Download Print this page
Whirlpool ACMK 6332/IX Instructions For Use Manual

Whirlpool ACMK 6332/IX Instructions For Use Manual

Cooker and oven

Advertisement

Quick Links

ACMK 6332/IX
ACMK 6333/WH

Advertisement

loading

Summary of Contents for Whirlpool ACMK 6332/IX

 • Page 1 ACMK 6332/IX ACMK 6333/WH...
 • Page 2 Greek English Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Operating Instructions Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COOKER AND OVEN Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη Contents Contents Contents Contents Περιγραφή της συσκευής Πίνακας ελέγχου Operating Instructions,1 Εγκατάσταση SAFETY INSTRUCTIONS,3 Έναρξη λειτουργίας και χρήση Description of the appliance - Overall view,18 Φροντίδα...
 • Page 3 Before using the appliance carefully read Health and Safety and Use and Care guides. Keep these instructions close at hand for future reference. These instructions shall also be available on website: www.whirlpool.eu SAFETY OF OTHERS IS VERY IMPORTANT YOUR SAFETY AND This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times.
 • Page 4 INTENDED USE OF THE PRODUCT This appliance is designed solely for domestic usage. No other use is permitted (e.g. heating rooms). To aim the appliance as professional use is forbidden. The manufacturer declines all responsibility for innapropriate use or incorrect setting of the controls. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as : - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;...
 • Page 5 WARNING : These operations must be perfomed by a qualified technician. If the appliances is connected to liquid gas, the regulation screw must be fastned as tightly as possible. When gas cylinder is adopted, the gas cylinder or gas container must be properly settled (vertical orientation).
 • Page 6 Note : should particular local conditions of the delivered gas make the ignition of burner difficult, it is advisable to repeat the operation with the knob turned to small flame setting. Note : In case of installation of a hood above the cooktop, please refer to the hood instructions for the correct distance.
 • Page 7 DECLARATION OF CONFORMITY This appliance meets the Eco Design requirements of European Regulations n. 65/2014, and n. 66/2014 in conformity to the European standard EN 60350-1. TABLE OF CHARACTERISTSICS width Dimensions height depth Volume width 42 cm Dimensions of the height 23 cm lower compartment depth 44 cm...
 • Page 8 Utilizzo e Manutenzione. Conservare le presenti istruzioni a portata di mano in vista di possibili future consultazioni. Queste istruzioni saranno disponibili anche sul sito web: www.whirlpool.eu LA SUA SICUREZZA E LA SICUREZZA DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE LA SUA SICUREZZA E LA SICUREZZA DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE LA SUA SICUREZZA E LA SICUREZZA DEGLI ALTRI È...
 • Page 9 Queste istruzioni sono valide se il simbolo del paese compare sull'apparecchiatura. Se il simbolo non compare sull'apparecchiatura sarà necessario rimandare alle istruzioni tecniche che forniranno tutte le istruzioni necessarie relativamente alla modifiche dell'apparecchiatura conformemente alle condizioni d'uso del paese. ATTENZIONE: L'uso dell'apparecchiatura di cottura a gas comporta la produzione di calore, umidità...
 • Page 10 COLLEGAMENTO GAS COLLEGAMENTO GAS AVVERTENZA : Prima dell'installazione, verificare che le condizioni di erogazione del gas (natura o pressione) siano compatibili con l'impostazione del piano cottura (cfr. la targhetta identificativa e la tabella dell'iniettore). Servirsi dei regolatori di pressione adatti alla pressione del gas indicata nelle istruzioni. AVVERTENZA: Le condizioni di regolazione dell'apparecchiatura sono indicate sulla tabella (o sulla targhetta dei dati).
 • Page 11 UTILIZZO CORRETTO UTILIZZO CORRETTO ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere supervisionato. Un breve processo di cottura deve essere supervisionato in modo continuo. Non usare il piano cottura come superficie di lavoro o di appoggio. AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e grassi potrebbero provocare un incendio.
 • Page 12 SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI Quando si getta l'apparecchio, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione e togliendo le porte e i ripiani ove presenti), di modo che i bambini non possano salire con facilità e restare intrappolati. Questo apparecchio è fabbricato con materiali riciclabili o riutilizzabili.
 • Page 13 DATI TECNICI Dimensio ni 340x410x424mm Forno HxLxP lt. 59 Volume larghezza cm 42 Dimensio ni util i profondità cm 23 del ca ssetto altezza cm 44 scald aviv ande adattabili a tutti i tipi di gas indicati Bruciatori nella targhetta caratteristiche Tension e e vedi targhetta caratteristiche frequenza...
 • Page 14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΤΗΡΕΙΤΕ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τους οδηγούς Υγείας και ασφάλειας και Χρήσης και φροντίδας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ετοιμότητα χρήσης για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.whirlpool.eu ΗΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Αυτό το εγχειρίδιο, αλλά και η ίδια η συσκευή, παρέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, που πρέπει να τις διαβάσετε όλες και να τις τηρείτε πάντα. Αυτό είναι το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο σας ειδοποιεί για δυνητικούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή τραυματισμό, δικό σας και άλλων ατόμων. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα ακολουθούν το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας ή τη λέξη “ΚΙΝΔΥΝΟΣ” ή...
 • Page 15 oü ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού τηλεχειριζόμενουσυστήματος τροφοδοσίας. - Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ και μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στη συσκευή: μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά αν ενεργοποιηθεί κατά λάθος η συσκευή. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Η εγκατάσταση και οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. - Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν εργασίες εγκατάστασης. Κρατάτε τα παιδιά μακριά κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από παιδιά, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της συσκευής αλλά και μετά. - Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια σε όλες τις εργασίες αποσυσκευασίας και εγκατάστασης. - Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο πλησιέστερο Σέρβις. - Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά. Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο πλησιέστερο Σέρβις. Για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά, αφαιρέστε το φούρνο από τη βάση αφρώδους πολυστυρενίου μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης. - Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από δύο ή περισσότερα άτομα. - Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης. - Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν θα προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. - Τα ντουλάπια κουζίνας που είναι σε επαφή με τη συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμότητα (έως τουλάχ. 90 °C). - Μετά την εγκατάσταση δεν πρέπει να είναι πλέον προσπελάσιμη η κάτω πλευρά της συσκευής. - Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής αφήνετε ελεύθερο το ελάχιστο διάκενο ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας του πάγκου και την πάνω πλευρά του φούρνου. - Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από διακοσμητική πόρτα, για την αποφυγή υπερθέρμανσης. - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε βάση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων συμφωνεί με την οικιακή σας παροχή. - Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του φούρνου (είναι ορατή όταν ανοίγει η πόρτα). - Για να συμμορφώνεται η εγκατάσταση με τους κείμενους κανονισμούς ασφαλείας, απαιτείται διακόπτης όλων των πόλων με ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm. - Οι κανονισμοί απαιτούν η συσκευή να είναι γειωμένη.
 • Page 16 oü ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να επιτηρείται κατά τη διαδικασία μαγειρέματος. Αν η διαδικασία μαγειρέματος είναι σύντομη, πρέπει να υπάρχει συνεχής επιτήρηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση με λίπος ή λάδι σε πλάκα εστιών μπορεί να είναι επικίνδυνο και να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς. Ποτέ μην επιχειρήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα. - Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια της πλάκας εστιών, γιατί μπορεί να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία. - Μη χρησιμοποιείτε την πλάκα εστιών σαν επιφάνεια εργασίας ή στήριγμα. - Πρέπει να προσέχετε να αφαιρείτε κάθε χυμένο υλικό από το γυάλινο κάλυμμα πριν το ανοίξετε. Αφήνετε την επιφάνεια της πλάκας εστιών να κρυώσει πριν κλείσετε το κάλυμμα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. - Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. - Να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί πριν αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. - Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό. - Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που χαράζουν ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας της συσκευής, γιατί αυτά μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θραύση του τζαμιού. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. - Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που χαράζουν ή διαβρώνουν, καθαριστικά με βάση τη χλωρίνη ή σύρμα τριψίματος. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και επισημαίνονται με το σύμβολο ανακύκλωσης Επομένως τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπεύθυνο τρόπο και με πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών που διέπουν την απόρριψη αποβλήτων. ΑΠΟΡΡΙΨΗ...
 • Page 17 oü ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (Eco Design) των Ευρωπαϊκών κανονισμών αριθμ. 65/2014 και αριθμ. 66/2014 σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60350-1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Διαστάσεις του φούρνου (Υx- 340x410x424mm ΠxΒ Όγκος 59 λίτρα Χρήσιμες διαστάσεις σχετικά με πλάτος 42 cm το διαμέρισμα φούρνου βάθος 44 cm Τάση και ύψος 23 cm συχνότητα βλέπε πινακίδα στοιχείων...
 • Page 18 Descrizione dell’apparecchio Vista d’insieme 1. Bruciatore a gas 2.Griglia del piano di lavoro 3.Pannello di controllo 4.Ripiano GRIGLIA 5.Ripiano LECCARDA 6.Piedino di regolazione 7.Piano di contenimento eventuali trabocchi 8.GUIDE di scorrimento dei ripiani 9.posizione 5 10.posizione 4 11.posizione 3 12.posizione 2 13.posizione 1 14.Coperchio vetro (Solo su alcuni modelli) Περιγραφή...
 • Page 19 Installation Disposing of combustion fumes Room ventilation The disposal of combustion fumes should be guaranteed The appliance may only be installed in permanently- using a hood connected to a safe and efficient natural ventilated rooms, in accordance with current national suction chimney, or using an electric fan that begins legislation.
 • Page 20 • Do not position blinds behind the cooker or less Once the appliance has been installed, the power HOOD than 200 mm away from supply cable and the electrical socket must be easily Min. its sides. accessible. • Any hoods must be installed according to The cable must not be bent or compressed.
 • Page 21 3. While the burner is alight, quickly change the position of the knob from minimum to maximum and vice versa several times, checking that the flame is not extinguished. The hob burners do not require primary air adjustment. After adjusting the appliance so it may be used with a different type of gas, replace the old rating label with a new one that corresponds to the new type of gas (these If one or more of these conditions is not fulfilled or if...
 • Page 22 Replacing the Triple ring burner nozzles 1. Remove the pan supports and lift the burners out of their housing. The burner consists of two separate parts (see pictures). 2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner. Replace the nozzles with models that are configured for use with the new type of gas (see Table 1).
 • Page 23 Table of burner and nozzle specifications Tripla Corona 3.25 1.50 2x99 (TC) 2x65 ACMK 6332/IX ACMK 6333/WH TC A...
 • Page 24 Start-up and use Practical advice on using the burners Using the hob To identify the type of burner, please refer to the diagrams contained in the “Burner and nozzle specifications”. Lighting the burners For each BURNER knob there is a complete ring showing the strength of the flame for the relevant Burner Cookware Diameter (cm)
 • Page 25 Cooking modes A temperature value can be set for all cooking modes between 60°C and Max, except for the following modes • GRILL (recommended: set only to MAX power level) • GRATIN (recommended: do not exceed 200°C). Function Function Function TRADITIONAL Both the top and bottom heating elements will come on.
 • Page 26 Practical cooking advice In the GRILL cooking mode, place the dripping pan in WARNING! The oven is provided with position 1 to collect cooking residues (fat and/or grease). a stop system to extract the racks and prevent them from coming out of the GRILL oven.(1) As shown in the drawing, to extract...
 • Page 27 Oven cooking advice table Cooking Foods Weight Rack Position Pre-heating Recommended Cooking modes (in kg) time temperature time (minutes) (minutes) Duck 65-75 Roast veal or beef 70-75 Traditional Pork roast 70-80 Oven Biscuits (short pastry) 15-20 Tarts 30-35 Tarts 20-30 Fruit cakes 2 or 3 40-45...
 • Page 28 Care and maintenance Switching the appliance off Replacing the oven light bulb 1. After disconnecting the oven Disconnect your appliance from the electricity supply from the electricity mains, remove before carrying out any work on it. the glass lid covering the lamp socket (see fi gure).
 • Page 29 Removing and fitting the oven door: WARNING! Oven must not be operated with inner door glass removed! 1.Open the door 2.Make the hinge clamps of the oven door rotate WARNING! When reassembling the inner door backwards completely (see photo) glass insert the glass panel correctly so that the text written on the panel is not reversed and can be easily legible.
 • Page 30 Installazione Scarico dei fumi della combustione Lo scarico dei fumi della combustione deve essere Ventilazione dei locali assicurato tramite una cappa collegata a un camino a L’apparecchio può essere installato solo in locali tiraggio naturale di sicura efficienza, oppure mediante un permanentemente ventilati, secondo le norme UNI- elettroventilatore che entri automaticamente in funzione CIG 7129 e 7131 e successivi aggiornamenti in vigore.
 • Page 31 Posizionamento e livellamento onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm, dimensionato al carico e rispondente alle norme nazionali in vigore (il filo di terra non deve essere interrotto È possibile installare l’apparecchio di fianco a mobili dall’interruttore). Il cavo di alimentazione deve essere che non superino in altezza il piano di lavoro.
 • Page 32 Allacciamento gas con tubo flessibile in gomma Adattamento a diversi tipi di gas Verificare che il tubo risponda alle norme UNI-CIG È possibile adattare l’apparecchio a un tipo di gas diverso 7140 in vigore. Il diametro interno del tubo deve da quello per il quale è...
 • Page 33 Nominale Ridotto (mm) (mm) (mm) Tripla Corona 3.25 1.50 2x65 2x99 (TC) Rapido 3.00 0.70 (Grande) (R) ACMK 6332/IX Semi ACMK 6333/WH TC A 1.90 0.40 o) (S) 1.00 0.40 colo) (A) Nominale (mbar) Pressioni di Minima (mbar) alimentazione Massima (mbar) A 15°C 1013 mbar-gas secco...
 • Page 34 Avvio e utilizzo Per identificare il tipo di bruciatore fate riferimento ai Uso del piano cottura disegni presenti nel paragrafo “Caratteristiche dei Accensione dei bruciatori bruciatori ed ugelli”. In corrispondenza di ogni manopola BRUCIATORE è indicato con un cerchietto pieno il bruciatore associato. Bruciatore Diametro Recipienti (cm) Per accendere un bruciatore del piano cottura:...
 • Page 35 Function Function Function Si attivano i due elementi riscaldanti inferiore e superiore. Con questa cottura FORNO tradizionale è meglio utilizzare un solo ripiano: con più ripiani si ha TRADIZIONALE una cattiva distribuzione della temperatura. Si attiva l’elemento riscaldante posteriore ed entra in funzione la ventola, garantendo un calore delicato e uniforme all’interno del forno.
 • Page 36 Per estrarre completamente le griglie e suf` - ciente, Consigli pratici di cottura come indicato sul disegno, alzarle, prendendole dalla parte anteriore tirarle. (2) Nelle cotture ventilate non utilizzare le posizioni dei ripiani 1 e 5: sono investite direttamente dall’aria calda, Vano inferiore che potrebbe provocare bruciature sui cibi delicati.
 • Page 37 Tabella cottura in forno Programmi Alimenti Peso Posizione de i Preriscalda Temperatura Durata (Kg) ripiani mento consigliata cottura (minuti) (minuti) Anatra 65-75 Arrosto di vitello o manzo 70-75 Forno Arrosto di maiale 70-80 Tradizionale Biscotti (di frolla) 15-20 Crostate 30-35 Crostate 20-30 Torta di frutta...
 • Page 38 Manutenzione e cura • Se si stanno cucinando alimenti con un tempo di Sostituire la lampadina di illuminazione cottura più lungo, consigliamo di usare una pentola a del forno pressione, che è due volte più rapida e consente di 1. Dopo aver disinserito il forno salvare un terzo di energia.
 • Page 39 Rimozione e inserimento della porta del 6. Sostituire il vetro. forno: AVVERTENZA! Il forno non va usato senza il vetro nternodella porta! AVVERTENZA! Quando viene rimontato il vetro 1.Aprire la porta. nterno della porta, inserirlo correttamente, di modo 2. Far ruotare completamente all’indietro i ganci cerniera che il testo scritto sul vetro non sia invertito e possa della porta del forno (cfr.
 • Page 40 ÅãêáôÜóôáóç ÅêêÝíùóç ôùí êáðíþí êáýóçò Áåñéóìüò ôùí ÷þñùí Ç åêêÝíùóç ôùí êáðíþí ôçò êáýóçò ðñÝðåé íá Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß ìüíï óå ÷þñïõò äéáóöáëßæåôáé ìÝóù áðïññïöçôÞñá óõíäåäåìÝíïõ äéáñêþò áåñéæüìåíïõò, óýìöùíá ìå ôïõò åèíéêïýò óå êáðíïäü÷ï ìå öõóéêü ôñÜâçãìá óßãïõñçò éó÷ýïíôåò...
 • Page 41 • ì ç í ô ï ð ï è å ô å ß ô å Áöïý åãêáôáóôáèåß ç óõóêåõÞ, ôï çëåêôñéêü êïõñôßíåò ðßóù áðü ôçí êáëþäéï êáé ç çëåêôñéêÞ ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé åýêïëá HOOD êïõæßíá Þ óå ôïõëÜ÷éóôïí ðñïóâÜóéìá. Min.
 • Page 42 Ñýèìéóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ ôùí êáõóôÞñùí ôïõ ðÜãêïõ: ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σημείο σύνδεσης 1. öÝñôå ôïí êñïõíü óôç èÝóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ Σημείο σύνδεσης Διακόπτης Διακόπτης 2. ÂãÜëôå ôïí åðéëïãÝá êáé åíåñãÞóôå óôç âßäá ñýèìéóçò Σωλήνας σύνδεσης ðïõ âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü Þ äßðëá áðü ôç ñÜâäï ôïõ Σωλήνας...
 • Page 43 αλυσίδα ασφαλείας Αντικατάσταση των ακροφυσίων σε καυστήρα τριπλής κορώνας 1. βγάλτε τα πλέγματα και τραβήξτε τους καυστήρες από τις έδρες τους. Ο καυστήρας αποτελείται από δύο μέρη χωριστά (βλέπε εικόνες). 2. Ξεβιδώστε τα ακροφύσια, χρησιμοποιώντας ένα σωληνοειδές κλειδί 7 mm. Αντικαταστήστε τα ακροφύσια με...
 • Page 44 2x65 2x99 Κορώνα (ΤC) Ονομαστική (mbar) 28-30 Πιέσεις Ελάχιστη (mbar) τροφοδοσίας Μέγιστη (mbar) A 15°C 1013 mbar- ξηρό αέριο Προπάνιο P.C.S. = 50,37 MJ/Kg Βουτάνιο P.C.S. = 49,47 MJ/Kg Φυσικό P.C.S. = 37,78 MJ/m³ ACMK 6332/IX ACMK 6333/WH TC A...
 • Page 45 Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç ×ñÞóç ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò ÁíÜöëåîç ôùí êáõóôÞñùí ÁðÝíáíôé áðü êÜèå åðéëïãÝá ÊÁÕÓÔÇÑÁ õðïäåéêíýåôáé ìå Καυστήρας ø Διάμετρος Σκευών (cm) Ýíá êýêëï ãåìÜôï ôïí óõó÷åôéóìÝíï êáõóôÞñá. Ταχύς (R) 24 - 26 Ãéá íá áíÜøåôå Ýíá êáõóôÞñá ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò: 16 - 20 Ημι-ταχύς...
