Download Table of Contents Print this page
Makita GD0601 Instruction Manual

Makita GD0601 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GD0601:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Die Grinder
GB
Прямощліфувальна машина
UA
Szlifierka prosta
PL
Polizor drept
RO
Geradschleifer
DE
Egyenescsiszoló
HU
Raznicová brúska
SK
Přímá bruska
CZ
GD0601
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0601

 • Page 1 Die Grinder INSTRUCTION MANUAL Прямощліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Szlifierka prosta INSTRUKCJA OBSŁUGI Polizor drept MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Geradschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Egyenescsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Raznicová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Přímá bruska NÁVOD K OBSLUZE GD0601...
 • Page 2 007680 007681 007683 007682...
 • Page 3: Specifications

  ) : 75 dB(A) EC Declaration of Conformity Uncertainty (K) : 3 dB(A) Makita Corporation responsible The noise level under working may exceed 80 dB (A). manufacturer declare that the following Makita machine(s): Wear ear protection Designation of Machine: Die Grinder ENG900-1 Vibration Model No./ Type: GD0601...
 • Page 4 Damaged accessories will normally 000230 break apart during this test time. Tomoyasu Kato Wear personal protective equipment. Director Depending on application, use face shield, Makita Corporation safety goggles safety glasses. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, appropriate, wear dust mask, hearing...
 • Page 5 For example, if an abrasive wheel is snagged or 21. Watch out for flying sparks. Hold the tool so pinched by the workpiece, the edge of the wheel that sparks fly away from you and other that is entering into the pinch point can dig into the persons or flammable materials.
 • Page 6: Operation

  To remove the wheel point, follow the installation If you need any assistance for more details regarding procedure in reverse. these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel points • CAUTION: Collet cone set (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8") •...
 • Page 7: Технічні Характеристики

  Режим роботи: полірування поверхні Прямощліфувальна машина Вібрація (a ) : 2,5 м/с або менше год, SG № моделі/ тип: GD0601 Похибка (К): 1,5 м/с є серійним виробництвом та ENG902-1 Заявлене значення вібрації було виміряно у • Відповідає таким Європейським Директивам: відповідності...
 • Page 8 Технічна документація знаходиться у нашого добре приєднуються до інструменту, це не уповноваженого представника в Європі, а саме: гарантує небезпечної експлуатації. Makita International Europe Ltd. Номінальна швидкість допоміжних Michigan Drive, Tongwell, пристроїв повинна щонайменш Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія дорівнюватися...
 • Page 9 може призвести до передання напруги до час пуску. Якщо додержуватися усіх запобіжних металевих частин інструменту та ураженню заходів, оператор зможе контролювати реакції електричним струмом оператора. крутного моменту або зусилля віддачі. 10. Шнур слід розміщувати без змотуючого b) Ніколи не слід розміщувати руку біля пристрою.
 • Page 10: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 23. Не торкайтесь деталі одразу після різання, вона може бути дуже гарячою та призвести до опіку шкіри. ОБЕРЕЖНО: 24. Перед здійсненням будь-яких робіт з Перед регулюванням та перевіркою справності • інструментом, завжди перевіряйте, щоб інструменту, переконайтеся в тому, що він інструмент...
 • Page 11: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Слід використовувати конус цанги вірного • розміру для круглого наконечника, який ОБЕРЕЖНО: збираєтесь використовувати. Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що Бокова ручка (додаткове приладдя) описані в інструкції з експлуатації. Fig.3 Використання якогось іншого оснащення або У...
 • Page 12 Makita: Opis maszyny: Tryb pracy: szlifowanie powierzchni Szlifierka prosta Emisja drgań (a ) : 2,5 m/s lub poniżej h,SG Model nr/ Typ: GD0601 Niepewność (K) : 1,5 m/s jest produkowane seryjnie oraz ENG902-1 jest zgodne wymogami określonymi Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została •...
 • Page 13 Europę, przynajmniej równa maksymalnej prędkości którym jest: podanej na elektronarzędziu. Osprzęt pracujący Makita International Europe Ltd. przy większej prędkości od znamionowej może Michigan Drive, Tongwell, pęknąć i rozpaść się na kawałki. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia Zewnętrzna średnica i grubość...
 • Page 14 przypadku utraty panowania przewód może wolno trzymać ręki pobliżu zostać przecięty lub wkręcony, wciągając dłoń lub obracającego się osprzętu.Może bowiem rękę w wirujący osprzęt. nastąpić odrzut w kierunku ręki. Nie wolno odkładać elektronarzędzia dopóki c) Nie należy stawać na linii ewentualnego zainstalowany osprzęt zatrzyma...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA należy koniecznie upewnić się, czy zostało wyłączone i czy odłączono go od zasilania lub wyjęto z niego akumulator. UWAGA: 25. Przestrzegać instrukcji producenta w zakresie Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • montażu eksploatacji tarcz. Tarcze działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy przechowywać...
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
 • Page 17 Nivel de presiune acustică (L ): 75 dB(A) Declaraţie de conformitate CE Eroare (K): 3 dB (A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Nivelul de zgomot în lucru poate depăşi 80 dB (A). declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Destinaţia utilajului: Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Polizor drept Modelul nr.
 • Page 18 Tomoyasu Kato accesoriul, inspectaţi-le privire Director deteriorări sau instalaţi un accesoriu intact. Makita Corporation După inspectarea şi instalarea unui accesoriu, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, poziţionaţi-vă împreună cu spectatorii la Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA depărtare de planul accesoriului rotativ şi porniţi maşina la viteza maximă de mers în gol GEA010-1 timp de un minut.
 • Page 19 13. Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilaţie ale e) Nu ataşaţi o lamă de ferăstrău cu lanţ pentru maşinii electrice. Ventilatorul motorului va aspira scobirea lemnului sau o lamă de fierăstrău praful în interiorul carcasei, iar acumulările dinţată. Astfel de lame pot crea reculuri frecvente excesive de pulberi metalice pot prezenta pericol şi pierderea controlului.
 • Page 20 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ 30. Atunci când lucrati în medii cu mult praf, asiguraţi-vă că deschiderile pentru aerisire sunt menţinute deschise. Dacă devine ATENŢIE: necesară ştergerea prafului, întâi Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • deconectaţi maşina de la reţea (utilizaţi debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de obiecte nemetalice) şi evitaţi deteriorarea a verifica starea sa de funcţionare.
 • Page 21: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 22: Technische Daten

  Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der weniger Marke Makita: Abweichung (K): 1,5 m/s Bezeichnung des Geräts: ENG902-1 Geradschleifer deklarierte Schwingungsbelastung wurde • Modelnr./ -typ: GD0601 gemäß der Standardtestmethode gemessen und in Serie gefertigt werden und kann für Vergleich Werkzeugen untereinander verwendet werden.
 • Page 23 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Zubehör, einer höheren Bevollmächtigten in Europa: Nenndrehzahl betrieben wird, kann abbrechen Makita International Europe Ltd. und herumgeschleudert werden. Michigan Drive, Tongwell, Außendurchmesser und Dicke des Zubehörs Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England müssen innerhalb der Nennleistung des Elektrowerkzeugs liegen.
 • Page 24 10. Halten Sie das Netzkabel von sich drehendem vorhanden, immer den Hilfsgriff, um während Zubehör fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Anlaufens beste Kontrolle Elektrowerkzeug verlieren, kann das Netzkabel Rückschlägen oder Drehmomentreaktionen zu durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand haben.
 • Page 25: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG umstehende Personen oder leicht entzündliche Materialien nicht Funken getroffen werden. ACHTUNG: 22. Lassen Werkzeug nicht Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen • unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, ihm, wenn Sie es in der Hand halten. dass es abgeschaltet und der Stecker aus der 23.
 • Page 26: Wartung

  SONDERZUBEHÖR ACHTUNG: Verwenden einen passenden • Spannzangenkonus für den zu benutzenden ACHTUNG: Schleifstift. Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Seitengriff (Sonderzubehör) Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Abb.3 Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze Wenn Sie den Seitengriff verwenden, entfernen Sie den kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 27: Részletes Leírás

