Download Table of Contents Print this page

Electrolux EJ2302AOW2 User Manual

Hide thumbs Also See for EJ2302AOW2:

Advertisement

Quick Links

EJ2302AOW2
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
FR RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
15
27
41

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EJ2302AOW2

 • Page 1 EJ2302AOW2 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING EN FRIDGE FREEZER USER MANUAL FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION CONGÉLATEUR DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TECHNISCHE INFORMATIE................14 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te • reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.5 Onderhoud en reiniging • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker. WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of schade 2.3 Gebruik aan het apparaat. • Schakel het apparaat uit en trek de WAARSCHUWING! stekker uit het stopcontact voordat u Gevaar op letsel,...
 • Page 6: Bediening

  3. BEDIENING 3.1 Inschakelen De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit Steek de stekker in het stopcontact. dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: Draai de thermostaatknop op een • de kamertemperatuur gemiddelde stand •...
 • Page 7 NEDERLANDS 5.2 Het bewaren van ingevroren 5.5 Het plaatsen van de voedsel deurplateaus Als u het apparaat voor het eerst of na een Om het bewaren van voedselverpakkingen periode dat het niet gebruikt is inschakelt, van verschillende afmetingen mogelijk te dient u het apparaat minstens 2 uur op maken, kunnen de schappen op een hoge instelling te laten werken...
 • Page 8: Aanwijzingen En Tips

  Juiste temperatuur Thermostaat moet bijgesteld worden Indien "OK" niet wordt weergegeven, stel Het is normaal dat het bericht "OK" dan de temperatuur in op een lagere verdwijnt nadat u voedsel in het apparaat temperatuur en wacht 12 uur alvorens de geplaatst hebt of na herhaaldelijk openen temperatuur nogmaals te controleren.
 • Page 9: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS 6.5 Tips voor het invriezen • Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan Om u te helpen het voedsel zo goed het aan de huid vastvriezen mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar • Het is aan te bevelen de invriesdatum belangrijke tips: op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is.
 • Page 10 7.4 De vriezer ontdooien LET OP! Til de voorkant van de LET OP! koelkast op als u hem wilt Gebruik nooit scherpe verplaatsen, om krassen op metalen hulpmiddelen om de de vloer te voorkomen. rijp van de verdamper te...
 • Page 11: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 5. Zet het apparaat aan. 2. verwijder al het voedsel Plaats na drie uur het eerder verwijderde 3. Laat de deur/deuren open staan om voedsel terug in het vriesvak. onaangename luchtjes te voorkomen. WAARSCHUWING! 7.5 Periodes dat het apparaat Als uw apparaat aan blijft niet gebruikt wordt staan, vraag dan iemand om...
 • Page 12 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'. ten. Er is te veel rijp en ijs. De deur is niet correct Zie 'De deur sluiten'. gesloten of de deurpakking is vervormd/vies. De dop van de waterafvoer...
 • Page 13: Montage

  NEDERLANDS 4. Plaats de afdekking van het lampje terug. 5. Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast. 6. Steek de stekker in het stopcontact. 7. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden. 8.3 De deur sluiten 1.
 • Page 14: Technische Informatie

  • Dit apparaat moet worden aangesloten • De fabrikant kan niet aansprakelijk op een geaard stopcontact. De gesteld worden als bovenstaande netsnoerstekker is voorzien van een...
 • Page 15 10. TECHNICAL INFORMATION................26 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 16: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 17: Safety Instructions

  ENGLISH Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol • cans with a flammable propellant in this appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by •...
 • Page 18: Operation

  This gas • Before maintenance, deactivate the is flammable. appliance and disconnect the mains • If damage occurs to the refrigerant plug from the mains socket. circuit, make sure that there are no • This appliance contains hydrocarbons flames and sources of ignition in the in the cooling unit.
 • Page 19: First Use

  ENGLISH temperature inside the appliance depends If the ambient temperature is high or the appliance is fully • room temperature loaded, and the appliance is • how often the lid is opened set to the lowest • the quantity of food stored temperature, it may run •...
 • Page 20: Hints And Tips

  5.4 Movable shelves 5.6 Temperature indicator The walls of the refrigerator are equipped To assist you in controlling your appliance with a series of runners so that the shelves correctly we have fitted a temperature can be positioned as desired.
 • Page 21 ENGLISH • A sudden cracking noise from inside • Bottles: these need a cap and should appliance caused by thermic dilatation be stored on the door bottle shelf, or (if (a natural and not dangerous physical equipped) on the bottle rack. phenomenon).
 • Page 22: Care And Cleaning

  • once defrosted, food deteriorates • do not exceed the storage period rapidly and cannot be refrozen; indicated by the food manufacturer. 7. CARE AND CLEANING This operation will improve the WARNING! performance of the appliance and Refer to Safety chapters.
 • Page 23: Troubleshooting

  ENGLISH the freezer compartment. In addition, About 12 hours prior to remove pieces of ice that break away defrosting, set a lower before defrosting is complete. temperature, in order to build 4. When defrosting is completed, dry the up sufficient chill reserve for interior thoroughly.
 • Page 24 Problem Possible cause Solution The compressor operates Temperature is set incor- Refer to "Operation" chap- continually. rectly. ter. Many food products to be Wait some hours and then frozen were put in at the check the temperature same time.
 • Page 25: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Solution There is no cold air circula- Make sure that there is cold tion in the appliance. air circulation in the appli- ance. 3. Replace the used lamp with a new If the advice does not lead to lamp of the same power and the desired result, call the specifically designed for household...
 • Page 26: Technical Information

  To ensure best performance, install the with a contact for this purpose. If the appliance well away from sources of heat domestic power supply socket is not such as radiators, boilers, direct sunlight earthed, connect the appliance to a etc.
 • Page 27 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...............39 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 28: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 29: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer •...
 • Page 30 Si ce n'est pas le cas, • Ne placez pas de produits contactez un électricien. inflammables ou d'éléments imbibés • Utilisez toujours une prise antichoc de produits inflammables à l'intérieur correctement installée. ou à proximité de l'appareil, ni sur •...
 • Page 31: Fonctionnement

  FRANÇAIS • Le circuit frigorifique et les matériaux informations sur la marche à suivre d'isolation de cet appareil préservent la pour mettre l'appareil au rebut. couche d'ozone. • N'endommagez pas la partie du circuit • La mousse isolante contient un gaz de réfrigération située à...
 • Page 32 5.4 Clayettes amovibles Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage Les parois du réfrigérateur sont équipées moyen. d'une série de glissières afin que les Toutefois, pour une congélation plus clayettes puissent être positionnées rapide, tournez le thermostat sur la comme vous le souhaitez.
 • Page 33: Conseils

  FRANÇAIS indicateur de température à votre Si « OK » n'est pas affiché, réglez le réfrigérateur thermostat sur une température inférieure et attendez 12 heures avant de vérifier à Le symbole sur le côté indique la zone la nouveau. plus froide du réfrigérateur. Le thermostat nécessite un réglage La zone la plus froide s'étend de la clayette en verre du bac à...
 • Page 34: Entretien Et Nettoyage

  • Pour des raisons de sécurité, ne la plastique et assurez-vous que les conservez de cette manière que emballages sont étanches ; pendant un ou deux jours maximum. • Ne laissez pas des aliments frais, non • Aliments cuits, plats froids, etc. : ils congelés, toucher des aliments déjà...
 • Page 35 FRANÇAIS dégivrage est collectée dans un récipient Cet appareil contient des spécial situé à l'arrière de l'appareil, au- hydrocarbures dans son dessus du compresseur, d'où elle circuit de réfrigération ; s'évapore. l'entretien et la recharge ne Il est important de nettoyer régulièrement doivent donc être effectués l'orifice d'écoulement de la goulotte que par du personnel qualifié.
 • Page 36: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  5. Mettez l'appareil en marche. Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est comprise entre Au bout de 3 heures, replacez les produits 3 et 5 mm. congelés dans le compartiment congélateur. 1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la prise secteur.
 • Page 37 FRANÇAIS Problème Cause probable Solution L'éclairage ne fonctionne L'éclairage est en mode Fermez puis ouvrez la pas. veille. porte. L'éclairage est défectueux. Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'am- poule ». Le compresseur fonctionne Il y a une erreur dans le rég- Reportez-vous au chapitre en permanence.
 • Page 38: Installation

  Problème Cause probable Solution La température des pro- Laissez les aliments refroidir duits est trop élevée. à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Trop de produits ont été in- Introduisez moins de pro- troduits simultanément. duits en même temps.
 • Page 39: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS Pour assurer des performances optimales, l'appareil ne doit pas être installé près Classe Température ambiante d'une source de chaleur telle qu'un clima- radiateur, une chaudière, la lumière directe tique du soleil, etc. Assurez-vous que l'air +16 °C à +32 °C circule librement à...
 • Page 40 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas...
 • Page 41 10. TECHNISCHE DATEN..................54 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 42: Sicherheitsinformationen

  SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen...
 • Page 43: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
 • Page 44 Wenden Sie sich andernfalls an eine • Bewahren Sie keine entzündbaren Elektrofachkraft. Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf. • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Platzieren Sie keine entflammbaren ordnungsgemäß installierte Produkte oder Gegenstände, die mit Schutzkontaktsteckdose an.
 • Page 45: Betrieb

  DEUTSCH • Schneiden Sie das Netzkabel ab, und • Die Isolierung enthält entzündliches entsorgen Sie es. Gas. Für Informationen zur korrekten • Entfernen Sie die Tür, um zu Entsorgung des Gerätes wenden Sie verhindern, dass sich Kinder oder sich an Ihre kommunale Behörde. Haustiere in dem Gerät einschließen.
 • Page 46: Täglicher Gebrauch

  5. TÄGLICHER GEBRAUCH 5.3 Abtauen WARNUNG! Siehe Kapitel Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel Sicherheitshinweise. können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im 5.1 Einfrieren frischer Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Lebensmittel Kleinere Gefriergutteile können sogar Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren direkt aus dem Gefriergerät entnommen...
 • Page 47: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH der Ablage, die sich auf der gleichen Höhe wie das Symbol befindet. Für eine korrekte Lagerung der Lebensmittel achten Sie darauf, dass die Temperaturanzeige „OK“ anzeigt. Richtige Temperatur Wird „OK“ nicht angezeigt, stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein und warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die Temperaturanzeige erneut prüfen.
 • Page 48 Abtauen und damit auch einen kann, ist auf dem Typenschild niedrigeren Energieverbrauch angegeben. ermöglicht. • Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums 6.3 Hinweise für die Kühlung keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach. frischer Lebensmittel •...
 • Page 49: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH • Aufgetaute Lebensmittel verderben • Das Haltbarkeitsdatum auf der sehr schnell und eignen sich nicht für Tiefkühlkostverpackung darf nicht ein erneutes Einfrieren. überschritten werden. 7. REINIGUNG UND PFLEGE WARNUNG! ACHTUNG! Siehe Kapitel Wenn Sie das Gerät Sicherheitshinweise. verschieben möchten, heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um den 7.1 Allgemeine Warnhinweise...
 • Page 50 2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort. WARNUNG! Fassen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren.
 • Page 51: Fehlersuche

  DEUTSCH 8. FEHLERSUCHE WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. 8.1 Was tun, wenn ... Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. Der Netzstecker wurde Stecken Sie den Netzsteck- nicht richtig in die Steck- er richtig in die Steckdose.
 • Page 52 Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Nahrungsmittel sind Verpacken Sie die Nah- nicht richtig verpackt. rungsmittel richtig. Die Temperatur ist nicht Siehe hierzu Kapitel „Be- richtig eingestellt. trieb“. Wasser fließt in den Kühls- Der Wasserablauf ist ver- Reinigen Sie den Wassera- chrank.
 • Page 53: Montage

  DEUTSCH 4. Bringen Sie die Lampenabdeckung 2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“. 5. Ziehen Sie die Schraube an der 3. Ersetzen Sie die defekten Lampenabdeckung fest. Türdichtungen, falls erforderlich. 6. Stecken Sie den Netzstecker in die Wenden Sie sich hierzu an den Steckdose.
 • Page 54: Technische Daten

  10. TECHNISCHE DATEN 10.1 Technische Daten Höhe 1404 Breite Tiefe Lagerzeit bei Störung Stunden Spannung Volt 230 - 240 Frequenz Die technischen Daten befinden sich auf Innenseite des Geräts sowie auf der dem Typenschild auf der Außen- oder Energieplakette.
 • Page 55 DEUTSCH...
 • Page 56 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents