Download Print this page

Philips SRU 5120/87 User Manual: Testowanie Pilota; 2.3 Ustawianie Pilota

Philips universal remote control 2-in-1 for tv and vcr/dvd.
Hide thumbs

Advertisement

2.2

Testowanie pilota

Pilot został zaprogramowany do obsługi większości urządzeń firmy Philips.
Pilot SRU 5120 może używać różnych sygnałów w przypadku każdej
marki, a nawet w przypadku różnych modeli tej samej marki, dlatego
zalecamy sprawdzić, czy urządzenie reaguje na pilota. Na poniższym
przykładzie telewizora pokazano, jak to zrobić. Możesz powtórzyć te
same czynności w przypadku innych urządzeń (odtwarzacza / nagrywarki
DVD lub magnetowidu), którymi chcesz sterować za pomocą pilota SRU
5120.
Przykład telewizora:
Włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wybierz
1
kanał 1.
Naciśnij przycisk TV, aby wybrać telewizor.
2
• Przycisk zaświeci się.
• Jeśli przycisk nie zaświeci się, sprawdź, czy baterie zostały włożone
prawidłowo (patrz część 2.1 'Wkładanie baterii').
Sprawdź, czy działają wszystkie przyciski.
3
• Przegląd przycisków oraz ich funkcji znajduje się w części
3. 'Przyciski i funkcje'.
Wskazówka
eśli urządzenie nie reaguje w ogóle lub nie reaguje na wszystkie przyciski,
postępuj zgodnie z instrukcjami w części 2.3 Ustawianie pilota lub
sprawdź pomoc na stronie internetowej www.philips.com/urc.

2.3 Ustawianie pilota

Jest to konieczne tylko wtedy, gdy urządzenie nie reaguje na pilota SRU
5120. Oznacza to, że pilot SRU 5120 nie rozpoznaje marki i/lub modelu
urządzenia i wymaga zaprogramowania. Na poniższym przykładzie
telewizora pokazano, jak to zrobić. Możesz powtórzyć te czynności w
przypadku innych urządzeń (odtwarzacza / nagrywarki DVD lub
magnetowidu), które chcesz obsługiwać za pomocą pilota SRU 5120.
Instalacja pilota zdalnego sterowania
2
3
2
3
71

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU 5120/87

   Related Manuals for Philips SRU 5120/87

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: