Download Table of Contents Print this page

Kenwood AX643 Manual

Hide thumbs Also See for AX643:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2

Quick Links

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com
19098/1
AX643
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
-
w
´ ¸ ∂
3 7
3 6

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Kenwood AX643

 • Page 1: Table Of Contents

  22 - 23 Türkçe 24 - 25 Ïesky 26 - 27 Magyar 28 - 29 Polski 30 - 31 Русский 32 - 33 AX643 Ekkgmij 34 - 35 ´ ¸ ∂ Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com 19098/1...
 • Page 2: English

  Kenwood 1 Select a drum. The drums are attachment numbered at the back and used as ● Read these instructions carefully and follows: ●...
 • Page 3 ● servicing or repairs (in or out of a crossed-out wheeled dustbin. guarantee) call Kenwood customer care on 023 9239 2333. ● spares and attachments call 0870 2413653. other countries ●...
 • Page 4: Nederlands

  1 Selecteer een trommel. De trommels vóór u het Kenwood-hulpstuk zijn aan de achterkant genummerd gaat gebruiken en worden als volgt gebruikt: ● ● Lees deze instructies zorgvuldig Trommel 1 –...
 • Page 5 ● Als het snoer beschadigd is, moet om een aanmerkelijke besparing van het om veiligheidsredenen door energie en grondstoffen te verkrijgen. KENWOOD of een door KENWOOD Om op de verplichting tot gescheiden geautoriseerd reparatiebedrijf verwerking van elektrische huishoudelijke vervangen worden.
 • Page 6: Français

  1 Choisissez un tambour. Les accessoire Kenwood tambours sont numérotés, à l’arrière, ● Lisez et conservez soigneusement et utilisés comme suit : ces instructions pour pouvoir vous y ●...
 • Page 7 ● Si le cordon est endommagé, il doit aliments être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un 1 Retirez le cache de la sortie en réparateur agréé KENWOOD. appuyant sur le dessus puis en Si vous avez besoin d’aide...
 • Page 8: Deutsch

  Lebensmitteln wie Karotten, Gurken, Kraut, Kohl, Äpfeln, Kartoffeln und Zusammenbau Käse. 1 Wählen Sie eine Trommel aus. Die Bevor Sie Ihr Kenwood- Trommeln sind jeweils auf der Zusatzgerät benutzen Rückseite nummeriert und wie folgt ● Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig zu verwenden: ●...
 • Page 9 Sicherheitsabdeckung, indem Sie auf Sicherheitsgründen nicht selbst deren Oberteil drücken und sie dann repariert werden, sondern muß von abheben KENWOOD oder einer autorisierten 2 Stecken Sie die Reibemühle in der KENWOOD-Kundendienststelle auf der Abbildung gezeigten Lage ausgetauscht werden. in die Öffnung der Maschine. Drehen Hinweise zur: Sie die Reibemühle so, dass der...
 • Page 10: Italiano

  1 Selezionare un tamburo. I tamburi accessorio Kenwood sono numerati sulla parte posteriore ● Leggere attentamente le presenti e vengono utilizzati come segue: ● istruzioni e conservarle come futuro Tamburo nº...
 • Page 11 ● In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni. Se si ha bisogno di assistenza riguardo: ● uso dell’apparecchio o ●...
 • Page 12: Português

  1 Seleccione o tambor. Os tambores acessório Kenwood estão numerados nas traseiras e são ● Leia atentamente estas instruções e utilizados da seguinte forma: ●...
 • Page 13 ● Caso o fio se encontre danificado, cima. deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado. Caso necessite de assistência para: ● utilizar o seu electrodoméstico ou ●...
 • Page 14: Español

