Download Print this page

Philips 32PFL9705H - annexe 1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/
!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
78
9:;<=>?@AB
C@;<=>?@AB
CD;<=>?@AB

Advertisement

loading

  Also See for Philips 32PFL9705H - annexe 1

  Related Manuals for Philips 32PFL9705H - annexe 1

  Summary of Contents for Philips 32PFL9705H - annexe 1

  • Page 1 -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ !!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 9:;<=>?@AB C@;<=>?@AB CD;<=>?@AB...
  • Page 2 здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали. Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент...
  • Page 3 Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Slovensko Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Eesti Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V.
  • Page 4: Table Of Contents

    Зміст Початок роботи 3 Огляд телевізора 3 Налаштування 9 Кнопки на телевізорі 15 Реєстрація телевізора 17 Довідка і технічна підтримка 18 Користування телевізором 19 Дистанційне керування 19 Меню 22 Перегляд телепрограм 26 Перегляд вмісту під'єднаного пристрою 30 Ambilight 31 Net TV 33 Детальніше...
  • Page 5: Початок Роботи

    1 Початок роботи 1.1 Огляд телевізора 1.1.1 Пульт ДК Налаштування гучності. Перемикання телеканалів. Початок роботи / Огляд телевізора Початок роботи Відкривання або закривання головного менюh У головному меню телевізора можна розпочати або припинити виконання будь-якої дії (наприклад, перегляд телевізора або перегляд...
  • Page 6 Відкривання або закривання меню параметрів o. У меню параметрів знаходяться параметри налаштування того, що на екрані. Під час перегляду телеканалу можна позначити його вибраним або припинити відтворення фотографій на екрані у вигляді показу слайдів. Відкривання або закривання меню налаштуванняs. У меню налаштування можна швидко налаштувати параметри зображення...
  • Page 7 Зелена За допомогою зеленої клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію або екопараметри. Жовта клавіша За допомогою жовтої клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію або меню довідки. Початок роботи / Огляд телевізора Блакитний За допомогою блакитної клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію...
  • Page 8 • головне меню • меню огляду • меню параметрів • меню налаштування Відкривання або закривання головного менюh Відкривайте головне меню, щоб розпочати керування телевізором. У головному меню телевізора можна розпочати або припинити виконання будь-якої дії (наприклад, перегляд телевізора - Перегляд ТВ - або перегляд фільму з під'єднаного DVD- програвача).
  • Page 9 налаштування об'ємного звуку гучномовців телевізора. Перейдіть до сторінки ¬ Пошук, щоб знайти потрібну тему у Довідці. 1.1.3 Під'єднання пристроїв Для під'єднання DVD-програвача, програвача дисків Blu-ray Disc або ігрової консолі використовуйте з'єднання HDMI. З'єднання HDMI забезпечує оптимальну якість зображення та звуку, а якщо пристрій має функцію EasyLink (HDMI-CEC), телевізор...
  • Page 10 > Перегляд демонстраційних роликів (на другій сторінці меню налаштування). Для отримання детальнішої інформації зверніться до дилера. Список каналів HD та їх постачальників у своїй країні дивіться на веб-сайті www.philips.com/support у розділі із запитаннями, що часто задаються. 1.1.5 Мережа та Net TV Бездротова комп'ютерна мережа...
  • Page 11: Налаштування

    настінне кріплення, потрібно дотримуватися стандартів безпеки з урахуванням ваги телевізора. Перед розташуванням телевізора прочитайте також заходи безпеки. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни або кріплення, яке призвело до нещасного випадку або травмування. За необхідності від'єднайте телевізор від підставки.
  • Page 12 Поверніть кронштейн, як зображено на малюнку. Переставте кронштейн на підставку і за допомогою шестигранного ключа зафіксуйте гвинт. Прикріпіть підставку до телевізора. Початок роботи / Налаштування...
  • Page 13 Якщо Ваші очі знаходяться на рівні середини екрана, коли Ви сидите, телевізор примонтовано на правильній висоті. Відстань між 2 точками кріплення: - 81 см/32 дюйма = 260 мм - 102 см/40 дюймів = 300 мм - 117 см/46 дюймів = 340 мм Прикріпіть 2 опорні диски. Використовуйте гвинти діаметром щонайбільше 6 мм. Початок...
  • Page 14 Пересуньте нижню частину підставки на опорні диски. Щоб вирівняти телевізор, трохи потягніть його нижню частину до себе і зафіксуйте його на дисках. Відкрутіть гвинт і поверніть кронштейн у положення, зображене на малюнку. Початок роботи / Налаштування...
  • Page 15 1.2.2 Дані VESA Телевізор сумісний із настінним кронштейном VESA (не входить у комплект). Коди VESA для придбання кронштейна: - 81 см/32 дюйма VESA MIS-F 100,100,M6 - 94 см/37 дюймів VESA MIS-F 200, 300, M6 - 102 см/40 дюймів VESA MIS-F 200, 300, M6 - 46PFL8605: VESA MIS-F 200, 300, M6 - 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6 Використовуйте...
  • Page 16 горизонтальну поверхню, що може витримати його вагу. • Коли кріпите телевізор до стіни, переконайтеся, що конструкція може витримати вагу телевізора. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни, яке призвело до нещасного випадку або травмування.
  • Page 17: Кнопки На Телевізорі

    1.3 Кнопки на телевізорі 1.3.1 Перемикач живлення Вмикайте і вимикайте телевізор за допомогою перемикача живлення внизу на ньому. Вимкнений телевізор не споживає енергії. Якщо червоний індикатор не світиться, вмикайте телевізор за допомогою перемикача живлення. Якщо червоний індикатор світиться (індикація режиму очікування), для...
  • Page 18 1.3.5 CH Канал Натискайте клавішу CH (Канал) - чи + для перемикання каналів. Або натискайте клавішу W чи X на пульті ДК. Початок роботи / Кнопки на телевізорі...
  • Page 19: Реєстрація Телевізора

    1.4 Реєстрація телевізора Вітаємо Вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips. Зареєструйте свій телевізор і користуйтеся низкою переваг, серед яких повна підтримка (включаючи завантаження), доступ до інформації про нові вироби, ексклюзивні пропозиції та знижки, можливість вигравати призи і, навіть, участь у...
  • Page 20: Довідка І Технічна Підтримка

    моделі виробу. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support На сайті підтримки можна знайти номер телефону Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні та відповіді на запитання, що часто задаються. Можна завантажити нову версію програмного забезпечення телевізора або посібник для прочитання на комп'ютері. Можна...
  • Page 21: Користування Телевізором

    2 Користування телевізором 2.1 Дистанційне керування 2.1.1 Загальний огляд 1 Режим очікування O Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування. 2 Дім h Відкривання або закривання головного меню. 3 Навігаційна клавіша Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо. 4 Клавіша OK Активація...
  • Page 22 або Net TV. 10 Налаштування s Перехід або вихід із параметрів, які найчастіше використовуються (наприклад, параметри зображення, звуку чи Ambilight). 11 Гучність V Налаштування гучності. 12 Вимкнення звуку m Вимкнення або увімкнення звуку. 13 Червона клавіша Перехід до інтерактивних послуг або вибір сторінки телетексту.
  • Page 23 Загалом ці клавіші дозволяють відкрити такі меню пристрою: 1 Головне меню 2 Меню налаштування 3 Меню диска (вміст диска) 4 Контекстне меню 5 Меню параметрів 6 Телегід 7 Меню вибору носія Детальніше про EasyLink див. у розділі Довідка > Налаштування > Пристрої > EasyLink HDMI-CEC. 2.1.3 ІЧ-сенсор...
  • Page 24: Меню

    2.2 Меню 2.2.1 Дім Головне меню дозволяє розпочати телеперегляд або перегляд фільму на диску чи активувати будь-яку іншу дію. Додати дію можна під час під'єднання пристрою до телевізора. Щоб відкрити головне меню, натисніть h. Для активації дії виберіть її за допомогою навігаційних клавіш і натисніть...
  • Page 25 Щоб відкрити меню огляду, натисніть e. За допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний пункт і натисніть OK. Щоб закрити меню огляду, натисніть e ще раз. Пошук вмісту Під час телеперегляду відкривайте меню огляду для переходу до списку каналів, телегіда або телетексту. Якщо...
  • Page 26 Введення тексту за допомогою клавіатури пульта ДК За допомогою навігаційних клавіш наводьте курсор на текст. Щоб видалити символ, натискайте b (Назад). Вводьте потрібний символ за допомогою клавіатури так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень. Для введення спеціального символу натискайте клавішу 1. Видаляйте символ за...
  • Page 27 Переваги У меню налаштування можна швидко зменшити або збільшити рівень підсвітки Ambilight, налаштувати формат зображення або перемістити зображення трохи вгору, щоб бачити субтитри і вибрати попередньо встановлене налаштування зображення або звуку відповідно до вмісту, який відтворюється. Якщо під'єднана система домашнього кінотеатру з функцією EasyLink надсилає...
  • Page 28: Перегляд Телепрограм

    2.3 Перегляд телепрограм 2.3.1 Перемикання каналів Для перегляду телепрограм і перемикання телеканалів у головному меню слід вибрати дію Перегляд ТВ. Для перегляду телепрограм натисніть h, виберіть пункт Перегляд ТВ і натисніть OK. Для перемикання телеканалів використовуйте клавіші W або X на...
  • Page 29 2.3.2 Вибрані канали У списку каналів можна позначити певний канал як вибраний, а також відображати лише вибрані канали. Щоб під час телеперегляду відкрити Список каналів, натисніть e (Огляд) на пульті ДК. Налаштування вибраного каналу Під час телеперегляду натисніть e, щоб відкрити меню огляду.
  • Page 30 телевізор зберігає ці дані до 8 днів. Станція телемовлення або мережа Щоб вибрати джерело інформації телегіда, натисніть h > Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Телегід. Виберіть пункт З мережі або Зі станції телемовлення. З мережі Поки телевізор не під'єднано до послуги Net TV, дані телегіда находять...
  • Page 31 Формати зображення Відповідно до зображення на екрані доступні подані нижче формати. • Автозаповнення Автоматично збільшує зображення до розміру екрана. Мінімальне спотворення зображення, видно субтитри. Несумісний із комп'ютером. • Автомасштабування Автоматично оптимально збільшує зображення до розміру екрана без спотворення. Можуть відображатися чорні смуги. Несумісний...
  • Page 32: Перегляд Вмісту Під'єднаного Пристрою

    2.4 Перегляд вмісту під'єднаного пристрою 2.4.1 Вибір пристрою Якщо під'єднаний пристрій додано до головного меню, його можна легко вибрати. Щоб вибрати і переглядати вміст під'єднаного пристрою або дію, натисніть h і перейдіть до головного меню, після чого виберіть цей пристрій або його дію і натисніть OK. Пристрій має...
  • Page 33: Ambilight

    2.5 Ambilight 2.5.1 Переваги Завдяки технології Ambilight можна насолоджуватися спокійнішим переглядом і вдосконаленим сприйняттям зображення. Для найкращого ефекту Ambilight подбайте про тьмяне освітлення у кімнаті і розмістіть телевізор на відстані до 25 см від стіни. Для запобігання слабкому прийому сигналів інфрачервоних променів пульта ДК не ставте інші пристрої в межах...
  • Page 34 Відпочинковий настрій. 2.5.4 Відпочинковий настрій Коли телевізор у режимі очікування, можна увімкнути функцію Ambilight і створити в кімнаті ефект відпочинкового світла. Для увімкнення функції Ambilight, коли телевізор в режимі очікування, натисніть J на телевізорі. Щоб змінити колір відпочинкового світла, знову натисніть на телевізорі...
  • Page 35: Net Tv

    2.6 Net TV 2.6.1 Що таке Net TV? Послуга Net TV пропонує Вашій увазі Інтернет-послуги і веб- сайти, що спеціально підібрані для Вас. За допомогою телевізора можна відвідувати популярні веб-сайти, дивитися інформаційно-розважальні програми, брати у відеомагазині фільми на прокат, дивитися пропущені телепрограми або переходити...
  • Page 36 початкову сторінку Net TV. Увімкнення режиму батьківського контролю Коли Ви відкриваєте початкову сторінку Net TV вперше, можна увімкнути режим батьківського контролю. Після увімкнення режиму батьківського контролю потрібно буде ввести особистий код блокування/розблокування. Введіть чотиризначний код як код блокування/розблокування Net TV. Натискайте...
  • Page 37 Щоб перейти до послуг іншої країни, виберіть пункт Країна : … внизу справа на сторінці і натисніть OK. Виберіть потрібну країну і натисніть OK. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за вміст і якість вмісту, що надається відповідними постачальниками.
  • Page 38 створення облікового запису за його відсутності. Логін може складатися з адреси Вашої електронної пошти та особистого PIN-коду. Увійшовши в систему, можна вибрати спосіб оплати - зазвичай це кредитна картка або готівка. Детальніше про умови оплати див. на веб-сайті відеомагазину. Вводьте цифровий код (PIN-код) за допомогою цифрових клавіш...
  • Page 39 Щоб відкрити послугу мережевого телебачення зі сторінки Net TV, натисніть h, виберіть пункт Огляд Net TV і натисніть OK. На сторінці послуг Net TV знайдіть піктограму телеканалу, який транслює потрібну програму. Виберіть потрібну послугу і натисніть OK. Відкривання послуги мережевого телебачення на каналі Щоб...
  • Page 40: Детальніше Про

    3 Детальніше про ... 3.1 Телетекст 3.1.1 Сторінки телетексту Відкривання телетексту Щоб під час телеперегляду відкрити телетекст, натисніть e (Огляд) і виберіть пункт Телетекст. Щоб закрити телетекст, натисніть b (Назад). Вибір сторінки телетексту Щоб вибрати сторінку ... • Введіть номер сторінки за допомогою кнопок з цифрами. •...
  • Page 41 цифрових телеканалах спеціальні послуги цифрового тексту чи інтерактивні послуги. Ці послуги передбачають звичайний телетекст із цифровими, кольоровими і навігаційними клавішами для вибору і перегляду. Щоб закрити послугу цифрового тексту, натисніть b (Назад). Послуга цифрового тексту блокується, коли мовлення здійснюється із субтитрами, а субтитри увімкнено в меню "Субтитри".
  • Page 42: Інтерактивне Телебачення

    3.2 Інтерактивне телебачення 3.2.1 Переваги Завдяки інтерактивному телебаченню на цифрових телеканалах можуть бути доступні додаткові інформаційно-розважальні або інші програми. Послуга інтерактивного телебачення залежить від країни або програми. Її перевагами є вдосконалений текст, мережеве телебачення тощо. Для деяких послуг iTV потрібне високошвидкісне під'єднання до...
  • Page 43: Мультимедіа

    3.3 Мультимедіа 3.3.1 Огляд USB Можна переглядати фотографії або відтворювати музику та відео, збережені на USB-пристрої. Увімкнувши телевізор, вставте USB-пристрій у USB-роз'єм зліва на телевізорі. Телевізор виявляє пристрій і відкривається список з його вмістом. Якщо список не з'являється автоматично, натисніть h, виберіть пункт Огляд USB і натисніть OK. Для...
  • Page 44 3.3.3 Scenea Завдяки Scenea фотографії можна використовувати як малюнки екрана. Візьміть будь-яку фотографію зі своєї колекції. Щоб відкрити Scenea, натисніть h, виберіть пункт Scenea і натисніть OK. Якщо Ви ще не вибрали власної фотографії, відображається стандартна фотографія. Щоб закрити фотографію Scenea, натисніть будь-яку клавішу на пульті...
  • Page 45: Блокування І Таймери

    3.4 Блокування і таймери 3.4.1 Блокування від дітей Щоб діти не дивилися певний канал або програму, канал можна заблокувати або заблокувати програму з віковим обмеженням. Батьківський контроль Деякі станції цифрового мовлення встановлюють власні вікові обмеження для програм. Якщо програма має вікові обмеження і не...
  • Page 46: Субтитри І Мови

    3.5 Субтитри і мови 3.5.1 Субтитри Найчастіше субтитри для програми є доступними. Субтитри можна налаштувати так, щоб вони відображалися постійно. Залежно від каналу, аналогового чи цифрового, відображення субтитрів на постійно налаштовується по-різному. Для цифрових каналів можна вибрати мову субтитрів. Для аналогових каналів Для...
  • Page 47: Універсальний Доступ

    3.6 Універсальний доступ 3.6.1 Увімкнення Після увімкнення функції універсального доступу телевізор буде налаштовано для людей із вадами слуху або зору. Увімкнення Якщо під час першого використання функцію універсального доступу не було увімкнено, її можна увімкнути в меню налаштування. Для увімкнення функції універсального доступу натисніть h > Налаштування...
  • Page 48: Налаштування

    4 Налаштування 4.1 Зображення, звук, Ambilight 4.1.1 Розумні налаштування Кожне розумне налаштування можна встановити окремо за допомогою налаштувань параметрів зображення або звуку в розділах "Налаштування" і "Параметри ТВ". Можна відрегулювати яскравість для певного розумного зображення чи низькі частоти для розумного звуку. Щоб...
  • Page 49 • Автом. регулювання гучності Зменшує раптові зміни гучності, наприклад, на початку реклами або під час перемикання каналів. • Баланс Дає змогу налаштувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного розташування слухача. 4.1.4 Ambilight Див.
  • Page 50: Канали

    4.2 Канали 4.2.1 Зміна послідовності та перейменування Послідовність та назви каналів у списку каналів можна змінювати. Як змінити послідовність розташування чи перейменувати канал, прочитайте у розділі Довідка > Користування телевізором > Меню > e Огляд. 4.2.2 Оновлення каналів Під час першого використання телевізор додав усі канали до списку...
  • Page 51 Аналогові телевізійні канали можна почергово налаштовувати вручну. Щоб встановити аналогові канали вручну, натисніть h > Налаштування > Параметри каналів і OK. Виберіть пункт Встановлення каналів > Аналогові: встановлення вручну і натисніть OK. 1 Система Щоб налаштувати телевізійну систему, виберіть пункт Система і натисніть...
  • Page 52: Мережа

    4.3 Мережа 4.3.1 Переваги Огляд комп'ютера Якщо телевізор підключити до домашньої мережі, це дасть змогу відтворювати фотографії, музику та відеоматеріали з комп'ютера або іншого носія. Встановивши в телевізорі мережу, можна шукати та відтворювати на екрані телевізора файли з ПК. Net TV Якщо...
  • Page 53 1 Встановіть компакт-диск Wi-Fi MediaConnect у комп'ютер. Цей диск входить до комплекту телевізора. 2 ПК відкриє мережевий браузер, а потім сторінку завантаження www.philips.com/wifimediaconnect. На веб-сторінці можна ознайомитися із необхідними системними вимогами до ПК. 3 Введіть код, надрукований на конверті компакт-диска.
  • Page 54: Пристрої

    звук із телевізора. Гучномовці телевізора буде вимкнено автоматично. • Режим об'ємного звуку Якщо в головному меню вибрати останній пристрій Philips, на телевізорі можна змінити налаштування об'ємного звуку пристрою. Щоб змінити це налаштування, натисніть s (Налаштування), виберіть пункт Режим об'ємного звуку і...
  • Page 55 Виберіть Вимк. і натисніть OK. 4.4.6 Автоматичне зміщення субтитрів Під час відтворення диска DVD або Blu-ray на новому програвачі Philips телевізор може зміщувати субтитри догори. В такому випадку субтитри буде видно незалежно від обраного формату зображення. У телевізорі параметр Автоматичне...
  • Page 56: Програмне Забезпечення

    Виберіть пункт Інформація про поточне ПЗ і прочитайте Версія: ..4.5.2 Оновлення з Інтернету Якщо телевізор підключено до Інтернету, Ви можете отримати повідомлення від Philips щодо оновлення програмного забезпечення телевізора. Для цього потрібне високошвидкісне підключення до Інтернету. У разі отримання такого повідомлення радимо провести...
  • Page 57: З'єднання

    5 З'єднання 5.1 Першочергові з'єднання 5.1.1 Кабель живлення Вставте штекер кабелю живлення у відповідний роз'єм на телевізорі. Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель. Не зважаючи на те, що в режимі очікування цей телевізор споживає дуже мало енергії, для економії енергії вимикайте телевізор...
  • Page 58: Про Кабелі

    5.2 Про кабелі 5.2.1 Якість кабелю Перед тим як під'єднувати пристрої до телевізора, перевірте наявні роз'єми на пристрої. Під'єднайте пристрій до телевізора, скориставшись найоптимальнішим під'єднанням. Якісні кабелі забезпечують високу якість зображення і звуку. Прочитайте інші розділи Про кабелі. Схеми рекомендованих з'єднань наведено в розділі Довідка > З'єднання...
  • Page 59 5.2.5 S-Video Якщо у пристрої є лише з'єднання S-Video, слід використовувати адаптер S-Video - Scart (не входить до комплекту). Можна додати аудіоз'єднання Л/П. Підключіть адаптер до з'єднання Scart на телевізорі. 5.2.6 Відео Якщо у пристрої є лише відеоз'єднання (CVBS), слід використовувати...
  • Page 60: Під'єднання Пристроїв

    5.3 Під’єднання пристроїв 5.3.1 SoundBar Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. Якщо на телевізорі і на пристрої використати з'єднання HDMI- ARC, немає потреби в жодних інших кабелях. У протилежному випадку читайте далі. Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC, додайте цифровий...
  • Page 61 5.3.2 Програвач дисків Blu-ray / DVD Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. 5.3.3 Система домашнього кінотеатру з програвачем дисків Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. Якщо на телевізорі і на пристрої використати з'єднання HDMI- ARC, немає потреби в жодних інших кабелях. У протилежному випадку...
  • Page 62 Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC, додайте цифровий аудіокабель (цифровий коаксіальний). Синхронізація звуку та відео (синхронізація) Якщо відтворення звуку не відповідає зображенню, для відповідності звуку і зображення на більшості системах домашнього кінотеатру DVD можна встановити час затримки. Докладніше про синхронізацію звуку та відео читайте у розділі Довідка...
  • Page 63 5.3.5 Цифровий / супут. приймач Спочатку за допомогою 2 кабелів під'єднайте антену до пристрою і до телевізора. Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. 5.3.6 Цифровий приймач і рекордер Спочатку за допомогою 3 кабелів для антени з'єднайте пристрої і телевізор. З'єднання / Під’єднання пристроїв...
  • Page 64 Потім для під'єднання цифрового приймача до телевізора використайте кабель HDMI. Потім для під'єднання рекордера до телевізора використайте кабель HDMI. 5.3.7 Цифровий приймач, рекордер і система домашнього кінотеатру Спочатку за допомогою 3 кабелів для антени з'єднайте пристрої і телевізор. З'єднання / Під’єднання пристроїв...
  • Page 65 Потім для під'єднання цифрового приймача до телевізора використайте кабель HDMI. Потім для під'єднання рекордера до телевізора використайте кабель HDMI. Потім за допомогою кабелю HDMI під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора. З'єднання / Під’єднання пристроїв...
  • Page 66 Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC на телевізорі та пристрої, додайте цифровий аудіокабель (коаксіальний). 5.3.8 Цифровий HD-приймач Спочатку за допомогою 2 кабелів для антени з'єднайте пристрій і телевізор. Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI. З'єднання / Під’єднання пристроїв...
  • Page 67 З'єднання / Під’єднання пристроїв...
  • Page 68: Під'єднання Інших Пристроїв

    5.4 Під'єднання інших пристроїв 5.4.1 Для гри Підключіть ігрову консоль до роз'єму на бічній чи задній панелі телевізора. Можна використовувати з'єднання HDMI, YPbPr або Scart. Якщо в ігровій консолі є лише відеовихід (CVBS) та Audio L/R, скористайтеся адаптером Video Audio L/R - Scart для підключення...
  • Page 69 Як підключити ігрову HD-консоль, читайте у розділі Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Для гри. 5.4.3 Фотоапарат Для перегляду зображень, збережених на цифровому фотоапараті, можна під'єднати фотоапарат безпосередньо до телевізора. Для під'єднання скористайтеся роз'ємом USB на бічній панелі телевізора. Після під'єднання увімкніть фотоапарат. Якщо...
  • Page 70 Або ж за допомогою адаптера Scart під'єднайте пристрій до телевізора. 5.4.5 Телевізор як комп'ютерний монітор Телевізор можна підключити до домашньої мережі бездротовим способом. Завдяки програмному забезпеченню Wi-Fi MediaConnect телевізор можна використовувати як монітор комп'ютера. Читайте розділ Довідка > Налаштування > Мережа > Wi-Fi MediaConnect. Читайте...
  • Page 71 За допомогою адаптера DVI – HDMI під'єднайте комп'ютер до роз'єму HDMI, а за допомогою аудіокабелю Л/П під'єднайте Audio L/R до роз'єму на задній панелі телевізора. Оптимальне налаштування телевізора Для забезпечення найкращої чіткості зображення у налаштуваннях формату зображення виберіть параметр "Без зміни...
  • Page 72: Мережа

    5.5 Мережа 5.5.1 Бездротовий Про налаштування бездротового мережевого з'єднання читайте в розділі Довідка > Налаштування > Мережа. 5.5.2 Дротова Про налаштування дротового мережевого з'єднання читайте в розділі Довідка > Налаштування > Мережа Підключіть маршрутизатор до телевізора за допомогою мережевого кабелю. Для відповідності нормативним актам EMC використовуйте...
  • Page 73: Карта Sd

    5.6 Карта SD 5.6.1 Об'єм пам'яті Щоб завантажити відео на прокат із Net TV, потрібно встановити картку пам'яті SD у відповідний роз'єм на телевізорі. Після форматування не виймайте карту пам'яті з роз'єму. Розмір карти пам'яті SD Ми радимо використовувати карту SDHC (високої місткості) класу...
  • Page 74: Common Interface Cam

    5.7 Common interface CAM 5.7.1 CAM Закодовані цифрові телевізійні канали можна розкодувати за допомогою модуля умовного доступу (CAM). Постачальники послуги цифрового телебачення надають CAM під час підписки на їхні послуги. Для отримання детальнішої інформації та ознайомлення з умовами й положеннями користування зверніться...
  • Page 75 5.8 3D 5.8.1 3D Цей телевізор готовий до використання майбутніх 3D- аксесуарів для телевізора (лише для 40PFL9705 і 46PFL9705). З'єднання / 3D...
  • Page 76: Усунення Несправностей

