Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Dondurucu
Kullanma kılavuzu
Freezer
User manual
BK 7103 DF - BK 7103 Y - 7031MB
TR / EN
48 6872 0000/AY

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Beko BK 7103 DF

 • Page 1 Dondurucu Kullanma kılavuzu Freezer User manual BK 7103 DF - BK 7103 Y - 7031MB TR / EN 48 6872 0000/AY...
 • Page 2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müșterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ișlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir șekilde kullanmanıza yardımcı olur. • Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun. • Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulașabileceğiniz bir yerde saklayın. •...
 • Page 3: Table Of Contents

  İçindekiler 1 Güvenlik ve Çevre Talimatları 5 Ürününüzün kullanılması 1.1. Genel Güvenlik ..... . 4 5.1. Sıcaklık ayar düğmesi ....11 1.1.1 HC Uyarısı...
 • Page 4: Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Güvenlik ve Çevre Talimatları 1.1. Genel Güvenlik Bu bölümde, yaralanma ya da maddi Bu ürün, fiziksel, duyusal, zihinsel hasar riskini ortadan kaldıracak gerekli • engelleri bulunan; tecrübe ve bilgi güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu eksiği olan kișilerin ve çocukların talimatlara uyulmaması halinde ürün her kullanımına uygun değildir.
 • Page 5: Hc Uyarısı

  Güvenlik ve çevre talimatları Ürünün içinde bulunan hareketli Buzdolabındaki temizleme ve • • aksamlara elinizi veya vücudunuzun eritme ișlemi için kesinlikle buhar herhangi bir kısmını sıkıștırmamaya veya buharlı temizlik malzemeleri dikkat edin. kullanmayın. Buhar, buzdolabındaki Buzdolabındaki kapı ve çekmece elektrikli bölgelere temas ederek •...
 • Page 6: Kullanım Amacı

  Güvenlik ve çevre talimatları profesyonel tesisatçılardan yardım 1.4. AEEE Yönetmeliğine Uyum ve alınız. Atık Ürünün Elden Çıkarılması Eğer tesisatınızda su darbesi etkisi • Bu ürün, T.C. Çevre ve Șehircilik görülme riski varsa tesisatınızda Bakanlığı tarafından yayımlanan mutlaka su darbesi önleyici ekipman “Atık Elektrikli ve Elektronik Eșyaların kullanınız.
 • Page 7: Buzdolabınız

  Buzdolabınız 1. Termostat ayar düğmesi 2. Üst tabla 3. Hızlı dondurma bölmesi 4. Dondurulmuș yiyecek saklama bölmesi 5. Ayarlı ayaklar Bu kullanma kılavuzunda yer alan șekiller örnek olarak verilmiș olup ürününüzle birebir aynı olmayabilir. Satın almıș olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, șekil bașka modeller için geçerlidir. Buzdolabı...
 • Page 8: Kurulum

  Kurulum 3.1. Kurulum İçin Doğru Yer • Ürünle birlikte (verilmiș ise) arka duvar mesafe koruma parçasının yerinde olduğunu kontrol edin. Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. Ürünü Parça yoksa, kaybolur ya da düșerse ürünün arka kullanıma hazır duruma getirmek için, kullanma yüzeyi ile oda duvarı...
 • Page 9: Plastik Takozların Takılması

  Kurulum 3.3. Plastik Takozların Takılması 3.4. Ayakların Ayarlanması Ürünle duvar arasındaki hava dolașımını Ürün, yerleștirdiğiniz yerde dengesiz duruyorsa sağlayacak mesafe’yi korumak için öndeki ayar ayaklarını sağa veya sola ürün içerisinden çıkan plastik takozlar döndürerek ayarlayın. kullanılmaktadır. 1. 2 adet plastik takozu așağıdaki șekilde görüldü- ğü...
 • Page 10: Ön Hazırlık

  Ön hazırlık 4.1. Enerji tasarrufu için 4.2. İlk kullanım yapılması gerekenler Buzdolabınızı kullanmaya bașlamadan önce, “Güvenlik ve çevre talimatları” ve “Kurulum” Ürünün elektronik enerji tasarruf bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların sistemlerine bağlanması, ürüne zarar verebileceği için sakıncalıdır. yapıldığından emin olun. • Ürünü 6 saat boyunca yiyecek koymadan boș •...
 • Page 11: Ürününüzün Kullanılması

  Ürününüzün kullanılması 5.1. Sıcaklık ayar düğmesi 5.3. Kar eritme (Defrost) Buzdolabınızın iç soğukluğu așağıda belirtilen • Buzdolabınızın evaporatörü üzerinde olușan nedenlerden dolayı değișiklik gösterir; kar kalınlığının artması soğutma gücünü azaltır. • Bu nedenle evaporatörün etrafındaki kar ve • Mevsim sıcaklıkları, buz tabakası...
 • Page 12: Çalıșma Sıcaklığının Ayarlanması

  Ürünün kullanımı 5.4. Çalıșma sıcaklığının ayarlanması Ürününüzün gövde yan duvarında bulunan Ürününüzün normal saklama sıcaklığı derin sıcaklık ayar kumandası ile sıcaklık ayarlanır. dondurucu modunda -18 °C /soğutucu mo- dunda +4 °C olmalıdır. Daha fazla soğutmak için termostat düğmesini saat yönüne doğru S›cak So€uk çeviriniz.
 • Page 13 Ürünün kullanımı 5.5. Taze Yiyeceklerin dondurma çekmecesinin hemen altındaki Dondurulması çekmeceye donmuș gıdaların ısınmasını engellemek için üzerlerine buz aküsü (PCM) • Dondurulacak olan gıdalar, her seferinde (varsa) konulabilir. tüketilecek kadar büyüklükte porsiyonlara • Dondurma süresi boyunca (24 saat) bölünerek ayrı paketlerde dondurulmalıdır. dondurucuya bașka yiyecekler koymayınız.
 • Page 14 Ürünün kullanımı • Oda sıcaklığında (uzun süre oda 3. Gıdalarınızı yükledikten sonra termostat sıcaklığında bekleterek çözmek gıda düğmesini önceki konumuna getirmeyi unutmayın. kalitesini korumak açısından çok uygun 4. Çok miktarda gıdayı aynı anda dondurmayı değildir.) denemeyiniz. Bu ürün 24 saatte en fazla, tip •...
 • Page 15 Ürünün kullanımı Tavsiye Edilen Sıcaklık Ayarları Dondurucu bölme ayarı Açıklamalar Bu normalde tavsiye edilen sıcaklık ayarıdır. Bu ayarlar, ortamın 30°C’den sıcak olması veya çok kapı açıp kapanmadan dolayı dolabınızın yeterince soğuk olmadığını düșündüğünüz durumlarda tavsiye edilir. Hızlı dondurma (MAX veya 4*) Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanınız.
 • Page 16 Ürünün kullanımı En uzun depo- lama süresi Et ve Balık Hazırlama Șekli (ay) Biftek cm kalınlıkta kesip aralarına folyo yerleștirerek veya streç ile sıkıca 2 6 – 8 sararak Rosto Et parçalarını buzdolabı poșeti ile ambalajlayarak veya streç ile sıkıca 6 –...
 • Page 17 Ürünün kullanımı En uzun depolama Sebzeler ve süresi Hazırlama Șekli Meyveler (ay) Ayșekadın ve Sırık Yıkayıp küçük parçalar halinde kestikten sonra 3 dk șok hașlama yaparak 10 - 13 fasulye Bezelye Ayıklayıp yıkadıktan sonra 2 dk șok hașlama yaparak 10-12 Lahana Temizlendikten sonra 1-2 dk șok hașlama yaparak 6 - 8...
 • Page 18: Kapı Yön Değișimi

  5.9. Kapı yön değișimi 60¡ Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu 18 /19 TR...
 • Page 19: Bakım Ve Temizlik

  Bakım ve temizlik 6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım ömrü uzar. Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan UYARI: yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği Buzdolabınızı temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin. șekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir.
 • Page 20: Sorun Giderme

  Sorun Giderme Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. • Ortam sıcaklığının değișmesine bağlı olarak Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybından kurtarır. ürünün çalıșma performansı değișebilir. Bu Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı ișçiliğe ya da normaldir ve bir arıza değildir. malzeme kulanımına bağlı...
 • Page 21 Sorun giderme Üründen rüzgar sesi geliyor. Soğutucu sıcaklığı çok düșük ama dondurucu sıcaklığı yeterli. • Ürünün soğutma ișlemini gerçekleștirebilmesi için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir ve bir arıza • Soğutucu bölme sıcaklığı çok düșük bir değere değildir. ayarlanmıștır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını Ürünün iç...
 • Page 22 Sorun giderme Ürününüzün Yüzeyinde Sıcaklık Varsa. • Ürününüz çalıșırken, iki kapı arasında, yan panellerde ve arka ızgara bölgesinde yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı yoktur! Kapı açıldığında fan çalıșmaya devam ediyor. • Dondurucu kapısı açıldığında fan çalıșmaya devam edebilir.
 • Page 23 (“Kendim Tamir Etmek İstiyorum” bölümüne bakınız.) Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek İstiyorum” bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiș olan parçalar dıșında, güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafından tamir önerilir ve Beko ürün garantisinin devam edebilmesi için zorunludur. KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleștirilecek tamir ișlemi șu yedek parçalar dahilinde yapılabilir:...
 • Page 24 Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu 24 /19 TR...
 • Page 25: Müșteri Hizmetleri

  Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Politikası Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız. Kanallarımız: Web Adresimiz: * Çağrı Merkezimiz: ww .beko.com.tr 0850 210 0 888 e-posta Adresimiz: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından musteri.hizmetleri@beko.com alan kodu çevirmeden arayın*) Sosyal Medya Hesaplarımız: * Diğer Numaramız...
 • Page 26 Hizmet talebinin değerlendirilmesi Müșteri Bașvurusu Web sitesi 0850 210 0 888 Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks @beko.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi...
 • Page 27 Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Așağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karșılığında yapılır. Bu durumlar için garanti șartları uygulanmaz; 1 ) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma, tașıma vb. sırasında olușan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 28 Beko Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6, Cinsi: Adresi: Buzdolabı Modeli: 34445, Sütlüce / İSTANBUL BK 7103 DF - BK 7103 Y - 7031MB Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 3 YIL Azami Tamir Süresi:...
 • Page 29 Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective service. Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference.
 • Page 30 CONTENTS 1 Your cooler/freezer 4 Preparation 2 Important Safety 5 Using your cooler/ Warnings freezer Intended use ..........4 Setting the operating temperature .16 General safety ...........4 LED indicators and control panel ..16 For products with a water dispenser; 7 6 Maintenance and Child safety ..........
 • Page 31: Your Cooler/Freezer

  Your cooler/freeze 1. Thermostat adjustment knob 2. Top trim 3. Fast-freeze compartment 4. Frozen-food compartments 5. Adjustable front feet C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
 • Page 32: Important Safety Warnings

  Important Safety Warnings Please review the following information. Failure to observe This appliance is intended this information may cause to be used in household and injuries or material damage. similar applications such as Otherwise, all warranty and – staff kitchen areas in shops, reliability commitments will...
 • Page 33 • Electrical devices must be • For products with a freezer repaired by only authorised compartment; Do not put persons. Repairs performed by bottled and canned liquid incompetent persons create a beverages in the freezer risk for the user. compartment. Otherwise, these may burst.
 • Page 34 • Electrical safety of your • Avoid causing damage cooler/freezer shall be on power cable when guaranteed only if the earth transporting the cooler/ system in your house complies freezer. Bending cable may with standards. cause fire. Never place heavy objects on power cable.
 • Page 35: For Products With A Water Dispenser

  • Never place objects on top of the cooler/freezer; otherwise, these objects may fall down when you open or close the cooler/freezer's door. • As they require a precise storage temperature, vaccines, heat-sensitive medicine and scientific materials and etc. should not be kept in the cooler/freezer.
 • Page 36: Compliance With Weee Directive And Disposing Of The Waste Product

  Compliance with WEEE Do not forget... Directive and Disposing of recycled substance the Waste Product: indispensable matter for nature and our national asset wealth. If you want to contribute to the This product complies re-evaluation packaging with EU WEEE Directive materials, you can consult to your (2012/19/EU).
 • Page 37: Things To Be Done For Energy Saving

  Things to be done for energy saving • Do not leave the doors of your refrigerator open for a long time. • Do not put hot food or drinks in your refrigerator. • Do not overload your refrigerator so that the air circulation inside of it is not prevented.
 • Page 38: Installation

  Installation The manufacturer will not be liable for any event caused by disregarding the information supplied in this user manual. Points to be paid attention to when the relocation of the cooler/freezer 1. Your cooler/freezer should be unplugged.Before transportation of your cooler/freezer, it should be emptied and cleaned.
 • Page 39: Disposing Of The Packaging

  • Electrical safety of your cooler/ Before disposing of your cooler/ freezer shall be guaranteed only freezer, cut out the electric plug and, if if the earth system in your house there are any locks on the door, make complies with standards. them inoperable in order to protect •...
 • Page 40: Adjusting The Legs

  Adjusting the legs If your refrigerator is unbalanced; You can balance your refrigerator by turning its front legs as illustrated in the figure. The corner where the leg exists is lowered when you turn in the direction of black arrow and raised when you turn in the opposite direction.
 • Page 41: Reversing The Doors

  Reversing the doors Proceed in numerical order 60°...
 • Page 42: Reversing The Doors

  Preparation • Your refrigerator should be installed • The baskets/drawers that are at least 30 cm away from heat provided with the chill compartment sources such as hobs, ovens, central must always be in use for low energy heater and stoves and at least 5 consumption and for better storage cm away from electrical ovens and conditions.
 • Page 43 Using your refrigerator Temperature Control And Adjustment Temperature is controlled by the Remember you must take your reading thermostat which is located on the very quickly since the thermometer rear wall of the cabinet (see the temperature will rise very rapidly after diagram on page 5).
 • Page 44: Freezer

  How to Freeze Fresh Foods The use of the following types of packaging is not recommended to • Foods to be frozen must be divided ;freeze the food into portions according to a size to Packaging paper, parchment be consumed, and frozen in separate paper,cellophane (gelatin paper),...
 • Page 45 Foods not suitable for freezing: • You can review the Meat and • Yoghurt, sour milk, cream, Fish, Vegetables and Fruits, Dairy mayonnaise, leaved salad, red Products tables for placing and radish, grapes, all fruits (such as storing your foods in the deep- apple, pears and peaches).
 • Page 46 • In the refrigerator • Since some spices in cooked meals may change their taste when • In the electrical oven (in models with exposed to long-term storage or without fan) conditions, your frozen foods should • In the microwave oven be less seasoned or the desired spices should be added to the foods CAUTION:...
 • Page 47 Longest storage Meat and Fish Preparation time (month) Steak By cutting them 2 cm thick and placing foil between them or 6 – 8 wrapping tightly with stretch Roast By packing the pieces of meat in a refrigerator bag or wrapping 6 –...
 • Page 48 Longest Fruits and storage Preparation Vegetables time (month) String bean and Pole By shock boiling for 3 minutes after washing and cutting into small pieces 10 - 13 bean Green pea By shock boiling for 2 minutes after shelling and washing 10-12 Cabbage By shock boiling for 1-2 minute(s) after cleaning...
 • Page 49: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning Never use gasoline, benzene or Check door seals regularly to ensure similar substances for cleaning they are clean and free from food purposes. particles. We recommend that you unplug the To remove door racks, remove all the appliance before cleaning.
 • Page 50 Troubleshooting Please review this list before calling Compressor is not running the service. It will save your time and • Protective thermic of the compressor money. This list includes frequent will blow out during sudden power failures complaints that are not arising or plug-out plug-ins as the refrigerant from defective workmanship or pressure in the cooling system of the...
 • Page 51 The refrigerator is running Fridge temperature is very low frequently or for a long time. while the freezer temperature is sufficient. • New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate • The fridge temperature is adjusted to for a longer period of time.
 • Page 52 There are noises coming from the The door is not closing. refrigerator like liquid flowing, • Food packages are preventing the door spraying, etc. from closing. >>>Replace the packages that are obstructing the door. • Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your •...
 • Page 53 For your own safety, please unplug product prior to carrying out any repair. Beko may not be held responsible for safety issues that may arise because of repairs or attempts not carried out in accordance with instructions specified at user manuals or located at https://www.beko.com.tr/destek and performed on...
 • Page 54 WARNING ! * DO NOT USE ANY COPPER POT, DISH INSIDE THE CABINET! * DO NOT LOAD ANY FOOD WITHOUT PACKAGE! WARNUNG ! * BENUTZEN SIE KEINERLEI KUPFERGESCHIRR IM GERÄT! * GEBEN SIE KEINE UNVERPACKTEN LEBENSMITTEL IN DAS GERÄT! AVERTISSEMENT ! * N'UTILISEZ PAS DE RECIPIENTS OU DE PLATS EN CUIVRE A L'INTERIEUR DES COMPARTIMENTS ! * N'INTRODUISEZ PAS DE DENREES NON EMBALLEES...

This manual is also suitable for:

Bk 7103 y7031mb

Table of Contents