Download Print this page

Philips 69147-30-PH Manual page 13

Cd radio cassette recorder
Hide thumbs

Advertisement

FIGYELMEZTETÉS
Semmilyen körülmények között se
próbálja önmaga megjavítani a
készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.
Probléma
Lehetséges ok
Nincs hang,
A hangerõ nincs beállítva.
nincs feszültség
Fejhallgató van csatlakoztatva.
A hálózati kábel nem jól csatlakozik.
Az elemek kimerültek.
Az elemek rosszul vannak betéve.
Áttérés hálózati üzemeltetésrõl elemrõl
történõ üzemeltetésre a csatlakozó kihúzása
nélkül.
Egyik billentyû
Elektrosztatikus kisülés.
megnyomására sem
reagál a készülék
Gyenge a rádióadó
Gyenge az antenna által vett jel.
vétele
Közeli elektromos készülékek, pl. televízió,
számítógép, motorok, stb által létrehozott
interferencia.
no vagy E jelzés
A CD hibás vagy piszkos.
Nincs betéve CD.
A CD fordítva van betéve.
A lézeroptika bepárásodott.
A CD átugrik
A CD hibás vagy piszkos.
számokat
A
kapcsolva.
A kazetta
Piszkosak a fejek, tengelyek vagy a
lejátszásának hang- továbbító görgõk.
minõsége rossz
Nem megfelelõ típusú (METAL vagy
CHROME) kazettát használ felvétel
készítésekor.
Nem lehet felvételt
A kazetta füle(i) ki van(nak) törve.
készíteni
A távirányító nem
Az elemek rosszul vannak betéve.
megfelelõen mûködik
Az elemek kimerültek.
Túl messze van a távirányító a készüléktõl.
vagy
mód be van
SHUFFLE
PROGRAM
Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni
vinné a készüléket, ellenõrizze az alább
felsoroltakat.
Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja
megoldani a problémát, akkor forduljon a
forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Teendõ
Állítsa be a hangerõt a VOLUME
gombbal.
Húzza ki a fejhallgatót.
Csatlakoztassa jól a hálózati kábelt.
Cserélje ki az elemeket.
Tegye be megfelelõen az elemeket.
Húzza ki a hálózati csatlakozót a
készülék AC MAINS bemenetébõl.
Húzza ki a hálózati csatlakozót és
néhány másodperc dugja vissza.
Állítsa be az antennát az optimális
vételre.
Ne használja a készüléket más
elektromos berendezések közelében.
Tegyen be egy másik CD-t vagy
tisztítsa meg a lemezt.
Tegyen be egy CD-t.
A felirattal felfelé tegye be a CD-t.
Várja meg, hogy az optika kitisztuljon.
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t.
Kapcsolja ki a
módot.
Tisztítsa meg a fejeket, tengelyeket
és továbbító görgõket.
Csak NORMAL típusú kazettára
lehet felvenni.
Ragasztószalagot tegyen a fül helyére.
Helyezze be elõírásszerûen az
elemeket.
Tegyen be új elemeket.
Menjen közelebb a készülékhez
HIBAKERESÉS
ill. a
SHUFFLE
PROGRAM
63

Advertisement

loading

  Also See for Philips 69147-30-PH

  Related Manuals for Philips 69147-30-PH

This manual is also suitable for:

Az 1035