Download Print this page

Philips SCD525/00 User Manual

Philips avent dect baby monitor scd525/00
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Register your product and get support at
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
Käyttöopas
FI
FR Mode d'emploi
5
IT
20
NL Gebruiksaanwijzing
34
NO Brukerhåndbok
50
PT Manual do utilizador
68
SV Användarhandbok
84
TR Kullanım kılavuzu
98
Manuale utente
SCD525
113
128
143
157
172
186

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips SCD525/00

  Related Manuals for Philips SCD525/00

  Summary of Contents for Philips SCD525/00

 • Page 1 Register your product and get support at EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario Käyttöopas FR Mode d’emploi Manuale utente NL Gebruiksaanwijzing NO Brukerhåndbok 50 PT Manual do utilizador SV Användarhandbok TR Kullanım kılavuzu SCD525 186...
 • Page 5: General Description (Fig. 1)

  1 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome. Philips AVENT is dedicated to producing caring, reliable products that give parents the reassurance they need. This Philips AVENT baby...
 • Page 6 3 Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. 3.0.1 Danger • Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. • Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it.
 • Page 7: Preparing For Use

  Dispose of non-rechargeable batteries and rechargeable batteries properly (see chapter ‘Environment’). 3.0.6 Electromagnetic fields (EMF) This Philips AVENT appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8: Parent Unit

  4.2 Parent unit 4.2.1 Operation on rechargeable batteries The parent unit comes with two rechargeable NiMh AAA 850mAh batteries. Charge the parent unit before you use it for the first time or when the parent unit indicates that the batteries are low (the empty battery symbol flashes on the display and the parent unit beeps).
 • Page 9: Adjusting Loudspeaker Volume

  • After 2 seconds the message ‘Linked’ disappears and the temperature value is shown on the display. (Fig. 17) • If no connection is established, the LINK light on the parent unit flashes red. The parent unit beeps from time to time and the message ‘Searching’...
 • Page 10: Talk Function

  6.2 Talk function You can use the TALK button on the parent unit to talk to your baby (e.g. to comfort your baby). Press and hold the TALK button and talk clearly into the microphone from a distance of 15-30cm (Fig. 23). •...
 • Page 11: Menu Options

  7 Menu options All functions can be operated on the parent unit, but some functions can also be operated on the baby unit. 7.1 Menu operation - general explanation Note: Menu functions can only be operated when a connection has been established between the baby unit and the parent unit.
 • Page 12: Sound Alert On/Off

  7.4 Lullaby function 7.4.1 Selecting a lullaby Select ‘Lullaby’ with the + and - buttons. Press the OK button to confirm. Press the + button once or several times to select one of the five lullabies from the list or to select ‘Play All’.
 • Page 13: Setting Room Temperature Range

  7.7 Setting room temperature range Note: You can only adjust the temperature range in the menu of the parent unit. A baby will sleep comfortably in a room heated to a temperature between 16°C and 20°C. This is important, since a baby cannot regulate its body temperature as well as an adult.
 • Page 14: Reset Function

  7.10 Reset function This function in the menu of the parent unit allows you to reset both the parent unit and the baby unit to the default settings at the same time. You can use this function if problems occur that you cannot solve by following the suggestions in chapter ‘Frequently asked questions’.
 • Page 15: Maintenance

  We strongly advise you to use Philips non- rechargeable batteries. 11.1.2 Adapter Only replace the adapter of the baby unit with an adapter of the original type.You can order a new adapter from your dealer or a Philips service centre. • UK only: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 16: Guarantee And Service

  13 Guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips AVENT website at www.philips.com/welcome or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet.
 • Page 17 Why does the LINK light on the parent unit light up red continuously and why is the message ‘Searching’ shown on the display? • The baby unit and the parent unit are out of range of each other. Move the parent unit closer to the baby unit.
 • Page 18 Why do the non-rechargeable batteries of the baby unit run low quickly? • The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too high, which causes the baby unit to transmit more often. Decrease the microphone sensitivity level in the menu of the parent unit.
 • Page 19 Why doesn’t battery symbol appear on the display of the parent unit when I start to recharge the parent unit? • It may take a few minutes before the battery symbol appears on the display of the parent unit when you charge the parent for the first time or after a long period of disuse.
 • Page 20: Generel Beskrivelse (Fig. 1)

  1 Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Philips AVENT udvikler og producerer pålidelige produkter, der kan give forældre den tryghed, de har brug for.
 • Page 21 3 Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. 3.0.1 Fare • Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. • Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på...
 • Page 22 Sæt det store apparatstik i babyenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt (fig. 2). 4.1.2 Brug med ikke-genopladelige batterier Babyenheden benytter fire 1,5 V batterier af typen R6 AA (medfølger ikke). Vi anbefaler Philips LR6 PowerLife-batterier. Anvend ikke genopladelige batterier, da babyenheden ikke har nogen ladefunktion.
 • Page 23: Sådan Bruges Apparatet

  4.2 Forældreenhed 4.2.1 Brug med genopladelige batterier Forældreenheden leveres med to genopladelige NiMh AAA 850 mAh-batterier. Oplad forældreenheden, før den tages i brug første gang, eller når forældreenheden angiver, at batteriet er afladet (symbolet med det tomme batteri blinker på displayet, og forældreenheden bipper).
 • Page 24: Placering Af Babyalarmen

  • Displayet tænder, og batterisymbolet vises i displayet (fig. 14). • LINK-indikatoren blinker rødt, og meddelelsen “Searching” vises i displayet. (fig. 15) LINK-indikatoren på forældreenheden • bliver grøn og lyser konstant, når der er etableret forbindelse mellem babyenheden og forældreenheden. Meddelelsen “Linked”...
 • Page 25: Lys, Som Indikerer Lydniveau

  Bemærk: hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger enhederne mere strøm. 6.2 Talefunktion Du kan bruge TALK-tasten på forældreenheden, hvis du vil snakke med barnet (f.eks. for at trøste det). Tryk på TALK-tasten, og hold den inde, og tal tydeligt ind i mikrofonen på...
 • Page 26 6.7 Alarm for overskredet rækkevidde Når forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde, bipper forældreenheden fra tid til anden, og meddelelserne “Searching” (Søger) og “Not linked” (Ingen forbindelse mellem enhederne) vises i displayet. LINK-indikatoren på forældreenheden blinker rødt. Bemærk: Meddelelsen “Not Linked” (Ingen forbindelse mellem enhederne) vises også...
 • Page 27 7.3 Natlys tændt/slukket Vælg “Light” (Lys) med tasterne + og -. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. hvis natlyset er slukket, vises “On?” (Til) på displayet. Tryk på OK for at tænde natlyset. hvis natlyset er tændt, vises “Off?” (Fra) på displayet.
 • Page 28 Vælg “Alert settings” (Alarmindstillinger) med tasterne + og -. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. Vælg “Sound alert” (Lydalarm) med tasterne + og -. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. hvis alarmen er slået fra, vises “On?” (Til) på displayet. Tryk på OK for at slå alarmen til. hvis alarmen er slået til, vises “Off?”...
 • Page 29 7.9 Indstilling af temperaturskala Bemærk: Det er kun muligt at indstille temperaturniveauet i menuen på forældreenheden. Du kan indstille temperatureskalaen til Celsius (C) eller Fahrenheit (F). Vælg “Settings” (Indstillinger) med tasterne + og -. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. Vælg “Temp scale”...
 • Page 30 Vi anbefaler, at du anvender Philips’ genopladelige batterier. 11.2.2 Adapter Udskift kun adapteren til forældreenhedens oplader med en original type. Du kan bestille en ny adapter fra din forhandler eller et Philips Kundecenter. • Kun Storbritannien: SSA-5W-09 UK 075050F •...
 • Page 31: Reklamationsret Og Service

  (fig. 35) 13 Reklamationsret og service hvis der opstår behov for service eller oplysninger eller ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENTs hjemmeside på adressen www.philips. com/welcome eller det lokale Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i den vedlagte “WorldWide Guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 32 Hvorfor blinker batteriindikatoren på babyenheden rødt? • De ikke-genopladelige batterier i babyenheden er ved at være tomme. Udskift de ikke- genopladelige batterier, eller slut babyenheden til lysnettet (se kapitlet “Klargøring”). Hvorfor bipper forældreenheden? • hvis forældreenheden bipper, mens LINK- indikatoren lyser rødt, og meddelelsen “Searching”...
 • Page 33 Hvorfor overstiger opladningstiden på forældreenheden 8 timer? • Forældreenheden er muligvis tændt under opladningen. Sluk for forældreenheden under opladningen. Den specificerede rækkevidde på babyalarmen er 330 meter. Hvorfor kan min babyenhed kun klare en meget kortere afstand? • Den specificerede rækkevidde gælder kun udendørs under åben himmel. Inde i huset begrænses rækkevidden af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem enhederne.
 • Page 34: Allgemeine Be- Schreibung (Abb. 1)

  Philips AVENT! Um den Support von Philips AVENT optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/ welcome. Philips AVENT hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eltern von Babys und Kleinkindern zuverlässige Produkte zu bieten, die ihnen die beruhigende Gewissheit verschaffen, die sie brauchen.
 • Page 35 3 Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. 3.0.1 Gefahr • Tauchen Sie keinen Teil des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können.
 • Page 36: Für Den Gebrauch Vorbereiten

  Steckdose (Abb. 2). 4.1.2 Batteriebetrieb Die Babyeinheit benötigt vier Batterien vom Typ 1,5 V R6 AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen den Einsatz von Philips LR6 PowerLife-Batterien. Verwenden Sie keine Akkus, da die Babyeinheit über keine Ladefunktion verfügt.
 • Page 37 Warnhinweis: Ziehen Sie die Babyeinheit aus der Steckdose, und achten Sie darauf, dass Ihre Hände und die Einheit beim Einsetzen der Batterien vollkommen trocken sind. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung. (Abb. 3) Setzen Sie vier Batterien ein (Abb. 4). Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Polung (+ bzw.
 • Page 38: Das Gerät Benutzen

  5 Das Gerät benutzen Stellen Sie die Eltern- und die Babyeinheit im selben Raum auf, um die Verbindung zu überprüfen (Abb. 10). Die Babyeinheit muss dabei mindestens 1 Meter von der Elterneinheit entfernt sein. halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 an der Babyeinheit gedrückt, bis die grüne Betriebsanzeige aufleuchtet.
 • Page 39: "Talk"-Funktion (Sprechfunktion)

  6 Produktmerkmale Die folgenden Funktionen werden im Kapitel “Menüoptionen” beschrieben, da sie nur über das Menü der Elterneinheit bedient werden können: • Die Mikrofonempfindlichkeit einstellen • Signalton ein-/ausschalten • Den Zimmertemperaturbereich einstellen (Mindest- und höchsttemperatur) • Das Temperatursignal ein-/ausschalten • Den ECO-Modus (Ökomodus) ein-/ ausschalten •...
 • Page 40: Die Elterneinheit Rufen

  Drücken Sie zum Ausschalten des Nachtlichts erneut die Nachtlichttaste Q. • Das Nachtlicht wird langsam dunkler, bevor es sich ganz ausschaltet. Q wird nicht mehr auf dem Display der • Elterneinheit angezeigt. Tipp: Schalten Sie das Nachtlicht aus, wenn Sie die Babyeinheit mit Batterien betreiben.
 • Page 41 Wählen Sie über die Taste + bzw. - die gewünschte Menüoption (Abb. 29). Hinweis: Der Pfeil zeigt an, in welche Richtung Sie navigieren können. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste) (Abb. 30). Zur Auswahl der gewünschten Einstellung verwenden Sie die Tasten + bzw. -. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste).
 • Page 42: Signalton Ein-/Ausschalten

  7.4 Schlaflied-Funktion 7.4.1 Auswählen eines Schlaflieds Wählen Sie über die Tasten + und - die Option “Schlaflied” aus. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste). Drücken Sie die Taste + einmal oder mehrmals, um aus der Liste eines der fünf Schlaflieder oder “Play All” (Alle spielen) auszuwählen.
 • Page 43 Bei eingeschaltetem Signalton ertönt an der Elterneinheit ein akustisches Signal, sobald bei ausgeschalteter Lautstärke die vierte Geräuschpegelanzeige blau aufleuchtet. Außerdem schaltet sich die Display-hintergrundbeleuchtung der Elterneinheit ein, und das Signalton- Symbol (q) blinkt auf dem Display. Wählen Sie über die Tasten + und - die Option “Alert Settings”...
 • Page 44: Reset-Funktion

  sinkt. Außerdem schaltet sich die Display- hintergrundbeleuchtung der Elterneinheit ein, und “high” (hoch) bzw. “Low” (Niedrig) erscheint auf dem Display. Wenn keine Mindest- oder höchsttemperatur eingestellt wurde, ertönt das Temperaturwarnsignal, wenn die Raumtemperatur unter 14 °C sinkt oder über 35 °C steigt. Wählen Sie über die Tasten + und - die Option “Temperature”...
 • Page 45: Reinigung Und Pflege

  8 Zubehör 8.1 Gürtel-Clip und Halstrageband Sind die Akkus der Elterneinheit ausreichend aufgeladen, können Sie die Einheit überall im und um das haus mitnehmen. Befestigen Sie die Elterneinheit dazu entweder mithilfe des Gürtel-Clips an Ihrem Gürtel oder am hosen- bzw. Rockbund oder hängen Sie sie sich am halstrageband um den hals.
 • Page 46: Garantie Und Kundendienst

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips AVENT Website (www.philips.com/welcome), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service- Center in Ihrem Land in Verbindung. Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips händler.
 • Page 47: Häufig Gestellte Fragen

  Dieses Kapitel enthält die am häufigsten zu diesem Gerät gestellten Fragen. Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Was ist der ECO-Modus (Ökomodus)? Wie trägt dieser Modus zum Schutz der Umwelt bei? •...
 • Page 48 Warum ertönt aus dem Gerät ein Pfeifton? • Möglicherweise stehen die beiden Einheiten zu nah beieinander. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 1 Meter zwischen Eltern- und Babyeinheit eingehalten haben. • Möglicherweise ist die Lautstärke der Elterneinheit zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Lautstärke.
 • Page 49 Für das Babyphone wird ein Empfangsbereich von 330 Metern angegeben. Warum funktioniert mein Babyphone nur in einem erheblich kleineren Bereich? • Der angegebene Empfangsbereich gilt nur für den Betrieb im Freien. Innerhalb des hauses ist der Empfang durch Anzahl und Beschaffenheit der Wände bzw. Decken begrenzt, die zwischen den beiden Einheiten liegen.
 • Page 50: Γενική Περιγραφή (Εικ. 1)

  1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips AVENT! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips AVENT, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Η Philips AVENT είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων φροντίδας...
 • Page 51 3 Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 3.0.1 Κίνδυνος • Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος του βρεφικού μόνιτορ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου...
 • Page 52: Μονάδα Μωρού

  να απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όπως προβλέπεται (βλ. κεφάλαιο “Περιβάλλον”). 3.0.6 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips AVENT συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η...
 • Page 53: Μονάδα Γονέα

  μπαταρίες Η μονάδα μωρού λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες R6 AA 1,5V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες LR6 PowerLife της Philips. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς η μονάδα μωρού δεν διαθέτει λειτουργία φόρτισης. Τοποθετήστε μπαταρίες στη μονάδα μωρού...
 • Page 54: Χρήση Της Συσκευής

  • Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται το σύμβολο γεμάτης μπαταρίας T. • Όταν φορτίζετε τη μονάδα γονέα για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης, απενεργοποιήστε την και αφήστε την να φορτιστεί για τουλάχιστον...
 • Page 55: Ρύθμιση Έντασης Ηχείου

  Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα εντός της εμβέλειας λειτουργίας της μονάδας μωρού. Φροντίστε ώστε να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη μονάδα μωρού, ώστε να αποφύγετε φαινόμενα ακουστικής ανάδρασης (Εικ. 10). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια λειτουργίας, δείτε παρακάτω την...
 • Page 56 6.2 Λειτουργία Talk (Ομιλίας) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί TALK (Ομιλία) στη μονάδα γονέα για να μιλήσετε στο μωρό σας (π.χ. για να το ηρεμήσετε). Κρατώντας πατημένο το κουμπί TALK (Ομιλία), μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο από απόσταση 15-30 εκ (Εικ. 23). • Η...
 • Page 57: Ειδοποίηση Εκτός Εμβέλειας

  Για να επιλέξετε διαφορετικό νανούρισμα ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή κάποιου νανουρίσματος: (Εικ. 27) • Πατήστε το κουμπί νανουρίσματος K στη μονάδα μωρού. • Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για να αρχίσει το επόμενο νανούρισμα. • Εάν επιθυμείτε διαφορετικό νανούρισμα, πατήστε ξανά το κουμπί νανουρίσματος K στη...
 • Page 58 Σημείωση: Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ, όταν χρησιμοποιείται στη λειτουργία ECO, είναι 260 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές, αυτή η εμβέλεια ενδέχεται να είναι μικρότερη. Επιλέξτε “ECO mode” (Λειτουργία ECO) με...
 • Page 59 Αν δεν συνεχίσετε την αναπαραγωγή του νανουρίσματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, η λειτουργία νανουρίσματος απενεργοποιείται αυτόματα. Το μήνυμα “Paused” (Παύση) και το σύμβολο νανουρίσματος εξαφανίζονται από την οθόνη. 7.4.4 Διακοπή νανουρίσματος Πατήστε το κουμπί + για να επιλέξετε “Stop” (Διακοπή) από τη λίστα. Πατήστε...
 • Page 60 7.7 Ρύθμιση εύρους της θερμοκρασίας δωματίου Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της θερμοκρασίας μόνο από το μενού της μονάδας γονέα. Ένα μωρό θα κοιμάται άνετα σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 20°C. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ένα μωρό δεν μπορεί να ρυθμίσει...
 • Page 61 7.9 Ρύθμιση κλίμακας θερμοκρασίας Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα της θερμοκρασίας μόνο από το μενού της μονάδας γονέα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα της θερμοκρασίας είτε σε Κελσίου (C) είτε σε Φαρενάιτ (F). Επιλέξτε “Settings” (Ρυθμίσεις) με τα κουμπιά + και -. Πατήστε...
 • Page 62: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  11.1.2 Μετασχηματιστής Αντικαθιστάτε τον μετασχηματιστή της μονάδας μωρού μόνο με γνήσιο. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο μετασχηματιστή από τον αντιπρόσωπό σας ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. • Μόνο στο Ην.Βασίλειο: SSA-5W-09 UK 075040F • Σε άλλες χώρες: SSA-5W-09 EU 075040F...
 • Page 63: Εγγύηση Και Επισκευή

  την τοποθεσία της Philips AVENT στη διεύθυνση www.philips.com/welcome ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας...
 • Page 64 Γιατί η λυχνία λειτουργίας της μονάδας μωρού και η λυχνία LINK (Σύνδεση) της μονάδας γονέα δεν ανάβουν όταν πατάω τα κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των μονάδων; • Ενδέχεται οι μπαταρίες της μονάδας γονέα να έχουν αδειάσει και η μονάδα γονέα να μην είναι συνδεδεμένη στη βάση φόρτισης. Εισαγάγετε το μικρό βύσμα της συσκευής στη βάση φόρτισης, συνδέστε το μετασχηματιστή της βάσης φόρτισης στην πρίζα...
 • Page 65 Γιατί η συσκευή παράγει έναν διαπεραστικό ήχο; • Ενδέχεται οι μονάδες να βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη. Φροντίστε η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου η μια από την άλλη. • Ενδέχεται η ένταση του ήχου στη μονάδα γονέα...
 • Page 66 Γιατί ο χρόνος φόρτισης της μονάδας γονέα υπερβαίνει τις 8 ώρες; • Ενδέχεται η μονάδα γονέα να έχει ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η καθορισμένη εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ είναι 330 μέτρα/1000 πόδια. Γιατί το δικό μου βρεφικό μόνιτορ καλύπτει πολύ μικρότερη απόσταση από την καθορισμένη; • Η καθορισμένη εμβέλεια ισχύει μόνο για υπαίθριους εξωτερικούς χώρους. Μέσα στο σπίτι, η εμβέλεια λειτουργίας περιορίζεται από...
 • Page 67 Γιατί το σύμβολο μπαταρίας δεν εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας γονέα όταν αρχίζω να επαναφορτίζω τη μονάδα γονέα; • Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη της μονάδας γονέα, όταν φορτίζετε τη μονάδα για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης.
 • Page 68: Unidad Del Beb

  1 Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips AVENT. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips AVENT le ofrece, registre su producto en www.philips.com/ welcome. Philips AVENT se dedica a la fabricación de productos fiables para el cuidado del bebé, que...
 • Page 69 3 Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. 3.0.1 Peligro • No sumerja nunca ninguna parte del vigilabebés en agua u otros líquidos. • No coloque el aparato en un lugar en el que le pueda caer o salpicar agua o cualquier otro líquido.
 • Page 70: Preparación Para Su Uso

  (consulte el capítulo “Medio ambiente”). 3.0.6 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips AVENT cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los...
 • Page 71: Unidad De Padres

  Advertencia: Desenchufe la unidad del bebé y, cuando vaya a poner las pilas no recargables, asegúrese de que sus manos y la unidad estén secas. Quite la tapa del compartimento para pilas no recargables. (fig. 3) Inserte cuatro pilas no recargables (fig. 4). Nota: Asegúrese de que los polos + y - estén en la posición correcta.
 • Page 72: Uso Del Aparato

  5 Uso del aparato Coloque la unidad de padres y la unidad del bebé en la misma habitación para probar la conexión (fig. 10). Coloque la unidad del bebé a una distancia de al menos 1 metro de la unidad de padres. Mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado 3 de la unidad del bebé...
 • Page 73 6 Características Las siguientes características se describen en el capítulo “Opciones del menú”, ya que sólo se pueden seleccionar en el menú de la unidad de padres: • Ajuste de la sensibilidad del micrófono • Activación/desactivación de la alerta sonora •...
 • Page 74: Opciones Del Menú

  • La luz de compañía se atenúa gradualmente antes de apagarse por completo. • Q desaparece de la pantalla de la unidad de padres. Consejo: Cuando utilice la unidad del bebé con pilas no recargables, apague la luz de compañía. De esta manera ahorrará...
 • Page 75: Modo Eco (Ecológico)

  Utilice los botones - y + para seleccionar la opción del menú deseada (fig. 29). Nota: La flecha indica la dirección en la que puede desplazarse. Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar (fig. 30). Utilice los botones + y - para seleccionar la opción que desee.
 • Page 76: Ajuste De La Sensibilidad Del Micrófono

  Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar. Cuando haya seleccionado una de las cinco nanas, ésta se reproduce cinco veces seguidas. Al seleccionar “Play All” (Reproducir todo), se reproducen las cinco nanas una vez. 7.4.2 Cambio de nana Pulse el botón + para elegir otra nana de la lista.
 • Page 77 7.7 Ajuste del rango de temperaturas de la habitación Nota: Sólo puede ajustar el rango de temperaturas en el menú de la unidad de padres. El bebé dormirá más cómodo en una habitación con una temperatura entre 16 °C y 20 °C. Esto es muy importante, ya que un bebé...
 • Page 78: Función De Reinicio

  7.9 Ajuste de la escala de temperaturas Nota: Sólo puede ajustar la escala de temperaturas en el menú de la unidad de padres. Puede ajustar la escala de temperaturas en grados Centígrados (C) o Fahrenheit (F). Seleccione “Settings” (Ajustes) con los botones + y -.
 • Page 79: Limpieza Y Mantenimiento