  1 Seleccione un tambor. Los tambores Kenwood van numerados en su parte anterior ● Lea estas instrucciones atentamente y se usan como se indica a y guárdelas para poder utilizarlas en continuación:...
 • Page 15 Si el cable está dañado, por razones su parte superior y, luego, de seguridad, debe ser sustituido levantándola por KENWOOD o por un técnico 2 Con el cortador de alimentos autorizado por KENWOOD. giratorio en la posición mostrada Si necesita ayuda sobre: encaje en la salida.
 • Page 16: Dansk

  Brug roto food cutter til at snitte og at samle din roto food strimle mad som f.eks. gulerødder, cutter agurk, kål, æbler, kartofler og ost. Før du bruger dit Kenwood Samling tilbehør 1 Vælg en tromle. Tromlerne er ● Læs denne brugervejledning nøje og nummererede på...
 • Page 17 Hvis ledningen er beskadiget, skal materialer det består af, og dermed den af sikkerhedsgrunde udskiftes af opnå en betydelig energi- og KENWOOD eller en autoriseret ressourcebesparelse. Som en KENWOOD-reparatør. påmindelse om nødvendigheden af at Hvis du har brug for hjælp med: bortskaffe elektriske ●...
 • Page 18: Svenska

  äpplen, potatis och ost. montering innan du använder ditt 1 Välj en trumma. Trummorna är Kenwood-tillbehör numrerade på baksidan och ● Läs bruksanvisningen noggrant och används så här: ● spara den för framtida bruk.
 • Page 19 Om sladden är skadad måste den av hushållsmaskin på rätt sätt undviker du säkerhetsskäl bytas ut av de negativa konsekvenser för miljön KENWOOD eller av en auktoriserad och hälsan som kan uppkomma vid KENWOOD-reparatör. felaktig avfallshantering. Du möjliggör Om du behöver hjälp med: även återvinning av materialen vilket...
 • Page 20: Norsk

  Bruk den roterende matkutteren til å slik monterer du den dele og skjære mat som gulrøtter, roterende matkutteren agurk, kål, epler, poteter og ost. før du bruker Kenwood- Montering tilleggsutstyret 1 Velg en trommel. Tromlene er ● Les nøye gjennom denne nummerert på...
 • Page 21 Dersom ledningen er skadet må den husholdningsapparater separat unngås av sikkerhetsmessige grunner mulige negative konsekvenser for miljø erstattes av KENWOOD eller en og helse som oppstår som en følge av autorisert KENWOOD-reparatør. feil avhending, og gjør at de forskjellige Hvis du trenger hjelp med å: materialene kan gjenvinnes.
 • Page 22: Suomi

  Pyörivän leikkurin avulla voit pyörivän leikkurin viipaloida ja raastaa esimerkiksi kokoaminen porkkanaa, kurkkua, kaalia, omenaa, perunaa ja juustoa. Kokoaminen ennen Kenwood-lisälaitteen 1 Valitse rumpu. Rumpujen takaosassa käyttämistä on numerointi. Niitä käytetään ● Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä seuraavasti: ●...
 • Page 23 Tuotteessa on ristillä peitetty ● Jos virtajohto vaurioituu, se on roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena turvallisuussyistä vaihdettava. on muistuttaa että kodinkoneet on Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai hävitettävä erikseen muista KENWOODIN valtuuttama kotitalousjätteistä. huoltoliike. Jos tarvitset apua ● laitteen käyttämisessä tai ●...
 • Page 24: Türkçe

  Donanıım Kenwood ilave ünitenizi 1 Bir tambur seçin. Arkalarıında kullanmadan önce numaralarıın yer aldıığıı tamburlar ● Bu talimatları dikkatle okuyun ve şu şekilde kullanıılıır: gelecekteki kullanımlar için...
 • Page 25 üzeri çarpı ile işaretlenmiş yııkayııp kurulayıın. Bulaşıık çöp kutusu resmi kullanılmıştır. makinesinde yııkamayıın servis ve müşteri hizmetleri ● Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa: ● cihazınızın kullanımı veya ●...
 • Page 26: Ïesky

