Download Print this page

Yamaha DGX-230/YPG-235 Owner's Manual

Yamaha portable grand owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruikershandleiding
NL

Advertisement

loading

  Related Manuals for Yamaha DGX-230/YPG-235

  Summary of Contents for Yamaha DGX-230/YPG-235

 • Page 1 Gebruikershandleiding...
 • Page 2: Special Message Section

  For longer extension cords, consult a local electrician. This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accom- pany the accessory product.
 • Page 3 Compliance with FCC regulations does * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord IMPORTANT.
 • Page 4 • Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer ze op geen enkele manier. Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd Yamaha- servicepersoneel. LET OP Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken.
 • Page 5 Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het instrument, of data die verloren zijn gegaan of gewist. Zet het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.
 • Page 6: Kennisgeving Over Auteursrechten

  XGlite Zoals de naam al aangeeft is 'XGlite' een vereenvoudigde versie van het kwalitatief hoogwaardige Yamaha XG-klankopwekkingsformat. Uiteraard kunt u alle willekeurige XG-songdata afspelen via een XGlite- toongenerator. Houd echter in gedachte dat enkele songs bij het afspelen anders kunnen klinken in vergelijking tot de originele data, ten gevolge van de gereduceerde set besturingsparameters en effecten.
 • Page 7: Bijgeleverde Accessoires

  Bewaar deze handleiding nadat u deze hebt gelezen op een veilige en handige plaats en raadpleeg de handleiding iedere keer wanneer u meer uitleg over de bediening of een Bijgeleverde accessoires De DGX-230/YPG-235-verpakking bevat de volgende items. Controleer of u ze allemaal hebt. • Handleiding • Muziekstandaard •...
 • Page 8: Speciale Mogelijkheden Van De Dgx-230/Ypg-235

  Speciale mogelijkheden van de DGX-230/YPG-235 Graded-toetsenbord met zachte aanslag Net als bij een echte vleugel hebben de lagere toetsen een zware aanslag en de hogere toetsen een lichte, met de zachte aanslag van een digitaal toetsenbord voor beginners. I Diverse instrumentvoices bespelen...
 • Page 9: Table Of Contents

  Kennisgeving over auteursrechten... 6 Paneellogo's ... 6 Bijgeleverde accessoires... 7 Speciale mogelijkheden van de DGX-230/YPG-235 ... 8 Opstellen Spanningsvereisten ... 10 Een hoofdtelefoon aansluiten (aansluiting PHONES/OUTPUT) ... 11 Een voetschakelaar aansluiten (aansluiting SUSTAIN) ... 11 Aansluiten op een computer (USB-aansluiting) ... 11 De apparatuur aanzetten...
 • Page 10: Opstellen

  Zorg ervoor de volgende handelingen uit te voeren VOORDAT u het instrument aanzet. Spanningsvereisten Ofschoon het instrument zowel via een optionele netadapter als via batterijen kan worden gevoed, beveelt Yamaha het gebruik van een netadapter aan, waar maar mogelijk. Gebruik van een netadapter is milieuvriendelijker dan batterijen.
 • Page 11: Een Hoofdtelefoon Aansluiten (Aansluiting Phones/Output)

  De functie Sustain stelt u in staat een natuurlijke sustain te maken door terwijl u speelt een voetschakelaar in te drukken. Sluit een Yamaha FC4- of FC5-voetschakelaar aan op deze aansluiting en gebruik deze om de sustain in en uit te schakelen.
 • Page 12: Bedieningspaneel En Aansluitingen

  [REC], [1]–[5], [A]... pagina 45 !0 Knop [REPEAT & LEARN]/ [ACMP ON/OFF]... pagina 41, 20 !1 Knop [A-B REPEAT]/ [INTRO/ENDING/rit.] ... pagina 71, 64 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Overzicht van stijlcategorieën (pagina 106) !2 Knop [REW]/ [MAIN/AUTO FILL] ...pagina 26, 64 !3 Knop [FF]/ Knop [SYNC STOP]...pagina 26, 64...
 • Page 13: Achterpaneel

  'Standard Kit 1' is geselecteerd. Bedieningspaneel en aansluitingen #1 USB-aansluiting ...pagina 11, 79 #2 Aansluiting SUSTAIN ...pagina 11 #3 Aansluiting PHONES/OUTPUT ...pagina 11 #4 Aansluiting DC IN 12V ...pagina 10 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Achterpaneel Achterpaneel...
 • Page 14: Probeer Diverse Instrumentvoices Te Bespelen

  De voice die u hier selecteert wordt de main-voice. Selecteer voor dit voorbeeld de voice '092 Flute'. Bespeel het toetsenbord. Probeer eens diverse voices te selecteren en te bespelen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Voicenaam Verschijnt als de voicemodus actief is. Voicenummer OPMERKING •...
 • Page 15: Twee Voices Tegelijkertijd Bespelen-Dual

  De voice die u hier selecteert wordt de dual-voice. Selecteer voor dit voorbeeld de voice '109 Vibraphone'. Probeer diverse instrumentvoices te bespelen Het pictogram Dual voice DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding OPMERKING • De dual-voice is niet beschikbaar tijdens songlessen (pagina 36).
 • Page 16: Verschillende Voices Met De Linker- En Rechterhand Bespelen-Split

  Houd de knop [SPLIT ON/OFF] langer dan een seconde ingedrukt. Enkele seconden wordt 'S.VOICE' in de display weergegeven, en vervolgens wordt de geselecteerde splitvoice vermeld. Langer dan een seconde ingedrukt houden DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Nu klinken er twee voices tegelijkertijd. Splitpunt Main-voice en dual-voice Het pictogram Splitvoice OPMERKING •...
 • Page 17: De Voice Grand Piano (Vleugel) Bespelen

  Probeer diverse instrumentvoices te bespelen OPMERKING • Als u op de knop [PORTABLE GRAND] drukt, worden alle instellingen uitgezet behalve de aanslaggevoeligheid. De dual- en splitvoices worden ook uitgezet, zodat alleen de voice Grand Piano op het toetsenbord klinkt. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 18: Leuke Geluiden

  N Een geluidseffect selecteren ➔ (zie stap 1 en 2 op pagina 14) Druk op de knop [VOICE]. Selecteer '128 SFX Kit2' met de draaiknop. Probeer elke toets en laat u verrassen door de geluidseffecten! DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Drumkits Geluidseffecten Bij het uitproberen van de verschillende toetsen hoort u een onderzeeër, een telefoon, een krakende deur, gelach en...
 • Page 19: Stijlen Bespelen

  20 en druk vervolgens op de knop [START/STOP]. De bas- en akkoordpartij van de begeleiding begint te spelen zodra u een toets indrukt links van het splitpunt op het toetsenbord. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 20: Meespelen Met Een Stijl

  Druk nogmaals op de knop om de functie Sync Start uit te zetten. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Dit icoon verschijnt als de automatische begeleiding is aangezet.
 • Page 21 Druk op de knop [START/STOP] wanneer u het afspelen van de stijl wilt stoppen. U kunt 'gedeelten' van de stijl afwisselen om de begeleiding te variëren. Zie 'Patroonvariaties (secties)' op pagina 63. Splitpunt Splitpunt Stijlen bespelen DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 22 Dit is een eenvoudige maar effectieve akkoordprogressie. Speel door tot het einde en begin dan weer van voor af aan. Als u wilt stoppen, drukt u op de knop [INTRO/ENDING/rit.] waarna de automatische begeleidingsfunctie een perfect einde creëert. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 23 Deze progressie omvat jazzy II-V-wisselingen ('twee-vijf'). Probeer dit een paar keer tot het einde te spelen. Als u wilt stoppen, drukt u op de knop [INTRO/ENDING/rit.]. 148 Piano Boogie 096 Bossa Nova Stijlen bespelen Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.]. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 24: Akkoorden Voor Automatische Begeleiding Spelen

  Speel de grondtoon van het betreffende akkoord met de dichtstbijzijnde witte en zwarte toetsen links ervan (drie in totaal). DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Splitpunt (standaard: 54/F#2) D E F G A B C D E F Begeleidings- gedeelte Grondtonen en de bijbehorende toetsen...
 • Page 25: Songs Gebruiken

  De les Opnemen De geselecteerde song en het songnummer worden weergegeven Deze song kan worden afgespeeld DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding OPMERKING • Songs die u zelf hebt opgenomen (gebruikerssongs) of songs die naar het instrument zijn overgebracht vanaf een computer kunt u op dezelfde manier afspelen als interne songs.
 • Page 26: Song Snel Vooruitspoelen, Snel Terugspoelen En Pauze

  [FF], terug kunt spoelen [REW] en kunt pauzeren [PAUSE]. Druk op deze knop om versneld terug te spoelen naar een eerder punt in de song. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Song wordt afgespeeld! PAUSE Druk op deze Druk op deze knop om versneld...
 • Page 27 Met deze songs kunt u begeleidingspartijen met een hand tegelijk oefenen. Dit is de makkelijkste manier om deze belangrijke vaardigheid onder de knie te krijgen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Songs gebruiken...
 • Page 28: Songtypen

  * De 'Accessory' cd-rom bevat een selectie van 70 MIDI-songs. Voor instructies over hoe u de songs naar het instrument over kunt brengen, zie pagina 83. Het onderstaande diagram geeft de basisprocedures van de DGX-230/YPG-235 voor gebruik van de presetsongs, gebruikerssongs en externe songfiles — van opslag tot afspelen.
 • Page 29: De Eenvoudige Manier Om Piano Te Spelen

