Download Table of Contents Print this page

Suomi - Black & Decker BDS200 Manual

Advertisement

Table of Contents

SUOMI

Käyttötarkoitus
Tämä Black & Deckerin työkalu on tarkoitettu avuksi seinien
takana olevien jännitteellisten (230 V AC) johtojen ja
metalliputkien paikantamiseen.Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on aina
noudatettava mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai
märissä paikoissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara,
esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Käytä oikeaa konetta
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu.
Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole vaurioitunut.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen.
Säilytä konetta oikein
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa
paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike, joka käyttää alkuperäisosia, muutoin koneen
käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Lisäturvaohjeet paristoille
Älä koskaan yritä avata paristoja.
Älä säilytä paristoja paikassa, jonka lämpötila saattaa
ylittää +40 °C.
Kun poistat pariston käytöstä, noudata kappaleessa
"Ympäristö" annettuja ohjeita. Älä polta paristoja.
34
Ääriolosuhteissa paristo saattaa vuotaa. Kun havaitset
paristosta tulevan nestettä, toimi seuraavasti:
- Kuivaa neste varovasti pois siivousliinalla.
Vältä nesteen joutumista iholle.
Lisäturvaohjeet putkien ja johtojen ilmaisimille
Älä käytä tätä työkalua AC-jännitteen ilmaisemiseen
eristämättömissä, paljastuneissa tai irrallisissa johdoissa.
Älä käytä työkalua jännitemittarin korvikkeena.
Ota huomioon, ettei työkalu ilmaise aina kunnolla kaikkia
putkia ja johtoja. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa
epätarkkoja tuloksia:
- pariston varaus vähissä
- paksut seinät ja ohuet putket tai johdot
- erittäin paksut seinät
- johdot ja putket ovat hyvin syvällä
- seinät on peitetty metallilla
- hyvin kosteat olosuhteet
- suojatut johdot.
Testaa työkalu aina ennen käyttöä etsimällä sellaisen
putken tai johdon, jonka sijainti tiedetään.
Jos olet epävarma, ota yhteys valtuutettuun urakoitsijaan.
Varoitus! Tämä työkalu ei havaitse virtalähteestä eristettyjä
virtapiirejä, tasavirtakaapeleita (DC) tai johtoja, joita käytetään
tietoliikenne- tai tietokonejärjestelmissä. Laite ei välttämättä
havaitse piilossa olevia johtoja (esim. seinävalojen),
jos katkaisijat ovat pois päältä.
Varoitus! Tämä työkalu ei ilmaise muita kuin metallijohtoja.
Ominaisuudet
1. Asennon valitsin
2. LED-valo
3. Herkkyysvalitsin
Kuva A
4. Paristokotelon kansi
Kokoaminen
Pariston asettaminen (kuva B)
Liu'uta paristokotelon kansi (4) pois työkalusta.
Aseta paristo koteloon. Suurempi pariston napa kytketään
pienempään liittimeen.
Laita kansi takaisin ja napsauta se paikalleen.
Käyttö
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä työkalu kääntämällä herkkyysvalitsinta (3)
myötäpäivään.
Sammuta työkalu kääntämällä herkkyysvalitsinta
vastapäivään.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents