HP 914c - iPAQ Business Messenger Smartphone Navigation Manual

HP 914c - iPAQ Business Messenger Smartphone Navigation Manual

Ipaq 614 series business navigator a hp ipaq 914 series business messenger
Hide thumbs Also See for 914c - iPAQ Business Messenger Smartphone:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

HP iPAQ Trip Guide
Pre HP iPAQ 614 Series Business Navigator a HP iPAQ 914 Series Business Messenger

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for HP 914c - iPAQ Business Messenger Smartphone

 • Page 1 HP iPAQ Trip Guide Pre HP iPAQ 614 Series Business Navigator a HP iPAQ 914 Series Business Messenger...
 • Page 2 © Nórsky kartografický úrad, Správa verejných cestných komunikácií / Nórsko: Mapsolutions Švajčiarsko: © Swisstopo Topografische ondergrond Holandsko: Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn Všetky práva vyhradené. © 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Prvé Vydanie Máj 2008: 499191-231...
 • Page 3 Ďakujeme vám za voľbu programu HP iPAQ Trip Guide ako navigačného systému do auta. Najprv si prečítajte stručnú úvodnú príručku a potom môžete hneď začať používať program HP iPAQ Trip Guide. Tento dokument obsahuje podrobný popis programu. Aj keď s používaním programu HP iPAQ Trip Guide sa môžete oboznámiť jednoducho jeho vyskúšaním, napriek tomu odporúčame prečítať...
 • Page 4: Table Of Contents

  Obsah Výstrahy a bezpečnostné informácie ................9 Všeobecné informácie....................10 Ovládanie programu HP iPAQ Trip Guide (ovládacie prvky) ........12 Hardvérové tlačidlá ....................12 Naklonenie nahor a nadol (Tilt) ................. 15 Zväčšovanie a zmenšovanie (+/–) ..............15 Otáčanie doľava a doprava................15 Ohlásenie hlasového pokynu ................
 • Page 5 Prvky aktívnej trasy .................... 32 Počiatočný bod, body trasy a cieľ..............32 Animovaná navigácia odbočiek..............32 Aktívna vetva trasy ..................32 Neaktívne vetvy trasy ..................33 Cesty na trase vylúčené na základe vašich preferencií ........33 Obrazovka Údaje GPS..................34 Zobrazené...
 • Page 6 Nočný režim (prepínač) ................. 53 Spravovať body POI (záujmové body) ............53 Kontextové informácie (prepínač) ..............57 Správa záznamov trás ................... 58 Karta Trasa ......................61 Prepočítať....................... 61 Vymazať ......................62 Itinerár......................63 Prelet ......................64 Upraviť......................65 Informácie ...................... 66 Hlavné...
 • Page 7 Dynamická hlasitosť................... 79 Upozorňujúci tón ....................79 Nastavenie parametrov trasy................. 79 Spôsob ......................80 Trasa........................80 Krátka ......................80 Rýchla ......................80 Ekonomická....................80 Vozidlo ......................81 Typy ciest na zahrnutie/vylúčenie ..............81 Nespevnené cesty ..................81 Diaľnice ......................82 Trajekty ......................
 • Page 8 Odstrániť značky ................... 93 Vymazať údaje ....................93 Obnoviť rozšírené nastavenia ................ 93 Spúšťanie a minimalizovanie ................93 Povoliť aut. spúšťanie ..................94 Položka úvodnej obrazovky ................94 Aktívny prijímač GPS počas minimalizovania programu HP iPAQ Trip Guide 94 Aktívna hlasová navigácia počas minimalizovania programu HP iPAQ Trip Guide......................
 • Page 9: Výstrahy A Bezpečnostné Informácie

  Výstrahy a bezpečnostné informácie Program HP iPAQ Trip Guide je navigačný systém, ktorý pomáha nájsť správnu cestu do zvoleného cieľa. Zisťuje vašu presnú pozíciu s pomocou pripojeného zariadenia GPS. Informácie o polohe získané z prijímača GPS sa nikde nevysielajú, takže pomocou tohto programu vás nemôžu sledovať...
 • Page 10: Všeobecné Informácie

  Všeobecné informácie Program HP iPAQ Trip Guide je navigačný systém optimalizovaný na použitie v aute. Poskytuje kompletnú navigáciu pre jedno- a viacbodové trasy použitím nastaviteľných parametrov trasy. Program HP iPAQ Trip Guide dokáže plánovať trasy po všetkých nainštalovaných mapách. Na rozdiel od niektorých iných produktov program HP iPAQ Trip Guide nevyžaduje, aby ste pri navigácii medzi segmentmi mapy alebo štátmi menili mapy alebo prepínali na menej podrobnú...
 • Page 11 na šírku alebo pravostranný režim na šírku). Všetky obrazovky programu HP iPAQ Trip Guide budú vyzerať odlišne v rôznych režimoch orientácie. Navyše program HP iPAQ Trip Guide môžete používať na zariadení PDA so štvorcovým displejom (rozlíšenie 240 x 240 bodov) pomocou upraveného obsahu obrazovky.
 • Page 12: Ovládanie Programu Hp Ipaq Trip Guide (Ovládacie Prvky)

  Ovládanie programu HP iPAQ Trip Guide (ovládacie prvky) Program HP iPAQ Trip Guide je navrhnutý na jednoduché ovládanie. Všetky ovládacie prvky sa dajú ovládať prostredníctvom špičiek prstov. Ak je to možné, tlačidlá a zoznamy umožňujú čo najjednoduchšie používanie funkcií alebo zmeny nastavení.
 • Page 13 Č. Funkcia Ekvivalent ťuknutia na obrazovku Slúži na stíšenie zariadenia (vrátane Hlavný posuvný ovládač na obrazovke Nastavenia hlasovej navigácie) zvuku Zatvára aplikáciu HP iPAQ Trip Guide Tlačidlo Skončiť v hlavnej ponuke Otáčaním kolieska nahor alebo nadol môžete presúvať zobrazenie mapy alebo Ťuknite na mapu a podržte a presuňte prst v smere, v zmeniť...
 • Page 14 HP IPAQ 910 Business Messenger Č. Funkcia Ekvivalent ťuknutia na obrazovku Hlavný posuvný ovládač na obrazovke Zosilnenie a zoslabenie hlasitosti Nastavenia zvuku Na obrazovke v režime Mapa alebo Pilotná Slúži na otvorenie hlavnej ponuky kabína ťuknite na tlačidlo Ponuka a potom na tlačidlo Hlavná.
 • Page 15: Naklonenie Nahor A Nadol (Tilt)

  Naklonenie nahor a nadol (Tilt) Naklonenie mapy mení zvislý uhol zobrazenia mapy v 3-rozmernom režime. Podrobný popis tejto funkcie je uvedený tu: Strana 39. Poznámka: Tlačidlo Naklonenie nadol má špeciálnu funkciu pri aktivovaní funkcie Prelet (Strana 64) slúžiacej na simuláciu trasy. Ak ju spustíte počas stlačenia tohto tlačidla, simulácia bude dostatočne rýchla, aby ste získali približný...
 • Page 16: Informácie O Trase A Itinerár

  Tip: Pomocou tohto tlačidla môžete kedykoľvek počas cesty zistiť vzdialenosť a typ nasledujúcej udalosti na trase. Poznámka: Ak chcete dostávať hlasové pokyny, zvuk nesmie byť stlmený (Strana 78), musí byť zapnutá hlasová navigácia (Strana 78) a musí byť aktívna nejaká trasa. Poznámka: Táto funkcia sa dá...
 • Page 17: Tlačidlá A Ovládacie Prvky Na Obrazovke

  Ak zariadenie PDA neobsahuje žiadne tlačidlo Nahrávať, ako alternatívnu činnosť môžete otvoriť ponuku Kurzor (Strana 44) a ťuknúť na tlačidlo Značka. Tlačidlá a ovládacie prvky na obrazovke Hlavným vstupným kanálom programu HP iPAQ Trip Guide je dotyková obrazovka. Ak budete čítať ďalej, zistíte, že väčšina častí obrazovky sa používa nielen na zobrazenie informácií, ale aj na aktiváciu funkcií...
 • Page 18: Prepínače

  Ak na koncoch posuvného ovládača nie sú zobrazené limity pre jeho hodnoty, poloha úplne vľavo predstavuje minimálnu hodnotu a poloha úplne vpravo predstavuje maximálnu hodnotu. V prípade väčšiny posuvných ovládačov môžete vľavo skontrolovať ich aktuálnu hodnotu. Tento ovládací prvok môžete používať dvomi spôsobmi. Buď môžete presunúť rukoväť...
 • Page 19: Virtuálne Klávesnice

  obrazovke a môžete ju jednoducho ovládať špičkami prstov. Môžete si zvoliť medzi samostatnou klávesnicou typu ABC a numerickou klávesnicou alebo súpravou klávesníc typu QWERTY, ktoré obsahujú písmená aj číslice. Program HP iPAQ Trip Guide si zapamätá poslednú voľbu a ponúkne ju pri nasledujúcom zadávaní údajov. Poznámka: Virtuálne klávesnice nemusíte používať.
 • Page 20: Klávesnice Typu Abc

  Poznámka: Ak ste zvolili jazyk programu, ktorý používa písmená latinky, zobrazí sa iba klávesnica typu ABC. Ak zvolíte gréčtinu, zobrazí sa ďalšia klávesnica s gréckymi písmenami. Podobne písmená hebrejčiny a cyriliky sú k dispozícii, ak zvolíte v časti Inštalácia / Jazyky (Strana 83) hebrejčinu alebo ruštinu. Ak ste si zvykli používať...
 • Page 21: Klávesnice Typu Qwerty

  Aj keď klávesnice typu QWERTY obsahujú aj klávesy s číslami, pri zadávaní čísla domu program ponúka pohodlnejšiu numerickú klávesnicu.
 • Page 22: Oboznámenie Sa S Programom Prostredníctvom Obrazoviek

  Oboznámenie sa s programom prostredníctvom obrazoviek Najlepším spôsobom oboznámenia sa s programom HP iPAQ Trip Guide je podrobné prezretie každej obrazovky a zistenie, ako môžete prechádzať medzi jednotlivými obrazovkami. Ako pomôcku si prečítajte túto kapitolu. Hlavná ponuka Po spustení programu HP iPAQ Trip Guide sa zobrazí hlavná ponuka. Toto je najvyššia obrazovka v hierarchii obrazoviek, sem sa však musíte vrátiť...
 • Page 23: Obrazovka Informácie

  Č. Obsah Tlačidlo na otvorenie ponuky Nastavenia Tlačidlo na zobrazenie stavu GPS a otvorenie obrazovky Údaje GPS Tlačidlo na minimalizovanie programu HP iPAQ Trip Guide (navigácia sa nezastaví*) Aktuálna poloha Aktuálny dátum a čas Tlačidlo na otvorenie obrazovky Mapa Tlačidlo na otvorenie obrazovky Informácie Tlačidlo na ukončenie programu HP iPAQ Trip Guide** (navigácia sa zastaví) * Závisí...
 • Page 24: Zobrazenie Máp V 2-Rozmernom A 3-Rozmernom Režime

  Mapa, ktorú zobrazujú, je spoločná. Prvky mapy sú popísané tu. Informácie o ovládacích prvkoch a špeciálnych funkciách týchto dvoch obrazoviek s mapou nájdete v časti Strana 36. Aktuálna verzia programu HP iPAQ Trip Guide je určená hlavne na pozemnú navigáciu. Preto mapy v programe HP iPAQ Trip Guide vyzerajú podobne ako papierové...
 • Page 25: Úrovne Zväčšenia

  môžete otáčať a nakláňať mapy, ale pri nasledovnom zobrazení tejto obrazovky sa obnoví predvolený vzhľad. Podobne môžete vynútiť spúšťanie režimu Mapa vždy v 2- rozmernom zobrazení Sever hore. Úrovne zväčšenia Program HP iPAQ Trip Guide používa vysoko kvalitné vektorové mapy, ktoré umožňujú...
 • Page 26: Denné A Nočné Farby

  Denné a nočné farby Tieto dva režimy farieb umožňujú prispôsobiť program HP iPAQ Trip Guide podľa jasu prostredia. Denné a nočné farby používajte podľa vhodnosti. Denné farby sú podobné papierovým automapám a nočné farby používajú tmavé odtiene pre veľké objekty, aby sa zachoval nízky priemerný jas obrazovky, so starostlivo vybratými farby, pomocou ktorých neustále získavate všetky potrebné...
 • Page 27: Ulice A Cesty

  rozmerného zobrazenia. Zobrazuje sa v jeho aktuálnej polohe, aby ste mali možnosť orientácie a takisto na potešenie oka. Ulice a cesty Podobnosť programu HP iPAQ Trip Guide s papierovými automapami je aj v zobrazovaní ulíc, najdôležitejších prvkov mapy z pohľadu navigácie. Program HP iPAQ Trip Guide používa podobné...
 • Page 28: Iné Objekty

  Tip: Ak nechcete zobrazovať názvy ulíc počas navigácie, vypnite ich v časti Možnosti mapy (Strana 77). Tip: Hlavné cesty majú zvyčajne okrem hlavného názvu aj alternatívne názvy (číslovanie). M žet ô e zvoliť, či sa budú zobrazovať tieto alternatívne názvy. Toto môžete nastavi ť...
 • Page 29: Vybratý Bod Mapy, Známy Aj Ako Kurzor

  Program HP iPAQ Trip Guide má zabudovanú funkciu Prilepiť k ceste, ktorá vždy umiestňuje šípku polohy na cestu, v prípade jednosmernej ulice do osi ulice alebo v prípade obojsmernej cesty na tú stranu cesty, po ktorej idete (napríklad doprava v Nemecku a doľava vo Veľkej Británii). Poloha prijatá...
 • Page 30: Označené Body Mapy (Značka)

  Poznámka: Ak sú dostupné informácie o polohe GPS a funkcia Sledovanie polohy (Strana ) je aktívna, kurzor predstavuje aktuálnu polohu GPS, modrá šípku. Ak vyberiete iný bod ťuknutím na mapu alebo použitím ponuky Hľadať (Strana 96), na displeji sa zobrazí nový kurzor s červenou bodkou a vysielajúci červené kruhy. Označené...
 • Page 31: Viditeľné Body Poi (Záujmové Body)

  Viditeľné body POI (záujmové body) Program HP iPAQ Trip Guide sa dodáva s tisíckami zabudovaných bodov POI a tiež môžete vytvoriť svoju vlastnú databázu bodov POI. Ak by ste ich všetky zobrazili na mape, táto by bola neprehľadná. Ak tomu chcete zabrániť, program HP iPAQ Trip Guide umožňuje vybrať, ktoré...
 • Page 32: Bezpečnostné Kamery

  Tip: Ťuknutím na bod POI na mape alebo v jeho blízkosti môžete zobraziť názvy najbližších bodov POI v kontextovom zozname, ak je to povolené (Strana 57). Ak chcete zobraziť informácie o konkrétnom bode POI v zozname, ťuknite na modrú konu „i“ vpravo. Ak je v blízkosti príliš veľa bodov POI, tento zoznam nemusí byť úplný.
 • Page 33: Prvky Aktívnej Trasy

  môže znížiť výkon aplikácie a v skupine Moje body POI / Kontakty sa nebudú ihneď nachádzať všetky adresy. Nabudúce sa už budú importovať iba nové záznamy a zmeny. To bude oveľa rýchlejšie a predtým existujúce kontakty budú ihneď k ispozícii. Prvky aktívnej trasy Program HP iPAQ Trip Guide používa viac cieľový...
 • Page 34: Neaktívne Vetvy Trasy

  Aktívna časť sa zobrazí ako svetlozelená / červená. Je to vždy najvýraznejšia časť mapy, a to aj v prípade, ak je na pozadí 3-rozmerného zobrazenia mapy. Čiara trasy sa zobrazuje na jazdnej strane cesty v prípade dvojpruhovej cesty a v strede cesty v prípade jednosmernej cesty. Ak zväčšíte mapu a čiara je dostatočne široká, malé...
 • Page 35: Obrazovka Údaje Gps

  V takomto prípade program HP iPAQ Trip Guide zobrazí tieto segmenty trasy inou farbou. Obrazovka Údaje GPS Toto okno môžete otvoriť ťuknutím na malú ikonu satelitnej paraboly na obrazovke v režime Hlavná ponuka, Mapa alebo Pilotná kabína. Obrazovka Údaje GPS obsahuje súhrn informácií prijatých zo zariadenia GPS a slúži aj ako vstupný...
 • Page 36: Indikátor Spojenia Gps

  Ďalšie informácie na tejto obrazovke sú: aktuálna poloha vo formáte zemepisná šírka/zemepisná dĺžka, nadmorská výška, rýchlosť, dátum, čas a vypočítaná presnosť. Poznámka: Presnosť môže ovplyvňovať viacero faktorov, ktoré zariadenie GPS nemôže zohľadniť. Tieto informácie o presnosti používajte iba ako odhad. Vľavo sú...
 • Page 37: Obrazovky S Mapou

  Zapnite prepínač Automatická korekcia, aby program HP iPAQ Trip Guide mohol často kontrolovať a opravovať interný čas zariadenia podľa času GPS. Pod týmto tlačidlom uvidíte aktuálne hodnoty času GPS a zariadenia. Tu môžete skontrolovať, či je potrebná nejaká korekcia. Ťuknutím na tlačidlo môžete manuálne synchronizovať...
 • Page 38 Program HP iPAQ Trip Guide môžete nastaviť tak, aby vždy otvoril obrazovku v režime Pilotná kabína v režime 3D, trasa hore (Strana 85). K dispozícii sú viaceré ovládacie prvky, ktoré fungujú na týchto dvoch obrazovkách podobne. Sú popísané na nasledujúcich stranách. Obsah obrazovky v režime Mapa: Obsah obrazovky v režime Pilotná...
 • Page 39: Ukážka Odbočky (Č. 1)

  Č. Displej Ovládací prvok neznáme Ponuka (Hľadať, Rýchlo, Trasa, Hlavná) Prepínanie režimov Sever hore, Trasa hore Orientácia a prehľad mapy a Prehľad Kvalita informácií o polohe GPS Otvorenie obrazovky Údaje GPS Stav batérie Otvorenie nastavení Zapnutie alebo stlmenie zvuku Zapnutie a vypnutie stlmenia Nahrávanie alebo prehrávanie záznamu Otvorenie obrazovky Záznamy tra...
 • Page 40: Zväčšovanie A Zmenšovanie (Č. 2 A 3)

  Toto pole slúži aj ako tlačidlo. Ťuknutím naň môžete zobraziť ponuku Trasa (Strana 61). Obrazovka v režime Mapa zobrazí na tomto mieste tlačidlo s názvom Trasa, ak je aktívna nejaká trasa. Týmto sa takisto zobrazí ponuka Trasa. Zväčšovanie a zmenšovanie (č. 2 a 3) Tieto polotransparentné...
 • Page 41: Režim Sledovania - Uzamknutie V Danej Polohe Gps A V Danom Smere (Č. 6)

  zobrazenie, aby ste videli ďalej pred seba, a pri približovaní k odbočke zväčší uhol, aby ste mali lepší pohľad na nadchádzajúci manéver). Ak manuálne zmeníte uhol zobrazenia, funkcia Inteligentné zväčšovanie už nebude nakláňať mapu (automatické zväčšovanie a otáčanie zostane aktívne). Musíte stlačiť...
 • Page 42: Kurzor (Č. 7)

  urzor (č. 7) V súlade s popisom uvedeným vyššie (Strana 28), ak ťuknete niekam na mapu alebo vyberiete špecifické tlačidlo v časti Hľadať, stane sa vybratým bodom na mape a označí sa malou červenou bodkou a bude trvalo vysielať čer vené...
 • Page 43: Kvalita Informácií O Polohe Gps (Č. 11)

  Ťuknutím na túto ikonu môžete prepnúť do režimu Sever hore. Teraz je mapa ukotvená tak, že smeruje na sever. Zmeny ikony signalizujú nový režim otáčania. Opätovným ťuknutím na ikonu môžete aktivovať režim Prehľad. Tento režim vyzerá podobne ako režim Sever hore s jedným rozdielom: úroveň zväčšovania v tomto režime má...
 • Page 44: Stav Batérie (Č. 12)

  Stav batérie (č. 12) Stav batérie sa zobrazuje aj v programe HP iPAQ Trip Guide. Dostupnú energiu batérie môžete odhadnúť na základe dĺžky prúžku vo vnútri. Niektoré príklady: Blesk v batérii zobrazuje nabíjanie batérie. • Batéria sa nenabíja, ale má plnú kapacitu. •...
 • Page 45: Indikátor Nahrávania A Prehrávania Záznamu Trasy (Č. 14)