  Munka közben a zajszint meghaladhatja a 80 dB (A) ENH101-15 értéket. Csak európai országokra vonatkozóan EK Megfelelőségi nyilatkozat Viseljen fülvédőt. Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita ENG900-1 Vibráció gép(ek): A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) Gép megnevezése:...
 • Page 28 át az olyan Tomoyasu Kato kiegészítőket, mint pl. a csiszolótárcsák, Igazgató forgácsok és repedések tekintetében. Ha az Makita Corporation elektromos szerszám kiegészítője leesett, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, vizsgálja át azt a sérülések tekintetében, vagy Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN szereljen fel egy sérülésmentes kiegészítőt.
 • Page 29 13. Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos e) Ne szereljen fel fafaragó fűrészlapot vagy szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventillátora fogazott fűrészlapot. Ezek a lapok gyakran a beszívja a port a készülék belsejébe, és a fémpor szerszám visszarúgását és irányítás túlzott felhalmozódása veszélyes elektromos elvesztését okozzák.
 • Page 30: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS tiszták legyenek. Ha el kell távolítani a port, előbb válassza le a szerszámot az elektromos hálózatról (használjon nem fémből készült VIGYÁZAT: tárgyakat), és kerülje el, hogy a belső Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • alkatrészek károsodjanak. és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról 31.
 • Page 31 Amikor a szerszámot a fogantyú nélkül használja, szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, • mindig helyezze vissza a gumi védőlapot a keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. szerszámra. Csiszolócsúcsok • A gumi védőlap visszahelyezésekor nyomja rá azt Befogópatron kúp készlet (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8") •...
 • Page 32: Technické Údaje

  Odchýlka (K) : 3 dB (A) Len pre európske krajiny Úroveň hluku počas práce môže presiahnuť hodnotu 80 Vyhlásenie o zhode so smernicami dB (A). Európskeho spoločenstva Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Používajte chrániče sluchu prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita: ENG900-1 Vibrácie Označenie zariadenia:...
 • Page 33 000230 kontrole a namontovaní príslušenstva sa Tomoyasu Kato postavte vy aj okolostojaci mimo roviny Riaditeľ otáčajúceho príslušenstva spustite Makita Corporation elektrický nástroj na maximálnu rýchlosť bez 3-11-8, Sumiyoshi-cho, záťaže jednu minútu. Poškodené Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO príslušenstvo sa za normálnych okolností počas doby tohto testu rozpadne.
 • Page 34 15. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžadujú mohli zapríčiniť ich rozlomenie. tekuté chladivá. Pri použití vody alebo iného c) Nepoužívajte vydraté kotúče z väčších tekutého chladiva by mohlo dôjsť k usmrteniu elektrických nástrojov. Kotúče určené pre väčšie alebo úderu elektrickým prúdom. elektrické nástroje nie sú vhodné pre vyššie 16.
 • Page 35: Popis Funkcie

  Makita. puzdrovej matice. Prekročenie tejto vzdialenosti by mohlo spôsobiť vibrácie alebo zlomený hriadeľ. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb.
 • Page 36 Pouze pro země Evropy Nejistota (K): 3 dB (A) Prohlášení ES o shodě Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A). Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Používejte ochranu sluchu popis zařízení: Přímá bruska ENG900-1 Vibrace č.
 • Page 37 000230 otáčejícího se příslušenství (tento požadavek Tomoyasu Kato platí také pro jakékoliv okolostojící osoby) a Ředitel nechejte elektrický nástroj jednu minutu běžet Makita Corporation při maximálních otáčkách zatížení 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Poškozené příslušenství se obvykle během této Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN zkušební...
 • Page 38 15. Nepoužívejte příslušenství vyžadující použití c) Nepoužívejte opotřebené kotouče z větších chladicích kapalin. Použití vody nebo jiné elektrických nástrojů Kotouč určený pro větší chladicí kapaliny může vést k úmrtí nebo úrazu elektrický nástroj není vhodný pro vyšší otáčky elektrickým proudem. menšího nástroje a může se roztrhnout.
 • Page 39: Popis Funkce

  Makita a s způsobit vibrace a zlomení hřídele. použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit 8 mm (5/16") max.
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884691B976...

Table of Contents