Download Print this page

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Manual

Hide thumbs

Advertisement

DiamondClean
9000

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Philips Sonicare DiamondClean 9000

 • Page 1 DiamondClean 9000...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Čeština 31 Eesti 57 Hrvatski 82 Latviešu 108 Lietuviškai 132 Magyar 157 Polski 183 Română 210 Slovenščina 236 Slovensky 261 Srpski 287 Ελληνικά 310 Български 336 Українська 364...
 • Page 6: English

  English Introduction Congratulations on your new Philips Sonicare power toothbrush! Superior plaque removal, whiter teeth and healthier gums are at your fingertips. Using Sonicare’s combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you’re getting the very best clean, every time. Further support and product registration are available to you at: http://www.philips.com/welcome.
 • Page 7 English - After cleaning, make sure the charger and/or sanitizer is completely dry before you connect it to the wall socket. Warning - This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand...
 • Page 8 English - This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support'). - Keep the cord away from heated surfaces. - Do not use the charger and/or sanitizer outdoors or near heated surfaces.
 • Page 9 English - This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use. - If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
 • Page 10 Contact may result in bristle tufts dislodging. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Radio Equipment Directive Hereby, Philips declares that electric toothbrushes with radio frequency interface (Bluetooth) are in compliance with Directive 2014/53/EU.
 • Page 11 English 9 Battery indication 10 Charging glass 11 Charging stand 12 Charging base 13 (Charging)Travel case* 14 USB wall adapter* * Note: The content of the box may vary based on the model purchased. Sonicare app – Getting Started The Sonicare app pairs with your toothbrush to provide you a connected experience.
 • Page 12 English Sonicare app – Track and improve your oral health care Your Sonicare power toothbrush is equipped with smart sensors to provide you with feedback about your brushing habits, including: - Daily brushing sessions - Time spent during each brushing session - Applied brushing pressure - Brush head replacement reminder (based on actual use) The Sonicare app collects the data provided by the smart sensors...
 • Page 13 Note: Keep the center of the brush head in contact with the teeth at all times. 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare. 45°...
 • Page 14 - A change in vibration from the handle alerts you when you apply too much pressure (see 'Pressure sensor'). - Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces, dental modifications and dental restorations (fillings, crowns, veneers) - Do not use your power toothbrush in the shower.
 • Page 15 * Note: - All brush heads work with each mode. - When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, it must be used at high intensity, with the EasyStart feature turned off. Brush head mode pairing...
 • Page 16 English Brush head mode pairing Brush heads with BrushSync technology are equipped with a microchip which communicates to the handle and automatically pairs it with the recommended mode and intensity. Note:If you change modes/intensity, the brush head will remember the last used setting. If you wish to brush with the recommended setting, you can find the recommended mode/intensity in the following table.
 • Page 17 English clean and deep white+ gum health clean+ clean: Brush Brush each Brush each How to brush each segment segment for 20 segment for 20 for 20 seconds seconds, seconds, deep clean+: then brush then brush Brush each segments 7 and segments 7, 8, segment for 30 8 for 20...
 • Page 18 The toothbrush turns off automatically at the end of the brushing session. Pressure sensor Your Philips Sonicare measures the pressure you apply while brushing to protect your gums and teeth from damage. If you apply too much pressure, the handle will change its vibration until you reduce the pressure.
 • Page 19 The EasyStart feature gently increases the power of the handle over the first 14 brushings to help you get used to the brushing power of the Philips Sonicare. The EasyStart feature works with all modes. Note: The EasyStart feature comes deactivated with your product. To activate EasyStart, see 'Activating or deactivating features'.
 • Page 20 English 3 Place the handle on the charging stand or in the charging glass. 4 The charger will charge your toothbrush until it is fully charged. The handle is charging when the battery indication is blinking white. When the handle is fully charged, the battery indication illuminates white for 30 seconds and then turns off.
 • Page 21 English - a UL-listed or certified 1310 Class 2 power supply. Important: The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the bottom of the device. 3 The travel case charges your toothbrush until your toothbrush is fully charged.
 • Page 22 English - Brush head replacement reminder - Pressure sensor Step 1: Place the handle on the charging stand or in the charging glass. Step 2: Press and hold power button for: Easy start Brush head Pressure sensor replacement reminder 3 seconds Up to 5 Up to 7 seconds seconds...
 • Page 23 English - Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly. - Rinse the entire handle, especially the brush head connection, at least once a week. Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle. Gently clean around the rubber seal.
 • Page 24 Frequently asked questions Question Answer Can I leave my Sonicare on the Yes, you can always keep your charger between brushings? Philips Sonicare toothbrush on a plugged-in charger. This does not affect the battery lifetime.
 • Page 25 How often do I need to replace We advise you to replace your my brush head? Philips Sonicare brush head after 3 months of use (based on brushing twice a day for 2 minutes each session).The brush head replacement reminder will also notify you when it is time to replace your brush head.
 • Page 26 (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery. - Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries.
 • Page 27 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare.
 • Page 28 English 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released. 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface.
 • Page 29 By doing this, you help to preserve the environment. Warranty and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet. Warranty restrictions The terms of the international warranty do not cover the following: - Brush heads.
 • Page 30 English - Damage caused by use of unauthorized replacement parts. - Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair. - Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.
 • Page 31: Čeština

  Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare! Dokonalé odstranění zubního plaku, bělejší zuby a zdravější dásně jsou vám na dosah ruky. Používáním kombinace jemné sonické technologie Sonicare a klinicky vyvinutých a osvědčených funkcí si můžete být jisti, že pokaždé dosáhnete nejlepší...
 • Page 32 Čeština - Nabíječku ani dezinfekční zařízení nikdy nesmíte ponořit do vody ani do jiné kapaliny. - Po čištění zapojte nabíječku a dezinfekční zařízení do zásuvky až po úplném vyschnutí. Varování - Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností...
 • Page 33 Čeština - Nabíječku nebo dezinfekční zařízení lze vyměnit pouze za originální typ, aby nevzniklo žádné riziko. - Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti. Pokud dojde k jeho poškození, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi (viz 'Záruka a podpora'). - Napájecí...
 • Page 34 Se zubním lékařem se poraďte také v případě, že vám používání tohoto přístroje není příjemné nebo způsobuje bolest. - Tento přístroj Philips splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se před použitím s lékařem nebo s výrobcem...
 • Page 35 Kontakt může mít za následek uvolnění svazků vláken. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí. Směrnice o rádiových zařízeních Společnost Philips tímto prohlašuje, že elektrické zubní kartáčky s rádiovým rozhraním (Bluetooth) vyhovují...
 • Page 36 Čeština Rádiové rozhraní v tomto výrobku pracuje na frekvenci 13,56 MHz. Maximální radiofrekvenční výkon přenášený zařízením je 30,16 dBm. Váš kartáček Philips Sonicare (obr. 1) Hygienická cestovní krytka 2 Inteligentní hlavice kartáčku* 3 Rukojeť 4 Vypínač 5 Kontrolky intenzity 6 Přepínač režimů/intenzity 7 Režimy 8 Kontrolka připomenutí...
 • Page 37 Čeština Nyní jste připraveni využívat všechny užitečné funkce. Zuby si čistěte pravidelně. Můžete přijímat aktuální zprávy, které vám pomohou zlepšovat péči o ústní dutinu. Poznámka: Ujistěte se, že je na vašem telefonu během používání aplikace aktivována funkce Bluetooth. Kartáček využívá připojení Bluetooth pro přenos údajů...
 • Page 38 Zdravější dásně Výhoda plaku plaku a skvrn Chcete-li prozkoumat celou naši řadu hlavic kartáčku, navštivte stránky www.philips.com/toothbrush-heads, kde naleznete více informací. Použití kartáčku Philips Sonicare Pokyny k čištění zubů 1 Pevně zatlačte hlavici kartáčku na rukojeť. Navlhčete vlákna a naneste na ně zubní pastu.
 • Page 39 Štětiny se díky tomu dostanou k okraji dásní, nebo mírně pod něj. Poznámka: Udržujte střed hlavice kartáčku ve stálém kontaktu se zuby. 3 Zapněte kartáček Philips Sonicare stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. 45° 4 Abyste dosáhli maximální účinnosti kartáčku Philips Sonicare, mírně...
 • Page 40 Poznámka: – Změna vibrací v rukojeti vás při čištění upozorní, že vyvíjíte přílišný tlak (viz 'Snímač tlaku'). – Zubní kartáček Philips Sonicare můžete bezpečně používat na zubní rovnátka, zubní úpravy i zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) – Elektrický zubní kartáček nepoužívejte ve sprše.
 • Page 41 Čeština * Poznámka: – Všechny hlavice kartáčku fungují v každém z režimů. – Při použití zubního kartáčku Philips Sonicare v klinických studiích byl kartáček používán s vysokou intenzitou a funkce EasyStart přitom byla vypnutá. Párování režimu hlavy kartáčku Hlavice kartáčku s technologií BrushSync jsou vybaveny mikročipem, který...
 • Page 42 Čeština clean (čištění) a white+ gum health deep clean+ (bělení+) (zdraví dásní) (hluboké čištění+) Odstraňování Odstraňování Odstraňování Výhoda plaku plaku plaku a masáž a povrchových dásní skvrn Premium Premium White Premium Gum Doporučená Plaque Control (W3) Care (G3) hlavice (C3) kartáčku Doporučená úroveň...
 • Page 43 Čeština clean (čištění) a white+ gum health deep clean+ (bělení+) (zdraví dásní) (hluboké čištění+) clean (čištění): Každý úsek Každý úsek Jak čistit Každý úsek čistěte čistěte čistěte 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund. poté čistěte poté čistěte deep clean+ každý z úseků 7 každý z úseků (hluboké...
 • Page 44 čas přejít na další úsek zubů. Na konci cyklu čištění se zubní kartáček automaticky vypne. Snímač tlaku Z důvodu ochrany dásní a zubů před poškozením kartáček Philips Sonicare měří tlak vyvíjený při čištění zubů. Pokud vyvíjíte přílišný tlak, rukojeť změní vibrace, dokud tlak nesnížíte.
 • Page 45 Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte na část „Aktivace nebo deaktivace funkcí“. EasyStart Funkce EasyStart jemně zvyšuje výkon rukojeti během prvních 14 čištění, abyste si zvykli na intenzitu čištění s kartáčkem Philips Sonicare. Funkce EasyStart funguje ve všech režimech. Poznámka: Produkt se dodává s deaktivovanou funkcí EasyStart.
 • Page 46 Čeština 3 Umístěte rukojeť na nabíjecí stojan nebo do nabíjecí sklenice. 4 Nabíječka bude nabíjet kartáček až do úplného nabití. Pokud ukazatel stavu baterie bliká bíle, rukojeť se nabíjí. Když je rukojeť plně nabitá, indikátor stavu baterie svítí bíle po dobu 30 sekund a potom zhasne.
 • Page 47 Čeština - napájecího zdroje LPS s výstupním USB portem standardizovaného UL nebo certifikovaného dle normy ANSI/UL 60950-1, - napájecího zdroje standardizovaného UL nebo certifikovaného dle normy 1310 třídy 2. Důležité: Nástěnný adaptér musí být naprosto bezpečný zdroj velmi nízkého napětí kompatibilní se specifikacemi uvedenými na spodní...
 • Page 48 Čeština Aktivace nebo deaktivace funkcí Následující funkce zubního kartáčku můžete aktivovat nebo deaktivovat: - EasyStart - Připomenutí výměny hlavy kartáčku - Snímač tlaku Krok 1: Umístěte rukojeť na nabíjecí stojan nebo do nabíjecí sklenice. Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko vypnutí/zapnutí pro: Snadné Připomenutí...
 • Page 49 Čeština Pokud indikátor nabití baterie jednou bíle blikne a ozve se trojice tónů od nízkého po vysoký, pak byla funkce deaktivována. Čištění - Všechny součásti lze očistit navlhčeným hadříkem nebo umýt teplou vodou. - Z přístroje vyjměte hlavici kartáčku a důkladně ji opláchněte. - Alespoň...
 • Page 50 Čeština Upozornění: Neposouvejte gumové těsnění na horní straně rukojeti. Okolí gumového těsnění jemně očistěte. Upozornění: - Hlavici kartáčku, cestovní krytku, rukojeť, nabíječku ani cestovní pouzdro nemyjte v myčce. - K čištění rukojeti nepoužívejte izopropylalkohol, ocet, bělidlo ani žádný jiný přípravek na úklid domácnosti, mohlo by dojít ke změně barvy.
 • Page 51 čistění 2 minuty). Ohledně nutnosti výměny hlavice kartáčku vás bude informovat upozornění na výměnu hlavice kartáčku. Je kartáček Philips Sonicare Ano, kartáček Philips Sonicare je voděodolný? voděodolný. Nikdy ale nečistěte rukojeť mytím v myčce. A nepoužívejte jej ve sprše. Jaké telefony jsou kompatibilní...
 • Page 52 (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie. - Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků...
 • Page 53 Chraňte si oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete. 1 Chcete-li dobíjecí baterii zcela vybít, vyjměte rukojeť z nabíječky, zapněte kartáček Philips Sonicare a nechte jej pracovat, dokud se nezastaví. Tento krok opakujte, dokud již není možné kartáček Philips Sonicare zapnout.
 • Page 54 Čeština 3 Podržte horní část rukojeti jednou rukou a klepněte na kryt rukojeti 1 cm nad dolní částí. Klepněte silně kladívkem na všechny 4 strany, čímž otevřete kryt konce. Poznámka: Možná budete muset udeřit několikrát, abyste rozlomili vnitřní spojovací díly. 4 Demontujte kryt konce z rukojeti kartáčku. Pokud nedojde ke snadnému uvolnění...
 • Page 55 Čeština 7 Vložením šroubováku mezi spodní část baterie a černý rámeček dojde ke zlomení kovového jazýčku připojení baterie k zelené desce s plošnými spoji. Tím dojde k uvolnění spodního konec baterie z rámu. 8 Uchopte baterii a vytáhněte ji z vnitřních součástí. Zlomíte tak druhý kovový jazýček baterie. Upozornění: Dávejte pozor na ostré...
 • Page 56 Čeština Záruka a podpora Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností. Omezení záruky Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující: - hlavy kartáčků, - poškození způsobené neoprávněnou výměnou součástí, - poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, nedostatečná...
 • Page 57: Eesti

  Eesti Sissejuhatus Õnnitleme teid uue Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul! Tõhus hambakatu eemaldamine, valgemad hambad ja tervemad igemed on teie kätes. Kasutades Sonicare'i kombinatsiooni õrnast helitehnoloogiast ja kliiniliselt arendatud ja tõestatud funktsioonidest, saate olla kindel, et saavutate kõige puhtama tulemuse iga kord.
 • Page 58 Eesti - Pärast puhastamist tuleb kontrollida, et laadija ja/või puhasti oleks(id) enne pistikupessa ühendamist täielikult kuivanud. Hoiatus - Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste, vaimsete või meelepuuetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
 • Page 59 Eesti - Sellel seadmel ei ole ühtki kasutaja hooldatavat osa. Kui seade on kahjustunud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vaadake 'Garantii ja tootetugi'). - Hoidke toitejuhe tulistest pindadest eemal. - Ärge kasutage laadijat ja/või puhastit õues ega kuumade pindade läheduses. Ettevaatust - Ärge peske harjapead, käepidet, laadijat, laadija kaant või puhastit...
 • Page 60 - See seade on personaalne hügieeniseade ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinetis või -asutuses. - Kasutage ainult neid harjapäid, mida soovitab Philips Sonicare. - Lõpetage harjapea kasutamine, kui selle harjased on muljutud või paindunud. Vahetage harjapead iga 3 kuu tagant...
 • Page 61 - Vältida otsest kokkupuudet eeterlikke õlisid või kookosõli sisaldavate toodetega. Kontakti tulemuseks võib olla harjatuttide väljakukkumine. Elektromagnetväljad (EMF) See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Raadiosideseadmete direktiiv Philips kinnitab käesolevaga, et raadiosagedusliku liidesega (Bluetooth) elektrilised hambaharjad on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.
 • Page 62 Eesti 5 Tugevuse tuluke 6 Režiimi-/tugevusnupp 7 Režiimid 8 Harjapea asendamise meeldetuletuse tuluke 9 Aku märgutuli 10 Laadimistops 11 Laadimisalus 12 Laadimisalus 13 (Laadimisvõimalusega) reisikarp* 14 USB-seinaadapter* * Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile. Rakendus Sonicare – alustamine Rakendus Sonicare paaristub teie hambaharjaga ja pakub ühendatud kogemust.
 • Page 63 Eesti privaatsusavaldust, millele teil on juurdepääs kogu rakenduse seadistamisprotsessi vältel. Rakendus Sonicare jälgib ja parandab teie suuhügieeni Teie Sonicare'i elektriline hambahari on varustatud nutikate anduritega, et anda teile tagasisidet teie harjamisharjumuste, sh järgmise kohta: - igapäevased harjamisseansid; - igale harjamisseansile kulutatud aeg; - rakendatud harjamissurve;...
 • Page 64 See võimaldab harjapeal korralikult vibreerida. 2 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jäävad umbes 45-kraadise nurga alla, vajutage harjased kergelt vastu igemeserva või igemeservast veidi allapoole. Märkus. Hoidke harjapea keskosa kogu aeg vastu hambaid. 3 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. 45°...
 • Page 65 Eesti 4 Philips Sonicare'i efektiivsuse maksimaalseks kasutamiseks vajutage kergelt ja laske Philips Sonicare'i hambaharjal enda eest harjata. Liigutage harjapead aeglaselt edasi-tagasi üle hammaste, et pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Tehke selliseid liigutusi kogu harjamistsükli jooksul. Märkus. Kasutada (vaadake 'Harjamisrežiimid') saab järgmisi režiime.
 • Page 66 Režiimi käsitsi valimiseks vajutage režiimi/intensiivsuse nuppu, kui hambahari on välja lülitatud ja harjapea on küljes. * Märkus. – Kõik harjapead töötavad igas režiimis. – Kliinilistes uuringutes tuleb Philips Sonicare'i hambaharja kasutada kõrgel intensiivsusastmel ja funktsioon EasyStart peab olema välja lülitatud. Harjapea režiimi paaristamine BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja...
 • Page 67 Eesti Märkus. Kui muudate režiimi/intensiivsust, jätab harjapea meelde viimati kasutatud seadistuse. Kui soovite harjata soovitatud seadistusega, vaadake soovitatud režiimi/intensiivsust jaotisest „Harjamisrežiimid”. Harjapea režiimi paaristamine BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja intensiivsusastmega. Märkus.
 • Page 68 Eesti Clean ja Deep White+ Gum Health Clean+ Clean: Harjake Harjake iga Harjake iga Kuidas harjata iga segmenti 20 segmenti 20 segmenti 20 sekundit sekundit, sekundit, Deep Clean+: seejärel harjake seejärel harjake Harjake iga 7. ja 8. segmenti 7., 8., 9. ja 10. segmenti 30 mõlemat 20 segmenti igat...
 • Page 69 Hambahari lülitub harjamisseansi lõpus automaatselt välja. Surveandur Philips Sonicare mõõdab survet, mida te harjamisel rakendate, et kaitsta teie igemeid ja hambaid kahjustuste eest. Kui vajutate liiga tugevalt, muudab käepide vibreerimist, kuni te survet vähendate.
 • Page 70 Märkus. Harjapea väljavahetamise meeldetuletus on toote ostmisel sisse lülitatud. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine“. EasyStart Philips Sonicare'i harjamisvõimsusega harjumiseks suurendab EasyStarti funktsioon järkjärgult esimese 14 harjamise jooksul käepideme võimsust. EasyStarti funktsioon töötab kõikide režiimidega. Märkus. Toote ostmisel on EasyStarti funktsioon välja lülitatud.
 • Page 71 Eesti 3 Pange käepide laadimispessa või laadimistopsi. 4 Laadija laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud. Laadimise ajal vilgub aku märgutuli valgelt. Kui käepide on täis laetud, põleb aku märgutuli 30 sekundit valgelt ja lülitub siis välja. Märkus. Ostmisel on käepide esmakordseks kasutamiseks eellaetud. Pärast esmakordset kasutamist laadige seadet vähemalt 24 tundi.
 • Page 72 Eesti - UL-listed või ANSI/UL 1310-2 klass 2 toiteallika kaudu. Tähelepanu. Seinaadapter peab olema ohutu ülimadala pingega toiteallikas, mis ühildub seadme põhja alla märgitud elektriliste nimiandmetega. 3 Reisikarp laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud. Aku laetustase (käepide pistikupessa ühendatud laadijal).
 • Page 73 Eesti - Surveandur Samm 1: Pange käepide laadimispessa või laadimistopsi. Samm 2: Vajutage ja hoidke toitenuppu järgmiselt: Easy start Harjapea Surveandur väljavahetamis meeldetuletus 3 sekundit Kuni 5 sekundit Kuni 7 sekundit ¯ ¯ ¯ Samm 3: Vabastage toitenupp, kui kuulete 1 piiksu 1 piiksu ja siis 2 1 piiksu, 2 piiksu ja siis...
 • Page 74 Eesti - Eemaldage harjapea käepidemelt ja loputage seda põhjalikult. - Loputage käepidet üleni, eriti harjapea ühenduskohta, vähemalt kord nädalas. Ettevaatust! Ärge lükake käepideme otsas olevat kummitihendit. Puhastage õrnalt kummitihendi ümbert.
 • Page 75 Korduma kippuvad küsimused Küsimus Vastus Kas ma võin Sonicare'i jätta Jah, võite Philips Sonicare'i harjamiste vahelisel ajal hambaharja hoida seinakontakti laadijale? ühendatud laadijal kogu aeg. See ei mõjuta aku eluiga.
 • Page 76 (harjamine kaks korda päevas, iga seansi pikkus 2 minutit). Harjapea väljavahetamise meeldetuletus annab märku, kui on aeg harjapea välja vahetada. Kas Philips Sonicare'i hambahari Jah, Philips Sonicare'i hambahari on veekindel? on veekindel. Sellegi poolest ärge kunagi peske käepidet nõudepesumasinas. Ning ärge kasutage seda duši all.
 • Page 77 Laetava aku eemaldamine aku eluea lõppemisel Hoiatus! - Eemaldage laetav aku vaid siis, kui käepideme kasutuselt kõrvaldate. - Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiest tühi. - Aku eemaldamine muudab garantii kehtetuks. Kui vajate abi, külastage meie veebilehte www.philips.ee.
 • Page 78 Ärge unustage kaitsta oma silmi, käsi, sõrmi ja töötamiseks kasutatavat pinda. 1 Akupatarei laengutest täielikuks tühjendamiseks eemaldage laadija küljest käepide, lülitage Philips Sonicare sisse ja laske sellel seiskumiseni töötada. Korrake seda sammu, kuni te enam ei saa Philips Sonicare'i sisse lülitada.
 • Page 79 Eesti 4 Eemaldage hambaharja käepideme küljest otsakate. Kui otsakate ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni otsakate lahtitulekuni. 5 Hoidke käepidet alusega ülespoole ning vajutage vart vastu kõva pinda. Kui sisemised komponendid ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni need lahti tulevad.
 • Page 80 Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Nii toimides aitate säästa keskkonda. Garantii ja tootetugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht. Garantiipiirangud Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg: - Harjapead - Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasutamisest tingitud...
 • Page 81 Eesti - Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine, hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine; - Normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud, hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.
 • Page 82: Hrvatski

  Hrvatski Uvod Čestitamo na kupnji Philips Sonicare električne četkice za zube! Vrhunsko uklanjanje plaka, bjelji zubi i zdravije desni nadohvat su vaše ruke. Upotrebom Sonicare kombinacije nježne sonične tehnologije i klinički razvijenih te dokazanih značajki možete biti sigurni da vam se svaki put pruža najveći stupanj čistoće. Dodatna podrška i registracija proizvoda dostupne su vam na:...
 • Page 83 Hrvatski - Nakon čišćenja, uvijek provjerite je li punjač i/ili uređaj za higijensko čišćenje potpuno suh prije nego što ga priključite u zidnu utičnicu. Upozorenje - Ovaj aparat mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te...
 • Page 84 Hrvatski - Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Ako je uređaj oštećen, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji (vidi 'Jamstvo i podrška'). - Kabel držite podalje od vrućih površina. - Punjač i/ili uređaj za higijensko čišćenje nemojte koristiti na otvorenom ili u blizini grijanih površina.
 • Page 85 - Koristite samo glave četkice koje preporučuje Philips Sonicare. - Glavu četkice prestanite upotrebljavati ako joj se vlakna slome ili saviju. Glavu četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca ili ranije ako se...
 • Page 86 Kontakt može rezultirati uklanjanjem čekinjastih čuperaka. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće standarde i propise u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima. Direktiva o radio opremi Tvrtka Philips ovime izjavljuje da su električne četkice za zube s radiofrekventnim sučeljem (Bluetooth) usklađene s Direktivom...
 • Page 87 Hrvatski 6 Gumb za način rada/jačinu 7 Načini rada 8 Indikator podsjetnika za zamjenu glave četkice 9 Indikator baterije 10 Čaša za punjenje 11 Postolje za punjenje 12 Baza za punjenje 13 Putna kutija (s funkcijom punjenja)* 14 USB zidni punjač* * Napomena: Sadržaj pakiranja može se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.
 • Page 88 Hrvatski Obavijest o privatnosti tvrtke Sonicare koja je dostupna tijekom postupka postavljanja aplikacije. Aplikacija Sonicare – Pratite i poboljšajte svoju oralnu zdravstvenu njegu Vaša električna četkica za zube Sonicare opremljena je pametnim senzorima koji vam pružaju povratne informacije o navikama četkanja, uključujući: - Dnevne sesije četkanja - Vrijeme proteklo u svakoj sesiji četkanja...
 • Page 89 Zdravije desni Korist plaka plaka i mrlja Da biste istražili cijeli naš asortiman glavi četkice, posjetite www.philips.com/toothbrush-heads za više informacija. Uporaba četkice Philips Sonicare Upute za četkanje 1 Čvrsto gurnite glavu četkice na dršku. Smočite vlakna i nanesite pastu za zube.
 • Page 90 Hrvatski 45° 4 Primijenite lagani pritisak da povećate učinkovitost Philips Sonicare na maksimum i pustite da četkica za zube Philips Sonicare četka za vas. Nježno pomičite glavu za četkanje preko zubi kratkim pokretima naprijed-nazad tako da dulja vlakna dosežu između Vaših zubi. Nastavite taj pokret tijekom cijelog ciklusa četkanja.
 • Page 91 Napomena: – Promjena u vibraciji drške obavještava vas kada primijenite previše pritiska (vidi 'Senzor za pritisak'). – Vaša četkica za zube Philips Sonicare sigurna je za uporabu na aparatiću za zube, zubnim korekcijama i zubnim nadomjescima (zubne ispune, krune, ljuskice) - Nemojte upotrebljavati električnu četkicu pod tušem.
 • Page 92 Hrvatski * Napomena: - Sve glave četkice rade u svakom načinu rada. - Kada se četkica za zube Philips Sonicare upotrebljava u kliničkim ispitivanjima, mora se upotrebljavati s visokim intenzitetom dok je značajka EasyStart isključena. Način rada uparivanja glave četkice Glave četkice s tehnologijom BrushSync opremljene su s mikročipom...
 • Page 93 Hrvatski clean (čišćenje) white+ gum health i deep clean+ (bijeljenje) (zdravlje desni) (dubinsko čišćenje) Preporučena razina intenziteta clean (čišćenje): 2 minute i 3 minute i Ukupno 2 minuta 40 sekundi 20 sekundi vrijeme deep clean+ četkanja (dubinsko čišćenje): 3 minuta*...
 • Page 94 Hrvatski clean (čišćenje) white+ gum health i deep clean+ (bijeljenje) (zdravlje desni) (dubinsko čišćenje) clean (čišćenje): Četkati svaki Četkati svaki Kako četkati Četkati svaki segment segment segment 20 sekundi, 20 sekundi, 20 sekundi a zatim a zatim deep clean+ segmente 7 i 8 segmente 7, 8, (dubinsko četkati svakog...
 • Page 95 Četkica za zube automatski se isključuje na kraju sesije četkanja. Senzor za pritisak Vaša četkica za zube Philips Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja da bi zaštitila vaše desni i zube od oštećenja. Ako primijenite previše pritiska, drška će drugačije vibrirati dok ne...
 • Page 96 Značajka EasyStart lagano povećava snagu drške tijekom prvih četrnaest četkanja kako bi vam pomogla da se naviknete na snagu četkanja četkice za zube Philips Sonicare. Značajka EasyStart radi u svim načinima rada. Napomena: Značajka EasyStart isporučuje se deaktivirana s vašim proizvodom.
 • Page 97 Hrvatski Punjenje i stanje baterije Punjenje na bazi punjača 1 Ukopčajte kabel baze punjača u zidnu utičnicu. 2 Stalak ili čašu za punjenje postavite na bazu za punjenje. 3 Postavite ručku na postolje za punjenje ili u čašu za punjenje. 4 Punjač će puniti vašu četkicu za zube dok ne bude u potpunosti napunjena.
 • Page 98 Hrvatski 2 Povežite putnu torbicu za punjenje s ulaznim napajanjem istosmjerne struje od 5 V iz: - isporučenog USB prilagodnika; - standardnog USB priključka osobnog računala s UL oznakom ili certifikatom ANSI/UL 60950-1, ili - LPS napajanja s USB izlaznim priključkom s UL oznakom ili certifikatom ANSI/UL 60950-1, ili - napajanja Klase 2 s oznakom UL ili certifikatom 1310.
 • Page 99 Hrvatski Prazna Treperi u žutoj boji Drška emitira 2 skupa po 5 zvučnih signala Aktivacija ili deaktivacija značajki Možete aktivirati ili deaktivirati sljedeće značajke svoje četkice za zube: - EasyStart - Podsjetnik o zamjeni glave četkice - Senzor za pritisak Prvi korak: Postavite ručku na postolje za punjenje ili u čašu za punjenje.
 • Page 100 Hrvatski Ako vidite da svjetlo indikatora baterije jednom zatreperi u bijeloj boji i čujete 3 tona od visokih do niskih, tada je značajka deaktivirana. Čišćenje - Svi dijelovi mogu se očistiti vlažnom krpom ili isprati toplom vodom. - Odvojite glavu četkice od drške i temeljito je isperite. - Isperite cijelu dršku, posebice priključak za glavu četkice barem jednom tjedno.
 • Page 101 Hrvatski Oprez: Nemojte gurati gumeni zatvarač na vrhu drške. Lagano očistite oko gumenog zatvarača. Upozorenja: - Nemojte prati glavu četkice, putni čep za zaštitu glave, dršku, punjač ili putnu kutiju u perilici posuđa. - Nemojte upotrebljavati izopropilni alkohol, ocat, izbjeljivač ili druge proizvode za čišćenje u kućanstvu da biste očistili dršku jer može doći do gubitka boje.
 • Page 102 Podsjetnik o zamjeni glave četkice također će vas obavijestiti kada dođe vrijeme za zamjenu glave četkice. Je li moja četkica za zube Philips Da, četkica za zube Philips Sonicare vodootporna? Sonicare je vodootporna. Međutim, nikada nemojte stavljati dršku u perilicu posuđa...
 • Page 103 - Ovaj simbol znači da proizvod sadržava ugrađenu punjivu bateriju koja se ne odlaže s uobičajenim kućanskim otpadom (2006/66/EC). Svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje otpada ili u servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjak uklonio punjivu bateriju. - Pridržavajte se pravila vaše zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija.
 • Page 104 1 Kako biste potpuno ispraznili punjivu bateriju, izvadite dršku iz punjača, uključite četkicu Philips Sonicare i ostavite je da radi dok se ne zaustavi. Ponavljajte taj postupak sve dok se četkica Philips Sonicare više ne može uključiti.
 • Page 105 Hrvatski 3 Držite gornji dio ručke jednom rukom i udarite kućište ručke 1,25 cm iznad donjeg kraja. Udarite čvrsto čekićem na sve 4 strane da izbacite krajnji čep. Napomena: Možda ćete morati nekoliko puta udariti krajnji dio kako biste prekinuli unutrašnje spojeve. 4 Uklonite krajnji čep s ručke četkice za zube.
 • Page 106 Hrvatski 7 Umetnite odvijač između donjeg dijela baterije i crnog okvira da slomite metalnu pločicu koja spaja bateriju sa zelenom tiskanom pločicom sklopa. To će otpustiti donji kraj baterije sa okvira. 8 Uhvatite bateriju i povucite je od unutarnjih dijelova da slomite drugu metalnu pločicu baterije.
 • Page 107 Hrvatski Jamstvo i podrška Ako su Vam potrebne informacije ili podrška, molimo posjetite www.philips.com/support ili pročitajte brošuru o međunarodnom jamstvu. Ograničenja jamstva Međunarodno jamstvo ne pokriva sljedeće: - Glave četkice. - Oštećenje uzrokovano neodobrenim zamjenskim dijelovima. - Oštećenje uzrokovano pogrešnom uporabom, lošom uporabom, zanemarivanjem, izmjenama ili neovlaštenim popravkom.
 • Page 108: Latviešu

  Latviešu Ievads Apsveicam ar jaunas Philips Sonicare elektriskās zobu sukas iegādi! Jūsu rokās ir labākais līdzeklis zobu aplikuma noņemšanai, kā arī baltāku zobu un veselīgāku smaganu iegūšanai. Izmantojot Sonicare maigās Sonic tehnoloģijas kombināciju ar klīniski izstrādātām un apstiprinātām funkcijām, jūs varat būt pārliecināts, ka ikreiz saņemat vislabāko zobu tīrīšanu.
 • Page 109 Latviešu - Neiegremdējiet lādētāju un/vai dezinficētāju ūdenī vai citā šķidrumā. - Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka lādētājs un/vai dezinficētājs ir pilnībā sauss, pirms pievienojat to sienas kontaktligzdai. Brīdinājums - Šo ierīci var izmantot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un...
 • Page 110 Latviešu - Šai ierīcei nav daļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Ja ierīce ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī (sk. 'Garantija un atbalsts'). - Neglabājiet strāvas vadu karstu virsmu tuvumā. - Neizmantojiet lādētāju un/vai dezinficētāju ārpus telpām vai karstu virsmu tuvumā. Ievērībai - Nemazgājiet sukas uzgali, rokturi, lādētāju, lādētāja vāciņu vai dezinficētāju trauku...
 • Page 111 - Šī ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē. - Lietojiet tikai Philips Sonicare ieteiktos sukas uzgaļus. - Pārtrauciet lietot sukas uzgali, ja tās sari ir saspiesti vai saliekti. Nomainiet sukas uzgali ik pēc 3 mēnešiem vai agrāk, ja tam ir...
 • Page 112 Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību. Radioiekārtu direktīva Ar šo Philips paziņo, ka elektriskās zobu birstes ar radiofrekvences saskarni (Bluetooth) atbilst direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šeit:  www.philips.com/support...
 • Page 113 Latviešu 7 Režīmi 8 Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators. 9 Baterijas rādījumi 10 Uzlādes glāze 11 Uzlādes statīvs 12 Uzlādes pamatne 13 (Uzlādes) ceļojumu ietvars* 14 USB sienas adapteris* * Piezīme. Iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Sonicare lietojumprogramma — darba sākšana Sonicare lietojumprogramma savienojas pārī...
 • Page 114 Latviešu Sonicare konfidencialitātes ziņojumu, kas pieejams lietojumprogrammas iestatīšanas procesā. Sonicare lietojumprogramma — izsekojiet un uzlabojiet mutes dobuma veselības aprūpi Jūsu Sonicare elektriskā zobu suka ir aprīkota ar viediem sensoriem, lai sniegtu jums atgriezenisko saiti par jūsu zobu tīrīšanas ieradumiem, tostarp: - par ikdienas zobu tīrīšanas reizēm; - par laiku, kas pavadīts katrā...
 • Page 115 2 Novietojiet zobu sukas sarus pret zobiem nelielā leņķī (45 grādi), viegli piespiediet, lai sari sniegtos līdz smaganu līnijai vai mazliet zem tās. Piezīme. Visu laiku saglabājiet sukas galviņu saskarē ar zobiem. 3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci Philips Sonicare.
 • Page 116 45° 4 Mazliet uzspiediet, lai palielinātu Philips Sonicare efektivitāti, un ļaujiet Philips Sonicare zobu birstei tīrīt zobus jūsu vietā. Saudzīgi un lēni virziet sukas uzgali gar zobiem, veicot nelielas kustības uz priekšu un atpakaļ, lai garākie sari aizsniegtos starp zobiem.
 • Page 117 Piezīme. - Roktura vibrācijas izmaiņas brīdina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu (sk. 'Spiediena sensors'). - Philips Sonicare zobu suku varat droši izmantot, ja jums ir breketes, veikta zobu līdzināšana vai labojumi (plombas, kronīši, venīri). - Neizmantojiet elektrisko zobu suku dušā.
 • Page 118 Latviešu Sukas uzgaļa režīmu savienošana pārī Sukas uzgaļi ar BrushSync tehnoloģiju ir aprīkoti ar mikroshēmu, kas nodrošina saziņu ar rokturi un automātiski sapāro to ar ieteicamo režīmu un tīrīšanas intensitāti. Piezīme. Ja jūs maināt režīmus/intensitāti, sukas uzgalis atcerēsies pēdējo izmantoto iestatījumu. Ja vēlaties tīrīt zobus ar ieteicamo režīmu/intensitāti, to varat atrast nodaļā...
 • Page 119 Latviešu Tīrīšana un Balināšana+ Smaganu Rūpīga tīrīšana veselība Tīrīšana: tīriet Tīriet katru Tīriet katru Kā tīrīt katru segmentu segmentu segmentu 20 sekundes. 20 sekundes, 20 sekundes, Rūpīga tīrīšana: pēc tam tīriet pēc tam tīriet tīriet katru 7. un 7., 8., 9. un segmentu 8. segmentu — 10. segmentu — 30 sekundes* katru katru 20 sekundes 20 sekundes...
 • Page 120 Tīrīšanas cikla beigās zobu suka automātiski izslēdzas. Spiediena sensors Jūsu Philips Sonicare zobu suka mēra spiedienu, ar kādu jūs tīrāt zobus, lai pasargātu jūsu zobus un smaganas no bojājuma. Ja jūs lietojat pārāk lielu spiedienu, roktura vibrācijas mainīsies, līdz jūs samazināsiet lietoto spiedienu.
 • Page 121 Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu “Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana”. EasyStart EasyStart funkcija pakāpeniski palielina roktura jaudu pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā, lai jūs pierastu pie Philips Sonicare tīrīšanas spēka. EasyStart funkcija darbojas visos režīmos. Piezīme. Iegādājoties šo produktu, EasyStart funkcija ir deaktivizēta.
 • Page 122 Latviešu 3 Novietojiet rokturi uz lādēšanas statīva vai lādēšanas traukā. 4 Lādētājs veiks zobu sukas uzlādi, kamēr tā būs pilnībā uzlādēta. Rokturis tiek uzlādēts, kad akumulatora indikators mirgo baltā krāsā. Kad rokturis lādētājā ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators deg baltā krāsā 30 sekundes un tad izslēdzas. Piezīme.
 • Page 123 Latviešu - UL sarakstā esošu vai ANSI/UL 60950-1 sertificētu LPS strāvas avotu ar USB izvades portu; - UL sarakstā esošu vai 1310 sertificētu 2. klases strāvas avotu. Svarīgi! Sienas adapterim jābūt drošam strāvas avotam ar īpaši zemu spriegumu un jāatbilst elektrības parametriem, kas norādīti ierīces apakšpusē.
 • Page 124 Latviešu Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt tālāk norādītās zobu sukas funkcijas. - EasyStart - Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators - Spiediena sensors 1. solis: Novietojiet rokturi uz lādēšanas statīva vai lādēšanas traukā. 2. solis: nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu: Easy start Sukas uzgaļa...
 • Page 125 Latviešu Ja redzat, ka akumulatora indikators mirgo vienu reizi un dzirdat 3 toņus no augsta līdz zemam, funkcija ir deaktivizēta. Tīrīšana - Visas detaļas var tīrīt ar mitru drānu vai noskalot ar siltu ūdeni. - Noņemiet zobu sukas uzgali no roktura un rūpīgi noskalojiet to. - Vismaz reizi nedēļā...
 • Page 126 Biežāk uzdotie jautājumi Jautājums Atbilde Vai starp zobu tīrīšanas reizēm es Jā, jūs vienmēr varat turēt savu varu atstāt savu Sonicare zobu Philips Sonicare zobu suku uz suku uz lādētāja? strāvas avotam pievienota lādētāja. Tas neietekmē akumulatora kalpošanas laiku.
 • Page 127 ūdensizturīga? suka ir ūdensizturīga. Tomēr nekad nemazgājiet zobu sukas rokturi trauku mazgājamā mašīnā. Tāpat nelietojiet to dušā. Kādi tālruņi ir saderīgi ar Philips Philips Sonicare Sonicare lietojumprogrammu? lietojumprogramma atbalsta Android OS un Apple iOS. Lai iegūtu visjaunāko Philips Sonicare lietojumprogrammas versiju, apmeklējiet Android Play...
 • Page 128 - Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. - Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu.
 • Page 129 Noteikti aizsargājiet acis, rokas, pirkstus un darba virsmu. 1 Lai pilnībā iztukšotu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru, noņemiet rokturi no lādētāja, ieslēdziet Philips Sonicare un ļaujiet ierīcei darboties, līdz tā apstājas. Atkārtojiet šo darbību, līdz Philips Sonicare vairs nevar ieslēgt.
 • Page 130 Latviešu 4 Noņemiet vāciņu no zobu sukas roktura. Ja vāciņu nevar viegli noņemt no korpusa, atkārtojiet 3. darbību, līdz vāciņš ir noņemts. 5 Turot rokturi otrādi, spiediet to lejup pret cietu virsmu. Ja iekšējie elementi viegli neatbrīvojas no korpusa, atkārtojiet 3. darbību, līdz iekšējie elementi ir atbrīvoti.
 • Page 131 Tā rīkojoties, jūs palīdzat saglabāt vidi. Garantija un atbalsts Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu. Garantijas ierobežojumi Starptautiskās garantijas noteikumi nesedz tālāk minēto. - Sukas uzgaļi.
 • Page 132: Lietuviškai

  Lietuviškai Įvadas Sveikiname gavus naują „Philips Sonicare“ elektrinį dantų šepetėlį! Puikus apnašų šalinimas, baltesni dantys ir sveikesnės dantenos yra čia pat. Naudodami „Sonicare“ švelniai veikiančios technologijos „Sonic“, kliniškai sukurtų ir patvirtintų funkcijų derinį galite būti tikri, kad dantis visada išvalysite geriausiai. Tolesnis palaikymas ir produkto registravimas jums prieinami adresu: http://www.philips.com/welcome.
 • Page 133 Lietuviškai - Po valymo įsitikinkite, kad įkroviklis ir (arba) nukenksminimo įtaisas yra visiškai sausi prieš jungdami į sieninį elektros lizdą. Įspėjimas - Šį prietaisą gali naudoti vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių...
 • Page 134 Lietuviškai - Šiame prietaise nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Jei prietaisas apgadintas, susisiekite su klientų aptarnavimo centru savo šalyje (žr. 'Garantija ir pagalba'). - Laikykite laidą atokiau nuo įkaitintų paviršių. - Nenaudokite įkroviklio ir (arba) nukenksminimo įtaiso įrenginio lauke arba netoli įkaitusių...
 • Page 135 Lietuviškai - Šis „Philips“ prietaisas atitinka elektromagnetinių prietaisų saugos standartus. Jei jums implantuotas širdies stimuliatorius ar kitas prietaisas, prieš naudodamiesi prietaisu pasitarkite su savo gydytoju arba implantuoto prietaiso gamintoju. - Jei jums kilo su medicina susijusių klausimų, prieš naudodami šį prietaisą...
 • Page 136 - Venkite tiesioginio sąlyčio su gaminiais, kuriuose yra eterinių aliejų ar kokoso aliejaus. Po sąlyčio gali atitrūkti šereliai. Elektromagnetiniai laukai (EML) Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio. Radijo įrangos direktyva Šiuo dokumentu „Philips“ deklaruoja, kad elektriniai dantų šepetėliai su radijo dažnio sąsaja („Bluetooth“) atitinka direktyvą...
 • Page 137 Lietuviškai 7 Režimai 8 Šepetėlio galvutės keitimo priminimo indikatorius 9 Baterijos rodmuo 10 Įkrovimo stiklinėlė 11 Įkrovimo stovas 12 Įkrovimo stovas 13 (Įkrovimas) Kelioninis dėklas* 14 Sieninis USB adapteris* *Pastaba. Dėžutės turinys gali skirtis pagal modelį. „Sonicare“ programėlė – naudojimo pradžia „Sonicare“...
 • Page 138 Lietuviškai „Sonicare“ programėlė – stebėkite ir gerinkite savo burnos sveikatos priežiūrą Jūsų „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis aprūpintas išmaniaisiais jutikliais, kad jums būtų pateiktas atsiliepimas apie jūsų valymo įpročius, įskaitant: - Kasdienius valymo seansus - Per kiekvieną valymo seansą praleistą laiką - Naudojamą...
 • Page 139 Pranašumas šalinimas dėmių dantenos šalinimas Norėdami ištirti visą mūsų šepetėlių galvučių asortimentą, eikite į www.philips.com/toothbrush-heads, kad gautumėte daugiau informacijos. „Philips Sonicare“ naudojimas Dantų valymo nurodymai 1 Šepetėlio galvutę tvirtai užspauskite ant rankenėlės. Sudrėkinkite šerelius ir uždėkite dantų pastos. Pastaba. Tarp šepetėlio galvutės ir rankenėlės gali būti matomas mažas tarpelis.
 • Page 140 Lietuviškai 45° 4 Kad maksimizuotumėte „Philips Sonicare“ veiksmingumą, švelniai spauskite ir leiskite „Philips Sonicare“ dantų šepetukui valyti jūsų dantis. Lėtai judinkite šepetėlio galvutę skersai dantų nedideliais judesiais pirmyn ir atgal, kad ilgesni šereliai pasiektų tarpdančius. Tęskite šiuos judesius visą laiką valydami.
 • Page 141 Lietuviškai Pastaba. - Pasikeitusi rankenėlės vibracija įspėja jus, kad per daug spaudžiate (žr. 'Spaudimo jutiklis'). - Jūsų „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį saugu naudoti valant breketus, pakeistus ir restauruotus dantis (užpildus, vainikėlius, aptaisus) - Nenaudokite savo elektrinio dantų šepetėlio duše. „BrushSync“ technologija „BrushSync“...
 • Page 142 Lietuviškai - Kai „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis naudojamas klinikiniuose tyrimuose, jį būtina naudoti dideliu intensyvumu, esant išjungtai „EasyStart“ funkcijai. Šepetėlio galvutės režimo susiejimas Šepetėlio galvutės su „BrushSync“ aprūpintos mikrolustu, kuris palaiko ryšį su rankenėle ir automatiškai ją susieja rekomenduojamu režimu bei intensyvumu.
 • Page 143 Lietuviškai „Clean” ir „White+” „Gum Health” „deep clean+” „Clean”: 2 2 minutės ir 40 3 minutės ir 20 Visa valymo minučių sekundžių sekundžių trukmė „Deep Clean+”: 3 minučių* „Clean”: Valykite Valykite Kaip valyti Valykite kiekvieną kiekvieną kiekvieną segmentą 20 segmentą 20 segmentą...
 • Page 144 „BrushPacer“ „BrushPacer“ funkcijos trumpu vibracijos pasikeitimu nurodo, kai turite pereiti į kitą dantų sekciją. Dantų šepetėlis automatiškai išsijungs baigus valymo seansą. Spaudimo jutiklis Jūsų „Philips Sonicare“ matuoja spaudimą, kurį naudojate valydami, kad jūsų dantenos ir dantys būtų apsaugoti nuo sužalojimo.
 • Page 145 „EasyStart“ Per pirmuosius 14 valymų „EasyStart“ funkcija švelniai didina rankenėlės galią, kad priprastumėte prie dantų valymo naudojant „Philips Sonicare“ galią. „EasyStart“ funkcija veikia visais režimais. Pastaba. Jūsų produktas tiekiamas su išjungta „EasyStart“ funkcija. Norėdami įjungti „EasyStart“, žr. „Funkcijų įjungimas arba išjungimas“.
 • Page 146 Lietuviškai Įkrovimas ir baterijos būsena Krovimas ant įkroviklio pagrindo 1 Įkiškite įkrovimo pagrindo laidą į elektros lizdą. 2 Įkrovimo stovą arba įkrovimo stiklinėlę padėkite ant įkrovimo pagrindo. 3 Uždėkite rankenėlę ant įkrovimo stovo arba įdėkite į įkrovimo stiklinėlę. 4 Įkroviklis kraus jūsų dantų šepetėlį, kol jis bus visiškai įkrautas. Rankenėlė...
 • Page 147 Lietuviškai 1 Išimkite USB laidą iš įkraunančio kelioninio dėklo apačios. 2 Prijunkite įkraunantį kelioninį dėklą prie 5 V NS maitinimo šaltinio: - pateikto USB adapterio - į UL sąrašą įtrauktos arba pagal ANSI/UL 60950-1 sertifikuotos standartinės asmeninio kompiuterio USB jungties arba - į...
 • Page 148 Lietuviškai Retai Mirksi geltonai Rankenėlė išskleis 3 pyptelėjimus Tuščia Mirksi geltonai Rankenėlė išskleis 2 kartus po 5 pyptelėjimus Funkcijų įjungimas arba išjungimas Galite įjungti arba išjungti tolesnes jūsų dantų šepetėlio funkcijas: - „EasyStart“ - Šepetėlio galvutės keitimo priminimas - Spaudimo jutiklis 1 veiksmas: Uždėkite rankenėlę...
 • Page 149 Lietuviškai Jei pamatysite baterijos indikatoriaus lemputes 2 kartus sumirksint baltai ir išgirsite 3 tonus nuo žemo iki aukšto, tada funkcija įjungta. ARBA Jei pamatysite baterijos indikatoriaus lemputes vieną kartą kartus sumirksint baltai ir išgirsite 3 tonus nuo aukšto iki žemo, tada funkcija išjungta. Valymas - Visas dalis galima valyti drėgnu audeklu arba skalauti šiltu vandeniu.
 • Page 150 Lietuviškai Atsargiai! Nespauskite guminio sandariklio rankenėlės viršuje. Švelniai nuvalykite apie guminį sandariklį. Įspėjimas: - Neplaukite šepetėlio galvutės, kelioninio gaubto, įkroviklio arba kelioninio dėklo indaplovėje. - Nenaudokite izopropilo alkoholio, acto, baliklio ar bet kokių kitų buitinių valymo produktų rankenėlei valyti, nes dėl to gali pasikeisti spalva.
 • Page 151 2 minutes). Šepetėlio galvutės keitimo priminimu taip pat bus pranešta, kai ateis laikas pakeisti šepetėlio galvutę. Ar mano „Philips Sonicare“ dantų Taip, jūsų „Philips Sonicare“ šepetėlis atsparus vandeniui? dantų šepetėlis atsparus vandeniui. Tačiau niekada nedėkite rankenėlės į indaplovę, norėdami ją...
 • Page 152 įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Prašome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai. - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų...
 • Page 153 1 Norėdami pašalinti visą įkraunamos baterijos įkrovą, nuimkite rankenėlę nuo įkroviklio, įjunkite „Philips Sonicare“ ir leiskite veikti, kol sustos. Kartokite šį veiksmą tol, kol nebegalėsite įjungti „Philips Sonicare“. 2 Nuimkite ir pašalinkite šepetėlio galvutę. Uždenkite visą rankenėlę...
 • Page 154 Lietuviškai 3 Viena ranka laikykite viršutinę rankenėlės dalį ir trinktelėkite per rankenos korpusą maždaug 0,5 colio atstumu nuo apatinės dalies. Stipriai trinktelėkite plaktuku iš visų 4 pusių, kad nuimtumėte galinį dangtelį. Pastaba. Gali prireikti papildomų smūgių, kad atsilaisvintų vidiniai fiksatoriai. 4 Nuimkite galinį...
 • Page 155 Lietuviškai 6 Įstatykite atsuktuvą tarp baterijos ir juodo rėmo vidinių komponentų apačioje. Tada lenkite atsuktuvą nuo baterijos, kad sulaužytumėte juodo rėmo dugną. 7 Įstatykite atsuktuvą tarp baterijos apačios ir juodo rėmo, kad nulaužtumėte metalinį liežuvėlį, jungiantį bateriją su žalia daugiasluoksne spausdintine plokšte. Taip apatinis baterijos galas bus atlaisvintas nuo rėmo.
 • Page 156 Pastaba. Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką. Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką. Garantijos apribojimai Tarptautinės garantijos nuostatos netaikomos: - šepetėlių galvutėms;...
 • Page 157 Magyar Bevezetés Gratulálunk új Philips Sonicare elektromos fogkeféjéhez! Felülmúlhatatlan lepedékeltávolítás, fehérebb fogak és egészségesebb íny – mindez karnyújtásnyira. A Sonicare gyengéd szonikus technológiája és a klinikai fejlesztésű, bevált módszerek kombinációjával biztos lehet abban, hogy minden alkalommal a legtökéletesebb tisztaságot érheti el. További terméktámogatás és termékregisztráció: http://www.philips.com/welcome.
 • Page 158 Magyar - Ne merítse a töltőt és/vagy a fertőtlenítőt vízbe vagy más folyadékba. - Tisztítás után a fali aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a töltő és/vagy a fertőtlenítő teljesen megszáradt- Vigyázat! - A készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet...
 • Page 159 Magyar - A hálózati kábel nem cserélhető. Sérülése esetén a töltő és/vagy a fertőtlenítő nem használható. - A kockázatok elkerülése érdekében a töltőt és/vagy a fertőtlenítőt mindig eredeti típusúra cseréltesse ki. - A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. Ha a készülék meghibásodott, lépjen kapcsolatba az Ön országában (lásd: 'Garancia és terméktámogatás') illetékes...
 • Page 160 1 hét használat után sem szűnik meg. Abban az esetben is forduljon fogorvosához, ha kényelmetlen érzést vagy fájdalmat érez a készülék használata során. - Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági szabványoknak. Ha szívritmus- szabályozója vagy egyéb beépített gyógyászati eszköze van, a készülék...
 • Page 161 Az ilyen termékekkel való érintkezés a sörtecsomók kihullásához vezethet. Elektromágneses mezők (EMF) Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel. Rádióberendezésre vonatkozó irányelv A Philips ezúton kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás interfésszel (Bluetooth) rendelkező elektromos fogkefék megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak.
 • Page 162 Magyar Az ebben a készülékben található rádiófrekvenciás interfész 13,56 MHz-en üzemel. A készülék legnagyobb rádiófrekvenciás átviteli teljesítménye 30,16 dBm. Philips Sonicare fogkefe (1. ábra) Higiénikus utazótok 2 Intelligens fogkefefejek* 3 Markolat 4 Be-/kikapcsoló gomb 5 Intenzitás jelzőfény 6 Üzemmód/intenzitás gomb 7 Üzemmódok 8 Fogkefefej csereemlékeztető...
 • Page 163 Magyar 5 Ha az alkalmazás kéri, végezze el a belső vezérlőprogram frissítését, hogy hozzájusson a legújabb funkciókhoz és fejlesztésekhez. 6 Mosson fogat rendszeresen. Most már készen áll a csatlakoztatott fogmosási élményre. Mosson fogat rendszeresen. A frissítések segítségével javíthatja szájápolási rutinját. Megjegyzés: Az alkalmazás használatakor telefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
 • Page 164 íny eltávolítása A fogkefefejek teljes választékával kapcsolatos információkért lépjen a www.philips.com/toothbrush-heads webhelyre. A Philips Sonicare fogkefe használata Utasítások fogmosáshoz 1 Nyomja a fogkefefejet határozottan a nyélre. Vizezze be a fogkefefej sörtéit, és tegyen rá fogkrémet. Megjegyzés: Teljesen normális, ha van egy kis rés a fogkefefej és a...
 • Page 165 Finoman nyomja a fogkefét az ínyvonalhoz, vagy kissé az ínyvonal alá, hogy a sörték hozzá tudjanak férni. Megjegyzés: Mindvégig tartsa a fogkefefej közepét a fogakon. 3 A be- és kikapcsoló gombbal kapcsolja be a Philips Sonicare készüléket. 45° 4 Enyhe nyomással érheti el a Philips Sonicare fogkefe maximális hatékonyságát.
 • Page 166 Megjegyzés: – A nyél rezgésének megváltozása figyelmezteti, ha fogmosás közben túl nagy nyomást (lásd: 'Nyomásérzékelő') fejt ki. – Philips Sonicare fogkeféjét biztonságosan használhatja fogszabályzó, valamint fogászati pótlások (tömés, korona, héj) esetén is. – Ne használja az elektromos fogkefét zuhanyzás közben.
 • Page 167 Magyar * Megjegyzés: – Minden fogkefefej működik minden üzemmódban. – A Philips Sonicare fogkefe klinikai tanulmányokban való használatakor azt magas intenzitási szinten, az Egyszerű bevezető programot kikapcsolva kell használni. Fogkefefej párosítási üzemmód A BrushSync technológiájú fogkefefejek mikrochipet tartalmaznak, amely kommunikál a nyéllel, és automatikusan párosítja azt a megfelelő...
 • Page 168 Magyar clean (tisztítás) white+ gum health és deep clean+ (fehérítés+) (fogínyápolás) (alapos tisztítás+) Lepedék Lepedék és Lepedék Előny eltávolítása felületi foltok eltávolítása és eltávolítása íny masszírozása Premium Premium White Premium Gum Ajánlott Plaque Control (W3) Care (G3) kefefej (C3) Ajánlott intenzitási szint clean (tisztítás):...
 • Page 169 Magyar clean (tisztítás) white+ gum health és deep clean+ (fehérítés+) (fogínyápolás) (alapos tisztítás+) clean (tisztítás): Mosson Mosson Fogmosás Minden minden minden módja szegmens szegmenst szegmenst mosása 20 20 másodperci 20 másodperci másodpercig deep clean majd mossa a 7. majd mossa a (alapos és 8. szegmenst 7., 8., 9.
 • Page 170 A fogmosás elvégzését követően a fogkefe automatikusan kikapcsol. Nyomásérzékelő A Philips Sonicare fogkefe fogmosás közben figyeli a kifejtett nyomást az íny és fogak védelmének érdekében. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a nyél módosítja a rezgést, amíg nem...
 • Page 171 Egyszerű bevezető program Az Egyszerű bevezető program funkció enyhén növeli a nyél teljesítményét az első 14 fogmosás során, hogy hozzászokhasson a Philips Sonicare fogmosási teljesítményéhez. Az Egyszerű bevezető program funkció minden üzemmódban működik. Megjegyzés: Az Egyszerű bevezető program funkció gyárilag ki van kapcsolva.
 • Page 172 Magyar Töltés és akkumulátorállapot A töltőegység használata 1 Csatlakoztassa a töltőegység hálózati dugóját egy konnektorhoz. 2 Helyezze a töltőállványt vagy a töltőpoharat a töltőegységre. 3 Helyezze a nyelet a töltőállványra vagy a töltőpohárba. 4 A töltőegység addig tölti a fogkefét, amíg az teljesen fel nem töltődik.
 • Page 173 Magyar 2 Csatlakoztassa a töltős utazótokot 5 V DC-bemenethez: - A kapott USB-adapterrel - egy UL jelöléssel ellátott vagy ANSI/UL 60950-1 minősítésű személyi számítógép szabványos USB-csatlakozójához, illetve - egy UL jelöléssel ellátott vagy ANSI/UL 60950-1 minősítésű, USB-porttal rendelkező LPS-tápegységhez, illetve - egy UL jelöléssel ellátott vagy 1310 Class 2 minősítésű...
 • Page 174 Magyar Alacsony Sárgán villog A nyél 3 hangjelzést ad ki Lemerült Sárgán villog A nyél kétszer 5 hangjelzést ad ki A funkciók bekapcsolása vagy kikapcsolása A fogkefe következő funkcióit tudja be- vagy kikapcsolni: - Egyszerű bevezető program - Fogkefefej csereemlékeztetője - Nyomásérzékelő 1.
 • Page 175 Magyar Ha az akkumulátor jelzőfénye kétszer fehéren villan fel, és emelkedő tripla hangjelzés hallatszik, akkor a funkció bekapcsolt. VAGY Ha az akkumulátor jelzőfénye egyszer fehéren villan fel, és ereszkedő tripla hangjelzés hallatszik, akkor a funkció kikapcsolt. Tisztítás - Minden alkatrész tisztítható nedves törlőkendővel, illetve öblíthető meleg vízzel.
 • Page 176 Magyar Figyelem! Ne nyomja le a nyél tetején található gumitömítést. A gumitömítés körüli részt óvatosan tisztítsa. Figyelem: - Ne tisztítsa a fogkefefejet, a védősapkát, a nyelet, a töltőegységet és az utazótokot mosogatógépben. - Ne használjon izopropil-alkoholt, ecetet, fehérítőt vagy bármely más háztartási tisztítóeszközt a nyél tisztításához, mert az elszíneződést okozhat.
 • Page 177 (napi két, egyenként 2 perces fogmosás esetén). A fogkefefej csereemlékeztetője szintén jelzi, ha le kell cserélni a fogkefefejet. A Philips Sonicare fogkefe Igen, a Philips Sonicare fogkefe vízálló? vízálló. Azonban soha ne tisztítsa a nyelet mosogatógépben. Emellett ne használja zuhanyzás közben.
 • Page 178 - Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként kezelni (2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort. - Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok és egyszer használatos elemek külön történő...
 • Page 179 Philips Sonicare fogkefét, és működtesse mindaddig, amíg az magától le nem áll. Ismételje a fenti lépést addig, amíg már nem tudja újra bekapcsolni a Philips Sonicare fogkefét. 2 Távolítsa el és dobja ki a fogkefefejet. Az egész markolatot takarja...
 • Page 180 Magyar 3 A markolat tetejénél fogva tartsa a készüléket, és üsse meg a markolatburkolatot 1,25 cm-rel az alsó vége felett. Határozottan üsse meg kalapáccsal a készülék mind a 4 oldalát a zárósapka eltávolításához. Megjegyzés: Lehet, hogy többször rá kell ütni a markolat végére ahhoz, hogy eltörjenek a belső...
 • Page 181 Magyar 6 Illesszen csavarhúzót az akkumulátort és a belső egység alsó részén található fekete keret közé. Ezután emelje meg a csavarhúzót az akkumulátortól távolodó irányba, hogy a fekete keret alja eltörjön. 7 Helyezze be a csavarhúzót az akkumulátor alsó része és a fekete keret közé, hogy az akkumulátort és a zöld nyomtatott áramköri lapot összekötő...
 • Page 182 Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezzel segíti a környezet védelmét. Garancia és terméktámogatás Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet. A garancia korlátozásai A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a következő...
 • Page 183 Polski Wprowadzenie Gratulujemy nowej szczoteczki elektrycznej Philips Sonicare! Doskonałe usuwanie płytki nazębnej, bielsze zęby i zdrowsze dziąsła są na wyciągnięcie ręki. Dzięki połączeniu delikatnej technologii sonicznej oraz klinicznie opracowanych i sprawdzonych funkcji szczoteczka Sonicare za każdym razem zapewnia najlepsze czyszczenie. Dodatkowa pomoc techniczna i rejestracja produktu są...
 • Page 184 Polski - Nie zanurzaj ładowarki i/lub dezynfektora w wodzie ani w innym płynie. - Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że ładowarka i dezynfektor są całkowicie suche, zanim podłączysz je do gniazdka elektrycznego. Ostrzeżenie - Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości...
 • Page 185 Polski - Przewodu sieciowego nie można wymienić. Uszkodzenie przewodu powoduje, że ładowarka i/lub dezynfektor nie nadaje się do użytku. - Ładowarkę i/lub dezynfektor należy zawsze wymienić na nowy element tego samego typu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. - To urządzenie nie zawiera elementów, które można samodzielnie wymienić...
 • Page 186 Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli używanie urządzenia jest nieprzyjemne lub sprawia ból. - To urządzenie firmy Philips spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się...
 • Page 187 Zapobiega to pękaniu plastiku. - Unikać kontaktu z produktami zawierającymi olejki eteryczne lub olej kokosowy. Może to powodować wypadanie włosia. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
 • Page 188 Polski Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego Philips niniejszym oświadcza, że szczoteczki elektryczne z interfejsem częstotliwości radiowej (Bluetooth) są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym  www.philips.com/support Interfejs częstotliwości radiowych w tym produkcie działa z częstotliwością...
 • Page 189 Polski - Otrzymywanie spersonalizowanych wskazówek i zaleceń dotyczących zarządzania higieną jamy ustnej Aby rozpocząć używanie aplikacji Sonicare: 1 Pobierz aplikację Sonicare na telefon 2 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją 3 Sparuj szczoteczkę z aplikacją 4 Utwórz konto 5 W razie pojawienia się monitu zaktualizuj oprogramowanie, aby uzyskać...
 • Page 190 Z pełną ofertą główek szczoteczek można zapoznać się na stronie www.philips.com/toothbrush-heads, zawierającej więcej informacji. Używanie szczoteczki Philips Sonicare Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów 1 Osadź główkę szczoteczki na trzonku. Zwilż włosie szczoteczki i nałóż pastę do zębów.
 • Page 191 Sonicare. 45° 4 W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia delikatnie przyciśnij szczoteczkę Philips Sonicare do zębów i pozwól jej szczotkować za Ciebie. Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach do przodu i do tyłu, tak aby dłuższe włosie mogło dotrzeć do szczelin...
 • Page 192 Uwaga: - Zmiany w poziomie drgań uchwytu ostrzegają o zbyt dużym nacisku szczoteczki (patrz 'Czujnik nacisku'). - Szczoteczką do zębów Philips Sonicare można bezpiecznie czyścić aparaty korekcyjne, wypełnienia i odbudowy (plomby, korony, licówki). - Szczoteczki elektrycznej nie wolno używać pod prysznicem.
 • Page 193 * Uwaga: - Wszystkie główki szczoteczki działają w każdym trybie. - W przypadku używania szczoteczki do zębów Philips Sonicare w badaniach klinicznych należy z niej korzystać na wysokim poziomie intensywności, z wyłączoną funkcją EasyStart.
 • Page 194 Polski Parowanie trybów główki szczoteczki Główki szczoteczki z technologią BrushSync są wyposażone w mikroukład elektroniczny, który komunikuje się z uchwytem i automatycznie paruje ją z zalecanym trybem i poziomem intensywności. Uwaga: w razie zmiany trybu/intensywności główka szczoteczki zapamięta ostatnie użyte ustawienie. Zalecany tryb i właściwą intensywność...
 • Page 195 Polski clean white+ gum health (czyszczenie) i (wybielanie) (pielęgnacja deep clean+ dziąseł) (głębokie czyszczenie): clean Szczotkować Szczotkować (czyszczenie): każdy odcinek każdy odcinek szczotkować Szczotkować przez 20 przez 20 każdy odcinek sekund, sekund, przez 20 sekund następnie następnie szczotkować szczotkować deep clean+ odcinki 7 i 8 odcinki 7, 8, 9 i (głębokie...
 • Page 196 Funkcja sygnalizatora postępu krótką zmianą drgań wskazuje, kiedy należy przejść do następnego odcinka zębów. Po zakończeniu sesji szczotkowania szczoteczka wyłącza się automatycznie. Czujnik nacisku Szczoteczka Philips Sonicare mierzy siłę nacisku podczas szczotkowania w celu ochrony dziąseł i zębów przed uszkodzeniem.
 • Page 197 „Włączanie i wyłączanie funkcji”. EasyStart Aby pozwolić użytkownikowi przyzwyczaić się do mocy szczoteczki Philips Sonicare, funkcja EasyStart delikatnie zwiększa moc uchwytu podczas pierwszych 14 szczotkowań. Funkcja EasyStart działa we wszystkich trybach. Uwaga: Ten produkt jest dostarczany z wyłączoną funkcją EasyStart.
 • Page 198 Polski Ładowanie i stan akumulatora Ładowanie w ładowarce 1 Podłącz kabel ładowarki do gniazdka elektrycznego. 2 Umieść podstawkę ładującą lub szklankę do ładowania na bazie ładującej. 3 Umieść uchwyt na podstawce ładującej lub w szklance do ładowania. 4 Ładowarka będzie ładować szczoteczkę do chwili jej całkowitego naładowania.
 • Page 199 Polski Ładowanie za pomocą etui podróżnego* *Uwaga: Ładujące etui podróżne jest dołączone tylko do niektórych modeli. 1 Wyjmij kabel USB z dolnej części ładującego etui podróżnego. 2 Podłącz ładujące etui podróżne do źródła zasilania prądem stałym o napięciu 5 V, takiego jak: - dostarczony zasilacz USB;...
 • Page 200 Polski Stan akumulatora (gdy uchwyt nie znajduje się na ładowarce) Po włączeniu uchwytu wskaźnik naładowania akumulatora znajdujący się w dolnej części uchwytu pokazuje stan naładowania akumulatora. Stan naładowania Wskaźnik Dźwięk akumulatora akumulatora W pełni naładowany Podświetlony na biało Częściowo Miga na biało naładowany Niski poziom Miga na bursztynowo Uchwyt emituje 3...
 • Page 201 Polski Easy start Wskaźnik Czujnik nacisku konieczności wymiany główki szczoteczki 3 sekundy Maksymalnie 5 Maksymalnie 7 sekund sekund ¯ ¯ ¯ Czynność 3: Zwolnij przycisk zasilania, gdy usłyszysz 1 sygnał 1, a następnie 2 1, 2, a następnie 3 dźwiękowy sygnały sygnały dźwiękowe dźwiękowe...
 • Page 202 Polski - Zdejmij główkę szczoteczki z uchwytu, a następnie opłucz ją dokładnie. - Co najmniej raz w tygodniu opłucz cały uchwyt, a zwłaszcza miejsce podłączenia główki. Uwaga: Nie wpychaj gumowej uszczelki na górną część uchwytu. Okolice gumowej uszczelki czyść delikatnie.
 • Page 203 Często zadawane pytania Pytanie Odpowiedź Czy mogę zostawiać szczoteczkę Tak, szczoteczkę Philips Sonicare Sonicare na ładowarce między można zawsze trzymać na szczotkowaniami? podłączonej do zasilania ładowarce. Nie wpływa to na...
 • Page 204 Odpowiedź Czy do szczoteczki Philips Wszystkie główki elektrycznych Sonicare pasują inne główki? szczoteczek do zębów firmy Philips Sonicare, które da się założyć na daną szczoteczkę do zębów, pasują do niej. Nie wszystkie jednak są wyposażone w technologię BrushSync. Ikona u dołu główki szczoteczki wskazuje, że jest ona...
 • Page 205 Polski Pytanie Odpowiedź Których innych szczoteczek Z aplikacją Sonicare można Philips Sonicare mogę używać z używać jedynie szczoteczek aplikacją Philips Sonicare? Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 i ExpertClean. Szukaj symbolu Bluetooth z przodu opakowania. Ochrona środowiska - Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt...
 • Page 206 Należy chronić oczy, dłonie, palce oraz powierzchnię, na której ustawione jest urządzenie. 1 Aby całkowicie rozładować akumulator, wyjmij uchwyt z ładowarki, włącz szczoteczkę Philips Sonicare i poczekaj, aż samoczynnie zakończy pracę. Powtarzaj czynność do czasu, aż nie będzie możliwe uruchomienie szczoteczki Philips Sonicare.
 • Page 207 Polski 3 Przytrzymaj górną część uchwytu jedną ręką i uderz dolną część obudowy uchwytu w odległości 1 cm od końca. Aby odłączyć końcową nasadkę, zdecydowanie uderz młotkiem wszystkie 4 strony. Uwaga: Konieczne może być kilkakrotne uderzenie końca uchwytu w celu przełamania wewnętrznych zacisków. 4 Zdejmij końcową...
 • Page 208 Polski 6 Wsuń śrubokręt między akumulator i czarną ramkę w dolnej części elementów wewnętrznych. Wsuń śrubokręt pod akumulator, aby złamać dolną część czarnej ramki. 7 Włóż śrubokręt między dolną część akumulatora a czarną ramkę, aby złamać metalowy zacisk łączący akumulator z zieloną płytką drukowaną.
 • Page 209 Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska. Gwarancja i pomoc techniczna Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji. Ograniczenia gwarancji Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje: - Główek szczoteczki.
 • Page 210 Română Introducere Felicitări pentru noua dvs. periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare! Capacitate superioară de îndepărtare a tartrului, dinţi mai albi şi gingii mai sănătoase la îndemâna dvs. Prin folosirea combinaţiei Sonicare dintre tehnologia sonică delicată şi caracteristicile dezvoltate şi testate în mediu clinic, puteţi avea încredere că...
 • Page 211 Română - După curățare, asigurați-vă că încărcătorul și/sau sterilizatorul este complet uscat înainte de a-l conecta la priză. Avertisment - Acest aparat poate fi utilizat de către copii și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență...
 • Page 212 Română - Înlocuiți întotdeauna încărcătorul și/sau sterilizatorul cu unul original, pentru a evita accidentele. - Acest aparat nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă aparatul este deteriorat, contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara (consultaţi 'Garanţie şi asistenţă') dvs.
 • Page 213 De asemenea, consultați medicul stomatolog dacă simțiți disconfort sau durere la utilizarea acestui aparat. - Acest aparat Philips respectă standardele de siguranță pentru dispozitive electromagnetice. Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive implantate, contactați medicul dvs.
 • Page 214 Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice. Directiva privind echipamente radio Prin prezenta, Philips declară că periuţele de dinţi electrice cu interfaţă cu radiofrecvenţe (Bluetooth) sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la...
 • Page 215 Română Interfaţa cu radiofrecvenţe din acest produs funcționează la 13,56 MHz. Puterea maximă RF transmisă de aparat este de 30,16 dBm. Philips Sonicare (Fig. 1) Capac pentru transport igienic 2 Capete de periere inteligente* 3 Mâner 4 Buton pornire/oprire 5 Led intensitate...
 • Page 216 Română 5 Finalizați actualizarea de firmware, dacă vi se solicită, pentru a avea acces la cele mai noi caracteristici și îmbunătățiri. 6 Periați-vă dinții în mod regulat Sunteți gata să începeți experiența conectată. Asigurați-vă că vă periați dinții în mod regulat. Puteți primi actualizări care să vă ajute să vă...
 • Page 217 și pete sănătoase Pentru a explora gama completă de capete de periere, accesați www.philips.com/toothbrush-heads pentru informații suplimentare. Utilizarea periuţei dvs. Philips Sonicare Instrucțiuni de periere 1 Împingeți capul de periere ferm în mâner. Udați perii și aplicați pastă de dinți.
 • Page 218 3 Apăsați butonul pornire/oprire pentru a porni periuța de dinți Philips Sonicare. 45° 4 Apăsați ușor pentru a maximiza eficiența periuței de dinți Philips Sonicare și lăsați-o să se ocupe de periere pentru dvs. Deplasați lent capul de periere pe suprafața dinților cu o mișcare ușoară...
 • Page 219 - O schimbare a vibrațiilor din mâner vă avertizează atunci când apăsați (consultaţi 'Senzor de presiune') prea tare. - Periuța dvs. de dinți Philips Sonicare poate fi utilizată în siguranță pe aparate dentare, modificări dentare și restaurări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) - Nu utilizați periuța de dinți electrică...
 • Page 220 Română * Notă: - Toate capetele de periere funcționează cu fiecare mod. - Atunci când periuța de dinți Philips Sonicare este utilizat în studii clinice, aceasta trebuie utilizată la intensitate mare, cu caracteristica EasyStart dezactivată. Asocierea modului capului de periere Capetele de periere cu tehnologie BrushSync sunt echipate cu un microcip care comunică...
 • Page 221 Română clean și deep white+ gum health clean+ Premium Premium White Premium Gum Nivel de Plaque Control (W3) Care (G3) intensitate (C3) recomandat Nivel de intensitate recomandat clean: 2 minute 2 minute și 40 3 minute și 20 Timp total de de secunde de secunde deep clean+: 3...
 • Page 222 Română clean și deep white+ gum health clean+ Cum se periază clean: Periați Periați fiecare Periați fiecare fiecare segment timp segment timp segment timp de 20 de de 20 de de 20 de secunde, secunde, secunde apoi periați apoi periați deep clean+: segmentele 7 și segmentele 7,...
 • Page 223 Periuța de dinți se oprește automat la finalul sesiunii de periere. Senzor de presiune Periuța dvs. de dinți Philips Sonicare măsoară presiunea pe care o aplicați în timpul perierii pentru a proteja gingiile și dinții de deteriorare. Dacă aplicați o presiune prea mare, mânerul va modifica vibrațiile până...
 • Page 224 Funcția EasyStart crește ușor puterea mânerului pe parcursul primelor 14 perieri pentru a vă permite să vă obișnuiți cu puterea de periere a periuței Philips Sonicare. Caracteristica EasyStart funcționează cu toate modurile. Notă: Caracteristica EasyStart este dezactivată atunci când este livrat produsul.
 • Page 225 Română 3 Puneți mânerul pe suportul de încărcare sau în paharul de încărcare. 4 Încărcătorul va încărca periuța de dinți până când este încărcată complet. Mânerul se încarcă atunci când indicatorul bateriei clipește în culoarea albă. Atunci când mânerul este încărcat complet, indicatorul bateriei luminează...
 • Page 226 Română - Adaptorul USB furnizat - un conector USB standard de PC listat UL sau certificat ANSI/UL 60950-1 sau - o sursă de alimentare listată UL sau certificată ANSI/UL 60950-1 LPS cu port de ieșire USB sau - o sursă de alimentare listată UL sau certificată cu 1310 Clasa 2. Important: Adaptorul pentru perete trebuie să...
 • Page 227 Română Scăzută Clipește în culoarea Mânerul emite 3 chihlimbarie semnale sonore Baterie descărcată Clipește în culoarea Mânerul emite 2 chihlimbarie seturi de câte 5 semnale sonore Activarea sau dezactivarea caracteristicilor Puteți activa sau dezactiva următoarele caracteristici ale periuței dvs. de dinți. - EasyStart - Memento înlocuire cap de periere - Senzor de presiune...
 • Page 228 Română Dacă indicatorul bateriei clipește de 2 ori în culoarea albă și auziți 3 tonalități de la joasă la înaltă, atunci caracteristica a fost activată. Dacă indicatorul bateriei clipește o dată în culoarea albă și auziți 3 tonalități de la înaltă la joasă, atunci caracteristica a fost dezactivată.
 • Page 229 Română Atenție: Nu împingeți garnitura din cauciuc din partea superioară a mânerului. Curățați în mod delicat în jurul garniturii din cauciuc. Precauții: - Nu curățați capul de periere, capacul pentru transport, mânerul, încărcătorul sau tocul de transport în mașina de spălat vase. - Nu utilizați alcool izopropilic, oțet, înălbitor sau alte produse de curățare pentru gospodărie pentru curățarea mânerului deoarece acestea pot cauza decolorarea.
 • Page 230 Philips Sonicare pe un încărcător conectat la alimentare. Acest lucru nu afectează durata de viață a bateriei. Pe periuța mea de dinți Philips Toate capetele de periere pentru Sonicare se potrivesc și alte periuțe electrice Philips Sonicare capete de periere? care pot fi fixate se potrivesc pe periuța dvs.
 • Page 231 Android Play Store sau Apple App Store. Dispozitivele mobile trebuie să aibă Bluetooth 4.0 sau o versiune mai nouă. Ce alte periuțe de dinți Philips Cu aplicația Sonicare puteți Sonicare pot să utilizez cu utiliza doar periuțele de dinți aplicația Philips Sonicare?
 • Page 232 încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie îndepărtată de un profesionist. - Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată...
 • Page 233 Română 2 Scoateţi şi aruncaţi capul de periere. Acoperiţi întregul mâner cu un prosop sau o lavetă. 3 Ţineţi partea superioară a mânerului cu o mână şi loviţi carcasa mânerului la 1,5 cm deasupra părţii inferioare. Loviţi ferm cu un ciocan pe toate cele 4 laturi pentru a scoate capacul din capăt.
 • Page 234 Română 5 Ţinând mânerul cu capul în jos, apăsaţi axul în jos pe o suprafaţă dură. În cazul în care componentele interne nu sunt eliberate uşor din carcasă, repetaţi pasul 3 până când componentele interne sunt eliberate. 6 Introduceți șurubelnița între baterie și cadrul negru din partea inferioară...
 • Page 235 Astfel, ajutați la conservarea mediului. Garanţie şi asistenţă Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie internaţională. Restricţii de garanţie Termenii garanţiei internaţionale nu acoperă următoarele: - Capete de periere.
 • Page 236 Slovenščina Uvod Čestitamo vam za nakup nove električne zobne ščetke Philips Sonicare. Učinkovito odstranjevanje zobnega kamna, bolj beli zobje in bolj zdrave dlesni so na dosegu vaših rok. Uporaba nežne zvočne tehnologije Sonicare s klinično razvitimi in preskušenimi funkcijami zagotavlja vrhunsko čistočo ob vsaki uporabi. Nadaljnja podpora in registracija izdelka sta na voljo na naslovu: http://www.philips.com/welcome.
 • Page 237 Slovenščina - Po čiščenju se vedno prepričajte, da je polnilnik in/ali čistilnik popolnoma suh, preden ga priključite na električno omrežje. Opozorilo - Ta aparat lahko uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so dobili navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
 • Page 238 Slovenščina - Ta aparat nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Če je aparat poškodovan, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi (glejte 'Jamstvo in podpora'). - Napajalnega kabla ne približujte vročim površinam. - Polnilnika in/ali čistilnika ne uporabljajte na prostem ali v bližini ogrevanih površin.
 • Page 239 - Aparat je namenjen osebni negi in ne za več bolnikov v zobozdravstveni ordinaciji ali ustanovi. - Uporabljajte samo glave ščetk, ki jih priporoča Philips Sonicare. - Ne uporabljajte glave ščetke, ki ima zmečkane ali upognjene ščetine. Glavo ščetke zamenjajte vsake tri mesece ali prej,...
 • Page 240 Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem. Direktiva o radijski opremi Philips s tem izjavlja, da so električne zobne ščetke z radiofrekvenčnim vmesnikom (Bluetooth) skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem internetnem naslovu:  www.philips.si/podpora...
 • Page 241 Slovenščina 10 Polnilni kozarec 11 Polnilno stojalo 12 Polnilni podstavek 13 Potovalna (polnilna) torbica* 14 Stenski napajalnik USB* * Opomba: Vsebina škatle se lahko razlikuje glede na kupljeni model. Aplikacija Sonicare – kako začeti Aplikacija Sonicare se poveže z zobno ščetko, da vam zagotovi povezano izkušnjo.
 • Page 242 Slovenščina Aplikacija Sonicare – spremljajte in izboljšajte skrb za zdravje ustne votline Električna zobna ščetka Sonicare je opremljena s pametnimi senzorji, ki omogočajo povratne informacije o vaših navadah ščetkanja in vključujejo informacije o: - vsakodnevnih ščetkanjih, - času, porabljenem za vsako ščetkanje, - uporabljenem pritisku pri ščetkanju, - opozorilu za zamenjavo glave ščetke (glede na dejansko uporabo).
 • Page 243 2 Ščetine zobne ščetke postavite na zobe pod majhnim kotom (45 stopinj) in rahlo pritisnite, tako da dosežejo rob dlesni ali malo pod robom dlesni. Opomba: Srednji del glave ščetke se mora ves čas dotikati zob. 3 Zobno ščetko Philips Sonicare vklopite s pritiskom gumba za vklop/izklop.
 • Page 244 Slovenščina 45° 4 Zobno ščetko Philips Sonicare rahlo pritiskajte za čim boljši učinek, sicer pa pustite, da za ščetkanje poskrbi sama. Glavo ščetke počasi in nežno pomikajte po zobeh v kratkih gibih naprej in nazaj, tako da daljše ščetine dosežejo prostorčke med zobmi. Gibe ponavljajte ves cikel ščetkanja.
 • Page 245 – Sprememba vibriranja v ročaju vas opozori, ko med ščetkanjem preveč pritiskate (glejte 'Senzor pritiska'). – Zobna ščetka Philips Sonicare je varna za uporabo pri zobnih aparatih, popravkih in obnovitvah (plombe, krone, prevleke). – Električne zobne ščetke ne uporabljajte pod prho.
 • Page 246 Slovenščina morate uporabljati pri visoki stopnji intenzivnosti in z izklopljeno funkcijo za preprost začetek EasyStart. Povezovanje načina glave ščetke Glave ščetke s tehnologijo BrushSync so opremljene z mikročipom, ki komunicira z ročajem ter ga samodejno poveže s priporočenim načinom in stopnjo intenzivnosti. Opomba: Če spremenite način/intenzivnost, si bo glava ščetke zapomnila zadnjo uporabljeno nastavitev.
 • Page 247 Slovenščina clean (čiščenje) white+ gum health in deep clean+ (beljenje+) (zdravje dlesni) (globoko čiščenje) clean (čiščenje): 2 minuti in 40 3 minute in 20 Skupni čas 2 minuti sekund sekund ščetkanja deep clean+ (globoko čiščenje+): 3 minute* clean (čiščenje): Vsako območje Vsako območje Kako ščetkati vsako območje...
 • Page 248 Slovenščina * Opomba: Pri ščetkanju z aplikacijo Sonicare v načinu deep clean+ (globoko čiščenje+) ščetkanje traja 2 minuti. Nastavitev intenzivnosti Vaša električna zobna ščetka ima na voljo 3 različne nastavitve intenzivnosti: - nizka intenzivnost (ena črtica) - srednja intenzivnost (dve črtici) - visoka intenzivnost (tri črtice) Ko jo namestite na ročaj, bo glava ščetke samodejno izbrala priporočeno stopnjo intenzivnosti.
 • Page 249 Slovenščina Senzor pritiska Ščetka Philips Sonicare meri pritisk med ščetkanjem, da zaščiti vaše dlesni in zobe pred poškodbami. Če uporabljate preveč pritiska, bo ročaj spremenjeno vibriral, dokler ne zmanjšate pritiska. Opomba: Senzor pritiska v izdelku je tovarniško vklopljen. Če želite to funkcijo izklopiti, si oglejte poglavje »Vklop ali izklop funkcij«.
 • Page 250 Slovenščina Opomba: Funkcija EasyStart v izdelku je na začetku izklopljena. Če želite vklopiti funkcijo za preprost začetek EasyStart, si oglejte poglavje »Vklop ali izklop funkcij«. Polnjenje in stanje baterije Polnjenje na polnilnem podstavku 1 Vtič polnilnega podstavka vključite v električno vtičnico. 2 Polnilno stojalo ali polnilni kozarec postavite na polnilni podstavek.
 • Page 251 Slovenščina Polnjenje s potovalno torbico* * Opomba: Polnilna potovalna torbica morda ni del kompleta, odvisno od kupljenega modela. 1 Z dna potovalne polnilne torbice vzemite kabel USB. 2 Polnilno potovalno torbico priključite na enosmerno napajanje 5 V, in sicer: - s priloženim napajalnikom USB, - s standardnim računalniškim priključkom USB, ki ustreza zahtevam ANSI/UL 60950-1, ali - z napajalnikom z izhodom USB, ki ustreza zahtevam ANSI/UL...
 • Page 252 Slovenščina Napolnjena Sveti belo Delno napolnjena Utripa belo nizko Utripa oranžno Ročaj 3-krat zapiska. Prazna Utripa oranžno Ročaj dvakrat zaporedoma po 5-krat zapiska. Vklop ali izklop funkcij Vklopite ali izklopite lahko naslednje funkcije zobne ščetke: - Funkcija za enostaven začetek - opozorilo za zamenjavo glave ščetke - Senzor pritiska Korak 1: Ročaj postavite na polnilno stojalo ali v polnilni...
 • Page 253 Slovenščina Če vidite, da kazalnik napolnjenosti baterije dvakrat utripne belo, in zaslišite tri piske od nizkega do visokega, je funkcija vklopljena. Če vidite, da kazalnik napolnjenosti baterije enkrat utripne belo, in zaslišite tri piske od visokega do nizkega, je funkcija izklopljena. Čiščenje - Vse dele lahko očistite z vlažno krpo ali izperete s toplo vodo.
 • Page 254 Slovenščina Opozorilo: Ne pritiskajte gumijastega nastavka na vrhu ročaja. Nežno očistite okrog gumijastega nastavka. Opozorila: - Glave ščetke, potovalnega pokrovčka, ročaja, polnilnika ali potovalne torbice ne pomivajte v pomivalnem stroju. - Ročaja ščetke ne čistite z izopropilnim alkoholom, kisom, belilom ali drugimi gospodinjskimi čistili, ker se lahko razbarva.
 • Page 255 To ne vpliva na življenjsko dobo baterije. Ali se druge glave ščetke Vse glave ščetk električnih prilegajo na zobno ščetko Philips zobnih ščetk Philips Sonicare, ki Sonicare? se pritrdijo na ročaj, se prilegajo vaši zobni ščetki. Vendar pa vse niso opremljene s tehnologijo BrushSync.
 • Page 256 Slovenščina Vprašanje Odgovor Katere druge zobne ščetke Z aplikacijo Sonicare lahko Philips Sonicare lahko uporabljate samo zobne ščetke uporabljam z aplikacijo Philips Philips Sonicare Flexcare Sonicare? Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 in ExpertClean. Na sprednjem delu škatle poiščite simbol Bluetooth.
 • Page 257 1 Če želite akumulatorsko baterijo popolnoma izprazniti, odstranite ročaj iz polnilnika ter zobno ščetko Philips Sonicare vklopite in jo pustite delovati, dokler se ne ustavi. Ta korak ponavljajte tako dolgo, da ščetke ne boste več mogli vklopiti.
 • Page 258 Slovenščina 3 Primite zgornji del ročaja in dober centimeter nad njegovim spodnjim delom udarite po ohišju ročaja. S kladivom odločno udarite po vseh 4 straneh, da izskoči končni pokrov. Opomba: Morda boste morali še nekajkrat udariti po končnem delu, da sprostite notranje povezave. 4 Končni pokrov odstranite z ročaja zobne ščetke.
 • Page 259 Slovenščina 6 Izvijač vtaknite med baterijo in črni okvir na spodnjem delu notranjih delov. Nato izvijač potisnite stran od baterije, da dno ločite od črnega okvira. 7 Izvijač vstavite med spodnji del baterije in črni okvir, da prelomite kovinski jeziček, ki baterijo povezuje z zeleno ploščo s tiskanim vezjem.
 • Page 260 Slovenščina Jamstvo in podpora Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite mednarodni garancijski list. Omejitve garancije Pogoji mednarodne garancije ne krijejo naslednjega: - glav ščetke, - poškodb zaradi uporabe neodobrenih nadomestnih delov, - poškodb zaradi napačne ali neprimerne uporabe, malomarnosti, sprememb ali nepooblaščenega popravila,...
 • Page 261 Slovensky Úvod Blahoželáme vám ku kúpe elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare! Dokonalé odstránenie zubného povlaku, belšie zuby a zdravšie ďasná na dosah rúk. Zubná kefka Sonicare v sebe spája jemnú akustickú technológiu a klinicky vyvinuté a overené funkcie, vďaka ktorým máte istotu, že vždy dosiahnete najlepšie výsledky čistenia.
 • Page 262 Slovensky - Nabíjačku ani dezinfekčnú jednotku neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. - Po vyčistení sa pred pripojením do sieťovej zásuvky vždy presvedčte, či je nabíjačka alebo dezinfekčná jednotka úplne suchá. Varovanie - Toto zariadenie môžu používať deti a osoby, ktoré...
 • Page 263 Slovensky - Aby ste predišli nebezpečenstvu, nabíjačku alebo dezinfekčnú jednotku vždy vymeňte za originálnu. - Toto zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak je zariadenie poškodené, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine (pozrite 'Záruka a podpora'). - Kábel uchovávajte mimo vyhrievaných povrchov.
 • Page 264 Zubného lekára kontaktujte aj vtedy, ak pri používaní tohto zariadenia pociťujete ťažkosti alebo bolesť. - Toto zariadenie Philips spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenia. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred používaním tohto zariadenia kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu implantovaného zariadenia.
 • Page 265 Elektromagnetické polia (EMF) Tento spotrebič Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Smernica o rádiových zariadeniach Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že elektrické zubné kefky s rádiofrekvenčným rozhraním (Bluetooth) spĺňajú ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.
 • Page 266 Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:  www.philips.com/support Rádiofrekvenčné rozhranie v tomto produkte využíva frekvenciu 13,56 MHz. Maximálny vyžiarený rádiofrekvenčný výkon zariadenia je +30,16 dBm. Vaša zubná kefka Philips Sonicare (obr. 1) Hygienický cestovný kryt 2 Inteligentné kefkové nástavce* 3 Rukoväť 4 Tlačidlo vypínača 5 Indikátor intenzity 6 Tlačidlo režimu/intenzity...
 • Page 267 Slovensky 3 Spárujte zubnú kefku s aplikáciou. 4 Vytvorte si konto. 5 Ak budete vyzvaní, aktualizujte firmvér, aby ste získali prístup k najnovším vylepšeniam a funkciám. 6 Pravidelne si čistite zuby. Teraz ste pripravení využívať všetky užitočné funkcie. Pravidelne si čistite zuby.
 • Page 268 škvŕn Ak chcete spoznať všetky naše kefkové nástavce, ďalšie informácie získate na adrese www.philips.com/toothbrush-heads. Používanie zubnej kefky Philips Sonicare Pokyny na čistenie zubov 1 Pevne zatlačte kefkový nástavec do rukoväti. Navlhčite štetiny a naneste na ne zubnú pastu.
 • Page 269 3 Stlačením tlačidla vypínača zapnite zubnú kefku Philips Sonicare. 45° 4 Na maximálne zvýšenie účinnosti na zubnú kefku Sonicare Philips jemne pritlačte a nechajte ju vykonať čistenie za vás. Kefkovým nástavcom pomaly pohybujte po povrchu zubov smerom dopredu a dozadu tak, aby sa dlhšie štetinky dostali medzi zuby. Tento...
 • Page 270 Slovensky Poznámka: K dispozícii sú rôzne režimy (pozrite 'Režimy čistenia'). 5 Ak chcete vyčistiť vnútornú stranu predných zubov, nakloňte rukoväť kefky do napoly vzpriamenej polohy a na každom zube urobte niekoľko vertikálnych ťahov tak, aby sa prekrývali. Poznámka: - Ak pri čistení kefku priveľmi pritlačíte, upozorní vás na to zmena vibrácie v rukoväti (pozrite 'Snímač...
 • Page 271 * Poznámka: - Všetky kefkové nástavce fungujú v každom režime. - Keď sa zubná kefka Philips Sonicare používa na klinické štúdie, musí sa používať pri vysokej intenzite a s vypnutou funkciou EasyStart. Párovanie režimu kefkového nástavca Kefkové nástavce s technológiou BrushSync sú vybavené...
 • Page 272 Slovensky Poznámka: Ak zmeníte režim alebo intenzitu, kefkový nástavec si zapamätá naposledy použité nastavenie. Ak chcete pri čistení používať odporúčané nastavenie, v nasledujúcej tabuľke vyhľadajte odporúčaný režim a intenzitu. Čistenie (clean) Bielenie+ Starostlivosť a Hĺbkové (white+) o ďasná (gum čistenie+ (deep health) clean+) Odstránenie...
 • Page 273 Slovensky Čistenie (clean) Bielenie+ Starostlivosť a Hĺbkové (white+) o ďasná (gum čistenie+ (deep health) clean+) Čistenie (clean): Čistite každú Čistite každú Ako vykonávať Čistite každú časť 20 sekúnd, časť 20 sekúnd, čistenie časť 20 sekúnd. potom čistite potom čistite Hĺbkové časti 7 a 8 –...
 • Page 274 ďalšiu časť zubov. Na konci čistenia sa zubná kefka automaticky vypne. Snímač tlaku Zubná kefka Philips Sonicare meria tlak vyvíjaný na zuby pri čistení, aby chránila ďasná a zuby pred poškodením. Ak pri čistení kefku priveľmi pritlačíte, zmení sa vibrácia v rukoväti, kým tlak nezmiernite.
 • Page 275 Funkcia EasyStart Funkcia EasyStart postupne zvyšuje výkon rukoväti počas prvých 14 čistení, aby ste si zvykli na čistenie pomocou elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare. Funkcia EasyStart funguje vo všetkých režimoch. Poznámka: Zubná kefka sa dodáva s vypnutou funkciou EasyStart. Ak chcete zapnúť funkciu EasyStart, pozrite si časť „Zapínanie alebo vypínanie funkcií“.
 • Page 276 Slovensky 3 Položte rukoväť na stojan na nabíjanie alebo do pohára s integrovanou nabíjačkou. 4 Nabíjačka bude nabíjať zubnú kefku, kým sa úplne nenabije. Rukoväť sa nabíja, keď indikátor batérie bliká nabielo. Keď je rukoväť úplne nabitá, indikátor batérie sa na 30 sekúnd nepretržite rozsvieti nabielo a potom zhasne.
 • Page 277 Slovensky - štandardný konektor USB osobného počítača uvedený na zozname UL alebo certifikovaný podľa normy ANSI/UL 60950-1, - napájací zdroj s výstupným portom USB uvedený na zozname UL alebo certifikovaný podľa normy ANSI/UL 60950-1 LPS alebo - napájací zdroj uvedený na zozname UL alebo certifikovaný podľa normy 1310, trieda 2.
 • Page 278 Slovensky Vybitá Bliká nažlto Rukoväť 2-krát po sebe 5-krát zapípa Zapínanie alebo vypínanie funkcií Zapínať alebo vypínať môžete nasledujúce funkcie zubnej kefky: - Funkcia EasyStart - Upozornenie na výmenu kefkového nástavca - Snímač tlaku Krok 1: Položte rukoväť na stojan na nabíjanie alebo do pohára s integrovanou nabíjačkou.
 • Page 279 Slovensky Ak indikátor batérie raz zabliká nabielo a ozvú sa 3 tóny od vysokého po nízky, funkcia sa vypla. Čistenie - Všetky časti možno čistiť navlhčenou tkaninou alebo opláchnuť teplou vodou. - Odpojte kefkový nástavec od rukoväti a dôkladne ho opláchnite. - Minimálne raz za týždeň...
 • Page 280 Slovensky Výstraha: Netlačte na gumové tesnenie v hornej časti rukoväti. Jemne očistite okolie gumového tesnenia. Výstrahy: - Kefkový nástavec, cestovný kryt, rukoväť, nabíjačku ani cestovné puzdro neumývajte v umývačke riadu. - Na čistenie rukoväti nepoužívajte izopropylaklohol, ocot, bielidlo ani žiaden iný čistiaci prostriedok pre domácnosti, pretože by mohlo dôjsť...
 • Page 281 Budú ostatné kefkové nástavce Pre vašu zubnú kefku budú vhodné pre moju zubnú kefku vhodné všetky kefkové nástavce Philips Sonicare? pre elektrické zubné kefky Philips Sonicare, ktoré sa nasadzujú. Nie všetky sú však vybavené technológiou BrushSync. Kefkové nástavce s technológiou BrushSync môžete rozpoznať...
 • Page 282 (2006/66/ES). Výrobok odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde nabíjateľnú batériu odstráni odborník. - Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov, ako aj nabíjateľných batérií vo svojej krajine.
 • Page 283 1 Na úplné vybitie nabíjateľnej batérie vyberte rukoväť z nabíjačky, zubnú kefku Philips Sonicare zapnite a nechajte ju zapnutú, až kým sa nezastaví. Tento krok opakujte, až kým zubnú kefku Philips Sonicare nebude možné vôbec zapnúť. 2 Vyberte a zahoďte kefkový nástavec. Celú rukoväť zakryte...
 • Page 284 Slovensky 3 Držte vrchnú časť rukoväte jednou rukou a telo rukoväte udrite 13 mm nad spodnou časťou. Kladivkom pevne udrite po všetkých 4 stranách, aby ste uvoľnili koncový uzáver. Poznámka: Možno bude potrebné udrieť koncovú časť viackrát, aby sa vnútorné spoje uvoľnili. 4 Koncový...
 • Page 285 Slovensky 6 V spodnej časti vnútorných komponentov vsuňte medzi batériu a čierny rám skrutkovač. Potom skrutkovačom vypáčte batériu tak, aby sa spodná strana s čiernym rámom uvoľnila. 7 Vsuňte skrutkovač medzi spodnú časť batérie a čierny rám, aby sa uvoľnilo kovové pripojenie batérie so zeleným plošným spojom. Tým sa uvoľní...
 • Page 286 Slovensky Záruka a podpora Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste. Obmedzenia záruky Zmluvné podmienky medzinárodnej záruky sa nevzťahujú na nasledujúce položky: - Kefkové nástavce. - Poškodenie spôsobené použitím neautorizovaných náhradných dielov.
 • Page 287 Srpski Uvod Čestitamo vam na novom proizvodu, Philips Sonicare Power četkici za zube. Sjajno uklanjanje plaka, belji zubi i zdravije desni u vašim rukama. Korišćenjem Sonicare kombinacije nežne sonične tehnologije i klinički razvijenih i ispitanih funkcija, možete da budete sigurni da ćete svaki put imati najbolje čišćenje.
 • Page 288 Takođe se posavetujte sa zubarom ako prilikom upotrebe ovog uređaja osećate nelagodnost ili bol. - Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim bezbednosnim standardima za elektromagnetne uređaje. Ako imate pejsmejker ili drugi implantat, obratite se lekaru ili proizvođaču implantata pre...
 • Page 289 Kontakt može da dovede do otpadanja dlačica sa četkice. Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima. Direktiva o radijskoj opremi Kompanija Philips ovime izjavljuje da su električne četkice za zube sa radio-frekventnim interfejsom (Bluetooth) u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
 • Page 290 Srpski Četkica za zube Philips Sonicare (slika 1) Higijenski poklopac za putovanja 2 Pametne glave sa četkicom* 3 Drška 4 Dugme za uključivanje/isključivanje 5 Indikator intenziteta 6 Dugme za režim/intenzitet 7 Režimi 8 Indikator podsetnika za zamenu glave sa četkicom 9 Indikator baterije 10 Čaša za punjenje...
 • Page 291 Srpski Spremni ste da započnete svoj povezani doživljaj. Obavezno redovno perite zube. Dobijaćete ažuriranja za poboljšanje oralnog zdravlja. Napomena: Uverite se da je Bluetooth na telefonu uključen kada koristite aplikaciju. Četkica za zube koristi Bluetooth vezu za prenos podataka o pranju zuba aplikaciji. Ako imate pitanja o tome zašto se prikupljaju podaci o pranju zuba, pogledajte Sonicare izjavu o privatnosti koja je dostupna u procesu konfigurisanja aplikacije.
 • Page 292 Da biste istražili čitav dijapazon naših glava sa četkicom, idite na www.philips.com/toothbrush-heads za više informacija. Upotreba Philips Sonicare četkice za zube Uputstva za pranje zuba 1 Čvrsto gurnite glavu četkice na ručku. Pokvasite vlakna i nanesite pastu za zube.
 • Page 293 Philips Sonicare četkicu za zube. 45° 4 Primenite lagani pritisak kako biste maksimalno povećali efikasnost Philips Sonicare četkice za zube i omogućili Philips Sonicare četkici da obavi pranje zuba umesto vas. Nežno i polako pomerajte glavu četkice preko zuba blagim pokretima unapred i unazad tako da duža vlakna mogu da dosegnu između zuba.
 • Page 294 Napomena: - Promena vibracije na drški upozorava vas da previše pritiskate (pogledajte 'Senzor pritiska'). - Philips Sonicare četkica za zube se bezbedno koristi na protezama, zubnim promenama i zubarskim materijalom (plombama, krunicama i oblogama) - Električnu četkicu za zube nemojte da koristite pod tušem.
 • Page 295 Srpski * Napomena: - Sve glave sa četkicom rade u svakom režimu. - Kada se četkica za zube Philips Sonicare koristi u kliničkim istraživanjima, mora da se koristi u visokom intenzitetu, sa isključenom funkcijom EasyStart. Režim uparivanja glave sa četkicom Glave sa četkicom sa BrushSync tehnologijom imaju mikročip koji...
 • Page 296 Srpski clean i deep white+ gum health clean+ Premium Premium White Premium Gum Preporučeno Plaque Control (W3) Care (G3) glava četkice (C3) Preporučeno nivo intenziteta clean: 2 minuta 2 minuta i 40 3 minuta i 20 Ukupno vreme sekundi sekundi deep clean+: 3 pranja zuba minuta*...
 • Page 297 Četkica za zube se automatski isključuje na kraju sesije pranja zuba. Senzor pritiska Četkica za zube Philips Sonicare meri pritisak koji primenjujete tokom pranja zuba kako bi se zaštitile desni i zubi od povrede.
 • Page 298 Funkcija EasyStart postepeno povećava snagu drške tokom prvih 14 pranja zuba da bi vam pomogla da se naviknete na snagu pranja zuba pomoću četkice za zube Philips Sonicare. Funkcija EasyStart funkcioniše u svim režimima. Napomena: Funkcija EasyStart je deaktivirana na vašem proizvodu.
 • Page 299 Srpski Punjenje i status baterije Punjenje na postolju punjača 1 Uključite kabl postolja punjača u zidnu utičnicu. 2 Stavite postolje za punjenje ili čašu za punjenje na postolje za punjenje. 3 Stavite dršku na postolje za punjenje ili u čašu za punjenje. 4 Punjač...
 • Page 300 Srpski 2 Povežite putnu torbicu za punjenje na ulazno napajanje jednosmernom strujom od 5 V sa: - priloženim USB adapterom - standardnim USB konektorom na ličnom računaru koji je na UL listi ili je sertifikovan za ANSI/UL 60950-1 ili, - jedinicom za napajanje koja je na UL listi ili je sertifikovana za ANSI/UL 60950-1 LPS sa USB izlaznim priključkom ili, - jedinicom za napajanje koja je na UL listi ili je sertifikovana za 1310 Class 2.
 • Page 301 Srpski Prazna Treperi Drška emituje dva narandžastožuto skupa od po pet zvučnih signala Aktiviranje ili deaktiviranje funkcija Možete da aktivirate ili deaktivirate sledeće funkcije četkice za zube: - EasyStart (jednostavno navikavanje) - Podsetnik za zamenu glave sa četkicom - Senzor pritiska Korak 1: Stavite dršku na postolje za punjenje ili u čašu za punjenje.
 • Page 302 Srpski Ako vidite da indikator baterije treperi belo jednom i čujete 3 tona zvona, od jakog do slabog, onda je funkcija deaktivirana. Čišćenje - Svi delovi se mogu čistiti vlažnom krpom ili se ispirati u toploj vodi. - Izvadite glavu sa četkicom sa drške i dobro je isperite. - Bar jednom nedeljno isperite celu dršku, posebno priključak glave četkice.
 • Page 303 Najčešća pitanja Pitanje Odgovor Mogu li da ostavim Sonicare na Da, Philips Sonicare četkicu za punjaču između pranja zuba? zube uvek možete držati na punjaču koji je priključen na struju. To ne utiče na trajanje baterije.
 • Page 304 Podsetnik za zamenu glave sa četkicom će vas takođe obavestiti kada dođe vreme da zamenite glavu sa četkicom. Da li je moja Philips Sonicare Da, vaša Philips Sonicare četkica četkica za zube vodootporna? za zube je vodootporna. Međutim, nikada nemojte stavljati dršku u mašinu za pranje...
 • Page 305 (2006/66/EC). Odnesite proizvod na zvanično mesto za prikupljanje ili u servisni centar kompanije Philips kako bi profesionalno lice uklonilo punjivu bateriju. - Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda i...
 • Page 306 Zaštitite oči, ruke, prste i površinu na kojoj se radi. 1 Da biste potpuno ispraznili punjivu bateriju, skinite dršku sa punjača, uključite Philips Sonicare i ostavite je da radi dok se ne zaustavi. Ponavljajte ovaj korak dok više ne budete mogli da uključite Philips Sonicare.
 • Page 307 Srpski 3 Držite gornji deo drške jednom rukom i udarite kućište drške 0,5 inča (1,3 cm) iznad donjeg kraja. Snažno udarite čekićem na sve 4 strane da biste izbacili poklopac. Napomena: možda ćete morati da udarite nekoliko puta da bi se unutrašnje veze prekinule.
 • Page 308 Srpski 7 Umetnite odvijač između dna baterije i crnog okvira kako biste slomili metalni jezičak koji povezuje bateriju sa zelenom štampanom pločom. Na taj način će se donji kraj baterije odvojiti od okvira. 8 Uhvatite bateriju i odvojite je od unutrašnjih komponenti kako biste slomili drugi metalni jezičak baterije.
 • Page 309 Srpski Garancija i podrška Ako su vam potrebne informacije ili podrška, posetite stranicu www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list. Ograničenja garancije Uslovi međunarodne garancije ne uključuju sledeće: - glave sa četkicom; - oštećenje usled korišćenja nedozvoljenih rezervnih delova; - oštećenja izazvana pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, nemarom, prepravkama ili neovlašćenim servisiranjem;...
 • Page 310 Ελληνικά Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare! Απολαύστε καλύτερη αφαίρεση πλάκας, λευκότερα δόντια και πιο υγιή ούλα. Χάρη στον συνδυασμό της τεχνολογίας απαλών δονήσεων και των εργαστηριακά ανεπτυγμένων και αποδεδειγμένα αποτελεσματικών χαρακτηριστικών, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε πάντοτε καθαρά...
 • Page 311 Ελληνικά - Μετά τον καθαρισμό, να βεβαιώνεστε ότι ο φορτιστής ή/και ο απολυμαντής είναι εντελώς στεγνός προτού τον συνδέσετε στην πρίζα. Προειδοποίηση - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα...
 • Page 312 Ελληνικά - Αυτή η συσκευή δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αν η συσκευή υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα (βλέπε 'Εγγύηση και υποστήριξη'). - Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. - Μην...
 • Page 313 Ελληνικά - Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για τις ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Αν έχετε βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν από τη χρήση. - Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε...
 • Page 314 ενδέχεται να προκαλέσει την αποκόλληση των τριχών της βούρτσας. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό Με το παρόν, η Philips δηλώνει ότι οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες με διεπαφή...
 • Page 315 Ελληνικά Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare (Εικ. 1) 1 Κάλυμμα ταξιδιού για υγιεινή 2 Έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος* 3 Λαβή 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 5 Λυχνία έντασης 6 Κουμπί λειτουργίας/έντασης 7 Λειτουργίες 8 Λυχνία υπενθύμισης αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος 9 Ένδειξη μπαταρίας 10 Ποτήρι φόρτισης...
 • Page 316 Ελληνικά Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε εμπειρία σύνδεσης. Βουρτσίζετε τα δόντια σας τακτικά. Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη στοματική σας υγεία. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Η οδοντόβουρτσά σας χρησιμοποιεί...
 • Page 317 Πιο υγιή ούλα Όφελος και κηλίδων Για να δείτε την πλήρη γκάμα των κεφαλών βουρτσίσματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/toothbrush-heads για περισσότερες πληροφορίες. Χρήση της Philips Sonicare Οδηγίες βουρτσίσματος 1 Σπρώξτε την κεφαλή βουρτσίσματος γερά πάνω στη λαβή. Βρέξτε τις τρίχες της βούρτσας και απλώστε οδοντόκρεμα.
 • Page 318 45° 4 Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της Philips Sonicare και αφήστε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare να κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. Μετακινήστε απαλά και αργά την κεφαλή βουρτσίσματος κατά μήκος των δοντιών με μικρές κινήσεις εμπρός-πίσω, έτσι...
 • Page 319 Σημείωση: - Μια αλλαγή στη δόνηση της λαβής σάς ειδοποιεί, όταν ασκείτε υπερβολική πίεση (βλέπε 'Αισθητήρας πίεσης'). - Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε σιδεράκια, οδοντικές επεμβάσεις και οδοντικές αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, γέφυρες, επικαλύψεις) - Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα στο ντους.
 • Page 320 τοποθετημένη την κεφαλή βουρτσίσματος. * Σημείωση: - Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε λειτουργία. - Όταν η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες, πρέπει να χρησιμοποιείται σε υψηλό επίπεδο έντασης, με το χαρακτηριστικό EasyStart απενεργοποιημένο. Σύζευξη λειτουργίας κεφαλής βουρτσίσματος...
 • Page 321 Ελληνικά clean και deep white+ gum health clean+ Αφαίρεση πλάκας Αφαίρεση πλάκας Αφαίρεση πλάκας Όφελος και επιφανειακών και μασάζ ούλων κηλίδων Premium Plaque Premium White Premium Gum Συνιστάται Control (C3) (W3) Care (G3) κεφαλή βουρτσίσματος Συνιστάται επίπεδο έντασης clean: 2 λεπτά 2 λεπτά...
 • Page 322 Ελληνικά clean και deep white+ gum health clean+ clean: Βουρτσίστε Βουρτσίστε κάθε Βουρτσίστε κάθε Τρόπος κάθε τμήμα για τμήμα για 20 τμήμα για 20 βουρτσίσματος 20 δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα deep clean+: και μετά και μετά Βουρτσίστε κάθε βουρτσίστε τα βουρτσίστε τα τμήμα...
 • Page 323 Η οδοντόβουρτσα απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος του βουρτσίσματος. Αισθητήρας πίεσης Το Philips Sonicare μετρά την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα, για την προστασία των ούλων και των δοντιών σας από φθορά. Αν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η λαβή θα αλλάξει τον τρόπο δόνησης, έως...
 • Page 324 Το χαρακτηριστικό EasyStart αυξάνει σταδιακά την ισχύ της λαβής κατά τα πρώτα 14 βουρτσίσματα, ώστε να εξοικειωθείτε με την ισχύ βουρτσίσματος της Philips Sonicare. Το χαρακτηριστικό EasyStart μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις λειτουργίες. Σημείωση: Το χαρακτηριστικό EasyStart είναι απενεργοποιημένο κατά την...
 • Page 325 Ελληνικά 3 Τοποθετήστε τη λαβή ή στη βάση φόρτισης ή στο ποτήρι φόρτισης. 4 Ο φορτιστής θα λειτουργήσει έως ότου φορτιστεί τελείως η οδοντόβουρτσά σας. Η λαβή φορτίζεται, όταν η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Όταν η λαβή έχει φορτίσει πλήρως, η ένδειξη μπαταρίας ανάβει σε λευκό χρώμα...
 • Page 326 Ελληνικά τροφοδοτικό περιορισμένης πηγής ισχύος (LPS) με έγκριση UL ή πιστοποίηση ANSI/UL 60950-1 με θύρα εξόδου USB ή τροφοδοτικό 1310 κατηγορίας 2 με έγκριση UL ή πιστοποίηση. Σημαντικό: Ο μετασχηματιστής τοίχου θα πρέπει να είναι μια ασφαλής πρόσθετη πηγή χαμηλής τάσης, συμβατή με τις τιμές ηλεκτρικού...
 • Page 327 Ελληνικά Άδεια Αναβοσβήνει σε Η λαβή εκπέμπει 2 πορτοκαλί σειρές από 5 διαδοχικά ηχητικά σήματα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χαρακτηριστικών Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της οδοντόβουρτσάς σας: EasyStart Υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος Αισθητήρας πίεσης Βήμα 1: Τοποθετήστε τη λαβή ή στη βάση φόρτισης ή στο ποτήρι...
 • Page 328 Ελληνικά Αν δείτε την ένδειξη μπαταρίας να αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα 2 φορές και ακούσετε 3 ηχητικούς τόνους (από χαμηλό προς υψηλό), τότε το χαρακτηριστικό έχει ενεργοποιηθεί. Ή Αν δείτε την ένδειξη μπαταρίας να αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα μία φορές και ακούσετε 3 ηχητικούς τόνους από υψηλό προς...
 • Page 329 Ελληνικά Προσοχή: Μη σπρώχνετε το λαστιχένιο στεγανοποιητικό στο επάνω μέρος της λαβής. Καθαρίστε απαλά την περιοχή γύρω από το λαστιχένιο στεγανοποιητικό. Προφυλάξεις: Μην καθαρίζετε την κεφαλή βουρτσίσματος, το κάλυμμα ταξιδίου, τη λαβή, τον φορτιστή και τη θήκη ταξιδίου στο πλυντήριο πιάτων. Μην...
 • Page 330 υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος σάς ειδοποιεί, επίσης, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος. Είναι η οδοντόβουρτσα Philips Ναι, η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare Sonicare αδιάβροχη; που διαθέτετε είναι αδιάβροχη. Ωστόσο, μην βάζετε ποτέ τη λαβή σε πλυντήριο πιάτων για να την...
 • Page 331 Bluetooth 4.0 ή νεότερες εκδόσεις. Ποιες άλλες οδοντόβουρτσες Philips Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την Sonicare μπορώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογή Sonicare μόνο τις με την εφαρμογή Philips Sonicare; οδοντόβουρτσες Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 και ExpertClean. Αναζητήστε το...
 • Page 332 επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ). Προσκομίστε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο επισκευών της Philips, για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ένας επαγγελματίας. Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή...
 • Page 333 Ελληνικά 2 Αφαιρέστε και πετάξτε την κεφαλή βουρτσίσματος. Καλύψτε όλη τη λαβή με μια πετσέτα ή ένα ύφασμα. 3 Κρατήστε το επάνω μέρος της λαβής με το ένα χέρι και χτυπήστε το περίβλημα της λαβής 1 εκατοστό πάνω από το κάτω μέρος. Χτυπήστε δυνατά...
 • Page 334 Ελληνικά 5 Κρατώντας τη λαβή ανάποδα, πιέστε τον άξονα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια. Αν τα εσωτερικά μέρη δεν απελευθερώνονται εύκολα από το περίβλημα, επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να απελευθερωθούν τα εσωτερικά μέρη. 6 Σφηνώστε ένα κατσαβίδι ανάμεσα στη μπαταρία και το μαύρο πλαίσιο στο κάτω...
 • Page 335 επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτήν σας την ενέργεια βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Περιορισμοί στην εγγύηση Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν τα εξής: Κεφαλές βουρτσίσματος.
 • Page 336 Български Въведение Честита нова електрическа четка за зъби Philips Sonicare! Много по-ефективно премахване на плаката, по-бели зъби и здрави венци – на една ръка разстояние. Ако използвате комбинацията на Sonicare от нежна звукова технология и клинично разработени и доказани характеристики, можете да сте сигурни, че...
 • Page 337 Български - Не потапяйте зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция във вода или каквато и да е друга течност. - След почистване проверявайте дали зарядното устройство и/или уредът за дезинфекция е напълно сух, преди да го включите в контакта. Предупреждение - Този...
 • Page 338 Български - Захранващият кабел не може да се сменя. Ако захранващият кабел е повреден, изхвърлете зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция. - За да избегнете злополуки, винаги заменяйте зарядното устройство и/или уреда за дезинфекция само с оригинален такъв. - Този уред не съдържа части, които потребителят...
 • Page 339 употреба. Също така се консултирайте с вашия зъболекар, ако изпитвате дискомфорт или болка при използване на уреда. - Този уред на Philips отговаря на стандартите за безопасност за електромагнитни устройства. Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано устройство, се свържете със своя лекар...
 • Page 340 предназначен за употреба от много пациенти в стоматологична практика или институция. - Не използвайте други глави за четката освен препоръчваните от Philips Sonicare. - Преустановете използването на главата за четка, ако е със счупени или изкривени косъмчета. Сменяйте главата на четката...
 • Page 341 кокосово масло. Контактът може да причини измъкване на снопчета влакна. Електромагнитни полета (EMF) Този уред Philips отговаря на всички действащи стандарти и разпоредби, свързани с излагането на електромагнитни полета. Директива за радио оборудване С настоящото Philips декларира, че електрическите четки за зъби...
 • Page 342 Български 14 USB адаптер за стена* * Забележка: Съдържанието на кутията може да се различава в зависимост от закупения модел. Приложение Sonicare – първи стъпки Приложението Sonicare се сдвоява с вашата четка за зъби, за да ви предостави свързано изживяване. Като свържете вашата четка...
 • Page 343 Български Приложение Sonicare – следене и подобряване на грижите за здравето на устната кухина Вашата електрическа четка за зъби Sonicare е снабдена със смарт сензори, които ви осигуряват обратна връзка за навиците ви при миенето на зъбите, включително и: - Ежедневно миене на зъбите - Време, за...
 • Page 344 на плака и венци петна За да разгледате нашата гама глави за четки, посетете www.philips.com/toothbrush-heads за повече информация. Използване на Philips Sonicare Инструкции за четкане 1 Натиснете главата на четката плътно върху дръжката. Навлажнете косъмчетата и сложете паста за зъби.
 • Page 345 четката Philips Sonicare. 45° 4 Прилагайте лек натиск, за да увеличите ефективността на четката за зъби Philips Sonicare, и ѝ позволете да се справи с миенето на зъбите вместо вас. Внимателно и бавно премествайте главата на четката върху зъбите с леки...
 • Page 346 - Промяна на вибрациите от дръжката ви известява, когато прилагате твърде голям натиск (вж. 'Датчик за натиск'). - Вашата четка за зъби Philips Sonicare може да се използва безопасно с брекети, дентални аксесоари и други дентални елементи (пломби, коронки, мостове).
 • Page 347 Български * Забележка: - Всички глави на четки работят с всеки режим. - Когато четката за зъби Philips Sonicare се използва в клинични проучвания, трябва да се използва при висока интензивност, с изключена функция EasyStart. Сдвояване на режим на главата на четката...
 • Page 348 Български clean и deep white+ gum health clean+ Отстраняване Отстраняване Отстраняване Предимство на плаката на плака и на плака и петна от масаж на повърхността венците Premium Premium White Premium Gum Препоръчите Plaque Control (W3) Care (G3) лно (C3) глава на четката...
 • Page 349 Български clean и deep white+ gum health clean+ Как да четкате clean: Четкайте Четкайте Четкайте всеки сегмент всеки сегмент всеки сегмент за 20 секунди, за 20 секунди, за 20 секунди след което след което deep clean+: четкайте четкайте Четкайте сегменти 7 и 8 сегменти...
 • Page 350 Четката за зъби се изключва автоматично в края на сесията на изчеткване. Датчик за натиск Вашата Philips Sonicare измерва натиска, който прилагате при четкане, за да защити венците и зъбите ви от увреждане. Ако прилагате твърде силен натиск, дръжката ще промени...
 • Page 351 EasyStart Функцията EasyStart увеличава постепенно мощността на дръжката при първите 14 сеанса, за да ви помогне да привикнете към мощното четкане с Philips Sonicare. Функцията EasyStart работи с всички режими. Забележка: Вашият продукт се предлага с деактивирана функция EasyStart. За активиране на EasyStart, вижте „Активиране или...
 • Page 352 Български 2 Поставете стойката за зареждане или чашата за зареждане върху основата за зареждане. 3 Поставете дръжката върху стойката за зареждане или в чашата за зареждане. 4 Зарядното устройство ще зарежда четката ви за зъби, докато се зареди докрай. Дръжката се зарежда, когато индикаторът за батерията мига в бяло.
 • Page 353 Български 1 Извадете USB кабела от дъното на калъфа за зареждане по време на пътуване. 2 Свържете калъфа за зареждане по време на пътуване към източник на мощност от 5V DC от някое от следните места: - Предоставения USB адаптер - стандартен...
 • Page 354 Български Състояние на Индикатор за Звук батерията батерията Пълна Свети в бяло Частично пълна Мига в бяло Ниска Мига в кехлибарено Дръжката издава 3 звукови сигнала Празна Мига в кехлибарено Дръжката издава 2 серии по 5 звукови сигнала Активиране или деактивиране на функции Можете...
 • Page 355 Български 1 звуков Звуков сигнал Звуков сигнал 1 път, сигнал еднократно и 2 пъти и след това 3 след това пъти двукратно ¯ ¯ ¯ Ако видите индикаторът за батерията да примигва в бяло 2 пъти и чуете 3 звукови сигнала от нисък към висок, значи...
 • Page 356 Български - Изплаквайте цялата дръжка, особено мястото на свързване на главата към дръжката, най-малко веднъж седмично. Внимание: Не натискайте гуменото уплътнение в горната част на дръжката. Внимателно почиствайте около гуменото уплътнение. Препоръки: - Не почиствайте главата на четката, капачето за пътуване, дръжката, зарядното...
 • Page 357 Често задавани въпроси Въпрос Отговор Мога ли да оставям своята Да, можете винаги да държите Sonicare върху зарядното до своята четка за зъби Philips следващото миене на зъби? Sonicare върху включено в контакта зарядно. Това не се отразява на продължителността на живота...
 • Page 358 на четката ще ви уведоми, когато е време да смените главата на четката. Водоустойчива ли е моята Да, вашата четка за зъби четка за зъби Philips Sonicare? Philips Sonicare в водоустойчива. Никога обаче не почиствайте дръжката на четката в съдомиялна машина.
 • Page 359 акумулаторна батерия, която не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2006/66/EО). Занесете продукта си в официален пункт за събиране на отпадъци или сервизен център на Philips, където акумулаторната батерия да бъде извадена от професионалист. - Следвайте правилата на вашата държава за разделно...
 • Page 360 си, както и повърхността, върху която работите. 1 За да изтощите презареждаемата батерия от целия й заряд, извадете дръжката от зарядното, включете Philips Sonicare и го оставете да работи, докато спре сам. Повторете тази стъпка, докато Philips Sonicare вече не се включва.
 • Page 361 Български 3 Хванете горната част на дръжката с една ръка и ударете корпуса на дръжката на ок. 1 см над долния край. Ударете силно с чук от всичките 4 страни, за да извадите крайната капачка. Забележка: Може да се наложи да ударите в края няколко пъти, за...
 • Page 362 Български 7 Вкарайте отвертката между долната част на батерията и черната рамка, за да счупите металната клема, свързваща батерията със зелената печатна платка. Това ще освободи долния край на батерията от рамката. 8 Хванете батерията и я издърпайте от вътрешните компоненти, за...
 • Page 363 рециклиран. По този начин помагате за опазване на околната среда. Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете листовката за международна гаранция. Ограничения на гаранцията Условията на международната гаранция не обхващат следното: - Глави за четката.
 • Page 364 Українська Вступ Вітаємо вас із покупкою зубної щітки Philips Sonicare з акумуляторним живленням! Ви тримаєте в руках ключ до неперевершеного усунення нальоту, біліших зубів і здоровіших ясен. Втілене в щітці Sonicare поєднання технології лагідного звукового чищення та унікальних функцій, розроблених клініцистами та перевірених практикою, забезпечить вам...
 • Page 365 Українська - Перш ніж підключити зарядний пристрій і/або дезінфікувальний блок після чищення до розетки, переконайтеся, що він повністю сухий. Обережно - Цим пристроєм можуть користуватися діти й особи з послабленими відчуттями, фізичними, розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що користування...
 • Page 366 свого стоматолога. Якщо під час використання цього пристрою ви відчуваєте біль або дискомфорт, також зверніться до свого стоматолога. - Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам безпеки для електромагнітних пристроїв. Якщо ви маєте кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням зверніться до...
 • Page 367 Українська Директива щодо радіообладнання Цим компанія Philips стверджує, що електричні зубні щітки з радіочастотним інтерфейсом (Bluetooth) відповідають вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормативам ЄС опубліковано на веб-сторінці:  www.philips.com/support Радіочастотний інтерфейс цього виробу працює на частоті 13,56 МГц. Максимальна потужність радіопередачі пристрою становить...
 • Page 368 Українська - Отримання персоналізованих порад і рекомендацій для підтримання здоров’я ротової порожнини Щоб розпочати роботу з додатком Sonicare, виконайте наведені нижче дії. 1 Завантажте додаток Sonicare на телефон 2 Відкрийте додаток і дотримуйтесь інструкцій на екрані 3 Підключіть зубну щітку до додатка 4 Створіть...
 • Page 369 Етикетка насадки Усунення Усунення Підтримання Перевага нальоту нальоту та здоров’я ясен видалення плям Відомості про весь асортимент насадок див. за адресою www.philips.com/toothbrush-heads. Використання Philips Sonicare Вказівки з чищення 1 Щільно насуньте насадку на ручку. Змочіть щетинки й нанесіть зубну пасту.
 • Page 370 Sonicare. 45° 4 Щоб чищення щіткою Philips Sonicare було максимально ефективним, злегка притискайте її до зубів, і нехай Philips Sonicare зробить усе за вас. Повільно й акуратно водіть насадкою по зубах вперед і назад, щоб довші щетинки проходили в міжзубні проміжки. Продовжуйте ці рухи...
 • Page 371 Примітка. - Зміна характеру вібрації ручки повідомляє про те, що ви докладаєте надто великий тиск (див. 'Датчик натиску'). - Зубна щітка Philips Sonicare безпечна для чищення брекетів, ортодонтичних апаратів і стоматологічних реставрацій (пломб, коронок, вінірів) - Не користуйтеся зубною щіткою з акумуляторним живленням...
 • Page 372 «Режим/інтенсивність», коли щітку вимкнуто, а насадку встановлено. *Примітка. - Кожна насадка для щітки сумісна з будь-яким із режимів. - Якщо щітка Philips Sonicare використовується у клінічних дослідженнях, слід застосовувати її за високої інтенсивності та з відключеною функцією «Легкий старт». Поєднання режимів насадки...
 • Page 373 Українська рекомендований режим/інтенсивність див. в розділі "Режими чищення". Поєднання режимів насадки Насадки з технологією BrushSync оснащені мікросхемою, за допомогою якої насадка зв’язується з ручкою та автоматично утворює пару в рекомендованому режимі та за рекомендованої інтенсивності. Примітка. Якщо змінити режим/інтенсивність, насадка буде пам’ятати...
 • Page 374 Українська «Чищення» і «Відбілювання «Здорові «Ретельне +» ясна» чищення+» «Чищення»: Чистьте кожну Чистьте кожну Спосіб Чистьте кожну секцію секцію чищення секцію протягом протягом протягом 20 секунд, 20 секунд, 20 секунд потім секції 7 і потім секції 7, «Ретельне 8 ще по 8, 9 та 10 ще чищення+»: 20 секунд.
 • Page 375 що час переходити до наступної секції зубного ряду. Зубна щітка автоматично вимкнеться після завершення сеансу чищення. Датчик натиску Зубна щітка Philips Sonicare визначає силу натиску під час чищення, щоб захистити ясна та зуби від пошкоджень. Якщо натиск надто сильний, ручка змінить вібрацію, доки ви не зменшите натиск.
 • Page 376 «Легкий старт» Функція «Легкий старт» поступово підвищує потужність ручки протягом перших 14 чищень, щоб допомогти вам звикнути до чищення Philips Sonicare. Функція «Легкий старт» працює в усіх режимах. Примітка. Цей виріб постачається з вимкненою функцією «Легкий старт». Активацію функції «Легкий старт» див. у розділі...
 • Page 377 Українська 3 Поставте ручку на зарядну підставку або в зарядну склянку. 4 Зарядний пристрій зарядить зубну щітку повністю. Ручка зубної щітки заряджається, коли індикатор батареї блимає білим світлом. Коли ручка зубної щітки зарядиться повністю, індикатор батареї засвітиться білим на 30 секунд і згасне. Примітка.
 • Page 378 Українська - доданий у реєстр UL або сертифікований відповідно до стандарту ANSI/UL 60950-1 стандартний USB-роз’єм персонального комп’ютера, або - доданий у реєстр UL або сертифікований відповідно до стандарту ANSI/UL 60950-1 блок живлення LPS із вихідним портом USB, або - доданий у реєстр UL або сертифікований відповідно до стандарту...
 • Page 379 Українська Низька Блимає жовтим Ручка видає 3 звукові сигнали Повністю Блимає жовтим Ручка видає 2 серії розряджена по 5 звукових сигналів Увімкнення та вимкнення функцій Ви можете вмикати або вимикати вказані функції зубної щітки. - «Легкий старт» - Нагадування про заміну насадки - Датчик...
 • Page 380 Українська Якщо індикатор заряду батареї блимнув білим 2 рази та видав 3 сигнали від низької до високої гучності, це означає, що функцію ввімкнено. АБО Якщо індикатор заряду батареї блимнув білим один раз і видав 3 сигнали від високої до низької гучності, це...
 • Page 381 Українська Увага! Не натискайте на гумовий ущільнювач у верхній частині ручки. Зону навколо гумового ущільнювача слід очищати обережно. Увага: - Не мийте насадку, дорожній ковпачок, ручку, зарядний пристрій чи дорожній футляр у посудомийній машині. - Не очищуйте ручку ізопропіловим спиртом, оцетом, відбілювачами...
 • Page 382 Часті запитання Запитання Відповідь Чи можу я залишати Sonicare Так, ви можете зберігати зубну на зарядному пристрої між щітку Philips Sonicare на сеансами чищення? під’єднаному до електромережі зарядному пристрої. Це не впливає на строк служби батареї. Чи підходять інші насадки до...
 • Page 383 З якими телефонами сумісний Додаток Philips Sonicare додаток Philips Sonicare? підтримується операційними системами Android та iOS. Найновішу версію додатка Philips Sonicare можна знайти в магазині додатків Google Play (Android) або App Store (Apple). Мобільні пристрої мають бути обладнані технологією Bluetooth 4.0 або новішої...
 • Page 384 акумуляторну батарею, яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами (Директива 2006/66/EC). Віднесіть виріб в офіційний пункт прийому чи до сервісного центру Philips, щоб спеціалісти вийняли з нього акумуляторну батарею. - Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв, а також звичайних і акумуляторних...
 • Page 385 1 Щоб розрядити акумуляторну батарею з будь-яким рівнем заряду, зніміть ручку із зарядного пристрою, увімкніть щітку Philips Sonicare та залиште її працювати до повної зупинки. Повторіть те саме, доки Philips Sonicare перестане вмикатися. 2 Зніміть і утилізуйте насадку. Замотайте всю ручку в рушник або...
 • Page 386 Українська 5 Тримаючи ручку догори низом, натисніть на вал донизу на твердій поверхні. Якщо внутрішні компоненти важко зняти з корпусу, повторюйте крок 3, доки не вдасться це зробити. 6 Просуньте кінець викрутки між батареєю та чорною рамкою під внутрішніми компонентами. Після цього підчепіть викруткою...
 • Page 387 прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля. Гарантія та підтримка Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб- сайт www.philips.com/support або прочитайте гарантійний талон. Обмеження гарантії Умови міжнародної гарантії не поширюються на таке: - насадки; - пошкодження, що виникли внаслідок використання...
 • Page 392 ©2019 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV. 3000,056.1926.1 (26/6/2020) >75 % recycled paper >75 % papier recyclé...