  11.1.2 Adaptador de corriente Sustituya el adaptador de la unidad del bebé únicamente por otro del modelo original. Puede solicitar un adaptador nuevo a su distribuidor o a un centro de servicio Philips. • Sólo en el Reino Unido: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 80: Medio Ambiente

  (fig. 35) 13 Garantía y servicio Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips AVENT en www. philips.com/welcome, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
 • Page 81 ¿Por qué el piloto LINK (Conexión) de la unidad de padres se ilumina en rojo continuamente y aparece el mensaje “Searching” (Buscando) en la pantalla? • La unidad del bebé y la unidad de padres están fuera del alcance de funcionamiento. Acerque la unidad de padres a la del bebé.
 • Page 82 ¿Por qué se agotan tan rápidamente las pilas no recargables de la unidad del bebé? • Es posible que el ajuste del nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé sea demasiado alto y esto hace que la unidad del bebé...
 • Page 83 Se supone que el tiempo de funcionamiento de la unidad de padres es de al menos 24 horas. ¿Por qué el de mi unidad de padres es menor? • Al cargar por primera vez la unidad de padres, el tiempo de funcionamiento será inferior a 24 horas.
 • Page 84 1 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips AVENT on sitoutunut valmistamaan turvallisia tuotteita, joihin vanhemmat voivat luottaa. Tämän Philips AVENT -itkuhälyttimen ansiosta voit olla rauhallisin mielin kellon ympäri, sillä...
 • Page 85 3 Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 3.0.1 Vaara • Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. • Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. •...
 • Page 86: Käyttöönoton Valmistelu

  Älä jätä tyhjiä paristoja lapsen yksikköön. • hävitä paristot ja akut asianmukaisesti (katso kohta Ympäristöasiaa). 3.0.6 Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips AVENT -laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 87 Huomautus: Jos akut ovat täysin tyhjät, vanhemman yksikön virta katkeaa automaattisesti ja yhteys lapsen yksikköön katkeaa. Poista akkulokeron kansi (Kuva 6). Aseta ladattavat akut paikalleen (Kuva 7). Huomautus: Varmista, että akkujen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan. Aseta kansi takaisin paikalleen (Kuva 8). Liitä...
 • Page 88: Itkuhälyttimen Sijoittaminen

  5.1 Itkuhälyttimen sijoittaminen Aseta lapsen yksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle lapsesta (Kuva 19). Sijoita vanhemman yksikkö lapsen yksikön kuuluvuusalueelle. Varmista, että se on vähintään 1 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä äänen kierron välttämiseksi (Kuva 10). Lisätietoja kuuluvuusalueesta on jäljempänä kohdassa Kuuluvuusalue. 5.1.1 Kuuluvuusalue Itkuhälyttimen kuuluvuusalue on enintään 330 metriä...
 • Page 89: Äänenvoimakkuuden Merkkivalot

  6.3 Äänenvoimakkuuden merkkivalot Vanhemman yksikkö valvoo lastenhuoneen äänitasoa, ja äänen tasovalo syttyy, jos jotain ääntä kuuluu. Jos lapsi itkee, äänen tasovalo syttyy vanhemman yksikössä. • Niin kauan kuin lapsen yksikkö ei havaitse ääntä, vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden merkkivalot eivät pala. • Kun lapsen yksikkö...
 • Page 90 7 Valikon asetukset Kaikkia vanhemman yksikön toimintoja voi käyttää, mutta myös joitakin lapsen yksikön toimintoja voi käyttää. 7.1 Valikon käyttö - yleisohjeet Huomautus: Valikkotoimintoja voidaan käyttää vain, kun lapsen ja vanhemman yksikön välinen yhteys on muodostettu. Avaa valikko painamalla MENU (valikko) -painiketta (Kuva 28).
 • Page 91: Mikrofonin Herkkyyden Säätäminen

  7.4 Kehtolaulutoiminto 7.4.1 Kehtolaulun valitseminen Valitse plus- tai miinuspainikkeella Lullaby (Kehtolaulu). Vahvista OK-painikkeella. Selaa viiden kehtolaulun luetteloa painamalla +-painiketta tai valitse Play All (Toista kaikki). Vahvista OK-painikkeella. Kun olet valinnut yhden viidestä kehtolaulusta, se toistetaan 5 kertaa peräkkäin. Kun valitset Play all (Toista kaikki), kaikki 5 kehtolaulua toistetaan kerran.
 • Page 92 • Jos olet ottanut äänihälytyksen käyttöön, vanhemman yksikön näyttöön tulee äänihälytyksen kuvake ( q). 7.7 Huonelämpötila-alueen asettaminen Huomautus: voit vain säätää lämpötila-alaa vanhemman yksikön valikossa. Nukkuvalle lapselle sopiva lämpötila on 16–20 °C. Tämä on tärkeää, sillä lapsi ei voi säädellä ruumiinlämpöään yhtä...
 • Page 93 7.10 Palautustoiminto Tämä vanhemman yksikön valikkotoiminto mahdollistaa sekä vanhemman että lapsen yksikön asetusten palauttamisen oletusasetuksiin samanaikaisesti. Käytä tätä toimintoa, jos Tavallisimmat kysymykset -luvussa annetut vastaukset eivät auta. Valitse plus- tai miinuspainikkeella Settings (Asetukset). Vahvista OK-painikkeella. Valitse plus- tai miinuspainikkeella Reset (Palauta).
 • Page 94: Puhdistus Ja Hoito

  9 Puhdistus ja hoito Varoitus: Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä veteen äläkä puhdista niitä juoksevan veden alla. Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita. Jos lapsen yksikkö on liitetty sähköverkkoon, irrota pistoke pistorasiasta, ja irrota vanhemman yksikkö laturista. Puhdista vanhemman ja lapsen yksikkö...
 • Page 95: Takuu Ja Huolto

  (Kuva 35) 13 Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/welcome tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 96 Miksi lapsen yksikön paristojen merkkivalo vilkkuu punaisena? • Lapsen yksikön paristojen virta on vähissä. Vaihda paristot tai kytke lapsen yksikkö verkkovirtaan (lisätietoja on kohdassa Käyttöönotto). Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki? • Jos vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki yhteyden LINK (yhteys) -merkkivalon palaessa punaisena ja näytössä...
 • Page 97 Miksi vanhemman yksikön lataamiseen kuluu yli 8 tuntia? Vanhemman yksikön virta saattaa olla kytkettynä lataamisen aikana. Katkaise yksikön virtaa lataamisen ajaksi. Itkuhälyttimen kuuluvuusalueeksi on määritetty 330 metriä. Miksi itkuhälyttimeni varsinainen kuuluvuusalue on paljon pienempi? • Kyseinen kuuluvuusalue koskee vain ulkotiloja. Talon sisällä...
 • Page 98 1 Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips AVENT ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips AVENT, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome. Philips AVENT s’est engagé à fabriquer des produits pour bébé fiables afin de fournir aux parents toute l’assurance dont ils ont besoin.
 • Page 99 3 Important Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. 3.0.1 Danger • Ne plongez jamais l’écoute-bébé dans l’eau ou dans tout autre liquide. • Placez l’appareil à l’abri de toute source d’eau ou d’autre liquide afin de le protéger contre les risques d’éclaboussure ou de fuite.
 • Page 100: Avant L'utilisation

  à la législation en vigueur (voir chapitre « Environnement »). 3.0.6 Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips AVENT est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 101: Unité Parents

  Avertissement : Débranchez l’unité bébé et veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles non rechargeables. Enlevez le couvercle du compartiment des piles non rechargeables. (fig. 3) Insérez quatre piles non rechargeables (fig. 4). Remarque : Veillez à...
 • Page 102: Utilisation De L'appareil

  5 Utilisation de l’appareil Placez l’unité parents et l’unité bébé dans la même pièce afin de tester la connexion (fig. 10). Assurez-vous que la distance entre les deux unités est d’au moins 1 mètre. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt 3 de l’unité...
 • Page 103: Caractéristiques

  6 Caractéristiques Les fonctionnalités suivantes sont décrites au chapitre « Options de menu ». Elles ne peuvent être activées qu’à partir du menu de l’unité parents : • Réglage de la sensibilité du microphone • Activation/désactivation de l’alerte sonore • Réglage de la plage de température (températures minimale et maximale de la pièce)
 • Page 104: Options De Menu

  Conseil : Éteignez la veilleuse lorsque l’unité bébé fonctionne sur piles non rechargeables afin d’économiser de l’énergie. 6.5 Appel de l’unité parents Si vous avez égaré l’unité parents et que le son est désactivé, vous pouvez utiliser le bouton PAGE (Signal sonore d’appel) sonore de l’unité...
 • Page 105: Mode Éco

  Appuyez sur le bouton OK pour confirmer (fig. 30). Sélectionnez le réglage souhaité à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. • Le nouveau réglage clignote une fois. Le message « Saved » (Enregistré) clignote également une fois avant de disparaître.
 • Page 106 7.4.2 Sélection d’une autre berceuse Appuyez sur le bouton + pour choisir une autre berceuse dans la liste. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. 7.4.3 Interruption d’une berceuse Appuyez sur le bouton OK. • Le message « Paused » (Pause) apparaît sur l’afficheur.
 • Page 107 7.7 Réglage de la plage de température Remarque : La plage de température ne peut se régler que dans le menu de l’unité parents. Bébé doit dormir confortablement dans une pièce dont la température est comprise entre 16 °C et 20 °C.
 • Page 108: Fonction De Réinitialisation

  7.9 Réglage de l’échelle de température Remarque : L’échelle de température ne peut se régler qu’à partir du menu de l’unité parents. Vous pouvez choisir d’afficher la température en degrés Celsius (C) ou en degrés Fahrenheit (F). Sélectionnez « Settings » (Réglages) à l’aide des boutons + et -.
 • Page 109: Entretien

  Philips non rechargeables. 11.1.2 Adaptateur secteur Remplacez l’adaptateur de l’unité bébé par un adaptateur du même type. Vous pouvez vous procurer un nouvel adaptateur auprès de votre revendeur ou d’un Centre Service Agréé Philips. • Royaume-Uni uniquement : SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 110: Garantie Et Service

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez- vous sur le site Web de Philips AVENT à l’adresse www.philips.com/welcome ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de...
 • Page 111 Pourquoi le voyant de charge de l’unité bébé clignote-t-il en rouge ? Les piles non rechargeables de l’unité bébé sont faibles. Changez-les ou branchez l’unité bébé sur le secteur (voir le chapitre « Avant utilisation »). Pourquoi l’unité parents émet-elle un signal sonore ? •...
 • Page 112 Pourquoi la durée de charge de l’unité parents dépasse-t-elle les 8 heures ? • L’unité parents est peut-être restée allumée pendant le chargement. Éteignez-la lors du chargement. La portée nominale de l’écoute-bébé est de 330 mètres. Pourquoi mon écoute-bébé ne fonctionne-t-il qu’à...
 • Page 113 Philips AVENT si impegna a realizzare prodotti totalmente affidabili, così mamma e papà possono stare sempre tranquilli. Questo baby monitor di Philips AVENT vi consente di ascoltare sempre in modo chiaro i suoni emessi dal vostro bambino escludendo qualsiasi rumore di fondo. La...
 • Page 114 3 Importante Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri. 3.0.1 Pericolo • Non immergete alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi. • Non posizionate l’apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. •...
 • Page 115: Predisposizione Dell'apparecchio

  (vedere il capitolo “Tutela dell’ambiente”). 3.0.6 Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips AVENT è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale, l’apparecchio consente un utilizzo...
 • Page 116: Unità Genitore

  Avviso Scollegate l’unità bambino e assicuratevi che le vostre mani e l’unità siano asciutte quando inserite le batterie non ricaricabili. Rimuovete il coperchio del vano delle batterie non ricaricabili. (fig. 3) Inserite quattro batterie non ricaricabili (fig. 4). Nota: Controllate che i poli + e - siano nella posizione corretta.
 • Page 117: Modalità D'uso Dell'apparecchio

  5 Modalità d’uso dell’apparecchio Posizionate l’unità genitore e l’unità bambino nella stessa stanza per provare la connessione (fig. 10). Accertatevi che l’unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dall’unità genitore. Tenete premuto il pulsante on/off 3 dell’unità bambino fino a che non si illumina la spia di accensione verde.
 • Page 118 6 Caratteristiche Le seguenti funzioni sono descritte nel capitolo “Opzioni del menu”, poiché possono essere utilizzate solo tramite il menu dell’unità genitore: • Regolazione della sensibilità del microfono • Attivazione e disattivazione dell’allarme acustico • Impostazione dell’intervallo della temperatura della stanza (temperatura minima e massima) •...
 • Page 119: Come Localizzare L'unità Genitore

  Consiglio Quando l’unità bambino funziona a batterie non ricaricabili, spegnete la luce notturna per risparmiare energia. 6.5 Come localizzare l’unità genitore Se non ricordate dove avete lasciato l’unità genitore e il volume è disattivato, potete utilizzare il pulsante PAGE (AVVISO) dell’unità bambino per ritrovarla.
 • Page 120: Modalità Eco

  Per scegliere l’impostazione desiderata, utilizzate i pulsanti – e +. Premete il pulsante OK per confermare. • La nuova impostazione lampeggia una volta. Il messaggio “Saved” (Salvato) lampeggia una volta e scompare dal display. Per uscire dal menu, premete nuovamente il pulsante MENU.
 • Page 121: Regolazione Della Sensibilità Del Microfono

  Premete nuovamente il pulsante OK per riprendere la riproduzione. Se la ninnananna non viene riattivata entro 30 secondi, la funzione ninnananne si spegne automaticamente. Sul display scompaiono il messaggio “Paused” (In pausa) e l’icona della ninnananna. 7.4.4 Come interrompere una ninnananna Premete il pulsante + per selezionare “Stop”...
 • Page 122 7.7 Impostazione dell’intervallo di temperatura della stanza Nota: L’intervallo della temperatura può essere regolato solo tramite il menu dell’unità genitore. Un bambino dorme in maniera confortevole in una stanza con una temperatura tra i 16°C e i 20°C. Questo dato è importante poiché un bambino non è...
 • Page 123: Funzione Reset

  Selezionate “Settings” (Impostazioni) con i pulsanti + e -. Premete il pulsante OK per confermare. Selezionate “Temp scale” (Scala temperatura) con i pulsanti + e -. Premete il pulsante OK per confermare. Selezionare “Celsius” o “Fahrenheit” con i pulsanti + e -. 7.10 Funzione reset Questa funzione del menu dell’unità...
 • Page 124: Manutenzione

  Consigliamo vivamente l’uso di batterie non ricaricabili Philips. 11.1.2 Adattatore Sostituite l’adattatore dell’unità bambino con uno originale. Potete ordinarlo dal vostro rivenditore o da un centro assistenza Philips. • Solo Regno Unito: SSA-5W-09 UK 075040F • Altri paesi: SSA-5W-09 EU 075040F 11.2 Unità...
 • Page 125: Tutela Dell'ambiente

  (fig. 35) 13 Garanzia e assistenza Per assistenza, informazioni, o per qualunque dubbio o richiesta, visitate il sito web di Philips AVENT (www.philips.com/welcome), oppure contattate il centro assistenza clienti Philips nel vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate il foglietto della garanzia).
 • Page 126 Perché la spia della batteria dell’unità bambino lampeggia in rosso? • Le batterie non ricaricabili dell’unità bambino sono scariche. Sostituite le batterie non ricaricabili o collegate l’unità bambino a una presa di corrente (vedere il capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”). Perché l’unità genitore emette un segnale acustico? •...
 • Page 127 invia ininterrottamente dati all’unità genitore aumentando il consumo di energia. Questo fa sì che le batterie non ricaricabili dell’unità bambino si scarichino rapidamente. • È probabile che sia accesa la luce notturna. Se volete utilizzare la luce notturna, vi consigliamo di collegare l’unità...
 • Page 128: Algemene Beschrijving (Fig. 1)

  1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips AVENT! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/ welcome. Philips AVENT spant zich in om zorgzame, betrouwbare producten te maken die ouders de gerustheid geven die ze nodig hebben.
 • Page 129 3 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. 3.0.1 Gevaar • Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. •...
 • Page 130: Klaarmaken Voor Gebruik

  (fig. 2). 4.1.2 Gebruik van niet-oplaadbare batterijen De babyunit werkt op vier 1,5V R6 AA-batterijen (niet bijgeleverd). We raden u sterk aan om Philips LR6 PowerLife-batterijen te gebruiken. Gebruik geen oplaadbare batterijen, want de babyunit heeft geen oplaadfunctie.
 • Page 131 Waarschuwing: Trek de stekker van de babyunit uit het stopcontact en zorg ervoor dat uw handen en de unit droog zijn wanneer u de niet-oplaadbare batterijen plaatst. Verwijder het deksel van het vak voor de niet- oplaadbare batterijen. (fig. 3) Plaats vier niet-oplaadbare batterijen (fig.
 • Page 132: Het Apparaat Gebruiken

  5 Het apparaat gebruiken Plaats de ouderunit en de babyunit in dezelfde ruimte om de verbinding te testen (fig. 10). Zorg dat de beide units ten minste 1 meter uit elkaar staan. houd de aan/uitknop 3 op de babyunit ingedrukt tot het groene aan-lampje gaat branden.
 • Page 133: Luidsprekervolume Instellen

  6 Functies De volgende functies worden beschreven in hoofdstuk ‘Menuopties’, omdat deze alleen vanuit het menu op de ouderunit kunnen worden bediend. • Instellen van de microfoongevoeligheid • In-/uitschakelen van het geluidsalarm • Instellen van het temperatuurbereik (minimum- en maximumtemperatuur) •...
 • Page 134: De Ouderunit Oproepen

  6.5 De ouderunit oproepen Als de ouderunit zoek is en het geluid uit staat, kunt u de PAGE-knop (Oproepen) op de babyunit gebruiken om de ouderunit op te sporen. Opmerking: De oproepfunctie werkt alleen wanneer de ouderunit is ingeschakeld. Druk op de PAGE-knop (Oproepen) op de babyunit (fig.
 • Page 135: In-/Uitschakelen Van Het Nachtlampje

  7.2 ECO-modus Opmerking: U kunt de ECO-modus alleen in- en uitschakelen in het menu van de ouderunit. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik van het apparaat. het op een kleine afstand in de gaten houden van uw baby vereist minder energie dan het in de gaten houden op grotere afstand.
 • Page 136: Instellen Van De Microfoongevoeligheid

  7.4.4 Het afspelen van een slaapliedje stoppen Druk op de + knop om ‘Stop’ (Stoppen) in de lijst te kiezen. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. 7.5 Instellen van de microfoongevoeligheid Opmerking: U kunt de microfoongevoeligheid alleen aanpassen in het menu van de ouderunit.
 • Page 137 Als u geen temperatuurbereik instelt, waarschuwt de babyfoon u wanneer de temperatuur in de babykamer lager wordt dan 14°C of hoger dan 35°C. In dit geval gaat de verlichting van het display van de ouderunit branden en verschijnt ‘high’ (hoog) of ‘Low’ (Laag) op het display. Volg de onderstaande instructies om de standaard minimum- en maximumtemperatuur te wijzigen.
 • Page 138: Schoonmaken En Onderhoud

  7.10 Resetfunctie Met deze functie in het menu van de ouderunit kunt u de ouder- en babyunit gelijktijdig terugzetten naar de standaardinstellingen. U kunt deze functie gebruiken bij problemen die niet kunnen worden opgelost met de aanwijzingen in hoofdstuk ‘Veelgestelde vragen’. Kies ‘Settings’...
 • Page 139 Philips te gebruiken. 11.1.2 Adapter Vervang de adapter van de babyunit alleen door een adapter van het oorspronkelijke type. U kunt een nieuwe adapter bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. • Alleen Verenigd Koninkrijk: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 140: Garantie En Service

  13 Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips AVENT- website op www.philips.com/welcome, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 141 • Als u het temperatuurbereik op de ouderunit hebt ingesteld en het temperatuuralarm is ingeschakeld, piept de ouderunit wanneer de temperatuur onder het ingestelde niveau of onder de 14°C zakt of wanneer de temperatuur boven het ingestelde niveau of boven de 35°C komt. •...
 • Page 142 Waarom wordt de verbinding af en toe verbroken? Waarom valt het geluid weg? • De babyunit en de ouderunit staan mogelijk dichtbij de grens van het effectieve zendbereik. Probeer een andere plek of plaats de units iets dichter bij elkaar. Denk erom dat het elke keer ongeveer 30 seconden duurt voor opnieuw verbinding is gemaakt tussen de units.
 • Page 143 AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Philips AVENT er svært opptatt av å produsere pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de trenger. Denne Philips AVENT- babymonitoren gir støtte døgnet rundt ved at du alltid hører babyen klart og tydelig uten...
 • Page 144 3 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. 3.0.1 Fare • Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. • Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske.
 • Page 145 (fig. 2). 4.1.2 Drift med ikke-oppladbare batterier Babyenheten drives på fire 1,5 V R6 AA-batterier (følger ikke med). Vi anbefaler at du bruker Philips LR6 PowerLife-batterier. Ikke bruk oppladbare batterier. Babyenheten har ingen ladefunksjon.
 • Page 146: Bruke Apparatet

  4.2 Foreldreenhet 4.2.1 Drift med oppladbare batterier Foreldreenheten leveres med to oppladbare NiMh AAA 850 mAh-batterier. Lad foreldreenheten før du bruker den første gang, eller når det varsles om lavt batterinivå (symbolet for tomt batteri blinker på displayet og foreldreenheten piper). Varselet om lavt batterinivå...
 • Page 147: Plassere Babymonitoren

  • Etter to sekunder forsvinner meldingen Linked (Tilkoblet), og temperaturnivået vises på displayet. (fig. 17) • Hvis det ikke er opprettet noen forbindelse, blinker LINK-lampen på foreldreenheten rødt. Foreldreenheten piper av og til, og meldingen Searching (Søker) vises på displayet, etterfulgt av meldingen Not Linked (Ikke tilkoblet) (fig.
 • Page 148: Søke Foreldreenheten

  6.2 Talefunksjon Du kan bruke TALK-knappen på foreldreenheten til å snakke til babyen (f.eks. for å trøste babyen). Trykk på og hold nede TALK-knappen, og snakk tydelig inn i mikrofonen på 15–30 cm avstand (fig. 23). • Den grønne LINK-lampen begynner å blinke, og meldingen Talk (Tale) vises på...
 • Page 149: Varsel Om Utenfor Rekkevidde

  6.7 Varsel om utenfor rekkevidde Når foreldreenheten er utenfor rekkevidden til babyenheten, piper foreldreenheten av og til, og meldingene Searching (Søker) og Not linked (Ikke tilkoblet) vises på displayet. LINK-lampen på foreldreenheten blinker rødt. Merk: Meldingen Not linked (Ikke tilkoblet) vises også på displayet på...
 • Page 150 7.3 Nattlys av/på Velg Light (Lys) med knappene + og -. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. hvis nattlyset er slått av, viser displayet On? (På?). Trykk på OK-knappen for å slå på nattlyset. hvis nattlyset er slått på, viser displayet Off? (Av?).
 • Page 151 Velg Sound Alert (Lydvarsel) med knappene + og -. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. hvis varselet er slått av, viser displayet On? (På?). Trykk på OK-knappen for å slå på varselet. hvis varselet er slått på, viser displayet Off? (Av?). Trykk på OK-knappen for å...
 • Page 152 Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Velg Celsius eller Fahrenheit med knappene + og –. 7.10 Tilbakestillingsfunksjon Med denne menyfunksjonen på foreldreenheten kan du tilbakestille både foreldereenheten og babyenheten til standardinnstillingene på én gang. Du kan bruke denne funksjonen hvis det oppstår problemer som ikke lar seg løse ved å...
 • Page 153 Philips. 11.1.2 Adapter Adapteren til babyenheten må bare byttes ut med en adapter av samme type som originalen. Du kan bestille en ny adapter fra din lokale Philips- forhandler eller et Philips-servicesenter. • Kun Storbritannia: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 154: Garanti Og Service

  13 Garanti og service hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips AVENT på www.philips. com/welcome. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet.
 • Page 155 • hvis foreldreenheten piper og batterisymbolet i displayet er tomt, er strømnivået i de oppladbare batteriene til foreldreenheten lavt. Lad opp batteriene. • hvis du har slått av volumet mens lydvarselet er på, piper foreldreenheten når den fjerde lydnivålampen begynner å lyse fordi babyenheten har registrert en lyd.
 • Page 156 Hvorfor forsvinner forbindelsen i blant? Hvorfor er det lydforstyrrelser? • Babyenheten og foreldreenheten er antakelig i nærheten av yttergrensene for driftsrekkevidden. Prøv en annen plassering eller reduser avstanden mellom enhetene. Legg merke til at det tar cirka 30 sekunder hver gang før det opprettes forbindelse mellom enhetene.
 • Page 157 1 Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A Philips está empenhada em produzir produtos fiáveis para o cuidado do bebé, que dão aos pais a tranquilidade de que necessitam.
 • Page 158 3 Importante Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. 3.0.1 Perigo • Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador em água ou noutro líquido. • Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido.
 • Page 159: Preparar Para A Utilização

  Elimine as pilhas não recarregáveis e recarregáveis de forma adequada (consulte o capítulo “Ambiente”). 3.0.6 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips AVENT cumpre todas as normas relativas a campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções deste manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização...
 • Page 160: Unidade Dos Pais

  Aviso: Desligue a unidade do bebé da corrente e certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas não recarregáveis. Retire a tampa do compartimento das pilhas não recarregáveis. (fig. 3) Introduza quatro pilhas não recarregáveis (fig. 4). Nota: Verifique se os pólos + e - ficam na posição correcta.
 • Page 161: Utilizar O Aparelho

  5 Utilizar o aparelho Coloque a unidade dos pais e do bebé na mesma sala para testar a ligação (fig. 10). Certifique-se de que a unidade do bebé se encontra, no mínimo, a 1 metro de distância da unidade dos pais. Mantenha o botão ligar/desligar 3 premido na unidade do bebé...
 • Page 162 6 Funções As seguintes características são descritas no capítulo “Opções do menu”, pois apenas podem ser utilizadas a partir do menu da unidade dos pais: • Ajustar a sensibilidade do microfone • Ligar/desligar o alerta sonoro • Definir os limites da temperatura ambiente (temperatura mínima e máxima) •...
 • Page 163: Enviar Aviso Sonoro Para A Unidade Dos Pais

  Sugestão: Desligue a luz de presença quando utilizar a unidade do bebé com pilhas não recarregáveis. Assim poupa energia. 6.5 Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais Se não sabe onde deixou a unidade dos pais e o seu volume estiver desligado, pode utilizar o botão PAGE (Sinal sonoro) da unidade do bebé...
 • Page 164: Função De Canções De Embalar

  • A nova definição apresenta uma intermitência. A mensagem “saved” (guardada) também é apresentada uma vez e, em seguida, desaparece do visor. Prima novamente o botão MENU para sair do menu. 7.2 Modo ECO Nota: O modo ECO apenas pode ser ligado e desligado no menu da unidade dos pais.
 • Page 165 7.4.2 Reproduzir outra canção de embalar Prima o botão + para seleccionar outra canção a partir da lista. Prima OK para confirmar. 7.4.3 Pausar uma canção de embalar Prima OK. • A mensagem “Paused” (Pausada) é apresentada no visor. Prima novamente OK para retomar a reprodução da canção.
 • Page 166: Temperatura Ambiente

  7.7 Definir os limites da temperatura ambiente Nota: O intervalo de temperatura apenas pode ser ajustado no menu da unidade dos pais. A temperatura adequada para o sono confortável de um bebé situa-se entre os 16 °C e 20 °C. Este factor é importante, uma vez que os bebés não conseguem regular a temperatura corporal tão bem como um adulto;...
 • Page 167 Prima OK para confirmar. Seleccione “Temp scale” (Escala de temp.) com os botões + e -. Prima OK para confirmar. Seleccione “Celsius” ou “Fahrenheit” com os botões + e -. 7.10 Função de reiniciação Esta função do menu da unidade dos pais permite-lhe repor em simultâneo as predefinições das unidades dos pais e do bebé.
 • Page 168: Unidade Do Bebé

  11.1.2 Adaptador Substitua o adaptador da unidade do bebé apenas por adaptadores de origem. Pode encomendar um novo adaptador a partir do seu fornecedor ou de um centro de assistência Philips. • Só Reino Unido: SSA-5W-09 UK 075040F • Outros países: SSA-5W-09 EU 075040F 11.2 Unidade dos pais...
 • Page 169: Meio Ambiente

  13 Garantia e assistência Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips AVENT em www.philips.com/welcome ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial.
 • Page 170 Por que razão a luz da bateria da unidade do bebé fica intermitente a vermelho? • As pilhas não recarregáveis da unidade do bebé estão fracas. Substitua as pilhas ou ligue a unidade do bebé à corrente eléctrica (consulte o capítulo “Preparação”). Por que razão a unidade dos pais emite um bip? • Se a unidade dos pais emitir um sinal sonoro quando a luz LINK (Ligação) acender continuamente a vermelho e a mensagem “Searching”...
 • Page 171 • Talvez tenha ligado a luz de presença. Se quiser utilizar a luz de presença, recomendamos que ligue a unidade do bebé à corrente eléctrica. Por que razão o tempo de carga da unidade dos pais excede as 8 horas? • A unidade dos pais pode estar ligada durante a carga.
 • Page 172 1 Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Philips AVENT strävar efter att utveckla ansvarsfulla, tillförlitliga produkter som ger föräldrar den trygghet de behöver. Med den här babyvakten från Philips AVENT kan du alltid höra...
 • Page 173 3 Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. 3.0.1 Fara • Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. • Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska.
 • Page 174: Förberedelser Inför Användning

  Kassera icke laddningsbara och laddningsbara batterier på rätt sätt (läs kapitlet Miljön). 3.0.6 Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga...
 • Page 175: Använda Apparaten

  4.2 Föräldraenhet 4.2.1 Drift med laddningsbara batterier Föräldraenheten levereras med två laddningsbara NiMh AAA-batterier på 850 mAh. Ladda föräldraenheten innan den används för första gången eller när föräldraenheten indikerar att batterinivån är låg (symbolen för tomt batteri blinkar i teckenfönstret och föräldraenheten piper).
 • Page 176: Placering Av Babyvakten

  • Efter två sekunder försvinner meddelandet Linked (länkade) och temperaturvärdet visas i teckenfönstret. (Bild 17) • Om det inte går att upprätta någon anslutning blinkar LINK-lampan på föräldraenheten i rött. Föräldraenheten piper då och då och meddelandet Searching (söker) och sedan Not Linked (ej länkade) visas i teckenfönstret (Bild 18).
 • Page 177: Sökning Av Föräldraenheten

  6.3 Ljudnivålampor Föräldraenheten övervakar oavbrutet ljudnivån i barnets rum och ljudnivålamporna låter dig veta om det finns någon aktivitet. Om barnet gråter tänds ljudnivålamporna på föräldraenheten. • Så länge babyenheten inte känner av något ljud lyser ingen av ljudnivålamporna på föräldraenheten.
 • Page 178 7 Menyalternativ Alla funktioner kan skötas från föräldraenheten, men vissa funktioner kan även skötas från babyenheten. 7.1 Använda menyerna – en överblick Obs! Menyfunktionerna kan endast användas när en anslutning har upprättats mellan babyenheten och föräldraenheten. Tryck på MENY-knappen om du vill öppna menyn (Bild 28).
 • Page 179: Justera Mikrofonens Känslighet