  Voor meer informatie over hoe de speelhulptechnologie kan helpen bij uw spel, zie pagina 34. Splitpunt Speel uw eigen melodie met uw rechterhand. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 30: Chord-Met Beide Handen Spelen

  'song' naar de data die samen een volledige song vormen. De speelhulptechnologie maakt gebruik van de akkoord- en de melodiedata en moet altijd samen met een song worden gebruikt (pagina 25). DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Dit pictogram geeft aan dat de speelhulptechnologie aanstaat. Chord selecteren...
 • Page 31 U kunt het afspelen van een song altijd stoppen door op de knop [START/STOP] te drukken. Druk op de knop [P.A.T. ON/OFF] om de functie speelhulptechnologie uit te zetten. De eenvoudige manier om piano te spelen DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding OPMERKING • De bladmuziek met Ave Maria kunt u vinden op pagina 96.
 • Page 32: Chd/Free-Het Type Chord Alleen Op De Linkerhand Toepassen

  Druk op de knop [SONG] om de display voor de selectie van songs weer te geven. Selecteer een song met behulp van de draaiknop. Probeer eens de song '011 Nocturne' te selecteren. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Dit pictogram geeft aan dat de speelhulptechnologie aanstaat.
 • Page 33 U kunt het afspelen van een song altijd stoppen door op de knop [START/STOP] te drukken. Druk op de knop [P.A.T. ON/OFF] om de functie speelhulptechnologie uit te zetten. De eenvoudige manier om piano te spelen OPMERKING • De bladmuziek met Nocturne kunt u vinden op pagina 98. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 34 Voor gebruik van de speelhulptechnologie moet u een song met akkoordendata spelen of een stijl met automatische begeleiding. Als een song de benodigde data bevat, worden de akkoorden rechts in de display weergegeven (pagina 52). DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Klinkt alsof u de juiste noten...
 • Page 35: Het Tempo Van De Song Wijzigen

  Als u terug wilt naar het originele tempo, drukt u de knoppen [+] en [-] tegelijkertijd in. G Over de teldisplay De pijlvormige markeringen in de display knipperen in de maat met het ritme van de song of stijl. Eerste tel van de maat Derde tel Tweede tel Vierde tel DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 36: Een Song Voor Een Les Selecteren

  Een song voor een les selecteren Yamaha Education Suite U kunt elke gewenste song selecteren en gebruiken voor een les met de linkerhand, rechterhand of beide handen. U kunt ook songs gebruiken (alleen in de SMF-indeling 0) die u hebt gedownload van internet en hebt opgeslagen in het flashgeheugen (pagina 82–84).
 • Page 37 De huidige geselecteerde modus wordt in de display weergegeven. De song wordt automatisch afgespeeld nadat u les 1 hebt geselecteerd. Een song voor een les selecteren Rechterhandles Linkerhandles Tweehandige les (Les 1) (Les 2) (Les 3) (Songlessen uit) Start de les! DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 38 Excellent Very Good Good Nadat de beoordeling is weergegeven, begint de les weer vanaf het begin. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding In dit geval geeft ' rechterhand is geselecteerd. Partij voor rechterhand (In geval van een les voor de rechterhand) G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Als de lessong is afgelopen, wordt gekeken hoe u het hebt gedaan.
 • Page 39: Les 2-Your Tempo

  Als u les 2 helemaal onder de knie hebt, ga dan door met les 3. Een song voor een les selecteren In dit geval geeft ' voor de rechterhand is geselecteerd. Partij voor rechterhand (In geval van een les voor de rechterhand) DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding ' aan dat les 2 Start de les!
 • Page 40: Les 3-Minus One

  Partij voor linkerhand Stop de lesmodus. U kunt de lesmodus altijd stoppen door op de knop [START/STOP] te drukken. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding In dit geval geeft ' voor de rechterhand is geselecteerd. Partij voor rechterhand (In geval van een les voor de rechterhand)
 • Page 41: Oefening Baart Kunst-Leren Door Herhaling

  Vier maten terugspringen en herhaaldelijk afspelen Richting waarin de song wordt afgespeeld Direct indrukken Oei! Een foutje! DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Een song voor een les selecteren OPMERKING • U kunt het aantal maten instellen dat de functie Repeat & Learn terugspringt door tijdens het herhaaldelijk afspelen op de nummerknoppen [1]–[9]...
 • Page 42: Spelen Met De Music Database

  De jazzstijl wordt afgespeeld wanneer u links van het splitpunt een akkoord aanslaat (pagina 16). Raadpleeg pagina 24 voor informatie over het spelen van akkoorden. Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen te stoppen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Splitpunt OPMERKING • Muziekdatabasebestanden...
 • Page 43: De Stijl Van Een Song Wijzigen

  Selecteer de song die u wilt arrangeren met behulp van de draaiknop. OPMERKING • De bladmuziek met het Hallelujah Chorus kunt u vinden op pagina 94. Het nummer en de naam van de geselecteerde song worden hier weergegeven. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 44 Houd de knop [VOICE] langer dan een seconde ingedrukt. Wanneer SONG MELODY VOICE in de display wordt weergegeven, wordt de geselecteerde voice uit stap 6 de melodievoice van de song. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Song wordt afgespeeld! Langer dan een seconde ingedrukt houden OPMERKING •...
 • Page 45: Uw Eigen Spel Opnemen

  'melodiegedeelten' voor de linker- en rechterhand. MELODY R is de melodiepartij die u speelt met uw rechterhand en MELODY L is de melodiepartij die u speelt met uw linkerhand. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding OPMERKING • Als u alleen de melodietracks opneemt, kunt u een maximum van ongeveer 10.000 noten...
 • Page 46 U kunt het opnemen ook starten door op de [START/STOP]-knop te drukken. Tijdens de opname wordt de huidige maat weergegeven op de display. Druk op de knop [START/STOP] of [REC] als u de opname wilt stoppen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Opnemen begint LET OP • Als u opneemt op een track...
 • Page 47 • De volgende instellingen worden opgenomen aan het begin van een track. Wijzigingen die worden gemaakt tijdens de song worden niet opgenomen. reverb type (reverbtype), chorus type (chorustype), time signature (maatsoort), style number (stijlnummer), style volume (stijlvolume), tempo (als de stijltrack wordt opgenomen) Uw eigen spel opnemen DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 48: Song Clear-Gebruikerssongs Verwijderen

  U kunt het wissen annuleren door op de knop [-] te drukken. Druk op de knop [+] om de track te wissen. Terwijl de track wordt gewist, verschijnt kort een mededeling op de display dat de trackwisfunctie wordt uitgevoerd. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Indrukken en ingedrukt houden OPMERKING •...
 • Page 49: Back-Up En Initialisatie

  G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G LET OP • Als u de bewerking Flashgeheugen wissen uitvoert, worden ook data gewist die u hebt gekocht. Data die u wilt behouden, moet u opslaan op een computer. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 50: Basisbediening En Displays

  Basisbediening en displays Basisbediening De algemene bediening van DGX-230/YPG-235 is gebaseerd op de volgende eenvoudige handelingen. Druk op een knop om een basisfunctie te selecteren. Selecteer een item of waarde met de draaiknop. Start een functie. Start een functie. G Volumeknop...
 • Page 51 Basisbediening en displays ] en [ Naar het eerste item in ] en [ ] kunt u de volgende of vorige categorie springen. De eerste voice in de geselecteerde categorie wordt geselecteerd. ] te gebruiken om de categorie te DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 52: Display-Items

  (Zie pagina 20) SYNC STOP Geeft aan dat Sync Stop aanstaat. (Zie pagina 64) DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Nummer van MAAT en TEL Geeft het nummer van de tel in een maat wanneer de metronoomfunctie wordt gebruikt. Hier wordt de huidige maat aangegeven tijdens het afspelen van een song of stijl.
 • Page 53: Effecten Toevoegen

  (lampje van ACMP ON brandt). • Harmonietype 13 t/m 19 (Tremolo) Blijf de toetsen ingedrukt houden. • Harmonietype 20 t/m 26 (Echo) Blijf de toetsen ingedrukt houden. Bij de functie-instellingen kunt het harmonievolume aanpassen (pagina 62). DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 54: Reverb Toevoegen

  'Reverb' wordt enkele seconden in de display weergegeven en het momenteel geselecteerde reverbtype verschijnt. Het momenteel geselecteerde reverbtype DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om een reverbtype te selecteren. Controleer hoe het geselecteerde reverbtype klinkt door op het toetsenbord te spelen.
 • Page 55: Chorus Toevoegen

  Geselecteerd chorustype Zie Effecttypelijst op pagina 109 voor informatie over de beschikbare chorus-types. G Het chorus-niveau aanpassen U kunt de hoeveelheid chorus die wordt toegepast op de hoofd-, dual en splitvoices afzonderlijk aanpassen. (Zie pagina 76.) DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 56: Handige Speeleigenschappen

  [METRONOME ON/ OFF]. Geeft de tel in de maat aan DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding IDe metronoom aanpassen Tempo G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Druk op de knop [TEMPO/TAP] om de tempo-instelling op te roepen.
 • Page 57 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Druk op de knop [FUNCTION]. Druk op de knoppen CATEGORY [ ] en [ ] om het item 'Metronome Volume' te selecteren. Metronoomvolume Gebruik de draaiknop om het metronoomvolume naar wens in te stellen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 58: Tap Start

  Touch Sensitivity te selecteren. 'TouchSns' wordt enkele seconden in de display weergegeven en de momenteel geselecteerde aanslaggevoeligheid verschijnt. Aanslaggevoeligheid DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop als reactie op de toetsenborddynamiek om een aanslaggevoeligheidsinstelling te selecteren tussen 1 en 3. Hogere waarden geven een grotere volumevariatie als reactie op de toetsenborddynamiek, d.w.z een...
 • Page 59: Panel Sustain

  76. Handige speeleigenschappen Nu kunt u met behulp van de knoppen [+] en [-] het sustain-paneel aan- of uitzetten. OPMERKING • Voor sommige voices zal de sustain niet duidelijk beïnvloed worden door deze functie. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 60: Pitchbesturing

  -12 en +12 in te stellen. OPMERKING • De toonhoogte van Drumkitvoices kan niet worden gewijzigd. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding N Kleine toonhoogtewijzigingen (tuning) De algehele stemming (tuning) van het instrument kan met maximaal 100 cents omhoog of omlaag worden verschoven, in eenheden van een cent (100 cent = 1 halve toon).
 • Page 61: One Touch Setting

  U zou nu een andere toetsenbordvoice moeten horen dan de voice die u speelde in stap 3. Druk op de knop [VOICE] nadat u songs hebt gewijzigd om de naam te zien van de gebruikte voice. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 62: Het Harmonievolume Aanpassen

  CATEGORY [ ] en [ ] om de master- EQ-typefunctie 'MasterEQ' te selecteren. 'MasterEQ' wordt enkele seconden in de display weergegeven en het momenteel geselecteerde EQ-type verschijnt. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om het harmonievolume in te stellen tussen 000 en 127. Het momenteel geselecteerde master-EQ-type.
 • Page 63: Stijlfuncties (Voor Automatische Begeleiding)

  Patroonvariaties (secties) De DGX-230/YPG-235 beschikt over een grote verscheidenheid aan 'stijlsecties' waarmee u de arrangementen van de begeleiding kunt variëren om ze te zorgen dat ze passen bij de song die u speelt. Intro...
 • Page 64 Druk op de knop [MAIN/AUTO FILL]. Als de fill-in is afgespeeld, gaat deze vloeiend over in de geselecteerde hoofdsectie A/B. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.]. Hierdoor wordt naar de eindsectie geschakeld. Als de eindsectie is afgespeeld, stopt de automatische begeleiding automatisch.
 • Page 65: Het Stijlvolume Aanpassen

  Splitpunt (54 : F#2) Mainvoice Splitvoice OPMERKING • Als u het splitpunt wijzigt, verandert ook het splitpunt voor automatische begeleiding. • Het splitpunt kan niet tijdens een les worden gewijzigd. • De splitvoice weerklinkt wanneer de splitpunttoets wordt gespeeld. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 66: Een Stijl Afspelen Met Akkoorden Maar Zonder Ritme (Stop Begeleiding)

  [ ] om de functie 'Akkoordvingerzetting' te selecteren. 'ChdFing' wordt enkele seconden in de display weergegeven en het momenteel geselecteerde akkoordvingerzetting-type verschijnt. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Verschijnt als automatische begeleiding actief is Begeleidingsgedeelte Selecteer met behulp van de draaiknop 2 'FullKbd'.
 • Page 67: Stijlfiles Laden

  Druk op de nummerknop [0] als de naam van de stijlfile die u wilt laden in de display wordt weergegeven. Er verschijnt een bevestigingsbericht voor de laadhandeling. Druk op de knop [+/YES] om de file daadwerkelijk te laden. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 68: Akkoorden

  DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Kleine terts-drie halve stappen (halve noten) Mineurakkoord Vermeerderd akkoord Kleine terts Grote terts Grote terts (Dit zijn enkele van de 'Standaard' akkoordsoorten die worden herkend door de DGX-230/YPG-235.) Septiem Mineurseptiem Verminderde Majeur- Verminderde septiem akkoord septiem...
 • Page 69 • De automatische begeleiding zal soms niet veranderen als er gerelateerde akkoorden achter elkaar worden gespeeld (bijvoorbeeld sommige mineurakkoorden gevolgd door het mineurseptiemakkoord). • Een twee-vingerzetting zal een akkoord gebaseerd op het voorgaande akkoord produceren. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Display (#11) (11) (b9)
 • Page 70: Akkoorden Opzoeken In Het Woordenboek Voor Akkoorden

  'ROOT'. (De noot geeft geen geluid.) De grondtoon die u instelt, wordt in de display aangegeven. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Druk op de toets 'M7' (majeurseptiem) in het gedeelte van het toetsenbord met het opschrift 'CHORD TYPE'. (De noot geeft geen geluid.) De noten die u zou...
 • Page 71: Songinstellingen

  • Het huidige maatnummer wordt in de display tijdens het afspelen weergegeven. • Als u het beginpunt 'A' wilt instellen aan het begin van de song, drukt u op de knop [A-B REPEAT] voordat u de song gaat afspelen. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 72: Onafhankelijke Delen Van Een Song Dempen

