Download  Print this page

Advertisement

Over Bluetooth-communicatie
• De draadloze technologie van Bluetooth werkt
binnen een bereik van ongeveer 10 m.
Het maximale bereik van de communicatie kan
variëren afhankelijk van obstakels (personen,
metalen, wanden, enz.) of de elektromagnetische
omgeving.
• De volgende omstandigheden kunnen van invloed
zijn op de gevoeligheid van Bluetooth-
communicatie.
– Er staat een obstakel zoals een persoon, een
metalen voorwerp of een wand tussen dit
apparaat en het Bluetooth-apparaat.
– Er is een apparaat dat de 2,4 GHz-frequentie
gebruikt, zoals een draadloos LAN-apparaat, een
draadloze telefoon of een magnetron, in gebruik
in de buurt van dit apparaat.
• Omdat Bluetooth-apparaten en een draadloos
LAN (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie
gebruiken, kan zich microgolf-interferentie
voordoen en dat kan een afname van de
communicatiesnelheid, ruis of een onjuiste
verbinding tot gevolg hebben als dit apparaat in de
buurt van een draadloos LAN-apparaat wordt
gebruikt. Ga, als dat het geval is, als volgt te werk.
– Gebruik dit apparaat op een afstand van ten
minste 10 m van het draadloos LAN-apparaat.
– Als dit apparaat wordt gebruikt op minder dan
10 m van een draadloos LAN-apparaat, zet het
draadloos LAN-apparaat dan uit.
– Installeer dit apparaat en het Bluetooth-apparaat
zo dicht mogelijk bij elkaar.
• Microgolven die door een Bluetooth-apparaat
worden uitgezonden, kunnen van invloed zijn op
de werking van elektronische medische apparaten.
Zet dit apparaat en andere Bluetooth-apparaten uit
op de volgende locaties, omdat er een ongeluk zou
kunnen gebeuren.
– waar brandbaar gas aanwezig is, in een
ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
– in de buurt van automatische deuren of een
brandmelder
• Dit apparaat ondersteunt veiligheidsvoorzieningen
die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een
veiligere verbinding wanneer de draadloze
technologie van Bluetooth wordt gebruikt, maar
deze beveiliging zal afhankelijk van de
omstandigheden mogelijk niet voldoende zijn.
Wees voorzichtig wanneer u communiceert met
behulp van draadloze Bluetooth-technologie.
• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor
het uitlekken van informatie tijdens Bluetooth-
communicatie.
38
• Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet
gegarandeerd worden.
– Er kan alleen worden voldaan aan de Bluetooth-
standaard, vastgesteld door Bluetooth SIG, met
een apparaat dat is voorzien van de Bluetooth-
functie en dat is herkend.
– Ook als het apparaat waarmee verbinding tot
stand is gebracht, voldoet aan de hierboven
genoemde Bluetooth-standaard, werken
sommige apparaten niet goed, afhankelijk van de
functies of specificaties van het apparaat.
– Wanneer u handsfree belt, kan er ruis klinken,
afhankelijk van het apparaat of de
communicatieomgeving.
• Afhankelijk van het apparaat waarmee de
verbinding tot stand wordt gebracht, kan het even
duren voordat de communicatie van start gaat.
Overige
• Mogelijk zal het Bluetooth-apparaat, afhankelijk
van de omstandigheden van de radiogolven en de
locatie waar de apparatuur wordt gebruikt, niet
werken in combinatie met mobiele telefoons.
• Als u zich niet lekker voelt na het gebruik van het
Bluetooth-apparaat, stop dan onmiddellijk met het
Bluetooth-apparaat te gebruiken. Als een bepaald
probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw
Sony-handelaar.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
handelaar.

Onderhoud

De lithiumbatterij van de
kaartafstandsbediening vervangen
Onder normale omstandigheden gaat de batterij
ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kan de levensduur
korter zijn.)
Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik
van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang
de batterij door een nieuwe CR2025-
lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er
brand- of explosiegevaar.
c
2
1
+ zijde omhoog

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT3900U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: