Download Print this page

Miele 501 Manual page 17

Washer-dryer stacking kit
Hide thumbs

Advertisement

Produktgruppe 19
17 von 24
Risiko!
Risiko for elektrisk stød, risiko for beskadigelse af maskine efter afmontering:
Når sammenbygningsbeslaget afmonteres, er vaskemaskinens topplade ikke længere tilstrækkelig tæt pga. de opståede huller.
Vaskemaskinen kan ikke længere anvendes sikkert.
Inden vaskemaskinen igen tages i brug uden sammenbygningsbeslaget, skal toppladens tæthed sikres på en af følgende måder:
Luk hullerne i toppladen med silikone, eller
monter en ny topplade på vaskemaskinen. (Topplader kan købes hos Miele-forhandlere eller ved henvendelse til vor
reservedelsekspedition)
Risiko for elektrisk stød ved afmontering/montering af toppladen:
Afmontering/montering af toppladen må kun foretages af fagfolk under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.
Inden reparation og vedligeholdelse påbegyndes, skal strømmen til maskinerne være afbrudt.
da
no
Nødvendige deler
Antall
M.-nr.
09256130
09256140
Monteringsveiledning
Viktig!
Transporter varmepumpetørketrommelen slik som vist på fig. 2. Hvis tørketrommelen transporteres i strid med denne beskrivelsen,
skal den først etter 1 time i ro uten drift igjen tilkobles elektrisk, ellers kan varmepumpen ta skade.
A
Skru ut føttene på tørketrommelen og still dem inn som vist (fig. 3).
A
For vaskemaskiner med skrått panel: Brekk av 2 sperreplater og monter dem på rammen (fig. 4, pos. A, pos. B).
A
For vaskemaskiner med rett panel: 3 sperreplater monteres på rammen (fig. 5, pos. A , pos. B, pos. C).
A
For vaskemaskiner med buet panel: La alle sperreplatene være på plass (fig. 6).
A
Lim på tetningsringer (fig. 7).
A
Snu rammen rundt og legg den midt på vaskemaskinen (fig. 8).
A
For vaskemaskiner med skrått panel: Trekk rammen forover til de påmonterte sperreplatene støter mot den indre dekselkanten
(fig. 9).
A
For vaskemaskiner med rett panel: Trekk rammen forover til de påmonterte sperreplatene støter mot den indre dekselkanten
(fig. 10).
A
For vaskemaskiner med buet panel: Trekk rammen langsomt forover til underlagsribbene på undersiden av rammen støter mot den
indre dekselkanten (fig. 11).
A
Skru fast rammen forsiktig for hånd med en skrutrekker på vaskemaskindekselet. Skruene må da ikke trekkes til for hardt. (fig. 12).
A
Still tørketrommelen på rammen og skyv den inn i føringsslissene (fig. 13 og fig. 14).
A
Fest sikkerhetsbrakettene (fig. 15).
A
Monter panelet (fig. 16).
21.11.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
Betegnelse
Vask-tørk-mellomsats WTV 501 for tørketrommel med rett og skrått panel (Fig. 1)
Vask-tørk-mellomsats WTV 502 for tørketrommel med buet panel (Fig. 1)
M.-Nr. 09351981

Advertisement

loading

  Related Manuals for Miele 501

This manual is also suitable for:

502