Download Print this page

Gebruiksaanwijzing - AEG MM 5634 Instruction Manual

Shiatsu-massage mat
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
8

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Lees de handleiding a.u.b. aandachtig door voordat u het
product in gebruik neemt en bewaar het, samen met de ga-
rantiekaart, het aankoopbewijs en de verpakkingsmaterialen,
op een veilige plek. Indien u het apparaat aan derden geeft,
verstrek dan ook de gebruikshandleiding.
Veiligheidsvoorschriften
• Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde, privé ge-
bruik. Dit apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Bescherm het tegen
hitte, direct zonlicht, vochtigheid (nooit in vloeistoffen dompe-
len) en scherpe randen.
• Vermijd contact van het apparaat met puntige voorwerpen.
• Er mag niet op het apparaat worden gestaan en het mag niet
worden samengedrukt.
• Als u het apparaat gebruikt met een adapter, dient u uitsluitend
gebruik te maken van de in de verpakking meegeleverde adap-
ter.
• De voedingsadapter mag alleen in een droge omgeving ge-
bruikt worden.
• Controleer of de uitgangsspanning, netspanning and polariteit
van de adapter overeenkomt met de specificaties op het type-
plaatje!
• De voedingsadapter niet met natte handen aanraken!
• Trek de stekker van de adapter uit het apparaat tijdens het reini-
gen of bij een defect.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico' s .
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG MM 5634

  Related Content for AEG MM 5634