Makita BHR202 Instruction Manual

Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

All manuals and user guides at all-guides.com
Все оригинальные аксессуары к вашей технике
на одной странице

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BHR202

 • Page 1 All manuals and user guides at all-guides.com Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице...
 • Page 2 ✂ ✄ ✄ ☎ ✆ ☎ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✄ ✠ ✆ ✍ ✎ ☛ ✎ ✡ ✠ ✏ ✑ ☛ ☛ ☞ ✌ ✍ ☎ ✡ ✎ ✝ ✒ ☛ ☞ ✌ ✆ ✠ ✝ ✠ ✟ ✠ ✄ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✖ ✘ ✙ ✚ ✗ ✖ ✛ ✖ ✜ ✕ ✙ ✛ ✢ ✔ ✣ ✚ ✣ ✤ ✥ ✥ BHR202...
 • Page 3 All manuals and user guides at all-guides.com 008829 008831 008836 008832 007575 007576 007577 001296 008830 007342 001298 007578...
 • Page 4 All manuals and user guides at all-guides.com 007579 001300 008838 008833 002449 008837 004223 007048 001145 008834 008835...
 • Page 5: Specifications

  Uncertainty (K) : 1.5 m/s Authorized Representative in Europe: ENG303-1 Work mode : hammer drilling into concrete, 10 mm Makita International Europe Ltd. diameter and 100 mm depth Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Vibration emission (a ) : 14.5 m/s...
 • Page 6: Specific Safety Rules

  All manuals and user guides at all-guides.com GEB007-2 WARNING: MISUSE or failure to follow the safety rules stated in SPECIFIC SAFETY RULES this instruction manual may cause serious personal DO NOT let comfort or familiarity with product injury. (gained from repeated use) replace strict adherence ENC007-2 to rotary hammer safety rules.
 • Page 7: Functional Description

  All manuals and user guides at all-guides.com Reversing switch action FUNCTIONAL DESCRIPTION Fig.4 This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A CAUTION: side for clockwise rotation or from the B side for Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 8: Operation

  All manuals and user guides at all-guides.com ASSEMBLY NOTE: The depth gauge cannot be used at the position • where the depth gauge strikes against the gear CAUTION: housing. Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 9: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding Pressing excessively on the tool will not speed up • these accessories, ask your local Makita Service Center. the drilling. In fact, this excessive pressure will only SDS-Plus Carbide-tipped bits •...
 • Page 10: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Arbetsläge: hammare som slagborrar i betong, 10 Auktoriserad representant i Europa: mm diameter och 100 mm djup Makita International Europe Ltd. Vibrationsemission (a ) : 14.5 m/s Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 h,HD Mättolerans (K) : 1.5 m/s...
 • Page 11 All manuals and user guides at all-guides.com GEB007-2 VARNING! OVARSAM hantering eller användning som inte Specifika säkerhetsanvisningar följer säkerhetsanvisningarna denna GLÖM INTE att strikt följa säkerhetsanvisningarna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. för denna borrhammare efter att du blivit van att ENC007-2 använda den (genom regelbunden användning).
 • Page 12 All manuals and user guides at all-guides.com rotation. FUNKTIONSBESKRIVNING När reverseringsknappen är i neutralt läge fungerar inte avtryckaren. FÖRSIKTIGT! FÖRSIKTIGT! Se alltid till att maskinen är avstängd och • Kontrollera alltid rotationsriktningen före • batterikassetten borttagen innan du justerar eller användning.
 • Page 13 All manuals and user guides at all-guides.com Sidohandtag (extrahandtag) Dammuppsamlare Fig.8 Fig.15 Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm FÖRSIKTIGT! faller över maskinen och dig själv när du borrar över Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl. • huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i Sätt i sidohandtaget så...
 • Page 14 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. FÖRSIKTIGT! Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver Använd aldrig "slagborrning" när den vanliga • ytterligare information om dessa tillbehör. borrchucksatsen är...
 • Page 15: Tekniske Data

  Genererte vibrasjoner (a ) : 11 m/s h, CHeq Autorisert representant i Europa: Usikkerhet (K): 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Arbeidsmåte: Slagboring i betong, 10 mm diameter Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 og 100 mm dybde...
 • Page 16 All manuals and user guides at all-guides.com GEB007-2 TA VARE PÅ DISSE Spesifikke sikkerhetsregler INSTRUKSENE. IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange ADVARSEL: gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på MISBRUK verktøyet eller...
 • Page 17 All manuals and user guides at all-guides.com Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny MERK: lading. Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. • Overopplading forkorter batteriets levetid. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 dette kan redusere lysstyrken.
 • Page 18 All manuals and user guides at all-guides.com Trykk inn sperreknappen og drei funksjonsvelgeren til FORSIKTIG: -symbolet. Deretter må du dreie bitset litt for å forvisse Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du slå • deg om at det sitter godt. av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.
 • Page 19 Fig.19 justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, Fig.20 og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du monterer TILBEHØR den, må du slå opp under "Montere eller fjerne boret", som er beskrevet på forrige side.
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Äänenpainetaso (L ) : 87 dB(A) Malli; BHR202 Äänen tehotaso (L ) : 98 dB(A) Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää Horjuvuus (K): 3 dB(A) seuraavien standardien vaatimukset; Käytä korvassuojia EN60745, EN55014 neuvoston direktiivien mukaan, ENG215-1 2004/108/EC, 98/37/EC.
 • Page 21 All manuals and user guides at all-guides.com Valtuutettu edustaja Euroopassa: pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus Makita International Europe Ltd. estetään. Noudata materiaalin toimittajan Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 turvaohjeita. 8JD, ISO-BRITANNIA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. GEB007-2 Erityiset turvasäännöt VAROITUS: ÄLÄ...
 • Page 22 All manuals and user guides at all-guides.com TOIMINTAKUVAUS Jos pyörimissuunnan vaihtokytkin on keskiasennossa, liipaisinkytkin lukittuu. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Käytä pyörimissuunnan vaihtokytkintä vasta sen •...
 • Page 23 All manuals and user guides at all-guides.com Sivukahva (apukahva) Pölysuojus Kuva8 Kuva15 Pölysuojus estää pölyn pääsyn laitteeseen ja suojaa HUOMAUTUS: poraajaa, kun porataan yläpuolella olevia kohteita. Käytä aina sivukahvaa käyttöturvallisuuden • Kiinnitä pölysuojus terään kuvan osoittamalla tavalla. varmistamiseksi. Pölysuojus voidaan kiinnittää seuraavan kokoisiin teriin. Kiinnitä...
 • Page 24 "Terän kiinnitys käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun ja irrotus" kohdassa annettuja ohjeita. Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai Käännä toimintatavan valintanuppi siten, että osoitin laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. osoittaa symboliin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
 • Page 25 Pilnvarotais p ✔ r st ✔ v is Eirop ✔ : Nenoteikt ✎ b u (K) : 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Darba rež ✎ m s : urbšana ar ✔ m uru beton ✔ , 10 mm Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 diametrs 100 mm dzi ✓...
 • Page 26 All manuals and user guides at all-guides.com GEB007-2 SAGLAB J IET ŠOS ✎ Papildus droš b as noteikumi ✁ J UMUS. ✎ ✏ NEZAUD JIET modr b u darbar k a lietošanas laik ✂ ✂ ✄ (tas var gad t ies p c darbar k a daudzk j as...
 • Page 27 All manuals and user guides at all-guides.com Nekad neuzl d jiet piln d tu ✁ ✂ ✁ ✁ PIEZ M E: akumulatora kasetni. ✆ r m r s ina akumulatora Ar sausu lupati u noslaukiet net r umus no lampas •...
 • Page 28 All manuals and user guides at all-guides.com Griezes momenta ierobežot ✁ j s Uzga ☞ u le ✍ ✎ i s (atš ✎ e lšanai, materi ✁ l u Griezes momenta ierobežot js iesl g sies, kad b no ✍ e mšanai vai atskald ✡ š anai) ✂...
 • Page 29 DROŠU un UZTICAMU darb b u, ✁ ✂ remontdarbus, apkopi un regul šanu uzticiet veikt tikai Urbšana kok ✠ vai met ✠ l ✠ Makita pilnvarotam apkopes centram un vienm r Att.19 izmantojiet tikai Makita rezerves da a s. Att.20 ✆...
 • Page 30 ENG303-1 Darbinis režimas : kalamasis betono gr ✍ ž imas, 10 ✓ g aliotasis atstovas Europoje: mm skersmuo ir 100 mm gylis Makita International Europe Ltd. Vibracijos emisija (a ): 14.5 m/s Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 h,HD...
 • Page 31 All manuals and user guides at all-guides.com 8JD, ENGLAND (ANGLIJA) SAUGOKITE ŠIAS GEB007-2 INSTRUKCIJAS. Konkre ios saugos taisykl ✁ NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas J IMAS: ✎ ✏ g yjamas pakartotinai naudojant) susilpnint griežt ✂ ✄ ☎ l NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykli ✝...
 • Page 32: Veikimo Aprašymas

  All manuals and user guides at all-guides.com Niekada nekraukite galo k rautos Nevalykite lemput s skiedikliu ar benzinu. Tokie • ✁ ✠ akumuliatoriaus kaset s. tirpikliai gali j sugadinti. ✞ didelis k rovimas trumpina ✁ Atbulin ✡ s eigos jungimas akumuliatoriaus eksploatacijos laik ✂...
 • Page 33 All manuals and user guides at all-guides.com Nuspauskite fisuojam j mygtuk ir pasukite veikimo M ESIO: ✝ ✝ ✁ režimo keitimo ranenk taip, kad rodykl Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdami ✂ ✟ ✂ ✆ ☎ • ties simboliu. Patikrinkite, ar gr ž...
 • Page 34: Technin ✎ Prieži ✏ R A

  ✄ ☎ ☞ ☞ ✄ ☞ ☞ našumas d l to nepadid ☎ ☎ turi g aliotasis kompanijos „Makita" technin s prieži r os ✝ ☎ ✄ ž imas arba metal centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" ✠...
 • Page 35: Tehnilised Andmed

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAAPAN Vibratsiooni emissioon (a ) : 11 m/s h,CHeq Volitatud esindaja Euroopas: Määramatus (K): 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Töörežiim: betooni löökpuurimine, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 diameeter ja 100 mm sügavus...
 • Page 36 All manuals and user guides at all-guides.com GEB007-2 14. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu Ohutuse erijuhised sissehingamise nahaga kokkupuute ÄRGE laske mugavusel või toote vältimiseks. Järgige materjali tarnija kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva ohutusalast teavet. kasutuse jooksul) asendada vankumatut puurvasara HOIDKE JUHEND ALLES.
 • Page 37 All manuals and user guides at all-guides.com Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. MÄRKUS: Liigne laadimine lühendab aku kasutusiga. Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks • Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et C. Laske kuumal akukassetil enne lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral laadimist maha jahtuda.
 • Page 38 All manuals and user guides at all-guides.com Vajutage lukustusnupp alla ja keerake töörežiimi HOIATUS: muutmise nupp sümbolile . Seejärel veenduge, et Niipea, kui väändemomendi piirik rakendub, • otsak on kindlalt paigas, proovides seda pisut keerata. lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida tööriista enneaegset kulumist.
 • Page 39 Joon.20 reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadruni moodulit. teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine". TARVIKUD Seadke töörežiimi muutmise nupp nii, et osuti näitaks sümbolile...
 • Page 40 , 10 ): 14.5 / h,HD (K): 1.5 / ENG301-1 ): 3 / ENG102-1 ( ): 1.5 / ENH102-7 (A), ; BHR202 EN60745-2-6: ) : 87 ) : 98 dB(A) ( ): 3 EN60745, EN55014 ENG215-1 2004/108/EC, 98/37/EC. CE2007 EN60745-2-6:...
 • Page 41 All manuals and user guides at all-guides.com Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN ( Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND ( GEB007-2 ENC007-2 , (2)
 • Page 42 All manuals and user guides at all-guides.com • • • • 50 C (122 F). • • " ", 10 C • 40 C ( 50 F 104 F). 10-15...
 • Page 43 All manuals and user guides at all-guides.com ✂ ✁ ✄ ☎ ✆ ✝ ✞ ✁ ☎ ✂ ❁ ❅ ❆ ❇ ✂ ❁ ❅ ❈ ❆ ❅ ❉ ❊ • • ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✍ ✎ ✏ ✑ ✒ ✠ ✎ ✓ ✎ ✔ ✑ ✕ ✖ ✗ ✌ ✘ ☞ ✙ ☛ ✚ ✛ ✠ ✑ ✕ ✛ ✜ ✢ ✙ ✍ ✛ ✠ ✭...
 • Page 44 All manuals and user guides at all-guides.com • • 006382...
 • Page 45 ✻ ✗ ✑ ★ ✑ ✱ ✘ ✗ ✏ ✣ ✛ ✢ ✘ ✎ ✗ ✛ ✧ Makita, ✎ ✛ ✎ ✏ ✑ ✒ ✓ ✔ ✑ ✢ ✤ ✚ ✛ ✘ ★ ✗ ✑ ✒ ✓ ✧ ✑ ✎ ★ ✘ ✚ ✚ ✜ ❁ ✯ ✤ ✎ ✗ ✘ ✖...
 • Page 46 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 47 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 48 All manuals and user guides at all-guides.com...
 • Page 49 All manuals and user guides at all-guides.com ▼ ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✝ ✞ ✆ ✝ ✄ ✂ ✆ ✟ ✠ ✟ ✡ ✆ ☛ ✠ ✂ ☞ ✌ ✂ ☛ ✍ ✞ ✟ 884810-986...
 • Page 50 All manuals and user guides at all-guides.com Сетевые фильтры и Шуруповерты Цифровые Сверла и буры Наборы ручных удлинители электрические измерительные инструментов инструменты Строительные степлеры Миксеры строительные Реноваторы Переносные светильники Разметочные карандаши, и пистолеты маркеры, шнуры...

Table of Contents