  Druk op de knop [VOICE] en draai vervolgens aan de draaiknop om de voice te selecteren die u wilt beluisteren. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Tracknummer aan — Track zal afspelen Tracknummer uit — track is uitgeschakeld of bevat geen data Houd de knop [VOICE] langer dan een seconde ingedrukt.
 • Page 73: Het Opslaan In Het Geheugen Van Uw Favoriete Paneelinstellingen

  LET OP • Zet het instrument niet uit terwijl de instellingen worden opgeslagen in het registratiegeheugen. De data kunnen anders beschadigd raken of verloren gaan. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 74: Een Registration Memory (Registratiegeheugen) Terugroepen

  In de display wordt enkele seconden het teruggeroepen REGIST MEMORY- nummer weergegeven. De paneelinstelingen zullen onmiddellijk dienovereenkomstig worden ingesteld. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding G Instellingen die kunnen worden opgeslagen in het registratiegeheugen • Stijlinstellingen* Stijlnummer, automatische begeleiding AAN/ UIT, splitpunt, stijlinstellingen (Main A/B), Stijlvolume, tempo, akkoordvingerzetting •...
 • Page 75: De Functies

  Functie-instellingen worden in het geheugen opgeslagen zodra ze gewijzigd zijn. Als u de standaardinstellingen voor alle factoren wilt herstellen, moet u de 'Back-up wissen' procedure volgen die beschreven wordt in het 'Initialisatie' deel op pagina 49. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Directe numerieke invoer.
 • Page 76 Dualvoicereverbniveau Dualvoicechoruszend- niveau Splitvoice Splitvoicevolume Splitvoiceoctavering Splitvoicepan Splitvoicereverbniveau Splitvoicechorusniveau DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Bereik/ Instellingen 000–127 Bepaalt het volume van de stijl. 000–127 Bepaalt het volume van de song. Bepaalt de toonhoogte van het instrument in eenheden van een halve -12–12 toon.
 • Page 77 Dit bepaalt of de Gradefunctie is in- of uitgeschakeld. Bepaalt of de demo-annuleerfunctie is geactiveerd. Als deze instelling ON/OFF aan staat (ON), wordt de demosong niet afgespeeld, zelfs niet wanneer u op de knop [DEMO] drukt. De functies Beschrijving DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 78: Aansluiten Op Een Computer

  Maar welke informatie van het toetsenbord vormt nu precies de basis voor het produceren van een noot? DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Laten we bijvoorbeeld eens zeggen dat u een kwartnoot 'C' met het vleugelgeluid speelt op het instrument. In tegenstelling tot een akoestisch...
 • Page 79: Een Pc Aansluiten

  (1) het uitzetten en vervolgens weer aanzetten van het instrument, of (2) het DGX-230/YPG-235 aansluiten en vervolgens weer loshalen van de USB-kabel en andersom. Aansluiten op een computer Instrumentfunctie/Paneelinstelling Reverb-/chorusinstellingen, enz. Start/stop bediening DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 80: Performance-Data Naar En Van Een Computer Overbrengen

  LET OP • Als de externe clock aan staat (ON) en er geen kloksignaal wordt ontvangen van een extern apparaat, worden de functies voor songs, stijl en metronoom niet gestart. Druk op de knop [FUNCTION]. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding USB-aansluiting DGX-230/YPG-235 USB-kabel Beschrijving...
 • Page 81: Afstandsbesturing Van Midi-Apparaten

  • U kunt het item PC-modus ook oproepen door eerst op de knop [FUNCTION] te drukken en vervolgens de knoppen CATEGORY [ ] knoppen gebruikt om het item te lokaliseren (pagina 75). G G G G DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Aansluiten op een computer ] en...
 • Page 82: Initiële Verzending

  • Data-indeling Song: .mid SMF-indeling 0/1 Stijl: .sty Muziekdatabase: .mfd Back-upfile: 08PG76.bup DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Druk op [+/YES] om te verzenden, of druk op [-/NO] om te annuleren. G Wat is SMF (Standard MIDI File)? De SMF-indeling (Standard MIDI File) is een...
 • Page 83 Het geheugenmedium wordt ook weergegeven onderin het venster. Hier wordt de overdrachtsbestemming gespecificeerd. Klik op 'Electronic Musical Instruments' en vervolgens op 'Flash memory'. Klik op 'Electronic Musical Instruments' en vervolgens op 'Flash Memory' DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Klik op 'Open'...
 • Page 84 Wij adviseren om kanaal 1 voor de rechter- en kanaal 2 voor de linkerhandpart te selecteren. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding IEen back-upfile overbrengen van het instrument naar een computer G G G G G G G G G G G G G G G U kunt Musicsoft Downloader gebruiken om 'Back-upfiles' (pagina 49), inclusief de vijf...
 • Page 85: Installatiegids Voor De Bijgeleverde Cd-Rom

  • Yamaha geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik van de software en documentatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten van het gebruik van deze handleiding en de software.
 • Page 86: Inhoud Cd-Rom