 • Page 46 Λειτουργία Λειτουργία Λειτουργία Ανάβουν και οι δύο αντιστάσεις θέρμανσης, πάνω και κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ παραδοσιακή λειτουργία μαγειρέματος, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μόνο μία σχάρα ΦΟΥΡΝΟΣ μαγειρέματος. Αν χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία σχάρες, η θερμότητα δεν θα κατανέμεται ομοιόμορφα. ΨΗΣΙΜΟ Ανάβει η πίσω αντίσταση θέρμανσης και ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας την κατανομή της θερμότητας με ακριβή και ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το φούρνο. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική...
 • Page 47 Πρακτικές συμβουλές μαγειρέματος Στη λειτουργία μαγειρέματος ΓΚΡΙΛ, τοποθετήστε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο φούρνος το δίσκο συλλογής στη θέση 1 για να συλλέγονται τα διαθέτει ένα σύστημα στοπ για κατάλοιπα του μαγειρέματος (ζωμοί και/ή λίπος). μα μπορείτε να τραβάτε έξω τις σχάρες χωρίς να τις αφαιρείτε από ΓΚΡΙΛ το φούρνο.(1) Όπως φαίνεται στο σχέδιο, για να τις βγάλετε τελείως • Τοποθετήστε τη σχάρα στη θέση 3 ή 4. έξω, απλά ανασηκώστε τις, Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο της σχάρας. κρατώντας τις από μπροστά και τραβήξτε (2). • Συνιστούμε το επίπεδο ισχύος να τεθεί στη μέγιστη ρύθμιση. Η πάνω αντίσταση θέρμανσης ρυθμίζεται από θερμοστάτη και ενδέχεται να μη λειτουργεί συνεχόμενα. ΠΙΤΣΑ • Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρού τύπου ταψάκι πίτσας. Τοποθετήστε το πάνω στην παρεχόμενη σχάρα. Για τραγανιστή κρούστα, μη χρησιμοποιείτε το...
 • Page 48 Πίνακας συμβουλών μαγειρέματος στο φούρνο Λειτουργίες Φαγητά Βάρος Θέση σχάρας Χρόνος Συνιστώμενη Χρόνος μαγειρέματος (kg) προθέρμανσης θερμοκρασία μαγειρέματος (λεπτά) (λεπτά) Παραδοσιακός Πάπια 65-75 Φούρνος Ψητό μοσχάρι ή βοδινό 70-75 Ψητό χοιρινό 70-80 Μπισκότα (τριφτή ζύμη) 15-20 Τάρτες 30-35 Λειτουργία Τάρτες 20-30 Ψησίματος γλυκών Κέικ φρούτων 2 ή 3 40-45 Κέικ με δαμάσκηνα...
 • Page 49 Φροντίδα και συντήρηση Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού του Απενεργοποίηση της συσκευής φούρνου Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή. 1. Μετά την αποσύνδεση του φούρνου από το δίκτυο ρεύματος, αφαιρέστε το γυάλινο κάλυμμα που καλύπτει την υποδοχή (ντουί) Καθαρισμός του φούρνου του λαμπτήρα (βλέπε εικόνα). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές ή πιεστικές μηχανές 2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα και αντικαταστήστε πλυσίματος στη συσκευή. τον με παρόμοιο: τάση λειτουργίας 230 V, • Καθαρίζετε το γυάλινο μέρος της πόρτας του φούρνου ισχύς 25 W, υποδοχή E 14. χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι και ένα καθαριστικό προϊόν 3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα και επανασυνδέστε το φούρνο που δεν χαράζει. Κατόπιν στεγνώνετε σχολαστικά με ένα στην παροχή ρεύματος. μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά που χαράζουν Μη χρησιμοποιείτε το φωτισμό του φούρνου ως/για ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες, γιατί θα μπορούσε να...
 • Page 50 Αφαίρεση και τοποθέτηση της πόρτας του ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φούρνου: ο φούρνος χωρίς να έχει τοποθετηθεί το εσωτερικό τζάμι της πόρτας! 1. Ανοίξτε την πόρτα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν επανατοποθετείτε το 2. Κάνετε τους σφιγκτήρες αρθρώσεων της πόρτας του εσωτερικό τζάμι της πόρτας, εισάγετε το τζάμι σωστά φούρνου να περιστραφούν τελείως προς τα πίσω (βλ.
 • Page 51 Dia mond Clean ÁõôÞ ç ìÝèïäïò êáèáñéóìïý óõíéóôÜôáé åéäéêÜ ìåôÜ ôï ìáãåßñåìá ðïëý ëéðáñþí (øçôþí) êñåÜôùí. ÁõôÞ ç äéáäéêáóßá êáèáñéóìïý äéåõêïëýíåé ôçí áöáßñåóç ôùí ñýðùí áðü ôá ôïé÷þìáôá ôïõ öïýñíïõ ëüãù ôçò ðáñáãùãÞò áôìïý óôï åóùôåñéêü ôïõ èáëÜìïõ ôïõ öïýñíïõ. Óçìáíôéêü! Ðñéí...
 • Page 52 Indesit Company S.P.A. Viale Aristide Merloni,47 11/2015-19513695001 60044 Fabriano (AN) XEROX FABRIANO www.whirlp p ool.com...

This manual is also suitable for:

Acmk 6333/wh