Download Table of Contents Print this page
Philips AVENT Plus Manual

Philips AVENT Plus Manual

Single/double electric breast pump

Advertisement

Available languages

Quick Links

Table of Contents
Single/Double
Electric Breast
Pump
Plus
SCF393/11
SCF391/11
www.philips.com/mybreastpump

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips AVENT Plus

 • Page 1 Single/Double Electric Breast Pump Plus SCF393/11 SCF391/11 www.philips.com/mybreastpump...
 • Page 3 C3 C4...
 • Page 5: Table Of Contents

  Explanation of symbols Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your breast pump at www.philips.com/welcome. The Philips Avent single/double electric breast pump Plus is inspired by babies and their natural suction movement.
 • Page 6: General Description

  Intended use and indications for use The Philips Avent single/double electric breast pump Plus is intended to express and collect milk from the breast of a lactating woman, and indicated to alleviate the symptoms of engorgement. The device is intended for a single user.
 • Page 7 English Warnings Warnings to avoid choking, strangulation and injury: - Do not allow children or pets to play with the motor unit, the adapter, packaging materials or accessories. - Always unplug the breast pump after use. Store the breast pump when not in use.
 • Page 8 See chapter ‘Ordering accessories’ for information on how to obtain replacement parts. - Only use accessories and parts recommended by Philips Avent. - There are no user serviceable parts inside the motor unit of the breast pump. - No modification of the breast pump is allowed. If you do so, your warranty becomes invalid.
 • Page 9: Before First Use

  English - Keep the adapter and the silicone tubes away from heated surfaces to avoid overheating and deformation of these parts. Before first use Disassemble, clean and disinfect all parts that come into contact with breast milk before you use the breast pump for the first time and after every use.
 • Page 10 English Step 1: Disassembling Disassemble the breast pump, bottle and storage cup completely. Also remove the white valve from the breast pump. Step 2: Cleaning The parts that come in contact with milk can be cleaned manually or in the dishwasher. Warning: Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents to clean the breast pump parts as this may cause damage.
 • Page 11 English Step 2A: Manual cleaning Supplies needed: - Mild dishwashing liquid - Clean tea towel or drying rack - Drinking-quality water - Clean sink or bowl - Soft, clean brush 5 min. 1. Rinse all parts under a 2. Soak all parts for 3.
 • Page 12: Using The Breast Pump

  Cushion size The Philips Avent single/double electric breast pump Plus has a soft, active cushion. There is only one cushion size. It gently stimulates your nipple to trigger milk flow. The cushion is made of flexible silicone, fitting nipple sizes up to 30 mm/1.18 in.
 • Page 13 English 1. Wash your hands 2. Push the white valve in 3. Screw the pump body 4. Place the cushion in the thoroughly with soap and the pump body as far as onto the bottle. pump body and make sure water.
 • Page 14 English Motor unit part description USB power inlet 2 On/off button with pause/play function 3 Mode selection button 4 ‘Level down’ button 5 ‘Level up’ button 6 Indicator lights for modes and levels 7 Tubing port for single breast pump 8 Tubing ports for double breast pump Mode indicator lights...
 • Page 15 Warning: If the process becomes very uncomfortable or painful, stop using the pump and consult your healthcare professional. Note: If you regularly express more than 125 ml/4 fl oz per session, you can purchase and use a 260 ml/9 fl oz Philips Avent Natural bottle to prevent overfilling and spillage.
 • Page 16: Using The Breast Pump When You Have Symptoms Of Engorgement

  English 3 sec. 9. Press and hold the on/off 10. Unplug the adapter from button to switch off. the wall socket and pull the small plug out of the motor unit. Tip: For optimal expression, choose the highest setting that still feels comfortable. This setting may differ across different sessions.
 • Page 17: Feeding Breast Milk With The Bottle

  Warning: Refrigerate or freeze expressed milk immediately or keep it at a temperature of 16-29 °C (60-85 °F) for a maximum of 4 hours before you feed your baby. For more information about the breast pump and tips for expressing milk, visit www.philips.com/avent. Storing breast milk...
 • Page 18 English - Never use feeding teats as a soother. - Always use this product with adult supervision. - Keep the bottle cap away from children to avoid suffocation. - Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles. - Inspect all parts before use and pull the feeding teat in all directions.
 • Page 19: Compatibility

  When you order spare teats, make sure that you use a teat with the correct flow rate for your baby (see ‘Choosing the right teat for your baby’) and do not mix Philips Avent Anti-colic bottle parts and teats with parts of the Philips Avent Natural...
 • Page 20: Recycling

  This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the breast pump. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
 • Page 21: Undesirable Side Effects

  If you are using the Philips Avent breast pump for the first time, you may need some practice before you are able to express any milk. More expressing tips can be found on the Philips Avent website www.philips.com/avent.
 • Page 22: Electromagnetic Fields (Emf)

  This device has been tested and found to comply with IEC 60601-1-2:2014 Ed 4.0 for electromagnetic compatibility (EMC) as Class B according to CISPR 11:2009. Tests levels are listed in the accompanying tables. Only use this Philips Avent single/double electric breast pump Plus in combination with the adapter supplied.
 • Page 23 Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity The Philips Avent single/double electric breast pump Plus is intended for use in the electromagnetic environment listed below. The user of the device should ensure that it is used in such an environment to prevent improper operation.
 • Page 24: Explanation Of Symbols

  English Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. If in the unlikely event the Philips Avent single/ double electric breast pump Plus is locked inoperative in a function by disturbances from other devices beyond the levels stated in the table above, the device will shut-off completely and restart.
 • Page 25 Indicates that the packaging should be recycled and packaging fees have been paid to the green dot recycling organizations. Indicates 2-year Philips worldwide guarantee. Indicates that the breast pump must be kept out of direct sunlight. Indicates that the breast pump must be kept dry.
 • Page 26: Úvod

  Společnost Philips Avent vám blahopřeje ke koupi a vítá vás! Chcete-li využívat nabídek Philips Avent naplno, zaregistrujte odsávačku na adrese www.philips.com/welcome. Jednoduchá / dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Plus se inspiruje u kojenců a jejich přirozených sacích pohybů při kojení. Měkká masážní vložka jemně stimuluje bradavku a pomáhá vám tak pohodlně a účinně...
 • Page 27: Všeobecný Popis

  * K tomuto příslušenství dodáváme samostatnou uživatelskou příručku. Zamýšlené použití a indikace k použití Jednoduchá nebo dvojitá elektrická odsávačka Philips Avent Plus je určena k odsávání a sběru mléka z prsů kojících žen a je indikována pro zmírnění příznaků nalití. Přístroj je určen pro jednoho uživatele.
 • Page 28 Čeština Varování Varování pro zabránění udušení, uškrcení a zranění: - Nenechávejte děti ani domácí mazlíčky, aby si hrály s motorkem, adaptérem, obalovými materiály nebo s příslušenstvím. - Odsávačku mateřského mléka vždy po použití odpojte ze zásuvky. Když odsávačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečné místo. - Tato odsávačka není...
 • Page 29 - Nepoužívejte odsávačku, pokud silikonová membrána vykazuje známky poškození nebo je rozbitá. Informace o tom, jak získat náhradní díly, naleznete v kapitole “Objednávání příslušenství“. - Používejte pouze příslušenství a součásti doporučené Philips Avent. - Uvnitř motorové jednotky odsávačky nejsou žádné uživatelsky opravitelné součásti.
 • Page 30: Před Prvním Použitím

  Čeština - Motorek ani adaptér nikdy neponořujte do vody ani nevkládejte do myčky, protože takto by se tyto součásti nenávratně poškodily. - Adaptér a silikonové hadičky udržujte daleko od horkých povrchů, aby nedošlo k jejich přehřátí a deformaci. Před prvním použitím Než...
 • Page 31 Čeština Krok 1: Demontáž Odsávačku, lahev a úložný pohárek kompletně rozeberte. Také z odsávačky vyjměte bílý ventil. Krok 2: Čištění Všechny části, které přijdou do kontaktu s mateřským mlékem, lze mýt ručně nebo v myčce. Varování: Na čištění odsávačky nepoužívejte antibakteriální ani abrazivní čisticí prostředky, neboť mohou způsobit poškození.
 • Page 32 Čeština Krok 2A: Manuální čištění Potřebné věci: - Jemný prostředek na mytí nádobí - Čistá utěrka nebo odkapávač - Pitná voda - Čistý dřez nebo mísa - Jemný a čistý kartáček 5 min. 1. Všechny součásti omyjte 2. Namočte všechny 3.
 • Page 33: Používání Odsávačky

  - Běžný hrnec - Pitná voda Upozornění: Při dezinfekci vařící vodou zajistěte, aby se lahev ani jiné části nedotýkaly strany hrnce. Mohlo by dojít k nevratné deformaci produktu nebo poškození, za které společnost Philips nemůže být odpovědná. 5 min. 1. Naplňte hrnec 2.
 • Page 34 Čeština 1. Ruce si řádně umyjte 2. Bílý ventil zasuňte do těla 3. Tělo odsávačky 4. Vložku vložte do těla vodou a mýdlem. odsávačky co nejdále. našroubujte na lahev. odsávačky mateřského mléka a ujistěte se, že okraj doléhá na tělo odsávačky. 4A.
 • Page 35 Čeština Popis částí motorku USB konektor 2 Vypínač s funkcí zapnutí a zastavení 3 Tlačítko pro výběr režimu 4 Tlačítko snížení intenzity 5 Tlačítko zvýšení intenzity 6 Kontrolky režimu a intenzity 7 Konektor pro připojení hadičky samostatné odsávačky mateřského mléka 8 Konektory pro připojení...
 • Page 36 Poznámka: Pokud během jednoho odsávání pravidelně odsáváte více než 125 ml mléka, můžete zakoupit a používat lahev Philips Avent Natural s objemem 260 ml a zabráníte tak přeplnění nebo rozlití mateřského mléka. 3 sec. 1. Důkladně si umyjte ruce 2.
 • Page 37: Používání Odsávačky Při Příznacích Nalití Prsou

  Čeština 3 sec. 9. Stisknutím a podržením 10. Vytáhněte adaptér tlačítka vypínače zařízení ze zásuvky ve zdi a malý vypnete. konektor z motorové jednotky. Tip: Optimální odsávání je při maximální intenzitě, která je ještě příjemná. Toto nastavení se může průběžně měnit. Tip: Dvojitou odsávačku mateřského mléka můžete použít jako samostatnou odsávačku tak, že do motorku zapojíte pouze jednu hadičku soupravy odsávačky.
 • Page 38: Krmení Mateřským Mlékem Z Lahve

  Varování: Odsáté mléko ihned dejte do chladničky nebo mrazáku a před krmením dítěte ho uchovávejte za teploty 16–29 °C maximálně 4 hodiny. Další informace o odsávačce a tipy týkající se odsávání mateřského mléka naleznete na adrese www.philips.com/avent. Skladování mateřského mléka Níže najdete pokyny k uchovávání mateřského mléka: Místo skladování...
 • Page 39 Čeština - Nikdy nepoužívejte dudlík na krmení jako běžný dudlík. - Používejte tento výrobek vždy pod dohledem dospělých. - Víčko lahve uchovávejte mimo dosah dětí, aby se jím děti nemohly zadusit. - Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi nebo aby při používání lahve chodily či běhaly. - Před každým použitím všechny části zkontrolujte a natáhněte krmicí...
 • Page 40: Kompatibilita

  Objednávání příslušenství Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-and-accessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také se můžete obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Když si objednáte náhradní dudlíky, ujistěte se, že používáte dudlík se správnou velikostí otvoru odpovídající vašemu dítěti (viz ‘Výběr vhodného dudlíku pro vaše dítě’).
 • Page 41: Recyklace

  - Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Záruka a podpora Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností. Řešení problémů...
 • Page 42: Nežádoucí Vedlejší Účinky

  20 °C po dobu 30 minut, aby se její teplota dostala do provozního rozsahu (5 °C až 40 °C ). Nežádoucí vedlejší účinky Jakýkoli vážný incident, k němuž by v souvislosti s tímto zařízením došlo, se musí nahlásit společnosti Philips prostřednictvím stránky www.philips.com/support a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatelka resp. pacientka žije.
 • Page 43: Podmínky Uskladnění

  Pokud bylo zařízení skladováno v horkém nebo studeném prostředí, umístěte ho na 30 minut do prostředí s teplotou 20 °C a před použitím jej nechte dosáhnout teplotních podmínek pro používání (5 až 40 °C). Elektromagnetická pole (EMP) Toto zařízení Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Technické informace Jednoduchá elektrická...
 • Page 44 Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost Samostatná nebo dvojitá odsávačka Philips Avent Plus je určena k použití za elektromagnetických podmínek, které jsou popsány níže. Uživatel tohoto zařízení by měl zajistit, že bude používáno v takovém prostředí, aby se předešlo nesprávnému provozu.
 • Page 45: Popis Významu Symbolů

  Poznámka: UT je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně. V nepravděpodobném případě, že rušení z jiných zařízení přesahující úrovně uvedené v tabulce výše samostatnou nebo dvojitou odsávačku Philips Avent Plus zablokuje v nefunkčním stavu, se odsávačka zcela vypne a restartuje. V takovém případě si dejte pozor, abyste zvětšili vzdálenost od zařízení, které...
 • Page 46 Označuje, že obal by měl být recyklován. Poplatky za naložení s obalem byly zaplaceny recyklačním organizacím zeleného bodu. Označuje dvouletou záruku společnosti Philips platnou na celém světě. Říká, že odsávačka musí být udržována mimo přímé sluneční záření. Říká, že odsávačka musí být udržována v suchu.
 • Page 47: Polski

  Objaśnienie symboli ____________________________________________________________________________________________________________ Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips Avent. Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips Avent pomocy, zarejestruj swój laktator na stronie www.philips.com/welcome. Inspiracją do stworzenia pojedynczego/podwójnego laktatora elektrycznego Philips Avent Plus były niemowlęta i ich naturalny odruch ssania.
 • Page 48: Opis Ogólny

  * Dla tych akcesoriów dostarczana jest oddzielna instrukcja obsługi. Przeznaczenie i wskazania do stosowania Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent Plus służy do odciągania i gromadzenia pokarmu z piersi kobiety w okresie laktacji i jest wskazany do łagodzenia objawów nabrzmienia piersi. Urządzenie jest przeznaczone dla jednej użytkowniczki.
 • Page 49 Polski Ostrzeżenia Ostrzeżenia zapobiegające zadławieniu, uduszeniu i obrażeniom: - Nie pozwól dzieciom ani zwierzętom bawić się częścią silnikową, zasilaczem, elementami opakowania ani akcesoriami. - Pamiętaj, aby po zakończeniu korzystania z laktatora wyjąć jego wtyczkę z gniazdka. Schowaj laktator, gdy nie jest używany. - Urządzenie nie może być...
 • Page 50 - Nie używaj laktatora, jeśli silikonowa membrana ulegnie uszkodzeniu lub zepsuciu. Informacje dotyczące możliwości zakupu części zamiennych można znaleźć w rozdziale “Zamawianie akcesoriów”. - Używaj wyłącznie akcesoriów i części zalecanych przez Philips Avent. - Część silnikowa laktatora nie zawiera żadnych elementów, które może naprawiać użytkownik.
 • Page 51: Przed Pierwszym Użyciem

  Polski Należy unikać zwiększonej emisji elektromagnetycznej lub zmniejszonej odporności elektromagnetycznej tego urządzenia, gdyż może to skutkować jego nieprawidłowym działaniem: - Nie używaj innego zasilacza ani kabla do ładowania niż dołączone do zestawu z urządzeniem. Przestrogi Ostrzeżenia dotyczące zapobiegania uszkodzeniu i nieprawidłowemu działaniu laktatora: - Nie dopuść...
 • Page 52 Polski Poniższe części nie stykają się z piersią i pokarmem; należy je czyścić w sposób opisany poniżej: Kiedy Czyść w razie potrzeby. Przetrzyj czystą, wilgotną szmatką, zwilżoną wodą z łagodnym detergentem. Czynność 1: Demontaż Całkowicie rozłóż laktator, butelkę i pojemnik. Wyjmij też...
 • Page 53 Polski Czynność 2A: Mycie ręczne Potrzebne zasoby: - Delikatny płyn do mycia naczyń - Czysta ściereczka do naczyń lub suszarka do naczyń - Woda zdatna do picia - Czysty zlewozmywak lub czysta miska - Miękka, czysta szczotka 5 min. 1. Opłucz wszystkie części 2.
 • Page 54: Korzystanie Z Laktatora

  Korzystanie z laktatora Rozmiar nakładki Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent Plus ma miękką, aktywną nakładkę. Nakładka jest dostępna tylko w jednym rozmiarze. Łagodnie stymuluje ona brodawkę sutkową w celu pobudzenia wypływu pokarmu. Nakładka jest wykonana z elastycznego silikonu, który pasuje do brodawek sutkowych o rozmiarach do 30 mm/1,18 cala.
 • Page 55 Polski Sposób składania laktatora Upewnij się, że części laktatora, które stykają się z pokarmem, zostały wyczyszczone i zdezynfekowane. Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność, jeśli części laktatora były dezynfekowane przez wygotowanie – mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec oparzeniom, zacznij składać laktator dopiero po ostygnięciu zdezynfekowanych części.
 • Page 56 Polski 7. Podłącz rurkę/rurki do 8. Włóż wtyczkę zasilacza 9. Laktator jest teraz gotowy Uwaga: Możesz części silnikowej. do gniazdka elektrycznego, do użycia. umieścić pokrywkę na a małą wtyczkę na drugim nakładce, aby utrzymać końcu podłącz do części laktator w czystości, gdy silnikowej.
 • Page 57 Uwaga: Jeśli regularnie odciągasz więcej niż 125 ml/4 fl oz za jednym razem, możesz nabyć i wykorzystywać butelkę Philips Avent Natural o pojemności 260 ml/9 fl oz, aby zapobiec nadmiernemu wypełnianiu pojemnika i wylewaniu się pokarmu.
 • Page 58: Używanie Laktatora W Przypadku Wystąpienia Objawów Nawału Mlecznego

  Polski 90 sec. 5. Za pomocą przycisków 6. Po 90 sekundach laktator 7. Jeśli pokarm zacznie 8. Krótko naciśnij wyłącznik, zmiany poziomu na wyższy płynnie przełączy się na wypływać wcześniej, lub jeśli chcesz wstrzymać lub zmiany poziomu na tryb odciągania i powoli gdy chcesz przełączyć...
 • Page 59: Po Użyciu

  Ostrzeżenie: Niezwłocznie wstaw odciągnięty pokarm do lodówki lub zamroź go albo przechowuj go w temperaturze 16–29 °C (60–85 °F) przez maksymalnie 4 godziny przed nakarmieniem dziecka. Więcej informacji na temat laktatora i wskazówek dotyczących odciągania pokarmu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/avent. Przechowywanie pokarmu Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące przechowywania pokarmu:...
 • Page 60: Karmienie Dziecka Odciągniętym Pokarmem Z Butelki

  Polski Ostrzeżenie: Nigdy ponownie nie zamrażaj rozmrożonego pokarmu, aby nie obniżyć jego jakości. Ostrzeżenie: Nigdy nie dodawaj świeżo odciągniętego pokarmu do już zamrożonego, aby nie doszło do obniżenia jakości pokarmu i niezamierzonego rozmrożenia zamrożonego pokarmu. Karmienie dziecka odciągniętym pokarmem z butelki Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka OSTRZEŻENIE! - Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować...
 • Page 61 Polski Składanie butelki 1. Łatwiej jest założyć 2. Przeciągaj smoczek przez 3. Dopilnuj, by nałożyć 4. Przykręć pierścień smoczek, jeśli porusza otwór do momentu, aż nasadkę pionowo na mocujący ze smoczkiem i się nim na boki podczas jego dolna część będzie się butelkę, aby smoczek nasadką...
 • Page 62: Zgodność

  Zamawiając zapasowe smoczki, pamiętaj, by użyć smoczka o właściwej dla Twojego dziecka (patrz ‘Wybór odpowiedniego smoczka dla dziecka’) prędkości wypływu i nie mieszać smoczków oraz części butelek antykolkowych Philips Avent z częściami butelek Philips Avent Natural. Nie będą one pasować i mogą powodować wyciekanie lub inne problemy.
 • Page 63: Rozwiązywanie Problemów

  W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania laktatora. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support , na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
 • Page 64: Niepożądane Skutki Uboczne

  (od 5 °C/41 °F do 40 °C/104 °F). Niepożądane skutki uboczne Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z tym produktem, należy zgłosić firmie Philips za pośrednictwem strony www.philips.com/support oraz właściwym władzom w kraju, w którym mieszka użytkownik i/lub pacjent.
 • Page 65: Informacje Techniczne

  Polski Informacje techniczne Pojedynczy laktator elektryczny Podwójny laktator elektryczny Poziom podciśnienia Stymulacja: od -60 do -200 mbar (od -45 do -150 mmHg) Odciąganie: od -60 do -360 mbar (od -45 do -270 mmHg) Regulowane w odstępach co 20 mbar Przerywane podciśnienie Prędkość...
 • Page 66 To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normą IEC 60601-1-2:2014 Ed 4.0 pod kątem zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla kategorii klasy B zgodnie z CISPR 11:2009. Poziomy testów są wymienione w załączonych tabelach. Pojedynczego/podwójnego laktatora elektrycznego Philips Avent Plus można używać wyłącznie w połączeniu z dołączonym zasilaczem.
 • Page 67: Objaśnienie Symboli

  0% UT; 250/300 cykli Uwaga: UT to napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. Jeśli, co jest mało prawdopodobne, pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent Plus zostanie zablokowany podczas wykonywania działania z powodu zakłóceń pochodzących z innych urządzeń, przekraczających poziomy podane w powyższej tabeli, urządzenie wyłączy się...
 • Page 68 Polski Symbol Objaśnienie Oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych. Oznacza, że dane urządzenie jest wyrobem medycznym. Oznacza, że część urządzenia, z którą użytkownik ma fizyczny kontakt (zwana też częścią przykładaną do ciała), jest częścią...
 • Page 69 Polski Symbol Objaśnienie Oznacza dostępną na całym świecie 2-letnią gwarancję firmy Philips. Oznacza, że laktator należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Oznacza, że laktator musi być suchy. Wskazuje zakres ciśnienia dla użytkowania: od 700 do 1060 hPa.
 • Page 70: Introducere

  Avent, înregistrați-vă pompa de sân la adresa www.philips.com/welcome. Pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Plus este inspirată de bebeluși și de mișcările naturale de sucțiune ale acestora. Perna din silicon moale stimulează mamelonul cu mișcări delicate de masaj, ajutându-vă să extrageți laptele în mod confortabil și eficient.
 • Page 71: Descriere Generală

  C2 Inel filetat C5 Biberon C3 Tetină Accesorii Există mai multe versiuni de ambalaj pentru această pompă de sân, care conțin următoarele accesorii Philips Avent în diferite combinații: - Pernițe pentru sân - Cești pentru păstrare cu adaptor* - Geantă de călătorie - Pungi de păstrare a laptelui matern*...
 • Page 72 Română Avertismente Avertismente pentru a evita sufocarea, strangularea și rănirea: - Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace cu grupul motor, cu adaptorul, cu materialele de ambalare sau cu accesoriile. - După utilizare, scoateți întotdeauna pompa de sân din priză. Depozitați pompa de sân atunci când nu este folosită.
 • Page 73 Consultați capitolul “Comandarea accesoriilor” pentru informații cu privire la procurarea componentelor de schimb. - Utilizați numai accesoriile și componentele recomandate de Philips Avent. - Pompa de sân sau grupul motor al acesteia nu conțin componente care pot fi reparate de către utilizatoare.
 • Page 74: Înainte De Prima Utilizare

  Română Avertisment pentru evitarea creșterii emisiilor electromagnetice sau reducerea imunității electromagnetice a acestui dispozitiv, care pot avea ca rezultat funcționarea neadecvată: - Nu utilizați niciun alt adaptor sau cablu de alimentare decât cele furnizate împreună cu produsul. Precauții Precauții pentru a evita deteriorarea și funcționarea necorespunzătoare a pompei de sân: - Evitați contactul dintre adaptor și grupul motor cu apa.
 • Page 75 Română Următoarele componente nu vin în contact cu sânul și cu laptele matern; curățați-le în modul descris mai jos: Când Curățați atunci când este necesar. Ștergeți cu apă și detergent neutru, folosind o cârpă curată și umedă. Pasul 1: Dezasamblarea Dezasamblați complet pompa de sân, biberonul și recipientul pentru păstrare.
 • Page 76 Română Pasul 2A: Curățarea manuală Articole necesare: - Detergent lichid neagresiv - Prosop sau suport pentru uscare curat - Apă potabilă - Chiuvetă sau vas curat - Perie moale și curată 5 min. 1. Clătiți toate componentele 2. Înmuiați toate 3.
 • Page 77: Utilizarea Pompei De Sân

  Utilizarea pompei de sân Dimensiunea pernei Pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Plus este prevăzută cu o pernă activă, moale. Sunt disponibile perne de o singură dimensiune. Aceasta stimulează ușor mamelonul pentru a declanșa curgerea laptelui. Perna este fabricată...
 • Page 78 Română Notă: Așezarea corectă a pernei, a diafragmei din silicon și a tubului din silicon este esențială pentru capacitatea pompei de sân de a crea un vid corespunzător. 1. Spălați-vă bine pe mâini 2. Împingeți la maximum 3. Înfiletați corpul pompei pe 4.
 • Page 79 Română Descrierea grupului motor Intrare de alimentare USB 2 Buton de pornire/oprire cu funcție de pauză/reluare 3 Buton pentru selectare mod 4 Buton “Nivel inferior” 5 Buton “Nivel superior” 6 Leduri indicatoare pentru moduri și niveluri 7 Port pentru tub, pentru pompa de sân simplă...
 • Page 80 Notă: Dacă extrageți în mod regulat mai mult de 125 ml/4 fl oz la fiecare sesiune, puteți achiziționa și utiliza un biberon Philips Avent Natural de 260 ml/9 fl oz, pentru a preveni umplerea excesivă și vărsarea laptelui. 3 sec.
 • Page 81: Utilizarea Pompei De Sân Atunci Când Prezentați Simptome De Congestie

  Română 3 sec. 9. Pentru a opri, apăsați lung 10. Scoateți adaptorul din butonul de pornire/oprire. priză și scoateți conectorul mic din unitatea motorului. Sugestie: Pentru extragerea optimă, alegeți cea mai ridicată setare care continuă să fie confortabilă. Această setare poate diferi în funcție de sesiune.
 • Page 82: Utilizarea Biberonului Pentru Hrănirea Bebelușului Cu Lapte Matern

  16-29 °C (60-85 °F) timp de maximum 4 ore înainte de a vă hrăni bebelușul. Pentru informații suplimentare despre pompa de sân și pentru sugestii privind laptele extras, accesați www.philips.com/avent. Depozitarea laptelui matern În continuare, veți găsi instrucțiuni pentru depozitarea laptelui matern: Locul de depozitare Temperatură...
 • Page 83 Română - Aruncaţi-o la primele semne de deteriorare sau slăbire. - Nu lăsați componentele înafară de uz la îndemâna copiilor. - Nu legați niciodată de corzi, panglici, șireturi sau părți de îmbrăcăminte volante. Copilul poate fi strangulate. - Nu folosiți niciodată biberon de hrănire ca suzetă. - Utilizați întotdeauna acest produs cu supraveghere de adult.
 • Page 84 în cazul în care bebelușul adoarme în timpul hrănirii, devine iritabil sau hrănirea durează foarte mult. Tetinele Philips Avent Natural sunt numerotate clar pe partea laterală, pentru a indica viteza de curgere. Pentru informații suplimentare, accesați www.philips.com/avent. Depozitarea biberoanelor - Depozitați toate componentele într-un recipient curat, uscat și acoperit.
 • Page 85: Compatibilitate

  Română Compatibilitate Pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Plus este compatibilă cu toate biberoanele din gama Philips Avent Natural și cu recipientele pentru păstrare Philips Avent cu adaptor. Nu recomandăm utilizarea biberoanelor Philips Avent Natural din sticlă cu pompa de sân.
 • Page 86: Efecte Secundare Nedorite

  (între (5 °C/41 °F și 40 °C/104 °F). Efecte secundare nedorite Orice incident grav survenit în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat companiei Philips, pe pagina www.philips.com/support, și autorității competente a statului membru al U.E. în care locuiește utilizatoarea și/sau pacienta.
 • Page 87: Condiții De Depozitare

  20 °C (68 °F) timp de 30 de minute, pentru a-i permite să atingă o temperatură adecvată condițiilor de utilizare (5 °C - 40 °C/41 °F - 104 °F). Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice. Informații tehnice Pompa de sân electrică...
 • Page 88 Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat conformitatea lui cu IEC 60601-1-2:2014 Ed 4.0 pentru compatibilitatea electromagnetică (EMC), Clasa B conform CISPR 11:2009. Nivelurile de testare sunt enumerate în tabelele anexate. Utilizați pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Plus exclusiv în combinație cu adaptorul furnizat. Emisii Conformitate Mediu electromagnetic –...
 • Page 89 Ghidare și declarația producătorului – imunitate electromagnetică Pompa de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Plus este destinată utilizării în mediul electromagnetic descris în cele ce urmează. Utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un asemenea mediu, pentru a preveni funcționarea incorectă.
 • Page 90: Explicațiile Simbolurilor

  Română Explicațiile simbolurilor Semnele și simbolurile de avertizare sunt esențiale pentru a ne asigura că utilizați în siguranță și în mod corect dispozitivul și că vă protejați, pe dvs. și pe ceilalți, împotriva rănirii. Regăsiți în cele ce urmează semnificația semnelor și a simbolurilor de avertizare de pe etichetă...
 • Page 91 Indică faptul că ambalajul trebuie reciclat și că taxele de ambalare au fost plătite către organizațiile de reciclare. Indică garanția internațională Philips de 2 ani. Indică faptul că pompa de sân trebuie să fie ținută departe de lumina directă a soarelui.
 • Page 92 Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands www.philips.com/avent Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. © 2021 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 3000.056.1931.1 (2021-01-27)

This manual is also suitable for:

Scf393/11Scf391/11

Table of Contents