Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Buzdolabı
Kullanma Kılavuzu
Freezer
User Manual
7261 NFD -7361 NFDA++ - 7361 NFB
TR / EN
57 7301 0000/AI

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko 7261 NFD

 • Page 1 Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Freezer User Manual 7261 NFD -7361 NFDA++ - 7361 NFB TR / EN 57 7301 0000/AI...
 • Page 2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müșterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ișlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir șekilde kullanmanıza yardımcı olur. • Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun. • Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulașabileceğiniz bir yerde saklayın. •...
 • Page 3: Table Of Contents

  İçindekiler 1. Güvenlik ve Çevre Talimatları 5 Ürünün kullanılması 1.1. Genel Güvenlik ..... . 4 5.1. Çalıșma Sıcaklığının Ayarlanması ..13 1.1.1 HC Uyarısı...
 • Page 4: Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Güvenlik ve Çevre Talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da Mağazalarda, ofislerde maddi hasar riskini ortadan ve diğer çalıșma ortamlarındaki kaldıracak gerekli güvenlik personel mutfağında kullanılmak talimatları yer almaktadır. üzere; Bu talimatlara uyulmaması Çiftlik evlerinde ve halinde ürün her türlü garanti otellerde, motellerde ve kapsamından çıkacaktır.
 • Page 5 Güvenlik ve çevre talimatları Fișe ıslak ellerle kesinlikle Buzdolabındaki temizleme ve • • dokunmayın! Fiși çekmek eritme ișlemi için kesinlikle için kablosundan tutmayın, buhar veya buharlı temizlik her zaman fișten tutarak malzemeleri kullanmayın. çekin. Buhar, buzdolabındaki Priz gevșekse buzdolabının elektrikli bölgelere temas •...
 • Page 6: Hc Uyarısı

  Güvenlik ve çevre talimatları Șișe ve kutulardaki sıvı Buzdolabındaki kapı ve • • içecekleri dondurucu çekmece gibi kısımları bölmesine koymayın. kesinlikle destek veya Patlayabilirler! basamak olarak kullanmayın. İçecekleri, ağızları sıkı bir Ürünün devrilmesine • șekilde kapalı ve dik olarak veya aksamlarının zarar yerleștirin.
 • Page 7: Su Pınarlı Modeller İçin

  Güvenlik ve çevre talimatları 1.2. Kullanım Amacı Ürünün hangi gazla Bu ürün evde kullanılmak üretildiği bilgisi ürünün • üzere tasarlanmıștır. Ticari sol iç kısmındaki amaçlı kullanıma uygun etikette yer alır. değildir. 1.1.2 Su Pınarlı Ürün, yalnızca yiyecek ve • Modeller İçin içecek saklanması...
 • Page 8: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Güvenlik ve çevre talimatları Ürünün kapısında kilit • varsa, anahtar çocukların ulașamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir. 1.4. AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Șehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eșyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı...
 • Page 9: Buzdolabınız

  Buzdolabınız MAX. 1. Kontrol panosu 2. Kapaklı hızlı dondurma bölgesi 3. Çekmeceli bölmeler 4. Buzluk tepsisi 5. Ayarlanabilir ayaklar *opsiyonel: Bu kullanma kılavuzunda yer alan șekiller örnek olarak verilmiș olup ürününüzle birebir aynı olmayabilir. Satın almıș olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, șekil bașka modeller için geçerlidir. Buzdolabı...
 • Page 10: Kurulum

  Kurulum 3.1. Kurulum İçin Doğru Yer 3.2. Elektrik Bağlantısı Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. Ürünü UYARI: Uzatma kabloları ya da çoklu kullanıma hazır duruma getirmek için, kullanma prizlerle bağlantı yapmayın. kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve UYARI: Hasar görmüș elektrik kablosu su tesisatının uygun olmasına dikkat edin.
 • Page 11: Ayakların Ayarlanması

  Kurulum 3.3. Ayakların Ayarlanması 3.4. Plastik Takozların Takılması Ürün, yerleștirdiğiniz yerde dengesiz duruyorsa Ürünle duvar arasındaki hava dolașımını öndeki ayar ayaklarını sağa veya sola sağlayacak mesafe’yi korumak için döndürerek ayarlayın. ürün içerisinden çıkan plastik takozlar kullanılmaktadır. 1. 2 adet plastik takozu așağıdaki șekilde görüldü- ğü...
 • Page 12: Ön Hazırlık

  Ön hazırlık 4.1. Enerji Tasarrufu İçin Kompresör çalıșmaya bașladığında bir ses Yapılması Gerekenler duyacaksınız. Soğutma sistemi içerisindeki sıkıșmıș sıvı ve gazlar, kompresör Ürünün elektronik enerji tasarruf çalıșmıyor olsa da ses çıkarabilir ve bu sistemlerine bağlanması, ürüne zarar normaldir. verebileceği için sakıncalıdır. Ürünün ön kenarları...
 • Page 13: Ürünün Kullanılması

  Ürünün kullanılması 5.1. Çalıșma Sıcaklığının Ayarlanması Soğuk Sıcak (Veya) Min. Max. Cihazınızın normal saklama sıcaklığı -18 °C (0 Çalıșma sıcaklığı, sıcaklık kumandası ile ayarlanır. °F) olmalıdır. Termostat düğmesi MAX konumuna 1 = En düșük soğutma ayarı (En sıcak ayar) doğru çevrilerek daha düșük sıcaklıklar elde MAX.
 • Page 14: Gösterge Ișıkları

  Ürünün kullanımı 5.2. Gösterge Ișıkları MAX. ön tanımlı sıcaklığa erișene kadar kırmızı LED göstergesi yanık kalmaya devam eder. Kırmızı Cihazın içinde, dondurucunun çalıșma LED göstergesi hala yanık kalıyorsa servisi modunu gösteren üç adet renkli gösterge ıșığı aramadan önce 24 saat bekleyin. bulunmaktadır.
 • Page 15: Taze Yiyeceklerin Dondurulması

  Ürünün kullanımı 5.3. Taze Yiyeceklerin dondurma çekmecesinin hemen altındaki Dondurulması çekmeceye donmuș gıdaların ısınmasını engellemek için üzerlerine buz aküsü (PCM) • Dondurulacak olan gıdalar, her seferinde konulabilir. tüketilecek kadar büyüklükte porsiyonlara • Dondurma süresi boyunca (24 saat) bölünerek ayrı paketlerde dondurulmalıdır. dondurucuya bașka yiyecekler koymayınız.
 • Page 16: Dondurulmuș Yiyeceklerin Saklanması Ile Ilgili

  Ürünün kullanımı 2. Düğmeye bastıktan 24 saat sonra dondurmak 5.7. Dondurulmuș istediğiniz yiyeceklerinizi öncelikle daha yüksek besinleri çözdürme dondurma kapasitesine sahip olan alttan dördüncü Besin çeșitliliğine ve kullanım amacına çekmeceye yerleștiriniz. Kalan yiyecekleriniz varsa bağlı olarak, çözdürme ișlemi için așağıdaki alttan üçüncü...
 • Page 17: Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları

  Ürünün kullanımı 5.8. Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları Dondurucu bölme Açıklamalar ayarı -20 °C Bu normalde tavsiye edilen sıcaklık ayarıdır. -21,-22,-23 veya -24 °C Bu ayarlar, ortamın 30°C’den sıcak olması veya çok kapı açıp kapanmadan dolayı dolabınızın yeterince soğuk olmadığını düșündüğünüz durumlarda tavsiye edilir.
 • Page 18 Ürünün kullanımı En uzun depo- lama süresi Et ve Balık Hazırlama Șekli (ay) Biftek cm kalınlıkta kesip aralarına folyo yerleștirerek veya streç ile sıkıca 2 6 – 8 sararak Rosto Et parçalarını buzdolabı poșeti ile ambalajlayarak veya streç ile sıkıca 6 –...
 • Page 19 Ürünün kullanımı En uzun depolama Sebzeler ve süresi Hazırlama Șekli Meyveler (ay) Ayșekadın ve Sırık Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra 3 dk șok hașlama yaparak 10 - 13 fasulye Bezelye Ayıklayıp yıkadıktan sonra 2 dk șok hașlama yaparak 10-12 Lahana Temizlendikten sonra 1-2 dk șok hașlama yaparak 6 - 8...
 • Page 20: Buz Yapma

  Ürünün kullanımı 5.9. Buz Yapma 5.10. Kapı Açılıș Yönü Değișimi *opsiyonel Buzluğu su ile doldurup dondurucu bölmeye ko- Kullandığınız yere göre buzdolabınızın kapı yunuz. Yaklașık iki saat sonunda buzlarınız ha- açılıș yönü değiștirilebilir. Buna ihtiyaç duydu- zırdır. ğunuzda mutlaka size en yakın Yetkili Servis’e Buzluğu dondurucu kısımdan çıkartıp hafifçe bü- bașvurunuz.
 • Page 21: Bakım Ve Temizlik

  Bakım ve temizlik Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım 6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi ömrü uzar. Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan UYARI: Buzdolabınızı temizlemeden yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği önce elektrik bağlantısını kesin. șekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir.
 • Page 22: Sorun Giderme

  Sorun Giderme Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Buzdolabı çalıșırken çalıșma sesi artıyor. Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybından kurtarır. • Ortam sıcaklığının değișmesine bağlı olarak Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı ișçiliğe ya da ürünün çalıșma performansı değișebilir. Bu malzeme kulanımına bağlı...
 • Page 23 Sorun giderme Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor. yiyecekler donuyor. • Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı • Soğutucu bölme sıcaklığı çok düșük bir değere ve yoğunlașmayı artırır. Bu normaldir ve bir arıza ayarlanmıștır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını değildir.
 • Page 24 Sorun giderme Kapı açıldığında fan çalıșmaya devam ediyor. • Dondurucu kapısı açıldığında fan çalıșmaya devam edebilir. UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise bașvurun. Çalıșmayan ürünü kendiniz onarmayı denemeyin. Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu 24 /19 TR...
 • Page 25 Beko sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Beko ürün garantisi geçersiz olacaktır. Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dıșında kalan parçalar için tamir ișlemlerini kendilerinin gerçekleștirmekten kaçınmaları...
 • Page 26: Tüketici Hizmetleri

  Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Politikası Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız. Kanallarımız: Web Adresimiz: * Çağrı Merkezimiz: ww .beko.com.tr 0850 210 0 888 e-posta Adresimiz: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından musteri.hizmetleri@beko.com alan kodu çevirmeden arayın*) Sosyal Medya Hesaplarımız: * Diğer Numaramız...
 • Page 27 Hizmet talebinin değerlendirilmesi Müșteri Bașvurusu Web sitesi 0850 210 0 888 Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks @beko.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi...
 • Page 29 Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Așağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karșılığında yapılır. Bu durumlar için garanti șartları uygulanmaz; 1 ) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma, tașıma vb. sırasında olușan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 30 Arçelik A.Ș. Beko Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6, Cinsi: Adresi: Buzdolabı Modeli: 34445, Sütlüce / İSTANBUL 7261 NFD - 7361 NFB Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 3 YIL Azami Tamir Süresi: www.beko.com.tr...
 • Page 31 Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective service. Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference.
 • Page 32 CONTENTS 1 Your Freezer 4 Preparation Door Open Warning ........13 2 Important Safety Warnings 4 Adjusting the legs ........13 Intended use ..........4 5 Using your cooler/ General safety ..........4 freezer For products with a ........7 Fast freeze ..........16 water dispenser; ........7 Freezing of Foodstuff ......16 Child safety ..........8 Defrosting ..........16...
 • Page 33: Your Freezer

  Your Freezer MAX. 1. Control Panel 2. Flap 3. Ice container 4. Drawers 5. Adjustable front feet C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
 • Page 34: Important Safety Warnings

  Important Safety Warnings Please review the following WARNING: information. Failure to observe Do not store explosive this information may cause substances such injuries or material damage. aerosol cans with a Otherwise, all warranty and flammable propellant in reliability commitments will this appliance.
 • Page 35 freezer compartment! (This • Electrical devices must be may cause frostbite in your repaired by only authorised mouth.) persons. Repairs performed by incompetent persons create a • For products with a freezer risk for the user. compartment; Do not put bottled and canned liquid •...
 • Page 36 • Electrical safety of your • Avoid causing damage refrigerator shall be on power cable when guaranteed only if the earth transporting the refrigerator. system in your house complies Bending cable may cause fire. with standards. Never place heavy objects on power cable.
 • Page 37: For Products With A

  • As they require a precise temperature, vaccines, heat-sensitive medicine and scientific materials and etc. should not be kept in the refrigerator. • If not to be used for a long time, refrigerator should be unplugged. A possible problem in power cable may cause fire. •...
 • Page 38: Child Safety

  • Use only potable water. Package information Child safety Packaging materials of the product are manufactured from recyclable • If the door has a lock, the key materials in accordance with our should be kept away from National Environment Regulations. Do reach of children.
 • Page 39: Things To Be Done For Energy Saving

  Things to be done for energy saving • Do not leave the doors of your refrigerator open for a long time. • Do not put hot food or drinks in your refrigerator. • Do not overload your refrigerator so that the air circulation inside of it is not prevented.
 • Page 40: Installation

  Installation 3. Connect the plug of the In case the information which are refrigerator to the wall socket. When given in the user manual are not the fridge door is opened, fridge taken into account, manufacturer will not assume any liability for this. Points to be paid attention to when the relocation of the refrigerator...
 • Page 41: Disposing Of The Packaging

  Placing and Installation • The voltage stated on the label located at left inner side of your If the entrance door of the product should be equal to your room where the refrigerator will be network voltage. installed is not wide enough for the •...
 • Page 42: Preparation

  Preparation • For a freestanding appliance; • This appliance is designed to ‘this refrigerating appliance is not operate at temperatures specified intended to be used as a built-in in the table below is equipped with appliance. Advanced Electronic Temperature Control System [AETCS] which •...
 • Page 43: Door Open Warning

  Adjusting the legs • Since hot and humid air will not directly penetrate into your If your refrigerator is unbalanced; product when the doors are not You can balance your refrigerator opened, your product will optimize by turning its front legs as illustrated itself in conditions sufficient to in the figure.
 • Page 44: Using Your Cooler/Freezer

  Using your cooler/freezer 5.1. Setting the operating temperature MAX. Cold For this reason, it is recommended Warm to close the door again as soon as possible after use. The normal storage temperature of operating temperature your appliance should be -18 °C (0 °F). regulated by the temperature control.
 • Page 45 Amber Indicator Freezing Illuminates when the thermostat Freezing food knob is turned to MAX. position and You can use the appliance for stays on until the fast freeze operation freezing fresh food as well as for is deactivated manually. storing pre-frozen food. Fast-freeze operation is for freezing Please refer to the recommendations fresh food.
 • Page 46: Fast Freeze

  Fast freeze Defrosting The freezer compartment defrosts If large amounts of fresh food are automatically. going to be frozen, adjust the control knob to max. 24 hours before putting the fresh food in the fast freeze 5.2. How to Freeze compartment.
 • Page 47 The following packaging types are • We recommend you to attach a label suitable for use to freeze the food: onto the package and write the Polyethylene bag, aluminum foil, name of the foods in the package plastic foil, vacuum bags and cold- and the freezing time.
 • Page 48 4. Do not try to freeze a large at a room temperature of 25°C in 24 quantity of food at a time. Within 24 hours. hours, this product can freeze the 5.6. Defrosting the maximum food quantity specified as frozen foods «Freezing Capacity …...
 • Page 49 5.7. Recommended Temperature Settings Freezer compartment Remarks setting -20 °C This default recommended temperature setting. -21,-22,-23 or -24 oC These settings are recommended when the ambient temperature is higher than 30°C or when you think the refrigerator is not cool enough due to frequent opening and closing of the door.
 • Page 50 Longest storage Meat and Fish Preparation time (month) Steak By cutting them 2 cm thick and placing foil between them or 6 – 8 wrapping tightly with stretch Roast By packing the pieces of meat in a refrigerator bag or wrapping them 6 –...
 • Page 51 Longest Fruits and storage Preparation Vegetables time (month) String bean and By shock boiling for 3 minutes after washing and cutting into small pieces 10 - 13 Pole bean Green pea By shock boiling for 2 minutes after shelling and washing 10 - 12 Cabbage By shock boiling for 1-2 minute(s) after cleaning...
 • Page 52: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning Never use gasoline, benzene or Check door seals regularly to ensure similar substances for cleaning they are clean and free from food purposes. particles. We recommend that you unplug the To remove door racks, remove all the appliance before cleaning.
 • Page 53: Troubleshooting

  Troubleshooting Check this list before contacting the Defrosting is active. >>> This is normal • service. Doing so will save you time for a fully-automatic defrosting product. and money. This list includes frequent The defrosting is carried out periodically. complaints that are not related to The product is not plugged in.
 • Page 54 The freezer or cooler door may be ajar. • changing the temperature of cooler or >>> Check that the doors are fully freezer compartments. closed. The doors were opened frequently or • The product may be set to temperature kept open for long periods. >>> Do not •...
 • Page 55 If The Surface Of The Product Is open the doors too frequently; if open, Hot. close the door. High temperatures may be observed The door may be ajar. >>> Fully close • • the door. between the two doors, on the side There is condensation on the panels and at the rear grill while the product’s exterior or between the...
 • Page 56 For your own safety, please unplug product prior to carrying out any repair. Beko may not be held responsible for safety issues that may arise because of repairs or attempts not carried out in accordance with instructions specified at user manuals or located at https://www.beko.com.tr/destek and performed on parts other than...

This manual is also suitable for:

7361 nfda++7361 nfb

Table of Contents