Voor Uw Veiligheid - AEG SHG 150 Operation And Installation

Mobile radiant heater
Hide thumbs

Advertisement

Lees deze instructies aandachtig alvorens het product te gebruiken, om beschadiging of het optreden van
gevaarlijke situaties te voorkomen. Ieder ander dan het in deze handleiding vermelde gebruik van het
product kan brand, elektrische gevaren of verwondingen veroorzaken, waarbij elke garantie komt te
vervallen.
De garantie geldt voor geen enkele vorm van defect, verslechtering, verlies, letsel of beschadiging die terug te
voeren is op een verkeerd gebruik van het product. Alle op dit gebied geldende wettelijke rechten blijven
gegarandeerd. Geen enkele garantievoorwaarde kan de door de Staat wettelijk vastgelegde garantievoorwaarden
uitsluiten of wijzigen.
Alvorens enige handeling uit te voeren, de verpakking zorgvuldig verwijderen en controleren of het product in
volkomen onbeschadigde toestand verkeert. Mochten er defecten of beschadigingen worden aangetroffen, de
apparatuur niet installeren noch trachten te repareren, maar de contact opnemen met de verkoper.
De verpakking buiten het bereik van kinderen houden, en de onderdelen ervan volgens de geldende voorschriften
afvoeren.
1.
Il Uw product
In de verpakking is samen met het aangekochte apparaat het volgende voorzien (figuur 1):
- 1 zakje met het volgende
2 zelftappende schroeven 3.5x50mm voor het bevestigen van de bovenste steun (B) aan de muur;
1 zelftappende schroef 3.5x30mm voor het bevestigen van de onderste steun (F) aan de muur;
3 plastic pluggen van 6.0x25mm
5 zelftappende schroeven 3.0x12mm voor het bevestigen van de afstandsringen (E) en van de steun
(F) aan het product;
4 metrische schroeven M4x8mm voor het bevestigen van de steun (D) aan het product;
2 metrische schroeven M6x5mm voor het monteren van de steun (D) aan de basis (C);
- 1 wandsteun (B);
- 1 basis van voetstuk (C);
- 1 staaf van voetstuk (D);
- 4 afstandsringen snoerklem (E);
Mocht er een onderdeel ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkoper.

2. Voor uw veiligheid

Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet
geschikt
omgevingen of op voertuigen, boten of vliegtuigen.
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen met een leeftijd
van minimaal 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke beperkingen of die niet over ervaring of de nodige
kennis beschikken, mits onder toezicht of nadat deze personen
aanwijzingen hebben ontvangen met betrekking tot een veilig
gebruik van het apparaat en begrip van de hieraan verbonden
gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De
NEDERLANDS
VERWARMINGSPANEEL
GEBRUIKSAANWIJZING
voor
toepassingen
in
commerciële/industriële

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SHG 150

Table of Contents