Download Print this page

Philips SpeechMike Classic Manual

Professional pc- dictation microphone
Hide thumbs Also See for SpeechMike Classic:

Advertisement

Quick Links

www.philips.com/dictation
SpeechMike
Classic/Pro
Professional
PC- dictation microphone
Quick Reference...........3
Snabb Referens............. 9
Guía Rápida................. 15

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips SpeechMike Classic

 • Page 1 SpeechMike Classic/Pro Professional PC- dictation microphone Quick Reference...3 Snabb Referens..... 9 Guía Rápida....15 www.philips.com/dictation...
 • Page 3 Philips SpeechMike Quick Reference Guide _____________________________________________ 3 Philips SpeechMike Quick Reference Guide System requirements • IBM-compatible PC with Pentium II, 233MHz processor (Pentium III, 500MHz recommended) • At least 64 MB RAM (128 MB recommended) • 75 MB hard disk space for SpeechMike drivers & software •...
 • Page 4 Using the Philips SpeechMike together with certain USB hubs on certain PCs may cause the operating system to stop responding when the PC is started. To workaround this: unplug your Philips USB Adapter before starting the PC and reconnect it afterwards. To solve this problem, we recommend replacing the USB hub or connecting your Philips USB Adapter directly to the USB port of your PC.
 • Page 5 Philips SpeechMike Quick Reference Guide _____________________________________________ 5 SpeechMike Classic and SpeechMike Classic PLUS buttons...
 • Page 6 6 ______________________________________________ Philips SpeechMike Quick Reference Guide SpeechMike Pro and SpeechMike Pro PLUS buttons...
 • Page 7 Digital Pocket Memo and SpeechMike are trademarks of Philips. DISCLAIMER AND NOTICES Philips Dictation Systems has carried out extensive testing with most popular configurations. However, since PC add-ons and drivers change very rapidly, we are unable to guarantee conflict-free operation.
 • Page 9 Philips SpeechMike Snabb Referens Vägvisare ___________________________________________ 9 Philips SpeechMike Snabb Referens Vägvisare Systemkrav • BM-kompatibel persondator med Pentium II, 233MHz processor (Pentium III, 500MHz rekommenderat) • Åtminstone 64 MB RAM (128 MB rekommenderat) • 75 MB utrymme på hårddisken för SpeechMike drivare och programvara •...
 • Page 10 10 __________________________________________ Philips SpeechMike Snabb Referens Vägvisare • Starta programmet autorun.exe genom att dubbelklicka på det. 3. Klicka på Installera för att börja installationen. 4. Avlägsna Driver & Utility CD-n och infoga ditt Windows 98 SE eller Windows ME CD.
 • Page 11 Philips SpeechMike Snabb Referens Vägvisare __________________________________________ 11 SpeechMike Classic och SpeechMike Classic PLUS funktionstangenter...
 • Page 12 12 __________________________________________ Philips SpeechMike Snabb Referens Vägvisare SpeechMike Pro och SpeechMike Pro PLUS funktionstangenter...
 • Page 13 Digital Pocket Memo och SpeechMike räknas som Philips varumärke. AVSTÅENDE FRÅN ANSPRÅK OCH TILLKÄNNAGIVANDE Philips Dikteringssystem har utfört extensivt testningsarbete med de flesta populära konfigurationerna. Samtidigt vill vi påpeka att till följd av tilläggsprogrammets och drivrutinernas hastigt ändrande karaktär kan vi inte garantera att operationen blir absolut problemfri. För möjliga lösningar av potentiella problem varsågod och läs filen Readme.
 • Page 15: Guía Rápida

  Guía Rápida _____________________________________________________________________ 15 Guía Rápida Requisitos del sistema • Equipo compatible con IBM con Pentium II y procesador de 233MHz(Es recomendado un equipo con Pentium III y procesador de 500MHZ) • Al menos 64 MB de memoria RAM (Son recomendados 128 MB) •...
 • Page 16: Solución De Problemas

  Solución de problemas • Usar el SpeechMike de Philips junto con ciertos USB hubs en ciertos ordenadores puede ocasionar que el sistema operativo deje de responder al ser iniciado. Para trabajar con esto: Desconcte su SpeechMike antes de iniciar su equipo y conéctelo después. Para resolver el problema, le recomendamos remplazar el hub USB y conectar directamente el SpeechMike al puerto USB de su •...
 • Page 17 Guía Rápida _____________________________________________________________________ 17 Manejo del SpeechMike Classic y del SpeechMikeClassic Plus...
 • Page 18 18 _____________________________________________________________________ Guía Rápida Manejo del SpeechMike Pro y del SpeechMikePro Plus...
 • Page 19: Marcas Comerciales

  La información que se incluye en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso. MARCAS COMERCIALES Digital Pocket Memo y SpeechMike son marcas comerciales de Philips. DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AVISOS Los sistemas de dictado Phillips se han probado de forma exhaustiva con las configuraciones más habituales.
 • Page 20 Wir laden Sie ein, unser umfangreiches Angebot an modernen Diktierlösungen kennen zu lernen: www.philips.com/dictation Nous vous invitons à découvrir notre gamme de produits de dictée hors pair www.philips.com/dictation Vi ber Er att upptäcka vårt omfattande urval av avancerade dikteringsprodukter www.philips.com/dictation Le invitamos a descubrir nuestra amplia gama de productos de dictado de alto vuelo www.philips.com/dictation...

This manual is also suitable for:

Speechmike pro