Download Print this page

Honeywell AIRVISOR 2 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

INSTRUCTIONS
‫تعليمات‬
Ръководство за употреба
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGSANVISNING
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
INSTRUCCIONES DE USO
KASUTUSJUHEND
KÄYTTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
‫הוראות שימוש‬
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LEIÐBEININGAR
AIRVISOR 2
EN
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
AR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
BG
CZ
GEBRUIKSAANWIJZING
DE
BRUKSANVISNINGEN
DK
INSTRUKCJA
EL
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ES
ИНСТРУКЦИЯ
ET
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
FI
FR
NAVODILA ZA UPORABO
HE
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
HR
BRUKSANVISNING
HU
TALİMATLAR
IS
90019673 - NU123-01 - 10/13
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Honeywell AIRVISOR 2

 • Page 1 90019673 - NU123-01 - 10/13 AIRVISOR 2 INSTRUCTIONS LIBRETTO D'ISTRUZIONI ‫تعليمات‬ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Ръководство за употреба UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GEBRUIKSAANWIJZING BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNINGEN INSTRUKCJA BRUGSANVISNING ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE INSTRUCCIONES DE USO ИНСТРУКЦИЯ KASUTUSJUHEND POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA KÄYTTÖOHJE...
 • Page 4 Maxi and mini Read user instructions Shelf life limit Maxi humidity storage temperature storage ‫الحدان األدنى واألقصى لدرجة‬ ‫اقرأ تعليمات المستخدم‬ ‫حد فترة الصالحية‬ ‫الحد األقصى لرطوبة التخزين‬ ‫حرارة التخزين‬ Максимална и Вижте ръководството минимална Максимална влажност Срок на годност за...
 • Page 5 Aukščiausia ir Žr. naudojimo Didžiausia saugojimo žemiausia saugojimo Galiojimo data instrukciją drėgmė temperatūra Uzglabāšanas Skatiet lietošanas Uzglabāšanas Derīguma termiņš maksimālā un pamācību maksimālais mitrums minimālā temperatūra Maximum- en Maximale Zie de Uiterste gebruiksdatum minimumtemperatuur luchtvochtigheid bij gebruiksaanwijzing voor de opslag opslag Maksimum og minimum Maksimum...
 • Page 6 Please note that Airvisor 2 and Airvisor 2 MV kits used in conjunction with an auxiliary air powered tool, or spraygun, require higher input pressures (so an extra check must be made).
 • Page 7 • The use of Honeywell Blueline air hose (standard Airvisor 2), or green hose (Airvisor 2 DAC) and High Flow couplings is an integral part of approval, do not use any other type of hose, nor adapt the hoses that are specified for use with your apparatus.
 • Page 8 Airvisor 2 Chemical Kit double action connector 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 Industrial Kit double action connector 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Paint Spraying Kit double action connector 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Chemical Kit double action connector 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Industrial Kit double action connector...
 • Page 9 Headband assembly for Airvisor 2 FV-Series Welding Kit 1028824 Browguard and headband for Airvisor 2 W-Series Welding Kit 1028825 Airvisor 2 Air supply tube and diffuser assembly for all models 1028826 Acetate visor (chemical resistant) for use with DAVK-0001/03E 1028827...
 • Page 10 ‫بالتعليمات للرجوع إليها مستقب ال ا‬ ‫الرجاء االحتفاظ‬ ‫تعليمات مستخدم جهاز التنفس الموفر للهواء‬ ‫ال تستخدم الجهاز قبل قراءة هذه التعليمات والحصول على تدريب المنتج‬ ‫تعليمات االستخدام والصيانة‬ ‫جي د ًا صالح ً ا للتنفس متواف ق ً ا مع‬ ‫باستخدام...
 • Page 11 ‫استخدام خرطوم هواء‬ • Honeywell Blueline Airvisor 2 DAC Airvisor 2 ‫تستخدم أي نوع آخر من الخراطيم وال تقم بتعديل الخراطيم المقرر استخدامها مع جهازك‬ ‫يجب عدم ربط الخراطيم األقصر طو ال ً م ع ً ا للوصول إلى أقصى طول‬...
 • Page 12 1013932 ‫المجموعة الكيميائية لـ‬ Airvisor 2 DAVK-0003E 1013934 ‫المجموعة الصناعية لـ‬ Airvisor 2 DAVK-0004E 1013935 ‫مجموعة رش الطالء لـ‬ Airvisor 2 MV DMAK-0021E 1013938 ‫المجموعة الكيميائية لـ‬ Airvisor 2 MV DMAK-0023E 1013939 ‫المجموعة الصناعية لـ‬ Airvisor 2 MV DMAK-0024E 1013980 ‫مجموعة...
 • Page 13 ‫رقم‬ ‫واقي الحاجبين وعصابة الرأس لطرازات‬ Airvisor 2 DAVK 1028821 7158855 ‫واقي الحاجبين وعصابة الرأس لطرازات‬ Airvisor 2 MV DMAK ‫مجموعة عصابة الرأس لمجموعة اللحام فئة‬ 1028823 Airvisor 2 FV ‫واقي الوجه وعصابة الرأس لمجموعة اللحام فئة‬ 1028824 Airvisor 2 W 7158852 ‫لكل...
 • Page 14 спре след увеличаване на налягането, затворете подаването на въздух и започнете отново, след като сте регулирали налягането. Имайте предвид, че комплектите Airvisor 2 и Airvisor 2 MV, използвани в съчетание с допълнителен пневматичен инструмент, или с пистолет за пръскане, изискват по-голямо входно налягане (така че се налага да се направи допълнителна проверка). При работа...
 • Page 15  Затегнете отново болтовете и свържете отново подаването на въздух.  Проверете за изтичане на въздух. Когато закрепвате сменените части, използвайте само части на Honeywell за осигуряване на оптимална защита. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА  Отстранете праха и замърсяванията от апарата с помощта на кърпа, навлажнена с мек дезинфектант или разтвор от течен...
 • Page 16 Използването на синия въздушен маркуч на Honeywell (за стандартен Airvisor 2) или на зелен маркуч (за Airvisor 2 със съединител с двойно действие) и на муфите за интензивен поток е задължително. Не използвайте никакъв друг вид маркучи и не се опитвайте да модифицирате маркучите, които са...
 • Page 17 1765059 DAVK-0003E-DAC Промишлен комплект със съединител с двойно действие Airvisor 2 1765060 DAVK-0004E-DAC Коплект за пръскане на боя със съединител с двойно действие Airvisor 2 MV 1765061 DMAK-0021E-DAC Химически комплект със съединител с двойно действие Airvisor 2 MV 1765062 DMAK-0023E-DAC Промишлен...
 • Page 18 Airvisor 2 муфа за бързо разединяване при интензивен поток 1028831 Син маркуч за подаване на въздух 3.5m (за Airvisor 2 без съединители с двойно действие) 1001726 Син маркуч за подаване на въздух 7.5m (за Airvisor 2 без съединители с двойно действие) 1001727 Син...
 • Page 19 Upozorňujeme, že soupravy Airvisor 2 a Airvisor 2 MV používané spolu s přídavným zařízením na stlačený vzduch nebo se stříkací pistolí vyžadují vyšší vstupní tlak (takže je nutné provést další kontrolu). V takovém případě je nezbytné spustit zařízení před nasazením dýchacího přístroje.
 • Page 20 Znovu nasaďte šrouby a připojte opasek k přívodu vzduchu.  Zkontrolujte, že nikde nedochází k úniku vzduchu. Při nasazování náhradních dílů používejte pouze díly Honeywell, čímž zachováte optimální úroveň ochrany. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE PO KAŽDÉM POUŽITÍ  Odstraňte prach a špínu z přístroje pomocí vlhkého hadříku namočeného do jemné dezinfekce nebo mýdlové vody.
 • Page 21 • Stlačený vzduch dodávaný do zařízení řady Airvisor 2 musí být dýchatelné kvality v souladu s normou EN 12021. • Ujistěte se, že vlhkost dýchaného vzduchu odpovídá limitům definovaným v normě EN 12021. Předejdete tak tomu, že při nízkých teplotách přístroj kvůli vzduchu zamrzne.
 • Page 22 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 chemická sada s dvojitým konektorem Airvisor 2 průmyslová sada s dvojitým konektorem 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV sada pro stříkání barvy s dvojitým konektorem 1765061 DMAK-0021E-DAC 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV chemická sada s dvojitým konektorem Airvisor 2 MV průmyslová...
 • Page 23 Čelní díl a čelenka pro modely Airvisor 2 MV DMAK 1028823 Sestava čelenky pro svařovací sadu Airvisor 2 řady FV 1028824 Čelní kryt a čelenka pro svařovací sadu Airvisor 2 řady W Hadice přívodu vzduchu a difuzér pro všechny modely Airvisor 2 1028825 1028826 Acetátové...
 • Page 24 Sie nach erneuter Anpassung des Luftdrucks von vorn. Bitte beachten Sie, dass die Airvisor 2- und Airvisor 2 MV-Sets, wenn diese in Verbindung mit einem zusätzlichen druckluftbetriebenem Werkzeug oder einer Spritzpistole verwendet werden, einen höheren Eingangsdruck benötigen (weshalb eine zusätzliche Kontrolle durchgeführt werden muss).
 • Page 25  Befestigen Sie die Schrauben und schließen Sie die Luftzufuhr an.  Prüfen Sie das Gerät auf Luftverluste. Um eine optimale Sicherheit zu garantieren sind beim Einbau von Ersatzteilen nur Honeywell-Ersatzteile zu verwenden. REINIGEN UND DESINFIZIEREN NACH JEDER ANWENDUNG ...
 • Page 26 • Druckluft, die den Geräten der Airvisor 2-Produktfamilie zugeleitet wird, muss eine Atemluftqualität gemäß EN 12021 aufweisen. • Stellen Sie sicher, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Atemluft nicht die in der Norm EN 12021 festgelegten Grenzwerte überschreitet, um zu verhindern, dass die Luft bei niedrigen Temperaturen im Gerät gefriert.
 • Page 27 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Chemie-Set doppeltwirkender Anschluss 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Industrie-Set doppeltwirkender Anschluss 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 FV- Serie Schweiß-Set doppeltwirkender Anschluss 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 W- Serie Schweiß-Set doppeltwirkender Anschluss Ersatz-Kopfteile (Komplettset): 1013936 DAVK-0051E Für den Einsatz mit DAVK-0001/03E...
 • Page 28 Ersatzteile und Zubehör (siehe Produktzeichnungen): Art.-Nr. Beschreibung 1028821 Schirm und Stirnband für Airvisor 2 DAVK Modelle 1028822 Schirm und Stirnband für Airvisor 2 MV DMAK Modelle 1028823 Stirnband-Baugruppe für Airvisor 2 FV-Serie Schweiß-Set 1028824 Schirm und Stirnband für Airvisor 2 W-Serie Schweiß-Set 1028825 Airvisor 2 Luftzuführungsschlauch und Diffusereinheit für alle Modelle...
 • Page 29 Hvis fløjten ikke stopper, når trykket øges, lukkes luftforsyningen, og der startes igen, efter trykket er justeret. Læg mærke til, at Airvisor 2- og Airvisor 2 MV-sæt, der bruges sammen med et luftdrevet hjælpeværktøj, eller sprøjtepistol, kræver højere tilførselstryk (derfor skal ekstra kontrol udføres). Hvis der arbejdes på denne måde, skal værktøjet ibrugtages inden respiratoren tages på...
 • Page 30 Skram skruerne igen og tilslut luftforsyningen igen.  Kontroller for luftlækager. Brug kun Honeywell-dele, når du anpasser udskiftningsdele for maksimal beskyttelse. RENGØRING OG DESINFICERING EFTER HVER BRUG  Fjern støv og snavs fra apparatet vha. en fugtig klud vædet med mild desinficeringsmiddel eller flydende sæbeopløsning.
 • Page 31 • Brugen af Honeywell Blueline luftslange (standard Airvisor 2), eller grøn slange (Airvisor 2 DAC) og High Flow-sammenkoblinger er en integreret del af godkendelsen, brug ikke andre slangetyper, eller tilpas slangerne som er specificeret til brug med dit apparat.
 • Page 32 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 industrisæt dobbeltvirkende konnektor 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV sprøjtemalingssæt dobbeltvirkende konnektor 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV kemisk sæt dobbeltvirkende konnektor 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV industrisæt dobbeltvirkende konnektor 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 FV-Series Svejsesæt dobbeltvirkende konnektor 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 W-Series Svejsesæt dobbeltvirkende konnektor...
 • Page 33 Airvisor 2 regulatormontering til alle DAC-modeller 1001672 Kulstofpatron til alle modeller 1001674 Livremskabinet og stofbælte 1028830 Airvisor 2 (ikke-DAC) særlig High Flow hurtig udløsning prop 1765069 Airvisor 2 (DAC) særlig High Flow hurtig udløsning prop 1028831 Airvisor 2 High Flow hurtig udløsningsstik 1001726...
 • Page 34 παροχή αέρα και αρχίστε την ρύθμιση πίεσης από την αρχή. Έχετε υπόψη σας ότι τα κιτ Airvisor 2 και Airvisor 2 MV, όταν χρησιμοποιούνται με βοηθητικό εργαλείο πεπιεσμένου αέρα ή αεροπίστολο, απαιτούν υψηλότερη πίεση εισόδου (και κατά συνέπεια επιπλέον έλεγχο). Σε μια τέτοια περίπτωση, βάλτε σε λειτουργία το...
 • Page 35 Σφίξτε τις τρεις βίδες και συνδέστε το συγκρότημα ρύθμισης με τον πεπιεσμένο αέρα.  Ελέξτε για τυχόν διαρροή αέρα. Αν χρειαστεί να αλλάξετε συνδετήρες, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ανταλλακτικά Honeywell για να διασφαλίσετε μέγιστη ασφάλεια. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ...
 • Page 36 έχει επαρκή ικανότητα παροχής για όλους τους χρήστες. • Η χρήση των σωλήνων Blueline (Airvisor 2 κανονικός), ή των σωλήνων «green hose» (Airvisor 2 DAC), με τα ρακόρ τους υψηλής ροής αποτελεί μέρος της πιστοποίησης. Μην χρησιμοποιείτε άλλα μοντέλα σωλήνων ούτε να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες για άλλες χρήσεις.
 • Page 37 Airvisor 2 Χημικό κιτ συνδετήρας διπλής δράσης 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 Βιομηχανικό κιτ συνδετήρας διπλής δράσης 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV Κιτ μπογιάς σε σπρέι συνδετήρας διπλής δράσης 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Χημικό κιτ συνδετήρας διπλής δράσης 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Βιομηχανικό...
 • Page 38 Περιγραφή Κέλυφος πλαισίου γείσου με μετωπική ταινία για Airvisor 2 μοντέλα DAVK 1028821 1028822 Κέλυφος πλαισίου γείσου με μετωπική ταινία για Airvisor 2 μοντέλα MV DMAK 1028825 Airvisor 2 Σωλήνας τροφοδοσίας και διανομέας για όλα τα μοντέλα 1028823 Συγκρότημα μετωπικής ταινίας για κιτ προστασίας μεταλλουργού Airvisor 2 FV 1028824 Προφυλακτήρας...
 • Page 39 Cabe destacar que los Airvisor 2 y los conjuntos Airvisor 2 MV, utilizados con una herramienta de aire comprimido auxiliar, o una pistola de pulverización, requieren presiones de entrada superiores (de modo que se debe realizar una comprobación suplementaria). En este caso, es necesario poner en marcha la herramienta, antes de colocarse el equipo respiratorio - Si, en estas condiciones, se dispara el silbato de advertencia, aumentar la presión de entrada hasta que se detenga.
 • Page 40 Volver a apretar los tornillos y reconectar a la alimentación de aire.  Comprar que no hay fugas de aire. Al realizar las sustituciones, utilizar únicamente piezas de recambio Honeywell para mantener una protección óptima. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TRAS CADA UTILIZACIÓN ...
 • Page 41  El aire comprimido que alimenta los productos de tipo Airvisor 2 deberá ser de una calidad respirable, conforme a la norma EN 12021.  Asegurarse que la humedad del aire comprimido no supera los límites establecidos por la norma EN 12021, con el fin de evitar que se forme hielo en el aire del equipo, a bajas temperaturas.
 • Page 42 Airvisor 2 Kit químico conector doble acción 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 Kit industrial conector doble acción 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Kit conector de pulverización de pintura doble acción 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Kit químico conector doble acción 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Kit industrial conector doble acción...
 • Page 43 Casco de capuz con cinta para la cabeza para Airvisor 2 modelos DAVK 1028822 Casco de capuz con cinta para la cabeza para Airvisor 2 MV modelos DMAK 1028823 Conjunto cinta para la cabeza para Airvisor Series 2 FV- Kit de soldadura 1028824 Protección y cinta para la cabeza para Airvisor Series 2 W - Kit de soldadura...
 • Page 44 õhutoide välja ja käivitage peale surve reguleerimist uuesti. Palun pidage meeles, et Airvisor 2 ja Airvisor 2 MV komplekte kasutatakse koos õhutoitega tööriistaga võib pihustiga, mis nõuavad suuremat sisendsurvet (seetõttu tuleb täiendavalt kontrollida). Sel viisil töötades, tuleb tööriista enne respiraatori kandmist käivitada - kui nendel tingimustel vabastatakse hoiatusvile, tuleb sisendsurvet tõsta, kuni vile vaikib.
 • Page 45  Honeywell Blueline õhuvoolikute (standardne Airvisor 2) või rohelise vooliku (Airvisor 2 DAC) ja suure läbilaskega liitmike kasutamine on sertifikaadi lahutamatu osa, ärge kasutage ühtki teist tüüpi voolikuid ega kohandage voolikuid, mis ei ole mõeldud teie seadmega kasutamiseks.
 • Page 46 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 keemiakomplekt kahetoimelise konnektoriga 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 tööstuslik komplekt kahetoimelise konnektoriga 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV värvipritsi komplekt kahetoimelise konnektoriga 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV keemiakomplekt kahetoimelise konnektoriga 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV tööstuslik komplekt kahetoimelise konnektoriga...
 • Page 47 Varuosad ja lisatarvikud (nagu näidatud toote joonistel): Artikli nr Kirjeldus 1028821 Laubakaitse ja peapael Airvisor 2 DAVK mudelite jaoks 1028822 Laubakaitse ja peapael Airvisor 2 MV DMAK mudelite jaoks 1028823 Peapaela moodul Airvisor 2 FV-seeria keevituskomplektile 1028824 Näokaitse ja peapael Airvisor 2 W-seeria keevituskomplektile 1028825 Airvisor 2 õhutoitetoru ja difuusori moodul kõikidele mudelitele...
 • Page 48 Ota huomioon, että apuna käytettävän ilmatyökalun, tai ruiskupistoolin, kanssa käytettävät Airvisor 2 ja Airvisor 2 MV -sarjat vaativat korkeammat syöttöpaineet (lisätarkastus on siten tarpeen). Tällä tavoin työskenneltäessä työkalua on käytettävä ennen hengityslaitteen päällepukemista - jos varoituspilli soi näissä...
 • Page 49  Honeywellin sinisen Blueline-ilmaletkun (Airvisor 2 -standardi), tai vihreän letkun (Airvisor 2 DAC) käyttö ja voimakkaan virtaaman liitännät ovat kiinteä osa hyväksyntää, älä käytä minkään muun tyyppisiä letkuja, älä myöskään tee muutoksia letkuihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain sinun laitteesi kanssa.
 • Page 50 Airvisor 2 -kemiallinen laitteisto kaksitoimiliittimellä 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 -teollisuuslaitteisto kaksitoimiliittimellä 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV -maalauslaitteisto kaksitoimiliittimellä 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV -kemiallinen laitteisto kaksitoimiliittimellä 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV -teollisuuslaitteisto kaksitoimiliittimellä 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 FV -sarjan hitsauslaitteisto kaksitoimiliittimellä 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 W -sarjan hitsauslaitteisto kaksitoimiliittimellä...
 • Page 51 Airvisor 2 -säätökokoonpano kaikkiin DAC-malleihin 1001672 Hiilikasetti kaikkiin malleihin 1001674 Vyökotelo ja kankainen vyö 1028830 Airvisor 2 (muu kuin DAC) pikaliitin erityisen voimakkaalle virtaamalle 1765069 Airvisor 2 (DAC) kahdenkäden pikaliitin erityisen voimakkaalle virtaamalle 1028831 Airvisor 2 voimakkaan virtaaman pikalukituskanta 1001726 Sininen Blueline-ilmansyöttöletku 3,5 m (malliin ei-DAC Airvisor 2)
 • Page 52 A noter que quand les Airvisor 2 sont utilisés avec un outil à air comprimé, ils nécessitent une plus grande pression. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre l’outil en marche avant d’utiliser l’Airvisor 2.
 • Page 53 Serrer les 3 vis et connecter le bloc régulateur à l’air comprimé.  Vérifier qu’il n’y a pas de fuites. Si des connecteurs doivent être remplacés, n’utiliser que des pièces Honeywell pour une sécurité optimale. NETTOYAGE ET DESINFECTION APRES CHAQUE UTILISATION ...
 • Page 54 • L’utilisation des tuyaux Blueline (Airvisor 2 standard) ou des tuyaux « Green hose » (Airvisor 2 DAC) avec leurs raccords haut débit fait partie de la certification. Ne pas utiliser d’autres modèles de tuyaux, ni utiliser les tuyaux Airvisor 2 pour d’autres usages.
 • Page 55 Airvisor 2 MV kit chimique connecteur double action 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV kit industriel connecteur double action 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 Série FV kit de soudure connecteur double action 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 Série W kit de soudure connecteur double action Coiffes (complètes) : 1013936...
 • Page 56 Coque de coiffe avec bande frontale pour Airvisor 2 MV modèles DMAK 1028823 Bande frontale pour Airvisor 2 Série FV kit de soudure 1028824 Coque de coiffe avec bande frontale pour Airvisor 2 Série W kit de soudure 1028825 Tube d’alimentation avec diffuseur pour Airvisor 2 (tous modèles) 1028826 Visière Acétate (résistance chimique) pour modèle DAVK-0001/03E...
 • Page 57 ‫בעלי פעולה‬ ‫מחברים‬ ‫כוללים‬ ‫דגמי‬ • double action couplings Airvisor 2 DAC ‫חיבור מוגדרת והגנה משופרת מפני ניתוקים לא צפויים‬ ‫בדיקות לפני השימוש‬  ‫ראה הוראות בהמשך‬ ‫בדוק את תקינות צופר האזהרה כדי להבטיח אספקת אוויר בכמות תקינה למסיכת הנשימה‬...
 • Page 58 ‫ובחיבורי‬ ‫או בצינור ירוק‬ ‫תקני ל‬ ‫השימוש בצינור אוויר מסוג‬ • High Airvisor 2 DAC Airvisor 2 Honeywell Blueline ‫אין להשתמש בצינור משום סוג אחר וכן אין להסב לשם כך צינורות אחרים‬ ‫מהווה חלק בלתי נפרד מהליך האישור‬ Flow ‫שברשותך‬...
 • Page 59 Airvisor 2 DAVK-0001E 1013932 ‫ערכה כימית‬ Airvisor 2 DAVK-0003E 1013934 ‫ערכה תעשייתית‬ Airvisor 2 DAVK-0004E 1013935 ‫ערכת ריסוס צבע‬ Airvisor 2 MV DMAK-0021E 1013938 ‫ערכה כימית‬ Airvisor 2 MV DMAK-0023E 1013939 ‫ערכה תעשייתית‬ Airvisor 2 MV DMAK-0024E 1013980 ‫ערכת ריתוך‬...
 • Page 60 ‫מס‬ ‫מס‬ ‫מגן מצח וחבק הראש לדגמי‬ Airvisor 2 DAVK 1028821 ‫מגן מצח וחבק הראש לדגמי‬ 1028822 Airvisor 2 MV DMAK 9800003 ‫מכלול חבק ראש לערכת ריתוך‬ Airvisor 2 FV-Series 7158852 ‫לערכת ריתוך‬ ‫מגן מצח וחבק ראש‬ Airvisor 2 W-Series ‫מכלול...
 • Page 61 što prilagodite tlak. Ne zaboravite da kompleti opreme Airvisor 2 i Airvisor 2 MV korišteni u kombinaciji s pomoćnim pneumatskim alatom ili pištoljem za raspršivanje, zahtijevaju više ulazne tlakove (stoga je potrebna dodatna provjera). U takvim slučajevima alat treba koristiti prije nošenja respiratora - ako se oglasi zviždaljka upozorenja u ovim uvjetima, povećajte ulazni tlak dok se ne prekine upozorenje.
 • Page 62  Ponovno namjestite vijke i spojite na dovod zraka.  Provjerite dolazi li do propuštanja zraka. Pri postavljanju zamjenskih dijelova upotrijebite samo dijelove tvrtke Honeywell kako biste omogućili maksimalnu sigurnost. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA NAKON SVAKE UPORABE  Uklonite prašinu i prljavštinu iz aparata pomoću vlažne krpice namočene u blago dezinfekcijsko sredstvo ili sapunicu.
 • Page 63  Uporaba Honeywell Blueline crijeva za zrak (standardni Airvisor 2) ili zelenog crijeva (Airvisor 2 DAC) i spojnica za veliki protok podliježe odobrenju; nemojte koristiti nijedan drugi tip crijeva niti prilagođavati crijeva koja nisu navedena za uporabu s vašim aparatima.
 • Page 64 Airvisor 2 komplet za kemikalije s dvoručnom radnom spojnicom 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 komplet za industrijsku namjenu s dvoručnom radnom spojnicom 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV komplet za raspršivanje boje s dvoručnom radnom spojnicom 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV komplet za kemikalije s dvoručnom radnom spojnicom 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV komplet za industrijsku namjenu s dvoručnom radnom spojnicom...
 • Page 65 1028823 Sklop naglavne trake za seriju kompleta za varenje Airvisor 2 FV 1028824 Sklop naglavne trake i zaštita obrva za seriju kompleta za varenje Airvisor 2 W 1028825 Cjevčica za dovod zraka i sklop difuzora za sve modele Airvisor 2...
 • Page 66 újra a folyamatot. Ne feledje, hogy az Airvisor 2 és Airvisor 2 MV készletek kiegészítő pneumatikus eszközzel vagy szórópisztollyal történő együttes használatához nagyobb bemeneti nyomás szükséges, ami további ellenőrzést igényel. Ilyen típusú munkavégzésnél az eszközt ki kell próbálni a légzőkészülék felhelyezése előtt.
 • Page 67  Szerelje vissza a csavarokat és csatlakoztassa a levegőellátást.  Ellenőrizze az esetleges levegőszivárgást. A fogyóeszközök cseréje során mindig eredeti Honeywell alkatrészeket használjon a megfelelő védelmi szint fenntartása érdekében. HASZNÁLAT UTÁNI TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS  A készüléken lerakódott por vagy szennyeződés eltávolításához használjon egy enyhe fertőtlenítőszerbe vagy szappanos oldatba mártott nedves törlőkendőt.
 • Page 68  A Honeywell Blueline légtömlő (normál Airvisor 2), illetve zöld tömlő (Airvisor 2 DAC) és a High Flow csatlakozások használata szerves részét képezi a vállalat által jóváhagyott felhasználási módnak. Ne használjon másik típusú...
 • Page 69 Airvisor 2 vegyi készlet dupla működésű csatlakozóval 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 ipari készlet dupla működésű csatlakozóval 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV festékszóró készlet dupla működésű csatlakozóval 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV vegyi készlet dupla működésű csatlakozóval 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV ipari készlet dupla működésű csatlakozóval...
 • Page 70 1765069 Airvisor 2 (DAC) speciális High Flow gyorskioldó, kétkezes csatlakozó 1028831 Airvisor 2 High Flow gyorskioldó aljzat Blueline levegőellátó tömlő 3,5 m (nem DAC Airvisor 2 modellekhez) 1001726 Blueline levegőellátó tömlő 7,5 m (nem DAC Airvisor 2 modellekhez) 1001727 Blueline levegőellátó tömlő 10 m (nem DAC Airvisor 2 modellekhez) 1004716 Zöld levegőellátó...
 • Page 71 þegar þú eykur loftþrýstinginn, lokaðu þá fyrir loftið og byrjaðu aftur eftir að hafa stillt þrýstinginn. Vinsamlegast hafðu í huga að búnaður Airvisor 2 og Airvisor 2 MV er notaður í sambandi við loftknúin tæki eða sprautu, sem þurfa meiri loftþrýsting (svo að...
 • Page 72  Komdu búnaðinum í geymslupoka (28) eftir þrif og sótthreinsun.  Þrýstiloft er veitt til Airvisor 2, sem er vöruhópur sem verður að hafa öndunarloft í góðum gæðum og í samræmi við EN 12021.  Tryggðu að raka öndunarloftsins sé stjórnað innan markanna sem sett eru fram í EN 12021, til að koma í...
 • Page 73 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 efnafræðibúnaður með tvíhandatengi 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 iðnaðarbúnaður með tvíhandatengi 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV sprautunarbúnaður með tvíhandatengi 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV efnafræðibúnaður með tvíhandatengi 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV iðnaðarbúnaður með tvíhandatengi 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 FV-Series logsuðubúnaður með...
 • Page 74 Airvisor 2 (DAC) Sérstakt háflæðisflýtilosunartengi með tvíhanda tengli 1028831 Airvisor 2 háflæðisflýtilosunartengi 1001726 Blueline loftslanga 3,5 m (fyrir Airvisor 2 sem eru ekki af DAC-gerðinni) 1001727 Blueline loftslanga 7,5 m (fyrir Airvisor 2 sem eru ekki af DAC-gerðinni) 1004716 Blueline loftslanga 10 m (fyrir Airvisor 2 sem eru ekki af DAC-gerðinni) 1765070 Græn loftslanga 3,5 m (fyrir Airvisor 2 sem eru af DAC-gerðinni)
 • Page 75 Si noti che i kit Airvisor 2 e Airvisor 2 MV utilizzati congiuntamente ad uno strumento ausiliario alimentato ad aria, o con una pistola a spruzzo, richiedono pressioni in ingresso maggiori (di conseguenza occorre eseguire un controllo extra).
 • Page 76 Riposizionare le viti e ricollegare l'alimentazione dell'aria.  Verificare la presenza di perdite d'aria. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio Honeywell al fine di conservare una protezione ottimale. PULIZIA E DISINFEZIONE DOPO CIASCUN USO  Rimuovere la polvere e la sporcizia dall'apparato usando un panno inumidito con un disinfettante delicato o con una soluzione di sapone liquido.
 • Page 77  Utilizzo del tubo dell'aria Honeywell Blueline (Airvisor 2 standard), o del tubo verde (Airvisor 2 DAC) e dei raccordi High Flow costituisce parte integrante della certificazione, non usare altre tipologie di tubi né...
 • Page 78 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Kit Industriale con connettore a doppia azione 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 Serie FV kit di saldatura con connettore a doppia azione 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 Serie W kit di saldatura con connettore a doppia azione Kit visiera di ricambio (completa):...
 • Page 79 Visiera di protezione e bardatura per i modelli Airvisor 2 MV DAVK 1028823 Bardatura per Airvisor 2 Serie FV kit di saldatura 1028824 Visiera di protezione con bardatura per Airvisor 2 Serie W kit di saldatura 1028825 Tubo di alimentazione aria e diffusore per tutti i modelli Airvisor 2 1028826...
 • Page 80 Oro kokybę reikia periodiškai tikrinti su tinkama testavimo įranga. Prieš įeidami į darbinę zoną laikykitės tokių instrukcijų.  „ Airvisor 2 DAC “ modeliai (su dvigubo veikimo jungtimis) naudoja specialias dvigubo veikimo jungtis oro žarnoms prijungti, taip užtikrinamas specifinis prijungimas ir papildoma apsauga nuo netikėto atsijungimo.
 • Page 81 Po valymo ir dezinfekavimo aparatą įdėkite į laikymo krepšį (28).  Suspaustas oras, tiekiamas į šeimos produktus, turi būti tinkamos kvėpuoti kokybės, „ Airvisor 2 “ atitinkančios EN 12021 reikalavimus.  Patikrinkite, kad kvėpuojamo oro drėgmės kiekis būtų reguliuojamas pagal ribas, nustatytas EN 12021, kad esant žemai temperatūrai oras neužšaldytų...
 • Page 82 „ “ 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV pramoninio rinkinio dvigubo veikimo jungtis „Airvisor 2“ FV serijos litavimo rinkinio dvigubo veikimo jungtis 1765064 DAWK-4001E-DAC „Airvisor 2“ W serijos litavimo rinkinio dvigubo veikimo jungtis 1765065 DAWK-4011E-DAC LT-3...
 • Page 83 “ Airvisor 2 MV DMAK modeliams 1028823 Galvos juosta „Airvisor 2 FV“serijos litavimo rinkiniui 1028824 Antakių apsauginė juosta ir galvos juosta „Airvisor 2“ W serijos litavimo rinkiniui 1028825 „ “ Airvisor 2 oro tiekimo vamzdelio ir difuzoriaus blokas visiems modeliams...
 • Page 84 Lūdzu, ievērojiet, ka Airvisor 2 un Airvisor 2 MV komplektiem, kuri tiek izmantoti kopā ar papildu pneimatisko instrumentu vai smidzinātāju, ir nepieciešams lielāks ieplūdes spiediens (tādēļ ir jāveic papildu pārbaude). Ja, strādājot šādā veidā, instrumentam ir jādarbojas pirms respiratora uzvilkšanas...
 • Page 85  Honeywell Blueline gaisa šļūtenes (standarta Airvisor 2) vai zaļās šļūtenes (Airvisor 2 DAC) un augstas plūsmas savienojumu lietošana ir apstiprinājuma neatņemama daļa. Neizmantojiet citu veidu šļūtenes un nepielāgojiet šļūtenes, kuras nav paredzēts lietot ar jūsu aparātu.
 • Page 86 Airvisor 2 ķīmiskais komplekts ar divkāršas darbības savienotāju 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 rūpnieciskais komplekts ar divkāršas darbības savienotāju 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV krāsas smidzināšanas komplekts ar divkāršas darbības savienotāju 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV ķīmiskais komplekts ar divkāršas darbības savienotāju 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV rūpnieciskais komplekts ar divkāršas darbības savienotāju...
 • Page 87 Uzacu aizsargs un ķivere Airvisor 2 MV DMAK modeļiem 1028823 Regulējama stīpa Airvisor 2 FV sērijas metināšanas komplektam 1028824 Uzacu aizsargs un stīpa Airvisor 2 W sērijas metināšanas komplektam 1028825 Airvisor 2 gaisa padeves caurulītes un difuzora visiem modeļiem 1028826 Acetāta sejsargs (ķīmiski izturīgs) izmantošanai ar DAVK-0001/03E...
 • Page 88 Het is belangrijk te weten dat de kits van Airvisor 2 en Airvisor 2 MV die gebruikt worden in combinatie met een extra luchtaangedreven tool, of spuitpistool, een hogere invoerdruk vereisen (waardoor er een extra controle uitgevoerd moet worden). Indien u op de ze manier werkt, dient de tool bediend te worden alvorens het ademhalingstoestel gedragen wordt - wanneer het waarschuwingsfluitje in deze omstandigheden geluid produceert, verhoogt u de druk tot dit stopt.
 • Page 89 Bevestig opnieuw de schroeven en sluit opnieuw aan op de luchttoevoer.  Controleer op luchtlekken. Gebruik bij vervangingen uitsluitend onderdelen van Honeywell om een optimale bescherming te behouden. REINIGEN EN ONTSMETTEN NA IEDER GEBRUIK  Verwijder stof en vuiligheid van het toestel met behulp van een vochtige doek en een mild ontsmettingsmiddel of vloeibare zeepoplossing.
 • Page 90  De perslucht die geleverd wordt aan de producten van het gamma Airvisor 2 dient inadembaar te zijn conform EN 12021.  Zorg ervoor dat de vochtigheid van de inadembare lucht binnen de grenzen van EN 12021 blijft om te vermijden dat de lucht het toestel bevriest bij lage temperaturen.
 • Page 91 Airvisor 2 Dubbelwerkende aansluiting voor industriële set 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelwerkende aansluiting voor verfspuitset 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelwerkende aansluiting voor chemische set 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelwerkende aansluiting voor industriële set 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 Dubbelwerkende aansluiting voor laskit van FV-reeks...
 • Page 92 Riembehuizing en stoffen riem 1028830 Airvisor 2 (niet-DAC) Speciaal contact voor snelle vrijgave aan een hoog debiet 1765069 Airvisor 2 (DAC) Speciaal dubbelhandig contact voor snelle vrijgave aan een hoog debiet 1028831 Airvisor 2 Aansluiting voor snelle vrijgave aan een hoog debiet 1001726...
 • Page 93 økes, steng av lufttilførselen og start på nytt etter å ha justert trykket. Vær oppmerksom på at Airvisor 2 og Airvisor 2 MV-utstyr som brukes i forbindelse med verktøy som drives av hjelpeluften, eller spraypistol, krever høyere inntakstrykk (så det må utføres en ekstra kontroll). Ved arbeid på denne måten må verktøyet brukes før du tar i bruk friskluftsmasken - hvis varslingsfløyten høres under disse forholdene, skal du øke trykket inn til den stopper.
 • Page 94 å forsyne hver av brukerne.  Bruk av Honeywell Blueline luftslange (standard Airvisor 2), eller grønn slange (Airvisor 2 DAC) og High Flow-koblinger, er en integral del av godkjenningen, ikke bruk noen annen type slange, og heller ikke tilpass slangene som er angitt for bruk med apparatet ditt.
 • Page 95 Airvisor 2 Industri sett dobbeltvirkende kontakt 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Sprøytelakkeringssett dobbeltvirkende kontakt 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Kjemisk sett dobbeltvirkende kontakt 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Industri sett dobbeltvirkende kontakt 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 FV-serie sveisesett dobbeltvirkende kontakt...
 • Page 96 Blueline lufttilførselsslange 7,5 m (for ikke-DAC Airvisor 2) 1004716 Blueline lufttilførselsslange 10 m (for ikke-DAC Airvisor 2) 1765070 Green Air lufttilførselsslange 3,5 m (for DAC Airvisor 2) 1765071 Green Air lufttilførselsslange 7,5 m (for DAC Airvisor 2) 1765072 Green Air lufttilførselsslange 10 m (for DAC Airvisor 2)
 • Page 97 Jeżeli podczas zwiększania ciśnienia gwizdek nie wyłączy się, konieczne będzie zamknięcie źródła powietrza i jego ponowne uruchomienie po wyregulowaniu ciśnienia. Prosimy pamiętać, że dla urządzeń Airvisor 2 i Airvisor 2 MV, używanych razem z dodatkowym przyrządem pneumatycznym lub pistoletem natryskowym należy zapewnić wyższe ciśnienie wejściowe (a zatem konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli ). W przypadku tego rozwiązania, przyrząd należy uruchomić...
 • Page 98  Sprawdzić, czy nie występują przecieki powietrza. Aby zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa, należy stosować części zamienne produkowane przez firmę Honeywell. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA PO KAŻDYM UŻYCIU  Kurz i zabrudzenia gromadzące się na urządzeniu należy usuwać wilgotną szmatką nasączoną delikatnym środkiem odkażającym lub roztworem mydła w płynie.
 • Page 99  Sprężone powietrze, jakie jest doprowadzane do urządzeń serii Airvisor 2, musi mieć jakość umożliwiającą oddychanie tym powietrzem, zgodnie z normą EN 12021.  Aby nie dopuścić do zamarznięcia urządzenia w niskich temperaturach, należy pilnować, aby zawartość wilgoci w powietrzu wykorzystywanym do oddychania mieściła się w określonych granicach, które określono w normie EN 12021.
 • Page 100 Zestaw do substancji chemicznych Airvisor 2 ze złączem podwójnego działania 1765059 DAVK-0003E-DAC Zestaw przemysłowy Airvisor 2 ze złączem podwójnego działania 1765060 DAVK-0004E-DAC Zestaw natryskowy do farb Airvisor 2 MV ze złączem podwójnego działania 1765061 DMAK-0021E-DAC Zestaw do substancji chemicznych Airvisor 2 MV ze złączem podwójnego działania 1765062 DMAK-0023E-DAC Zestaw przemysłowy Airvisor 2 MV ze złączem podwójnego działania...
 • Page 101 Specjalna szybko przepływowa wtyczka szybko rozłączalna Airvisor 2 (z DAC) 1765069 Szybko przepływowe gniazdo szybko rozłączalne Airvisor 2 1028831 Niebieski wąż zasilający Blueline 3,5 m (do urządzeń Airvisor 2 bez DAC) 1001726 Niebieski wąż zasilający Blueline 7,5 m (do urządzeń Airvisor 2 bez DAC) 1001727 Niebieski wąż...
 • Page 102 Notar bem que os kits Airvisor 2 e Airvisor 2 MV utilizados conjuntamente com uma ferramenta de ar comprimido auxiliar ou com uma pistola de pulverização exigem uma maior pressão de entrada (e portanto um controlo especial deve ser efectuado). Se ao trabalhar desta forma for preciso operar a ferramenta antes de usar o respirador - se o apito tocar nestas condições, aumentar a pressão de...
 • Page 103 Reinstalar os parafusos e reconectar o abastecimento de ar.  Verificar a ausência de fugas. Ao substituir peças, utilizar unicamente peças originais Honeywell para manter uma óptima protecção. LIMPEZA E DESINFECÇÃO APÓS CADA UTILIZAÇÃO  Remover a poeira e a sujidade do aparelho utilizando um pano humedecido com um desinfectante suave ou uma solução líquida de sabão.
 • Page 104  O uso do tubo de ar Blueline da Honeywell (Airvisor 2 standard), ou do tubo verde (Airvisor 2 DAC) e os acoplamentos de Alto Fluxo faz parte integrante da aprovação, não utilizar nenhum outro tipo de tubo, nem adaptar os tubos que são especificados para o uso com o seu aparelho.
 • Page 105 Conector dupla acção para Kit produtos químicos Airvisor 2 1765060 DAVK-0004E-DAC Conector dupla acção para Kit industrial Airvisor 2 1765061 DMAK-0021E-DAC Conector dupla acção para Kit de pulverização de pintura Airvisor 2 MV 1765062 DMAK-0023E-DAC Conector dupla acção para Kit de produtos químicos Airvisor 2 MV 1765063 DMAK-0024E-DAC Conector dupla acção para Kit industrial Airvisor 2 MV...
 • Page 106 1028821 Guarda frontal e banda da cabeça para os modelos Airvisor 2 DAVK 1028822 Guarda frontal e banda da cabeça para os modelos Airvisor 2 MV DMAK 1028823 Conjunto banda da cabeça para Kit de Solda Airvisor 2 FV-Series 1028824 Guarda frontal e banda da cabeça para Kit de Solda Airvisor 2 W-Series...
 • Page 107 închideţi alimentarea cu aer și începeţi din nou, după ce aţi reglat presiunea. Rețineți că kiturile Airvisor 2 și Airvisor 2 MV utilizate împreună cu un dispozitiv pneumatic auxiliar sau un pistol de pulverizare, necesită presiuni de intrare mai mari (deci trebuie efectuată o verificare suplimentară). Dacă lucraţi în acest mod, dispozitivul trebuie pus în funcțiune înainte de a purta masca de protecţie respiratorie - dacă...
 • Page 108 Remontaţi şuruburile şi reconectaţi la sursa de aer.  Verificaţi să nu existe scăpări de aer. Când montaţi piese de schimb, utilizați numai piese Honeywell, pentru a menține o protecție optimă. CURĂŢAREA ŞI DEZINFECTAREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE  Îndepărtați praful și murdăria de pe aparat cu o cârpă umezită cu un dezinfectant uşor sau soluție de săpun lichid.
 • Page 109  Aerul comprimat furnizat la familia de produse Airvisor 2 trebuie să fie respirabil conform cu EN 12021.  Conținutul de umiditate a aerului respirat trebuie controlat în limitele stabilite în EN 12021, pentru a evita înghețarea aerului în aparat la temperaturi scăzute.
 • Page 110 1765059 DAVK-0003E-DAC Kit industrial Airvisor 2 cu conector cu acțiune dublă 1765060 DAVK-0004E-DAC Kit de vopsire prin pulverizare Airvisor 2 MV cu conector cu acțiune dublă 1765061 DMAK-0021E-DAC Kit chimic Airvisor 2 MV cu conector cu acțiune dublă 1765062 DMAK-0023E-DAC Kit industrial Airvisor 2 MV cu conector cu acțiune dublă...
 • Page 111 Ansamblu bandă de fixare pe cap pentru kitul de sudură Airvisor 2 seria FV 1028824 Protecţie frontală și bandă de fixare pe cap pentru kitul de sudură Airvisor 2 seria W 1028825 Tub de alimentare cu aer și ansamblu difuzor Airvisor 2 pentru toate modelele 1028826 Vizieră...
 • Page 112 перестает звучать при увеличении давления, подачу воздуха необходимо прекратить и попробовать еще раз после настройки давления. Обратите внимание, что наборы Airvisor 2 и Airvisor 2 MV, используемые вместе с дополнительным пневматическим инструментом или распылителем, требуют большего входного давления (необходимо провести дополнительные проверки). При...
 • Page 113  Установить винты обратно и восстановить подачу воздуха.  Проверить на наличие утечек воздуха. При замене деталей необходимо всегда пользоваться запчастями Honeywell. Это поможет поддержать оптимальный уровень защиты. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  Пыль и грязь с аппарата необходимо удалять при помощи влажной ткани, смоченной мягким дезинфицирующим...
 • Page 114  Подаваемый в изделия семейства Airvisor 2 сжатый воздух должен быть пригодным для дыхания согласно стандарту EN 12021.  Во избежание замерзания аппарата при низких температурах, необходимо убедиться, что содержание влаги в воздухе для дыхания находится в пределах, установленных стандартом...
 • Page 115 Соединитель двойного действия химического комплекта Airvisor 2 MV 1765062 DMAK-0023E-DAC Соединитель двойного действия промышленного комплекта Airvisor 2 MV 1765063 DMAK-0024E-DAC Соединитель двойного действия комплекта для сварки Airvisor 2 серии FV 1765064 DAWK-4001E-DAC Соединитель двойного действия комплекта для сварки Airvisor 2 серии W 1765065 DAWK-4011E-DAC Запасные...
 • Page 116 — 1028821 1028822 Защитное ограждение для бровей и головная повязка — для моделей Airvisor 2 MV DMAK 1028823 Головная повязка — для комплекта для сварки Airvisor 2 серии FV Защитное ограждение для бровей и головная повязка — для комплекта для сварки Airvisor 2 1028824 серии...
 • Page 117 Súpravy Airvisor 2 a Airvisor 2 MV používané spolu s pomocným nástrojom so vzduchovým pohonom alebo so striekacou pištoľou vyžadujú vyššie hodnoty vstupného tlaku (musíte vykonať ďalšiu kontrolu). Pri takejto práci musí byť nástroj v prevádzke ešte pred založením dýchacieho prístroja...
 • Page 118  Znovu zaskrutkujte skrutky a pripojte prívod vzduchu.  Skontrolujte, či neuniká vzduch. Pri montáži náhradných dielov používajte iba diely od spoločnosti Honeywell, aby ste zachovali optimálnu ochranu. ČISTENIE A DEZINFEKCIA PO KAŽDOM POUŽITÍ  Prach a nečistotu odstráňte z prístroja pomocou tkaniny navlhčenej miernym dezinfekčným prostriedkom alebo roztokom s tekutým mydlom.
 • Page 119  Schválenie výrobku zahŕňa používanie vzduchovej hadice Blueline (štandardné zariadenie Airvisor 2) alebo zelenej hadice (Airvisor 2 DAC) od spoločnosti Honeywell a konektorov High Flow. Nepoužívajte iný typ hadice ani neupravujte hadice určené na použitie so zariadením. ...
 • Page 120 Chemická súprava s dvojitým konektorom 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV – Priemyselná súprava s dvojitým konektorom Airvisor 2 – zváracia súprava radu FV s dvojitým konektorom 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 – zváracia súprava radu W s dvojitým konektorom 1765065 DAWK-4011E-DAC Náhradné...
 • Page 121 Čelová časť a hlavový pás pre modely Airvisor 2 MV DAVK 1028823 Zostava hlavového pásu pre zváraciu súpravu Airvisor 2 radu FV 1028824 Čelová časť a hlavový pás pre zváraciu súpravu Airvisor 2 radu W 1028825 Prívodná hadica a zostava rozvádzača pre všetky modely zariadenia Airvisor 2 1028826 Acetátový...
 • Page 122 Upoštevajte, da če se seta Airvisor 2 in Airvisor 2 MV uporabljata skupaj z zračno gnanim orodjem ali pršilno pištolo, potrebujeta večji vhodni tlak (zato nastavitev tlaka še enkrat preverite).
 • Page 123  Aparat po čiščenju in dezinfekciji shranite v vrečko (28).  Stisnjen zrak, ki se dovaja družini izdelkov Airvisor 2, mora biti kakovosti za dihalne aparate v skladu z EN 12021.  Zagotovite, da bo vsebnost vlage v zraku za dihanje v mejah, ki jih predpisuje EN 12021, da pri nizkih temperaturah zrak ne bo povzročal zamrzovanja aparata.