    поремонтувати його самостійно. Обслуговування клієнтів Якщо проблему не вирішено, зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Перш ніж телефонувати, випишіть модель телевізора та серійний номер пристрою. Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором. Також можна звернутися на...
  • Page 77: Телевізор І Пульт Дк

    6.2 Телевізор і пульт ДК Телевізор не вмикається • Вимкніть та увімкніть телевізор за допомогою перемикача на нижній панелі. • Перевірте під'єднання кабелю живлення. • Спробуйте увімкнути телевізор за допомогою кнопок на його корпусі. Телевізор не вмикається з режиму очікування •...
  • Page 78: Телеканали

    6.3 Телеканали Деякі телеканали не відображаються • Перевірте, чи у списку каналів вибрано потрібний список. Відкривши список каналів на екрані, натисніть o (Параметри) і виберіть потрібний список за допомогою пункту Вибрати список. • Канал можна приховати у списку каналів. Докладніше про список...
  • Page 79: Зображення І Звук

    6.4 Зображення і звук Відсутнє зображення • Перевірте, чи антену підключено належним чином. • Переконайтеся, що вибрано та належним чином підключено правильний пристрій. • Перевірте налаштування контрастності або яскравості у пункті h > Налаштування > Параметри ТВ > Контрастність або Яскравість. Незадовільна...
  • Page 80: Пристрої

    6.5 Пристрої З'єднання HDMI • Процедура під'єднання HDMI-HDCP може тривати кілька хвилин перед тим, як на екрані з'явиться зображення із пристрою. • Якщо телевізор не розпізнає пристрій, і на екрані не з'являється зображення, переключіть з одного пристрою на інший і назад, щоб перезапустити процедуру HDCP. Або вимкніть...
  • Page 81: Мультимедіа

    6.6 Мультимедіа Файли на накопичувачі USB не відображаються • Налаштуйте пристрій (камеру) на сумісність із класом носіїв великої ємності. • Для USB-пристрою може знадобитися спеціальний програмний драйвер. На жаль, це програмне забезпечення неможливо завантажити на телевізор. • Не всі файли звуку та зображення підтримуються. Відповідний список...
  • Page 82: Мережа

    6.7 Мережа Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається • Наявні поблизу мікрохвильові печі, телефони Dect та інші пристрої WiFi 11b можуть перешкоджати передачі сигналу бездротової мережі. • Перевірте, чи шлюзи безпеки у Вашій мережі дають доступ до бездротового з'єднання телевізора. •...
  • Page 83: Технічні Характеристики

    7.1.2 Програмне забезпечення з відкритим кодом У цьому телевізорі встановлено програмне забезпечення з відкритим кодом. Цим компанія Philips пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту програми на носій, який зазвичай використовується для обміну програмним забезпеченням, за оплату, що не перевищує вартість фізичного...
  • Page 84: Збереження Довкілля

    7.2 Збереження довкілля 7.2.1 Екологічні вимоги Компанія Philips постійно дбає про зменшення впливу своїх споживчих товарів на довкілля. Ми працюємо над питаннями впровадження новітніх технологій для збереження довкілля, зменшення кількості шкідливих речовин, економії енергії, надання вказівок щодо завершення терміну експлуатації та...
  • Page 85 адже їх належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Технічні характеристики / Збереження довкілля...
  • Page 86: Потужність І Прийом

    7.3 Потужність і прийом 7.3.1 Потужність Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження. Детальніше про технічні характеристики цього виробу див. на веб-сайті www.philips.com/support. Потужність • Потужність, що споживається від електромережі: 220-240 В змінного струму +/-10% • Температура зовнішнього середовища: від 5°C до 35°C •...
  • Page 87: Дисплей І Звук

    7.4 Дисплей і звук Дисплей / Зображення • Розмір екрана по діагоналі: - 32PFL9705 : 81 см / 32 дюйма - 40PFL9705 : 102 см / 40 дюймів - 46PFL9705 : 116 см / 46 дюймів • Покращення зображення: - Perfect Pixel HD Engine - LED Pro - 32PFL9705: 200Hz Clear LCD - 40, 46PFL9705: 400Hz Clear LCD*...
  • Page 88: Роздільна Здатність

