Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Upright Freezer
Instruction of use
Dikey Derin-Dondurucu
Kullanım talimatı
7040 MB
EN-TR

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Beko 7040 MB

 • Page 1 Upright Freezer Instruction of use Dikey Derin-Dondurucu Kullanım talimatı 7040 MB EN-TR...
 • Page 2 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules: Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. ...
 • Page 3: Table Of Contents

  Index Safety first /1 Electrical requirements /2 Transportation instructions /2 Installation instructions /2 Temperature control and adjustment /3 Before operating /3 Freezer control panel /4 Fast freeze function /4 Storing frozen food /4 Freezing fresh food /4 Making ice cubes /5 Getting to know your appliance /5 Defrosting /5 Cleaning and care /5...
 • Page 4 Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models. Bu kullanım kılavuzundaki şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış...
 • Page 6: Safety First /1

  Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
 • Page 7: Electrical Requirements /2

  Instruction for use operated for at least 4 hours, to allow the Electrical requirements system to settle. Before inserting the plug into the wall socket 3. Failure to comply with the above make sure that the voltage and the frequency instructions could result in damage to the shown in the rating plate inside the appliance appliance, for which the manufacturer will not...
 • Page 8: Temperature Control And Adjustment /3

  Instruction for use 4. The appliance should be positioned on a And note that: smooth surface. The two front feet can be 5. You will hear a noise as the compressor adjusted as required.To ensure that your starts up. The liquid and gases sealed within appliance is standing upright adjust the two the refrigeration system may also make some front feet by turning clockwise or anti-...
 • Page 9: Freezer Control Panel /4

  Instruction for use Freezer control panel Fast freeze function Item 5 To activate FAST FREEZING function, please adjust the temperature setting knob to „FAST The control panel adjusts the temperature in FREEZE” position. It is advised that you place the freezer and has the following functions: the foodstuffs that you wish to freeze faster in 1 - Orange led - Fast freeze on the freezer compartment 24 hours after you...
 • Page 10: Making Ice Cubes /5

  Instruction for use Small quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) Cleaning and care can be frozen without fast freezer function 1. We recommend that you switch off the Take special care not to mix already frozen appliance at the socket outlet and pull out the food and fresh food.
 • Page 11: Do's And Don

  Instruction for use Do’s and don’ts Don’t- Leave the door open for long periods, as this will make the appliance more Do- Check contents of the freezer at regular costly to run and cause excessive ice intervals. formation. Do- Clean and defrost your appliance Don’t- Use sharp edged objects such as regularly (See "Defrosting") knives or forks to remove the ice.
 • Page 12: Energy Consumption /7

  Instruction for use Energy Consumption Information concerning the noise and the vibrations which might Maximum frozen food storage volume is appear during the operation of the achieved without using the upper shelf covers appliance and without drawers provided in the freezer. Energy consumption of your appliance is 1.
 • Page 13: Önce Güvenlik /8

  Kullanım talimatları Size uzun yıllar hizmet vermek üzere tasarlanmış BEKO Kalitesindeki Ürün seçiminiz için sizi kutlarız. Önce güvenlik! Tüm ambalaj malzemelerini ve taşıma koruyucularını çıkarmadan ürününüzün elektrik bağlantısını yapmayın. • Yatay biçimde taşınmış olma durumuna karşı, kompresör yağının iyice dağılmasını sağlamak için çalıştırmadan önce 4 saat dik durumda tutun.
 • Page 14: Elektrik Gereksinimleri /9

  Kullanım talimatları 3. Yukarıdaki talimatlara uyulmaması, ürüne Elektrik gereksinimleri zarar verecek sonuçlara yol açabilir; ki bu Ürünün fişini prize takmadan önce, ürün durumdan üretici sorumlu tutulamaz. içindeki plakada belirtilen gerilim ve frekans 4. Ürün yağmura, neme ve diğer atmosferik değerlerinin evinizdeki şebeke elektriği etkenlere karşı...
 • Page 15: Sıcaklık Kontrolü Ve Ayarı /10

  Kullanım talimatları Çalıştırma öncesi 4. Ürün düz ve pürüzsüz bir yüzey üzerine konulmalıdır. İki ön ayak istenildiği şekilde Son Kontrol ayarlanabilir. Ürününüzün tam dik pozisyonda Ürünü kullanmaya başlamadan önce durmasını sağlamak için, öndeki ayakları, aşağıdakileri kontrol edin: zeminle tam bir temas sağlanana kadar saat 1.
 • Page 16: Dondurucu Kontrol Paneli /11

  Kullanım talimatları Hızlı dondurma işlevi Dondurucu kontrol paneli Madde 5 HIZLI DONDURMA işlevini etkinleştirmek için, Kontrol paneli, dondurucudaki sıcaklığı ayarlar lütfen sıcaklık ayar düğmesini "FAST ve aşağıdaki işlevlere sahiptir: FREEZE" (Hızlı Dondurma) konumuna ayarlayın. Hızlı dondurmak istediğiniz gıda 1 - Turuncu LED - Hızlı dondurma açık ürünlerini, hızlı...
 • Page 17: Taze Yiyeceklerin Dondurulması /12

  Kullanım talimatları Taze yiyeceklerin dondurulması Buz çözme Dondurucunun buzunu yılda en az iki kez En iyi sonucu elde etmek için aşağıdaki veya buz katmanı aşırı kalınlaştığında çözün. talimatları uygulayın. • Buz birikmesi normal bir durumdur. Çok büyük miktarlardaki yiyeceği aynı anda •...
 • Page 18: Yapılması Ve Yapılmaması Gerekenler /13

  Kullanım talimatları Yapın- Bölmelerdeki gıdaları ayırın ve kağıt 6. Yüksek kalitedeki boya görüntüsünün korunması için ürünün metal kısımlarını ( kapı üzerine içerik bilgilerini yazın. Bu, dışını, dolap kenarlarını) silikon cila (araba gıdalarınızı çabucak bulmanızı ve cilası) ile parlatmanızı öneririz. dolabın uzun süre açık kalmasından 7.
 • Page 19: Sorun Giderme /14

  Kullanım talimatları Uğultu sesini motor (kompresör) çıkarır. Motor Sorun Giderme AÇIK konuma getirildiğinde, gürültü sesi kısa Ürün açıldığında çalışmıyorsa, şunları kontrol süreliğine yükselebilir. edin; Fokurdama, guruldama, vızıldama sesleri, • Dolabın fişi prize düzgün biçimde takılı mı ve borular içerisinde akış halinde bulunan elektrik açık durumda mı? (Duvar prizinin soğutucu akışkandan gelir.
 • Page 20: Tüketici Hizmetleri /15

  Bölüm: Tüketici Hizmetleri...
 • Page 23 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, derin dondurucunun normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,...

Table of Contents