 • Page 124 Najnižji tlak oskrbe na vhodu cevi za oskrbo s stisnjenim zrakom: Tlak oskrbe v bar (psi) Dolžina Notranji DAVK-0001E DAVK-0003E, 0004E premer cevi (m) DMAK-0021E DMAK-0023E, 0024E oskrbovalne DAWK-4001E, 4011E cevi (mm) 5,3 bar 4,5 bar (61 psi) (77 psi) 4,6 bar (63 psi) 5,4 bar 4,7 bar (64 psi)
 • Page 125 Airvisor 2 kemijski set z dvojno delujočimi priključki 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 industrijski set z dvojno delujočimi priključki 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV set za barvanje s pršenjem z dvojno delujočimi priključki 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV kemijski set z dvojno delujočimi priključki 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV industrijski set z dvojno delujočimi priključki...
 • Page 126 1028831 Hitra spojka High Flow za Airvisor 2 Cev za oskrbo z zrakom Blueline dolžine 3,5m (za vse modele Airvisor 2 razen za DAC) 1001726 Cev za oskrbo z zrakom Blueline dolžine 7,5m (za vse modele Airvisor 2 razen za DAC) 1001727 Cev za oskrbo z zrakom Blueline dolžine 10m (za vse modele Airvisor 2 razen za DAC)
 • Page 127 što prilagodite pritisak. Ne zaboravite da kompleti opreme Airvisor 2 i Airvisor 2 MV korišćeni u kombinaciji sa pomoćnim pneumatskim alatom ili pištoljem za raspršivanje, zahtevaju više ulazne pritiske (zbog toga je potrebna dodatna provera). U tom slučaju alat treba da se koristiti pre nošenja respiratora - ako se oglasi sirena upozorenja u ovim uslovima, povećajte ulazni pritisak dok se ne prekine upozorenje.
 • Page 128  Ponovo namestite šrafove i spojite na dovod vazduha.  Proverite da li dolazi do propuštanja vazduha. Kod postavljanja rezervnih delova upotrebite samo delove Honeywell da bi omogućili maksimalnu bezebednost. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA NAKON SVAKE UPOTREBE  Uklonite prašinu i prljavštinu iz aparata vlažnom krpicom namočenom u blago dezinfekcijsko sredstvo ili sapunicu.
 • Page 129  Upotreba Honeywell Blueline creva za vazduh (standardni Airvisor 2) ili zelenog creva (Airvisor 2 DAC) i spojnica za veliki protok zahteva odobrenje; nemojte da koristite nijedan drugi tip creva niti prilagođavati creva koja nisu navedena za upotrebu sa vašim aparatima.
 • Page 130 Airvisor 2 MV komplet za industrijsku primenu sa spojnicom dvostrukog dejstva 1765064 DAWK-4001E-DAC Airvisor 2 komplet za varenje serije FV sa spojnicom dvostrukog dejstva 1765065 DAWK-4011E-DAC Airvisor 2 komplet za varenje serije W sa spojnicom dvostrukog dejstva Rezervne naglavne maske (kompletne):...
 • Page 131 Airvisor 2 utičnica za veliki protok sa brzim otpuštanjem 1028831 1001726 Blueline crevo za dovod vazduha od 3,5 m (ne za modele DAC Airvisor 2) 1001727 Blueline crevo za dovod vazduha od 7,5m (ne za modele DAC Airvisor 2) 1004716...
 • Page 132 ANVISNINGAR FÖR BRUK OCH UNDERHÅLL • Den komprimerade luft som matas till produkterna i Airvisor 2 serien måste vara av sådan kvalitet att den uppfyller kraven i EN 12021. Honeywell rekommenderar att man använder Clearflow Filtersystem för att uppfylla kraven. Luftkvaliteten bör kontrolleras med jämna mellanrum med lämplig utrustning. Följ följande rutiner innan du går in i arbetsutrymmet.
 • Page 133 Sätt tillbaka skruvarna och återanslut lufttillförseln.  Kontrollera så att det inte finns några läckor någonstans. När man ersätter delar skall man bara använda sig av original delar från Honeywell för optimalt skydd. RENGÖRING OCH DESINFEKTION EFTER VARJE ANVÄNDNING ...
 • Page 134 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 Dubbelverkande koppling för Kemisk Sats 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 Dubbelverkande koppling för Industriell Sats 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelverkande koppling för Sats för Sprutmålning 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelverkande koppling för Kemisk Sats 1765063 DMAK-0024E-DAC Airvisor 2 MV Dubbelverkande koppling för Industriell Sats...
 • Page 135 Reservdelar och tillbehör (enligt produktritningar): Artikel nr. Beskrivning 1028821 Pannskydd och pannband för Airvisor 2 DAVK modeller 1028822 Pannskydd och pannband för Airvisor 2 MV DAVK modeller 1028823 Pannbandsanordning för Airvisor FV Svetssats 1028824 Pannskydd och pannband för Airvisor W Svetssats 1028825 Luftrör och diffusorenhet för alla Airvisor 2 modeller...
 • Page 136 Basıncı artırırken düdüğün durmaması halinde, hava beslemesini kapatın ve basıncı ayarladıktan sonra yeniden başlayın. Lütfen bir yardımcı havalı alet veya bir püskürtme tabancası ile kullanılan Airvisor 2 ve Airvisor 2 MV kitlerinin, yüksek giriş basınçları gerektirdiğini unutmayın (bu nedenle ekstra bir kontrol yapılmalıdır). Bu şekilde çalışıyorsa, solunum cihazı takılmadan önce alet çalıştırılmalıdır;...
 • Page 137  Honeywell Blueline hava hortumu (standart Airvisor 2) veya yeşil hortum (Airvisor 2 DAC) ve Yüksek Akım kaplinlerinin kullanılması, onayın ayrılmaz bir parçasıdır; başka bir hortum türü kullanmayın veya aparatınızla kullanmanız için belirtilen hortumları uyarlamayın.
 • Page 138 Airvisor 2 Kimyasal Kiti çift kollu hareket bağlantı 1765059 DAVK-0003E-DAC Airvisor 2 Sanayi Kiti çift kollu hareket bağlantı 1765060 DAVK-0004E-DAC Airvisor 2 MV Boya Püskürtme Kiti çift kollu hareket bağlantı 1765061 DMAK-0021E-DAC Airvisor 2 MV Kimyasal Kiti çift kollu hareket bağlantı 1765062 DMAK-0023E-DAC Airvisor 2 MV Sanayi Kiti çift kollu hareket bağlantı...
 • Page 139 Madde No. Airvisor 2 DAVK modelleri için yüz koruması ve kafa bandı 1028821 1028822 Airvisor 2 MV DMAK modelleri için yüz koruması ve kafa bandı 1028823 Airvisor 2 FV-Serisi Kaynak kiti için kafa bandı donanımı 1028824 Airvisor 2 W-Serisi Kaynak kiti için yüz koruması ve kafa bandı...
 • Page 140 MANUFACTURED BY HONEYWELL SAFETY PRODUCTS SLOVAKIA s.r.o. NITRIANSKA CESTA 503/60 958 01 PARTIZANSKE SLOVAKIA CERTIFICATION EUROPEENNE : Directive 89/686/CE HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ZI PARIS NORD II – B.P. 50288 33, rue des Vanesses EN14594:2005 – Classe A 95958 ROISSY CDG Cedex...