Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkPad T520 Användarhandbok

(swedish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkPad T520:
Table of Contents

Advertisement

Användarhandbok
ThinkPad T520, T520i och W520

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T520

 • Page 1 Användarhandbok ThinkPad T520, T520i och W520...
 • Page 2 • Bilaga C ”Anmärkningar” på sidan 271 Säkerhets- och garantiinformation och Regulatory Notice finns tillgängliga på webbplatsen. Gå till http://support.lenovo.com och klicka sedan på User Guides & Manuals (Användarhandböcker och manualer). Följ sedan anvisningarna på skärmen. Andra utgåvan (Oktober 2011) ©...
 • Page 3: Table Of Contents

  Fingerprint Software... Använda dubbla bildskärmar ..Lenovo Solution Center ..Använda funktionen NVIDIA Optimus Graphics . .
 • Page 4 Tips vid resor ... . . Byta ut SSD-enheten ... . Resetillbehör ... . . Byta ut Ultrabay-enheten .
 • Page 5 Kontrollera att drivrutiner är aktuella ..Ringa till Lenovo ... . Hämta de senaste drivrutinerna från följande Köpa tilläggstjänster ... .
 • Page 6 Användarhandbok...
 • Page 7: Läs Detta Först

  Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Viktig Säkerhetsinformation

  Den här informationen kan hjälpa dig att använda din bärbara dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar ® som följer med datorn. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller i Lenovo Begränsad Garanti. Mer information finns i kapitlet ”Garantiinformation” i Säkerhets- och garantiinformation som följer med datorn.
 • Page 9: Förhållanden Som Kräver Omedelbara Åtgärder

  • Produkten fungerar inte på normalt sätt när du följer bruksanvisningarna. Anm: Om dessa förhållanden uppkommer med en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska du låta bli att använda produkten tills du har kontaktat tillverkaren och fått ytterligare anvisningar, eller tills du skaffat en lämplig ersättning för produkten.
 • Page 10 Följ noga alla sådana instruktioner när du installerar eller byter ut delar. Att strömbrytaren är i avstängt läge innebär inte nödvändigtvis att spänningen inuti produkten är noll. Innan du tar bort kåpan från en produkt med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan.
 • Page 11 Överbelasta aldrig den elektriska utrustningen. Om du använder en förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning, strömkrav och effektklassificering. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12: Externa Enheter

  Stickkontakter och eluttag Fara Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker. Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten skadats ska du skaffa en ny kontakt från tillverkaren.
 • Page 13 Dessutom har många bärbara produkter ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.
 • Page 14 Försök inte ta isär eller ändra batteriet. Om du gör det finns det risk för att batteriet exploderar eller läcker ut vätska. Garantin gäller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier som tagits isär eller ändrats.
 • Page 15 • Se till att luftflödet genom ventilationsöppningarna inte hindras. • Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring. • Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Säkerhetsanvisningar för användning av elström Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. Följ dessa anvisningar så minskar du risken för stötar: • Använd inte datorn under åskväder. • Undvik att ansluta och koppla ifrån kablar, installera maskinvara och utföra underhåll av datorn under åskväder.
 • Page 17: Information Om Laserprodukter

  15 minuter. Kontakta läkare om du trots detta får några besvär. Använda hörlurar Om datorn har både ett uttag för hörlurar och en ljudutgång ska du alltid använda hörlursuttaget för hörlurar. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 18 Varning: Alltför höga ljudnivåer i headset och hörlurar kan leda till hörselförlust. Om equalizern ställs in på maximalt läge ökar uteffekten i hörlurarna och därmed ljudnivån. Det kan vara farligt att använda headset eller hörlurar under en lång period med hög ljudvolym om ditt headset eller dina hörlurar inte följer specifikationerna för EN 50332-2.
 • Page 19: Kapitel 1. Produktöversikt

  Hitta datorreglage, kontakter och indikatorer Det här avsnittet handlar om datorns olika delar och ger information om hur du börjar använda datorns funktioner. • Framsidan • Höger sida • Vänster sida • Baksidan • Undersidan • Statusindikatorer © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Framsidan

  Framsidan Bild 1. ThinkPad T520, T520i och W520 framsidan Bildskärm Inbyggd mikrofon (höger) Strömbrytare Plats för PCI Express-minikort för trådlöst nätverk (WAN) eller mSATA SSD-enhet Färgsensor Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst LAN/WiMAX Minneskortplats TrackPoint-knappar TrackPoint-styrpinnen ThinkVantage-knappen Ström- och systemstatuslampor Inbyggd mikrofon (vänster)
 • Page 21 Datorn kan ha ett PCI Express-minikort installerat i motsvarande kortplats vilket ger funktioner för anslutning till trådlöst WAN. Med Lenovo-teknikens framsteg får du tillgång till de smartaste systemen, och vissa modeller har en lagringsenhet av typen mSATA SSD (Solid State Drive).
 • Page 22 ® Productivity Center (Windows XP och Windows Vista Anm: Beroende på din dators tillverkningsdatum kan datorn vara förinstallerad med programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox i stället för SimpleTap eller ThinkVantage Productivity Center. Du kan också använda knappen ThinkVantage om du vill avbryta datorns startordning och i stället starta ®...
 • Page 23 Fn-tangent ® Med hjälp av Fn-tangenten kan du utnyttja ThinkPad -datorns funktioner, till exempel tända ThinkLight-belysningen. Tryck på Fn + den funktionstangent som är markerad med blått när du vill använda någon av ThinkPads funktioner. Skiftlåslampa (CapsLock-indikator) Skiftlåslampan är placerad på CapsLock-tangenten. Mer information om skiftlåslampan finns i ”Lampor för systemstatus”...
 • Page 24: Höger Sida

  Höger sida Bild 2. ThinkPad T520, T520i och W520 höger sida Ethernetport Fäste för lås Serial Ultrabay Enhanced Kombinerad ljudkontakt ExpressCard-kortplats Kortplats för Media Card Reader Fäste för lås Datorn har ett fäste för lås. Du kan köpa en låskabel och ett lås till låsfästet.
 • Page 25 Anm: Du kan installera en 9,5 mm tjock Serial Ultrabay Slim-enhet eller en 12,7 mm tjock Serial Ultrabay Enhanced-enhet i Serial Ultrabay Enhanced. Kombinerad ljudkontakt Om du vill lyssna på ljud från datorn ansluter du hörlurar eller ett headset med en 3,5 mm 4-polsplugg till den kombinerade ljudkontakten.
 • Page 26: Vänster Sida

  Vänster sida Bild 3. ThinkPad T520, T520i och W520 vänster sida Fläktgaller (vänster) DisplayPort-kontakt Bildskärmsport USB-portar (vänster) USB/eSATA-kombinationsport IEEE 1394-port Omkopplare för radiofunktioner Smartkortplats Fläktgaller (vänster) Den inbyggda fläkten och fläktgallren gör att luften kan cirkulera i datorn och kyla av huvudprocessorn.
 • Page 27 • Din dator kan se något annorlunda ut än i de bilder som finns här. • Datorn är kompatibel med USB 1.1 och 2.0. Vissa modeller är också kompatibla med USB 3.0. • Om du har en USB 3.0-modell fungerar inte alla USB 3.0-specifika funktioner förrän du har startat Windows-operativsystemet.
 • Page 28: Undersidan

  Undersidan Bild 4. ThinkPad T520, T520i och W520 undersidan Batteri SIM-kortplats Dockningskontakt Minneskortplats Hårddisk (HDD) eller SSD-enhet SIM-kortplats Eventuellt måste du installera ett SIM-kort (Subscriber Identification Module) i datorn innan du kan göra en trådlös WAN-anslutning. Beroende på land kan SIM-kortet redan vara installerat i datorn.
 • Page 29 Om du vill kan du köpa en extra hårddisk och installera den i Serial Ultrabay Enhanced. Med Lenovo-teknikens framsteg får du tillgång till de smartaste systemen, och vissa modeller har en lagringsenhet av typen SSD (Solid State Drive). Tack vare den tekniken kan bärbara datorer bli lättare, mindre och snabbare.
 • Page 30: Baksidan

  Baksidan Bild 5. ThinkPad T520, T520i och W520 baksidan Modemport Always On USB-port (sedd bakifrån) Strömkontakt Fläktgaller (baksidan) Always On USB-port (sedd bakifrån) Till USB-portarna kan du ansluta enheter som är kompatibla med USB-gränssnittet, t.ex. en skrivare eller en digitalkamera.
 • Page 31 Anm: Undvik att hindra luftflödet genom att inte placera några hinder framför fläkten. Kapitel 1 Produktöversikt...
 • Page 32: Statusindikatorer

  Statusindikatorer Datorn har följande systemstatusindikatorer och strömstatusindikatorer. Statuslamporna visar datorns status. Lampor för systemstatus Aktivitet En hårddisk eller en CD/DVD-enhet, t.ex. en enhet i Ultrabay, används för att läsa eller skriva data. När lampan blinkar bör du inte låta datorn gå över i vänteläge, ta bort enheten från facket eller stänga av datorn.
 • Page 33 Statuslampor för ström Status för vänteläge (i Windows XP) • Grönt sken: Datorn är i vänteläge. • Blinkande grönt ljus: Datorn går över till vänteläge eller viloläge eller återgår till normalt arbetsläge. Batteristatus • Grönt sken: Batteriet har mer än 20 % laddning. •...
 • Page 34 Bluetooth-status • Grönt sken: Funktionen är på och radiolänken är klar att användas eller så överförs data. • Släckt: Bluetooth-funktionen är avaktiverad. Status för trådlöst LAN/trådlöst WAN/WiMAX • Grönt sken: Funktionen för trådlöst LAN (standarden 802.11b/g, 802.11a/b/g eller 802.11n draft 2.0), trådlöst WAN eller WiMAX är på...
 • Page 35: Så Hittar Du Viktig Produktinformation

  IC-certifieringsmärkning samt Windows äkthetsbevis. Maskintyp och modellmärkning Maskintyp och modellmärkning identifierar datorn. Om du kontaktar Lenovo för att få hjälp kan maskintyp och modellmärkning hjälpa supportteknikern att identifiera datorn och ge bästa möjliga service. Du hittar datorns maskintyp och modellmärkning på etiketten så som visas nedan: Kapitel 1 Produktöversikt...
 • Page 36: Fcc Id- Och Ic-Certifieringsetikett

  FCC ID- och IC-certifieringsetikett Det finns inget FCC ID- eller IC-certifieringsnummer för PCI Express-minikortet på datorns hölje. FCC ID- och IC-certifieringsetiketten är fäst på kortet som är installerat i datorns kortplats för PCI Express-minikort. Om inget PCI Express-minikort för trådlös anslutning är förinstallerat i din dator kan du installera ett kort. Följ anvisningarna i avsnittet ”Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning”...
 • Page 37: Äkthetsbevis

  Äkthetsbevis ® Microsofts äkthetsbevis (Certificate of Authenticity, COA) för det förinstallerade operativsystemet finns på en annan etikett. Här står datorns produkt-ID och produktnyckel. Anteckna de här uppgifterna och förvara dem på ett säkert ställe. Du kan komma att behöva dem för att starta om datorn eller installera om operativsystemet.
 • Page 38: Funktioner

  Från menyn väljer du Egenskaper. Minne • DDR3 SDRAM (double data rate 3 synchronous dynamic random access memory) – ThinkPad T520: 2 platser – ThinkPad T520i: 2 platser – ThinkPad W520: 4 platser Anm: För ThinkPad W520-modeller med dual-core-processor har två av fyra platser förinstallerats med Dummy DIMM-kort.
 • Page 39: Specifikationer

  Gränssnitt • Portar för extern bildskärm (CRT och DisplayPort) • Kombinerad ljudkontakt (stereohörlurar eller headset) • 3 eller 4 USB-portar (USB 3.0 på vissa modeller) • 1 USB/eSATA-port (på vissa modeller) • 1 Always On USB-port (på vissa modeller) • IEEE 1394-port •...
 • Page 40: Driftmiljö

  Lenovo förinstallerar program som hjälper dig att komma igång och arbeta med datorn. Lenovo erbjuder förbättrad säkerhet, kommunikation med trådlösa nätverk, datamigrering och andra lösningar som passar just din dator. Anm: Om du vill veta mer om ThinkVantage-tekniken och andra datorlösningar som Lenovo kan erbjuda går du till: http://support.lenovo.com...
 • Page 41: Åtkomst Till Program I Windows 7

  • Du kan hämta programmen från Lenovo ThinkVantage Tools. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Dubbelklicka sedan på ikonen för det program som du vill ha tillgång till. Anm: Om en programikon visas som utgråad i Lenovo ThinkVantage Tools navigeringsfönster innebär det att du måste installera programmet manuellt.
 • Page 42: Access Connections

  Lenovo - Fingeravtrycksläsare Maskinvara och ljud eller Lenovo - Fingeravtrycksläsare för bärbar dator Lenovo ThinkVantage Toolbox System och säkerhet Lenovo - Systemets tillstånd och eller felsökning Lenovo Solution Center Mobile Broadband Activate Nätverk och Internet Lenovo - Mobilt bredband (3G) Password Manager System och säkerhet...
 • Page 43: Client Security Solution

  Security Solution. Mer information finns i hjälpen till programmet. Du kan hämta den senaste Client Security Solution från följande webbplats: http://support.lenovo.com Anm: Om datorn är en Windows 7-modell är inte Client Security Solution förinstallerat. Kalibreringsverktyg Om datorn levereras med en färgsensor kan du mäta och justera färgerna på bildskärmarna med ett förinstallerat färgkalibreringsverktyg.
 • Page 44: Lenovo Solution Center

  Mer information finns i ”Testa datorn” på sidan 225. Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 23.
 • Page 45: Password Manager

  Password Manager Med hjälp av Password Manager kan du hantera känslig information (som är lätt att glömma bort) för inloggning till program och webbplatser, t.ex. användarnamn, lösenord och annan personlig information. Så här öppnar du Password Manager: • Windows 7: Se ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 23. •...
 • Page 46: Simpletap

  Programmet ThinkVantage Productivity Center har ett integrerat användargränssnitt som hjälper dig att installera, förstå och förbättra din dator. Det ger dig åtkomst till andra ThinkVantage-teknik, kan visa meddelanden från Lenovo och utföra de vanligaste uppgifterna som enhetskonfiguration, trådlös nätverkskonfiguration samt datorhantering och underhåll.
 • Page 47: Kapitel 2. Använda Datorn

  ”Använda Media Card Reader” på sidan 87 Registrera datorn När du registrerar datorn läggs informationen in i en databas så att Lenovo kan kontakta dig om en produkt skulle återkallas eller vid andra allvarligare problem. På vissa platser erbjuds dessutom registrerade användare utökade tjänster och andra fördelar.
 • Page 48 • Du kan hämta användarhandboken på andra språk på http://support.lenovo.com. Följ sedan anvisningarna på skärmen. På resa och behöver utnyttja batterikraften mer effektivt? • Information om hur du kan spara batterikraft, eller avbryta datoranvändningen utan att avsluta program eller spara filer hittar du i förklaringen till ”energisparande lägen” på sidan 45.
 • Page 49: Specialtangenter Och Knappar

  När datorn fungerar som den ska trycker du på den blå ThinkVantage-knappen för att starta programmet SimpleTap (Windows 7) eller ThinkVantage Productivity Center (Windows XP och Windows Vista). Anm: Beroende på din dators tillverkningsdatum kan datorn vara förinstallerad med programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox i stället för SimpleTap eller ThinkVantage Productivity Center.
 • Page 50: Siffertangentbord

  • Ta fram aktuell information om datorn. • Rädda en fil från Windows-miljön eller återställa säkerhetskopierade filer, förutsatt att du har gjort säkerhetskopiorna med programmet Rescue and Recovery. • Konfigurera datorn eller starta ThinkPad Setup. Få åtkomst till arbetsutrymmet Rescue and Recovery genom att slå på datorn. När meddelandet ”To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”...
 • Page 51: Fn-Tangentkombinationer

  Om du har aktiverat siffertangentgruppen och tillfälligt vill använda tangenterna för att styra pekaren eller rulla skärmbilden, håller du ned skifttangenten. Anm: Det finns ingen text på tangenterna som talar om vilken funktion de har när det gäller att styra pekaren och rulla skärmbilden.
 • Page 52 Anm: Om du har loggat in med ett administratörsnamn i Windows XP och trycker på Fn + F3 öppnas ett fönster där du väljer energischema. Om du har loggat in med ett annat användarnamn i Windows XP och trycker på Fn + F3 visas inte fönstret. •...
 • Page 53 – Datorskärm Anmärkningar: – Den här funktionen går inte att använda om skrivbordsbilden är olika på den inbyggda bildskärmen och den externa datorn (funktionen utökat skrivbord). – Funktionen fungerar inte när en DVD-film eller en videosekvens spelas upp. – När det gäller ThinkPad W520-modeller fungerar inte CRT-anslutningen i DOS-miljön i lägena NVIDIA Optimus eller integrerad grafik, därför måste du byta till läget separat grafik för att slå...
 • Page 54: Volym- Och Avstängningsknappar För Ljud

  • Fn + End: Skärmbilden blir mörkare. Syftet med den här metoden är att tillfälligt ändra ljusstyrkan. I Windows Vista återställs den förvalda ljusstyrkan efter återgång från vänteläge, viloläge, vid omstart och när nätadaptern ansluts eller kopplas ifrån. Om du vill ändra standardvärdet för ljusstyrka ändrar du inställningarna för energialternativet i Kontrollpanelen eller använder Power Manager.
 • Page 55 Ställa in volymen Varje enhet har volymkontroller som du själv kan ställa in. Så här öppnar du fönstret när du vill justera uppspelningsvolymen eller inspelningsvolymen: Windows 7 och Windows Vista: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Ljud. Fönstret Ljud visas. 2.
 • Page 56: Windows-Tangent Och Programtangent

  Windows-tangent och programtangent På datorns tangentbord finns följande två tangenter: Windows-tangent När du trycker på den här tangenten visas eller döljs Windows Start-meny. Om du trycker på den här tangenten och en annan tangent samtidigt visas fönstret Egenskaper för system eller fönstret Dator (i Windows XP, Den här datorn).
 • Page 57: Använda Ultranav-Pekdon

  Använda UltraNav-pekdon Datorn levereras kanske med pekdonet UltraNav. UltraNav består av TrackPoint och styrplattan som båda är pekdon med grundläggande och utökade funktioner. Du kan ange inställningar för respektive enhet, enligt följande: • Ange att både TrackPoint och styrplattan ska fungera som pekdon. Med den här inställningen kan du använda alla grundläggande och utökade funktioner hos TrackPoint och styrplattan.
 • Page 58: Använda Trackpoint-Pekdon

  Använda TrackPoint-pekdon TrackPoint-pekdonet består av en styrpinne (1) på tangentbordet och tre knappar längs ned på tangentbordet. Du flyttar pekaren (5) på skärmen genom att trycka styrpinnens topp i valfri riktning parallellt med tangentbordet. Styrpinnen rör sig inte. Ju hårdare du trycker på styrpinnens topp, desto snabbare förflyttar sig pekaren på...
 • Page 59: Använda Styrplattan

  3. Klicka på fliken UltraNav. Under TrackPoint fortsätter du och ändrar inställningarna. Mer information finns i direkthjälpen till Anpassat tangentbord. Byta topp Toppen (1)på styrpinnen går att ta av. Du kan byta ut den så som visas i bilden. Anm: Om du byter ut tangentbordet levereras det nya tangentbordet med standardtoppen. Om du vill kan du behålla toppen från det gamla tangentbordet och använda den på...
 • Page 60: Hur Ultranav Och En Extern Mus Fungerar

  Mer information finns i hjälpen till UltraNav. Använda styrplattan Så här anpassar du styrplattan: 1. Tryck på Fn+F8. Ett fönster för UltraNav-enhetsinställningar visas. 2. Klicka på Hantera inställningar så öppnas fönstret för musegenskaper. 3. Klicka på fliken UltraNav där du kan anpassa styrplattan. Mer information finns i direkthjälpen till Anpassat tangentbord.
 • Page 61: Pekskärm

  Så här gör du för att aktivera UltraNav-ikonen i aktivitetsfältet: 1. Tryck på Fn+F8. Ett fönster med UltraNav-enhetsinställningar visas. 2. Klicka på Hantera inställningar så öppnas fönstret för musegenskaper. 3. Klicka på fliken UltraNav. 4. Markera kryssrutan Visa UltraNav-ikonen i aktivitetsfältet. 5.
 • Page 62: Energisparfunktioner

  Energisparfunktioner När det inte finns något eluttag till hands måste du förlita dig på batterier för att kunna använda datorn. Olika datorer förbrukar olika mycket ström. Ju mer du använder datorns mest strömförbrukande komponenter desto fortare tar batteriladdningen slut. Uträtta mer, spara mer och arbeta längre utan nätström med ThinkPad-batterier. Med en bärbar dator kan du ta med dig arbetet vart som helst.
 • Page 63: Ladda Batteriet

  Ladda batteriet Om du kontrollerar batteriets status och upptäcker att det bara finns lite kapacitet kvar, eller om ett varningsmeddelande visas, måste du ladda batteriet eller byta ut det mot ett fulladdat. Om du har tillgång till ett eluttag ansluter du nätadaptern till uttaget och sätter in kontakten i datorn. Batteriet laddas upp på...
 • Page 64 • Viloläge (vänteläge i Windows XP). I vänteläge lagras data och sedan stängs både bildskärmen och SSD-enheten (Solid State Drive) eller hårddisken av. När datorn aktiveras återställs arbetsläget på några sekunder. Du sätter datorn i vänteläge genom att trycka på Fn + F4. Du återgår från vänteläget genom att trycka på...
 • Page 65: Hantera Batteriet

  • Förvara batteriet på en barnsäker plats. Batteriet är en förbrukningsdel. Om batteriet börjar att laddas ur för snabbt bör du byta ut batteriet mot ett nytt av den typ som Lenovo rekommenderar. Kontakta Customer Support Center om du vill ha mer information om batteribyte.
 • Page 66 är auktoriserade. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning av ej godkända batterier, och ger inga garantier för fel eller skador som beror på användning av ej godkända batterier.
 • Page 67: Ansluta Till Nätverket

  Ansluta till nätverket Datorn har ett brett urval av nätverkskort för anslutning till Internet och till ditt företags fasta eller trådlösa nätverk. Anm: En del datormodeller levereras med ett inbyggt WAN-kort för trådlös anslutning till allmänna eller privata nät. Access Connections är ett anslutningsprogram där du kan skapa och hantera platsprofiler. I en platsprofil lagras alla inställningar för konfigurering av nätverk och Internet som behövs för att ansluta till ett nätverk från en särskild plats, t.ex.
 • Page 68 Datorn kan vara uppgraderbar för trådlöst nätverk. I så fall har datorn en antenn som ger möjlighet att ansluta till ett trådlöst nätverk om anslutningspunkter är tillgängliga. Mer information om trådlösa enheter som kan köpas från Lenovo finns i ”Skaffa ThinkPad-tillbehör” på sidan 169. Använda trådlösa WAN-anslutningar Med funktionerna för trådlöst WAN (Wireless Wide Area Network) kan du upprätta trådlösa anslutningar till...
 • Page 69 Anm: Tjänster för trådlös WAN-anslutning tillhandahålls av godkända tjänsteleverantörer i vissa länder. Information om placeringen av varje antenn för trådlös WAN på datorn finns i ”Placering av UltraConnect-antenner” på sidan 262. Om du vill använda funktionen för trådlös WAN-anslutning startar du Access Connections. Windows 7: Om du vill starta Access Connections-guiden kan du öppna ”Åtkomst till program i Windows 7”...
 • Page 70 2. Vänta tills installationen av drivrutinerna är klar. ELLER 1. Högerklicka på ikonen MinaBluetooth-platser på skrivbordet eller på ikonen Bluetooth i aktivitetsfältet. 2. Välj Start Using Bluetooth. Fönstret Start Using Bluetooth öppnas och vissa virtuella drivrutiner installeras automatiskt. 3. Vänta tills installationen av drivrutinerna är klar. En del andra virtuella drivrutiner installeras på...
 • Page 71 • Bluetooth Imaging • Hands Free • AV-profil 4. Klicka på den tjänst du vill ha. Om du vill ha mer information trycker du på F1, så öppnas direkthjälpen till Bluetooth. Bluetooth-konfigurering Om du vill använda konfigureringsfunktionerna i Bluetooth högerklickar du på ikonen. En snabbmeny visas. Välj Konfigureringsguiden till Bluetooth eller Avancerad konfigurering Konfigureringsguiden till Bluetooth har följande funktioner: •...
 • Page 72 2. Klicka på Start ➙ Kör. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller ange den fullständiga sökvägen till den setup.exe-fil som du har hämtat från http://support.lenovo.com/support) och klicka sedan på OK. 4. Klicka på Nästa. 5. Välj Godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.
 • Page 73 WiMAX - en teknik med lång räckvidd för trådlös dataöverföring som bygger på standarden 802.16 - ger dig en bredbandsanslutning liknande den som erbjuds av kabel- eller ADSL-modem, men utan behov att fysiskt ansluta en kabel till datorn. Om du vill använda WiMAX-funktionen startar du Access Connections. Windows 7: Om du vill starta Access Connections-guiden kan du öppna ”Åtkomst till program i Windows 7”...
 • Page 74 Anm: Om datorn är en Windows 7-modell, hittar du information om Access Connections-ikonen och statusikonen för trådlös anslutning i direkthjälpen för Access Connections. • Access Connections - olika ikonlägen – Ingen platsprofil är aktiv eller så finns det ingen. – Aktuell platsprofil är frånkopplad.
 • Page 75: Använda Det Inbyggda Modemet

  Använda det inbyggda modemet Om datorn har ett modem kan du skicka och ta emot data och fax över en telefonlinje. Modemet har en digital signalprocessor (DSP) och modemprogramvaran kan uppgraderas, vilket ger stor flexibilitet. ThinkPad-modemet kan endast användas med det allmänna telefonnätet. Anslut aldrig modemet till en digital telefonväxel.
 • Page 76 Anm: Funktionen kan användas endast i vissa länder eftersom den bygger på specifikationerna i Samtal väntar (Call Waiting) och Nummerpresentatör (Caller ID), vilka definieras individuellt i varje land. Funktionen har testats och fungerar i USA och Kanada. Funktionen fungerar bara om den är kompatibel med Internetleverantörens serverutrustning.
 • Page 77 Tabell 3. Lista över modemkommandon Kommando Beskrivning Syntax Värden Z Z Z Z Z Z Återställ standardkonfigurationen +F +F +FCL CL CLAS AS ASS S S =<Mode> +FCLASS +FCLASS +FCLASS Välj aktiv tjänsteklass <Mode> 0: Välj dataläge 1: Välj fax klass 1-läge 1.0: Välj fax klass 1.0-läge 8: Välj röstläge +VCID ID ID=<pmode>...
 • Page 78 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden försöker förhandla fram en felkorrigerad länk). Om det inte går att förhandla fram en LAPM-felkorrigerad uppkoppling läggs luren på. 5: Väljer MNP-felkorrigerat läge och tvingar &Q5 (modemet försöker förhandla fram en felkorrigerad länk).
 • Page 79 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden +GMR +GMR +GMR +GMR +GMR +GMR Begär revisionsinformation +GSN +GSN +GSN +GSN +GSN +GSN Begär produktens serienummer +GOI I I +GOI Begär global +GOI +GOI objektidentifiering +GCAP +GCAP +GCAP +GCAP Begär fullständig funktionslista +GCI I I =<country_code>...
 • Page 80 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden X X X <value> X X X Utökade resultatkoder <value> 0: Resultatkoden CONNECT ges vid övergång till uppkopplat dataläge. Kopplingston och rapportering av upptagen linje avaktiveras. 1: Resultatkoden CONNECT text ges vid uppkopplat dataläge.
 • Page 81 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden Automatiskt svar av aktiveras och DTR fortsätter att vara avaktiverad. &K &K &K[<value>] &K &K &K Flödesstyrning <value> 0: Avaktiverar flödesstyrning. 3: Avaktiverar RTS- eller CTS-flödesstyrning. 4: Avaktiverar XON- eller XOFF-flödesstyrning.
 • Page 82 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden +ILRR +ILRR +ILRR=<value> +ILRR +ILRR +ILRR DTE-modem, lokal <value> rapportering 0: Avaktiverar rapportering av lokal porthastighet. 1: Aktiverar rapportering av lokal porthastighet. D D D <modifier> D D D Ring upp <modifier>...
 • Page 83 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden O O O [<value>] O O O <value> Återgå till uppkopplat dataläge 0: Gå över i uppkopplat dataläge från uppkopplat dataläge utan ljudutjämning. 1: Utför ljudutjämning och går sedan över i uppkopplat dataläge från uppkopplat kommandoläge.
 • Page 84 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden Statusrapport för senaste samtal +P +P +PCW CW CW=<value> +PCW +PCW +PCW Aktivera Samtal väntar <value> 0: Begär modempaus om detta aktiverats av +PMH och samla in information för nummerpresentation om detta aktiverats av +VRID.
 • Page 85 Tabell 3. Lista över modemkommandon (fortsättning) Kommando Beskrivning Syntax Värden +P +P +PQC QC QC=<value> +PQC +PQC +PQC Styrning av kort fas 1/2 <value> 0: Aktivera kort fas 1 och kort fas 2. 1: Aktivera enbart kort fas 1. 2: Hanteras inte. 3: Avaktivera kort fas 1 och kort fas 2.
 • Page 86 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod NO CARRIER Skickas vid försök att återuppta samtal om: återuppringning identifieras och därefter upphör utan att någon bärvåg identifieras under den tidsperiod som bestäms av register S7, eller 1. ingen återuppringning identifieras under den tidsperiod som bestäms av register S7.
 • Page 87 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod CONNECT 9600 Modemet har kopplat upp linjen och linjehastigheten är 9600 bps och rapportering av DCE-hastighet är avaktiverad, eller så är DTE-hastigheten 9600 bps och rapportering av DTE-hastighet är aktiverad. CONNECT 7200 Modemet har kopplat upp linjen vid 7200 bps och rapportering av DCE-hastighet är aktiverad.
 • Page 88 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod +MRR: 9600 Modemet har kopplat upp linjen vid 9600 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad. (Se S95 och Xn.) +MRR: 12000 Modemet har kopplat upp linjen vid 12000 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad.
 • Page 89 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod LINE IN USE Modemet försökte lyfta luren men linjen var redan upptagen av en anknytning. CONNECT 33600 Modemet har kopplat upp linjen, DTE-hastigheten är 33600 bps och rapportering av DTE-hastighet är aktiverad. CONNECT 31200 Modemet har kopplat upp linjen, DTE-hastigheten är 31200 bps och modemet ska rapportera DTE-hastighet vid uppkoppling.
 • Page 90 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod +MRR: 52000 Modemet har kopplat upp linjen vid 52000 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad. (Se S95 och Xn.) +MRR: 54000 Modemet har kopplat upp linjen vid 54000 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad.
 • Page 91 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod CONNECT 38667 Modemet har kopplat upp linjen vid 38667 bps och rapportering av DCE-hastighet är aktiverad. CONNECT 41333 Modemet har kopplat upp linjen vid 41333 bps och rapportering av DCE-hastighet är aktiverad. CONNECT 42667 Modemet har kopplat upp linjen vid 42667 bps och rapportering av DCE-hastighet är aktiverad.
 • Page 92 Tabell 4. Resultatkoder för modemet (fortsättning) Resultatkod Beskrivning Sifferkod +MRR: 53333* Modemet har kopplat upp linjen vid 53333 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad. (Se S95 och Xn.) +MRR: 54667* Modemet har kopplat upp linjen vid 54667 bps och rapportering av bärvåg är aktiverad.
 • Page 93 Tabell 5. S-register (fortsättning) Register Beskrivning Intervall Enheter Paustid för modifieraren för 0-255 fördröjd uppringning (,) 1-255 0,1 sek Nedkopplingstid vid förlust av bärvåg DTMF-tonens varaktighet 50-255 0,001 sek Escape-promptfördröjning 0-255 0,02 sek Testtimer 0-255 Tidslängd för avbrottspuls (!) 0-255 10 ms Timer för nedkoppling vid 0-255...
 • Page 94 I vissa länder används pulsval i stället för tonval. Om du vill ändra uppringningsmetoder går du till direkthjälpen i Windows. Anm: I många länder kan du inte använda datorns modemfunktioner utan att Lenovo först har fått tillstånd från myndigheterna. ThinkPad-modemet är ett globalt modem som kan användas i alla länder där det har typgodkänts som PTT-enhet.
 • Page 95: Presentationer Och Multimedia

  Presentationer och multimedia Datorn har många funktioner som ökar nöjet med datorn och som hjälper dig framföra presentationer med större självförtroende. Ändra bildskärmens inställningar Du kan ändra bildskärmsinställningarna, t.ex. teckenstorleken, antalet färger eller sifferlås. Teckenstorlek Om du vill ha större teckenstorlek gör du så här: För Windows 7: 1.
 • Page 96: Ansluta En Projektor Eller Extern Bildskärm

  1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. 2. Klicka på Bildskärmsinställningar. 3. Klicka på Avancerade inställningar, välj fliken Visa på skärmen och klicka sedan på NumLock Inställningar. 4. Inställningsfönstret visas. 5. Följ anvisningarna på skärmen. Windows XP: 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka på Egenskaper. Fönstret Bildskärmsegenskaper öppnas. 2.
 • Page 97 3. Om det är första gången den externa bildskärmen ansluts öppnas dialogrutan Ny bildskärm upptäckt. Välj något av följande och klicka sedan på OK. • Duplicera skrivbordet på alla skärmar (spegling) • Visa olika delar av skrivbordet på vardera skärmen (utökat) •...
 • Page 98 13. Välj Tillverkare och Modell för bildskärmen. Om din bildskärm inte finns med i listan, stoppar du installationen av drivrutinen och använder i stället drivrutinen som följde med bildskärmen. 14. När du har uppdaterat drivrutinen klickar du på Stäng. 15. Klicka på OK. Anm: Ändra färginställningar genom att högerklicka på...
 • Page 99 11. Klicka på Uppdatera drivrutin. Guiden Uppdatera maskinvara visas. 12. Klicka på Nej, inte den här gången och klicka sedan på Nästa. 13. Välj Installera från en lista eller en given plats (Avancerat) och klicka sedan på Nästa. 14. Välj Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras och klicka sedan på Nästa. 15.
 • Page 100: Göra Inställningar För En Presentation

  5. Klicka på OK. ® En dator som har Intel -bildskärmskort: 1. Tryck på Ctrl+Alt+F12. Fönstret Intel Graphics Media Accelerator Driver for mobile öppnas. 2. Välj Digital Display, Intel Dual Display Clone, eller Extended Desktop. Om du väljer Digital Display visas skärmbilden enbart på...
 • Page 101: Använda Dubbla Bildskärmar

  Med hjälp av instruktionerna i Presentation Director kan du skapa ett presentationsschema med projektorn ansluten till datorn. Du kan också spara ett schema för en kommande presentation med samma utrustning. Spela upp ljud Projektorn kan ha en eller flera ljudingångar. Om du ska spela upp ljud kopplar du en ljudkabel (finns i handeln) mellan projektorns ljudingångar och datorns kombinerade ljudkontakt.
 • Page 102: Använda Funktionen Nvidia Optimus Graphics

  Anm: Ändra färginställningar genom att högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. Klicka på Avancerade inställningar, välj fliken Bildskärm och sedan Färger. Windows Vista: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut därefter bildskärmen till ett eluttag. 2. Slå på den externa bildskärmen. 3.
 • Page 103: Använda En Färgprofil

  Anm: Om du vill använda DisplayPort-funktionen eller DVI-skärm på dockningsstationen måste du växla till högpresterande grafik. Växla grafikprocessor Om datorn hanterar NVIDIA Optimus Graphics växlas grafikprocessorn (GPU) automatiskt beroende på inställningarna för det energischema som du använder. Anm: Om datorn har operativsystemet Windows XP kan du inte växla GPU. Använda en färgprofil Bildskärmen har en färgprofil som fungerar med Microsofts ICM-funktion (Image Color Management).
 • Page 104: Använda En Inbyggd Kamera

  I följande tabell ser du vilka funktioner hos de ljudenheter som ansluts till uttagen på din dator eller dockningsstationen som kan användas. Tabell 6. Lista över ljudfunktioner Headset med en 3,5 mm Vanliga hörlurar Vanlig mikrofon 4-polsplugg Kombinerad ljudkontakt Hörlurs- och Hörlursfunktioner som kan Kan inte användas mikrofonfunktioner som...
 • Page 105: Använda Funktionen Thinklight

  Konfigurera kamerainställningar Du kan konfigurera kamerainställningarna efter dina önskemål. Du kan t.ex. justera kvaliteten på videoutsignalen från kameran. För att ändra kamerainställningarna gör du på följande sätt: 1. Tryck på Fn+F6. Fönstret för kommunikationsinställningar öppnas. 2. Klicka på knappen Hantera inställningar. Fönstret Communications Utility öppnas. 3.
 • Page 106: Sätt In Ett Expresscard, Ett Flashmediekort Eller Ett Smartkort

  • SD-kort • SDHC-kort • SDXC-kort • MultiMediaCard (MMC) Anmärkningar: • Din dator kan inte använda funktionen CPRM för SD-kortet. • När du överför data till eller från ett flashmediekort, som t.ex. ett SD-kort, ska du inte sätta datorn i vänte- eller viloläge förrän dataöverföringen är klar.
 • Page 107: Ta Bort Ett Expresscard, Ett Flashmediekort Eller Ett Smartkort

  3. Klicka på Enhetshanteraren. Om du blir tillfrågad om ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller bekräftar. 4. I menyn Åtgärd väljer du Lägg till äldre hårdvara. Guiden Lägg till maskinvara startar. 5. Följ anvisningarna på skärmen. • För Windows Vista och Windows XP: –...
 • Page 108 Användarhandbok...
 • Page 109: Copyright Lenovo

  Dessa punkter hjälper dig att arbeta bekvämare och effektivare. Lenovo har förbundit sig att tillhandahålla senaste information och teknik för kunder med funktionshinder. Se även vår information om hjälpmedel, som ger en översikt över vårt arbete inom detta område.
 • Page 110: Justera Datorn Efter Egna Behov

  Hjälpmedelsinformation Lenovo arbetar för att ge människor med funktionshinder större tillgång till information och teknik. Ett resultat av detta arbete är följande information som hjälper användare med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet att få...
 • Page 111: Förstoringsfunktionen Fullscreen Magnifier

  Hjälpmedlen gör det möjligt att hämta information på det lämpligaste sättet. En del av hjälpmedlen finns redan i operativsystemet, andra kan köpas hos återförsäljare eller hämtas via Internet. Hjälpmedel Vissa hjälpmedel är tillgängliga via hjälpmedelsprogrammet. Beroende på vilket operativsystem du har varierar antalet tillgängliga alternativ.
 • Page 112: Ha Datorn Med På Resor

  Ha datorn med på resor Ofta är det praktiskt att ta med sin egen dator på utlandsresan. Om du har din egen dator och dina egna filer med dig, kan du vara säker på att vara lika effektiv gentemot kunder och medarbetare som om du vore hemma.
 • Page 113 Om du reser till ett annat land kan du behöva ta med dig följande: • En nätadapter för det land du reser till • En adapter för uppkoppling till telenätet i det landet Andra tillbehör som du eventuellt kan behöva •...
 • Page 114 Användarhandbok...
 • Page 115: Kapitel 4. Säkerhet

  Anm: Du ansvarar själv för utprovning, val och implementering av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående funktion eller kvalitet på låsen eller andra säkerhetsfunktioner. Använda lösenord Genom att använda lösenord kan du förhindra att datorn används av andra.
 • Page 116: Lösenord Och Vänteläge

  10. Spara lösenordet i minnet och tryck på Retur. Fönstret Setup Notice visas. Anm: Du bör skriva ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe. I annat fall måste du ta med dig datorn till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. Användarhandbok...
 • Page 117: Lösenord För Hårddisk

  11. Tryck på F10 när du ska stänga fönstret Setup Notice. Byta eller ta bort lösenord för start av datorn Följ steg 1 till 9 i ”Ställa in ett lösenord för start av datorn” på sidan 98 ovan om du vill ändra lösenordet för start av datorn.
 • Page 118 Lenovo inte återställa lösenorden eller återställa data från hårddisken. I så fall måste du be en Lenovoåterförsäljare eller Lenovorepresentant byta ut hela hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 119: Lösenord För Administratör

  • Om du ska ändra användarlösenordet för hårddisken skriver du det nuvarande användarlösenordet eller huvudlösenordet i fältet Enter Current Password. Skriv sedan det nya användarlösenordet i fältet Enter New Password. Bekräfta lösenordet genom att skriva det igen i fältet Confirm New Password. Tryck på...
 • Page 120 Obs: Skriv upp ditt lösenord och förvara anteckningen på något säkert ställe. Om du glömmer ditt administratörslösenord återställer inte Lenovo det. Du måste lämna in datorn hos en Lenovoåterförsäljare och få systemkortet utbytt. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 121: Hårddisksäkerhet

  3. Om du vill ta bort lösenordet för administratören följer du steg 11 till 12 ovan i ”Setting a supervisor password” på sidan 102. Hårddisksäkerhet Din dator fungerar med en lösning som förbättrar säkerheten för hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive).
 • Page 122: Ange Inställningar För Säkerhetskretsen

  Disk Encryption: hårddisk eller SSD-enhet (Solid State Drive) Vissa modeller har Disk Encryption; hårddisk eller SSD-enhet (Solid State Drive). Den funktionen hjälper till att skydda datorn mot angrepp på medier, NAND-flashminne eller hårddiskens styrenheter genom en fysisk krypteringskrets. Säkerställ effektiviteten hos krypteringsfunktionen genom att ange ett Lösenord för hårddisk (hårddisklösenord) för den inbyggda lagringsenheten.
 • Page 123: Använda En Fingeravtrycksläsare

  Anm: Om datorn är en Windows 7-modell är inte Client Security Solution förinstallerat. Registrera fingeravtrycket 1. Starta datorn. 2. Information om hur du startar Lenovo Fingerprint software finns i ”Fingerprint Software” på sidan 25. 3. Följ anvisningarna på skärmen och registrera ditt fingeravtryck. Mer information finns i hjälpen till programmet.
 • Page 124 Hur lysdioderna i fingeravtrycksläsaren fungerar Tabell 7. Hur lysdioderna i fingeravtrycksläsaren fungerar (lista) Lampa Beskrivning Lampan blinkar grönt. Fingeravtrycket identifieras eller har identifierats. Lampan lyser grönt. Nu kan du dra fingret över fingeravtrycksläsaren. Lampan blinkar gult. Fingeravtrycket kunde inte identifieras. Dra fingret över läsaren Så...
 • Page 125 ändra lösenordet.Om du glömmer ditt lösenord för start av datorn måste du ta datorn med dig till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. Om du glömmer ditt lösenord för hårddisken kan Lenovo inte återställa data från hårddisken. I så fall måste du be en Lenovo-återförsäljare eller Lenovo-representant byta ut hela hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 126 Anm: Alternativet visas om läget för hög säkerhet är valt. • Reset Fingerprint Data: Genom att välja det här alternativet kan du radera alla fingeravtryck som är lagrade i antingen den externa eller den interna fingeravtrycksläsaren. Så här ställer du in ett alternativ på undermenyn Fingerprint: 1.
 • Page 127: Information Om Radering Av Data På Hårddisken Eller Ssd-Enheten (Solid State Drive)

  • Du kan formatera din hårddisk eller SSD-enhet genom att använda programvaran för att initiera formateringen. • Med återställningsprogrammet från Lenovo kan du återställa hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive) till fabriksinnehållet. Dessa åtgärder ändrar dock bara filtilldelningen av data. De raderar inte data i sig. Med andra ord försvinner möjligheten att hämta fram data i ett operativsystem som Windows.
 • Page 128 Lenovo tillhandahåller en fullständig version av antivirusprogrammet med en kostnadsfri 30-dagars prenumeration. Efter 30 dagar måste du förnya licensen för att fortsätta att få uppdateringar av antivirusprogrammet. Mer information om antivirusprogrammet finns i dess hjälpsystem. Användarhandbok...
 • Page 129: Kapitel 5. Återställning - Översikt

  Kapitel 5. Återställning - översikt I det här kapitlet finns information om återställningslösningar från Lenovo. Detta kapitel innehåller följande ämnen: • ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 111 • ”Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder” på sidan 113 • ”Använda arbetsutrymmet i Rescue and Recovery” på sidan 114 •...
 • Page 130: Skapa Återställningsmedier

  Windows Vista och Windows XP kan du enbart skapa återställningsmedia med skivor, så denna operation kallas även ”skapa återställningsskivor”. • Om du vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-skivor. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Page 131: Utföra Säkerhets- Och Återställningsåtgärder

  Recovery-programmet i olika operativsystem. • Så här säkerhetskopierar du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.
 • Page 132: Använda Arbetsutrymmet I Rescue And Recovery

  3. Klicka på ikonen Återställ systemet från en säkerhetskopia. 4. Följ sedan anvisningarna på skärmen. • Så här återställer du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows Vista eller Windows XP: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Rescue and Recovery från skrivbordet i Windows.
 • Page 133: Skapa Och Använda Ett Räddningsmedium

  I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar räddningsmedier i olika operativsystem. • Så här skapar du räddningmedier i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.
 • Page 134: Installera Om Förinstallerade Program Och Drivrutiner

  2. Tryck ned och släpp upp F12-tangenten upprepade gånger medan du startar datorn. När Startup Device Menu visas släpper du upp F12-tangenten. 3. På menyn Startup Device väljer du önskad optiska enhet som första startenhet. Sätt sedan i räddningsskivan i den optiska enheten och tryck på Enter. Räddningsmediet startar. •...
 • Page 135: Lösa Återställningsproblem

  • Leta efter programfilen (en fil med tillägget .exe) i undermappen. Dubbelklicka på filen och följ anvisningarna på skärmen. Obs: Om du behöver uppdaterade drivrutiner ska du inte hämta dem från Windows uppdateringssida på webben. Hämta dem i stället från Lenovo. Mer information finns i ”Kontrollera att drivrutiner är aktuella” på sidan 220. Lösa återställningsproblem Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön kan du göra något...
 • Page 136 Användarhandbok...
 • Page 137: Kapitel 6. Byta Ut Enheter

  Byta batteri Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Det här systemet stöder endast de batterier som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta att starta men kommer kanske inte att ladda batterier som inte är auktoriserade. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 138 Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning av ej godkända batterier, och ger inga garantier för fel eller skador som beror på användning av ej godkända batterier. Om du vill byta ut batteriet mot ett nytt läser du följande krav.
 • Page 139 4. Skjut in batteriet i datorn. 5. Skjut batterispärren till låst läge. 6. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Använda Extended Life-batteriet Ett Extended Life-batteri finns som tillbehör för användare som vill ha längre batteritid. Anslut batteriet till dockningskontakten enligt följande beskrivning.
 • Page 140 3. Passa in Extended Life-batteriet mot datorns undersida (se bilden nedan) och tryck fast batteriet. 4. Skjut batterispärren till låst läge. 5. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Så här tar du bort Extended Life-batteriet: 1. Stäng av datorn eller låt den gå över i viloläge. Koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2.
 • Page 141 3. Lossa batterispärren. 4. Tryck på spärren så som visas i bilden nedan och ta loss batteriet. 5. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 142: Byta Reservbatteri

  Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Reservbatteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme.
 • Page 143 Installera reservbatteriet under tangentbordet 1. Installera reservbatteriet (1). Anslut sedan kontakten(2). 2. Sätt tillbaka tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 3. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. 4.
 • Page 144: Byta Ut Hårddisken

  Byta ut hårddisken Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Du kan byta ut hårddisken mot en ny som finns att köpa hos en Lenovo-återförsäljare eller en marknadsrepresentant. Så här byter du ut hårddisken. Läs följande anvisningar: Anm: Byt bara ut hårddisken om du behöver uppgradera eller reparera den. Anslutningarna och facket för hårddisken är inte konstruerade för täta byten.
 • Page 145 5. Ta ut hårddisken genom att dra i fliken. 6. Ta bort gummilisterna från hårddisken. 7. Montera gummilisterna på den nya hårddisken. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 146 8. Sätt in hårddisken i facket. 9. Skjut in den nya hårddisken så att den sitter fast ordentligt. 10. Sätt tillbaka luckan (1) och dra åt skruven (2). 11. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. Användarhandbok...
 • Page 147 12. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 148: Byta Ut Tangentbordet

  Byta ut tangentbordet Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Följ de här anvisningarna när du ska byta ut tangentbordet mot ett nytt (tillbehör). Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar.
 • Page 149 5. Lossa skruvarna som håller tangentbordet på plats. 6. Vänd datorn rätt igen och öppna bildskärmslocket. 7. Tryck hårt i pilens riktning (1) på bilden så lossas tangentbordets framsida. Tangentbordet öppnas en aning (2). Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 150 8. Lyft försiktigt upp tangentbordet tills du kan se var det är anslutet. Håll tangentbordet ovanför datorn medan du kopplar loss det från kontakten (1). Nu är tangentbordet borttaget (2). Installera tangentbordet 1. Anslut kontakten. Användarhandbok...
 • Page 151 2. Sätt tillbaka tangentbordet igen. Se till att tangentbordets bakre kant hamnar under ramen, så som pilarna visar. 3. Skjut tangentbordet så som visas av pilarna. 4. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt. Skruva i de två skruvarna. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 152 5. Sätt tillbaka minnesluckan över kortplatsen (1), stäng luckan (2) och dra åt de två skruvarna (3). 6. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Användarhandbok...
 • Page 153: Byta Minnesmodul

  Du kan köpa minnesmoduler av rätt typ från Lenovos återförsäljare eller en Lenovo-representant. Datorn har två minneskortplatser: en plats under tangentbordet och en annan på datorns undersida. Om du vill byta SO-DIMM-modulen följer du beskrivningen nedan.
 • Page 154 4. Lossa skruvarna (1) i luckan över minneskortplatsen och ta sedan bort luckan (2). Om det redan finns en SO-DIMM i minnesplatsen tar du bort den för att ge plats för den nya modulen. Tryck spärrarna i sockelns båda ändar utåt och ta bort modulen (1). Lägg undan modulen för framtida bruk (2).
 • Page 155 6. Håll minnesmodulen så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant, för in modulen i sockeln i cirka 20 graders vinkel (1) och tryck in den ordentligt (2). 7. Vicka på SO-DIMM-modulen tills den klickar fast. 8. Kontrollera att SO-DIMM-modulen sitter ordentligt fast i kortplatsen och inte går lätt att ta bort. 9.
 • Page 156 4. Ta bort tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 5. Om det redan finns en SO-DIMM i minnesplatsen tar du bort den för att ge plats för den nya modulen. Tryck spärrarna i sockelns båda ändar utåt och ta bort modulen. Lägg undan modulen för framtida bruk. 6.
 • Page 157: Bygga Ut Minnet Eller Byta Ut Minnesmoduler (W520)

  10. Sätt tillbaka tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 11. Sätt tillbaka batteriet, vänd datorn rätt igen och anslut kablarna. (För mer information se ”Byta batteri” på sidan 119.) Försäkra dig om att minnesmodulen är korrekt installerad genom att göra på följande sätt: 1.
 • Page 158 PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM-moduler. Om du installerar en SO-DIMM som inte kan hanteras av datorn hörs en ljudsignal och det kan också hända att datorn inte går att starta eller inte fungerar som den ska. Du kan köpa minnesmoduler av rätt typ från Lenovos återförsäljare eller en Lenovo-representant. Öka minne Datorn har fyra minneskortplatser: två...
 • Page 159 5. Leta reda på skåran i SO-DIMM-modulens kant. Obs: Rör inte vid SO-DIMM-modulens kontakter - modulen kan skadas! Håll SO-DIMM-modulen så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant. För in modulen i sockeln i cirka 20 graders vinkel (1) och tryck in den ordentligt. Vicka ned minnesmodulen tills den klickar på...
 • Page 160 4. Ta bort tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. Det finns två platser under tangentbordet, den ena platsen över den andra. Om den nedre minneskortplatsen är tom fortsätter du till steg 5. Om båda kortplatserna är upptagna läser du den kompletterande informationen på ThinkPad-webbplatsen: http://www.lenovo.com/. Användarhandbok...
 • Page 161 5. För att komma åt den nedre kortplatsen måste du ta bort den SO-DIMM-modul som redan är installerad i den övre kortplatsen. Lägg modulen åt sidan. Du tar bort SO-DIMM-modulen genom att trycka spärrarna i sockelns båda ändar utåt (1) och ta bort modulen (2). 6.
 • Page 162 7. Ta gram den SO-DIMM-modul som ursprungligen var installerad i den övre kortplatsen. Håll SO-DIMM-modulen så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant. För in modulen (1) i den övre kortplatsen i cirka 20 graders vinkel och tryck in den ordentligt. Vicka ned minnesmodulen tills den klickar på...
 • Page 163 5. Ta bort minnesmodulen genom att samtidigt trycka spärrarna i sockelns båda ändar utåt tills modulen lyfts upp. Ta sedan bort den gamla modulen. Lägg undan modulen för framtida bruk. 6. Leta reda på skåran i SO-DIMM-modulens kant. Obs: Rör inte vid SO-DIMM-modulens kontakter - modulen kan skadas! Håll SO-DIMM-modulen så...
 • Page 164 8. Sätt tillbaka minnesluckan över kortplatsen (1), stäng luckan (2) och dra åt de två skruvarna (3). 9. Sätt tillbaka batteriet, vänd datorn rätt igen och anslut kablarna. (För mer information se ”Byta batteri” på sidan 119.) Byta minne i kortplatsen under tangentbordet 1.
 • Page 165 7. Håll SO-DIMM-modulen (1) så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant. För in modulen i sockeln i cirka 20 graders vinkel och tryck in den ordentligt. Vicka ned minnesmodulen tills den klickar på plats (2). Anm: Om du installerar en minnesmodul i endast en av de två kortplatserna ska du installera den i den övre minneskortplatsen.
 • Page 166: Installera Och Byta Ut Msata Ssd-Enheten

  Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Vissa ThinkPad-modeller har en mSATA SSD-enhet. Du kan byta ut mSATA SSD-enheten mot en ny som finns att köpa hos en Lenovo-återförsäljare eller marknadsrepresentant. Så här byter du ut mSATA SSD-enheten. Läs följande anvisningar: Anmärkningar:...
 • Page 167 6. Ta bort kortet. 7. Passa in kontaktkanten på den nya mSATA SSD-enheten motsvarande hylsa på datorn. Anmärkningar: • Du kan även byta ut mSATA SSD-enheten mot ett PCI Express-minikort för trådlöst nätverk (WAN). • För att ansluta kablarna till det nya PCI Express-minikortet, se ”Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning”...
 • Page 168 8. Vicka på kortet (neråt) (1) tills det klickar på plats. Sätt fast kortet med skruven (2). 9. Sätt tillbaka tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 10. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. 11.
 • Page 169: Installera Och Byta Pci Express-Minikort För Trådlös Lan/Wimax-Anslutning

  Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Datorn har en kortplats för PCI Express-minikort för anslutning till ett trådlöst LAN/WiMAX. Om du vill byta ut PCI Express-minikortet mot ett nytt läser du följande krav. Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder.
 • Page 170 5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. 6.
 • Page 171 7. Ta bort kortet. 8. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet med motsvarande kontakthylsa på datorn. Anm: Om det nya PCI Express-minikortet har två kontakter, som i nästa bild, stoppar du in den vita kabeln i kabelröret. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 172 9. Vicka på kortet tills det klickar på plats när du trycker på kontakternas ovansida (1), och skruva fast kortet med två skruvar (2). 10. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anslut den grå kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M”...
 • Page 173 4. Ta bort tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna.
 • Page 174 7. Ta bort kortet. 8. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet med motsvarande kontakthylsa på datorn. Anm: Om det nya PCI Express-minikortet har två kontakter, som i nästa bild, stoppar du in den vita kabeln i kabelröret. Användarhandbok...
 • Page 175 9. Vicka på kortet tills det klickar på plats när du trycker på kontakternas ovansida (1), och skruva fast kortet med två skruvar (2). 10. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anslut den grå kabeln till kontakten märkt ”TR1” på...
 • Page 176: Installera Och Byta Pci Express-Minikortet För Trådlös Wan-Anslutning

  Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Vissa ThinkPad-modeller har en kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN. Om du vill byta ut PCI Express-minikortet mot ett nytt läser du följande krav. Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder.
 • Page 177 6. Ta bort de två skruvarna (1). Kortet skjuts ut (2). 7. Ta bort kortet. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 178 8. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet mot motsvarande kontakthylsa. Anmärkningar: • Du kan även byta ut PCI Express-minikortet för trådlöst WAN mot en mSATA SSD-enhet. • Information om hur du installerar en ny mSATA SSD-enhet finns i ”Installera och byta ut mSATA SSD-enheten”...
 • Page 179 10. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. 11. Sätt tillbaka tangentbordet. Mer information finns i avsnittet ”Byta ut tangentbordet” på sidan 130. 12. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. 13. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 180: Byta Sim-Kort

  Byta SIM-kort Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Eventuellt måste du installera ett SIM-kort (Subscriber Identification Module) i datorn innan du kan göra en trådlös WAN-anslutning. Beroende på land kan SIM-kortet redan vara installerat i datorn eller levereras med datorn. Om SIM-kortet finns i den medlevererade utrustningen sitter ett attrappkort på...
 • Page 181 5. Tryck in SIM-kortet ordentligt i kortplatsen. Anm: Se till att du trycker in SIM-kortet så långt det går i facket. 6. Sätt tillbaka batteriet, vänd datorn rätt igen och anslut kablarna. (För mer information se ”Byta batteri” på sidan 119) Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 182: Byta Ut Ssd-Enheten

  Byta ut SSD-enheten Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Du kan byta ut SSD-enheten mot en ny som finns att köpa hos en Lenovo-återförsäljare eller marknadsrepresentant. Så här byter du ut SSD-enheten. Läs följande anvisningar: Anm: Byt bara ut SSD-enheten när den behöver uppgraderas. Anslutningarna och facket för SSD-enheten är inte konstruerade för täta byten.
 • Page 183 5. Ta ut SSD-enheten genom att dra i fliken. 6. Ta bort sidolisterna från SSD-enheten. 7. Montera sidolisterna på en ny SSD-enhet. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 184 8. Sätt in SSD-enheten i facket. 9. Skjut in SSD-enheten så att den sitter fast ordentligt. 10. Sätt tillbaka luckan (1) och dra åt skruven (2). 11. Sätt tillbaka batteriet. Mer information finns i avsnittet ”Byta batteri” på sidan 119. Användarhandbok...
 • Page 185 12. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 186: Byta Ut Ultrabay-Enheten

  Byta ut Ultrabay-enheten Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Så här byter du ut Ultrabay-enheten: 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2. Lossa facklåsets spärr (1) genom att skjuta spärren uppåt. Medan facklåset är i olåst läge skjuter du fackspärren (2) åt vänster och drar sedan ut Ultrabay-enheten (3).
 • Page 187: Kapitel 7. Förbättra Datorn

  Det finns minnesmoduler, lagringsenheter, nätverkskort, dockningsstationer och kopplingslister, batterier, nätadaptrar, bildläsare, tangentbord och möss med mera. Du kan handla hos Lenovo dygnet runt alla dagar i veckan via Internet. Allt du behöver är en Internetanslutning och ett kreditkort.
 • Page 188: Växla Enheter I Vänteläge

  2. Lossa facklåsets spärr (1) genom att skjuta spärren uppåt. Medan facklåset är i olåst läge skjuter du fackspärren (2) åt vänster och drar sedan ut Ultrabay-enheten (3). 3. Sätt in den flyttbara enheten i facket och tryck in den ordentligt i kontakten. Anm: Om ett hårddisklösenord är inställt för en hårddisk kan du inte byta den under drift.
 • Page 189 1. Lossa facklåsets spärr (1) genom att skjuta spärren uppåt. Medan facklåset är i olåst läge skjuter du fackspärren (2) åt vänster och drar sedan ut Ultrabay-enheten (3). Anm: Datorn återgår från vänteläge och ett meddelande visas på skärmen. Datorn går automatiskt tillbaka till vänteläge igen.
 • Page 190: Sätt In Hårddisken I Hårddiskadaptern

  2. Sätt in den flyttbara enheten i facket och tryck in den ordentligt i kontakten. 3. Tryck på Fn-tangenten när du vill återgå till arbetsläge. Sätt in hårddisken i hårddiskadaptern Med tillbehöret ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter III (hårddiskadapter) kan du uppgradera datorns lagringskapacitet genom att installera en extra hårddisk.
 • Page 191 3. Sätt in hårddisken med etiketten uppåt, som på bilden: Anm: Om hårddisken har ett band ser du till att bandet inte hamnar under hårddisken. 4. Anslut hårddisken till dess kontakt. Kapitel 7 Förbättra datorn...
 • Page 192: Sätta In Hårddiskadaptern I Facket

  5. Stäng hårddiskens spärr. Anmärkningar: • Kontrollera att hårddisken är rätt monterad i hårddiskadaptern. • Tryck inte ned locket för hårt. Hårddisken eller adaptern kan skadas. • Du kan inte sätta in en hårddisk som är avsedd för andra ThinkPad-modeller i ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter III.
 • Page 193: Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 Och Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Det är viktigt att hårddiskadaptern är ordentligt insatt i facket. Kontrollera att den sitter stadigt. Du kan även fästa hårddiskadaptern med en skruv (levereras med datorn). ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) När du har anslutit datorn till ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), kan du använda dess portar i...
 • Page 194: Framsidan

  Framsidan ThinkPad Port Replicator Series 3 Med strömbrytaren slår du på och stänger av datorn. Med utmatningsknappen kopplar du bort datorn från ThinkPad Port Replicator Series 3. Den skjutbara anpassningsmekanismen används för att passa in dockningskontakten på datorn när du ansluter ThinkPad Port Replicator Series 3. Till dockningskontakten ansluter du datorn.
 • Page 195 ThinkPad Mini Dock Series 3 Med strömbrytaren slår du på och stänger av datorn. Nyckellåset tänds när systemlåsnyckeln är i låst position. När systemlåsnyckeln är i låst läge är utmatningsknappen på ThinkPad Mini Dock Series 3 låst. Du kan inte ansluta eller ta bort datorn. Dockningsindikatorn tänds när datorn dockas.
 • Page 196 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Med strömbrytaren slår du på och stänger av datorn. Nyckellåset tänds när systemlåsnyckeln är i låst position. När systemlåsnyckeln är i låst läge, är utmatningsknappen på ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), låst och du kan inte ansluta eller koppla från datorn.
 • Page 197: Baksidan

  Baksidan ThinkPad Port Replicator Series 3 Till strömkontakten ansluter du nätadaptern. Via Ethernetporten ansluter du ThinkPad Port Replicator Series 3 till ett Ethernetnätverk (LAN). Portens statuslampa är samma som på datorn. Anmärkningar: • Du kan inte ansluta en Token Ring-kabel till den här porten. •...
 • Page 198 ThinkPad Mini Dock Series 3 Till strömkontakten ansluter du nätadaptern. Till DisplayPort-kontakten kan du ansluta en bildskärm. Till DVI-kontakten kan du ansluta en bildskärm med funktioner för Single-Link DVI. Anm: DVI-kontakten är ett digitalt gränssnitt. Den här kontakten kan bara användas med en dator som har funktioner för DVI via dockning.
 • Page 199 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Till DisplayPort-kontakten kan du ansluta en bildskärm. Till DVI-kontakten kan du ansluta en bildskärm med funktioner för Single-Link DVI. Anm: DVI-kontakten är ett digitalt gränssnitt. Den här kontakten kan bara användas med en dator som har funktioner för DVI via dockning.
 • Page 200 Anm: Om du ansluter datorn till ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) och använder en port för extern bildskärm, ska du använda porten för den externa bildskärmen på ThinkPad Mini Dock Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), inte datorns port. Genom att sätta fast ett mekaniskt lås i fästet låser du utmatningsknappen så...
 • Page 201: Ansluta En Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3, Eller Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Ansluta en ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3, eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Så här ansluter du en dator till en ThinkPad Port Replicator Series 3, en ThinkPad Mini Dock Series 3, en ThinkPad Mini Dock Plus Series 3, eller en ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W): Följande illustrationer är avsedda för ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3, eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W).
 • Page 202 2. Tryck på knappen på ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) (1). Dra den skjutbara anpassningsmekanismen i pilens riktning (2). 3. Placera datorn på bottenplattan till ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) och se till att datorns övre vänstra hörn är inpassat mot styrplåten på...
 • Page 203 • Om datorn och ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) är anslutna till olika nätadaptrar går datorn först över i batteriläge och sedan över till nätströmsläge. •...
 • Page 204: Koppla Bort En Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3, Eller Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Koppla bort en ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3, eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Så här kopplar du bort datorn från en ThinkPad Mini Dock Series 3, en ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W): 1.
 • Page 205 Anmärkningar: • Om datorn är på kontrollerar du först att den har slutfört alla åtgärder som berör de enheter som är kopplade till USB-porten. Se också till att alla Ethernetanslutningar är stoppade. • Se till att batteriet är fulladdat. 1. Kontrollera att alla utmatningsbara enheter som är anslutna till ThinkPad Port Replicator Series 3 stoppas.
 • Page 206: Säkerhetsfunktion

  Dock Plus Series 3 (170 W) och ansluter ett mekaniskt lås låses inte utmatningsknappen. Om du vill låsa utmatningsknappen använder du systemlåsnyckeln. Lenovo erbjuder inte mekaniska lås. Låset anskaffas separat. Du ansvarar själv för val och utprovning av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående funktion eller kvalitet på...
 • Page 207 Så här fäster du ett mekaniskt lås i ThinkPad Mini Dock Series 3: Så här fäster du ett mekaniskt lås i ThinkPad Port Replicator Series 3: Kapitel 7 Förbättra datorn...
 • Page 208: Använda Systemlåsnyckeln

  Använda systemlåsnyckeln Systemlåsnyckeln har två lägen, olåst och låst. När nyckeln är i låst läge, är utmatningsknappen på ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) låst och du kan inte ta bort datorn. Låsets statuslampa lyser när utmatningsknappen är låst.
 • Page 209: Kapitel 8. Avancerad Konfigurering

  – Om du vill starta Windows Recovery Environment (WinRE) med en 64-bitarsversion av Microsoft Windows installations-DVD, ska du inte ändra inställningarna UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Inställningen UEFI/Legacy Boot måste vara densamma som när operativsystemet Windows Image installerades. Annars upptäcker du ett fel. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 210: Installera Windows 7

  Anm: Om du inte kan hitta de tilläggsfiler, de drivrutiner eller den programvara som du behöver på hårddisken, eller om du vill få uppdateringar och den senaste informationen om dessa, går du till: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Installera registerrättningar för Windows 7 Installera följande registerrättningar: •...
 • Page 211: Installera Windows Vista

  Om du vill installera Registry Patches går du till: http://support.lenovo.com Installera uppdateringsmoduler för Windows 7 Uppdateringsmodulerna för Windows 7 finns i följande katalog: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Undermapparnas namn motsvarar numret på en fixmodul. Information om fixmodulerna hittar du på webbsidan Microsoft Knowledge Base på: http://support.microsoft.com/. Skriv numret på den fixmodul du behöver i sökfältet och klicka på...
 • Page 212: Installera Windows Xp

  • Registerrättning för förbättring av USB-enhetsigenkänning när vänteläget avbryts • Fixmodul för hårddisk med HD Detection Om du vill installera dessa registerrättningar går du till: http://support.lenovo.com Installera uppdateringsmoduler för Windows Vista Uppdateringsmodulerna för Windows Vista finns i följande katalog: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.
 • Page 213 ThinkPad-webbplatsen på adressen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Om du inte har en diskettenhet kan du installera drivrutinen Intel Rapid Storage Technology genom att följa den här proceduren i stället: Anmärkningar:...
 • Page 214: Installera Drivrutiner

  Windows XP Service Pack 3 eller så kan du hämta det från Microsoft Download Center eller webbplatsen Microsoft Windows update. 11. Gå till Lenovos webbplats på: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers 12. Hämta drivrutinen Intel Rapid Storage Technology från webbplatsen. 13. Kör Intel Rapid Storage Manager-drivrutinen. Det gör du genom att gå till C:\DRIVERS\WIN\IRST\PREPARE och dubbelklicka på...
 • Page 215: Installera Drivrutinen För 4-In-1 Media Card Reader

  USB 3.0-drivrutiner innan du kan använda USB 3.0. Gör så här: Windows 7 och Windows Vista 1. Gå till Lenovos webbplats http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Där letar du reda på din datormodell och visar länkarna till drivrutinerna. 2. Välj USB 3.0-drivrutinen för 32 eller 64 bitar och packa upp drivrutinen på hårddisken.
 • Page 216 4. Klicka på Avancerade inställningar. 5. Klicka på fliken Bildskärm. 6. Klicka på Egenskaper. 7. Klicka på fliken Drivrutin. 8. Klicka på Uppdatera drivrutin. 9. Välj Sök på min dator efter drivrutinen och klicka sedan på Låt mig välja från en lista över drivrutiner på...
 • Page 217: Thinkpad Setup

  7. Välj fliken Drivrutin och klicka på knappen Uppdatera drivrutin. Guiden Uppdatera maskinvara visas. 8. Klicka först på Nej, inte just nu, och sedan på Nästa. 9. Välj Installera från en lista eller en given plats (Avancerat). 10. Klicka på Nästa. 11.
 • Page 218: Menyn Config

  4. Markera den inställning du vill ändra med hjälp av piltangenterna. När alternativet är markerat trycker du på Enter. En undermeny visas. 5. Ändra inställningarna till de värden du vill använda. Du ändrar ett värde genom att trycka på +/-. Om inställningen innehåller en undermeny öppnar du den genom att trycka på...
 • Page 219: Menyn Security

  Menyn Security Om du behöver ändra datorns säkerhetsfunktioner väljer du alternativet Security på menyn i ThinkPad Setup. Anmärkningar: • Standardinställningarna är alltid optimerade. Därför bör du vara försiktig om du tänker ändra datorns konfiguration. Om du anger fel värden kan det få oväntade följder. •...
 • Page 220: Menyn Startup

  alternativet inställt på Disabled. Om du anger lösenord för administratörer och aktiverar funktionen, kan ingen utom du ändra inställningarna i ThinkPad Setup. Om du väljer Set Minimum Length kan du ange minimilängd för lösenord för hårddisk och start av datorn. Som standard är alternativet inställt på...
 • Page 221: Menyn Restart

  Undermenyn Boot Följande lista över vilka enheter som kommer att startas, visas alltid. Även enheter som inte är anslutna eller installerade i datorn finns med i listan. Information om varje enhet visas efter kolonet. 1. USB CD: 2. USB FDD: 3.
 • Page 222: Thinkpad Setup-Alternativ

  ThinkPad Setup-alternativ I följande tabeller visas Alternativ på menyn Config, Alternativ på menyn Security och Startup i ThinkPad Setup. Anm: En del alternativ visas på menyn endast om datorn kan använda motsvarande funktioner. Anmärkningar: • Enabled innebär att funktionen är konfigurerad. •...
 • Page 223 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Always On USB Charge in • Disabled Om du väljer ”Enabled” är off mode det möjligt att med Always • Enabled On USB-porten ladda vissa enheter som t.ex. iPod- och iPhone-enheter och BlackBerry smartphone-enheter.
 • Page 224 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar dess att du trycker på Fn igen. ThinkPad NumLock • Independent Om du väljer ”Independent” kan sifferlåset (NumLock) • Synchronized på datorn avaktiveras oberoende av om sifferlåset är aktiverat eller avaktiverat på...
 • Page 225 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Anm: Läget NVIDIA Optimus bör endast väljas om du använder en Windows 7-modell. • Disabled OS Detection for NVIDIA Systemets BIOS byter Optimus automatiskt grafikenhet till • Enabled läget NVIDIA Optimus om operativsystemet stödjer funktionen eller till separat grafik om operativsystemet...
 • Page 226 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar det inte finns någon PCI Express-aktivitet. Normalt är det inte nödvändigt att ändra inställningen. Power On with AC Attach • Disabled Aktivera eller avaktivera en funktion som förser • Enabled systemet med ström när nätadaptern är ansluten.
 • Page 227 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Välj driftläge för Option SATA-styrenhet. Om • AHCI systemet hanterar RAID • RAID väljer du ”RAID”. Om du väljer ”Compatibility mode” arbetar den seriella styrenheten SATA Controller i kompatibilitetsläge.
 • Page 228 Tabell 8. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Om du väljer ”255” är väntetiden för att upprätta en anslutning obegränsad. Välj konsoltyp för AMT. Console Type • PC-ANSI • VT100+ Anm: Denna konsoltyp • VT-UTF8 ska matcha Intel AMT-fjärrkonsolen.
 • Page 229 Tabell 9. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar (t.ex. Power-On säkerhet, lysdioder) Detta resulterar i att alla säkerhetsfunktioner som tidigare aktiverats inte kommer att fungera förrän de har återaktiverats i Fingerprint Software. Security Chip Security Chip • Active Om ”Active”...
 • Page 230 Tabell 9. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Memory Protection Execution Prevention • Disabled En del datorvirus och maskar fyller • Enabled minnesbuffertarna genom att köra kod där endast data är tillåtna. Om funktionen Data Execution Prevention kan användas med operativsystemet, kan du genom att välja ”Enabled”...
 • Page 231 Tabell 9. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar IEEE 1394 • Disabled Om du väljer ”Enabled” kan du använda IEEE • Enabled 1394-enheten (Firewire). ExpressCard Slot • Disabled Om du väljer ”Enabled” kan du använda • Enabled ExpressCard-kortplatsen.
 • Page 232: Uppdatera Systemets Uefi Bios

  Alternativ på menyn Startup Tabell 10. Alternativ på menyn Startup Menyalternativ Alternativ Kommentar Boot Se ”menyn Startup” på sidan 202. Network Boot Se ”menyn Startup” på sidan 202. UEFI/Legacy Boot • Both Välj systemets startkapacitet. • UEFI Only • Both: Systemet startas med hjälp av följande inställning •...
 • Page 233: Använda Systemadministrativa Funktioner

  UEFI BIOS för att nya program eller enheter ska kunna fungera på rätt sätt. Om du vill uppdatera UEFI BIOS går du till följande webbplats och följer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Använda systemadministrativa funktioner Det här avsnittet är i första hand avsett för nätverksadministratörer.
 • Page 234: Ange Inställningar För Systemadministration

  När datorn startas med funktionen Wake on LAN används den startordning som definierats för nätverksstart (Network Boot). Start vid ringsignal Om datorn är ansluten till en telefonlinje och du har markerat Start vid ringsignal återgår datorn till arbetsläge från vänteläge när den tar emot ett inkommande samtal. Om du vill aktivera datorn från vänteläge gör du så...
 • Page 235 Wake on LAN När funktionen Wake on LAN är aktiverad på en dator som är ansluten till ett LAN, kan en nätverksadministratör fjärrstarta datorn från en administratörskonsol med hjälp av programvara för nätverksadministration. Göra inställningar i ThinkPad Setup Du aktiverar eller avaktiverar Wake on LAN i menyn ThinkPad Setup. Om datorn inte administreras av en nätverksadministratör kan du avaktivera Wake on LAN.
 • Page 236 Användarhandbok...
 • Page 237: Kapitel 9. Förebygga Problem

  6. Gör det till en vana att säkerhetskopiera dina data minst en gång i veckan. Om du har mycket viktig information är det bra att göra en säkerhetskopia varje dag. Lenovo har många alternativ för säkerhetskopiering av datorn. Det finns optiska enheter för skrivbara medier till de flesta datorer och enheterna är lätta att installera.
 • Page 238: Kontrollera Att Drivrutiner Är Aktuella

  14. Du hittar kontaktinformation för ditt lands Customer Support Center på följande webbadress: http://www.lenovo.com/support/phone. Ha datorns modellnummer, serienummer och själva datorn framför dig när du kontaktar Customer Support Center. Om du har fått ett meddelande med felkoder bör du även ha felmeddelandet kvar på skärmen eller nedskrivet.
 • Page 239 Tänk på var och hur du använder datorn • Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsarna medför kvävningsrisk. • Placera inte datorn i närheten av magneter, påslagna mobiltelefoner, elektriska apparater eller högtalare (inom 13 cm). • Utsätt inte datorn för extrema temperaturer (under 5 °C/41 °F eller över 35 °C⁄ 95 °F). •...
 • Page 240 Tänk dig för när du väljer lösenord • Kom ihåg dina lösenord. Om du glömmer ett administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovo inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet, hårddisken eller SSD-enheten. Sköta fingeravtrycksläsaren Fingeravtrycksläsaren kan skadas eller fungera sämre om du •...
 • Page 241: Rengöra Datorns Hölje

  Rengöra datorns hölje Rengör datorn då och då på följande sätt: 1. Blanda lite rengöringsmedel (får ej innehålla slipmedel eller starka kemikalier, t.ex. syror eller baser) och vatten. Använd 5 delar vatten och 1 del rengöringsmedel. 2. Fukta en svamp med blandningen. 3.
 • Page 242 Användarhandbok...
 • Page 243: Kapitel 10. Felsökning För Datorproblem

  återställningsmedier som du kan använda för att återställa hårddisken till fabriksinställningarna. Mer information finns i ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 111. Information om hur du kör Lenovo Solution Center finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 23. Du hittar mer information i hjälpsystemet till Lenovo Solution Center.
 • Page 244: Felsökning

  Använda Lenovos supportwebbplats Om varken Lenovo Solution Center eller Lenovo ThinkVantage Toolbox är installerat på din dator går du till http://www.lenovo.com/diagnose för den senaste informationen om felsökning på din dator. Anm: Felsökningarna kan ta flera minuter eller ännu längre. Se till att du har den tid som behövs för att genomföra hela testet.
 • Page 245: Om Du Råkar Spilla På Tangentbordet

  inte startar tittar du i Access - Hjälp efter andra delar som användaren själv kan byta ut och som är anslutna till din datorn. Om datorn fortfarande inte startar kontaktar du Customer Support Center så får du hjälp av en servicetekniker.
 • Page 246 Lösning: EEPROM-kontrollsumman stämmer inte (block nr 4 och 5). Systemkortet behöver bytas ut och UUID behöver installeras om. Lämna datorn på service. • Meddelande: 0190: Låg batterispänning Lösning: Datorn stängdes av därför att batterispänningen var för låg. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet eller byt till ett fulladdat batteri.
 • Page 247: Fel Utan Felmeddelanden

  Lösning: Hårddisken fungerar inte. Lämna hårddisken på service. • Meddelande: 2102: Detekteringsfel på HDD2 (Mini SATA) Lösning: Mini-SATA-enheten fungerar inte. Lämna in Mini-SATA-enheten på service. • Meddelande: 2110: Läsfel på HDD0 (huvudhårddisken) Lösning: Hårddisken fungerar inte. Lämna hårddisken på service. •...
 • Page 248: Fel Som Ger Upphov Till Ljudsignal

  Anm: Om du är osäker på om du hörde några signaler stänger du av datorn genom att trycka in strömbrytaren i minst fyra sekunder. Starta datorn och lyssna igen. Lösning: Kontrollera följande: – Batteriet är rätt installerat. – Nätadaptern är ansluten till datorn och nätsladden till ett fungerande vägguttag. –...
 • Page 249: Modem Och Nätverk

  Du kan behöva ta bort allt extra minne för att kunna testa datorn med enbart det fabriksinstallerade minnet, och sedan installera om en minnesmodul i taget och kontrollera att den fungerar. Anvisningar om hur du tar bort och installerar om minne finns i ”Byta minnesmodul” på sidan 135. 2.
 • Page 250 10. Klicka på knappen Ändra standardinställningar. 11. För dataprotokoll väljer du Avaktiverat. 12. För komprimering väljer du Avaktiverat. 13. Stäng fönstret genom att klicka på OK. 14. Stäng fönstret genom att klicka på OK. 15. Klicka på fliken Uppringningsregler. 16. Klicka på knappen Ändra. 17.
 • Page 251 1. Högerklicka på MoH-ikonen i aktivitetsfältet. 2. Välj Settings. 3. Kontrollera att kryssrutan Screen all incoming calls and prompt the user eller Accept all incoming calls är markerad. 4. Stäng fönstret genom att klicka på OK. Om du vill ha mer information dubbelklickar du på MoH-ikonen i aktivitetsfältet så öppnas fönstret Netwaiting.
 • Page 252 Nätverkskabeln måste vara rätt ansluten till både datorns Ethernetport och navets (hubbens) RJ45-kontakt. Avståndet mellan datorn och navet får inte överstiga 100 meter. Om felet kvarstår trots att kabeln är ansluten och avståndet är rimligt bör du försöka med en annan kabel. –...
 • Page 253 • Problem:Om datorn är en modell med gigabit Ethernet kan den inte anslutas till nätverket vid 1000 Mbps. I stället ansluts den vid 100 Mbps. Lösning: – Försök med en annan kabel. – Kontrollera att länkpartnern har värdet automatisk förhandling (auto-negotiate). –...
 • Page 254 Windows XP: Anmärkningar: Om du använder Microsofts standardfunktioner för Bluetooth och du vill ha information om hur du använder Bluetooth-funktionen gör du så här: 1. Starta Bluetooth genom att trycka på Fn + F5. 2. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 3.
 • Page 255 • Problem: Datorn är ansluten till en Bluetooth-aktiverad dator som fungerar som FTP-server, men du kan inte se några filer på FTP-servern. Lösning: Kontrollera nyligen delade filer så här: 1. I menyn Bluetooth-platser klickar du på Visa. 2. Klicka på Uppdatera. Statusen uppdateras i fönstret så att du kan kontrollera nyligen delade filer. Kontrollera att den delade mappen i den anslutna datorn innehåller de filer du letar efter.
 • Page 256: Tangentbord Och Pekdon

  Lösning: Om du har installerat Microsoft Bluetooth förut och använder ThinkPad Bluetooth med Enhanced Data Rate Software hittar du två Bluetooth-ikoner i Kontrollpanelen. Den ena är ikonen för Bluetooth-konfiguration för ThinkPad Bluetooth med Enhanced Data Rate Software, den andra är ikonen för Bluetooth-enheter för Microsoft Bluetooth-programmet.
 • Page 257: Bildskärm Och Multimedieenheter

  2. Klicka på Tangentbord. 3. Välj fliken Maskinvara. Under Egenskaper för enhet kontrollerar du att Enhetsstatus är Den här enheten fungerar korrekt. Windows Vista: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 2. Klicka på Maskinvara och ljud och sedan på Tangentbord. 3.
 • Page 258 För Windows 7: 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. 2. Klicka på Bildskärm till vänster. 3. Välj Ändra bildskärmsinställningar. Kontrollera att inställningarna för bildskärmens upplösning är rätt angivna. 4. Klicka på Avancerade inställningar. 5. Klicka på fliken Bildskärmskort. 6.
 • Page 259 7. Klicka på knappen Egenskaper. Kryssa i rutan ”Enhetsstatus” och kontrollera att enheten fungerar korrekt. Om den inte gör det klickar du på knappen Felsökning. 8. Klicka på fliken Bildskärm. 9. Kontrollera att följande information stämmer. 10. Klicka på knappen Egenskaper. Kryssa i rutan ”Enhetsstatus” och kontrollera att enheten fungerar korrekt.
 • Page 260 6. Klicka på OK. Om informationen inte är korrekt installerar du om drivrutinen. Se nedan för mer information. Windows Vista: 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. 2. Klicka på Bildskärmsinställningar. 3. Klicka på knappen Avancerade inställningar. 4. Klicka på fliken Bildskärmskort. 5.
 • Page 261 15. Ange Upplösning. Anm: Ändra färginställningarna genom att välja fliken Bildskärm, och sedan välja Färger. 16. Klicka på OK. Windows Vista: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut sedan bildskärmen till ett eluttag. 2. Starta den externa bildskärmen och datorn. 3.
 • Page 262 12. Klicka på Nej, inte den här gången och klicka sedan på Nästa. 13. Välj Installera från en lista eller en given plats (Avancerat) och klicka sedan på Nästa. 14. Välj Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras och klicka sedan på Nästa. 15.
 • Page 263 6. Klicka på Avancerat. 7. Klicka på fliken Bildskärm. 8. Ange rätt uppdateringsintervall för bildskärmen. • Problem: Fel tecken visas på skärmen. Lösning: Har du följt rätt rutiner när du installerat operativsystemet eller programmet? Om du har det, lämnar du in den externa bildskärmen på service. •...
 • Page 264 4. Klicka på ikonen för bildskärm 2. 5. Markera kryssrutan Utöka mitt Windows-skrivbord till den här skärmen. 6. Klicka på ikonen för bildskärm 1 (för den primära skärmen, datorskärmen). 7. Välj skärmupplösning och färgkvalitet för den primära bildskärmen. 8. Klicka på ikonen för bildskärm 2 (för den externa bildskärmen). 9.
 • Page 265 – Conexant CX20672 SmartAudio HD Windows XP: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 2. Klicka på Prestanda och underhåll. 3. Klicka på System. 4. Klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på knappen Enhetshanteraren. 5. Klicka på plustecknet (+) vid Ljud-, video- och spelenheter. 6.
 • Page 266 • Problem: Det går inte att stänga av ljudet helt i en kanal med hjälp av balansreglaget. Lösning: Med reglaget kan du göra mindre justeringar av ljudbalansen men inte helt stänga av ljudet på någon av kanalerna. • Problem: Det finns ingen volymkontroll för MIDI-ljud i fönstret Volume Mixer (i Windows XP fönstret Volymkontroll).
 • Page 267: Problem Med Fingeravtrycksläsaren

  Mer information finns i hjälpen till SmartAudio. Problem med fingeravtrycksläsaren • Problem: Läsarens yta är smutsig, fläckig eller våt. Lösning: Torka försiktigt av läsarens yta med en torr, mjuk och luddfri trasa. • Problem: Läsaren misslyckas ofta med att registrera eller autentisera ditt fingeravtryck. Lösning: Om läsarens yta är smutsig, fläckig eller våt, torkar du försiktigt av ytan med en torr, mjuk och luddfri trasa.
 • Page 268 • Problem: Datorn fungerar inte när ett fulladdat batteri är installerat. Lösning: Batteriets överspänningsskydd kan ha aktiverats. Låt datorn vara avstängd i en minut så att överspänningsskyddet återställs och starta sedan datorn på nytt. • Problem: Batteriet går inte att ladda. Lösning: Det går inte att ladda batteriet om det har för hög temperatur.
 • Page 269: Problem Vid Start

  • Följ lämplig anvisning för ”felmeddelanden” på sidan 227 från POST (Power-on self-test). Om du får ett felmeddelande medan operativsystemet startas (efter att POST är klart) kontrollerar du följande: 1. Gå till Lenovos supportwebbplats på http://support.lenovo.com och sök efter felmeddelandet. 2. Besök Microsoft Knowledge Base på http://support.microsoft.com/ och sök efter information om felmeddelandet.
 • Page 270 – Är batteriet laddat? – Ligger omgivningens temperatur inom ett godtagbart intervall? Läs ”Funktioner” på sidan 20, ”Specifikationer” på sidan 21 och ”Driftmiljö” på sidan 22. Om batteriet är laddat och temperaturen ligger inom rätt intervall, lämnar du in datorn på service. •...
 • Page 271: Hårddiskar Och Andra Lagringsenheter

  • Problem: Batterikapaciteten minskar något när datorn är i viloläge. Lösning: Om aktiveringsfunktionen är på förbrukas en liten mängd ström. Det är inte ett fel. Se även ”Energisparfunktioner” på sidan 45. Hårddiskar och andra lagringsenheter Det här avsnittet innefattar problem för tre enheter: hårddisk, SSD-enhet och optisk enhet. Problem med hårddisk •...
 • Page 272 Om facket ändå inte öppnas, ser du efter att datorn är på och sedan sticker du in ena änden av ett uträtat gem i enhetens nödutmatningshål. Då öppnas facket. • Problem: En optisk skiva, t.ex. en CD-, DVD- eller CD-RW-skiva, kan inte läsas. Lösning: Kontrollera att CD-, DVD- eller CD-RW-skivan inte är smutsig.
 • Page 273: Problem Med Program

  • Problem: Andra problem i Windows XP. Lösning: I hjälpen till InterVideo WinDVD finns mer information om programmet för uppspelning av DVD-skivor. Du öppnar hjälpen genom att klicka på Start och flytta pekaren till Alla program och InterVideo WinDVD; klicka sedan på InterVideo WinDVD. Du kan klicka på ? i fönstret InterVideo WinDVD.
 • Page 274 – Nätadaptern är ansluten till dockningsstationen eller portreplikatorn. – Dockningsindikatorn på ThinkPad Mini Dock Plus Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) är tänd. – Datorn är ordentligt ansluten till dockningsstationen eller portreplikatorn. Användarhandbok...
 • Page 275: Kapitel 11. Teknisk Support

  Kapitel 11. Teknisk support Fördelarna med att äga en ThinkPad-dator är fler än att bara ha tillgång till en kraftfull bärbar dator. Det här kapitlet innehåller information om när du bör vända dig till Lenovo och hur du enklast gör det. •...
 • Page 276: Hjälp Och Service

  I det här avsnittet får du veta vart du kan vända dig för mer information om Lenovo och Lenovoprodukter, vad du gör om du får problem med datorn och hur du ringer efter service. I dokumentationen som följer med datorn ingår information om datorn och de förinstallerade programmen.
 • Page 277: Köpa Tilläggstjänster

  Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran. Följande täcks inte av garantin: • Byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller delar utan garanti Anm: Alla delar som täcks av garantin har ett ID på sju tecken i formatet FRU XXXXXXX.
 • Page 278 Användarhandbok...
 • Page 279: Bilaga A. Regulatory Information

  De inbyggda korten för trådlös anslutning avger elektromagnetisk energi i form av radiovågor precis som andra radioenheter. De energinivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än de som skickas ut av andra typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 280: Placering Av Ultraconnect-Antenner

  Eftersom de inbyggda korten för trådlös anslutning fungerar inom ramen för säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att de är säkra att använda. Säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna bygger på etablerade vetenskapliga rön och har utarbetas av expertkommittéer som fortlöpande granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet.
 • Page 281: Lokalisera Trådlös Reglering

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 282: Information Om Elektromagnetisk Strålning Klass B (För Användare I Kanada)

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 283: Klass B-Deklaration (Korea)

  Klass B-deklaration (Korea) VCCI Klass B-deklaration (Japan) Information om produkter med mindre än eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan) Information om Lenovos produktservice i Taiwan Bilaga A. Regulatory information...
 • Page 284 Användarhandbok...
 • Page 285: Bilaga B. Weee Och Återvinningsbestämmelser

  Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo erbjuder en rad olika program och tjänster som hjälper ägarna av utrustningen att återvinna sina IT-produkter. Information om erbjudanden som gäller återvinning av produkter finns på Lenovos webbplats på adressen: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/.
 • Page 286: Information Om Batteriåtervinning I Brasilien

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 287: Information Om Batteriåtervinning I Eu

  ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Information om batteriåtervinning i USA och Kanada Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser...
 • Page 288 Användarhandbok...
 • Page 289: Bilaga C. Anmärkningar

  Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster hos användaren. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.
 • Page 290 Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraConnect UltraNav Intel och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, Windows Vista, Bing, BitLocker och Internet Explorer är varumärken som tillhör Microsoftkoncernen.
 • Page 292 Printed in (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad t520iThinkpad w520

Table of Contents