Download Print this page

Miele 501 Manual page 16

Washer-dryer stacking kit
Hide thumbs

Advertisement

Produktgruppe 19
16 von 24
Pas op!
Gevaar voor elektrische schok, het apparaat kan beschadigd raken na demontage:
Als het was-droger-tussenstuk gedemonteerd wordt, is het deksel van de wasautomaat door de resterende gaten niet dicht genoeg. De
wasautomaat kan niet meer veilig gebruikt worden.
Voordat de wasautomaat weer zonder was-droger-tussenstuk gebruikt wordt, dient u als volgt te zorgen, dat het deksel dicht is:
Sluit de gaten in het deksel met siliconenkit af, of
monteer een nieuw deksel op de wasautomaat. (Het deksel is bij de Miele-vakhandel verkrijgbaar.)
Gevaar voor elektrische schok bij montage van het deksel:
De demontage / montage van het deksel mag alleen door een vakman met inachtneming van alle geldende veiligheidsvoorschriften
worden uitgevoerd.
Voordat u reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten het apparaat spanningsvrij maken.
ni
da
Nødvendige dele
Antal
M.-Nr.
09256130
09256140
Monteringsanvisning
Vigtigt!
Varmepumpetumbleren skal transporteres som vist på ill. 2 . Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet, skal tørretumbleren stå
stille i 1 time, inden den tilsluttes. Ellers kan varmepumpen blive beskadiget.
A
Skru tørretumblerens ben ud, og indstil dem (ill. 3).
A Vaskemaskiner med skråt panel: Bræk 2 små plader af, og sæt dem på rammen (ill. 4, Pos. A, Pos. B).
A Vaskemaskiner med lige panel: Bræk 3 små plader af, og sæt dem på rammen (ill. 5, Pos. A , Pos. B, Pos. C).
A Vaskemaskiner med buet panel: Lad alle små plader blive siddende (ill. 6)
A Tætningsringe klæbes på (ill. 7).
A Vend rammen, og læg den på midt på vaskemaskinen (ill. 8).
A Vaskemaskiner med skråt panel: Træk rammen fremefter, indtil de påsatte små plader støder mod toppladens indvendige kant
(ill. 9).
A Vaskemaskiner med lige panel: Træk rammen fremefter, indtil de påsatte små plader støder mod toppladens indvendige kant (ill. 10).
A Vaskemaskiner med buet panel: Træk rammen langsomt fremefter, indtil bæreribberne på undersiden af rammen støder mod
toppladens indvendige kant (ill. 11)
A
Skru forsigtigt rammen fast på vaskemaskinens topplade med en håndskruetrækker. Skruerne må ikke drejes over gevind. (ill. 12)
A
Stil tørretumbleren på rammen, og skub den ind i holderne (ill. 13 og ill. 14).
A
Fastgør sikringerne (ill. 15).
A
Sæt panelet på (ill. 16).
21.11.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
Betegnelse
Sammenbygningsbeslag WTV 501 til vaskemaskine/tørretumbler til tørretumblere
med lige og skråt panel (ill. 1)
Sammenbygningsbeslag WTV 502 til vaskemaskine/tørretumbler til tørretumblere
med buet panel (ill. 1)
M.-Nr. 09351981

Advertisement

loading

  Related Manuals for Miele 501

This manual is also suitable for:

502