Download Print this page

Philips 69147-30-PH Manual page 4

Cd radio cassette recorder
Hide thumbs

Advertisement

VEZÉRLÕ GOMBOK
ALAPFUNKCIÓK
1 POWER:
CD, TAPE, BAND ..a hangforrás kiválasztása
2 DBB.......................a mély hangok kiemelése
3 VOLUME ...............a hangerõ beállítása
4 p...........................a 3,5 mm-es fejhallgató
csatlakozója (a készülék
hátoldalán)
Megjegyzés: Ha csatlakoztatja a fejhallgatót, a
hangszórók automatikusan
kikapcsolnak.
5 MAGNETOFON
PAUSE ; ...............a felvétel vagy a lejátszás
megszakítása
OPEN·STOP / 9 ..a szalagtovábbítás
megállítása és a
kazettatartó kinyitása
SEARCH 6 ...........a szalag visszacsévélése
SEARCH 5 ...........a szalag gyors csévélése
elõre
PLAY 1 .................a lejátszás elindítása
RECORD 0 ...........a felvétel elindításae
6 ..............................A távirányító infravörös
jelének érzékelõje
RÁDIÓ
7 TUNING ................hangolás egy rádióadóra
1 BAND: FM, MW ...a hullámsáv kiválasztása
54
8 CD-LEJÁTSZÓ
/ OPEN ................a CD-tartó kinyitása
9...........................a CD lejátszásának
megállítása és a program
törlése
2; ........................a CD lejátszásának
elindítása vagy
megszakítása
§ .........................számok átugrása és
keresés elõre
∞ .........................számok átugrása és
keresés visszafelé
CD MODE..............A CD lejátszási módjának
beállítása és számok
beprogramozása
9 ..............................Kijelzõ
TÁVIRÁNYÍTÓ
SHUFFLE ...............a CD számainak lejátszása
véletlen sorrendben
REPEAT .................egy szám, az egész CD vagy
program ismételt lejátszása
2; ........................a CD lejátszásának elindítása
vagy megszakítása
¡ ™ ......................ugrás a CD aktuális, elõzõ
vagy következõ számának
az elejére
9 STOP.................a CD lejátszásának
befejezése és a program
törlése
5 6 SEARCH.....keresés elõre-/visszafelé a
CD egy számán belül

Advertisement

loading

  Also See for Philips 69147-30-PH

  Related Manuals for Philips 69147-30-PH

This manual is also suitable for:

Az 1035