  Sestavení Kenwood 1 Vyberte buben. Bubny jsou na ● Přečtěte si pečlivě pokyny v této zadní části označeny čísly a slouží příručce a uschovejte ji pro budoucí...
 • Page 27 ● Je-li napájecí kabel poškozen, musí recyklaci jednotlivých materiálů, a tím jej z bezpečnostních důvodů i významnou úsporu energií a surovin. vyměnit KENWOOD nebo Pro účely zdůraznění povinnosti autorizovaný servisní technik tříděného sběru odpadu KENWOOD. elektrospotřebičů je na výrobku Pokud potřebujete pomoc:...
 • Page 28: Magyar

  összeszerelése mint a sárgarépa, uborka, káposzta, alma, burgonya és sajt. Összeszerelés a Kenwood eszköz használata 1 Válassza ki a dobot! A dobok előtt sorszáma hátul látható, és az ● Alaposan olvassa át ezeket az alábbiakra szolgál:...
 • Page 29 és kezelésére ● Ha a hálózati vezeték sérült, azt vonatkozó kötelezettséget a terméken biztonsági okokból ki kell cseréltetni feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő a KENWOOD vagy egy, a edény (kerekes kuka) jelzés mutatja. KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével. Ha segítségre van szüksége: ●...
 • Page 30: Polski

  1 Wybierz bęben. Z tyłu bębna kapusta, jabłko, ziemniaki i ser. znajduje się liczba oznaczająca: przed użyciem przystawki firmy ● Bęben nr 1 – Drobne ścieranie: Kenwood czekolada, orzechy, marchew i ser. ● Przeczytaj uważnie poniższe ● Bęben nr 2 – Ścieranie...
 • Page 31 Osobne musi on zostać wymieniony przez usuwanie sprzętu AGD pozwala specjalistę firmy KENWOOD lub uniknąć negatywnych skutków dla przez upoważnionego przez tę środowiska naturalnego i zdrowia firmę specjalistę .
 • Page 32: Русский

  таких продуктов как морковь, огурцы, капуста, яблоки, Сборка картофель и сыр. 1 Выберите насадку барабанного До начала использования типа. Все насадки насадки от компании Kenwood пронумерованы сзади и ● Внимательно прочтите и используются для: ● сохраните эту инструкцию. Насадка №1 – Мелкая терка :- ●...
 • Page 33 заменен в представительстве переработки продукт не скользил компании или в по боковым стенкам. Установите специализированной мастерской скорость 3-4 и начните по ремонту агрегатов KENWOOD. переработку продукта, несильно Если вам нужна помощь в: надавливая на продукт ● пользовании прибором или толкателем. Примечание: ●...
 • Page 34: Ekkgmij

  ηÚfiÙ·, ·ÁÁÔ‡ÚÈ·, Ï¿¯·ÓÔ, Ì‹Ï·, ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù˘Ú›. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 1 ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· Ù‡Ì·ÓÔ. ∆· Ù‡Ì·Ó· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Kenwood ʤÚÔ˘Ó ·Ú›ıÌËÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ● iab rse pqorejsij ats y siy ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ o gc ey jai utk nse siy cia ÂÍ‹˜:...
 • Page 35 ∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿, Ú¤ÂÈ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ 1 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ KENWOOD ‹ ·fi ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Íˆ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ 2 ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙoÓ ÎfiÙË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ KENWOOD.
 • Page 36 « ∞ ∑ M ● U ¸ « ∞ ∑ O b ¸ ± ´ s L U Î œ « z N U “ ∞ π w « « ≠ ¢ ∫ U “ § N ´ s ∫ o ∞...
 • Page 37 ° w ´ d √ Ë F U Â « ∞ D … ∞ ∂ Ë « ¸ « ∞ b U ´ W ∞ I D w « b ± ∑ ª « ß … Ë « ¸ « ∞ b F U Â...

Table of Contents