 Registrace počítače Po registraci počítače jsou informace uloženy do databáze, díky které vás může společnost Lenovo kontaktovat v případě stažení produktu z prodeje či jiného vážného problému. V některých zemích navíc registrovaným uživatelům nabízí rozšířené služby a výhody.
 • Page 50 Mohu získat uživatelskou příručku v jiném jazyce? • Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku v jiném jazyce, navštivte webovou stránku http://support.lenovo.com. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Cestujete a potřebujete využít baterii efektivněji? • Chcete-li šetřit energii nebo přerušit provoz, aniž byste museli ukončovat aplikace nebo ukládat soubory, přečtěte si informace o „režimech úspory energie“...
 • Page 51: Speciální Klávesy A Tlačítka

  • Další informace o výměně zařízení počítače najdete v části Kapitola 6 „Výměna zařízení“ na stránce 121. • Další informace o rozšíření funkcí počítače najdete v části Kapitola 7 „Rozšíření vašeho počítače“ na stránce 171. Počítač je nyní po jisté době používání pomalejší? •...
 • Page 52: Numerická Klávesnice

  Poznámka: Ve vašem počítači může být v závislosti na datu jeho výroby místo programu SimpleTap nebo programu ThinkVantage Productivity Center nainstalován program Lenovo ThinkVantage Toolbox. Tlačítkem ThinkVantage můžete také přerušit spouštění počítače a otevřít pracovní plochu Rescue and Recovery, která se spouští nezávisle na operačním systému Windows a je od něj oddělená. Pokud operační...
 • Page 53: Kombinace Funkčních Kláves

  Pokud je funkce numerické klávesnice povolena, stiskněte a podržte klávesu Shift, abyste mohli dočasně používat kurzorové klávesy a klávesy pro ovládání obrazovky. Poznámka: Funkce kurzorových kláves a kláves pro ovládání obrazovky jsou vytištěny na jednotlivých klávesách. Kombinace funkčních kláves Nastavením funkčních kláves můžete okamžitě změnit provozní funkce. Tuto funkci použijte stiskem a držením klávesy Fn (1).
 • Page 54 Poznámka: Pokud jste se přihlásili do systému Windows XP jako administrátor a stisknete Fn+F3, objeví se panel pro výběr schématu napájení. Pokud jste se přihlásili do systému Windows XP s jinými identifikačními údaji a stisknete Fn+F3, panel se neobjeví. • Fn+F4 Přepne počítač...
 • Page 55 - Externí monitor (displej CRT) - Displej počítače a externí monitor (LCD + CRT) - Displej počítače Poznámky: - Tato funkce není podporována, pokud jsou na displeji počítače a externím monitoru zobrazeny různé obrazy plochy (funkce rozšířené plochy). - Tato funkce nefunguje, pokud je spuštěn videoklip nebo film na disku DVD. - Jelikož...
 • Page 56: Tlačítka Ovládání Hlasitosti

  obnovena výchozí úroveň jasu. Chcete-li změnit výchozí úroveň jasu, změňte nastavení Možnosti napájení nebo použijte program Power Manager. • Fn+End: Snížení jasu displeje. Účelem je dočasná změna úrovně jasu displeje. V systému Windows Vista je po přechodu ze spánkového (pohotovostního) režimu, režimu hibernace nebo odpojení či připojení napájecího adaptéru automaticky obnovena výchozí...
 • Page 57 Pokud vypnete zvuk a následně vypnete počítač, zůstane zvuk vypnut i po opětovném zapnutí počítače. Pokud chcete zvuk zapnout, stiskněte tlačítko plus (+) nebo mínus (−). Nastavení hlasitosti Každé zařízení má ovladače hlasitosti, které můžete nastavit. Chcete-li otevřít okno pro nastavení výstupní hlasitosti nebo hlasitosti nahrávání, postupujte takto: Windows 7 a Windows Vista: 1.
 • Page 58: Klávesa Windows A Aplikační Klávesa

  Klávesa Windows a aplikační klávesa Na klávesnici vašeho počítače jsou tyto dvě klávesy: Klávesa Windows Stiskem této klávesy zobrazíte nebo skryjete nabídku Start systému Windows. Jestliže stisknete tuto klávesu současně v kombinaci s jinou klávesou, zobrazí se okno Vlastnosti systému nebo Počítač...
 • Page 59: Použití Polohovacího Zařízení Ultranav

  Použití polohovacího zařízení UltraNav Váš počítač může být vybaven polohovacím zařízením UltraNav. Zařízení UltraNav se skládá ze zařízení TrackPoint a dotykové plošky. Každé z těchto zařízení je samo o sobě polohovacím zařízením se základními i rozšířenými funkcemi. Obě zařízení můžete nakonfigurovat dle svých preferencí takto: •...
 • Page 60: Použití Polohovacího Zařízení Trackpoint

  Použití polohovacího zařízení TrackPoint Polohovací zařízení TrackPoint se skládá z kolíku (1) na klávesnici a tří tlačítek umístěných ve spodní části klávesnice. Chcete-li přesunout ukazatel (5) na obrazovce, přitlačte na povrch polohovacího kolíku v jakémkoli směru paralelně s klávesnicí; samotný kolík se nepohybuje. Rychlost pohybu ukazatele závisí na tlaku, kterým působíte na kolík.
 • Page 61: Použití Dotykové Plošky

  2. Klepnutím na ikonu Spravovat nastavení otevřete okno vlastností myši. 3. Klepněte na kartu UltraNav. V části TrackPoint změňte nastavení. Podrobnosti získáte v nápovědě programu. Výměna čepičky Čepička (1) na konci kolíku zařízení TrackPoint je odnímatelná. Můžete ji vyměnit, jak je znázorněno na obrázku.
 • Page 62: Chování Zařízení Ultranav A Externí Myši

  Použití vícedotykové dotykové plošky Dotyková ploška vašeho počítače podporuje ovládání více dotyky, které můžete využít při prohlížení internetu nebo čtení či úpravě dokumentů například k přibližování či oddalování, posouvání nebo přetáčení stránky dvěma prsty. Podrobnosti získáte v nápovědě programu UltraNav. Přizpůsobení...
 • Page 63: Přidání Ikony Ultranav Do Hlavního Panelu

  Poznámka: Můžete také otevřít okno s vlastnostmi programu UltraNav klepnutím na ikonu UltraNav v hlavním panelu. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Přidání ikony UltraNav do hlavního panelu“ na stránce 45. Přidání ikony UltraNav do hlavního panelu Abyste mohli snadno přistupovat k funkcím programu UltraNav, můžete přidat ikonu UltraNav do hlavního panelu.
 • Page 64 Čistění dotykového panelu počítače Dotykový panel počítače vyčistíte takto: 1. Otisky prstů a jiné nečistoty odstraňte z dotykového panelu pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáčejte hadřík do čistidel. 2. Jemně setřete prach a jiné částice z panelu jednou stranou hadříku. 3.
 • Page 65: Řízení Spotřeby

  Řízení spotřeby Pokud počítač potřebujete použít mimo dosah elektrických zásuvek, je jeho fungování závislé na napájení z baterie. Různé komponenty počítače spotřebovávají různé množství energie. Čím více energeticky náročných komponent budete využívat, tím rychleji bude klesat úroveň nabití baterie. S bateriemi ThinkPad toho zvládnete více, ušetříte a budete moci trávit více času bez nutnosti připojení do elektrické...
 • Page 66: Nabíjení Baterie

  Nabíjení baterie Pokud kontrola stavu baterie ukáže, že procento zbývající energie je příliš nízké, nebo když vás varování nízkého stavu baterie upozorní, že dochází energie, musíte baterii dobít nebo ji vyměnit za nabitou baterii. Pokud jste v blízkosti zásuvky, zapojte do ní adaptér napájení a poté připojte jeho konektor k počítači. Baterie bude nabita za 3 až...
 • Page 67 1. Stiskněte klávesy Fn+F3. Objeví se panel s výběrem plánu napájení (v systému Windows XP pod názvem schéma napájení). 2. Zvolte Nastavení kombinace kláves Fn+F3. 3. Vyberte položku Vypnout displej. 4. Klepněte na tlačítko OK. Při příštím stisku kláves Fn+F3 můžete vypnout displej počítače. •...
 • Page 68: Jak Zacházet S Baterií

  • Uchovávejte ji na chladném a suchém místě. • Baterii ukládejte mimo dosah dětí. Baterie je spotřební zboží. Pokud se vaše baterie začne příliš rychle vybíjet, vyměňte ji za novou baterii typu doporučeného Lenovo. Další informace týkající se výměny baterie vám sdělí servisní středisko. NEBEZPEČÍ...
 • Page 69 100 °C (212 °F), a (3) nepokoušejte se baterii opravovat či rozebírat. Při likvidaci baterie dodržuje místní nařízení a předpisy a bezpečnostní předpisy vašeho podniku. Systém nepodporuje baterie, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila k použití. Systém pokračuje v procesu zavádění, je však možné, že se výrobcem neschválené baterie nebudou dobíjet.
 • Page 70: Připojení K Síti

  Připojení k síti Váš počítač má nejméně jeden síťový adaptér pro připojení k internetu a k vaší kabelové podnikové síti LAN nebo bezdrátové síti LAN. Poznámka: Některé modely jsou vybaveny vestavěnou kartou bezdrátového připojení WAN, která vám umožní navázat bezdrátové připojení prostřednictvím vzdálených veřejných a privátních sítí. Access Connections je program asistence připojení...
 • Page 71 Váš počítač může umožňovat přidání bezdrátového připojení. To znamená, že váš počítač obsahuje anténu, která může podporovat bezdrátové připojení k síti LAN, pokud jsou dostupné přístupové body bezdrátové sítě LAN. Podrobnosti o dostupných bezdrátových zařízeních od Lenovo najdete v části „Zjišťování možností ThinkPad“ na stránce 171.
 • Page 72 Některé notebooky ThinkPad jsou vybaveny vestavěnou bezdrátovou kartou WAN integrující několik technologií bezdrátového připojení WAN, jako například 1xEV-DO, HSPA, 3G nebo GPRS. Pomocí vestavěné karty bezdrátového připojení WAN a konfiguračního obslužného programu se můžete připojit k internetu nebo své podnikové síti a monitorovat stav připojení. Poznámka: Služby bezdrátového připojení...
 • Page 73 První použití funkce Bluetooth na vašem počítači Pokud je to poprvé, co je funkce Bluetooth na vašem počítači používána, postupujte podle jednoho z těchto postupů: 1. Poklepejte na ikonu Místa Bluetooth na ploše nebo na ikonu Bluetooth na hlavím panelu. Otevře se okno Zahájení...
 • Page 74 • Sluchátka • Synchronizace PIM • Fax • Přenos souborů • Přenos položky PIM • Dial-up Networking • Přístup k síti • Sériový port Bluetooth • Bluetooth Imaging • Handsfree • Profil AV 4. Vyberte požadovanou službu. Chcete-li získat další informace, stiskněte klávesu F1 a otevře se online nápověda funkce Bluetooth. Konfigurace Bluetooth Chcete-li použít funkce konfigurace Bluetooth, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši.
 • Page 75 2. Klepněte na Start ➙ Spustit. 3. Zadejte C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (nebo určete úplnou cestu k souboru setup.exe, který jste stáhli z adresy http://support.lenovo.com). Poté klepněte na tlačítko OK. 4. Klepněte na tlačítko Další. 5. Vyberte Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě a poté klepněte na tlačítko Další.
 • Page 76 9. Vyberte Nevyhledávat. Zvolím ovladač k instalaci. Poté klepněte na tlačítko Další. 10. Vyberte ovladač, který nemá ikonu „Digitálně podepsáno“; poté klepněte na tlačítko Další. 11. Klepněte na tlačítko Dokončit. Poznámka: Pokud zároveň s funkcí Bluetooth používáte i funkci bezdrátového připojení (standard 802.11) počítače, může být rychlost přenosu dat omezena a výkon bezdrátového připojení...
 • Page 77 Úroveň signálu 3 Poznámka: Více informací o Access Connections Gauge najdete v nápovědě programu Access Connections. Ikona Access Connections a ikona stavu bezdrátového připojení Ikona programu Access Connections zobrazuje obecný stav připojení. Ikona stavu bezdrátového připojení zobrazuje sílu signálu a stav vašeho bezdrátového připojení. Podrobnější...
 • Page 78: Používání Vestavěného Modemu

  Chcete-li bezdrátovou funkci zapnout, postupujte takto: 1. Klepněte na ikonu stavu bezdrátového připojení programu Access Connections na hlavním panelu. 2. Klepněte na položku Zapnout bezdrátové připojení. Chcete-li bezdrátovou funkci vypnout, postupujte takto: • Klepněte na ikonu stavu bezdrátového připojení programu Access Connections na hlavním panelu. •...
 • Page 79 • MNP2-4 (Microcom oprava chyb) • V.42 (procedury opravy chyb pro DCE používající asynchronní automatické vytáčení a kontrolu) Protokoly komprese dat • V.42bis (DCE komprese dat) • V.44 • MNP5 (Microcom komprese dat) Jiné protokoly • V.8 (spouštěcí sekvence) • V.80 (videotelefon) •...
 • Page 80 Modem je navržen pro provoz o obvyklých DTE rychlostech od 115,2 kb/s (nebo 57,6 kb/s) do 300 kb/s. Všechny příkazy a data musí být do modemu odesílány jednou z platných DTE rychlostí. Formát příkazu Všechny příkazy kromě A/ A/ A/ musí začínat předponou AT, která je následována písmenem příkazu, a musí končit klávesou Enter.
 • Page 81 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) 3: Výběr spolehlivého automatického režimu a vynucení &Q5 (modem se pokusí dohodnout spojení s opravou chyb). Funkce je stejná jako u \N2, kromě selhání vytváření spolehlivého spojení, kdy se modem vrátí zpět do normálního režimu s vyrovnávací...
 • Page 82 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) 8: Nahlášení data a času sestavení ovladače modemu. 9: Nahlášení země. +GMI +GMI +GMI +GMI +GMI +GMI Vyžádání informací o výrobci +GMM +GMM +GMM +GMM +GMM +GMM Nahlášení informací o modelu +GMR +GMR...
 • Page 83 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) X X X <value> X X X Rozšířené výsledné kódy <value> 0: Výsledný kód CONNECT je uveden po vstupu do datového stavu online. Hlášení oznamovacího tónu a detekce „obsazeno“ je zakázáno. 1: Výsledný...
 • Page 84 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) odpověď je zakázána po dobu vypnutí DTR. &K &K &K[<value>] &K &K &K <value> Řízení toku 0: Zakázat řízení toku. 3: Povolit řízení toku RTS nebo CTS. 4: Povolit řízení toku XON nebo XOFF.
 • Page 85 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) +ILRR +ILRR=<value> +ILRR +ILRR +ILRR +ILRR Hlášení místní rychlosti <value> modemu DTE 0: Zakázat hlášení místní rychlosti portu. 1: Povolit hlášení místní rychlosti portu. D D D <modifier> D D D Vytáčení...
 • Page 86 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) O O O [<value>] O O O Návrat do datového <value> režimu on-line 0: Vstup do datového stavu on-line z příkazového režimu on-line bez převodu. 1: Provede převod a poté vstoupí...
 • Page 87 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) *D *D *D *D Zobrazení zmeškaných čísel Hlášení stavu posledního hovoru +P +P +PCW CW CW=<value> +PCW +PCW +PCW Povolení čekajícího <value> hovoru 0: Požadovat pozastavení modemu, jestliže je to povoleno +PMH a uložit ID volajícího, jestliže je to povoleno +VRID.
 • Page 88 tabulka 3. Seznam příkazů modemu (pokračování) Popis Hodnoty Příkaz Zápis (syntaxe) +P +P +PS S S S S S =<value> +PSS +PSS +PSS Použít krátkou sekvenci <value> 0: Modem rozhodne, zda použít krátkou spouštěcí proceduru. 1: Vyhrazeno. 2: Vynucení použití kompletní spouštěcí...
 • Page 89 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo 2. Jestliže byla vynucena nebo zvolena detekce oznamovacího tónu, oznamovací tón nebyl detekován. ERROR Odesláno při pokusu o spuštění příkazového řádku při výskytu jedné z těchto podmínek: 1. Příkazový řádek obsahuje chybu v syntaxi. 2.
 • Page 90 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo CONNECT 57600 Modem se připojil k lince, rychlost DTE je 57 600 b/s a hlášení rychlosti DTE je povoleno. CONNECT 115200 Modem se připojil k lince, rychlost DTE je 115 200 b/s a hlášení rychlosti DTE je povoleno.
 • Page 91 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo CONNECT 16800 Modem se připojil k lince, rychlost DTE je 16 800 b/s a hlášení rychlosti DTE je povoleno. CONNECT 21600 Modem se připojil k lince, rychlost DTE je 21 600 b/s a hlášení rychlosti DTE je povoleno.
 • Page 92 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo +MCR: V32B Modem se připojil k lince s modulací ITU-T V.32 bis a hlášení modulace je povoleno. (Viz +MR, S95 a Xn.) +MCR: V34 Modem se připojil k lince s modulací ITU-T V.34 a hlášení modulace je povoleno.
 • Page 93 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo CONNECT 46000 Modem se připojil k lince rychlostí 46 000 b/s a hlášení rychlosti DCE je povoleno. CONNECT 48000 Modem se připojil k lince rychlostí 48 000 b/s a hlášení rychlosti DCE je povoleno.
 • Page 94 tabulka 4. Výsledné kódy modemu (pokračování) Popis Výsledný kód Číslo +MRR: 29333* Modem se připojil k lince rychlostí 29 333 b/s a hlášení nosné je povoleno. (Viz S95 a Xn.) +MRR: 30667* Modem se připojil k lince rychlostí 30 667 b/s a hlášení nosné je povoleno.
 • Page 95 Chcete-li změnit hodnotu S registru, použijte příkaz A A A T T T Sr=n Sr=n Sr=n, kde r je číslo registru v intervalu 0–110 a n je nová hodnota, kterou chcete do tohoto registru uložit. Pokud například chcete změnit hodnotu registru S0 na 20 zazvonění, napište ATS0=20 a stiskněte klávesu Enter.
 • Page 96 tabulka 5. S registry (pokračování) Registr Popis Rozsah Jednotky +MRR:XXXX výsledný kód (XXXX=rychlost). (Viz +ER.). Bit 3 Povolit +ER:XXXX výsledný kód (XXXX=identifikátor protokolu). (Viz +ER.). Bit 4 Vyhrazeno. Bit 5 Povolit +DR:XXXX výsledný kód (XXXX=typ komprese). (Viz +DR.). Bity 6–7 Vyhrazeno. Použití...
 • Page 97 Windows. Poznámka: V mnoha regionech nebudete moci používat funkce vestavěného modemu, dokud společnost Lenovo neobdrží povolení od příslušných úřadů. Váš vestavěný modem funguje celosvětově a lze jej použít v moha regionech, kde bylo získáno povolení...
 • Page 98: Prezentace A Multimédia

  Prezentace a multimédia Váš počítač nabízí mnoho funkcí, které přinášejí zábavu při práci s počítačem a díky nimž budete prezentovat s jistotou. Změna nastavení zobrazení Je možné změnit nastavení zobrazení, např. velikost či barvu písma nebo číselný přesmykač. Velikost písma Písmo zvětšíte takto: V operačním systému Windows 7: 1.
 • Page 99: Připojení Projektoru Nebo Externího Monitoru

  Pro Windows Vista: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Přizpůsobit. 2. Klepněte na volbu Nastavení zobrazení. 3. Klepněte na volbu Upřesnit nastavení, vyberte kartu OSD (Na obrazovce) a poté klepněte na volbu Nastavení číselného přesmykače (Num Lock). 4.
 • Page 100 Pro Windows Vista: 1. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor do elektrické zásuvky. 2. Zapněte externí monitor. 3. Pokud je to poprvé, co je externí monitor připojen, otevře se dialogové okno Byl zjištěn nový monitor. Vyberte jednu z uvedených možností a klepněte na tlačítko OK. •...
 • Page 101 10. Klepněte na Aktualizovat ovladač. 11. Klepněte na Vyhledat ovladač v počítači a poté klepněte na Vybrat ovladač ze seznamu. 12. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kompatibilní hardware. 13. Vyberte Výrobce a Model svého monitoru. Pokud nemůžete najít svůj monitor v seznamu, přerušte instalaci tohoto ovladače a použijte ovladač...
 • Page 102 8. Pokud se zobrazí více než dva monitory, zvolte Výchozí monitor. 9. Klepněte na Vlastnosti. 10. Klepněte na kartu Ovladač. 11. Klepněte na Aktualizovat ovladač. Spustí se Průvodce aktualizací hardwaru. 12. Klepněte na volbu Ne, nyní ne a poté klepněte na tlačítko Další. 13.
 • Page 103: Nastavení Prezentace

  Poznámka: Pokud používáte Windows XP, nemůžete mezi GPU přepínat. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte možnost Ovládací panel NVIDIA. Otevře se okno Ovládací panel NVIDIA. 3. V navigačním panelu Vybrat úlohu vlevo pod částí Zobrazení klikněte na Nastavit více monitorů. 4.
 • Page 104: Použití Dvou Displejů

  Chcete-li otevřít program Presentation Director, klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ ThinkVantage ➙ Presentation Director a postupujte podle pokynů na obrazovce. Projekce videa Pokud chcete zobrazovat informace nebo pořádat prezentace, můžete ke svému počítači připojit projektor. Připojte projektor ke konektoru pro monitor na svém počítači. Poznámka: Zobrazení...
 • Page 105 2. Klepněte na ikonu Monitor-1 (primární, počítačový displej). 3. Vyberte položku Rozlišení pro primární displej. 4. Klepněte na ikonu Monitor-2 (sekundární, externí displej). 5. Vyberte položku Rozlišení pro sekundární displej. 6. Umístěte ikony monitorů tak, aby se dotýkaly. Poznámka: Monitory můžete nastavit do jakékoliv pozice, ale jejich ikony se musí vzájemně dotýkat. 7.
 • Page 106: Používání Funkcí Grafických Karet Nvidia Optimus

  Poznámka: Monitory můžete nastavit do jakékoliv pozice, ale jejich ikony se musí vzájemně dotýkat. 6. Změny potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Používání funkcí grafických karet NVIDIA Optimus Některé notebooky ThinkPad podporují grafické karty NVIDIA Optimus. Technologie NVIDIA Optimus umožňuje dynamicky přepínat mezi vysoce výkonnou a energeticky úspornou grafickou kartou bez nutnosti restartovat počítač.
 • Page 107: Použití Integrované Kamery

  Poznámka: Combo audio jack nepodporuje klasický mikrofon. V následující tabulce je uvedeno, jaké funkce zvukových zařízení připojených ke konektorům jack vašeho počítače nebo dokovací stanice jsou podporovány. tabulka 6. Seznam zvukových funkcí Sluchátka se 3,5mm Klasická sluchátka Klasický mikrofon 4pólovou zástrčkou Combo audio jack Podporované...
 • Page 108: Použití Funkce Thinklight

  Konfigurace nastavení kamery Můžete konfigurovat nastavení kamery podle svých potřeb, např. můžete upravit kvalitu výstupu videa. Kameru nastavíte takto: 1. Stiskněte klávesy Fn+F6. Otevře se okno programu Communications settings. 2. Klepněte na tlačítko Spravovat nastavení. Otevře se okno programu Communications Utility. 3.
 • Page 109: Vložení Karty Expresscard, Flash Media Card Nebo Smartcard

  • Kartu SDHC • Kartu SDXC • Kartu MultiMediaCard (MMC) Poznámky: • Počítač nepodporuje funkci CPRM karet SD. • Při přenosu dat z karty nebo na kartu Flash Media Card, například kartu SD Card, neuvádějte počítač do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace před ukončením přenosu dat. Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Další...
 • Page 110: Vyjmutí Karty Expresscard, Flash Media Card Nebo Smartcard

  3. Klepněte na Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. 4. Z nabídky Akce vyberte položku Přidat starší hardware. Spustí se Průvodce přidáním hardwaru. 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. • V systémech Windows Vista a Windows XP: - Otevřete nabídku Ovládací...
 • Page 111: Copyright Lenovo

  Protože se svým počítačem můžete pracovat na mnoha místech, je důležité, abyste neustále věnovali pozornost správné poloze, správnému osvětlení a správnému sezení. Budete-li těmto doporučením věnovat pozornost, můžete pracovat výkonněji a pohodlněji. Lenovo poskytuje nejnovější informace a technologie postiženým zákazníkům. Informace o přístupnosti poskytují přehled o snahách v této oblasti. Ergonomické informace Práce ve virtuální...
 • Page 112: Přizpůsobení Počítače Vašim Potřebám

  Funkce ThinkPad zvyšující pohodlí: Existují snadno použitelné funkce ThinkPad, které vám pomohou využívat počítač pohodlněji. Informace o přístupnosti Lenovo usnadňuje invalidním zákazníkům přístup k informacím a technologiím. Následující informace umožňují uživatelům s postižením sluchu, zraku nebo hybnosti efektivně pracovat s počítačem. Uživatelská příručka...
 • Page 113: Funkce Fullscreen Magnifier

  Podpůrné technologie umožňují invalidním uživatelům přístup k informacím vhodným způsobem. Některé tyto technologie jsou součástí operačního systému, jiné lze pořídit od různých dodavatelů nebo je získat z webových stránek. Podpůrné technologie Některé podpůrné technologie lze získat pomocí programu doplňků pro přístupnost. Počet možných doplňků závisí...
 • Page 114: Cestování S Vaším Počítačem

  Cestování s vaším počítačem Cestujete-li do zahraničí, může vám počítač pomoci, abyste se cítili klidněji a více jako doma. Díky vlastnímu počítači a souborům v něm budete jistější při výměně a nabízení informací klientům i spolupracovníkům. Řiďte se důležitými radami, které zaručí, že cesty do zahraničí proběhnou hladce: •...
 • Page 115 Cestujete-li do zahraničí, neměli byste opomenout • Napájecí adaptér země, do které cestujete • Adaptér na připojení k telefonní lince v dané zemi Další věci, které by se mohly hodit • Kombinovaný napájecí adaptér ThinkPad • Externí paměťové zařízení • Rozdvojku telefonní linky pro případ, že by bylo třeba provádět vytáčení ručně nebo použít modem bez odpojení...
 • Page 116 Uživatelská příručka...
 • Page 117: Kapitola 4. Zabezpečení

  Viz pokyny dodané s mechanickým zámkem. Poznámka: Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Společnost Lenovo neposkytuje žádný komentář, posouzení či záruku na funkce, kvalitu a výkon zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Používání hesel Pomocí...
 • Page 118: Hesla A Spánkový (Pohotovostní) Režim

  • „Heslo pevného disku“ na stránce 101 • „Heslo administrátora“ na stránce 103 Hesla a spánkový (pohotovostní) režim. Pokud jste nastavili hesla a přepnete počítač do spánkového (pohotovostního) režimu stiskem kláves Fn+F4, bude postup pro pokračování vypadat takto: • Při pokračování práce nebudete vyzváni k zadáni hesla. •...
 • Page 119: Heslo Pevného Disku

  10. Uvolněte heslo do paměti a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se okno s upozorněním Setup Notice. Poznámka: Je dobré si heslo pro spuštění poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, je nutné odnést počítač k prodejci nebo obchodnímu zástupci společnosti Lenovo, kde heslo zruší.
 • Page 120 Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud zapomenete uživatelské heslo nebo uživatelské i hlavní heslo, nebude společnost Lenovo vaše hesla resetovat ani neobnoví data z pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna.
 • Page 121: Heslo Administrátora

  se okno s upozorněním Setup Notice. Okno upozornění Setup Notice opustíte stisknutím klávesy F10. Uživatelské heslo pevného disku bude odstraněno. Heslo pevného disku User + Master změníte nebo odeberete vybráním položky User HDP nebo Master HDP. Pokud vyberete položku User HDP, postupujte takto: •...
 • Page 122 Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud jste zapomněli heslo administrátora, společnost Lenovo toto heslo neobnoví. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a základní deska bude vyměněna. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.
 • Page 123: Zabezpečení Pevného Disku

  2. Do pole Zadejte nové heslo zadejte nové heslo administrátora a poté ověřte heslo tak, že ho napíšete znovu do pole Potvrďte nové heslo. 3. Chcete-li změnit heslo administrátora, postupujte podle postupu uvedeného výše v krocích 11 až 12 v části „Nastavení...
 • Page 124: Nastavení Bezpečnostního Čipu

  Program BitLocker využívá funkci Trusted Platform Module, pomocí níž zlepšuje ochranu vašich dat a zajišťuje integritu komponent během zavádění. Kompatibilní TPM je definován jako V1.2 TPM. Stav programu BitLocker zkontrolujete takto: • Pro operační systém Windows 7: Klepněte na volbu Start ➙ Ovládací panely ➙ Systém a zabezpečení ➙...
 • Page 125: Použití Snímače Otisku Prstu

  Poznámka: Je-li váš počítač model se systémem Windows 7, není v něm program Client Security Solution předinstalován. Chcete-li konfigurovat bezpečnostní čip, stáhněte si nejnovější verzi programu Client Security Solution z webových stránek společnosti Lenovo. Program Client Security Solution stáhnete na adrese http://support.lenovo.com. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Page 126 Chování diody snímače otisku prstu tabulka 7. Výčet chování diody snímače otisku prstu Kontrolka Popis Dioda zeleně bliká. Otisk prstu je ověřován nebo byl ověřen. Dioda zeleně svítí. Můžete přetáhnout prst přes snímač otisku prstu. Dioda oranžově bliká. Otisk prstu nebylo možné ověřit. Přetažení...
 • Page 127 Lenovo, aby tam heslo zrušili. Zapomenete-li heslo pevného disku, nemůže společnost Lenovo zrušit nebo získat zpět data z pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému technikovi společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna.
 • Page 128 Poznámka: Tato položka se zobrazí v případě, že je vybrán režim vysokého zabezpečení. • Reset Fingerprint Data: Vybráním této položky můžete smazat všechna data otisků prstů uložená v interním či externím snímači otisku prstu. Chcete-li nastavit položku v dílčí nabídce Fingerprint: 1.
 • Page 129: Upozornění O Smazání Dat Z Jednotky Pevného Disku Nebo Jednotky Ssd

  čitelná. My však doporučujeme využít software (payware) či službu (pay service) přímo vyvinuté k tomuto účelu. K odstranění dat z jednotky pevného disku nabízí Lenovo nástroj Secure Data Disposal. Chcete-li si tento nástroj stáhnout, přejděte na webové stránky Lenovo na adrese http://support.lenovo.com.
 • Page 130 Lenovo poskytuje na počítači plnou verzi antivirového softwaru s licencí na 30 dní zdarma. Po 30 dnech je nutné licenci obnovit, abyste dále dostávali aktualizace antivirového programu. Další informace o používání antivirového programu naleznete v jeho nápovědě. Uživatelská příručka...
 • Page 131: Kapitola 5. Obnova - Přehled

  Kapitola 5. Obnova – přehled Tato kapitola popisuje prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Vytvoření a použití média pro obnovu“ na stránce 113 • „Provádění operací zálohování a obnovy“ na stránce 115 • „Použití pracovní plochy Rescue and Recovery“ na stránce 116 •...
 • Page 132: Vytvoření Média Pro Obnovu

  „vytvoření disků Product Recovery“. • V systému Windows 7 vytvoříte média pro obnovu klepnutím na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Disky pro zotavení systému. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Page 133: Provádění Operací Zálohování A Obnovy

  • Zálohu provedete v systému Windows 7 pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.
 • Page 134: Použití Pracovní Plochy Rescue And Recovery

  1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery.
 • Page 135: Vytvoření A Použití Záchranného Média

  • Záchranné médium vytvoříte v systému Windows 7 takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery.
 • Page 136: Použití Záchranného Média

  1. Na pracovní ploše systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ ThinkVantage ➙ Create Recovery Media. Otevře se okno Rescue and Recovery Media. 2. V nabídce Rescue Media vyberte typ záchranného média, který chcete vytvořit. Záchranné médium můžete vytvořit pomocí disku, jednotky pevného disku USB nebo druhé interní jednotky pevného disku.
 • Page 137: Řešení Problémů S Obnovou

  Upozornění: Pokud potřebujete aktualizované ovladače zařízení, nestahujte je z webové stránky Windows Update. Obstarejte si je od společnosti Lenovo. Další informace naleznete v části „Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení“ na stránce 222. Řešení problémů s obnovou Nelze-li spustit pracovní...
 • Page 138 Uživatelská příručka...
 • Page 139: Kapitola 6. Výměna Zařízení

  Není-li to možné, položte antistatický obal na rovný hladký povrch a teprve na něj díl položte. • Nepokládejte díl na kryt počítače ani na jiný kovový povrch. Výměna baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 140 Systém nepodporuje baterie, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila k použití. Systém pokračuje v procesu zavádění, je však možné, že se výrobcem neschválené baterie nebudou dobíjet. Upozornění: Společnost Lenovo nenese žádnou odpovědnost za výkonnost nebo bezpečnost neschválených baterií a neposkytuje žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím.
 • Page 141 4. Zasuňte baterii do počítače. 5. Posuňte západku baterie do uzamknuté pozice. 6. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Použití velkokapacitní baterie Chcete-li výdrž baterie prodloužit, je možné zakoupit velkokapacitní baterii. Můžete ji takto připojit ke konektoru počítače.
 • Page 142 3. Zarovnejte velkokapacitní baterii se spodní stranou počítače, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku, a pevně baterii připojte. 4. Posuňte západku baterie do uzamknuté pozice. 5. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Velkokapacitní baterii odpojíte od počítače následujícím způsobem: 1.
 • Page 143 3. Odemkněte západku baterie. 4. Stiskněte západku, jak ukazuje níže uvedený obrázek, a odpojte baterii. 5. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 144: Výměna Záložní Baterie

  Výměna záložní baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Chcete-li vyměnit záložní baterii pod klávesnicí za novou, přečtěte si následující nezbytné předpoklady. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávná výměna záložní baterie může vést ke vzniku nebezpečí výbuchu. Záložní baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: •...
 • Page 145 Instalace záložní baterie pod klávesnicí 1. Nainstalujte záložní baterii (1). Poté připojte konektor(2). 2. Vložte zpět klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. 3. Vložte zpět baterii. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna baterie“ na stránce 121. 4.
 • Page 146: Výměna Jednotky Pevného Disku

  Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Jednotku pevného disku můžete vyměnit za novou, kterou lze zakoupit od prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Chcete-li vyměnit jednotku pevného disku, přečtěte si následující nezbytné předpoklady: Poznámka: Jednotku pevného disku vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte upgrade, nebo při opravě...
 • Page 147 5. Vytáhněte jednotku pevného disku za držátko. 6. Odstraňte boční gumové kryty z jednotky pevného disku. 7. Připevněte boční gumové kryty na novou jednotku pevného disku. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 148 8. Vložte jednotku pevného disku do pozice. 9. Zasuňte jednotku pevného disku pevně na místo. 10. Vraťte zpět kryt pozice jednotky (1) a utáhněte šroub (2). Uživatelská příručka...
 • Page 149 11. Vložte zpět baterii. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna baterie“ na stránce 121. 12. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 150: Výměna Klávesnice

  Výměna klávesnice Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Pomocí níže uvedeného postupu můžete vyměnit stávající klávesnici za novou, kterou je možné zakoupit. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ...
 • Page 151 5. Odšroubujte šrouby, které zajišťují klávesnici. 6. Otočte počítač a otevřete jeho displej. 7. Silnějším zatlačením ve směru šipek (1) na obrázku uvolněte přední stranu klávesnice. Klávesnice se mírně pootevře (2). Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 152 8. Opatrně nadzvedněte klávesnici, dokud neuvidíte, jak je připojena. Přidržujte klávesnici nad počítačem a poté odpojte konektor (1). Nyní je klávesnice odstraněna (2). Instalace klávesnice 1. Připojte konektor. Uživatelská příručka...
 • Page 153 2. Vložte klávesnici. Ujistěte se, že jsou zadní hrany klávesnice pod rámem, jak ukazují šipky. 3. Zasuňte klávesnici, jak ukazují šipky. 4. Zavřete displej počítače a počítač otočte. Zašroubujte zpět oba šrouby. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 154 5. Vraťte na místo kryt paměťového slotu (1), zavřete kryt (2) a potom utáhněte oba šrouby (3). 6. Vložte zpět baterii. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna baterie“ na stránce 121. 7. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Uživatelská...
 • Page 155: Výměna Paměti

  SO-DIMM, která není počítačem podporovaná, může počítač začít pípat a systém se nemusí spustit či nemusí pracovat správně. Odpovídající paměť můžete zakoupit od prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Váš počítač obsahuje dvě pozice pro paměti: jednu pozici pod klávesnicí a jednu na spodní straně počítače.
 • Page 156 4. Vyšroubujte dva šrouby, kterými je zajištěn kryt paměťového slotu (1), a následně kryt sejměte (2). Je-li již v paměťovém slotu nainstalován modul SO-DIMM, odeberte jej, abyste vytvořili místo pro nový modul. Modul odstraníte současným zatlačením směrem ven na obě západky (1) po obou stranách patice.
 • Page 157 6. Konec označený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou a vložte modul SO-DIMM (1) do pozice v úhlu 20 stupňů. Pak jej pevně zatlačte na místo (2). 7. Přiklopte modul SO-DIMM směrem dolů, aby zapadl na místo. 8. Ujistěte se, že modul SO-DIMM pevně sedí v pozici a že s ním nelze snadno pohnout. 9.
 • Page 158 4. Vyjměte klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. 5. Je-li již v paměťovém slotu nainstalován modul SO-DIMM, odeberte jej, abyste vytvořili místo pro nový modul. Modul odstraníte současným zatlačením směrem ven na obě západky po obou stranách patice. Nezapomeňte jej uschovat pro budoucí...
 • Page 159: Zvětšení Nebo Výměna Paměti (W520)

  9. Ujistěte se, že modul SO-DIMM pevně sedí v pozici a že s ním nelze snadno pohnout. 10. Vložte zpět klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. 11. Vraťte baterii zpět na místo (další podrobnosti viz „Výměna baterie“ na stránce 121), znovu počítač obraťte a připojte kabely.
 • Page 160 Pokud nainstalujete paměť SO-DIMM, která není počítačem podporovaná, může počítač začít pípat a systém se nemusí spustit či nemusí pracovat správně. Odpovídající paměť můžete zakoupit od prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Zvětšení paměti Váš počítač obsahuje čtyři pozice pro paměti: dvě pozice pod klávesnicí a dvě na spodní straně počítače.
 • Page 161 5. Vyhledejte zářez na okraji modulu SO-DIMM, který instalujete. Upozornění: Snažte se modul SO-DIMM nepoškodit a nedotýkejte se okraje s kontakty. Konec označený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou a vložte modul SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů (1). Pak jej pevně zatlačte na místo. Přiklopte modul SO-DIMM směrem dolů...
 • Page 162 4. Vyjměte klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. Pod klávesnicí počítače jsou umístěny dvě pozice. Jsou umístěny pod sebou. Pokud je spodní pozice prázdná, přejděte ke kroku 5. Pokud jsou obě pozice obsazeny, další informace naleznete na webových stránkách ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/. Uživatelská příručka...
 • Page 163 5. Chcete-li se dostat ke spodní pozici, musíte nejprve odstranit modul SO-DIMM, který již je nainstalován v horní pozici. Pečlivě jej uschovejte. Modul SO-DIMM odstraníte současným zatlačením směrem ven na obě západky (1) po obou stranách patice a vytažením modulu (2). 6.
 • Page 164 7. Vezměte modul SO-DIMM, který byl původně nainstalován v horní pozici. Konec označený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou a vložte jej do horní pozice pod úhlem asi 20 stupňů (1). Pak jej pevně zatlačte na místo. Přiklopte modul SO-DIMM směrem dolů (2), aby zapadl na místo. 8.
 • Page 165 5. Modul SO-DIMM odstraníte současným zatlačením směrem ven na obě západky po obou stranách patice. Nezapomeňte jej uschovat pro budoucí použití. 6. Vyhledejte zářez na okraji modulu SO-DIMM, který instalujete. Upozornění: Snažte se modul SO-DIMM nepoškodit a nedotýkejte se okraje s kontakty. Konec označený...
 • Page 166 8. Vraťte na místo kryt paměťového slotu (1), zavřete kryt (2) a utáhněte oba šrouby (3). 9. Vraťte baterii zpět na místo (další podrobnosti viz „Vraťte baterii zpět na místo“ na stránce 121), znovu počítač obraťte a připojte kabely. Výměna paměti v pozici pod klávesnicí 1.
 • Page 167 7. Konec označený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou a vložte modul SO-DIMM (1) do pozice v úhlu 20 stupňů. Pak jej pevně zatlačte na místo. Přiklopte modul SO-DIMM směrem dolů (2), aby zapadl na místo. Poznámka: Pokud instalujete paměťový modul pouze do jednoho ze dvou paměťových slotů, nainstalujte jej do horního slotu.
 • Page 168: Instalace A Výměna Jednotky Ssd Msata

  Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Některé modely ThinkPad jsou vybaveny jednotkou SSD mSATA. Jednotku SSD mSATA můžete vyměnit za novou, kterou lze zakoupit od prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Chcete-li vyměnit jednotku SSD mSATA, přečtěte si následující nezbytné předpoklady.
 • Page 169 5. Vyšroubujte šroub (1). Karta vyskočí ven (2). 6. Vyjměte kartu. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 170 7. Přiložte kontakty nové jednotky SSD mSATA na odpovídající pozici. Poznámky: • Jednotku SSD mSATA můžete vyměnit rovněž za kartu Wireless PCI Express Mini pro připojení k bezdrátové síti WAN. • Informace o instalaci nové karty PCI Express Mini naleznete v části „Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové...
 • Page 171: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Lan/Wimax

  Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti LAN/WiMAX Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Váš počítač je vybaven slotem pro kartu PCI Express Mini pro připojení k bezdrátové síti LAN/WiMAX. Chcete-li vyměnit kartu PCI Express Mini za novou, přečtěte si následující nezbytné předpoklady. Nezbytné...
 • Page 172 5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. 6. Vyšroubujte dva šrouby (1). Karta vyskočí ven (2). 7.
 • Page 173 8. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici kontaktů v počítači. Poznámka: Pokud má karta PCI Express Mini dva konektory, jako na dalším obrázku, vložte bílý kabel do ochranné trubice kabelu. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 174 9. Otáčejte kartou, dokud ji nebudete moci zasunout na místo zatlačením na horní stranu konektorů (1), a zajistěte kartu dvěma šrouby (2). 10. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Připojte šedý kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a černý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“ nebo „A.“ Poznámka: Pokud má...
 • Page 175 4. Vyjměte klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. 5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. 6.
 • Page 176 7. Vyjměte kartu. 8. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici kontaktů v počítači. Poznámka: Pokud má karta PCI Express Mini dva konektory, jako na dalším obrázku, vložte bílý kabel do ochranné trubice kabelu. Uživatelská příručka...
 • Page 177 9. Otáčejte kartou, dokud ji nebudete moci zasunout na místo zatlačením na horní stranu konektorů (1), a zajistěte kartu dvěma šrouby (2). 10. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Připojte šedý kabel ke konektoru označenému na kartě jako „TR1“, bílý kabel ke konektoru označenému jako „RO“ nebo „TR3“ (střední) a černý kabel ke konektoru označenému jako „TR2“.
 • Page 178: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Wan

  Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti WAN Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Některé modely ThinkPad jsou vybaveny slotem pro kartu PCI Express Mini pro připojení k bezdrátové síti WAN. Chcete-li vyměnit kartu PCI Express Mini za novou, přečtěte si následující nezbytné předpoklady. Nezbytné...
 • Page 179 6. Vyšroubujte dva šrouby (1). Karta vyskočí ven (2). 7. Vyjměte kartu. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 180 8. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici. Poznámky: • Kartu Wireless PCI Express Mini pro připojení k bezdrátové síti WAN můžete vyměnit rovněž za jednotku SSD mSATA. • Chcete-li nainstalovat novou jednotku SSD mSATA, přečtěte si část „Instalace a výměna jednotky SSD mSATA“...
 • Page 181 10. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. 11. Vložte zpět klávesnici. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna klávesnice“ na stránce 132. 12. Vložte zpět baterii. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna baterie“ na stránce 121. 13.
 • Page 182: Výměna Karty Sim

  Výměna karty SIM Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. K navázání připojení k bezdrátové síti WAN (Wide Area Network) může váš počítač vyžadovat kartu SIM (Subscriber Identification Module). V závislosti na zemi a dodávce se může stát, že bude karta SIM v počítači již...
 • Page 183 5. Vložte kartu SIM pevně do slotu. Poznámka: Ujistěte se, že jste kartu SIM do slotu zasunuli úplně. 6. Vraťte baterii zpět na místo (další podrobnosti viz „Výměna baterie“ na stránce 121), znovu počítač obraťte a připojte kabely. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 184: Výměna Jednotky Ssd

  Výměna jednotky SSD Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Jednotku SSD můžete vyměnit za novou, kterou lze zakoupit od prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Chcete-li vyměnit jednotku SSD, přečtěte si následující nezbytné předpoklady. Poznámka: Jednotku SSD vyměňujte pouze tehdy, je-li třeba ji opravit. Konektor a pozice jednotky SSD nebyly navrženy pro časté...
 • Page 185 5. Vytáhněte jednotku SSD za držátko. 6. Odstraňte boční vymezovací kolejničky z jednotky SSD. 7. Připojte boční vymezovací kolejničky k nové jednotce SSD. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 186 8. Vložte jednotku SSD do pozice. 9. Zasuňte jednotku SSD pevně na místo. 10. Vraťte zpět kryt pozice jednotky (1) a utáhněte šroub (2). Uživatelská příručka...
 • Page 187 11. Vložte zpět baterii. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Výměna baterie“ na stránce 121. 12. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 188: Výměna Zařízení Ultrabay

  Výměna zařízení Ultrabay Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Zařízení Ultrabay vyměníte takto: 1. Vypněte počítač a odpojte od něj adaptér napájení a všechny kabely. 2. Posunutím směrem nahoru uvolněte západku zámku pozice (1). Západku zámku pozice udržujte v odemknuté pozici, posuňte západku vysunutí pozice (2) doleva a vytáhněte zařízení Ultrabay (3). 3.
 • Page 189: Kapitola 7. Rozšíření Funkcí Počítače

  U společnosti Lenovo můžete přes internet nakupovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Stačí vám k tomu připojení k internetu a kreditní karta.
 • Page 190: Výměna Zařízení V Režimu Spánku

  2. Posunutím směrem nahoru uvolněte západku zámku pozice (1). Západku zámku pozice udržujte v odemknuté pozici, posuňte západku vysunutí pozice (2) doleva a vytáhněte zařízení Ultrabay (3). 3. Vložte do pozice vyměnitelné zařízení. Potom zařízení pevně zatlačte do konektoru. Poznámka: Pokud je jednotka pevného disku chráněna heslem, nemůžete ji vyměnit za chodu. Nejprve odstraňte ochranu pevného disku heslem a poté...
 • Page 191 1. Posunutím směrem nahoru uvolněte západku zámku pozice (1). Západku zámku pozice udržujte v odemknuté pozici, posuňte západku vysunutí pozice (2) doleva a vytáhněte zařízení Ultrabay (3). Poznámka: Počítač se vrátí ze spánkového (pohotovostního) režimu a objeví se okno; poté se počítač automaticky přepne zpět do spánkového (pohotovostního) režimu.
 • Page 192: Zasunutí Jednotky Pevného Disku Do Adaptéru

  2. Vložte do pozice vyměnitelné zařízení. Potom zařízení pevně zatlačte do konektoru. 3. Stisknutím klávesy Fn probuďte počítač ze spánkového (pohotovostního) režimu. Zasunutí jednotky pevného disku do adaptéru ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter III (adaptér jednotky pevného disku), který je součástí volitelné výbavy, vám umožňuje zvětšit volné...
 • Page 193 2. Uvolněte zarážku jednotky pevného disku. 3. Vložte jednotku pevného disku orientovanou etiketou nahoru takto: Poznámka: Pokud má vaše jednotka pevného disku proužek, nezapomeňte jej nechat pod jednotkou. Kapitola 7. Rozšíření funkcí počítače...
 • Page 194: Zasunutí Adaptéru Jednotky Pevného Disku Do Pozice

  4. Připojte jednotku pevného disku k příslušnému konektoru. 5. Zavřete zarážku jednotky pevného disku. Poznámky: • Ověřte, že jednotka pevného disku je pevně vložena do adaptéru jednotky pevného disku. • Netlačte na kryt příliš silně, mohlo by dojít k poškození jednotky pevného disku nebo adaptéru jednotky pevného disku.
 • Page 195: Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 A Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Jakmile zasunete jednotku pevného disku do adaptéru jednotky pevného disku, můžete zasunou adaptér do pozice Serial Ultrabay Enhanced ve svém počítači, jestliže váš počítač splňuje jednu z následujících podmínek: Poznámka: Do pozice Serial Ultrabay Enhanced můžete nainstalovat 9,5mm zařízení Serial Ultrabay Slim nebo 12,7mm zařízení...
 • Page 196: Pohled Zepředu

  Pohled zepředu ThinkPad Port Replicator Series 3 Hlavní vypínač vypíná nebo zapíná počítač. Tlačítko vysunutí po stisku uvolňuje počítač ze zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3. Posuvník slouží k zarovnání dokovacího konektoru na počítači, když jej připojujete k zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3.
 • Page 197 ThinkPad Mini Dock Series 3 Hlavní vypínač vypíná nebo zapíná počítač. Kontrolka zámku svítí, když je zámek systému v uzamknuté poloze. Když je zámek systému v poloze uzamknuto, tlačítko vysunutí zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3 je uzamknuto a není možné připojit nebo odebrat počítač.
 • Page 198 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 a ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Hlavní vypínač vypíná nebo zapíná počítač. Kontrolka zámku svítí, když je zámek systému v uzamknuté poloze. Když je zámek systému v uzamknuté poloze, tlačítko vysunutí zařízení ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) je uzamknuto.
 • Page 199: Zadní Pohled

  Zadní pohled ThinkPad Port Replicator Series 3 Zdířka napájení pro připojení napájecího adaptéru. Konektor Ethernetu pro připojení zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3 k síti Ethernet LAN. Kontrolka na konektoru je stejná jako ta na počítači. Poznámky: • Pro tento konektor nemůžete použít kabel Token Ring. •...
 • Page 200 ThinkPad Mini Dock Series 3 Zdířka napájení pro připojení napájecího adaptéru. Konektor DisplayPort pro připojení zobrazovacího zařízení. Konektor DVI pro připojení monitoru s podporou technologie Single-Link DVI. Poznámka: Konektor DVI poskytuje pouze digitální rozhraní. Tento konektor může být použit s počítačem, který...
 • Page 201 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 a ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Konektor DisplayPort pro připojení zobrazovacího zařízení. Konektor DVI pro připojení monitoru s podporou technologie Single-Link DVI. Poznámka: Konektor DVI poskytuje pouze digitální rozhraní. Tento konektor může být použit s počítačem, který...
 • Page 202 Poznámka: Pokud počítač připojíte k zařízením ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) a použijete konektor pro externí monitor, použijte konektor pro externí monitor na zařízeních ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), nikoliv ten na počítači.
 • Page 203: Připojení Zařízení Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 A Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Připojení zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 a ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Počítač připojíte k zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3 ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) takto: Následující...
 • Page 204 2. Stiskněte tlačítko zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) (1). Potáhněte posuvníkem ve směru šipky (2). 3. Umístěte počítač na stupínek zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) a ujistěte se, že je levý...
 • Page 205 • Pokud jsou váš počítač a zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) připojeny k vlastním samostatným napájecím adaptérům, počítač nejprve přejde do režimu na baterii a potom do režimu napájení...
 • Page 206: Odpojení Zařízení Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 Nebo Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Odpojení zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Chcete-li odpojit počítač od zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), postupujte takto: 1.
 • Page 207 Poznámky: • Pokud je počítač spuštěn, ujistěte se, že již dokončil všechny činnosti, při nichž využíval zařízení připojení ke konektoru USB. Rovněž se ujistěte, že jsou ukončena všechna Ethernetová připojení. • Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. 1. Ujistěte se, že jsou zastavena všechna odpojitelná zařízení připojená k zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3.
 • Page 208: Funkce Zabezpečení

  Dock Plus Series 3 (170 W) a připojíte mechanický zámek, tlačítko vysunutí uzamčeno není. Chcete-li tlačítko vysunutí uzamknout, použijte zámek systému. Společnost Lenovo nenabízí mechanický zámek. Budete si jej muset zakoupit jinde. Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkového zařízení a bezpečnostní funkce. Společnost Lenovo neposkytuje žádný...
 • Page 209 Mechanický zámek k zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3 připojíte takto: Mechanický zámek k zařízení ThinkPad Port Replicator Series 3 připojíte takto: Kapitola 7. Rozšíření funkcí počítače...
 • Page 210: Použití Zámku Systému

  Použití zámku systému Zámek systému má dvě polohy, odemknuto a uzamknuto. Když je zámek v poloze uzamknuto, tlačítko vysunutí zařízení ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 nebo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) je uzamknuto a není možné odebrat počítač.
 • Page 211: Kapitola 8. Pokročilá Konfigurace

  - Chcete-li spustit prostředí Windows Recovery Environment (WinRE) pomocí 64bitové verze Microsoft Windows Installation DVD, neměli byste měnit počáteční nastavení UEFI/Legacy Boot v programu ThinkPad Setup. Nastavení UEFI/Legacy Boot musí být stejné jako při instalaci obrazu operačního systému Windows. Jinak bude generována chyba. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 212: Instalace Windows 7

  Poznámka: Pokud nemůžete na jednotce pevného disku najít doplňkové soubory, ovladače zařízení či softwarové aplikace, které potřebujete, nebo pokud chcete získat aktualizace a nejnovější informace, navštivte webovou stránku: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Instalace oprav registru Windows 7 Nainstalujte následující opravy registru: Uživatelská příručka...
 • Page 213: Instalace Windows Vista

  Energy Star z pohotovostního režimu po síti) • Opravu problému HDD s detekcí HD Chcete-li instalovat tyto opravy registru, navštivte webové stránky: http://support.lenovo.com Nainstalujte balíček Windows 7 Update Module Package Moduly Windows 7 Update Modules jsou uloženy v adresáři: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.
 • Page 214: Instalace Windows Xp

  Poznámka: Pokud nemůžete na jednotce pevného disku najít doplňkové soubory, ovladače zařízení či softwarové aplikace, které potřebujete, nebo pokud chcete získat aktualizace a nejnovější informace, navštivte webovou stránku: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Instalace oprav registru Windows Vista Nainstalujte následující opravy registru: • Opravu registru umožňující správu napájení instalovaných SATA zařízení...
 • Page 215 Poznámka: Pokud na své jednotce pevného disku nemůžete najít potřebné doplňkové soubory, ovladače zařízení nebo aplikační software, případně chcete-li získat nejnovější aktualizace, navštivte webovou stránku ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Nemáte-li disketovou jednotku, můžete nainstalovat ovladač Intel Rapid Storage Technology Driver tímto alternativním způsobem:...
 • Page 216 10. Nainstalujte Windows XP Service Pack 3. Můžete jej nainstalovat z Windows XP Service Pack 3 Installation CD nebo stáhnout buď z webové stránky Microsoft Download Center (Stažení softwaru), nebo Microsoft Windows Update. 11. Přejděte na webové stránky Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers 12. Stáhněte si ovladač Intel Rapid Storage Technology Driver z těchto stránek.
 • Page 217: Instalace Ovladačů Zařízení

  Instalace ovladače čtečky karet 4 v 1 Chcete-li používat čtečku karet 4 v 1, musíte stáhnout a nainstalovat ovladač Ricoh Multi Card Reader Driver pro Windows 7/Vista a Windows XP x86/x64. Chcete-li jej stáhnout, přejděte na webové stránky Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers...
 • Page 218: Instalace Thinkpad Monitor File Pro Windows 2000/Xp/Vista/7

  Poznámka: Pokud tento adresář na jednotce pevného disku nebo jednotce SSD nemůžete nalézt, stáhněte si soubor ThinkPad Monitor File pro Windows 2000/XP/Vista/7 z webové stránky ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Poznámka: Před instalací tohoto souboru se ujistěte, že je nainstalován správný ovladač grafické karty.
 • Page 219: Thinkpad Setup

  12. Potvrďte správný typ monitoru a klepněte na tlačítko Další. 13. Systém Windows dokončil instalaci. Klepněte na tlačítko Zavřít. 14. Klepnutím na Zavřít uzavřete okno Nastavení zobrazení. 15. Klepněte na tlačítko OK v kartě Monitor. 16. Klepněte na tlačítko OK a zavřete okno Nastavení zobrazení. Systém Windows XP 1.
 • Page 220: Nabídka Config

  moci změnit parametry, které jsou chráněny heslem správce. Další informace naleznete v části „Používání hesel“ na stránce 99. Příklad nabídky programu ThinkPad Setup je znázorněn níže: 4. Pomocí kurzorových kláves se přesuňte na položku, kterou chcete změnit. Když je požadovaná položka zvýrazněna, stiskněte klávesu Enter.
 • Page 221: Nabídka Date/Time

  • Serial ATA (SATA): Nastavení jednotky pevného disku. • CPU: Nastavení CPU. ® • Intel AMT: Nastavení funkcí Intel AMT. Nabídka Date/Time Pokud potřebujete nastavit aktuální datum a čas, vyberte položku Date/Time v nabídce programu ThinkPad Setup. Zobrazí se tato dílčí nabídka: •...
 • Page 222: Nabídka Startup

  • Password at unattended boot • Password at restart • Power-On Password • Hard Disk x Password Poznámky: • Hard Disk 1 značí jednotku pevného disku vestavěnou v počítači. • Položka Hard Disk 2 se v dílčí nabídce zobrazí pouze v případě, že je jednotka pevného disku nainstalována v pozici Serial Ultrabay Enhanced.
 • Page 223 • Dílčí nabídku Boot můžete použít k určení spouštěcí sekvence, která bude použita při zapnutí napájení. Údaje naleznete v části „Dílčí nabídka Boot“ na stránce 205. • Pomocí volby Network Boot můžete určit nejvyšší prioritu zaváděcího zařízení, které bude použito při přijetí...
 • Page 224: Nabídka Restart

  • UEFI/Legacy Boot: Vyberte kompatibilitu zavedení systému. • UEFI/Legacy Boot Priority: Zvolte prioritu zavádění mezi UEFI a Legacy. • Boot Mode: Povolit nebo zakázat režim zavádění s diagnostikou. • Option Key Display: Zvolte, zda chcete zobrazit zprávu o funkcích kláves při zavádění systému. •...
 • Page 225 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Poznámka: Funkce Wake On LAN nefunguje, pokud je na pevném disku nastaveno heslo. Ethernet LAN Option ROM • Disabled Chcete-li povolit spuštění z integrovaného síťového • Enabled zařízení, načtěte komponentu ROM ethernetové...
 • Page 226 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky TrackPoint • Disabled Povolit nebo zakázat Keyboard/Mouse vestavěný TrackPoint. • Enabled Poznámka: Pokud chcete používat externí myš, vyberte „Disabled.“ Touch Pad • Disabled Povolit nebo zakázat vestavěnou dotykovou •...
 • Page 227 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Power-On NumLock • Automatic Pokud vyberete „Automatic“, funkce • On NumLock je povolena, • Off když je připojena externí klávesnice. Pokud vyberete „On“, funkce NumLock je vždy povolena.
 • Page 228 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky a do režimu samostatné grafické karty, pokud jej OS nepodporuje. ® Power Intel SpeedStep • Disabled Vyberte režim technologie technology (Intel Intel SpeedStep při • Enabled SpeedStep mounted spuštění.
 • Page 229 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky v režimu spánku, dojde k obnovení systému. Pokud vyberete „Disabled“, systém se po připojení napájecího adaptéru nespustí ani neobnoví. Beep and Alarm Power Control Beep • Disabled Pokud je tato funkce povolena, zvukový...
 • Page 230 tabulka 8. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Intel AMT Intel AMT Control • Disabled Pokud vyberete „Enabled“, Intel AMT (Active • Enabled Management Technology) se nakonfiguruje a další položky budou k dispozici v nastavení MEBx (Management Engine BIOS Extension).
 • Page 231 tabulka 9. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Internal Only, bude použit interní snímač otisku prstu. • Normal Security Mode Pokud se ověření otisku prstu nezdaří, můžete • High počítač spustit zadáním hesla. Pokud jste zvolili „Normal“, zadejte heslo pro spuštění...
 • Page 232 tabulka 9. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky • NVRAM Reporting: Data zabezpečení uložená v Asset ID • SMBIOS Reporting: data SMBIOS Clear Security Chip • Enter Vyčistit šifrovací klíč. Poznámka: Tato položka se objeví, pouze pokud zvolíte „Active“...
 • Page 233 tabulka 9. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Virtualization Intel Virtualization • Disabled Pokud zvolíte „Enabled“, Technology monitor virtuálního počítače • Enabled VMM (Virtual Machine Monitor) může využít další možnosti hardwaru nabízené technologií virtualizace Intel. Intel VT-d Feature •...
 • Page 234 tabulka 9. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Memory Card Slot • Disabled Pokud zvolíte „Enabled“, můžete používat pozici • Enabled paměťové karty (karta SD/MultiMediaCard). Integrated Camera • Disabled Pokud zvolíte „Enabled“, můžete používat • Enabled integrovanou kameru.
 • Page 235: Aktualizace Systému Uefi Bios

  V některých případech můžete být po přidání softwaru, hardwaru nebo ovladače zařízení upozorněni, že je nutné provést aktualizaci sytému UEFI BIOS, aby nový prvek fungoval správně. Chcete-li provést aktualizaci systému UEFI BIOS, přejděte na tuto webovou stránku na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers a postupujte podle pokynů na obrazovce. Kapitola 8. Pokročilá konfigurace...
 • Page 236: Použití Správy Systému

  Použití správy systému Tato část je určena zejména pro správce sítě. Váš počítač je navržen tak, aby jej bylo možné spravovat a přesměrovat více vašich zdrojů za účelem lepšího splnění obchodních cílů. Možnosti správy nebo také „Celkové náklady na vlastnictví“ (TCO), vám umožňují na dálku zapnout počítač, zformátovat jednotku pevného disku, instalovat vybraný...
 • Page 237: Nastavení Funkcí Správy

  Chcete-li, aby se počítač probudil z režimu spánku (pohotovostního režimu), postupujte takto: Windows 7 a Windows Vista: 1. Klepněte na Start a na Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 • Page 238 2. Zvolte možnost Config. 3. Otevře se dílčí nabídka Config. 4. Vyberte Network. 5. Otevře se dílčí nabídka Network item. 6. U funkce Wake On LAN vyberte jednu z následujících možností: AC Only, AC and Battery nebo Disabled. 7. Stiskněte klávesu F10. Sekvence Network Boot Když...
 • Page 239: Kapitola 9. Prevence Problémů

  6. Alespoň jednou týdně zálohujte svá data. Pokud máte v počítači uložena velmi důležitá data, doporučujeme je zálohovat každý den. Lenovo nabízí pro váš počítač řadu možností zálohování. U většiny počítačů jsou k dispozici přepisovatelné optické jednotky, které se snadno instalují.
 • Page 240: Zajištění Aktuálnosti Ovladačů Zařízení

  Získejte nejnovější ovladače pomocí programu System Update Program System Update vám pomáhá udržet systém aktualizovaný. Aktualizační balíčky jsou uloženy na serverech Lenovo a můžete si je stáhnout z webové stránky podpory Lenovo. Aktualizační balíčky mohou obsahovat aplikace, ovladače zařízení, aktualizace (flash) systému UEFI BIOS nebo aktualizace softwaru.
 • Page 241: Péče O Počítač

  Další informace o používání programu System Update naleznete zde „System Update“ na stránce 28. Péče o počítač Třebaže je počítač vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Dbejte na to, kde a jak pracujete •...
 • Page 242 Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Buďte opatrní při zadávání hesel • Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, Lenovo jej nenastaví a budete muset vyměnit základní desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.
 • Page 243: Čistění Krytu Počítače

  telefonní linky především v hotelích a kancelářských budovách. Nejste-li si jisti, jaký druh telefonní linky používáte, obraťte se na svého telefonního operátora. • V počítači může být konektor Ethernet i konektor modemu. Pokud je tomu tak, připojujte komunikační kabel do správného konektoru. NEBEZPEČÍ...
 • Page 244 Uživatelská příručka...
 • Page 245: Kapitola 10. Řešení Problémů S Počítačem

  Při nastavování počítače vás program Lenovo Solution Center vyzve k vytvoření média pro obnovu, které můžete použít k obnovení jednotky pevného disku do stavu z výroby. Další informace naleznete v části „Vytvoření...
 • Page 246: Řešení Problémů

  Lenovo. Použití webových stránek podpory Lenovo Pokud ve vašem počítači není nainstalován program Lenovo Solution Center ani program Lenovo ThinkVantage Toolbox, přejděte na stránku http://www.lenovo.com/diagnose, kde najdete nejnovější informace o diagnostice svého počítače.
 • Page 247: Rozlití Tekutiny Na Klávesnici

  4. Jakmile je počítač vypnutý, odpojte od něj všechny zdroje napájení a externí hardware. Postup odebrání a opětovné instalace paměťových modulů najdete v části „Výměna paměti“ na stránce 137. Vyjměte všechny neoriginální paměťové moduly, které byly přidány do vašeho počítače. Po vyjmutí přidaného paměťového modulu a instalaci originálního paměťového modulu opakujte krok 2.
 • Page 248 Řešení: Došlo k selhání při přístupu do paměti EEPROM. Počítač nechte opravit. • Zpráva: 0188: Neplatná oblast serializace informací RFID Řešení: Kontrolní součet paměti EEPROM není správný (blok č. 0 a 1). Je nutné vyměnit základní desku a instalovat sériové číslo. Počítač nechte opravit. •...
 • Page 249: Chyby Beze Zpráv

  Řešení: Diagnostika snímače ThinkVantage Active Protection selhala. Počítač nechte opravit. • Zpráva: 2100: Chybná detekce na HDD0 (Hlavní HDD) Řešení: Pevný disk nefunguje. Nechejte ho opravit. • Zpráva: 2101: Chybná detekce na HDD1 (Ultrabay HDD) Řešení: Pevný disk nefunguje. Nechejte ho opravit. •...
 • Page 250 1. Spusťte program Power Manager. 2. Klepněte na kartu Plán napájení (ve Windows XP Schéma napájení) a poté z předdefinovaných plánů napájení vyberte Maximální výkon (ve Windows XP Schéma napájení). • Problém: Po zapnutí počítače se na obrazovce nic neobjeví a počítač při spouštění nevydá žádný zvukový...
 • Page 251: Chyby Hlášené Pomocí Zvukových Signálů

  Chyby hlášené pomocí zvukových signálů tabulka 11. Chyby hlášené pomocí zvukových signálů Problém Řešení Jeden krátký zvukový signál, přestávka, tři krátké zvukové Ověřte, zda jsou paměťové moduly správně nainstalovány. signály, přestávka, další tři krátké zvukové signály a jeden Pokud jsou nainstalovány správně a pokud se neustále krátký...
 • Page 252 4. Poklepejte na Modemy. 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a klepněte na tlačítko Povolit. Pokud modem pracuje správně, proveďte následující nastavení modemu: Windows 7 a Windows Vista: 1. Klepněte na tlačítko Start. 2. Klepněte na Ovládací panely ➙ Hardware a zvuk. 3.
 • Page 253 16. Vepište požadované informace do jednotlivých textových polí a poté klepněte buď na Tónové, nebo Pulzní. 17. Klepnutím na tlačítko OK okno zavřete. 18. Klepnutím na tlačítko OK okno zavřete. Znovu spusťte aplikaci modemu. • Problém: Funkce Modem on Hold (MoH) nefunguje. Řešení: Použijte telefonní...
 • Page 254 9. Klepnutím na tlačítko OK okno zavřete. V operačním systému Windows XP: 1. Klepněte na tlačítko Start. 2. Klepněte na volbu Ovládací panely ➙ Tiskárny a jiný hardware. 3. Klepněte na Možnosti telefonu a modemu. 4. Klepněte na kartu Modemy. Název modemu, který je nainstalován ve vašem počítači, je zvýrazněn. 5.
 • Page 255 Obraťte se na svého správce sítě LAN ohledně potřebného síťového softwaru. • Problém: Adaptér přestane bez zjevného důvodu fungovat. Řešení: Soubory ovladače sítě mohou být poškozeny nebo chybí. Aktualizujte ovladač podle postupu v „Řešení“ a ujistěte se, že u předchozího problému je nainstalován správný ovladač. •...
 • Page 256 Řešení: Postupujte následovně: 1. Ukončete aplikaci, která používá zvukové zařízení (například Windows Media Player). 2. Otevřete Ovládací panely klepnutím na Start ➙ Ovládací panely. 3. Klepněte na Hardware a zvuk ➙ Zvuk. 4. Vyberte kartu Přehrávání. 5. Pokud používáte profil sluchátek, vyberte Bluetooth Hands-free Audio a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí.
 • Page 257 1. Poklepejte na ikonu Místa Bluetooth. 2. Přejděte na Úlohy Bluetooth a klepněte na Zobrazit zařízení v dosahu. Pokud zařízení nemůžete najít, je možné, že přestalo odpovídat. Ověřte, že zařízení má povoleno připojení Bluetooth. Pokud jej vyhledáte, připojte se k požadovaným službám. Pokud jste si jistí, že zařízení...
 • Page 258: Klávesnice A Jiná Polohovací Zařízení

  6. Klepněte na tlačítko Dokončit a okno výběru služby Bluetooth se zavře. • Problém: Program ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software nefunguje. Řešení: Postupujte následovně: 1. Zapněte Bluetooth stisknutím kláves Fn+F5. 2. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 3. Klepněte na ikonu Výkon a údržba. 4.
 • Page 259: Displej A Multimediální Zařízení

  Řešení: Ujistěte se, že TrackPoint nebo dotyková ploška jsou v Nastavení zařízení programu UltraNav nastaveny na Povoleno. Poznámka: Chcete-li otevřít Nastavení zařízení programu UltraNav, stiskněte klávesy Fn+F8. Problémy s klávesnicí • Problém: Všechny nebo některé klávesy na klávesnici nefungují. Řešení: Pokud je připojena externí numerická klávesnice nebo myš: 1.
 • Page 260 Řešení: Postupujte následovně: - Kombinací kláves Fn+F7 zapnete obrazovku. Poznámka: Používáte-li klávesy Fn+F7 pro prezentační schémata, stiskněte kombinaci kláves Fn+F7 alespoň třikrát během tří vteřin, aby se zapnula obrazovka počítače. - Pokud je připojen napájecí adaptér nebo používáte baterii a kontrolka stavu baterie je zelená, stisknutím kláves Fn+Home zvyšte jas obrazovky.
 • Page 261 6. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. Podívejte se na „Stav zařízení“ a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Odstraňování problému. 7. Klepněte na kartu Monitor. 8.
 • Page 262 - Pokud externí monitor podporuje nižší rozlišení než displej počítače, zobrazte výstup pouze na externím monitoru. (Pokud si výstup zobrazíte na displeji počítače i na externím monitoru, obrazovka externího monitoru bude prázdná nebo zkreslená.) • Problém: Na externím monitoru nelze nastavit vyšší rozlišení než to stávající. Řešení: - Ověřte, že údaje o monitoru jsou správné.
 • Page 263 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Rozlišení obrazovky. Poznámka: Pokud váš počítač nedetekuje externí monitor, klepněte na tlačítko Detekovat. 4. Klepněte na ikonu požadovaného monitoru (ikona Monitor-2 je pro externí monitor). 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 6.
 • Page 264 17. Klepněte na tlačítko OK. V operačním systému Windows XP: 1. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor k elektrické zásuvce. 2. Zapněte externí monitor a počítač. 3. Stisknutím kláves Fn+F7 změňte umístění výstupu zobrazení na externí monitor. Poznámka: Po stisknutí...
 • Page 265 Pro Windows Vista: 1. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor k elektrické zásuvce. 2. Zapněte externí monitor a počítač. 3. Stisknutím kláves Fn+F7 změňte umístění výstupu zobrazení na externí monitor. Poznámka: Po stisknutí kláves Fn+F7 bude chvíli trvat, než se obraz objeví. 4.
 • Page 266 Poznámka: Chcete-li provést změny nastavení barev, klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Rozlišení obrazovky. Klepněte na Upřesnit nastavení, vyberte kartu Monitor a nastavte Barvy. Pro Windows Vista: 1. Připojte počítač k externímu monitoru. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Přizpůsobit. 3.
 • Page 267 Pro Windows XP: Pomocí okna Vlastnosti zobrazení změňte rozlišení a barevnou hloubku primárního displeje na nižší hodnoty. Chcete-li otevřít okno Vlastnosti zobrazení, v „Řešení“ výše naleznete položku „Funkce Rozšířené plochy nefunguje“. • Problém: Při vysokém rozlišení není pozice obrazovky externího monitoru správná. Řešení: Při vysokém rozlišení, jako například 1 600 ×...
 • Page 268 1. Poklepejte na ikonu Hlasitost na hlavním panelu. Otevře se okno Ovládání hlasitosti. 2. Klepněte na Možnosti. 3. Klepněte na Vlastnosti. 4. V seznamu Směšovacích zařízení zvolte Zvukový vstup Conexant HD. 5. Klepněte na tlačítko OK. 6. Klepněte na Možnosti, a poté na Upřesnit nastavení. 7.
 • Page 269: Problémy Se Snímačem Otisku Prstu

  4. V okně Směšovače zvuku zvolte požadované zařízení, například reproduktory. Pokud je počítač připojen k zařízení ThinkPad Mini Dock Plus nebo ThinkPad Mini Dock, můžete z nich také vybrat zařízení. 5. Přehrajte jakýkoli zvuk pomocí hudebního programu (například Windows Media Player). Ověřte, zda zvuk vychází...
 • Page 270: Baterie A Napájení

  - Umyjte si ruce nebo je otřete, abyste se zbavili špíny nebo vlhkosti na prstech. - Pro ověření registrujte a používejte jiný prst. - Jsou-li vaše ruce příliš suché, použijte pleťový krém. Baterie a napájení Tato část vám poradí, co dělat v případě problémů s baterií a napájením. Tato část zahrnuje pět témat: baterie, napájecí...
 • Page 271 Problémy s napájením Vytiskněte si tyto pokyny a uschovejte je u svého počítače pro budoucí použití. Pokud není do vašeho počítače přiváděna žádná energie, postupujte takto: 1. Zkontrolujte hlavní vypínač. Přečtěte si část „Kontrolky stavu systému“ na stránce 14. Jestliže je počítač zapnutý, hlavní...
 • Page 272 Pokud se chybová zpráva zobrazí, když operační systém načítá konfiguraci plochy po dokončení testu POST, zkontrolujte následující položky: 1. Přejděte na webovou stránku podpory Lenovo na adrese http://support.lenovo.com a vyhledejte chybovou zprávu. 2. Přejděte na domovskou stránku Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/ a vyhledejte chybovou zprávu.
 • Page 273: Jednotky A Další Úložná Zařízení

  Poznámka: Modely s operačním systémem Windows 7 nepodporují schéma prezentace. • Problém: Počítač neobnoví činnost z pohotovostního režimu nebo indikátor pohotovostního režimu zůstane rozsvícený a počítač nefunguje. Řešení: Pokud se systém nevrátí z pohotovostního režimu, je možné, že vstoupil do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace automaticky, protože je vybitá...
 • Page 274 - Když přenášíte jednotku pevného disku. Když přenášíte počítač. Toto je běžná vlastnost jednotky pevného disku a nejedná se o závadu. • Problém: Jednotka pevného disku nefunguje. Řešení: V nabídce programu ThinkPad Setup ověřte, že jednotka pevného disku je v seznamu „Boot priority order“.
 • Page 275: Problémy Se Softwarem

  - Multisession CD s fotografiemi - Video CD - DVD-ROM (DVD-video) • Problém: Když se pokusíte zapisovat na disk DVD-RAM, který jste vložili do kombinované jednotky DVD-RAM/CD-RW ve svém počítači, je možné, že se zobrazí následující chybová zpráva: „Disk v jednotce není...
 • Page 276: Porty A Konektory

  Zkontrolujte, zda má počítač minimální požadovanou paměť pro spuštění aplikace. Viz příručky dodané s aplikací. Zkontrolujte následující: - Aplikace je navržená tak, aby fungovala ve vašem operačním systému. - Jiné aplikace na vašem počítači fungují správně. - Jsou nainstalovány potřebné ovladače zařízení. - Na jiném počítači aplikace funguje.
 • Page 277: Kapitola 11. Získání Podpory

  Zaregistrujte si své produkty ThinkPad u Lenovo. Přejděte na webové stránky: http://www.lenovo.com/register. V případě ztráty nebo krádeže vašeho počítače to může odpovědným úřadům pomoci v nalezení počítače. Pokud svůj počítač zaregistrujete, bude vás moci Lenovo upozornit na případné aktualizace a technické informace.
 • Page 278: Jak Získat Podporu A Servis

  Lenovo, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které Vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o Lenovo a našich produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nezbytné.
 • Page 279: Zakoupení Dalších Služeb

  Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovně. • Řízení změn EC - příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).
 • Page 280 Uživatelská příručka...
 • Page 281: Dodatek A. Regulatory Information

  Dodatek A. Regulatory information Informace o bezdrátovém rozhraní Spolupráce bezdrátových zařízení Bezdrátová karta LAN PCI Express Mini je určena pro spolupráci s libovolným bezdrátovým produktem LAN, který využívá technologii připojení DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) nebo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a odpovídá standardům: •...
 • Page 282: Umístění Bezdrátových Antén Ultraconnect

  Vzhledem k tomu, že integrované bezdrátové karty pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro radiofrekvenční zařízení, společnost Lenovo je přesvědčena o tom, že jsou pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů...
 • Page 283: Nalezení Předpisů Ohledně Bezdrátové Sítě

  Podrobnější informace o předpisech ohledně bezdrátové sítě naleznete v dokumentu ThinkPad Regulatory Notice dodaném s počítačem. Pokud byl počítač dodán bez dokumentu Regulatory Notice, přejděte na webovou stránku Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides. Dokument Regulatory Notice poté naleznete podle pokynů na obrazovce.
 • Page 284: Prohlášení O Shodě S Fcc (Federal Communications Commission)

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 285: Německá Vyhláška O Shodě S Emisní Třídou B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 286: Informace O Službách K Produktům Lenovo Na Tchaj-Wanu

  Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu Uživatelská příručka...
 • Page 287: Dodatek B. Oeez A Prohlášení O Recyklaci

  Jestliže jste zaměstnanec firmy a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor od společnosti Lenovo, který je majetkem firmy, musíte to provést podle Zákona o podpoře efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány firmou na likvidaci průmyslového odpadu, která...
 • Page 288: Informace O Recyklaci Baterií Pro Brazílii

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 289: Informace O Recyklaci Baterií Pro Evropskou Unii

  životní prostředí a zdraví lidí (baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky). Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu Dodatek B. OEEZ a prohlášení o recyklaci...
 • Page 290 Uživatelská příručka...
 • Page 291: Dodatek C. Upozornění

  Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující...
 • Page 292: Ochranné Známky

  Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation nebo jejích příbuzných společností...
 • Page 294 Číslo PN: Printed in (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad t520iThinkpad w520

Table of Contents