Download Table of Contents Print this page
Beko 191625 ESC User Manual

Beko 191625 ESC User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Buzdolabı
Kullanma kılavuzu
Refrigerator
User manual
191625 ESC - 191625 EI
TR / EN
58 5833 0000/AD

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko 191625 ESC

 • Page 1 Buzdolabı Kullanma kılavuzu Refrigerator User manual 191625 ESC - 191625 EI TR / EN 58 5833 0000/AD...
 • Page 2 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun! Değerli Müșterimiz, Modern tesislerde özenli bir șekilde ve detaylı kalite kontrollerinden geçirilerek imal edilmiș olan ürününüzü en iyi șekilde kullanmanızı dileriz. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı öneririz. Ürünün el değiștirmesi durumunda, ürünle birlikte kılavuzu da ürünün yeni sahibine vermeyi unutmayın.
 • Page 3: Table Of Contents

  1- Güvenlik talimatları 5 Ürünün çalıștırılması A 1.1 Kullanım amacı ....3 5.1 Gösterge paneli .....14 5.2 Gösterge paneli .
 • Page 4: 1- Güvenlik Talimatları

  Güvenlik talimatları Bu bölümde, kișisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak 1.2- Çocuk, savunmasız kiși güvenlik talimatları yer almaktadır. ve evcil hayvan güvenliği Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutula- Bu ürün, ürünün güvenli bir șekilde kullanımı maz.
 • Page 5: A 1.4- Tașıma Güvenliği

  Güvenlikle ve çevreyle ilgili önemli talimatlar Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına dengeleyin. Aksi durumda buzdolabı devrilebilir sıkıștırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır ve yaralanmaya neden olabilir. bir nesne koymayın. Elektrik kablosu așırı bükül- Ürünün kurulacağı yerin kuru ve havalandırıla- memeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı bilen bir yer olması...
 • Page 6: A 1.6- Kullanım Güvenliği

  Güvenlikle ve çevreyle ilgili önemli talimatlar Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. nesneler, kuru buz veya diğer kimyasal madde- Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama alan- ler gibi sıcaklığa karșı hassas maddeler kullan- larında kullanmayınız (Örneğin.
 • Page 7: A 1.7- Bakım Ve Temizlik Güvenliği

  Güvenlikle ve çevreyle ilgili önemli talimatlar - ürünün alev almasına neden olabilecek potan- Ürünü temizlemek ya da buzlarını çözmek için siyel yangın kaynaklarından uzak tutun, asla buhar ya da buhar destekli temizlik mal- - ürünün bulunduğu ortamı havalandırın. zemeleri kullanmayın. Buhar, buzdolabınızda elektrik akımı...
 • Page 8: Buzdolabınız

  Buzdolabınız 7- Süt ürünleri (soğuk saklama) bölmesi 1- Kontrol ve gösterge paneli 2- Tereyağ-peynir bölmesi 8- Buzluk çekmecesi 3- 70mm hareketli kapı rafı 9- Multizone bölme cam raf/ soğutucu 4- Soğutucu bölme cam rafı 10- Dondurucu bölme çekmeceleri 5- Soğutucu bölme sebzelikler 11- Multizone bölme çekmecesi 6- Galonluk kapı...
 • Page 9 Buzdolabınız 1- Kontrol ve gösterge paneli 7- Sıfır derece bölmesi 2- Tereyağ-peynir bölmesi 8- Buzluk çekmecesi 3- 70mm hareketli kapı rafı 9- Multizone bölme cam raf/ soğutucu 10- Dondurucu bölme çekmeceleri 4- Soğutucu bölme cam rafı 5- Soğutucu bölme sebzelikler 11.
 • Page 10: Kurulum

  Kurulum 1. Takozları takmak için üründeki vidaları söküp plastik 3.1 Kurulum için doğru yer takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın. Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su tesisatının uygun olmasına dikkat edin. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı...
 • Page 11: Ayakların Ayarlanması

  Kurulum Kapıları dikey olarak ayarlamak için, 3.3 *Ayakların ayarlanması Altta bulunan sabitleme somununu gevșetin. Ürün, yerleștirdiğiniz yerde dengesiz duruyorsa Kapının pozisyonuna göre ayarlama somununu öndeki ayar ayaklarını sağa veya sola döndürerek ayarlayın. (saat yönünde/saat yönünün tersine) çevirin. *Eğer ürününüz șaraplık bölmesine sahip değil, ya Pozisyonu sabitlemek için sabitleme somununu da cam kapılı...
 • Page 12: Elektrik Bağlantısı

  Kurulum 3.4 Elektrik bağlantısı Üst menteșe grubu 3 vida ile sabitlenir. -Soketler takıldıktan sonra menteșe kapağı takılır. -Menteșe kapağı da iki vida ile sabitlenir. UYARI: Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. UYARI: Hasar görmüș elektrik kablosu Yetkili Servis tarafından değiștirilmelidir. İki soğutucu yan yana yerleștiriliyorsa aralarında en az 4 cm boșluk bırakılmalıdır.
 • Page 13: Hazırlık

  Hazırlık 4.1 Enerji tasarrufu için Bu kombinasyon, hava dağıtımının ve enerji yapılması gerekenler verimliliğinin iyileșmesine yardımcı olabilir. Donmuș yiyeceklerin soğutucu bölmede Buzdolabını elektrik tasarrufu sağlayan çözdürülmesi hem enerji tasarrufu sağlar hem sistemlere bağlamak, üründe hasara neden de yiyeceklerin kalitesini muhafaza eder. olabileceği için risklidir.
 • Page 14: İlk Kullanım

  Hazırlık 4.3 İlk kullanım Ürünü kullanmaya bașlamadan önce, tüm hazırlıkların "Güvenlikle ve çevreyle ilgili önemli talimatlar" ve "Kurulum" bölümlerinde verilen talimatlara uygun bir șekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Buzdolabının içini "Bakım ve temizlik" bölümünde tavsiye edildiği șekilde temizleyin. Buzdolabını çalıștırmadan önce iç bölümün kuru olup olmadığını...
 • Page 15: Ürünün Çalıștırılması

  Ürünün çalıștırılması 5.1 Gösterge paneli Dokunmatik kontrollü gösterge paneli, buzdolabının kapısını açmadan sıcaklığı ayarlamanızı ve ürünle ilgili diğer fonksiyonları kontrol etmenizi sağlar. Fonksiyon ayarları için sadece ilgili düğmelere basmanız yeterlidir. 10 11 Quick Cool Quick Freeze 3 “ Select 3 “ *34.1 *34.2 Quick Cool Quick Freeze...
 • Page 16 Ürünün çalıștırılması 1. Hızlı soğutma fonksiyonu göstergesi 9. Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi Hızlı soğutma fonksiyonu aktiflendiğinde yanar. Soğutucu bölmesi sıcaklığı gösterilir -18,-19-,20,- 2. Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi 21,-22,-23,-24 olarak ayarlanabilir. Soğutucu bölmesi sıcaklığı gösterilir 10.Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi 8,7,6,5,4,3,2,1 olarak ayarlanabilir. Hızlı...
 • Page 17 Ürünün çalıștırılması sonra hiçbir butona basılmazsa ikon ve indikatör 15. Celcius göstergesi yanık kalır. böylece buz makinesi kapatılmıș olur. Celcius göstergesidir. Celcius gösterimi gösterimi Buz makinesini tekrar çalıștırmak için tekrar ikon aktiflendiğinde sıcaklık set değerleri celcius olarak ve indikatörünün üstüne gelir OK tușuna basılır, gösterilir ve ilgili ikon yanar.
 • Page 18 Ürünün çalıștırılması 25.Joker soğutucu ikonu basarak set değeri değiștirilir. 20 saniye select FN butonu ile joker soğutucu ikonu seçilip OK tușuna basılmazsa kabin ikonları söner. Tekrar tușuna basıldığında joker kabin soğutucu kabine kabin seçmek için bu tușa basmak gerekir. döner ve soğutucu olarak çalıșır. 32.
 • Page 19: Gösterge Paneli

  Ürünün çalıștırılması 5.2 Gösterge paneli Dokunmatik kontrollü gösterge paneli, buzdolabının kapısını açmadan sıcaklığı ayarlamanızı ve ürünle ilgili diğer fonksiyonları kontrol etmenizi sağlar. Fonksiyon ayarları için sadece ilgili düğmelere basmanız yeter. 26 25 1-Açma/Kapatma fonksiyonu kabinin ikonu yanıyorsa, sıcaklık set değerini Buzdolabını...
 • Page 20 Ürünün çalıștırılması 10. Joker kabin ikonu 17 OK düğmesi FN düğmesini kullanarak fonksiyonlar arasında Joker kabin ikonunu gösterir. gezindikten sonra, fonksiyon OK düğmesiyle iptal 11. Joker dondurucu ikonu edildiğinde ilgili gösterge yanıp söner. Fonksiyon FN düğmesini (16) kullanarak joker dondurucu etkinken gösterge açık kalır.
 • Page 21 Ürünün çalıștırılması bașlar. Böylelikle, buz makinesinin açılacağını mı yoksa kapanacağını mı anlayabilirsiniz. OK düğmesine bastığınızda, buz makinesi ikonu ișlem boyunca sürekli yanar. 20 saniye hiçbir düğmeye basmazsanız ikon ve gösterge açık kalır. Böylelikle, buz makinesi kapanır. Buz makinesini tekrar açmak için ikonun üzerine gelin.
 • Page 22: Taze Yiyeceklerin Dondurulması

  Ürünün çalıștırılması 5.3 Taze yiyeceklerin dondurulması 5.4 Donmuș gıdaların saklanmasıyla ilgili tavsiyeler Gıdaların kalitesinin korunabilmesi için dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olduğunca hızlı dondurulmalıdır, bunun için hızlı 1. Ürünleri satın aldıktan sonra çözülmesine dondurma özelliğini kullanın. fırsat vermeden, olabildiğince kısa süre içinde Gıdaları...
 • Page 23: Gıdaların Yerleștirilmesi

  Ürünün çalıștırılması Dondurucu Soğutucu Açıklamalar Bölmesi Ayarı Bölmesi Ayarı Bu, normal tavsiye edilen ayardır. -20,-22 veya Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanın. İșlem Hızlı Dondur bittiği zaman ürününüz önceki konumuna geri dönecektir. Ortamın sıcak olması veya kapının sık açılıp kapanmasından dolayı soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını...
 • Page 24: Sebzelik

  Ürünün çalıștırılması 5.8 Sebzelik Armutları, kayısıları, șeftalileri vb., özellikle de Buzdolabının sebzeliği, özellikle sebzelerin yüksek miktarda etilen gaz üreten meyve ve nemini kaybetmeden taze olarak korunması için sebzeleri sebzelikte diğer meyve ve sebzeleri aynı tasarlanmıștır. Bu amaçla, sebzeliğin genelinde sebzeliğe yerleștirmeyin. Bu meyveler tarafından soğuk hava dolașımı...
 • Page 25: Cool Control Saklama Bölmesi

  Ürünün çalıștırılması 5.12 Cool Control Saklama Bölmesi 5.13 Mavi ıșık/HarvestFresh Buzdolabınızın Cool Control Saklama Bölmesi, *Bu özellik opsiyoneldir sıcaklıklarına (-18/-20/-22/-24) ayarlanarak Mavi ıșık için, istenilen durumda kullanılabilir. “Cool Control Mavi ışık ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan Saklama Bölmesi Sıcaklık Ayarlama Butonu” ile meyve ve sebzeler, mavi ışığın dalga boyu etkisi bölmeyi istenilen sıcaklıkta tutabilirsiniz.
 • Page 26: Buzmatik Ve Buz Saklama Kabı