  Indikátor nahrávania a prehrávania záznamu trasy (č. 14) Pri nahrávaní záznamu trasy sa zobrazuje na obrazovkách s mapou červená ikona. Táto ikona slúži aj ako tlačidlo na zobrazenie obrazovky Záznam trasy (Strana 58), na ktorej môžete zastaviť nahrávanie alebo zviditeľniť záznam trasy na mape. Počas prehrávania záznamu trasy bude blikať...
 • Page 46 bsah ponuky Kurzor závisí od obrazovky (obrazovka v režime Mapa alebo Pilotná kabína) a mierne sa líši, ak už je naplánovaná aktívna trasa. Máte nasledujúce možnosti: • Začiatok: použite kurzor ako východzí bod pre vašu trasy. Tento bod ponuky je k dispozícii iba v režime Mapa a ak nie je aktívna žiadna trasa.
 • Page 47: Aktuálna Ulica (Č. 16)

  kamera, toto tlačidlo je neaktívne a parametre kamery môžete zmeniť ťuknutím na ňu v zozname. Aktuálna ulica (č. 16) to pole obrazovky v režime Pilotná kabína zobrazuje názov alebo číslo (tak, ako je ispozícii) aktuálnej ulice alebo cesty, po ktorej idete. Niektoré...
 • Page 48: Vzdialenosť Do Nasledujúcej Odbočky (Č. 18)

  Vzdialenosť do nasledujúcej odbočky (č. 18) Toto pole zobrazuje vzdialenosť, ktorú musíte prejsť, kým dosiahnete nasledujúcu udalosť na trase (odbočka, kruhový objazd, výjazd atď.) Toto pole sa zobrazuje iba pri navigácii trasy. Nasledujúca ul ica / nasledujúce mesto (č. 19) Toto pole zobrazuje cestu alebo ulicu, kto rá...
 • Page 49: Zobrazené Údaje O Trase (Pre Cieľ A Body Trasy)

  Zobrazené údaje o trase (pre cieľ a body trasy) V hornej časti obrazovky sa zobrazujú informácie o aktuálnej trase. Ak je otvorená táto obrazovka, tieto polia sa neustále aktualizujú. Ak otvoríte obrazovku, všetky polia obsahujú informácie o dosiahnutí konečného cieľa. Ťuknutím na ľ ubovoľné...
 • Page 50: Zostávajúca Vzdialenosť

  patria k bodu trasy, trasa sa zafarbí iba po daný bod trasy. Zvyšok čiary zostane sivý. Zostávajúca vzdialenosť Táto hodnota sa dá zobraziť aj v jednom z polí s údajmi o trase na obrazovke v režime Pilotná kabína ako „Vzdialenosť do cieľa“. Toto je vzdialenosť, ktorú musíte prejsť...
 • Page 51: Výstražné Ikony

  Ak existujú body trasy, opakovaným ťuknutím na ľubovoľné z polí môžete zobraziť adresu alebo súradnice prvého, druhého a ďalších bodov trasy. Výstražné ikony Nasledujúcich 5 štvorcov má obvykle sivú farbu. Niektoré z nich sa v prípade výstrah pripojených k naplá novanej trase zmenia na červené...
 • Page 52: Prispôsobiť Na Obrazovku

  Odporúčaná trasa obsahuje cesty, ktoré vyžadujú povolenie alebo • oprávnenie na vstup. Informácie – ľubovoľné iné relevantné, ale nezaradené informácie. Ťuknutím • na ikonu môžete zobraziť obsah. Nasledujúca strana – zobrazí sa, ak pre odporúčanú trasu platí viac než 5 •...
 • Page 53: Karta Rýchlo

  Karta Rýchlo Táto karta poskytuje rýchly prístup k niektorým konfigurovateľným možnostiam. 3-rozmerná mapa (prepínač) Ak je tento indikátor aktívny, mapa je znázornená v perspektívnom zobrazení. Na zmenu uhla zobrazenia môžete použiť hardvérové tlačidlá 1 a 2. Ak je vypnutý zelený indikátor, mapa sa zobrazí v tradičnom zobrazení zhora nadol. Toto 2- rozmerné...
 • Page 54: Zväčšiť A Nakloniť (Prepínač)

  Poznámka: Ak je mapa zmenšená tak, že uhol zobrazenia sa automaticky zväčšil na pohľad zhora nadol, toto tlačidlo nebude mať žiadny okamžitý účinok. Ak znova zväčšíte zobrazenie, uhol zobrazenia sa zmení alebo nezmení podľa nového stavu tohto tlačidla. Zväčšiť a nakloniť (prepínač) Ak tento indikátor svieti, na ľavej strane obrazoviek s mapou sa zobrazia ďalšie transparentné...
 • Page 55 práva viditeľnosti zabudovaných bodov POI Mapy v programe HP iPAQ Trip Guide sa dodávajú s veľkým množstvom bodov POI. Zobrazenie všetkých týchto bod v b y spôsobilo prílišné prehustenie mapy (ak chcete vidieť, koľko bodov POI sa zobrazuje na mape, pozrite si časť Strana 30). Ak tomu chcete zabrániť, môžete rozhodnúť, ktoré...
 • Page 56 Správa kategórie Moje body POI Zvýraznením a následne ťuknutím na prepínač Moje body POI na hlavnej obrazovke Správa bodov POI môžete spravovať sku piny bodov POI a vytvorené položky. Poznámka: Skupina s názvom Nepomenované sa zobrazí iba v prípade, ak ste predtým uložili bod POI bez toho, aby ste preň...
 • Page 57 Ak sú zobrazené skupiny z kategórie Moje body POI, máte nasledujúce možnosti: • Zobraziť/Skryť: podobne ako v prípade zabudovaných bodov POI máte možnosť zobraziť alebo skryť na mape všetky body POI z vybratej kategórie. Skupiny s potvrdzujúcou značkou sú zobrazené a všetky ostatné skupiny sú skryté. •...
 • Page 58: Kontextové Informácie (Prepínač)

  kedykoľvek predtým ťuknete na tlačidlo Hotovo, zobrazí sa zoznam vyhovujúcich položiek na viacerých stranách. • ABC/Vzdialenosť: ťuknutím na toto tlačidlo môžete zoradiť body POI v abecednom poradí. Opätovným ťuknutím obnovíte poradie podľa vzdialenosti. Ak ťuknete na ľubovoľný z bodov POI v zozname, otvorí sa nové okno s bližšími informáciami o vybratom bode POI.
 • Page 59: Správa Záznamov Trás

  Tip: Ťuknutím na jednu z modrých informačných ikon za názvami bodov POI sa zobrazia bližšie informácie o príslušnom bode POI. Správa záznamov trás Použitím programu HP iPAQ Trip Guide môžete aj ukladať záznamy trás vašich ciest. Táto obrazovka umožňuje spravovať všetky vaše záznamy trás. Zobrazuje zoznam všetkých už...
 • Page 60 Tip: Ak chcete zobraziť momentálne nahrávaný záznam trasy, zvýraznite jeho čiaru a potom ho opätovným ťuknutím nastavte ako viditeľný. a tejto obrazovke máte nasledujúce možnosti: Nahrávať: týmto sa spustí nahrávanie záznamu trasy. V zozname sa zobrazí • nová čiara a údaje o polohe GPS sa budú uklada ť, kým nezastavíte nahrávanie alebo neukončíte program HP iPAQ Trip Guide.
 • Page 61 • Možnosti záznamu trasy: toto tlačidlo v pravom hornom rohu otvára obrazovku s nastaveniami, na ktorej môžete nastaviť parametre záznamu trasy: Položka Interval aktualizácie zobrazuje, ako často sa budú ukladať body • trasy. Informácie o polohe sa prijímajú z prijímača GPS obvykle raz za sekundu. Ak nepotrebujete takto podrobný...
 • Page 62: Karta Trasa

  Karta Trasa Táto ponuka obsahuje možnosti na správu rôznych nastavení programu. Prepočítať Tento bod ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak existuje aktívna trasa a sú k dispozícii informácie o polohe GPS. Zobrazí ponuku so štyrmi možnosťami. Pomocou jednej z týchto funkcií môžete upraviť...
 • Page 63: Vymazať

  Obchádzka Ak sa dostanete do dopravnej zápchy alebo k prekážke na ceste, môžete nastaviť program HP iPAQ Trip Guide na vypočítanie trasy tak, aby sa čo najskôr odklonil od pôvodnej trasy. Budete musieť nastaviť minimálnu vzdialenosť pozdĺž pôvodnej trasy, po ktorej bude možné opätovné vrátenie sa na pôvodnú trasu. Vyberte tú, o ktorej si myslíte, že by bola vhodná...
 • Page 64: Itinerár

  Poznámka: Ak sa bod POI použije ako bod trasy, vymazaním trasy sa nevymaže samotný bod POI, iba jeho úloha v rámci trasy. Itinerár Táto funkcia otvorí itinerár (zoznam udalostí na trase) aktívnej trasy. Itinerár poskytuje tri rôzne režimy zobrazenia a dve funkcie. Režimy zobrazenia Režimy zobrazenia sa líšia iba počtom udalostí...
 • Page 65: Prelet

  Obísť Ťuknutím na toto tlačidlo môžete zobraziť zoznam možností na úpravu trasy. Umožňujú prepočítať trasu tak, aby ste sa vyhli zvýraznenej udalosti a niekedy aj niektorým následným udalostiam. • Manéver: táto možnosť slúži na vyhnutie sa zvýraznenej činnosti. Ak napríklad považujete niektorú...
 • Page 66: Upraviť

  Ťuknite na tlačidlo Prelet. V tomto režime sa simulácia spustí pri normálnej rýchlosti (použitím rýchlostného limitu ulíc a ciest na trase) a prehrávajú sa aj hlasové pokyny. Tento režim je užitočný najmä na ukážku programu HP iPAQ Trip Guide alebo na získanie ďalších informácií...
 • Page 67: Informácie

  program HP iPAQ Trip Guide vráti na obrazovku Upraviť a váš výber sa zobrazí hneď pod zvýraznenou čiarou. Vymazať: môžete vymazať vybratý bod zo zoznamu. Ak je zvýraznená • položka poslednou položkou v zozname, predchádzajúci bod trasy sa zmení na konečný...
 • Page 68: Typy Kamier

  Umiestnenia kamier môžete načítať do programu HP iPAQ Trip Guide pomocou počítačovej aplikácie. Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite. Umiestnenia kamier môžete ukladať manuálne. Bližšie informácie nájdete v ponuke Kurzor (Strana 44). Ak chcete ušetriť čas, namiesto ukladania po jednom môžete umiestnenia kamier zadať...
 • Page 69: Mobilné Kamery

  Mobilné kamery Niektoré kamery sú prevádzkované z vozidiel. Databáza obsahuje niektoré typické miesta s týmito mobilnými kamerami. Nie vždy sú v prevádzke v danom mieste a nie vždy je pre ne uvedený rýchlostný limit. Výstraha je podobná ako v prípade pevných kamier, ale keďže nie je pre ne uvedený...
 • Page 70: Kamery Snímajúce Prechod Na Červenú Na Semaforoch

  GPS), výstraha bude pokračovať. Jednoducho ťuknite na symbol kamery zobrazený na obrazovke a výstraha sa vypne. Tieto kamery sa zobrazujú s nasledujúcim symbolom: Kamery snímajúce prechod na červenú na semaforoch Tieto kamery sledujú, či dodržiavate dopravnú svetelnú signalizáciu. Výstraha je podobná...
 • Page 71: Pridanie Novej Kamery Alebo Úprava Existujúcej

  (ak je k dispozícii), ale pomocou uvedeného ovládacieho prvku môžete túto hodnotu zmeniť: Pridanie novej kamery alebo úprava existujúcej Môžete pridať nové kamery, upraviť parametre existujúcich kamier alebo ich vymazať. Vyberte bod na mape a potom použite tlačidlo POI v ponuke Kurzor (Strana ).
 • Page 72: Nastavenia

  Nastavenia Program HP iPAQ Trip Guide poskytuje viacero nastavení na prispôsobenie jeho funkcií. Obrazovka Nastavenia je dostupná priamo z obrazovky s hlavnou ponukou (Strana ) a z obrazovky s mapou pomocou ikony batérie (Strana 43), pričom niektoré vedľajšie obrazovky sú dostupné z iných častí programu. Všeobecné...
 • Page 73: Nastavenie Obľúbených Cieľov

  Ak vypnete bezpečnostný režim, program HP iPAQ Trip Guide vás upozorní. Nastavenie obľúbených cieľov Ako obľúbené ciele môžete vybrať dva z najčastejších cieľov (Strana 108). Navigáciu do niektorého z nich môžete začať prostredníctvom iba dvoch ťuknutí na obrazovku. Pôvodné názvy týchto bodov sú Domov a Práca. Môžete ich premenovať...
 • Page 74: Upozornenia

  Upozornenia Ťuknutím na toto tlačidlo môžete povoliť a doladiť upozornenia pre používateľa. Otvorí sa nové okno s možnosťami. Upozorniť na prekročenie rýchlosti Mapy môžu obsahovať informácie o rýchlostných limitoch na jednotlivých úsekoch ciest. Program HP iPAQ Trip Guide vás dokáže upozorniť, ak prekročíte aktuálny limit.
 • Page 75: Povoliť Bezpečnostné Kamery

  tejto obrazovky. Posuvný ovládač a volič pracujú úplne rovnako ako základné ovládače popísané tu: Strana 73. Príklad: na lepšie pochopenie činnosti tejto funkcie uvádzame príklad. Ak použijete nastavenie +10 km/h – 100 km/h – +5 %, program HP iPAQ Trip Guide vás upozorní...
 • Page 76: Prepočítavanie Trasy

  Výstraha sa aktivuje v dostatočnom predstihu. Vzdialenosť, pri ktorej program HP iPAQ Trip Guide spustí výstrahu pred dosiahnutím kamery, závisí od rýchlosti. Čím vyššia je rýchlosť, tým skôr sa spustí výstraha. Prepočítavanie trasy Po naplánovaní trasy toto nastavenie oznámi programu HP iPAQ Trip Guide, čo môže robiť...
 • Page 77: Vypnuté

  Vypnuté Ak uprednostníte pôvodnú trasu a chcete sa k nej vrátiť sami, môžete prepočítavanie vypnúť. Pri tomto spôsobe sa navigácia zastaví, kým sa sami nevrátite na odporúčanú trasu. Orientácia zobrazenia Môžete nastaviť, či chcete použiť program HP iPAQ Trip Guide s orientáciou na výšku alebo v niektorom z dvoch režimov na šírku.
 • Page 78: Alternatívne Názvy Ciest

  Alternatívne názvy ciest Niektoré diaľnice majú medzinárodný názov alebo medzinárodné číslo pre zahraničných cestovateľov. Môžete sa rozhodnúť, či sa budú zobrazovať iba miestne názvy, alebo obe položky. Zobraziť názvy ulíc Môžete nastaviť, či sa budú pri jazde zobrazovať na mape názvy ulíc a ikony bodov POI.
 • Page 79: Základná Hlasitosť Zvuku/Prepínač

  Poznámka: Funkcia Stlmiť (Strana 43) dostupná na obrazovkách s mapou potláča nastavenia na tejto obrazovke. Ak sú zvuky programu HP iPAQ Trip Guide stlmené, nebudú sa prehrávať žiadne zvuky. Tieto nastavenia sa nezmenia, iba sa dočasne stlmí výstup. Základná hlasitosť zvuku/prepínač Hlasitosť...
 • Page 80: Dynamická Hlasitosť

  Poznámka: Zvukové efekty programu HP iPAQ Trip Guide sú závislé od kontextu. Budú odlišné napríklad ak otvoríte alebo zatvoríte okno alebo ak zapnete alebo vypnete niektoré nastavenie. Dokonca vám umožnia zistiť, či ste zadali dostatok písmen názvu ulice, aby sa zobrazil krátky zoznam vyhovujúcich ulíc na obrazovke. Dynamická...
 • Page 81: Spôsob

  Spôsob Pomocou rukoväte môžete nastaviť rýchlosť výpočtu trasy. V polohe úplne vľavo nemusí byť trasa optimálna, ale výpočet bude veľmi rýchly. Posunutím doprava získate presnejší výpočet trasy za dlhší čas. Poznámka: Keďže program HP iPAQ Trip Guide vypočítava trasu veľmi rýchlo, poloha tohto posuvného ovládača sa používa iba pre dlhé...
 • Page 82: Vozidlo

  Vozidlo Môžete nastaviť typ vozidla, ktoré budete používať na navigáciu trasy. Na základe tohto nastavenia sa niektoré typy ciest vylúčia z trasy (napríklad cesty pre chodcov) alebo sa nemusia zohľadniť niektoré obmedzenia (napríklad vozidlá záchrannej služby nemajú žiadne obmedzenia). Okrem toho, ak zvolíte možnosť Autobus alebo TIR, program bude predpokladať, že sa nebudú...
 • Page 83: Diaľnice

  Diaľnice Pri jazde pomalým autom alebo pri ťahaní iného vozidla môžete preferovať jazdu mimo diaľnic. Trajekty Dostupnosť dočasných trajektov nemusí byť zahrnutá v údajoch mapy. Navyše môže byť potrebné zaplatiť poplatok, takže môžete zvážiť vypnutie ich aktuálne predvoleného zapnutého stavu. Obraty do protismeru Aj keď...
 • Page 84: Jazyk A Jednotky

  Poznámka: Máte k dispozícii ešte niekoľko ďalších spôsobov ovplyvnenia prepočítavania plánovania trasy v časti Rozšírené nastavenia, Možnosti trasy (Strana Jazyk a jednotky Tu môžete nastaviť jazyky, meracie jednotky a formáty dátumu a času používané v programe HP iPAQ Trip Guide. Jazyk programu Toto tlačidlo zobrazuje aktuálny jazyk písania v programe.
 • Page 85: Nastaviť Formát Dátumu A Času

  Nastaviť formát dátumu a času Môžete nastaviť formát dátumu a času zobrazovaný v programe HP iPAQ Trip Guide. K dispozícii sú rozličné medzinárodné formáty. Rozšírené nastavenia Tieto obrazovky umožňujú nastaviť veľký počet iných rozšírených nastavení a aktivujú niektoré špeciálne funkcie. Tieto nastavenia a funkcie sú rozdelené do skupín. Ťuknutím na ľubovoľné...
 • Page 86: Použiť Režim Qvga

  Použiť režim QVGA Aj v prípade, ak máte zariadenie PDA podporujúce rozlíšenie VGA (480 x 640 bodov), môžete nastaviť program HP iPAQ Trip Guide na menej podrobné zobrazenie v režime QVGA (240 x 320 bodov). Môžete to urobiť pomocou tohto prepínača.
 • Page 87: Formát Zobrazenia Súradníc

  väčšenia. Ak zapnete tento prepínač, program HP iPAQ Trip Guide takisto zväčší zobrazenie vybratého bodu. Úroveň zväčšenia v tomto prípade závisí od typu hľa daného objektu. Napríklad v prípade hľadania mesta vám úroveň zväčšenia zobrazí celé mesto alebo aspoň jeho významnú časť okolo centr a.
 • Page 88: Správa Napájania

  Správa napájania V hornej časti obrazovky môžete nastaviť spôsob používania podsvietenia, ak sa určitý čas nedotknete obrazovky. Trvalé podsvietenie Môžete zvoliť trvalé zapnutie podsvietenia. Použiť nastavenia zariadenia Môžete zachovať nas tavenia zariadenia PDA (predtým nastavené v operačnom systéme v časti Spustiť/Nastavenia/Podsvietenie). Inteligentné...
 • Page 89: Nastavenia Funkcie Inteligentné Zväčšovanie

  Počas bežnej jazdy: ak nie je žiadna aktívna trasa a iba jednoducho jazdíte, funkcia Inteligentné zväčšovanie bude pri pomalej jazde zväčšovať zobrazenie a pri vysokej rýchlosti zmenšovať zobrazenie až po tu nastavený limit. Tieto automatické funkcie môžete nastaviť na tejto obrazovke. Nastavenia funkcie Inteligentné...
 • Page 90: Opätovné Zapnutie Funkcie Sledovanie Polohy A Inteligentné Zväčšovanie

  Opätovné zapnutie funkcie Sledovanie polohy a Inteligentné zväčšovanie Podľa popisu hardvérových tlačidiel á funkcií obrazovky s mapou môžete počas avigácie posúvať, otáčať, nakláňať a zväčšovať mapu. V týchto prípadoch sa na obrazovke zobrazí ikona Sledovať (Strana 40). Ako sme už uviedli, počas navigácie môžete presúvať, nakláňať a zväčšova ť...
 • Page 91: Možnosti Trasy

