Download Print this page

Philips 69147-30-PH Manual page 8

Cd radio cassette recorder
Hide thumbs

Advertisement

CD-LEJATSZO
Keresés visszafelé
Másik szám kiválasztása
Röviden nyomja meg a ∞ vagy § gombot egyszer/többször, ha az
aktuális/elõzõ vagy következõ szám kezdetére kíván ugrani.
Lejátszás alatt:
A CD lejátszása automatikusan folytatódik a kiválasztott
számtól.
Álló helyzetben:
A 2; gomb megnyomásával indítsa el a CD lejátszását.
™ A kijelzõn megjelenik a kiválasztott sáv száma.
Dallamrész keresése a CD lejátszása közben
1 Tartsa benyomva a ∞ vagy § gombot mindaddig, amíg elõre-
vagy visszafelé meg nem találja a keresett dallamrészt.
™ Közben a CD lejátszása halkan folytatódik.
2 Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a gombot.
Megjegyzés: A különleges lejátszási módokban, valamint program
lejátszásakor a keresésre csak az aktuális számon
belül van lehetõség.
Különféle lejátszási módok: Véletlen sorrendben és ismételve
1 A CD lejátszása közben addig nyomja meg ismételten a
CD MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási
mód felirata a kijelzõn.
: A CD (vagy, ha van, akkor a program) összes
SHUFFLE
számának a lejátszása véletlenszerû sorrendben.
SHUFFLE REPEAT ALL
összes számának az ismételt lejátszása véletlen sorrendben.
: Az aktuális sáv ismételt lejátszása.
REPEAT
: A teljes CD vagy program ismételt lejátszása.
REPEAT ALL
2 A kijelzõn 2 másodpercig villog a felirat, majd elkezdõdik a
lejátszás a kiválasztott üzemmódban.
3 Ha vissza kíván térni a szokásos lejátszási módhoz, addig tartsa
lenyomva a CD MODE gombot, míg el nem tûnik a felirat a
kijelzõrõl.
58
és elõre
§
: A CD (vagy, ha van, akkor a program)

Advertisement

loading

  Also See for Philips 69147-30-PH

  Related Manuals for Philips 69147-30-PH

This manual is also suitable for:

Az 1035