  Ürünün çalıștırılması 5.15 Buzmatik ve Buz Saklama Kabı (bazı modellerde) Buzmatik’in kullanılması Buzmatiği su ile doldurup yerine koyunuz. Yaklașık iki saat sonunda buzlarınız hazırdır. Buz almak için buzmatiği yerinden çıkarmayınız. Buz haznelerinin üzerindeki düğmeleri 90˚ sağa çeviriniz. Buz haznelerindeki buzlar alltaki buz saklama kabına dökülecektir.
 • Page 27: Șaraplık Bölmesi

  Ürünün çalıștırılması 5.17 Șaraplık bölmesi (Bu özellik isteğe bağlıdır) 1 – Șaraplık bölmesinin doldurulması Șaraplık, ön kısımda 28 șișe, teleskopik bir raf yardımıyla ise 3 șișe barındıracak șekilde tasarlanmıștır. Belirtilen maksimum değerler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiștir ve “Bordelaise 75cl” standart șișe kullanılarak yapılan testlerle belirlenmiștir.
 • Page 28: Dahili Su Pınarının Ve Kapıda Su Pınarının Kullanımı

  Ürünün çalıștırılması 3- Tadımdan önce șarap șișesinin açılmasına ilișkin öneriler: Beyaz șaraplar Servis etmeden yaklașık 10 dakika önce Genç kırmızı șaraplar Servis etmeden yaklașık 10 dakika önce Yoğun ve yıllanmıș kırmızı șaraplar Servis etmeden yaklașık 30 - 60 dakika önce 4-Açılmıș...
 • Page 29: Su Alma

  Ürünün çalıștırılması 5.19 Su Alma 5.20 Su pınarının kullanımı için Su pınarı pedalına basarken, pınarın ağzının altına (bazı modellerde) bir kap tutun. Su almayı bırakmak için pınar pedalını bırakın. Buzdolabınızı ilk kez kullanmadan önce Quick Cool Quick Freeze ve su filtrenizi değiștirdikten sonra, su 3 “...
 • Page 30: Otomatik Buz Makinası

  Ürünün çalıștırılması 5.21 Otomatik Buz Makinası (bazı modellerde) Otomatik buz makinasından buz elde edebilmek için soğutucu kısmında bulunan su tankına, maksimum seviyesine kadar su doldurun. Buz çekmecesinde biriken buzlarınız sıcak ve nem li havadan dolayı,15 gün gibi sürede birbirine yapıșarak kütle olabilir bu normaldir. Kütleyi dağıtamıyorsanız buz kabını...
 • Page 31: Bakım Ve Temizlik

  Bakım ve temizlik Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım No Frost Olmayan Ürünlerde ;Soğutucu ömrü uzar. bölmenin arka duvarında su damlacıkları ve bir parmak kalınlığa kadar karlanma olușur. UYARI: Buzdolabınızı temizlemeden Temizlemeyin, kesinlikle yağ ve benzeri maddeler önce elektrik bağlantısını kesin. sürmeyin.
 • Page 32: Sorun Giderme

  Sorun Giderme Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Ortam sıcaklığının değișmesine bağlı olarak Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybından kurtarır. ürünün çalıșma performansı değișebilir. Bu Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı ișçiliğe ya da normaldir ve bir arıza değildir. malzeme kulanımına bağlı...
 • Page 33 Sorun giderme Ürünün soğutma ișlemini gerçekleștirebilmesi Soğutucu bölme sıcaklığı çok düșük bir değere için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir ve bir arıza ayarlanmıștır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını değildir. daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin. Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor. Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.
 • Page 34 Sorun giderme Ürününüzün Yüzeyinde Sıcaklık Varsa. Ürününüz çalıșırken, iki kapı arasında, yan panellerde ve arka ızgara bölgesinde yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı yoktur! Kapı açıldığında fan çalıșmaya devam ediyor. Dondurucu kapısı açıldığında fan çalıșmaya devam edebilir.
 • Page 35 (“Kendim Tamir Etmek İstiyorum” bölümüne bakınız.) Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek İstiyorum” bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiș olan parçalar dıșında, güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafından tamir önerilir ve Beko ürün garantisinin devam edebilmesi için zorunludur. KENDİM TAMİR ETMEK İSTİYORUM Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleștirilecek tamir ișlemi șu yedek parçalar dahilinde yapılabilir: Kapı...
 • Page 36: Müșteri Hizmetleri

  Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Politikası Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız. Kanallarımız: Web Adresimiz: * Çağrı Merkezimiz: ww .beko.com.tr 0850 210 0 888 e-posta Adresimiz: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından musteri.hizmetleri@beko.com alan kodu çevirmeden arayın*) Sosyal Medya Hesaplarımız: * Diğer Numaramız...
 • Page 37 Hizmet talebinin değerlendirilmesi Müșteri Bașvurusu Web sitesi Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks 0850 210 0 888 @beko.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi...
 • Page 38 Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Așağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karșılığında yapılır. Bu durumlar için garanti șartları uygulanmaz; 1 ) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma, tașıma vb. sırasında olușan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 39 Malın Unvanı: Markası: Arçelik A.Ș. Beko Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6, Cinsi: Adresi: Buzdolabı 191625 ESC - 191625 EI 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 3 YIL Azami Tamir Süresi:...
 • Page 40 Please read this manual before using the product! Dear Customer, We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities with care and meticulous quality controls. Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.
 • Page 41 1- Safety Instructions 5 Operating the product 5.1 Indicator panel ..... .14 A 1.1 Intended Use ....3 5.2 Indicator panel.
 • Page 42: 1- Safety Instructions

  Safety Instructions This section contains safety instructions that - Farm houses, will help get protected against risks of personal - Areas used by customers at hotels, motels injury or property damage. and other types of accommodation, Our company shall not be responsible for dam- - Bed&breakfast type hotels, boardinghouses, ages that may arise when these instructions - Catering and similar non-retail applications.
 • Page 43 Important instructions regarding safety and environment to make sure that the electricity and water instal- lations are suitable. If they are not, call a qualified 1.3 - Electrical safety electrician and plumber to have the necessary arrangements made. Otherwise, there is the risk The product must be unplugged during installa- of electric shock, fire, problems with the product, tion, maintenance, cleaning, repairing and mov-...
 • Page 44 Important instructions regarding safety and environment refrigerator. Pay attention not to squeeze your that will arise when the product is used without fingers between the door and the refrigerator. grounding and electrical connection in accor- Be careful when opening and closing the door dance with the local and national regulations.
 • Page 45: A 1.7- Maintenance And Cleaning Safety

  Important instructions regarding safety and environment Do not place objects that can fall down/tip over onto the product. Such objects may fall down 1.7- Maintenance when the door is opened and cause injuries and cleaning safety and/or material damage. Do not hit or exert excessive force on glass Do not pull from the door handle if you need surfaces.
 • Page 46: Your Refrigerator

  Your Refrigerator 1- Control and indicator panel 7- The dairy (cold storage) compartment 2- Butter & Cheese section 8- Icebox drawer 3- 70 mm moving door shelf 9- Multizone compartment glass shelf/cooler 4- Fridge compartment glass shelf 10- Freezer compartment drawers 5- Fridge compartment crisper 11- Multizone Compartment's drawer 6- Gallon door shelf...
 • Page 47 Your Refrigerator 1- Control and indicator panel 7- The dairy (cold storage) compartment 2- Butter & Cheese section 8- Icebox drawer 3- 70 mm moving door shelf 9- Multizone compartment glass shelf/cooler 4- Fridge compartment glass shelf 10- Freezer compartment drawers 5- Fridge compartment crisper 11- Water tank 6- Gallon door shelf...
 • Page 48: Installation

  Installation fallen, position the product so that at least 5 cm 3.1 Appropriate location clearance shall be left between the rear surface for installation of the product and the wall of the room. The Contact an Authorized Service for the installation clearance at the rear is important for efficient of the product.
 • Page 49: Adjusting The Feet

  Installation To adjust the doors vertically, 3.3* Adjusting the feet Loosen the fixing nut located at the bottom. If the product stands unbalanced after installation, Rotate the adjusting nut according to the position adjust the feet on the front by rotating them to the of the door (clockwise/counter-clockwise).
 • Page 50: Electric Connection

  Installation 3.4 Electric connection -Upper hinge group is fixed with 3 screws. -The hinge cover is attached after the sockets are WARNING: Do not make connections via installed. extension cables or multi-plugs. - Then the hinge cover is fixed with two screws. WARNING: Damaged power cable must be replaced by the Authorized Service...
 • Page 51: Preparation

  Preparation 4.1 Things to be done for In case of multiple options are present glass saving energy shelves must be placed so that the air outlets at the backwall are not blocked, prefably air Connecting your refrigerator to systems outlets are remaining below the glass shelf. that save energy is dangerous as they may This combination may help impoving air cause damage on the product.
 • Page 52: Recommendations About The Fresh Food

  Preparation 4.2 Recommendations about the You will hear a noise when the compressor fresh food compartment starts up. The liquids and gases sealed within the refrigeration system may also Make sure that the food does not touch the give rise to noise, even if the compressor is temperature sensor in fresh food compartment.
 • Page 53: Operating The Product

  Operating the product 5.1 Indicator panel Touch-controlled indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related to the refrigerator without opening the door of the product. Just press the relevant buttons for function settings. 10 11 Quick Cool Quick Freeze 3 “...
 • Page 54 Operating the product 1. Quick cooling function indicator 8. Joker freezer icon It turns on when the quick fridge function is Hover over the Joker freezer icon using the FN button; the activated. icon will start to flash. When you press the OK key, joker 2.
 • Page 55 Operating the product 21. Setting the Celsius and Fahrenheit 14. FN button indicator Using this key, you can switch between the Hover over this key using the FN key and select functions that you want to select. Upon pressing Fahrenheit and Celsius via the OK key. When this key, the icon, whose function is required to be the relevant temperature type is selected, the activated or deactivated, and this icon's indicator...
 • Page 56 Operating the product 29. Temperature change cabin icon hover over the icon and the indicator again and press the OK key. Thus, both the eco fuzzy function Indicates the cabin whose temperature is to be icon and the indicator will start flashing. If you do changed.
 • Page 57 Operating the product Use quick cooling function when you want to quickly cool the food placed in the fridge compartment. If you want to cool large amounts of fresh food, activate this function before putting the food into the product. If you do not cancel it, quick cooling will cancel itself automatically after 1 hours at the most or when the fridge...
 • Page 58: Indicator Panel

  Operating the product 5.2 Indicator panel Touch-control indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related to the product without opening the door of the refrigerator. Just press the relevant buttons for function settings. 26 25 1-On/Off function 3.Select button Press the On/Off button for 3 seconds to turn off or...
 • Page 59 Operating the product 7. Temperature value indicator When you press the OK button, the vacation function indicator lights continuously and thus the Shows the temperature value of the selected Vacation function is activated. Press the OK key compartment. to cancel the vacation function. Thus, the vacation 8.
 • Page 60 Operating the product 21. Eco fuzzy function icon 23. Filter reset icon Press the FN key (until it reaches the letter e This icon turns on when the filter needs to be icon) to activate the eco fuzzy. When you hover reset.
 • Page 61: Freezing Fresh Food

  Operating the product Freezer Fridge Compartment Compartment Remarks Setting Setting -18°C 4°C This is the normal recommended setting. -20, -22 or These settings are recommended when the ambient temperature 4°C -24°C exceeds 30°C. Use when you wish to freeze your food in a short time. Your product Quick Freeze 4°C will return to its previous mode when the process is over.
 • Page 62: Placing The Food

  Operating the product Boil the vegetables and drain their water in order 5.8 Crisper to store vegetables for a longer time as frozen. Crisper of the refrigerator is designed specially After draining their water, put them in air-proof to keep the vegetables fresh without loosing their packages and place them inside the freezer.
 • Page 63: Egg Tray

  Operating the product 5.10 Egg tray 5.12 Cool Control Storage You can install the egg holder to the desired door Compartment or body shelf. The Cool Control Storage Compartment of your Never keep the egg holder in the freezer refrigerator may be used in any desired mode compartment.
 • Page 64: Blue Light/Harvestfresh

  Operating the product 5.13 Blue light/HarvestFresh 5.14Odour filter Odour filter in the air duct of the fridge *May not be available in all models compartment prevents build-up of unpleasant For the blue light, odours in the refrigerator. Fruits and vegetables stored in the crispers that 5.15 The dairy (cold storage) are illuminated with a blue light continue their pho- compartment...
 • Page 65: Wine Cellar Compartment

  Operating the product 5.16 Wine cellar compartment (This feature is optional) 1 – Fill your cellar compartment Wine cellar was built to contain up to 28 front bottles + 3 bottles accessible using a telescopic rack. These maximum quantities declared are given for information purpose only and correspond to tests carried out with a “Bordelaise 75cl”...
 • Page 66: Use Of Internal Water Dispenser And Water Dispenser At The Door

  Operating the product 3- Suggestions relating to the opening of a wine bottle before tasting: White wines About 10 minutes before serving Young red wines About10 minutes before serving Thick and mature red wines About 30 to 60 minutes before serving 4- How long can an open bottle be preserved? Unfinished bottles of wine must be cocked properly and can be preserved in a cold and dry place during the following periods:...
 • Page 67: For Using Water Dispenser

  Operating the product 5.20 Icematic (in some models) Quick Cool Quick Freeze 3 “ To get ice from the icematic, fill the water tank Select 3 “ in the fridge compartment with water up to the maximum level. Ice cubes in the ice drawer may stick to each other and become a bulk due to hot and humid air in approximately 15 days.
 • Page 68: Icematic And Ice Storage Container

  Operating the product 5.21 Icematic and ice storage container (in some models) Using the Icematic Fill the Icematic with water and place it into its seat. Your ice will be ready approximately in two hours. Do not remove the Icematic from its seating to take ice.
 • Page 69: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and Cleaning Cleaning the product regularly will prolong its Do not use sharp, abrasive tools, service life. soap, household cleaning agents, detergents, kerosene, fuel oil, WARNING: Disconnect the power varnish etc. to prevent removal and before cleaning the refrigerator. deformation of the prints on the Do not use sharp and abrasive tools, plastic part.
 • Page 70 Troubleshooting Please review this list before calling the service. Protective thermal of the compressor will This will save you time and money. This list contains blow out during sudden power failures or frequently encountered problems that are not results plug-out plug-ins as the refrigerant pressure of faulty workmanship or material use.
 • Page 71: Troubleshooting

  Troubleshooting Food kept in the fridge compartment Your new product may be bigger than the drawers is frozen. previous one. Larger refrigerators operate for The fridge compartment temperature may be a longer period of time. The room temperature may be high. >>> It set to a very high value.
 • Page 72 Troubleshooting There are fans that are used to cool the Crispers are stuck. refrigerator. This is normal and not a fault. Foods may be touching the upper wall of the Damp accumulates on the inner walls of crisper. >>>Re-organise the foods in the refrigerator.
 • Page 73 Beko may not be held responsible for safety issues that may arise because of repairs or attempts not carried out in accordance with instructions specified at user manuals or located at https://www.beko.

This manual is also suitable for:

191625 ei

Table of Contents