  7.4 Vaggvisefunktion 7.4.1 Välja en vaggvisa Välj Lullaby (vaggvisa) med knapparna + och -. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Tryck på knappen + en eller flera gånger för att välja en av de fem vaggvisorna i listan eller för att välja Play all (spela upp alla). Bekräfta genom att trycka på...
 • Page 180 7.7 Inställning av rumstemperaturintervall Obs! Du kan bara justera temperaturintervall på föräldraenhetens meny. Ett barn sover skönt i ett rum som har en temperatur mellan 16 och 20 °C. Det här är viktigt eftersom ett barn inte kan reglera sin kroppstemperatur lika väl som en vuxen.
 • Page 181 Välj Celsius eller Fahrenheit med knapparna + och -. 7.10 Återställningsfunktion Med den här funktionen på föräldraenhetens meny kan du återställa både föräldraenheten och babyenheten till standardinställningarna samtidigt. Du kan använda funktionen om det uppstår problem som du inte kan lösa genom att följa förslagen i kapitlet Vanliga frågor.
 • Page 182 Vi rekommenderar att du använder ej laddningsbara batterier från Philips. 11.1.2 Adapter Ersätt adaptern till babyenheten endast med en adapter av originaltyp. Du kan beställa en ny adapter från din återförsäljare eller ett Philips- serviceombud. • Endast Storbritannien: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 183: Garanti Och Service

  Om du behöver service eller information eller har problem med termometrarna kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på www.philips.com/ welcome eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 184 Varför piper föräldraenheten? • Om föräldraenheten piper, LINK-lampan lyser rött hela tiden och meddelandet Searching (söker) visas i teckenfönstret har anslutningen till babyenheten brutits. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten. • Om föräldraenheten piper och batterisymbolen i teckenfönstret är tom börjar de laddningsbara batterierna ta slut.
 • Page 185 Babyvaktens angivna räckvidd är 330 meter. Varför klarar min babyvakt bara en bråkdel av det avståndet? • Den angivna räckvidden gäller utomhus vid fri sikt. Inomhus begränsas räckvidden av antalet väggar och typ av väggar och/eller tak mellan enheterna. Inomhus är räckvidden upp till 50 meter.
 • Page 186 1 Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips AVENT, ebeveynlere ihtiyaçları olan güvenceyi sağlayacak güvenilir ürünler üretmektedir. Philips AVENT bebek telsizi, günün her saatinde, bebeğinizi dikkat dağıtıcı herhangi bir gürültü...
 • Page 187 3 Önemli Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın. 3.0.1 Tehlike • Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya asla batırmayın. • Cihazı üzerine su veya başka sıvıların damlayabileceği ya da sıçrayabileceği yerlerde bırakmayın.
 • Page 188: Cihazı Kullanıma Hazırlama

  Şarj edilemeyen piller ve şarj edilebilir pilleri uygun şekilde atın (bkz. ‘Çevre’ bölümü). 3.0.6 Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips AVENT cihazı, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihazın kullanımı, düzgün ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, günümüz bilimsel verilerine göre güvenlidir.
 • Page 189: Cihazın Kullanımı

  Not: Piller tamamen boşsa, ana ünite otomatik olarak kapanır ve bebek ünitesiyle bağlantısı kesilir. Şarj edilebilir pil bölmesi kapağını çıkarın (Şek. 6). Şarj edilebilir pilleri takın (Şek. 7). Not: Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Kapağı tekrar takın (Şek. 8). Küçük cihazın fişini şarj cihazına, adaptörü...
 • Page 190: Hoparlör Ses Seviyesinin Ayarlanması

  5.1.1 Çalışma menzili Bebek telsizinin çalışma menzili açık havada 330 metre/1000 fit’tir. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak bu menzil daha kısa olabilir. İç mekanlarda çalışma menzili 50 metre/150 fit’e kadardır. Not: ECO modu açıldığında bebek telsizinin çalışma menzili de kısalır. ‘Menü seçenekleri’ bölümündeki ‘ECO modu’...
 • Page 191 6.4 Gece ışığı Not: Ayrıca, ana ünitedeki menüden gece ışığını açıp kapatabilirsiniz. (bkz. ‘Menü seçenekleri’ bölümü, ‘Gece Işığı’ kısmı). Gece lambasını açmak için bebek ünitesindeki gece lambası düğmesine Q basın. (Şek. 24) Q ana ünitenin ekranında belirir. • Gece lambasını kapatmak için gece lambası düğmesine Q tekrar basın.
 • Page 192: Ekonomik Mod

  İstenen ayarı seçmek için + ve - düğmelerini kullanın. Onaylamak için OK düğmesine basın. • Yeni ayar bir kez yanıp söner. ‘Kaydedildi’ mesajı da bir kez yanıp söner ve ekrandan kaybolur. Menüden çıkmak için MENU (MENÜ) düğmesine yeniden basın. 7.2 Ekonomik mod Not: ECO modunu sadece ana ünitenin menüsünde açıp kapatabilirsiniz.
 • Page 193: Mikrofon Hassasiyetinin Ayarlanması

  7.4.4 Ninninin durdurulması Listeden ‘Durdur’u seçmek için + düğmesine basın. Onaylamak için OK düğmesine basın. 7.5 Mikrofon hassasiyetinin ayarlanması Not: Mikrofon hassasiyetini sadece ana ünitenin menüsünde ayarlayabilirsiniz. Bebek ünitesinin mikrofon hassasiyetini istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. Mikrofon hassasiyetini, sadece bebek ünitesiyle ana ünite arasında bir bağlantı olduğu zaman, örneğin, ana ünitenin LINK ışıkları...
 • Page 194 7.8 Sıcaklık uyarısı açık/kapalı Not: Sıcaklık uyarısını sadece ana ünitenin menüsünde açıp kapatabilirsiniz. Not: Sıcaklık uyarısı çok sık etkinleşiyorsa, ayarlanmış minimum sıcaklığı düşürün ya da ayarlanmış maksimum sıcaklığı yükseltin (bkz. ‘Oda sıcaklık aralığını ayarlamak’). Sıcaklık uyarısı açıkken, mevcut oda sıcaklığı ayarlanmış maksimum sıcaklığı aşarsa ya da ayarlanmış...
 • Page 195: Temizlik Ve Bakım

  11.2.1 Piller Ana ünitenin şarj edilebilir pilleri yerine sadece iki adet şarj edilebilir NiMh AAA 850mAh pil kullanın. Not: Philips şarj edilebilir piller kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 11.2.2 Adaptör Ana ünitenin şarj cihazının adaptörünü yalnızca orijinal bir adaptörle değiştirin. Yeni adaptörü,...
 • Page 196: Garanti Ve Servis

  Philips servis merkezinden sipariş edebilirsiniz. • Sadece İngiltere: SSA-5W-09 UK 075050F • Diğer ülkeler: SSA-5W-09 EU 075050F 12 Çevre • Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
 • Page 197 Ana ünite neden uyarı sesi çıkarıyor? • LINK ışığı sürekli kırmızı renkte yanarken, ekranda ‘Aranıyor’ mesajı görüntüleniyor ve ana ünite bip sesi çıkarıyorsa, bebek ünitesiyle bağlantı kesilmiş demektir. Ana üniteyi bebek ünitesine yaklaştırın. • Ana ünite bip sesi çıkarırsa ve ekrandaki pil simgesi boşsa, ana ünitenin şarj edilebilir pilleri zayıflıyor demektir.
 • Page 198 Ana ünitenin şarj olması neden 8 saatten fazla sürüyor? • Ana ünite şarj etme sırasında açık durumda olabilir. Ana üniteyi şarj işlemi sırasında kapatın. Bebek telsizinin belirtilen çalışma menzili 330 metre/1000 fit’tir. Neden bebek telsizim bundan çok daha kısa bir mesafe içinde çalışıyor? • Belirtilen menzil sadece açık havadaki dış mekanlar için geçerlidir. Evinizin içinde çalışma menzili, aradaki duvar ve/veya tavan sayısı ve türüne göre azalır.
 • Page 204 © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 0979 All rights reserved. 4222.005.0008.5...

This manual is also suitable for:

Scd525/24Scd525/70Scd525/60Avent scd525