Download  Print this page

HP 4200dtn - LaserJet B/W Laser Printer Install Manual

Hp envelope feeder q2438a - install guide
Hide thumbs

Advertisement

q2438a
install
installation
installation
installazione
instalación
instalaci
installation
installatiegids
asennus
τοποθέτηση
telepítés
instalasi
installasjon
instalacja
instalação
instalation
kurulum

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for HP 4200dtn - LaserJet B/W Laser Printer

  Summary of Contents for HP 4200dtn - LaserJet B/W Laser Printer

 • Page 1 q2438a install instalasi installation installation installazione installasjon instalacja instalación instalação instalaci installation instalation installatiegids asennus τοποθέτηση kurulum telepítés...
 • Page 2 This package contains one envelope feeder Remove the orange tape from the envelope Rotate the envelope-feeder tray to the open that can hold up to 75 envelopes, depending feeder. position. upon the type and size of the envelope. This envelope feeder fits several printer models; your printer might not be shown.
 • Page 3 Remove all of the foam and cardboard packing Open tray 1 on the printer. Remove the plastic envelope-entrance cover material. from inside the printer. Note: Replace this cover when the envelope feeder is not attached. Enlevez tous les matériaux d'emballage en Ouvrez le bac 1 de l'imprimante.
 • Page 4 Insert the envelope feeder firmly into the printer Fold down the envelope-feeder tray (1). Lift the Squeeze the release lever on the left envelope until it latches into position. Pull outward on the envelope weight (2). guide and slide the guides apart. envelope feeder to make sure that it is securely in place.
 • Page 5 Load envelopes with the seams down and the Adjust the guides to touch the envelopes Lower the envelope weight onto the envelopes. postage-end toward the printer. Gently push the without bending them. Note: Make sure that the envelopes in as far as they will go. envelopes are not stacked higher than the arrows on the guides.
 • Page 6 When the envelope-size prompt appears on the If no prompt appears, select the envelope size To take advantage of all the envelope-feeder control panel display, use the keys to from one of these locations, trying them in this functions, the printer driver on the printer’s host select the correct envelope size, and then press order: from the program, the printer driver, or computer must be configured to recognize the...
 • Page 7 To verify that installation is complete, print a Make sure that the configuration page lists the If you cannot resolve the problem, see the configuration page from the control panel. envelope feeder as an installed accessory. If support flyer that came with the printer. Or, visit Press to open the printer menus.
 • Page 8 See the use guide on the CD-ROM that came To remove the envelope feeder. Press the Install the plastic envelope-entrance cover if the with the printer for information about gaining envelope-feeder release button (1) and pull printer will be used without the envelope feeder. access to the printer driver, setting the control outward on the envelope feeder (2).
 • Page 9 Denne pakke indeholder en konvolutfremfører, Fjern den orange tape fra konvolutfremføreren. Vend konvolutfremførerens bakke om til åben der kan indeholde op til 75 konvolutter, position. afhængigt af typen og formatet på konvolutten. Konvolutfremføreren passer til flere printermodeller. Din printer vises muligvis ikke. Deze verpakking bevat een envelopinvoerlade Verwijder de oranje tape uit de Draai de lade van de envelopinvoerlade in de...
 • Page 10 Fjern al skum- og papemballage. Åbn bakke 1 på printeren. Fjern plastikdækslet til konvolutåbningen inde i printeren. Bemærk! Sæt dækslet på igen, når konvolutfremføreren ikke er monteret. Verwijder al het schuim en het kartonnen Open lade 1 op de printer. Verwijder de plastic deksel van de opening van verpakkingsmateriaal.
 • Page 11 Sæt konvolutfremføreren helt ind i printeren, Fold konvolutfremførerens bakke ned (1). Løft Tryk på udløserarmen på det venstre indtil den låser på plads. Træk ud i konvolutvægten (2). konvolutstyr, og skub styrene fra hinanden. konvolutfremføreren for at sikre, at den sidder fast.
 • Page 12 Læg konvolutterne i med sømmene nedad og Juster styrene, således at de rører Sænk konvolutvægten ned på konvolutterne. frankeringsenden mod printeren. Skub forsigtigt konvolutterne uden at bøje dem. Bemærk! konvolutterne så langt ind, som de kan komme. Kontroller, at der ikke lægges flere konvolutterne i end op til pilene på...
 • Page 13: Paper Handling

  Når der vises en meddelelse om Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du Hvis du vil drage fordel af alle konvolutformatet i kontrolpanelets display, skal vælge konvolutformatet fra én af disse konvolutfremførerens funktioner, skal du bruge tasterne for at vælge det placeringer i den angivne rækkefølge: Fra printerdriveren på...
 • Page 14: Print Configuration

  Udskriv en konfigurationsside via Kontroller, at konfigurationssiden viser Hvis du ikke kan løse problemet, skal du se den kontrolpanelet for at kontrollere, at konvolutfremføreren som installeret tilbehør. support-informationsfolder, der blev leveret med installationen er fuldført. Tryk på for at åbne Hvis konvolutfremføreren ikke vises, skal du se printeren.
 • Page 15 Se vejledningen brug på den cd-rom, der blev Sådan fjernes konvolutfremføreren. Tryk på Sæt plastikdækslet til konvolutåbningen på, leveret sammen med printeren for at få konvolutfremførerens udløserknap (1), og træk hvis printeren skal bruges uden oplysninger om adgang til printerdriveren, konvolutfremføreren udad (2).
 • Page 16 Denne pakken inneholder én konvoluttmater Fjern den oransje tapen fra konvoluttmateren. Roter konvoluttmateskuffen til åpen posisjon. som kan ta opptil 75 konvolutter, avhengig av konvoluttypen og størrelsen. Denne konvoluttmateren passer til flere skrivermodeller. Det er ikke sikkert at det er din type skriver som vises.
 • Page 17 Fjern all papp og annet pakkemateriale. Åpne skuff 1 på skriveren. Fjern plastdekselet for konvoluttilgang fra innsiden av skriveren. Merk: Sett tilbake dekselet når konvoluttmateren ikke er montert. Uwaga: Retire toda a espuma e o papelão do material Abra a bandeja 1 da impressora. Retire a tampa plástica da entrada de de embalagem.
 • Page 18 Trykk konvoluttmateren inn i skriveren til den Bøy ned konvoluttmateskuffen (1). Løft opp Klem sammen utløserspaken på venstre låses på plass. Trekk forsiktig i konvoluttvekten (2). konvoluttskinne og skyv skinnene fra konvoluttmateren for å kontrollere at den er hverandre. ordentlig på plass. Insira o alimentador de envelopes firmemente Abaixe a bandeja alimentadora de envelopes (1).
 • Page 19 Legg i konvolutter slik at åpningen vender ned Juster skinnene slik at de ligger inntil Senk konvoluttvekten ned på konvoluttene. og frankeringssiden mot skriveren. Skyv konvoluttene uten å bøye dem. Merk: Kontroller konvoluttene forsiktig inn så langt som mulig. at du ikke stabler konvoluttene høyere enn pilene på...
 • Page 20 Når du blir bedt om å angi konvoluttstørrelsen i Hvis det ikke kommer opp noen melding, velger For å kunne utnytte alle vinduet på kontrollpanelet, bruker du knappene du konvoluttstørrelsen fra et av disse stedene, i konvoluttmatefunksjonene må skriverdriveren til å velge den riktige denne rekkefølgen: fra programmet, på...
 • Page 21 For å kontrollere at installeringen er fullført kan Kontroller at konfigurasjonssiden viser Hvis du ikke får løst problemet, kan du se i du skrive ut en konfigurasjonsside fra konvoluttmateren som installert ekstrautstyr. brosjyren som fulgte med skriveren. Du kan kontrollpanelet. Trykk på for å...
 • Page 22 Se i brukerhåndboken på CDen som fulgte med Slik fjerner du konvoluttmateren: Trykk på Sett på plastdekselet hvis du skal bruke skriveren, for å finne informasjon om hvordan konvoluttmaterens utløserknapp (1) og trekk ut skriveren uten konvoluttmateren. konvoluttmateren (2). du får tilgang til skriverdriveren, angir innstillinger på...
 • Page 25 Not:...
 • Page 27 Not:...
 • Page 28 KAĞIT İŞLEME Yapılandırma...
 • Page 29 BİLGİ kullanım Select a country/region YAZDIRMA Destek YAPILANDIRMASI...
 • Page 30 Zarf besleyiciyi çıkarmak için. kullanım...
 • Page 36 © 2002 Hewlett-Packard Company www.hp.com *Q2438-90901* *Q2438-90901* Q2438-90901...