How To Reset Your Unit - Kenwood DDX635WBT Instruction Manual

Monitor with dvd receiver
Table of Contents

Advertisement

BEFORE USE
For DDX635WBTM
Declaration of Conformity with regard to the
EMC Directive 2004/108/EC
Declaration of Conformity with regard to the
R&TTE Directive 1999/5/EC
Declaration of Conformity with regard to the
RoHS Directive 2011/65/EU
Manufacturer:
JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, Japan
EU Representative:
JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The
Netherlands
English
Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit
" DDX635WBTM" is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Türkçe
Bu vesileyle JVC KENWOOD, " DDX635WBTM"
ünitesinin,1999/5/EC Direktifinin başlıca
gereksinimleri ve diğer ilgili
hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.
For Turkey
Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Atik Elektrikli ve Elektronik Eşyalarin Kontrolü
Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.
Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha
Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama
sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)
Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp
kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.
Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar,
bu ürünleri ve ürün atıklarını
geri dönüştürebilecek bir tesiste
değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye
en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini
öğrenmek için yerel makamlara müracaat
edin. Uygun geri dönüşüm ve atık
imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz
üzerindeki zararlı etkileri önlerken
kaynakların korunmasına da yardımcı
olacaktır.
V Cautions on the monitor:
• The monitor built into this unit has been
produced with high precision, but it may have
some ineffective dots. This is inevitable and is not
considered defective.
• Do not expose the monitor to direct sunlight.
• Do not operate the touch panel using a ball-point
pen or similar tool with a sharp tip.
Touch the buttons on the touch panel with your
finger directly (if you are wearing a glove, take it
off).
• When the temperature is very cold or very hot...
– Chemical changes occur inside, causing
malfunction.
– Pictures may not appear clearly or may move
slowly. Pictures may not be synchronized with
the sound or picture quality may decline in such
environments.
For s afety...
• Do not raise the volume level too much, as this
will make driving dangerous by blocking outside
sounds, and may cause hearing loss.
• Stop the car before performing any complicated
operations.
Temperature inside the car...
If you have parked the car for a long time in hot or
cold weather, wait until the temperature in the car
becomes normal before operating the unit.
❏ How to reset your unit
If the unit fails to operate properly, press the Reset
button. The unit returns to factory settings when
the Reset button is pressed (except the registered
Bluetooth devices).
ENGLISH
3

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ddx635wbtm

Table of Contents