Dell PowerVault MD1120 Getting Started Manual

Getting started guide: english, simplified chinese, german, greek, polish, russian, turkish, spanish, and hebrew
Hide thumbs Also See for PowerVault MD1120:
Table of Contents
 • Instalace a Konfigurace
 • Rozbalení Systému
 • Instalace Kolejniček a Systému Do Stojanu
 • Zapnutí Systému
 • Technické Specifikace
 • Caractéristiques du Système
 • Autres Informations Utiles
 • Installation Et Configuration
 • Branchement des Câbles D'alimentation
 • Spécifications Techniques
 • Handbuch zum Einstieg
 • Weitere Nützliche Informationen
 • Installation und Konfiguration
 • Technische Daten
 • Τα Πρώτα Βήματα Με Το Σύστημά Σας
 • Άνοιγμα Της Συσκευασίας Του Συστήματος
 • Ενεργοποίηση Του Συστήματος
 • Funkcje Systemu
 • Inne Przydatne Informacje
 • Instalacja I Konfiguracja
 • Włączanie Systemu
 • Specyfikacja Techniczna
 • Распаковка Системы
 • Установка Направляющих Кронштейнов И Системы В Стойку
 • Подключение Питания
 • Включение Системы
 • Procedimientos Iniciales
 • Características del Sistema
 • Otra Información Útil
 • Obtención de Asistencia Técnica
 • Instalación y Configuración
 • Desembalaje del Sistema
 • Especificaciones Técnicas
 • Sistem Başlangıç Kılavuzu
 • Teknik Özellikler

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Dell™ PowerVault™ MD1120
Storage Enclosure

Getting Started

With Your System
Začínáme se systémem
Mise en route de votre système
Handbuch zum Einstieg
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Sistem Başlangıç Kılavuzu
‫תחילת העבודה ע המערכת‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell PowerVault MD1120

 • Page 1: Getting Started

  Dell™ PowerVault™ MD1120 Storage Enclosure Getting Started With Your System Začínáme se systémem Mise en route de votre système Handbuch zum Einstieg Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Sistem Başlangıç...
 • Page 3 Dell™ PowerVault™ MD1120 Storage Enclosure Getting Started With Your System...
 • Page 4: Notes, Notices, And Cautions

  Information in this document is subject to change without notice. © 2008 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, PowerEdge, PowerVault and Dell OpenManage are trademarks of Dell Inc.;...
 • Page 5: System Features

  Audible warning for critical component failure (disabled by default) • Support for a wide range of servers (See your system’s readme file for supported systems. An updated readme can be viewed from the Dell website at support.dell.com) Getting Started With Your System...
 • Page 6: Other Information You May Need

  If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell Enterprise Training and Certification is available; see dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.
 • Page 7 Installing the Rails and System in a Rack Once you have read the "Safety Instructions" located in the rack installation documentation for your system, install the rails and the system in the rack. See your rack installation documentation for instructions on installing your system in a rack.
 • Page 8 Connecting the Power Connect both power cables to the power supply/cooling fan modules. Attaching the Power Cord Retention Bracket Getting Started With Your System...
 • Page 9 Configure the storage mode for your system by setting the configuration switch on the front of the system and cabling the EMM(s) according to the instructions provided in the Hardware Owner’s Manual. Turning on the System Power on the system by turning on both power supply/cooling fan modules. Getting Started With Your System...
 • Page 10 Installing the Bezel Install the bezel, if desired, by inserting the right edge of the bezel into the right front loop on the system, and then pressing the left edge of the bezel to the system until the bezel snaps into place. (Bezel design may vary slightly from the illustration above.) Getting Started With Your System...
 • Page 11: Technical Specifications

  Technical Specifications Drives SAS hard drives Up to 24 2.5-inch SAS hot-plug hard drives (3.0 Gbps), at speeds of 10K or 15K rpm (See your system readme file for supported disk capacities.) Connectivity Configurations Support for either of the following configurations: •...
 • Page 12 Back-Panel Connectors SAS connectors (per EMM) • One SAS (SFF 8470) "IN" connector for connection to the host • One SAS (SFF 8470) "OUT" connector for expansion to an additional enclosure Serial connector (per EMM) One 6-pin UART mini-DIN connector (for factory use only) LED Indicators Front panel...
 • Page 13 Weight (maximum 23.60 kg (52 lb) configuration kg) Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see dell.com/environmental_datasheets. This system is not for use in an office environment. Temperature Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) Storage –40°...
 • Page 14 Getting Started With Your System...
 • Page 15: Začínáme Se Systémem

  Dell™ PowerVault™ MD1120 Uzavřené svazkové úložiště Začínáme se systémem...
 • Page 16 V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy buď s odkazem na právnické osoby a organizace, které uplatňují na dané ochranné známky a obchodní názvy nárok, nebo s odkazem na jejich výrobky. Společnost Dell Inc. nemá vlastnické zájmy vůči ochranným známkám a obchodním názvům jiným než svým vlastním.
 • Page 17 72 pevných disků • Vnitřní správa úložiště prostřednictvím služby SES (SCSI Enclosure Services) • Správa diskového pole RAID a systému pomocí služby Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service nebo nástroje OpenManage IT Assistant Čtyři senzory pro sledování okolní teploty •...
 • Page 18 Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Příručky majitele hardwaru. Společnosti Dell rovněž nabízí školení a certifikaci (Dell Enterprise Training and Certification). Další informace najdete na adrese dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Page 19: Instalace A Konfigurace

  Další informace o doporučených bezpečnostních opatřeních najdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance. V této části jsou popsány kroky, které je nutné provést při první instalaci systému.
 • Page 20 Připojení ke zdroji napětí Připojte oba napájecí kabely ke zdrojům napájení kombinovaným s moduly s chladicími ventilátory. Umístění napájecích kabelů do retenčních svorek Začínáme se systémem...
 • Page 21: Zapnutí Systému

  Proveďte konfiguraci ukládacího režimu systému nastavením konfiguračního přepínače na čelním panelu systému a kabelovým propojením modulu či modulů EMM podle pokynů uvedených v Příručce majitele hardwaru. Zapnutí systému Zapněte systém zapnutím obou napájecích zdrojů kombinovaných s moduly s chladicími ventilátory. Začínáme se systémem...
 • Page 22 Instalace čelního krytu Nainstalujte čelní kryt (volitelně) tak, že zasunete pravou hranu krytu do oka na pravé přední straně systému a následně zatlačíte levou hranu krytu směrem k systému, až kryt zapadne do své pozice (vzhled čelního krytu se může od výše uvedené...
 • Page 23: Technické Specifikace

  Technické specifikace Jednotky Pevné disky SAS Až 24 za provozu připojitelných 2,5palcových pevných disků SAS (přenosová rychlost 3,0 Gb/s), rychlosti 10 000 nebo 15 000 ot./min (Informace o podporovaných kapacitách disků najdete v souboru readme k systému) Možnosti připojení Konfigurace Podpora libovolné...
 • Page 24 Konektory na zadní stěně • Jeden vstupní konektor SAS (SFF 8470) Konektory SAS (na každém modulu EMM) pro připojení k hostitelskému systému • Jeden výstupní konektor SAS (SFF 8470) pro rozšíření o další svazkové úložiště Sériový konektor Jeden 6kolíkový konektor UART mini-DIN (na každém modulu EMM) (pouze pro tovární...
 • Page 25 46,40 cm Hmotnost 23,60 kg (maximální konfigurace) Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese dell.com/environmental_datasheets. Systém není určen pro použití v kanceláři. Teplota Provozní 10 až 35 °C Skladovací -40 až 65 °C Relativní...
 • Page 26 Začínáme se systémem...
 • Page 27 Dell™ PowerVault™ MD1120 Châssis de stockage Mise en route de votre système...
 • Page 28 D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques commerciales et des noms de marques ne lui appartenant pas.
 • Page 29: Caractéristiques Du Système

  (soit un total de 72 disques durs) • Gestion intrabande effectuée via des services SCSI de gestion de châssis • Gestion du système et de la configuration RAID via Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service ou OpenManage IT Assistant •...
 • Page 30: Autres Informations Utiles

  Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez le site dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays. Guide de mise en route...
 • Page 31: Installation Et Configuration

  Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance. Cette section décrit les opérations à effectuer lors de la configuration initiale du système.
 • Page 32: Branchement Des Câbles D'alimentation

  Branchement des câbles d'alimentation Branchez les deux câbles d'alimentation sur les modules de ventilation/ alimentation. Fixation du support du câble d'alimentation Guide de mise en route...
 • Page 33 Configurez le mode de stockage du système en réglant le commutateur de configuration situé sur le panneau avant et en câblant le ou les module(s) EMM conformément aux instructions fournies dans le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Mise sous tension du système Mettez le système sous tension en allumant les deux modules de ventilation/alimentation.
 • Page 34 Installation du cadre Installez le cadre (facultatif). Pour ce faire, insérez son côté droit dans la poignée de droite située à l'avant du système, puis appuyez sur le côté gauche du cadre jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur le système (le cadre peut être légèrement différent de celui représenté...
 • Page 35: Spécifications Techniques

  Spécifications techniques Lecteurs Disques durs SAS Maximum de 24 disques durs SAS de 2,5 pouces à 3,0 Gbps, enfichables à chaud, avec une vitesse de rotation de 10 000 à 15 000 tours par minute. Consultez le fichier “Lisez-moi” du système pour les connaître capacités des disques pris en charge.
 • Page 36 Connecteurs du panneau arrière Connecteurs SAS • Un connecteur SAS (SFF 8470) “IN” (pour chaque module EMM) pour la connexion à l'hôte • Un connecteur SAS (SFF 8470) “OUT” pour la connexion d'un châssis supplémentaire Connecteur série Un connecteur UART mini-DIN à 6 broches (pour chaque module EMM) (utilisation en usine uniquement) Voyants...
 • Page 37 Environnement REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées à différentes configurations spécifiques, rendez-vous à l'adresse dell.com/environmental_datasheets. Le système n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement de bureau. Température Fonctionnement De 10° à 35°C (50 à 95°F) Stockage De -40°...
 • Page 38 Guide de mise en route...
 • Page 39: Handbuch Zum Einstieg

  Dell™ PowerVault™ MD1120 Speichergehäuse Handbuch zum Einstieg...
 • Page 40 Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo, PowerEdge, PowerVault und Dell OpenManage sind Marken von Dell Inc.; Intel, Pentium und Celeron sind eingetragene Marken von Intel Corporation; Microsoft, Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 • Page 41 Akustischer Alarm bei Ausfall von kritischen Komponenten (Standardeinstellung: deaktiviert) • Unterstützung für ein breites Spektrum an Servern (die unterstützten Server sind in der Readme-Datei zum System aufgeführt. Eine aktuali- sierte Version der Readme-Datei erhalten Sie auf der Dell Website unter support.dell.com) Handbuch zum Einstieg...
 • Page 42: Weitere Nützliche Informationen

  Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen können oder das System sich nicht wie erwartet verhält, nehmen Sie das Hardware- Benutzerhandbuch zur Hand. Dell bietet Unternehmenstraining und Zertifizierung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienst- leistungen stehen unter Umständen nicht an allen Standorten zur Verfügung.
 • Page 43: Installation Und Konfiguration

  Bevor Sie mit dem folgenden Verfahren beginnen, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise und wichtigen Vorschriften durch, die Sie zusammen mit Ihrem System erhalten haben. Weitere Informationen zu empfohlenen Sicherheits- maßnahmen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance. In diesem Abschnitt wird die erstmalige Einrichtung des Systems beschrieben.
 • Page 44 Anschließen der Stromversorgung Verbinden Sie beide Netzstromkabel mit den Netzteil-/Lüftermodulen. Anbringen der Netzkabel-Halteklammer Handbuch zum Einstieg...
 • Page 45 Konfigurieren Sie die Speicherbetriebsart des Systems, indem Sie den Konfigurationsschalter auf der Vorderseite des System einstellen und die EMM(s) nach den Anweisungen im Hardware-Benutzerhandbuch verkabeln. Einschalten des Systems Aktivieren Sie die Stromversorgung des Systems, indem Sie beide Netzteil-/ Lüftermodule einschalten. Handbuch zum Einstieg...
 • Page 46 Befestigen der Blende Installieren Sie bei Bedarf die Frontblende. Setzen Sie dazu die rechte Kante der Blende in den Bogen vorn rechts am System ein, und drücken Sie dann die linke Seite der Blende an das System, bis die Blende einrastet (das Aussehen der Frontblende kann von der obenstehenden Zeichnung abweichen).
 • Page 47: Technische Daten

  Technische Daten Laufwerke SAS-Festplatten Bis zu 24 hot-plug-fähige SAS-Festplatten (2,5 Zoll, 3,0 Gb/s) mit einer Drehzahl von 10 000 oder 15 000 U/min. (unterstützte Datenträgergrößen sind in der readme-Datei zum System aufgeführt) Verbindungen Konfigurationen Unterstützung für jeweils eine der folgenden Konfigurationen: •...
 • Page 48 Anschlüsse an der Rückseite SAS-Anschlüsse (pro EMM) • Ein SAS „IN“-Anschluss (SFF 8470) zur Verbindung mit dem Host • Ein SAS „OUT“-Erweiterungsanschluss (SFF 8470) zur Verbindung mit einem weiteren Gehäuse Serieller Anschluss (pro EMM) Ein 6-poliger UART Mini-DIN-Anschluss (nur zur Nutzung durch den Hersteller) LED-Anzeigen Vorderseite •...
 • Page 49 Gewicht 23,60 kg (maximale Konfiguration in kg) Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen für bestimmte Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets. Dieses System ist nicht zur Verwendung in Büroumgebungen vorgesehen. Temperatur Während des Betriebs 10 bis 35 °C Lagerung -40 bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit Während des Betriebs...
 • Page 50 Handbuch zum Einstieg...
 • Page 51: Τα Πρώτα Βήματα Με Το Σύστημά Σας