  Poznámka: Funkcia Inteligentné zväčšovanie môže byť znova povolená iba v prípade, ak je aktivovaná v hornej časti tejto strany. Pri vypnutej funkcii Inteligentné zväčšovanie nezobrazí tlačidlo Sledovať a zobrazenie nevráti predchádzajúceho stavu, ak zväčšíte alebo nakloníte mapu. Oneskorenie pred obnovením u môžete nastaviť...
 • Page 92: Penalizácia Pre Obraty Do Protismeru

  polohy prostredníctvom zosúladenia vašej polohy s odporúčanou trasou a cestnou sieťou mapy, niekedy sú chyby príliš veľké na nápravu. Ak chcete znížiť efekt veľkých chýb, môžete dvomi spôsobmi zväčšiť toleranciu prepočítavania. Citlivosť odklonu od trasy Toto je rozsah relatívnych hodnôt od 0 po 10, oznamujúci programu HP iPAQ Trip Guide, ako môže byť...
 • Page 93: Zachovať Polohu Na Ceste (Prilepiť K Ceste)

  Zachovať polohu na ceste (Prilepiť k ceste) Program HP iPAQ Trip Guide sa normálne používa na navigáciu vo vozidle, preto funkcia Prilepiť k ceste bude zobrazovať polohu šípky presne nad cestami a bude plynulo korigovať malé chyby prijímača GPS. Pri použití u chodcov môžete funkciu Prilepiť...
 • Page 94: Obnoviť Údaje

  túto stránku Nastavenia a stlačte tlačidlo Obnoviť údaje podľa popisu v nasledujúcej časti. Program HP iPAQ Trip Guide sa potom reštartuje a všetky vaše predchádzajúce body POI, záznamy trás, nastavenia, zoznamy histórie miest a hľadaní sa takisto zobrazia na novom zariadení PDA. Obnoviť...
 • Page 95: Povoliť Aut. Spúšťanie

  Povoliť aut. spúšťanie Ak je tento prepínač zapnutý, program HP iPAQ Trip Guide sa spustí automaticky po vložení karty SD do zariadenia PDA. Ak túto službu nepotrebujete, vypnite ju. Položka úvodnej obrazovky Na úvodnej obrazovke operačného systému sa zobrazí pruh programu HP iPAQ Trip Guide, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho spustiť.
 • Page 96: Hľadať

  Hľadať Jednou z najčastejšie používaných funkcií programu HP iPAQ Trip Guide je výber cieľa. Po vybratí cieľa môžete spustiť navigáciu. Do tohto bodu by sa malo dať dostať čo najrýchlejšie. Program HP iPAQ Trip Guide poskytuje všestranný nástroj na vyhľadávanie navrhnutý na hľadanie zvoleného cieľa iba niekoľkými ťuknutiami na obrazovku.
 • Page 97: Používanie Ponuky Hľadať

  Poznámka: Ak sa ponuka Kurzor zobrazí automaticky, zostane otvorená iba niekoľko sekúnd. Ak sa rozhodnete nezvoliť žiadne z uvedených činností, ponuka sa automaticky zatvorí. Ak otvoríte ponuku manuálne, zostane zapnutá, kým ju nezatvoríte alebo kým neprepnete na inú obrazovku. Tip: Ak chcete zobraziť...
 • Page 98: Výber Mesta, Federálneho Štátu A Štátu Na Hľadanie

  Modul je dostupný na úrovni 3. Z tohto bodu môžete prechádzať dopredu (nadol) a zadať názov ulice a číslo domu alebo križovatku, alebo dozadu (nahor) a zmeniť hľadané mesto a hľadaný federálny štát alebo štát. Výber mesta, federálneho štátu a štátu na hľadanie Prvá...
 • Page 99 Ak zistíte, že zoznam nedávno používaných miest obsahuje mestá, ktoré nenavštívite v blízkej budúcnosti, môžete vyprázdniť zoznam pomocou tlačidla Vymazať v ľavom dolnom rohu. Výber nového mesta na prehľadávanie Ak hľadáte mesto (alebo federálny štát), ktorý nemôžete nájsť v zozname, ťuknite na tlačidlo Iné...
 • Page 100 HP iPAQ Trip Guide vyhľadá všetky ich kombinácie v databáze (napríklad pre kanadské mesto "Déléage" stačí zadať iba "Deleage" a zvyšok vykoná program). Keď začnete písať, program HP iPAQ Trip Guide vypočíta počet miest vyhovujúcich vášmu vzoru. Tento počet sa zobrazuje na pravom konci vstupného riadku. Ak sa všetky vyhovujúce názvy miest zmestia na jednu obrazovku, zvuk prehrávaný...
 • Page 101 tlačidlo môžete zobraziť zoznam predmestí spolu s hlavnými mestami. Teraz sa tlačidlo zmení na Skryť štvrte a ťuknutím na toto tlačidlo sa obnoví pôvodný, kratší zoznam výsledkov. Po vybratí mesta môžete pokračovať zadaním názvu ulice podľa nasledujúceho popisu: Strana 101. Zmena štátu (iba Austrália, USA a podobne) Niektoré...
 • Page 102: Výber Ulice Alebo Centra Mesta

  Ak je váš cieľ v inej krajine, ťuknite na tlačidlo Zmeniť krajinu v pravom hornom rohu obrazovky na výber štátu (Austrália, USA a podobne) alebo obrazovky na výber mesta a vyberte krajinu v zozname. Výber ulice alebo centra mesta Po vybratí mesta (alebo federálneho štátu v Austrálii) môžete pokračovať zadaním hľadanej ulice.
 • Page 103: Výber Čísla Domu Alebo Stredu Ulice

  Tip: Ak hľadáte križovatku, najprv vyberte ulicu, ktorá má zriedkavý alebo neobvyklý názov. Týmto spôsobom musíte na získanie zoznamu výsledkov zadať menej písmen. Môžete najprv vybrať aj kratšiu z dvoch ulíc. Týmto spôsobom môžete rýchlejšie vybrať druhú položku v zozname križujúcich ulíc po vybratí prvej ulice. Tip: Môžete hľadať...
 • Page 104: Ako Vybrať Križovatku Namiesto Čísla Domu

  Poznámka: Čísla domov nemusia byť k dispozícii na mape vášho regiónu. Bližšie informácie získate od miestneho predajcu. Tip: Ak nepoznáte číslo domu, jednoducho stlačte tlačidlo Hotovo a ako vybraté umiestnenie sa použije stred ulice. Ako vybrať križovatku namiesto čísla domu Ak nepoznáte číslo domu alebo je pre vás ľahšie určiť...
 • Page 105: Hľadanie V Zozname História

  • Nemusíte zadávať diakritické znamienka a apostrof a môžete zadať viacero slov v ľubovoľnom poradí oddelených medzerami. Zadajte „R D Uz“, „D Uz“, „Uz“ a automaticky sa zobrazí „rue d’Uzès“; alebo zadajte „R D U“, „U R D“, „Ru U“ a ťuknutím na tlačidlo Hotovo môžete zobraziť...
 • Page 106 Na tejto stránke sa zobrazujú súradnice aktuálnej polohy GPS (alebo vybratého bodu na mape, kurzora, ak je vypnutá funkcia Sledovanie polohy v hornej časti obrazovky. Súradnice sú vždy zobrazené vo formáte nastavenom v časti Rozšírené nastavenia, Možnosti zobrazenia (Strana 86), ale súradnice môžete zadať v ľubovoľnom z týchto troch formátov.
 • Page 107: Hľadanie Bodu Poi

  Hľadanie bodu POI Cieľ môžete vybrať z tisícok bodov POI zahrnutých v programe HP iPAQ Trip Guide alebo z predtým vytvorených bodov. Táto obrazovka pomáha nájsť hľadanú položku. Body POI sú rozdelené do kategórií, aby ste ich mohli ľahšie vyhľadávať. Na tejto obrazovke môžete zobraziť...
 • Page 108 Aktuálny výber je vždy zobrazený v zelenom poli v hornej časti stránky. Poznámka: Predvolený referenč ný bod pre hľ adanie bodov POI je aktuálna pozícia GPS, ak je k dispozícii, alebo kurzor, ak nie sú k dispozícii spoľahlivé informácie o pozícii GPS.
 • Page 109: Hľadanie Jedného Z Obľúbených Cieľov (Domov/Práca)

  Ťuknutím na tlačidlo OK sa vrátite na mapu s vybratým bodom POI v strede (alebo sa spustí navigácia do tohto bodu, ak bola vybratá funkcia Navigovať). Ťuknutím na šípku v ľavom hornom rohu sa vrátite do zoznamu výsledkov vyhľadávania. Tip: Ak chcete hľadať...
 • Page 110: Sprievodca Riešením Problémov

  Sprievodca riešením problémov Ešte raz vám ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Dúfame, že sa budete tešiť z každej minúty jeho používania. Pred úplným oboznámením sa s programom HP iPAQ Trip Guide môžete mať občas určité problémy. V takýchto prípadoch si pozrite túto tabuľku obsahujúcu časté...
 • Page 111 Modrá (žltá pri používaní nočných farieb) šípka zobrazuje moje umiestnenie, ale nevidím trasu (zelená alebočervená čiara) a nepočuť žiadne hlasové pokyny. Je pravdepodobné, že nemáte žiadnu aktívnu trasu. Skontrolujte ľavý horný roh obrazovky v režime Pilotná kabína (Strana 38), či obsahuje indikátor nasledujúcej odbočky.
 • Page 112 zlepšovať (bližšie informácie pre váš región získate od miestneho predajcu). Táto funkcia môže pomôcť vo viacerých prípadoch, ale nedá sa považovať za serióznu kontrolu rýchlosti. Preto sa dá zapnúť a vypnúť nezávisle od spoľahlivej hlasovej navigácie (Strana 73).
 • Page 113: Slovník

  Slovník Príručka môže obsahovať mnoho technických pojmov. Ak niektoré z nich nepoznáte, nižšie môžete nájsť ich vysvetlivky. 2-rozmerný/3-rozmerný príjem signálu GPS: Prijímač GPS používa na výpočet jeho (vašej) polohy satelitné signály. V závislosti od aktuálnych polôh neustále sa pohybujúcich satelitov na oblohe a objektov vo vašom okolí môže byť signál, ktorý prijíma vaše zariadenie GPS, slabší...
 • Page 114 tam dostali. Program HP iPAQ Trip Guide umožňuje vybrať viacero cieľov a prispôsobiť niektoré dôležité parametre plánovania trasy (Strana 79). Automatické prepočítavanie trasy: Ak je táto funkcia povolená (Strana 75), program HP iPAQ Trip Guide prepočíta trasu, ak sa od nej odkloníte. Ak miniete odbočku alebo sa vyhnete nepriechodnej ceste, program HP iPAQ Trip Guide počká...
 • Page 115 výpočtov použitím zostávajúcej časti trasy a dostupných informácií o používaných cestách. Tento odhad sa dá použiť iba ako všeobecná referencia. Nebude možné zohľadniť vašu budúcu rýchlosť alebo dopravné oneskorenia. V programe HP iPAQ Trip Guide sa táto hodnota zobrazuje ako "Odhadovaný príchod" na obrazovke Informácie o trase (Strana 49).
 • Page 116 v pravej hornej časti obrazoviek s mapou (Strana 41) bude vždy ukazovať aktuálny smer mapy. Orientácia mapy nie je zhodná s orientáciou obrazovky. NMEA (National Marine Electronics Association): Toto je názov formátu komunikačného protokolu. Táto asociácia vydáva štandardy pre komunikáciu námorných elektronických zariadení.
 • Page 117 môžete ho zmeniť na ľubovoľný názov) a farbu, s ktorou sa môže zobrazovať na mape. Neskôr môžete prehrať cestu na obrazovke programu HP iPAQ Trip Guide tak, ako prebiehala v skutočnosti. To je výhodné na ukážkové účely alebo na analýzu jazdy počas cesty.
 • Page 118: Licenčná Zmluva Koncového Používateľa Softvéru A Databázy

  Licenčná zmluva koncového používateľa softvéru a databázy 1. Zmluvné strany 1.1. Zmluvnými stranami v rámci tejto zmluvy sú na jednej strane: Nav N Go Kft (51 Gabor Aron, H-1026 Budapešť, Maďarsko; maďarské reg. číslo: 03-09-111944) ako Poskytovateľ licencie oprávnený používateľ (podľa definície v časti 2) predmetu tejto zmluvy v súlade s časťou 4, ktorý...
 • Page 119 3. Príslušné zákony 3.1. V prípadoch, ktoré nie sú ošetrené priamo podmienkami tejto zmluvy, sa bude postupovať podľa platných zákonov Maďarskej republiky, najmä s ohľadom na zákon číslo 4 z roku 1959 Občianskeho zákonníka a autorský zákon číslo 76 z roku 1999.
 • Page 120 5.5. Uzavretím tejto zmluvy si poskytovateľ licencie ponecháva všetky práva obsiahnuté v softvérovom produkte okrem tých, na ktoré má používateľ výslovné právo podľa platných právnych predpisov alebo podľa tejto zmluvy. 6. Práva používateľa 6.1. Používateľ má právo nainštalovať softvérový produkt súčasne na jedno hardvérové...
 • Page 121 8.1. Poskytovateľ licencie týmto oznamuje používateľovi, že hoci bola pri výrobe softvérového produktu vyvinutá maximálna starostlivosť a maximálne úsilie, vzhľadom k podstate softvérového produktu a jeho technickým obmedzeniam poskytovateľ licencie nemôže ručiť za to, že softvérový produkt je úplne bez chýb, a poskytovateľ licencie nie je viazaný...
 • Page 122 9.1.3. požadovať od osoby, ktorá porušila jeho práva, kompenzáciu v patričnom rozsahu (a to aj prostredníctvom medializácie na náklady osoby, ktorá porušila jeho práva), 9.1.4. požadovať vrátenie ušlých ziskov zavinené porušením jeho práv, 9.1.5. požadovať ukončenie situácie, ktorá viedla k porušeniu jeho práv, obnovenie stavu pred ich porušením, a to na náklady osoby, ktorá...

Table of Contents