Download  Print this page

Media Center Setup-wizard - Philips MCP9350I/22 Quick Install Manual

Media center.
Hide thumbs

Advertisement

Media Center Setup-wizard

Na afronding van de eerste setup van Microsoft Windows start Windows automatisch opnieuw op. Daarna verschijnt
de Media Center Setup-wizard.
Verplichte instellingen
De Media Center Setup-wizard begeleidt u bij de eerste setup
van uw Media Center, inclusief de instellingen die noodzakelijk
zijn voor de netwerkverbinding en uw breedbandverbinding.
Volg de scherminstructies om de instellingen uit te voeren.
Opmerkingen:
– Gebruik het draadloze toetsenbord met de ingebouwde
trackball (13) om door te schermen te navigeren.
– Zorg dat de volgende verbindingen en ingangssignalen op
uw Media Center beschikbaar zijn:
- Internet;
- Tv- en radiosignaal;
- netwerkverbinding (als uw Media Center deel van een net-
werk is);
- set-top box (als u een set-top box gebruikt).
Het welkomscherm van de wizard Media Center Setup ver-
schijnt.
1 Klik op Volgende.
> De verplichte en optionele informatie voor Media Center
Setup verschijnt.
2 Klik op Volgende.
> Dan volgt informatie over het Media Center-privacy-
beleid.
3 Klik op Volgende.
> Het scherm Verbeterd afspelen verschijnt.
4 Volg de getoonde aanwijzingen, maak uw keuze en klik
op Volgende.
> Het scherm Verbinding maken met een draadloos
netwerk verschijnt.
5 Om uw Media Center met een draadloos netwerk te
verbinden, klikt u op Ja en klikt u op Volgende.
• Selecteer 'Mijn netwerknaam handmatig invoe-
ren' en klik dan op Volgende.
• Selecteer in het overzicht de naam van uw netwerk en
klik op Volgende.
• Klik op Voltooien om het programma af te sluiten.
OF:
Als de naam van uw netwerk ontbreekt:
• Selecteer 'Niet weergegeven' en klik dan op Volgende.
• Geef de naam van uw netwerk op en klik op Volgende.
• Is uw netwerk beveiligd, klik dan op Ja en daarna op
Volgende.
• Voer de beveiligingscode (WEP- of WPA-sleutel) voor uw
netwerk in en klik op Volgende.
Opmerking: In de codeersleutel wordt onderscheid gemaakt tus-
sen hoofdletters en kleine letters. Dus 'ABC' is niet
hetzelfde als 'aBc'.
6 Als u een permanente Internet-verbinding ('altijd actief'
DSL of kabelaansluiting) hebt, klik dan op Ja en dan op
Volgende.
52

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips MCP9350I/22

This manual is also suitable for:

Mcp9350i/31Mcp9350i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: