Download Print this page

Dell Inspiron Quick Start

Hide thumbs Also See for Inspiron:

Advertisement

Quick Links

Quick Start

Hurtig start | Pikaopas
Hurtigstart | Snabbstart
Uniquely Dell
support.dell.com/manuals | www.dell.com
Connect the display
Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Ansluta bildskärmen
Connection Type
Computer
Forbindelsestype
Computer
Liitäntätyyppi
Tietokone
Tilkoblingstype
Datamaskin
Anslutningstyp
Dator
VGA  VGA
DVI  DVI
DVI  VGA
HDMI  HDMI
HDMI  DVI
Information in this document is subject to change
without notice.
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.
Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo,
and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc.
2011 - 02
Regulatory model: D11M
Regulatory type: D03M004
Computer model: Dell Inspiron 620
Cable and Adapter
Kabel og adapter
Kaapeli ja sovitin
Kabel og adapter
Kabel och adapter
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden
varsel.
© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Varemærker, der er brugt i teksten: Dell™, DELL-logoet
og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc.
2011 - 02
Lovmodel: D11M
Lovtype: D03M004
Computermodel: Dell Inspiron 620
Connect the power
cable
Tilslut strømkablet
Kytke virtakaapeli
Koble til strømledningen
Ansluta strömkabeln
Connect the
network cable
(optional)
Tilslut netværkskabel (valgfrit)
Kytke verkkokaapeli (valinnainen)
Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Ansluta nätverkskabeln (valfritt)
Display
Skærm
Näyttö
Skjerm
Bildskärm
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo
ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.
2011 - 02
Säännösten mukainen malli: D11M
Säännösten mukainen tyyppi: D03M004
Tietokoneen malli: Dell Inspiron 620
Connect the
keyboard and
mouse
Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastaturet og musen
Ansluta tangentbordet och musen
Press the power
button
Tryk på tænd/sluk-knappen
Paina virtapainiketta
Trykk på av/på-knappen
Trycka på strömknappen
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel.
© 2011 Dell Inc. Med enerett.
Varemerker i teksten: Dell™, DELL-logoen og
Inspiron™ er varemerker for Dell Inc.
2011 - 02
Forskriftsmodell: D11M
Forskriftstype: D03M004
Datamaskinmodell: Dell Inspiron 620
Printed in Poland
Informationen i detta dokument kan ändras utan
föregående meddelande.
© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.
Varumärken som används i den här texten: Dell™,
DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som
tillhör Dell Inc.
2011 - 02
Regelmodell: D11M
Regeltyp: D03M004
Datormodell: Dell Inspiron 620

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell Inspiron

  • Page 1: Quick Start

    © 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2011 Dell Inc. Med enerett. © 2011 Dell Inc. Med ensamrätt. Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, Varemærker, der er brugt i teksten: Dell™, DELL-logoet Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo Varemerker i teksten: Dell™, DELL-logoen og...
  • Page 2: Mer Information

    • Hvis du vil kontakte Dell vedrørende salg, • Hvis du vil kontakte Dell med problemer i teknisk support eller kundeservice, skal du gå forbindelse med salg, teknisk støtte eller til dell.com/ContactDell. Kunder i USA skal kundeservice, går du til dell.com/ContactDell.