Download Table of Contents Print this page
Electrolux EGC8000 Instruction Book

Electrolux EGC8000 Instruction Book

Contact grill and sandwich press

Advertisement

Quick Links

822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 1 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08
Contact Grill and Sandwich Press EGC8000
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 8
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 13
Instruction book . . . . . . . . . 18
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 23
F
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 29
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 35
I
Istruzione per l'uso . . . . . . . 41
PAGE
E
Instrucciones de uso . . . . . .47
P
Návod k použití . . . . . . . . . .59
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .69
Návod na obsluhu . . . . . . . .64
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè. .80

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EGC8000

 • Page 1: Table Of Contents

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 1 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Contact Grill and Sandwich Press EGC8000 PAGE Bruksanvisning ... 3 Instrucciones de uso ..47 Bruksanvisning .
 • Page 2 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 2 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 K, L...
 • Page 3: Bruksanvisning

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 3 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Bästa köpare, Säkerhetsinstruktioner läs noga igenom denna bruksan- Denna apparat överensstämmer visning. Beakta särskilt säkerhets- med accepterade teknologiska föreskrifterna på de första sidorna. standarder gällande säkerheten. Förvara bruksanvisningen för ett Trots det anser vi som tillverkare senare bruk på...
 • Page 4 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 4 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Om apparaten används för syften • Dra ut kontakten och låt apparaten den inte är avsedd för eller om den svalna innan den rengörs! används felaktigt, kommer inget •...
 • Page 5 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 5 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 0 Sänk försiktigt locket (om så öns- normalt. Det beror på den första upphettningen av de inre kompo- kas) med handtaget (Fig. 1/E). nenterna. Det flytande gångjärnssystemet jus- Användning av kontaktgril- terar sig automatiskt och ser till att len och sandwichgrillen grillens topplatta ligger jämnt på...
 • Page 6 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 6 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Rosta mackorna i cirka 3 minuter, ven och skärbrädan har diskats beroende på bröd, fyllning och per- noga i varmt vatten med diskme- sonlig smak. Denna kontaktgrill del. och sandwichgrill rostar bägge •...
 • Page 7 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 7 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 0 Vira anslutningssladden runt Skötsel och rengöring kabelförvaringen på apparatens undersida. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller slipande svampar. Rengör efter varje användning för Tekniska data att förhindra att det byggs upp Nätspänning: 230 –...
 • Page 8: Bruksanvisning

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 8 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Kjære kunde, Sikkerhetsinstrukser les nøye gjennom denne bruksan- Dette apparatet følger aksepterte visningen. tekniske standarder relatert til sik- Vær spesielt oppmerksom på sik- kerhet. Som produsenter anser vi kerhetsreglene på de første sidene imidlertid at det er vår plikt å...
 • Page 9 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 9 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Bruk Barnesikkerhet • La aldri apparatet stå på uten til- Grillen/pressen har et spesielt ripe- syn, og la aldri barn komme nær bestandig og klebefritt belegg som apparatet. gjør det trygt å bruke kjøkkenred- •...
 • Page 10 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 10 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 0 Løsne dryppbrettet fra undersiden Stekeplatene er dekket av et varig, av apparatet. Plasser det under førsteklasses klebegritt belegg. utløpet til den hellende bunnpla- Enkelte marinerte eller tilsmurte ten, slik at fett og safter kan renne matvarer kan komme til å...
 • Page 11 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 11 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Anbefalte stykker: • For et godt måltid kan du riste – Storfe: Mørbrad, rundbiff, entre- store stykker focaccia-brød med cote, filet eller t-benstek ønsket fyll. – Lam: Lår, filet, kam eller kotelet- •...
 • Page 12 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 12 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Avfallsbehandling Rengjøring av eksteriøret Ikke bruk stålull, skureputer eller Emballasjemateriale skuremidler, da disse vil ripe over- Emballasjematerialene er miljø- flaten. vennlige og kan resirkuleres. 0 Tørk simpelthen av med en fuktig Kunststoffene er merket med f.eks.
 • Page 13: Käyttöohje

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 13 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Arvoisa asiakas, Turvallisuusohjeet lue tämä käyttöohje huolellisesti Tämä laite vastaa hyväksyttyjä tur- läpi. Ota ennen kaikkea huomioon vallisuuteen liittyviä teknologisia tämän käyttöohjeen ensimmäisillä standardeja. Joka tapauksessa sivuilla olevat turvallisuusohjeet! valmistajina pidämme velvollisuu- Säilytä...
 • Page 14 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 14 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Jos laitetta käytetään muuhun kuin • Ennen puhdistusta on laite ensin sen alkuperäiseen käyttötarkoituk- kytkettävä pois verkkovirrasta ja seen tai sitä väärinkäytetään, val- annettava jäähtyä! mistaja ei voi hyväksyä vastuuta •...
 • Page 15 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 15 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Kun grilliä/paahdinta käytetään 0 Laske kansi kevyesti (halutessasi) ensimmäistä kertaa, laitteesta voi kahvaa käyttäen (kuva 1/E). tulla hiukan savua. Tämä on nor- Erityinen saranajärjestelmä säätyy maalia. Se johtuu sisäosien alusta- automaattisesti ja varmistaa, että...
 • Page 16 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 16 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 din paahtaa leipien molemmat • Suuri tarttumaton ja tasainen alalevy puolet samanaikaisesti. on ihanteellinen eri ruokien kypsen- nykseen, kuten kananmunien, pekonin, sienien, tomaattien ja Vinkkejä parhaisiin tuloksiin sipulien valmistukseen. Vinkkejä...
 • Page 17 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 17 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Tekniset tiedot Puhdista laite aina jokaisen käyttö- kerran jälkeen estääksesi jäämien Verkkojännite: 230 – 240 V / 50 Hz kerääntymisen grilliin. Virrankulutus: 2000 – 2400 W Levyjen puhdistus Levyt on päällystetty tarttumatto- Laite täyttää...
 • Page 18: Instruction Book

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 18 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Dear Customer, Safety Instructions Please read these instructions This appliance corresponds to carefully. accepted technological standards with regards to safety. Neverthe- Pay special attention to the safety instructions on the first pages. less, as a manufacturer we con- sider it our obligation to make you Keep the instructions in a safe...
 • Page 19 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 19 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 ing use of the appliance by a per- Safety in cleaning and care son responsible for their safety. • Follow the cleaning instructions. • If the appliance is used for pur- •...
 • Page 20 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 20 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 When using your grill/press for the 0 Always spray the grill plates with first time you may notice a fine cooking spray before placing smoke haze being emitted from meat, seafood or vegetables onto the unit.
 • Page 21 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 21 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 0 Gently close the lid using the on the same chopping board as handle (Fig. 1/E). you prepared the raw meat unless the board and knife have been Allow the sandwiches to toast for thoroughly sanitised and cleaned approximately 3 minutes, depend- in hot soapy water.
 • Page 22 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 22 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Care and Cleaning Technical Data Mains voltage: 230 – 240 V / 50 Hz Do not use abrasive scouring pads Power consumption: or powders. 2000 – 2400 W Always clean after each use to pre- vent a build up of cooking residue on the grill.
 • Page 23: Gebrauchsanweisung

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 23 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Sehr geehrte Kundin, Sicherheitsanweisungen sehr geehrter Kunde, Die Sicherheit dieses Geräts ent- spricht den anerkannten Regeln lesen Sie bitte diese Gebrauchsan- der Technik. Dennoch sehen wir weisung sorgfältig durch. uns als Hersteller veranlasst, Sie Beachten Sie vor allem die Sicher- mit den nachfolgenden Sicher-...
 • Page 24 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 24 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 ten oder mangelnder Erfahrung oberen Platte Dampf zwischen den und Kenntnis über das Gerät Grillplatten entwickeln. benutzt werden, es sei denn, sie • Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie werden von einer für deren Sicher- das Lebensmittel vom Grill/der heit verantwortlichen Person in den...
 • Page 25 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 25 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Vor dem ersten Gebrauch geeignet ist. Drehen Sie den Tem- peraturregler auf "Contact Grill" 0 Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal (Kontaktgrill) oder "Sandwich verwenden, wischen Sie die untere Press"...
 • Page 26 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 26 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 umdrehen, damit appetitliche Grill- Kontaktgrill und Ihre Sandwich- marken auf der Ober- und Unter- Presse toastet beide Seiten des seite des Fleisches entstehen. Brots gleichzeitig. 0 Beim Grillen bestimmter Lebens- mittel möchten Sie vielleicht die Hinweise für optimale obere Grillplatte neu einsprühen,...
 • Page 27 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 27 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Fleisch mit dem gleichen Messer platten mit Anti-Haft-Beschichtung oder auf dem gleichen Schneide- hat. Um ein gleichmäßiges Bräu- brett. nen des Brotes zu erzielen oder bei Versuchen Sie, für Fleisch, altbackenem Brot wird das Gemüse und Meeresfrüchte Bestreichen mit etwas Butter...
 • Page 28 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 28 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Entsorgung Reinigung des Äußeren Verwenden Sie keine Stahlwolle, Verpackungsmaterial Topfkratzer oder Scheuermittel, da Die Verpackungsmaterialien sind hierdurch die Oberfläche zerkratzt umweltverträglich und wiederver- wird. wertbar. Die Kunststoffteile sind 0 Wischen Sie einfach mit einem gekennzeichnet, z.
 • Page 29: Mode D'emploi

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 29 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Chère cliente, Instructions de sécurité cher client, Cet appareil est conforme aux règles et à la législation en vigueur Veuillez lire très attentivement les sur la sécurité du matériel électri- instructions indiquées dans ce que.
 • Page 30 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 30 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 qu'elles aient reçu des instructions • Cet appareil n'est pas conçu pour quant à l'utilisation de l'appareil par être utilisé avec une minuterie une personne responsable de leur externe ou un système de télé- sécurité.
 • Page 31 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 31 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Le grill peut peuvent servir à griller d'alimentation à une prise secteur. les aliments avec la plaque supé- Positionnez le sélecteur de tempé- rieure ouverte ou fermée. rature sur "Contact Grill" et pré- 0 Une fois la cuisson terminée, chauffez pour que le témoin vert "prêt à...
 • Page 32 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 32 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 N'utilisez jamais d'objets métalli- – Porc : steak papillon, côtes ques coupants qui pourraient levées, tranche de gigot ou filets endommager la surface antiadhé- • Vous pouvez également griller de sive.
 • Page 33 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 33 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Tous les types de pain sont utilisa- Nettoyage des plaques de bles : blanc, au blé entier, à la cuisson farine concassée ou complet. Les plaques de cuisson bénéfi- •...
 • Page 34 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 34 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Appareils usagés Données techniques Tension secteur : Le symbole sur le produit ou 230 – 240 V / 50 Hz son emballage indique que ce pro- Consommation électrique : duit ne peut être traité...
 • Page 35: Gebruiksaanwijzing

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 35 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Geachte klant Specificatieplaatje (onderkant van het apparaat) Lees deze gebruiksaanwijzing aan- Snoeropberging (onderkant van dachtig door. Lees vooral de aan- het apparaat) wijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiks- Veiligheidsvoorschriften aanwijzing.
 • Page 36 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 36 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 mogens of met een gebrek aan • Tijdens gebruik kan bij het openen ervaring en kennis, tenzij onder van de bovenste plaat tussen de toezicht of met instructies betref- grillplaten gevormde stoom ont- fende het gebruik van het apparaat snappen.
 • Page 37 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 37 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Voorafgaande aan het eerste Verwarm het apparaat voor tot de groene lamp voor gereed (Fig. 1/G) gebruik gaat branden. Tijdens het verwar- 0 Veeg voordat u het apparaat voor men brandt de rode lamp voor de eerste keer gaat gebruiken de opwarmen (Fig.
 • Page 38 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 38 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 De grillplaten zijn voorzien van een een paar uur of een nacht te mari- duurzame anti-aanbaklaag van neren. hoge kwaliteit. Sommige • Bak vlees niet te hard, anders gemarineerde gerechten of wordt het taai.
 • Page 39 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 39 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Onderhoud en reiniging • De grote vlakke (onderste) grillp- laat met anti-aanbaklaag is ideaal voor het bereiden van verschil- Gebruik geen schurende schuur- lende gerechten, zoals eieren, sponsjes of schuurpoeder. bacon, champignons, tomaten en Reinig na ieder gebruik om opeen- uien.
 • Page 40 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 40 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Oud apparaat verwijderen 0 Wikkel het snoer om de hiervoor bedoelde opbergplaats aan de onderkant van het apparaat. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval Technische gegevens mag worden behandeld.
 • Page 41: Istruzione Per L'uso

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 41 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Gentile cliente, Targhetta nominale (sotto l'apparec- chio) La preghiamo di leggere attenta- Supporto di avvolgimento del cavo mente le presenti istruzioni per (sotto l'apparecchio) l’uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate Istruzioni di sicurezza nelle prime pagine! Si prega inoltre...
 • Page 42 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 42 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 riparazione, rivolgersi al Reparto di • Non toccare la superficie esterna assistenza clienti o al rivenditore di superiore del grill/piastra quando fiducia autorizzato. l'apparecchio è in uso. • Questo apparecchio non deve •...
 • Page 43 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 43 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Attenzione: Per aprire la placca fuoriusciranno dal cibo durante la superiore del grill/piastra, ricordare cottura. di usare sempre l'apposita mani- 0 Selezionare la temperatura deside- glia (Fig. 1/E). Evitare di toccare le rata in base al tipo di cibo che si superfici calde.
 • Page 44 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 44 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Il sistema a cerniera flottante si 0 Abbassare il coperchio delicata- regola automaticamente, garan- mente usando la maniglia (Fig. tendo sempre una posizione uni- 1/E). forme della placca di cottura Lasciare scaldare i panini per 3 superiore sul cibo, per offrire ogni minuti circa, a seconda del tipo di...
 • Page 45 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 45 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Per preparare il Kebab, si ricorda • Per uno spuntino leggero, si pos- che è bene tagliare la carne, il pol- sono tostare panini a ciambella lame e le verdure e/o il pesce in piccanti o dolci, riempiti con la farci- maniera eguale, per assicurare una tura desiderata.
 • Page 46 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 46 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Smaltimento Pulizia del vassoio di raccolta dei grassi Materiale di imballaggio Prima di rimuovere il vassoio dalla I materiali di imballaggio sono eco- sua sede e gettarne il contenuto, logici e riciclabili.
 • Page 47: Instrucciones De Uso

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 47 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Estimado/a cliente: Etiqueta de características (parte inferior del aparato) Lea detenida y completamente las Almacenamiento del cable instrucciones de uso. En especial, (parte inferior del aparato) observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas Instrucciones de de estas instrucciones de uso.
 • Page 48 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 48 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Este aparato no es apto para su • Este grill/sandwichera puede uso por personas (niños incluidos) generar vapor entre las planchas con capacidades físicas, sensoria- del grill mientras cocina y cuando les o mentales disminuidas o falta la plancha superior se abre.
 • Page 49 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 49 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Las luces de calentamiento y pre- Antes del primero uso parado tienen control termostático 0 Antes de utilizar el aparato por pri- y se apagarán y encenderán mera vez, limpie las planchas infe- durante el proceso de cocinado rior y superior con un paño para garantizar que se mantenga la...
 • Page 50 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 50 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 0 Para soltar los alimentos utilice • Evite cocinar la carne en exceso ya una paleta de plástico resistente al que la textura se pondrá dura. calor o una cuchara de madera. •...
 • Page 51 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 51 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Consejos para tostar Limpieza de las planchas tentempiés para cocinar • Los panes con un alto contenido Las planchas para cocinar están de azúcar (pan con fruta, etc.) se revestidas de una superficie antia- tostarán más rápidamente que los dherente y no hay trampillas para...
 • Page 52 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 52 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Aparato viejo Datos técnicos Tensión de red: El símbolo en el producto o 230 – 240 V / 50 Hz en su empaque indica que este Consumo eléctrico: 2000 – 2400 W producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar.
 • Page 53: Instruções De Utilização

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 53 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Prezado cliente, Etiqueta de características (na parte inferior do aparelho) Leia este manual de instruções Compartimento de arrumação do com atenção. Tenha especial aten- cabo (na parte inferior do aparelho) ção às Instruções de segurança nas primeiras páginas deste Instruções de segurança...
 • Page 54 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 54 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Este aparelho não se destina a ser • A temperatura das superfícies utilizado por pessoas (incluindo acessíveis poderá ser elevada. crianças) com capacidades físicas, Certifique-se de que utiliza a pega sensoriais ou mentais reduzidas ou para abrir a placa superior do grel- que não possuam qualquer exper-...
 • Page 55 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 55 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Atenção: Certifique-se de que uti- Pré-aqueça até a luz verde de liza a pega (Fig. 1/E) para abrir a operacional (Fig. 1/G) se acender. placa superior de grelhar. Evite Durante o aquecimento, a luz ver- tocar nas superfícies quentes.
 • Page 56 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 56 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 As placas de cozedura possuem • Evite cozer a carne em excesso, um revestimento anti-aderente uma vez que a sua textura resistente de elevada qualidade. endurece. Alguns alimentos marinados ou •...
 • Page 57 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 57 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Sugestões para snacks Limpeza das placas de coze- torrados dura • O pão com um elevado teor de As placas de cozedura são revesti- açúcar (pão de forma com frutas, das com uma superfície anti-ader- etc.), irá...
 • Page 58 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 58 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Aparelho usado Dados técnicos Tensão da rede: O símbolo no produto ou na 230 – 240 V / 50 Hz embalagem indica que este pro- Consumo energético: duto não pode ser tratado como 2000 –...
 • Page 59: Návod K Použití

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 59 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Vážená zákaznice, Bezpečnostní pokyny vážený zákazníku, Toto zařízení je v souladu se schválenými technologickými Přečtěte si pozorně tyto pokyny. standardy pro bezpečnost. Zvláštní pozornost věnujte Nicméně vás jako výrobce musíme bezpečnostním pokynům uvedeným seznámit s následujícími na prvních stránkách.
 • Page 60 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 60 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Když se zařízení používá na jiný než • Zařízení neponořujte do vody ani určený účel nebo když se nepoužívá do jiných kapalin, pokud tak není správně, tak výrobce nezodpovídá doporučeno.
 • Page 61 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 61 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Pohyblivý závěsný systém Používání vašeho kontaktního automaticky přizpůsobí horní varnou grilu a sendvičovače plotnu, aby rovnoměrně ležela na 0 Zapojte napájecí kabel do elektrické vašem jídle pro perfektní grilování zásuvky.
 • Page 62 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 62 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Rady pro lepší výsledky Rady k přípravě toastů • Sendvič s vysokým obsahem cukru Rady pro grilování (ovocný koláč atd.) se upeče rychleji • Jemné odřezky masa jako je skotský než...
 • Page 63 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 63 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 K čištění nepřilnavého povrchu Likvidace nepoužívejte kovové (nebo jiné brusné) čistící prostředky. Obalový materiál 0 Po vychladnutí jednoduše poutírejte Použité obalové materiály jsou varné plotny navlhčeným hadříkem. ekologické a recyklovatelné. Umělé 0 Po vyčistění...
 • Page 64: Návod Na Obsluhu

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 64 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Vážený zákazník, Bezpečnostné pokyny Prečítajte si pozorne tieto pokyny. Toto zariadenie je v súlade so schválenými technologickými Špeciálnu pozornost’ venujte štandardmi pre bezpečnost’. bezpečnostným pokynom uvedeným Jednako však ako výrobca vás na prvých stránkach.
 • Page 65 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 65 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Ak sa zariadenie používa na iný Bezpečnost’ pri čistení ako určený účel alebo ak sa a údržbe nepoužíva správne, tak výrobca • Postupujte podľa pokynov na nezodpovedá za akékoľvek čistenie.
 • Page 66 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 66 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Pri prvom použití vášho grilu/lisu 0 Skôr ako na grilovacie platne môžete zaznamenat’ jemný dymový položíte mäso, dary mora alebo opar vychádzajúci z prístroja. zeleninu vždy ich najprv postriekajte Tento jav nie je ničím sprejom na varenie.
 • Page 67 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 67 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Sendviče toastujte približne 3 minúty, Pokúste sa oddelit’ krájacie dosky podľa druhu chleba, náplne a vašej na mäso, zeleninu a morské chuti. Váš kontaktný gril a živočíchy. Nekrájajte uvarené mäso sendvičovač...
 • Page 68 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 68 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Čistenie a údržba Technické údaje Siet’ové napätie: Nepoužívajte drsné čistiace 230 – 240 V / 50 Hz prostriedky alebo drsné špongie. Príkon: 2000 – 2400 W Po každom použití vždy zariadenie vyčistite, aby na grile nedochádzalo k usadzovaniu zvyškov po varení.
 • Page 69: Priručnik

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 69 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Dragi kupče, Sigurnosne upute Molimo, pažljivo pročitajte ove Ovaj aparat odgovara prihvaćenim upute za uporabu. tehnološkim standardima u pogledu sigurnosti. Ipak, kao proizvođač Posebno obratite pažnju na smatramo našom dužnošću upozoriti sigurnosne upute na prvim vas na slijedeće sigurnosne stranicama.
 • Page 70 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 70 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Ako se aparat koristi u svrhe Sigurnost pri čišćenju drugačije od onih za koje je i održavanju namijenjen ili ako se koristi • Pridržavajte se uputa za čišćenje. nepravilno, ne može se prihvatiti •...
 • Page 71 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 71 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Kada koristite vaš gril/prešu po prvi 0 Nježno spustite poklopac (ako put, možda ćete zapaziti da se iz želite) pomoću ručke (Sl. 1/E). njega ispušta lagani dim. To je Sustav plutajuće šarke prilagodit normalno.
 • Page 72 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 72 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Pustite sendviče da se peku oko 3 osim ako ste dasku i nož temeljito minute, ovisno o vrsti kruha, ispuni oprali u vrućoj sapunjavoj vodi. i osobnom ukusu. Vaš kontaktni gril •...
 • Page 73 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 73 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Tehnički podaci Čišćenje ploča za pečenje Ploče za pečenje su prekrivene Mrežni napon: 230 – 240 V / 50 Hz neljepljevim slojem i nemaju zamke Potrošnja snage: 2000 – 2400 W za prljavštinu.Stoga je potrebno minimalno čišćenje.
 • Page 74: Instrucţiuni De Utilizare

  822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 74 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Stimate client, Compartiment pentru cordonul de alimentare (partea inferioară a Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste aparatului) instrucţiuni de utilizare. instrucţiunile de siguranţă din Instrucţiuni de siguranţă primele pagini ale acestor instrucţiuni de utilizare! Vă...
 • Page 75 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 75 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Acest aparat nu trebuie folosit de • Este posibil ca temperatura persoane (inclusiv copii) cu suprafeţelor accesibile să fie ridicată. dizabilităţi fizice, senzoriale sau Nu ridicaţi placa superioară a mintale ori care nu deţin experienţă...
 • Page 76 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 76 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Atenţie! Nu ridicaţi placa superioară Preîncălziţi plăcile până când se a aparatului decât cu ajutorul aprinde becul verde „Pregătit” (fig. mânerului (fig. 1/E). Evitaţi atingerea 1/G). În timpul încălzirii se aprinde suprafeţelor fierbinţi.
 • Page 77 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 77 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Nu folosiţi niciodată obiecte • Cărnuri recomandate: ascuţite din metal, deoarece – Vită: Muşchi, pulpă, spată, file acestea pot deteriora suprafaţa sau biftec antiadezivă. – Miel: Pulpă, file, spată sau cotlet Pregătirea sandviciurilor –...
 • Page 78 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 78 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Atunci când folosiţi felii de pâine cu Curăţarea tăvii de scurgere stafide, de brioşă sau de alt tip de Lăsaţi întotdeauna conţinutul tăvii pâine cu conţinut ridicat de zahăr, de scurgere să...
 • Page 79 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 79 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Îndepărtarea deşeurilor Materiale de ambalare Materialele de ambalare sunt ecologice şi pot fi reciclate. Componentele de plastic pot fi identificate prin marcaje precum . >PE<, >PS<, etc. Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în containerele corespunzătoare puse la dispoziţie de serviciul comunitar...
 • Page 80 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 80 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Уважаемые покупатели! Нескользящая резиновая ножка Паспортная табличка Пожалуйста, внимательно (на днище устройства) прочитайте эти инструкции. Отсек для шнура Уделите особое внимание (на днище устройства) инструкциям по безопасности на первых страницах. Держите Правила...
 • Page 81 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 81 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Неправильное проведение • Проверьте, чтобы во время ремонта опасно. Если проведение использования кабель ремонта становится необходимым, располагался на расстоянии от обратитесь в Отдел по рабочих плит. обслуживанию клиентов или •...
 • Page 82 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 82 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Эксплуатация 0 Удалите остатки масла, маргарина или растительного масла с плиты, слегка потрите и вытрите Ваш гриль/пресс имеет избыток. специальное рифленое, устойчивое к истиранию, При первом использовании антипригарное покрытие, гриля/пресса...
 • Page 83 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 83 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Контактный гриль и пресс для пластмассовую лопатку или сэндвичей можно использовать деревянную ложку. для приготовления продуктов на Не пользуйтесь острыми решетке как с открытой, так и металлическими предметами, закрытой верхней плитой. поскольку...
 • Page 84 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 84 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 • Рекомендуемая нарезка: Подсказки по поджариванию – Говядина: филейная часть, легких закусок огузок, мясистая часть спины • Хлеб с высоким содержанием или вырезка сахара (фруктовый хлеб и т.д.) – Баранина: стейки из бедреной жарится...
 • Page 85 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 85 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Уход и чистка Хранение Гриль/пресс можно хранить в Не пользуйтесь абразивными вертикальном положении в губками или порошками. буфете, на полке или на столе Всегда чистите устройство после (рис. 2). каждого...
 • Page 86 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 86 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Старое устройство Символ на изделии или на его упаковке указывает, что с данными материалами нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Их следует передать в соответствующий сборный пункт для переработки электрических...
 • Page 87 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 87 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08...
 • Page 88 822 949 427_ECG8000_Elux.book Seite 88 Freitag, 23. Mai 2008 8:57 08 Share more of our thinking at www.electrolux.com EGC8000 (822 949 427 - 01 - 0508)

Table of Contents