  Dell™ PowerVault™ MD1120 Κάλυμμα αποθήκευσης Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 52 ____________________ © 2008 Dell Inc. µ Dell Inc. Dell, DELL, PowerEdge, PowerVault Dell OpenManage Dell Inc. Intel, Pentium Celeron Intel Corporation. Microsoft, Windows Windows Server Microsoft Corporation µ µ µ µ µ µ µ µ µ Dell Inc. Πρότυπο AMT Απρίλιος...
 • Page 53 • • 3,0 Gbps, SAS • RAID PERC 6/E • • (EMM) • – – EMM) • • SCSI (SES) • RAID OpenManage™ Dell IT OpenManage. Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 54 • • • • readme readme Dell Web, support.dell.com) Οδηγίες εγκατάστασης σε ράφι Οδηγός εγκατάστασης σε ράφι • Εγχειρίδιο κατόχου υλικού • • • readme Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 55: Άνοιγμα Της Συσκευασίας Του Συστήματος

  Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Dell. dell.com/training. www.dell.com/regulatory_compliance. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 56 Τοποθέτηση των ραγών και του συστήματος σε ράφι « » Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 57 Σύνδεση της τροφοδοσίας Σύνδεση του στηρίγματος συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 58: Ενεργοποίηση Του Συστήματος

  ) EMM Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Ενεργοποίηση του συστήματος Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 59 Τοποθέτηση της πρόσοψης μονάδας Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 60 Μονάδες SAS 2,5 , (3,0 Gbps), 10K 15K . . . ( readme Συνδεσιμότητα • • EMM) • Μονάδες καλύμματος Πλακέτα βάσης • 24 • • EMM) • Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 61 Συζευκτήρες στο πίσω μέρος • SAS (SFF 8470) «IN» EMM) • SAS (SFF 8470) «OUT» UART EMM) mini-DIN ( Φωτεινές ενδείξεις LED • • • • Παροχές τροφοδοσίας Watt 485 W 604 W 200 W 100–240 V 50/60 Hz 7,5–3,75 A Τα...
 • Page 62 Διαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) 0,5 A +12 V 1,2 A +5 V Φυσικά χαρακτηριστικά 8,60 cm (3,375 44,50 cm (17,5 46,40 cm (18,25 23,60 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος dell.com/environmental_datasheets. 10° 35°C (50° 95°F) -40° 65°C (-40° 149°F) 80% ( 95% ( –16 3.048 (–50...
 • Page 63 Dell™ PowerVault™ MD1120 Obudowa systemu przechowywania danych Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 64 Tekst mo e zawiera tak e inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnosz ce si do podmiotów posiadaj cych prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie ro ci sobie adnych praw do znaków i nazw towarowych innych ni jej własne.
 • Page 65: Funkcje Systemu

  Wewn trzpasmowe zarz dzanie obudow obsługiwane poprzez obsług obudowy pami ci SCSI (SES). • Zarz dzanie funkcj RAID i systemem za pomoc funkcji zarz dzania pami ci administratora systemu Dell OpenManage™ lub asystenta IT (OpenManage IT Assistant). Rozpoczęcie pracy z komputerem...
 • Page 66: Inne Przydatne Informacje

  Obsługa szerokiej gamy serwerów (w celu uzyskania informacji o obsługi- wanych systemach zapoznaj si z plikiem readme dostarczonym wraz z systemem). Z aktualn wersj pliku readme mo na si zapozna na stronie internetowej firmy Dell support.dell.com. Inne przydatne informacje PRZESTROGA: Patrz uwagi dotycz ce bezpiecze stwa i przepisów prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z systemem.
 • Page 67: Instalacja I Konfiguracja

  Jeżeli procedury opisane w tym podręczniku są niezrozumiałe lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika sprzętu. Dostępne są również szkolenia i certyfikaty firmy Dell; w celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić stronę internetową www.dell.com/training. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich miejscach.
 • Page 68 Instalowanie prowadnic i komputera w stelażu Po przeczytaniu „Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa”, przedstawionych w dokumentacji instalacyjnej stelaża przeznaczonego dla systemu, zainstaluj na stelażu prowadnice oraz zestaw. W celu uzyskania instrukcji dotyczących montowania systemu na stelażu należy przejrzeć dokumentację montowania stelaża. Rozpoczęcie pracy z komputerem...
 • Page 69 Podłączanie do zasilania Podłącz oba kable zasilania do zasilacza/modułów wentylatora. Mocowanie wspornika podtrzymującego kabel zasilania Rozpoczęcie pracy z komputerem...
 • Page 70: Włączanie Systemu

  Skonfiguruj system przechowywania danych dla systemu ustawiając przełącznik konfiguracji umieszczony na przedniej części systemu oraz podłączając kable modułów EMM zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika sprzętu. Włączanie systemu Podłącz system do zasilania włączając zarówno zasilacz, jak i moduły wentylatora. Rozpoczęcie pracy z komputerem...
 • Page 71 Instalowanie osłony Zainstaluj ramkę (opcjonalną) wsuwając jej prawą krawędź do prawej przedniej pętli na systemie, a następnie wciskając lewą krawędź ramki do systemu, aż do momentu, w którym ramka wskoczy na miejsce (układ ramki może się nieznacznie różnić od tego przedstawionego na powyższym rysunku). Rozpoczęcie pracy z komputerem...
 • Page 72: Specyfikacja Techniczna

  Specyfikacja techniczna Nap dy Dyski twarde SAS Do 24 2,5-calowych dysków twardych SAS podł czanych w czasie pracy systemu (3,0 Gb/s) o pr dko ci obrotowej 10 000 lub 15 000 obr./min (w celu uzyskania informacji o obsługiwanej pojemno ci dysków patrz plik readme dostarczony z systemem).
 • Page 73 Zł cza na panelu tylnym • 1 zł cze SAS (SFF 8470) „IN” (wej cie) Zł cza SAS (dla ka dego modułu EMM) dla podł czenia do hosta • 1 zł cze SAS (SFF 8470) „OUT” (wyj cie) pozwalaj ce na rozbudow przy u yciu dodatkowej obudowy Zł...
 • Page 74 – kg) rodowisko pracy UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu nale y odwiedzi stron internetow dell.com/environmental_datasheets. System nie nadaje si do u ytku w otoczeniu biurowym. Temperatura W trakcie pracy Od 10° do 35°C (od 50° do 95°F) Przechowywanie Od –40°C do 65°...
 • Page 75 Dell™ PowerVault™ MD1120 Корпус хранилища Начало работы с системой...
 • Page 76 ____________________ © 2008 Dell Inc. Dell Inc. : Dell, DELL, PowerEdge, PowerVault Dell OpenManage Dell Inc.; Intel, Pentium Celeron Intel Corporation; Microsoft, Windows Windows Server Dell Inc. Модель AMT Апрель 2010 г. Ред. A02 P/N HP304...
 • Page 77 • • SAS, 3,0 « » • RAID, PERC 6/E • « » • EMM) • – – EMM), 0-11 12-23 • • SCSI- (SES) Приступая к работе с системой...
 • Page 78 • RAID- Dell OpenManage™ (Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service) OpenManage IT Assistant • • • • «Readme» «Readme» Dell: support.dell.com) • Rack Installation Instructions ( Rack Installation Guide ( • Hardware Owner’s Manual ( • • «Readme» Приступая к работе с системой...
 • Page 79: Распаковка Системы

  Hardware Owner’s Manual ( Dell (Enterprise Training & Certification). www.dell.com/training. . www.dell.com/regulatory_compliance. Распаковка системы Приступая к работе с системой...
 • Page 80: Установка Направляющих Кронштейнов И Системы В Стойку

  Установка направляющих кронштейнов и системы в стойку « », Приступая к работе с системой...
 • Page 81: Подключение Питания

  Подключение питания Присоединение фиксатора шнуров питания Приступая к работе с системой...
 • Page 82: Включение Системы

  Hardware Owners Manual Включение системы Приступая к работе с системой...
 • Page 83 Установка лицевой панели Приступая к работе с системой...
 • Page 84 SAS (3,0 « » 10 000 15 000 readme • • EMM, 0-11 12-23 • « » • 24 • 2 • 2 EMM) • 1 Приступая к работе с системой...
 • Page 85 • 1 SAS (SFF 8470) EMM) • 1 SAS (SFF 8470) UART mini-DIN EMM) • 1 • 2 • 1 • 1 SAS- 100–240 50/60 7,5–3,75 A Приступая к работе с системой...
 • Page 86 8,60 (3,375 44,50 (17,5 46,40 (18,25 23,60 dell.com/environmental_datasheets. 10° 35°C ( 50° 95°F) -40° 65°C ( -40° 149°F) 20-80 % ( 5–95 % ( 3 048 10 000 10 600 35 000 1430 Приступая к работе с системой...
 • Page 87: Procedimientos Iniciales

  Alojamiento para almacenamiento Dell™ PowerVault™ MD1120 Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 88 Otras marcas y otros nombres comerciales puemden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 89: Características Del Sistema

  • Administración de alojamiento en banda proporcionado a través de servicios de alojamiento SCSI (SES). • Administración del sistema y de la RAID mediante Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service u OpenManage IT Assistant. Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 90: Otra Información Útil

  Manual del propietario del hardware. Tiene a su disposición el servicio de formación y certificación Dell para empresas. Para obtener más información, visite www.dell.com/training. Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
 • Page 91: Instalación Y Configuración

  Antes de realizar el procedimiento siguiente, lea y siga las instrucciones de seguridad y la información importante sobre normativas incluidas con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite www.dell.com/regulatory_compliance. En esta sección se describen los pasos para configurar el sistema por primera vez.
 • Page 92 Conexión de la alimentación Conecte los dos cables de alimentación a los módulos de fuente de alimentación/ventilador de refrigeración. Fijación del soporte de retención del cable de alimentación Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 93 Configure el modo de almacenamiento del sistema colocando el conmutador de configuración de la parte frontal del sistema y conectando los EMM según las instrucciones proporcionadas en el Manual del propietario del hardware. Encendido del sistema Encienda el sistema activando los dos módulos de fuente de alimentación/ ventilador de refrigeración.
 • Page 94 Instalación del embellecedor Instale el embellecedor, si lo desea, insertando el extremo derecho del embellecedor en el asa frontal derecha del sistema y luego presionando el extremo izquierdo del embellecedor contra el sistema hasta que se asiente en su lugar. El diseño del embellecedor puede variar ligeramente respecto a la ilustración.
 • Page 95: Especificaciones Técnicas

  Especificaciones técnicas Unidades Unidades de disco duro SAS Hasta 24 unidades de disco duro SAS de 2,5 pulgadas con acoplamiento activo (3,0 Gbps), a velocidades de 10 o 15 krpm. Para ver las capacidades de disco admitidas, consulte el archivo Léame del sistema.
 • Page 96 Conectores del panel posterior Conectores SAS (por EMM) • Un conector SAS (SFF 8470) de entrada para conexión al host • Un conector SAS (SFF 8470) de salida para expansión a un alojamiento adicional Conector serie (por EMM) Un miniconector DIN UART de 6 patas (sólo para uso en fábrica) Indicadores LED Panel frontal...
 • Page 97 Peso en kg (configuración máxima) 23,6 kg Especificaciones ambientales NOTA: Para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones de sistema específicas, vaya a dell.com/environmental_datasheets. Este sistema no debe utilizarse en un entorno de oficina. Temperatura En funcionamiento De 10 a 35 °C En almacenamiento De –40 a 65 °C...
 • Page 98 Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 99: Sistem Başlangıç Kılavuzu

  Dell™ PowerVault™ MD1120 Depolama Kasası Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 100 Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Page 101 • SCSI kasa hizmetleri (SES) aracılığıyla sunulan bant içi kasa yönetimi • Dell OpenManage™ Sunucu Yöneticisi Depolama Yönetimi Hizmeti veya OpenManage IT Assistant kullanılarak RAID ve sistem yönetimi. • Ortam sıcaklıklarını izlemek için dört sensör •...
 • Page 102 üzere sürüm notları ve benioku dosyaları eklenmiş olabilir. Teknik Yardım Alma Bu kılavuzdaki bir prosedürü anlamazsanız veya sistem beklediğiniz gibi çalışmazsa bkz. Donanım Kullanıcı El Kitabı. Dell Kurumsal Eğitim ve Sertifikasyon hizmetinizdedir; daha fazla bilgi için bkz. dell.com/training. Bu hizmet tüm bölgelerde sunulmamaktadır. Kurulum ve Yapılandırma DİKKAT: Aşağıdaki yordamı...
 • Page 103 Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme Sisteminizin raf montaj belgelerinde bulunan "Güvenlik Yönergeleri"ni okuduktan sonra rayları ve sistemi rafa monte edin. Sisteminizi rafa monte etme ile ilgili yönergeler için rafa montaj belgelerine bakın. Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 104 Gücü Bağlama İki güç kablosunu da güç kaynağı/soğutma fanı modüllerine takın. Güç Kablosu Sabitleme Desteğini Takma Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 105 Sisteminizin depolama modunu sistemin önündeki yapılandırma düğmesini ayarlayıp EMM'leri Donanım Kullanım Kılavuzu'nda sunulan yönergelere göre bağlayarak yapılandırın. Sistemi Açma İki güç kaynağı/soğutma fanı modülünü de açarak sisteme güç verin. Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 106 Çerçeveyi Takma Çerçeveyi, isterseniz, çerçevenin sağ kenarını sistemdeki sağ ön halkaya takıp ardından çerçevenin sol kenarını, çerçeve yerine oturuncaya kadar sisteme doğru bastırarak takın. (Çerçeve tasarımı yukarıdaki resimden biraz farklı olabilir.) Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 107: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler Sürücüler SAS sabit sürücüler 10 K veya 15 K rpm hızlarında en fazla 24 adet 2,5 inç SAS çalışırken çıkarılıp takılabilen sabit sürücü (3,0 Gbps) (Desteklenen disk kapasiteleri için sisteminizin benioku dosyasına bakın.) Bağlantı Yapılandırmaları Aşağıdaki yapılandırmaların herhangi biri için destek: •...
 • Page 108 Arka Panel Kartı Konnektörler • 24 adet SAS sabit sürücü konektörü • 2 adet güç kaynağı/soğutma fanı modül konektörü • İki takım EMM konektörü (her EMM'de 6 konektör) • Ön LED'ler ve kasa modu anahtarı için bir adet kontrol paneli konektörü İki adet sıcaklık sensörü...
 • Page 109 46,40 cm (18,25 inç) Ağırlık (maksimum yapılandırma kg) 23,60 kg (52 lb) Çevre Özellikleri NOT: Belirli sistem yapılandırmaları için çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. dell.com/environmental_datasheets. Bu sistem ofis ortamında kullanım için tasarlanmamıştır. Sıcaklık Çalışma 10° - 35°C (50° - 95°F) Depolama –40°...
 • Page 110 Çevre Özellikleri (devamı) Yükseklik Çalışma –16 - 3048 m (–50 - 10.000 ft) Depolama –16 - 10.600 m (–50 - 35.000 ft) Saatteki BTU 1430 Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 111 ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 112 23.60 ‫סביבה‬ ‫תנאי‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫מסוימות‬ ‫מערכת‬ ‫תצורות‬ ‫לגבי‬ ‫סביבתיות‬ ‫מידות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ ‫לשימוש‬ ‫מיועדת‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫מערכת‬ www.dell.com/environmental_datasheets ‫משרדית‬ ‫בסביבה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫עד‬ ‫הפעלה‬ 35°C 10°C ‫פרנהייט‬ ‫עד‬ ‫צלזיוס‬ ‫עד‬ ‫אחסון‬ ° ° ° ° ‫לחות יחסית‬ ‫ללא עיבוי‬...
 • Page 113 ‫האחורי‬ ‫הלוח‬ ‫מחברי‬ ‫לחיבור‬ ‫כניסה‬ ‫אחד‬ ‫מחבר‬ ‫מודול‬ ‫לכל‬ ‫מחברי‬ ) " ( " 8470 • ‫למערכת המארחת‬ ‫לחיבור‬ ‫יציאה‬ ‫אחד‬ ‫מחבר‬ ) " ( " 8470 • ‫למארז נוסף‬ ‫מחבר אחד בן שישה פינים מסוג‬ ‫לכל מודול‬ ‫מחבר טורי‬ UART mini ‫ידי...
 • Page 114 ‫טכני‬ ‫מפרט‬ ‫כוננים‬ ‫חם‬ ‫בחיבור‬ ‫אינץ‬ ‫בגודל‬ ‫מסוג‬ ‫קשיחים‬ ‫כוננים‬ ‫עד‬ ‫כוננים קשיחים מסוג‬ ‫או‬ " ‫ד‬ ‫סל‬ ‫של‬ ‫במהירויות‬ ‫לשנייה‬ ‫סיביות‬ ‫יגה‬ ‫' ג‬ 10,000 ‫בקובץ‬ ‫עיין‬ ‫הנתמכות‬ ‫הדיסק‬ ‫קיבולות‬ ‫על‬ ‫למידע‬ " ‫ד‬ ‫סל‬ 15,000 ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫- ה‬ readme ‫קישוריות‬...
 • Page 115 ‫הקדמי‬ ‫הלוח‬ ‫התקנת‬ ‫הקדמי‬ ‫הלוח‬ ‫של‬ ‫הימני‬ ‫הקצה‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫הקדמי‬ ‫הלוח‬ ‫את‬ ‫התקן‬ ‫בכך‬ ‫ברצונך‬ ‫אם‬ ‫הקדמי‬ ‫הלוח‬ ‫של‬ ‫השמאלי‬ ‫הקצה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫במערכת‬ ‫הימנית‬ ‫הקדמית‬ ‫ללולאה‬ ‫שונה‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫הקדמי‬ ‫הלוח‬ ‫עיצוב‬ ‫למקומו‬ ‫ייכנס‬ ‫הקדמי‬...
 • Page 116 ‫וחיבור‬ ‫המערכת‬ ‫בחזית‬ ‫התצורה‬ ‫מתג‬ ‫קביעת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫האחסון‬ ‫מצב‬ ‫תצורת‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫חומרה‬ ‫למשתמש‬ ‫במדריך‬ ‫המפורטות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫- ה‬ ‫מודולי‬ ‫של‬ ‫הכבלים‬ – ‫המערכת‬ ‫הפעלת‬ ‫המאוורר‬ ‫הכוח‬ ‫ספק‬ ‫מודולי‬ ‫שני‬ ‫הפעלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫תחילת...
 • Page 117 ‫החשמל‬ ‫חיבור‬ ‫המאוורר‬ ‫הכוח‬ ‫ספק‬ ‫למודולי‬ ‫החשמל‬ ‫כבלי‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫חבר‬ ‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫התושבת‬ ‫חיבור‬ ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 118 ‫במעמד‬ ‫והמערכת‬ ‫המסילות‬ ‫התקנת‬ ‫את‬ ‫התקן‬ ‫למערכת‬ ‫המצורף‬ ‫המעמד‬ ‫התקנת‬ ‫של‬ ‫בתיעוד‬ ‫הבטיחות‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫שתקרא‬ ‫לאחר‬ ‫במעמד‬ ‫המערכת‬ ‫ואת‬ ‫המסילות‬ ‫למעמד‬ ‫המצורף‬ ‫ההתקנה‬ ‫בתיעוד‬ ‫עיין‬ ‫תקשורת‬ ‫בארון‬ ‫המערכת‬ ‫להתקנת‬ ‫הוראות‬ ‫לקבלת‬ ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 119 ‫או אם המערכת אינה פועלת כמצופה‬ ‫מבין הליך כלשהו במדריך זה‬ ‫אם אינך‬ ‫חומרה‬ ‫למשתמש‬ ‫בקר בכתובת‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫ההסמכה הארגוני של‬ ‫ההדרכה ו‬ ‫לרשותך שירות‬ Dell ‫ייתכן ששירות זה אינו זמין בכל האזורים‬ www.dell.com/training ‫תצורה‬ ‫והגדרת‬ ‫התקנה‬ ‫התראה‬ ‫ואת‬ ‫חות‬ ‫הבטי‬...
 • Page 120 ‫בחיבור‬ ‫תמיכה‬ • ‫קשיחים‬ ‫כוננים‬ ‫של‬ ‫ניהול מארז פנימי מסופק באמצעות שירותי מארז‬ (SES) SCSI • ‫וניהול המערכת באמצעות שירות‬ ‫ניהול‬ Dell OpenManage™ Server RAID • ‫או‬ OpenManage IT Assistant Administrator Storage Management Service ‫הסביבה‬ ‫טמפרטורת‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חיישנים‬ ‫ארבעה‬...
 • Page 121 ‫סימני מסחר ושמות מסחר אחרים הנזכרים במסמך זה מתייחסים לישויות הטוענות לבעלות על אותם סימנים ושמות או‬ ‫מות שלה עצמה‬ ‫למעט הסימנים והש‬ ‫מתנערת מכל עניין קנייני בסימני מסחר ובשמות מסחר‬ ‫למוצרים שלהן‬ . Dell Inc. ‫דגם‬ ‫מהדורה‬ ‫מספר חלק‬ ‫אפריל‬...
 • Page 122 Dell™ PowerVault™ MD1120 ‫מארז אחסון‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫המערכת‬...
 • Page 124 Printed in Ireland. Vytištěno v Irsku. Imprimé en Irlande. Gedruckt in Irland. Εκτύπωση στην Ιρλανδία. Wydrukowano w Irlandii. Напечатано в Ирландии. Impreso en Irlanda. İrlanda'da basılmıştır. .‫הודפס באירלנד‬ w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Table of Contents