  Zie 'Het USB-MIDI-stuurprogramma installeren' op pagina 87 voor set-up- en installatie-instructies. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Dit programma kan worden gebruikt om MIDI-songdata van het internet te downloaden en te verzenden van de computer naar het geheugen van het instrument.
 • Page 87: Systeemvereisten

  (D:, E:, Q: enz.). De drivenaam wordt weergegeven naast het cd-romicoon in de map 'Deze computer'. De hoofdmap van de cd-romdrive is respectievelijk D:\ , E:\ , of Q:\ . DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Vaste schijf Display ten minste 128 MB...
 • Page 88 Start de computer opnieuw op. De installatie van het USB-MIDI- stuurprogramma is voltooid. De installatie van het USB-MIDI-stuurprogramma DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Het stuurprogramma installeren onder Windows XP Start de computer en gebruik de Administrator-account om u aan te melden bij Windows XP.
 • Page 89 [Volgende]. De installatie wordt gestart. OPMERKING • Als het venster 'Windows-beveiliging' wordt weergegeven, bevestigt u dat deze software afkomstig is van Yamaha Corporation en klikt u op [Installeren]. Als de installatie is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven: 'De software voor dit apparaat is geïnstalleerd'.
 • Page 90 • Is het stuurprogramma geïnstalleerd? (pagina 87) • Is de USB-kabel goed aangesloten? DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding • Zijn de volume-instellingen van het instrument, het afspeelapparaat en de toepassing op de juiste niveaus ingesteld? • Hebt u een juiste poort in de sequencesoftware geselecteerd? •...
 • Page 91 [Doorgaan]. Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten om het verwijderen van de installatie te voltooien. Het verwijderen van het stuurprogramma is voltooid als u de computer opnieuw hebt gestart. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 92: Problemen Oplossen

  De aanduiding ACMP ON verschijnt niet nadat op de knop [ACMP ON/OFF] is gedrukt. Er is geen harmoniegeluid. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Mogelijke oorzaak en oplossing Dit is normaal en geeft aan dat het instrument elektrische energie ontvangt. Het gebruik van een mobiele telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het instrument kan interferentie veroorzaken.
 • Page 93 Memo DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 94: Bladmuziek

  Deze demo is een voorbeeld van de manier waarop de Easy Song Arranger kan worden gebruikt om stijlen in een stuk te veranderen. q q q q =123 Song No. (Function Demo for Easy Song Arranger) Hallelujah Chorus DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 95 Bladmuziek DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 96 Als u het gedeelte 'Play These Notes' speelt met behulp van de speelhulptechnologiefunctie, wordt de part gecorrigeerd en gespeeld zodat deze overeenkomt met de achtergrondpart. q q q q =61 Song No. (Function Demo for performance assistant technology) Ave Maria P.A.T. Type =CHORD Your Turn. Repeatedly Play the Same Key. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 97 Bladmuziek DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 98 Als u het gedeelte 'Play These Notes' speelt met behulp van de speelhulptechnologiefunctie, wordt de part gecorrigeerd en gespeeld zodat deze overeenkomt met de achtergrondpart. q q q q =108 Song No. (Function Demo for performance assistant technology) Nocturne op.9-2 P.A.T. Type =CHD/FREE DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 99 Bladmuziek DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 100: Voicelijst

  Pick Bass Fretless Bass Slap Bass Synth Bass Hi-Q Bass Dance Bass DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding OPMERKING • Het voice-overzicht bevat ook de MIDI- programmawijzigingsnummers voor elke voice. Gebruik deze programmawijzigingsnummers als u het instrument via MIDI vanaf een extern apparaat bespeelt.
 • Page 101 Steel Guitar with Body Sound Mandolin Jazz Guitar Jazz Amp Clean Guitar Chorus Guitar Muted Guitar Funk Guitar Muted Steel Guitar Jazz Man Overdriven Guitar Guitar Pinch Distortion Guitar Feedback Guitar Feedback Guitar 2 Guitar Harmonics Guitar Feedback Guitar Harmonics 2 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 102 Synth Strings 2 Choir Aahs Stereo Choir Mellow Choir Choir Strings Voice Oohs Synth Voice Synth Voice 2 Choral Analog Voice Orchestra Hit Orchestra Hit 2 Impact DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Bankselectie Voice Voicenaam (0–127) MIDI Programma- Voicenaam Wisselings- nummer (0–127) (1–128) BRASS...
 • Page 103 Car Tires Squeal Car Passing Car Crash Siren Train Jet Plane Starship Burst Roller Coaster Submarine Laugh Scream Punch Heartbeat Footsteps Machine Gun Laser Gun Explosion Firework Het voicenummer met een sterretje (*) is een optionele XGlite-voice. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Voicelijst Voicenaam...
 • Page 104: Drumkitlijst

  MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128) Keyboard MIDI Alternate assign Note# Note Note# Note C# -1 D# -1 G# -1 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding 127/000/001 127/000/002 127/000/009 Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H...
 • Page 105 Siren Hand Cymbal 2 Train Jet Plane Hand Cymbal 2 Short Starship Burst Roller Coaster Submarine Shower Laugh Thunder Scream Wind Punch Stream Heartbeat Bubble Footsteps Feed Machine Gun Horse Laser Gun Bird Tweet 2 Explosion Firework Maou DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 106: Stijllijst

  Ibiza DreamDnc TcnPolis Clubdanc Club Ltn Garage UK Pop HHGroove Hip Shfl HipHopPp DISCO 70sDsc 1 70sDsc 2 LatinDsc DscPhily DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Stijlnr. Stijlnaam SatNight DscChoco DscHands SWING&JAZZ TradPno1 TradPno2 PnoBlues BB Fast BBMedium BBBallad BB Shfl JazzClub Swing 1...
 • Page 107: Overzicht Van Muziekdatabase

  R&B CanCan AsPlayed Charmain BabyGrov Musicbox Highwy66 Clementn SweetCHI Doodah! JustU&Me Dreamer ManLoves EnterRag OurLove Birthday Wish I MaryLamb DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding MDB nr. Naam song Donald’s MoonWlz MoulinHt Sunshine PieceOf GreenSlv TakeFour TexRose ThePolka Scarboro Edelweis AroundWd Whatever Yankee’s WORLD Hawaii D’amor...
 • Page 108: Songs Op De Bijgeleverde Cd-Rom

  068Augus.mid O du lieber Augustin (DUET) 069Londo.mid London Bridge (DUET) 070Three.mid Three Blind Mice (DUET) De Easy Song Arranger kan alleen worden gebruikt bij songs die akkoorddata bevatten. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Naam song Componist P.I. Tchaikovsky J. Offenbach A. Dvorák ˇ...
 • Page 109: Effecttypelijst

  • De Echo effect-types (20–26) creëren herhalingen met uitstel bij iedere gespeelde noot. Beschrijving Concertzaal reverb. Kleine kamer reverb. Reverb voor solo-instrumenten. Reverb gesimuleerde staalplaat. Geen effect. Beschrijving Conventioneel chorusprogramma met volle, warme chorus. Uitgesproken driefasige modulering met een lichte metaalachtige sound. Geen effect. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 110: Midi-Implementatie-Overzicht

  MIDI-implementatie-overzicht DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 111 MIDI-implementatie-overzicht DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 112: Indeling Van Midi-Data

  (02)Chorus2 Celeste Flanger 068...127 Geen effect DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding <MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H • Dit bericht verandert gelijktijdig de stemmingswaarde van alle kanalen. • De waarden 'mm' en 'll' worden gebruikt voor de MIDI- hoofdstemming.
 • Page 113 WARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN. 1. TOEKENNING VAN LICENTIE EN COPYRIGHT Yamaha kent u hierbij het recht toe om één exemplaar te gebruiken van de software- programma's en gegevens ('SOFTWARE') die bij deze overeenkomst worden gele- verd. De term SOFTWARE omvat eventuele updates van de meegeleverde software en gegevens.
 • Page 114 Licensor belongs to the Licensor or its licensors and is protected by copyright laws, national and international, and all other applicable laws. DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Disclaimer of Liability In consideration of the fact that the Product is licensed hereunder free of charge, (a) the Licensor disclaims any and all...
 • Page 115: Specificaties

  HPE-150 * Specificaties en beschrijvingen in deze gebruikers- gebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatie- doeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om producten of hun specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.
 • Page 116: Index

  SUSTAIN ... 11, 13 SYNC START ... 12, 63 SYNC STOP ... 12, 64 TEMPO/TAP ... 12, 35 USB ... 13, 79 VOICE ... 12, 14 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Alfabetische volgorde Aanslaggevoeligheid ...58 A-B Repeat (herhaling) ...71 Accessoires ...7 ACMP ...20 Afstandsbesturing ...81...
 • Page 117 Synchro Start ...20, 63 Synchro Stop ...64 Systeembericht ...79 Tempo ...35 Track ...45–48 Track wissen ...48 Transpose ...60 Tuning ...60 USB ...79 USB-MIDI-stuurprogramma ...88–89 Verwijderen (gebruikerssong) ...48 Verwijderen (song track) ...48 Voetschakelaar ...11 Voice ...14 Voicelijst ...100 XGlite ...6 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding Index...
 • Page 118 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding...
 • Page 119 For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.
 • Page 120 Yamaha Home Keyboards Home Page (English Only) http://music.yamaha.com/homekeyboard Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2007 Yamaha Corporation LBA0 XXXCRX.X-01 Printed in Europe P77020549...

This manual is also suitable for:

Portablegrand dgx-230Portablegrand ypg-235