    7.5 Роздільна здатність Відеоформати Роздільна здатність – частота оновлення • 480i - 60 Гц • 480p - 60 Гц • 576i - 50 Гц • 576p - 50 Гц • 720p - 50 Гц, 60 Гц • 1080i - 50 Гц, 60 Гц • 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц •...
  • Page 89: Мультимедіа

    • Медіасервер Macrovision Network (для Microsoft Windows XP) • Fuppes (для Linux) • uShare (для Linux) • Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47) • TVersity 1,7 pro (для Windows XP) • Nokia N82, N96, N95 • Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i,N96 •...
  • Page 90: Під'єднання

    7.7 Під'єднання Задня панель телевізора • EXT1 Scart: Audio L/R, вхід CVBS, RGB • EXT2 Scart: Audio L/R, вхід CVBS, RGB • EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R • VGA (D-sub 15), Audio In (стерео міні-роз'єм 3,5 мм) • HDMI 1 - вхід ARC (HDMI v1.4) •...
  • Page 91: Розміри І Вага

    7.8 Розміри і вага 32PFL9705 Ширина 767 мм Висота 490 мм Глибина 66 мм Вага ±9 кг . . . з підставкою Висота 526 мм Глибина 220 мм Вага ±11 кг UMv 3104 327 0032.3 - 100603 40PFL9705 Ширина 955 мм Висота 596 мм Глибина 69 мм Вага ±14 кг . . . з підставкою Висота...
  • Page 92: Пошук

    8 Пошук Пошук...
  • Page 93: Алфавітний Покажчик

    Алфавітний покажчик Ambilight 31 CAM 72 CI+ 72 DVB 48 ESD 87 HD TV 7 HDMI-ARC (Audio Return Channel) 56 HDMI-CEC 52 Net TV 33 Perfect Pixel HD Engine 46 Pixel Plus link 53 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 50 І Інтерактивне...
  • Page 94 Параметри зображення 46 Параметри списку каналів 23 Перегляд телепрограм 26 Перегляд фотографій 41 Перейменування каналу 23 Перейменування пристрою 22 Поточне ПЗ телевізора 54 Пошук 18 Приховані канали 24 Програмне забезпечення з відкритим кодом 81 Програмне забезпечення медіасервера 50, 87 Р Радіоканали...
  • Page 95 K"#&(%&+,#<"'-(&,"# !"#$%&'%(+ HLHH+LLLL+MNOG++P.'(&),&"Q )$*#'+,-,)$*#'./$+ HLHH+LH+IRH++P.'(&,0+1+.'(&),&Q )"(0'*+ HLHH+MHI+HGHO ?("+D()*"++PIIQ+GIGI+HGHO SONRG+TLR+RR+RU + LHH+ITGLTH++P7/V:*(&#W+6"5"'Q 12'%(,-,+ THHL+LHH+HHL ONGN+LMNR++P*"9(*&+":9(*8Q 3$/&42*(%5+ HLHH+HHH+MNGH++P9"0&/#*"0Q H+HLHH+OIGG+IGLH RHH+LHH+UNN++P.'(&),&"Q UHHLUHH++P*"%(*Q 6"(%4$+ HLHN+HGN+NIH++P.'(&),&Q HI+UTHO+MMU++PX"9(*#,+:"V,5Q 7&(*'(+ LHH+HLL+MMT++P.'(&),&"Q 7"$*(%5+ HIUH+II+IUI++P<'//Q +HLHH+HNN+ULLG HHM+MGM+GNH+UU+IM++P*"9(*Q 8(&9'(+ NGM+OMURI++P*"%(*Q 8'&2/(%'(+ UMGGLLRU++P*"%(*Q HLHH+GU+NNH++P9"0&/#*"0+1+.'(&),&Q !"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/' &'(.*,%6/+7,*8/' 3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('90+('/+:'":/' &;+"<+&6/,'+'/0:/%&,5/+"=#/'0> ?:/%,<,%(&,"#0+('/+0)@A/%&+&"+%6(#./+=,&6")&+#"&,%/ B'(8/-('90+('/+&6/+:'":/'&;+"<+C"#,#9*,A9/+D6,*,:0+E*/%&'"#,%0+!>F>+"'+&6/,'+'/0:/%&,5/+"=#/'0 GHIH+J+C"#,#9*,A9/+D6,*,:0+E*/%&'"#,%0+!>F>++3**+',.6&0+'/0/'5/8 ===>:6,*,:0>%"- HU+LHHIL+ILR++P2#.;/#/0+6Y5Z0Q :$5$"*(%5+...

This manual is also suitable for:

40pfl9705h46pfl9705h - annexe 146pfl705h