Download Print this page

Makita DUX60 Instruction Manual

Cordless multi function power head
Hide thumbs Also See for DUX60:

Advertisement

Quick Links

Cordless Multi Function
EN
Power Head
Brezžična večfunkcijska
SL
pogonska glava
Kokë elektrike me shumë
SQ
funksione pa kordon
Многофункционална
BG
задвижваща глава без кабел
Bežična višefunkcijska
HR
električna glava
Безжична повеќефункционална
МК
глава за напојување
Бежична вишенаменска
SR
погонска глава
Cap cu motor universal fără cablu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Акумуляторний
багатофункціональний
UK
приводний інструмент
Многофункциональный
аккумуляторный привод
RU
для садовых насадок
DUX60
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
15
25
35
46
56
66
76
86
97

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DUX60

 • Page 1 УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК глава за напојување Бежична вишенаменска УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ погонска глава Cap cu motor universal fără cablu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Акумуляторний ІНСТРУКЦІЯ З багатофункціональний ЕКСПЛУАТАЦІЇ приводний інструмент Многофункциональный РУКОВОДСТВО ПО аккумуляторный привод ЭКСПЛУАТАЦИИ для садовых насадок DUX60...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.6 Fig.4 Fig.7...
 • Page 3 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.12 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15...
 • Page 4 Fig.16 Fig.17 Fig.18 Fig.19...
 • Page 5 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DUX60 No load speed 0 - 5,700 min (without attachment) Medium 0 - 8,200 min High 0 - 9,700 min Overall length 1,011 mm Rated voltage D.C. 36 V Net weight 5.1 kg - 11.7 kg •...
 • Page 6 Approved attachment Type Model Brushcutter attachment EM401MP / EM404MP String trimmer attachment EM406MP Rotary scissors attachment EM407MP Grass trimmer attachment EM408MP / EM409MP Hedge trimmer attachment EN401MP / EN410MP Ground trimmer attachment EN420MP Pole saw attachment EY401MP / EY403MP Cultivator attachment KR400MP / KR401MP Edger attachment EE400MP...
 • Page 7 Noise Attachment Sound pressure level Sound power level Applicable average average standard (dB (A)) Uncertainty K (dB (A)) Uncertainty K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (as a brushcutter) 78.5 90.2 EN11806 EM401MP Nylon cutting head 84.3 93.3 EN50636-2-91 (as a string trimmer) Plastic blade 77.0 88.5...
 • Page 8 Vibration Attachment Left handle (Front grip) Right handle (Rear grip) Applicable standard ah (m/s Uncertainty K ah (m/s Uncertainty K (m/s (m/s EM401MP (as a brushcutter) EN11806 EM401MP Nylon cutting head EN50636-2-91 (as a string trimmer) Plastic blade EN50636-2-91 EM404MP (as a brushcutter) EN11806 EM404MP Nylon cutting head...
 • Page 9 It will breakdown. also void the Makita warranty for the Makita tool and Do not store and use the tool and battery car- charger. tridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
 • Page 10 Tips for maintaining maximum Charge the battery cartridge with room tem- perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let battery life a hot battery cartridge cool down before charging it. Charge the battery cartridge before completely dis- charged.
 • Page 11 Overdischarge protection Switch action When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and indicator blinks. WARNING: For your safety, this tool is If the tool does not operate even when the switches are equipped with lock-off lever which prevents the operated, remove the batteries from the tool and charge tool from unintended starting.
 • Page 12 Makita. the arrow mark. Do not remove or shrink the spacer. If you put on the shoulder harness included in the ►...
 • Page 13 Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs.
 • Page 14 OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 15 SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DUX60 Hitrost brez obremenitve Počasi 0 – 5.700 min (brez priključka) Srednje 0 – 8.200 min Hitro 0 – 9.700 min Celotna dolžina 1.011 mm Nazivna napetost D.C. 36 V Neto teža 5,1 kg – 11,7 kg •...
 • Page 16 Odobreni priključki Vrsta Model Priključek motorne kose EM401MP / EM404MP Priključek kosilnice z nitjo EM406MP Priključek rotacijskih škarij EM407MP Priključek kosilnice z nitko EM408MP / EM409MP Priključek škarij za živo mejo EN401MP / EN410MP Priključek za talni rezalnik EN420MP Priključek teleskopske žage EY401MP / EY403MP Priključek kultivatorja KR400MP / KR401MP...
 • Page 17 Hrup Priključek Povprečna raven zvoč- Povprečna raven zvočne Veljavni nega tlaka moči standard (dB (A)) Odstopanje K (dB (A)) Odstopanje K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (kot motorna kosa) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP (kot kosilnica z nitjo) Najlonska rezalna glava 84,3 93,3 EN50636-2-91...
 • Page 18 Vibracije Priključek Levi ročaj (sprednje držalo) Desni ročaj (zadnje držalo) Veljavni standard ah (m/s Odstopanje K ah (m/s Odstopanje K (m/s (m/s EM401MP (kot motorna kosa) EN11806 EM401MP (kot kosilnica z nitjo) Najlonska rezalna glava EN50636-2-91 Plastično rezilo EN50636-2-91 EM404MP (kot motorna kosa) EN11806 EM404MP (kot kosilnica z nitjo) Najlonska rezalna glava EN50636-2-91...
 • Page 19 Izraz „električno orodje“ v opozorilih se nanaša na vaše lokalne uredbe glede odlaganja baterije. električno orodje (s kablom) ali baterijsko električno 12. Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi Makita. orodje (brez kabla). Če namestite baterije v neskladne izdelke, lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali puščanja elektrolita.
 • Page 20 Nasveti za ohranjanje največje Baterijski vložek s sobno temperaturo pol- nite pri temperaturi okolja od 10 °C do 40 °C. zmogljivosti akumulatorja Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred polnjenjem ohladi. Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti izprazni. Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno ustavite Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, jo delovanje orodja in napolnite baterijski vložek.
 • Page 21 Zaščita pred izpraznjenjem Delovanje stikala Ko se raven napolnjenosti akumulatorja zniža, se orodje samodejno ustavi in utripa lučka OPOZORILO: Za večjo varnost je orodje Če orodje ne deluje, tudi če so stikala vklopljena, opremljeno z ročico za zaklep, ki preprečuje odstranite akumulator iz orodja in ga napolnite.
 • Page 22 Gumb za spremembo smeri za Namestitev ročaja odstranjevanje oblog Pritrdite ročaj s priloženimi sponkami in vijaki. Prepričajte se, da je ročaj med distančnikom in OPOZORILO: Preden začnete odstranjevati puščično oznako. Ne odstranite ali zmanjšajte zapletlo travo ali obloge, ki jih ni mogoče odstra- distančnika.
 • Page 23 ► Sl.18: 1. Ročaj 2. Imbusni ključ ODPRAVLJANJE TEŽAV Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne posku- šajte razstavljati orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri popravilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita. Neobičajno stanje Možni vzroki (okvare)
 • Page 24 DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.
 • Page 25 SHQIP (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DUX60 Shpejtësia pa ngarkesë E ulët 0 - 5 700 min (pa aksesor) Mesatare 0 - 8 200 min E lartë 0 - 9 700 min Gjatësia totale 1 011 mm Tensioni nominal D.C. 36 V...
 • Page 26 Aksesori i miratuar Lloji Modeli Aksesori i prerësit të shkurrishteve EM401MP / EM404MP Aksesori i prerësit me fije EM406MP Aksesori i gërshërëve rrotulluese EM407MP Aksesori i kositëses së barit EM408MP / EM409MP Aksesori i prerësit të shkurreve EN401MP / EN410MP Aksesori i prerësit të...
 • Page 27 Zhurma Aksesori Mesatarja e nivelit të Mesatarja e nivelit të Standardi i presionit të zhurmës fuqisë së zhurmës zbatueshëm (dB (A)) Pasiguria K (dB (A)) Pasiguria K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (si prerës i shkurrishteve) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP (si prerës me fije) Koka prerëse prej najloni 84,3 93,3 EN50636-2-91...
 • Page 28 Dridhja Aksesori Doreza e majtë Doreza e djathtë Standardi i (doreza e përparme) (doreza e pasme) zbatueshëm ah (m/s Pasiguria K ah (m/s Pasiguria K (m/s (m/s EM401MP (si prerës i shkurrishteve) EN11806 EM401MP (si prerës me fije) Koka prerëse prej najloni EN50636-2-91 Disku plastik EN50636-2-91...
 • Page 29 12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni produkte të papajtueshme mund të rezultojë në zjarr, të...
 • Page 30 Mbingarkimi shkurton personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë. edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin. Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës në 10 °C - 40 °C. Lëreni kutinë e nxehtë të...
 • Page 31 Mbrojtja nga mbingarkesa Çelësi i rrymës kryesore Nëse vegla është e mbingarkuar nga barishtet ose mbeturina të tjera të ngecura në të, dhe treguesit PARALAJMËRIM: Gjithmonë fikeni çelësin e qendrorë fillojnë të pulsojnë dhe vegla ndalon rrymës kryesore kur nuk është në përdorim. automatikisht.
 • Page 32 Rregullimi i shpejtësisë Funksioni i kontrollit elektronik të rrotullimit Shpejtësinë e veglës mund ta rregulloni duke shtypur butonin kryesor të ndezjes. Vegla dallon elektronikisht një rënie të papritur Çdo herë që prekni butonin kryesor të ndezjes, në shpejtësinë e rrotullimit që mund të shkaktojë ndryshon niveli i shpejtësisë.
 • Page 33 çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen Makita. kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë Nëse vendosni rripat e krahut të përfshirë në paketën pjesë këmbimi të Makita-s. e veglës dhe rripat e krahut të furnizimit me energji të...
 • Page 34 NDREQJA E DEFEKTEVE Përpara se të kërkoni riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmontoni veglën. Por për riparime drejtojuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.
 • Page 35 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DUX60 Обороти на празен ход Ниски 0 – 5 700 мин (без приставка) Средни 0 – 8 200 мин Високи 0 – 9 700 мин Обща дължина 1 011 мм Номинално напрежение Постоянно напрежение 36 V Нетно...
 • Page 36 Модел Обороти на въртене Ниски Средни Високи SW400MP 0 – 130 мин 0 – 190 мин 0 – 230 мин UB400MP 0 – 5 700 мин 0 – 7 850 мин 0 – 8 250 мин UB401MP 0 – 5 700 мин 0 –...
 • Page 37 Шум Приставка Средно ниво на звуково Средно ниво на звукова Приложим налягане мощност стандарт (dB (A)) Коефициент (dB (A)) Коефициент на неопре- на неопре- деленост деленост (K) (dB (A)) (K) (dB (A)) EM401MP (като храсторез) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Режеща глава с найлонова корда 84,3 93,3 EN50636-2-91...
 • Page 38 ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стан- дартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти. ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предвари- телна оценка на вредното въздействие. Вибрации...
 • Page 39 Приставка Лява ръкохватка Дясна ръкохватка Приложим (предна дръжка) (задна дръжка) стандарт ah (м/с Коефициент ah (м/с Коефициент на неопреде- на неопреде- леност K (м/с леност K (м/с UB401MP EN50636-2-100 ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни...
 • Page 40 за изхвърляне на акумулаторни батерии. акумулаторни батерии на Makita. При използване на 12. Използвайте батериите само с продуктите, опре- различни от акумулаторните батерии на Makita или стари делени от Makita. Поставянето на батериите към акумулаторни батерии може да се получи пръскане на...
 • Page 41 Защита срещу прегряване за За да извадите акумулаторната батерия, я плъз- нете извън инструмента, плъзгайки същевременно инструмента или акумулаторната бутона в предната част на акумулаторната батерия. батерия За да поставите акумулаторната батерия, израв- нете езичето на акумулаторната батерия с жлеба в При...
 • Page 42 Главен превключвател за захранването Регулиране на оборотите Можете да регулирате оборотите на инструмента ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте чрез кратковременно задействане на главния ключ главния превключвател на захранването, за захранването. когато не го използвате. При всяко натискане на главния бутон за захран- ване, нивото...
 • Page 43 Монтиране на тръбата за ЗАБЕЛЕЖКА: По време на въртене в обратната посока инструментът работи само кратко време и приставка след това автоматично спира. ЗАБЕЛЕЖКА: След спирането на инструмента, ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте зак- въртенето се връща към нормалната посока, репването на тръбата за приставката след когато...
 • Page 44 Поставете ремъците за рамо върху лявото си рамо, упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- като прекарате главата и дясното си рамо през тях. трове на Makita, като винаги трябва да използвате Дръжте инструмента от дясната си страна. резервни части от Makita.
 • Page 45 Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръко- водството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизираните сервизи на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita. Състояние на неизправност...
 • Page 46 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DUX60 Brzina bez opterećenja Nisko 0 – 5.700 min (bez priključka) Srednje 0 – 8.200 min Visoko 0 – 9.700 min Ukupna dužina 1.011 mm Nazivni napon DC 36 V Neto težina 5,1 kg – 11,7 kg •...
 • Page 47 Odobreni priključak Vrsta Model Priključak motorne kose EM401MP / EM404MP Priključak trimera s niti EM406MP Okretni dodatak za škare EM407MP Priključak trimera za travu EM408MP / EM409MP Dodatak za trimer za živicu EN401MP / EN410MP Priključak obrezivača EN420MP Priključak štapne pile EY401MP / EY403MP Priključak kultivatora KR400MP / KR401MP...
 • Page 48 Buka Priključak Prosječna razina tlaka zvuka Prosječna razina jačine zvuka Važeća norma (dB (A)) Neodređenost (dB (A)) Neodređenost K (dB (A)) K (dB (A)) EM401MP (kao motorna kosa) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP (kao trimer s niti) Najlonska rezna glava 84,3 93,3 EN50636-2-91 Plastična oštrica...
 • Page 49 Vibracija Priključak Lijeva ručka (prednja drška) Desna ručka (stražnja drška) Važeća norma ah (m/s Neodređenost ah (m/s Neodređenost K (m/s K (m/s EM401MP (kao motorna kosa) EN11806 EM401MP (kao trimer s niti) Najlonska rezna glava EN50636-2-91 Plastična oštrica EN50636-2-91 EM404MP (kao motorna kosa) EN11806 EM404MP (kao trimer s niti) Najlonska rezna glava...
 • Page 50 Kratki spoj baterije može uzrokovati velik baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- protok struje, pregrijavanje, moguće opekline nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti pa čak i kvar. do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu Ne držite i ne upotrebljavajte alat i baterijski ozljedu ili štetu.
 • Page 51 Savjeti za održavanje najduljeg Bateriju punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C. Vruću bateriju prije punjenja vijeka trajanja baterije ostavite da se ohladi. Napunite bateriju prije nego što se potpuno Kada ne upotrebljavate baterijski uložak, uklo- isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bate- nite ga iz alata ili punjača.
 • Page 52 Zaštita od prekomjernog pražnjenja Uključivanje i isključivanje Ako je kapacitet baterije preslab, alat se automatski zaustavlja, a indikator treperi. UPOZORENJE: Radi vaše sigurnosti ovaj je Ako alat ne radi ni nakon aktivacije sklopki, uklonite alat opremljen ručicom za blokadu koja sprječava baterije iz alata i napunite ih.
 • Page 53 Gumb za promjenu smjera vrtnje za Postavljanje ručke uklanjanje ostataka Pričvrstite ručku pomoću isporučenih stezaljki i vijaka. Pripazite da se ručka nalazi između razmačnika i UPOZORENJE: Prije uklanjanja zapetljanog oznake strelice. Ne uklanjajte niti smanjujte razmačnik. korova ili ostataka koji se nisu mogli ukloniti ►...
 • Page 54 Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u upu- tama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.
 • Page 55 DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.
 • Page 56 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DUX60 Брзина без оптоварување Ниска 0 - 5.700 мин. (без додаток) Средна 0 - 8.200 мин. Висока 0 - 9.700 мин. Вкупна должина 1.011 мм Номинален напон D.C. 36 V Нето тежина 5,1 кг - 11,7 кг...
 • Page 57 Модел Брзина на ротација Ниска Средна Висока UB400MP 0 - 5.700 мин. 0 - 7.850 мин. 0 - 8.250 мин. UB401MP 0 - 5.700 мин. 0 - 7.850 мин. 0 - 8.250 мин. Одобрен додаток Тип Модел Додаток за косилката за грмушки EM401MP / EM404MP Додаток...
 • Page 58 Бучава Додаток Просек на нивото на Просек на нивото на Применлив звучниот притисок јачина на звукот стандард (dB (A)) Фактор на (dB (A)) Фактор на несигурност K несигурност K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (како косилка за грмушки) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Глава...
 • Page 59 НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати. НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност. Вибрации...
 • Page 60 Ако оперативното времето станало прекумерно 12. Користете ги батериите само со производите кратко, престанете веднаш со работа. Тоа може назначени од Makita. Монтирањето батерии на да резултира со ризик од прегревање, можни неусогласените производи може да резултира изгореници, па дури и експлозија.
 • Page 61 ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. ВНИМАНИЕ: Користете само оригинални батерии на Makita. Користењето неоригинални батерии на Makita или батерии што се изменети може да резултира со распукување на батеријата, предизвикувајќи пожар, телесна повреда и оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи гаранцијата...
 • Page 62 Заштита од прекумерно празнење За монтирање на касетата за батерија, порамнете го јазичето на касетата за батерија со жлебот во Кога капацитетот на батеријата ќе падне на ниско ниво, алатот куќиштето и лизнете го во место. Вметнете ја докрај автоматски се исклучува и индикаторот трепка.
 • Page 63 НАПОМЕНА: Овој алат има вградена функција Индикатор Режим за автоматско исклучување. За избегнување на Низок ненамерното стартување, прекинувачот за главно напојување автоматски ќе се исклучи кога прекинувачот за стартување не се повлекува определено време по вклучување на прекинувачот за главно напојување. Копче...
 • Page 64 Монтирање на приклучната цевка е пренослив пакет за напојување, не користете го ременот за рамо вклучен во пакувањето на алатот, туку користете го висечкиот појас препорачан од Makita. ВНИМАНИЕ: По монтирањето, секогаш Ако ставате ремен за рамо вклучен во пакувањето на...
 • Page 65 Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita. Состојба на аномалии...
 • Page 66 СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DUX60 Брзина без оптерећења Мала 0–5.700 мин (без наставка) Средња 0–8.200 мин Велика 0–9.700 мин Укупна дужина 1.011 мм Номинални напон DC 36 V Нето тежина 5,1 кг – 11,7 кг • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких...
 • Page 67 Модел Брзина ротације Мала Средња Велика UB400MP 0–5.700 мин 0–7.850 мин 0–8.250 мин UB401MP 0 – 5.700 мин 0 – 7.850 мин 0 – 8.250 мин Одобрени наставци Тип Модел Наставак за тример за траву EM401MP / EM404MP Наставак за тример са струном EM406MP Наставак...
 • Page 68 Бука Наставак Просечан ниво звучног Просечан ниво јачине Примењиви притиска звука стандард (dB (A)) Толеранција K (dB (A)) Толеранција K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (као тример за траву) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Најлонска резна глава 84,3 93,3 EN50636-2-91 (као тример са струном) Пластично...
 • Page 69 Вибрације Наставак Лева ручка Десна ручка Примењиви (предњи рукохват) (задњи рукохват) стандард ah (м/с Толеранција К ah (м/с Толеранција К (м/с (м/с EM401MP (као тример за траву) EN11806 EM401MP Најлонска резна глава EN50636-2-91 (као тример са струном) Пластично сечиво EN50636-2-91 EM404MP (као...
 • Page 70 Пре употребе улошка батерије, прочитајте 12. Батерије користите само са производима сва упутства и безбедносне ознаке на које је навела компанија Makita. Постављање (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) батерије на производе који нису усаглашени производу који користи батерију.
 • Page 71 скраћује радни век батерије. ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita Пуните уложак батерије на собној батерије. Коришћење Makita батерија које нису температури између 10°C и 40°C (између оригиналне или батерија које су измењене може 50°F и 104°F). Сачекајте да се врући уложак...
 • Page 72 Систем за заштиту алата/батерије Приказ преосталог капацитета батерије Алат је опремљен системом за заштиту алата/ батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање Само за улошке батерије са индикатором мотора како би продужио век трајања алата и ► Слика3: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за батерије.
 • Page 73 Функционисање прекидача Дугме за промену смера обртања који служи за уклањање остатака УПОЗОРЕЊЕ: Ради ваше безбедности, овај алат је опремљен полугом за ослобађање УПОЗОРЕЊЕ: Искључите алат и скините из блокираног положаја која спречава уложак батерије пре него што почнете да ненамерно...
 • Page 74 за рамена који је приложен у паковању алата монтирања. Ако је неправилно монтирате, већ висећу траку коју препоручује компанија наставак би могао да се откачи са погонске Makita. јединице и изазове повреде. Ако истовремено користите појас за рамена Поставите наставак на погонску јединицу.
 • Page 75 Пре него што затражите поправку, најпре сами извршите преглед. Уколико наиђете на проблем који није објашњен у упутству, не покушавајте да расклопите алат. Уместо тога тражите поправке од овлашћених сервисних центара Makita и увек користите оригиналне Makita резервне делове приликом поправки. Неисправно стање...
 • Page 76 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DUX60 Turaţie în gol Turaţie joasă 0 - 5.700 min (fără dispozitiv de ataşare) Mediu 0 - 8.200 min Turaţie înaltă 0 - 9.700 min Lungime totală 1.011 mm Tensiune nominală 36 V cc. Greutate netă...
 • Page 77 Model Viteza de rotație Turaţie joasă Mediu Turaţie înaltă UB400MP 0 - 5.700 min 0 - 7.850 min 0 - 8.250 min UB401MP 0 - 5.700 min 0 - 7.850 min 0 - 8.250 min Dispozitiv de ataşare aprobat Model Dispozitiv de ataşare pentru motocositoare EM401MP / EM404MP Dispozitiv de ataşare pentru motocoasă...
 • Page 78 Zgomot Dispozitiv de ataşare Media nivelului de presi- Media nivelului de putere Standard une acustică acustică aplicabil (dB (A)) Marjă de (dB (A)) Marjă de eroare K eroare K (dB (A)) (dB (A)) EM401MP (ca motocositoare) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Cap de tăiere din nylon 84,3 93,3...
 • Page 79 NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară...
 • Page 80 Dispozitiv de ataşare Mâner pe stânga Mâner pe dreapta Standard (Prindere faţă) (Prindere spate) aplicabil ah (m/s Marjă de ah (m/s Marjă de eroare K eroare K (m/s (m/s UB401MP EN50636-2-100 NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului de vibraţii declarat a (au) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă...
 • Page 81 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele specifi- ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita cate de Makita. Instalarea acumulatoarelor în produse originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi neconforme poate cauza incendii, căldură excesivă, acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, explozii sau scurgeri de electrolit.
 • Page 82 Protecţie la supradescărcare ► Fig.2: 1. Indicator roşu 2. Buton 3. Cartuşul acumulatorului Când capacitatea acumulatorului scade, maşina Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, glisaţi-l din se opreşte automat şi indicatorul luminează maşină în timp ce glisaţi butonul de pe partea frontală intermitent.
 • Page 83 Buton de inversare pentru NOTĂ: Această unealtă este dotată cu funcţia de oprire automată. Pentru a evita pornirea neintenţi- înlăturarea resturilor onată, întrerupătorul de alimentare principal se va închide automat dacă butonul declanşator nu este AVERTIZARE: tras pentru o anumită perioadă de timp după pornirea Opriţi maşina şi înlăturaţi acestuia.
 • Page 84 în cazul unei urgențe, ceea ce poate vătămarea corporală. conduce la producerea unui accident sau la vătămare. Luați legătura cu centrele de service autorizate Makita pentru a Montați țeava de fixare pe unitatea de acţionare. afla care este centura suspendată recomandată.
 • Page 85 Înainte de a solicita reparaţii, efectuaţi mai întâi propria inspecţie. În cazul în care găsiţi o problemă care nu este explicată în manual, nu încercaţi să demontaţi echipamentul. În schimb, adresaţi-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparaţii. Stare de anormalitate Cauză...
 • Page 86 УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUX60 Швидкість у режимі холостого ходу Низька швидкість 0—5 700 хв (без насадок) Середня швидкість 0—8 200 хв Висока швидкість 0—9 700 хв Загальна довжина 1 011 мм Номінальна напруга 36 В пост. струму...
 • Page 87 Модель Швидкість обертання Низька швидкість Середня Висока швидкість швидкість BR400MP 0—130 хв 0—190 хв 0—230 хв SW400MP 0—130 хв 0—190 хв 0—230 хв UB400MP 0—5 700 хв 0—7 850 хв 0—8 250 хв UB401MP 0–5 700 хв 0–7 850 хв 0–8 250 хв...
 • Page 88 Шум Насадка Середній рівень звуко- Середній рівень акус- Відповідний вого тиску тичної потужності стандарт (дБ (А)) Похибка K (дБ (А)) Похибка K (дБ (A)) (дБ (A)) EM401MP (як кущоріз) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Ріжуча головка з нейлоно- 84,3 93,3 EN50636-2-91 (як...
 • Page 89 ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу. Вібрація Насадка Ліва ручка (передня ручка) Права ручка (задня ручка) Відповідний...
 • Page 90 законодавства щодо утилізації акумуляторів. строю акумулятора, (2) акумулятора та (3) 12. Використовуйте акумулятори лише з виробів, що працюють від акумулятора. виробами, указаними компанією Makita. Не розбирайте касету з акумулятором і не Установлення акумуляторів у невідповідні змінюйте її конструкцію. Це може призвести...
 • Page 91 ців), її слід зарядити. ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- лятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- торів, конструкцію яких було змінено, може призве- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, травму або пошкодження. У зв'язку з цим також...
 • Page 92 Захист від перегрівання Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній інструмента або акумулятора частині касети. У разі перегрівання миготять усі індикатори Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі- швидкості. стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у Коли...
 • Page 93 Вимикач живлення Налаштування швидкості Налаштувати швидкість інструмента можна, коротко ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди вимикайте натискаючи головну кнопку живлення. вимикач живлення, коли не використовуєте Кожне натискання головної кнопки живлення призво- пристрій. дить до зміни рівня швидкості. ► Рис.6: 1. Головна кнопка живлення Щоб привести інструмент у стан готовності, нати- скайте...
 • Page 94 випадку або травми. По консультацію стосовно напрямку боку насадки. рекомендованого ремінця для підвішування звер- ► Рис.10: 1. Важіль ніться у авторизований сервісний центр Makita. Зніміть кришку насадки. Сумістіть штифт зі Одягніть плечовий ремінь на ліве плече, просунувши стрілкою та вставте трубку насадки до відпускання...
 • Page 95 дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або пошкодження інструмента. або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita Зберігайте шестигранний ключ, як показано із використанням запчастин виробництва компанії на рисунку, щоб не загубити його, коли він не...
 • Page 96 Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизованих сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробни- цтва компанії Makita.
 • Page 97 РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUX60 Число оборотов без нагрузки Низкая 0 - 5 700 мин (без насадок) Средняя 0 - 8 200 мин Высокая 0 - 9 700 мин Общая длина 1 011 мм Номинальное напряжение 36 В пост. тока...
 • Page 98 Модель Скорость вращения Низкая Средняя Высокая BR400MP 0 - 130 мин 0 - 190 мин 0 - 230 мин SW400MP 0 - 130 мин 0 - 190 мин 0 - 230 мин UB400MP 0 - 5 700 мин 0 - 7 850 мин 0 - 8 250 мин...
 • Page 99 Шум Насадка Средний уровень звуко- Средний уровень звуко- Применимый вого давления вой мощности стандарт (дБ (A)) Погрешность, (дБ (A)) Погрешность, K (дБ (A)) K (дБ (A)) EM401MP (в качестве бензокосы) 78,5 90,2 EN11806 EM401MP Нейлоновая режущая головка 84,3 93,3 EN50636-2-91 (в...
 • Page 100 Вибрация Насадка Левая рукоятка Правая рукоятка Применимый (передняя ручка) (задняя ручка) стандарт ah (м/с Погрешность, ah (м/с Погрешность, K (м/с K (м/с EM401MP (в качестве бензокосы) EN11806 EM401MP Нейлоновая режущая головка EN50636-2-91 (в качестве электрокосы) Пластмассовый нож EN50636-2-91 EM404MP (в качестве бензокосы) EN11806 EM404MP Нейлоновая...
 • Page 101 кратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к 12. Используйте аккумуляторы только с про- ожогам и даже к взрыву. дукцией, указанной Makita. Установка акку- муляторов на продукцию, не соответствующую В случае попадания электролита в глаза требованиям, может привести к пожару, пере- промойте...
 • Page 102 взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- ратурных ожогов. Будьте осторожны при дению имущества. Это также автоматически анну- обращении с горячим блоком аккумулятора. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное 15. Не прикасайтесь к контактам инструмента устройство Makita. сразу после использования, поскольку они...
 • Page 103 Система защиты инструмента/ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ аккумулятора ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой или На инструменте предусмотрена система защиты проверкой функций инструмента обязательно инструмента/аккумулятора. Она автоматически убедитесь, что он выключен и его блок акку- отключает питание двигателя для продления срока мулятора снят. Несоблюдение этого требования службы...
 • Page 104 Индикация оставшегося заряда Действие выключателя аккумулятора ОСТОРОЖНО: В целях безопасности Только для блоков аккумулятора с индикатором инструмент оснащен рычагом разблокировки, ► Рис.3: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки который предотвращает случайное включение инструмента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для про- инструмент...
 • Page 105 Кнопка реверса для удаления СБОРКА мусора ОСТОРОЖНО: Перед выполнением каких- ОСТОРОЖНО: Выключите инструмент либо работ с инструментом обязательно убе- и снимите блок аккумулятора перед удале- дитесь, что он выключен и его блок аккумуля- нием скопившихся сорняков или мусора, с тора снят. Несоблюдение этого требования может которыми...
 • Page 106 ремень ранцевого блока питания, то в чрезвы- техобслуживание или регулировку необходимо про- чайной ситуации снять инструмент или ранцевый блок питания будет затруднительно, что может изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita привести к несчастному случаю или травме. За или сервис-центрах предприятия с использованием консультацией по рекомендуемому ремешку для...
 • Page 107 Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ- ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован- ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita. Состояние неисправности...
 • Page 108 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885603E960 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20210224...

This manual is also suitable for:

Dux60z