Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven sticksåg
Batteridrevet stiksav
Batteridrevet stikksag
Paristokäyttöinen lehtisaha
Cordless Reciprocating Saw
CR 18DV
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CR 18DV

 • Page 1 Batteridriven sticksåg Batteridrevet stiksav Batteridrevet stikksag Paristokäyttöinen lehtisaha Cordless Reciprocating Saw CR 18DV Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 4 3 mm 11.5 mm...
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Lås Smæklås Sperrehake Dra ut Træk ud Dra ut Passa in Ilæg Sett i Handtag Håndtag Håndtak Tryck Tryk Skyv Passa in Ilæg Sett i Signallampa Kontrollampe Pilot-lys Hål för iläggning av det Hul til tilslutning af det Hull for tilkopling av det uppladdnings-bara batteriet...
 • Page 6 19. Använd endast de tillbehör eller sådan 10. Innan brytning, sönderskavning eller borrning i extrautrustning som rekommenderas i denna väggar, tak eller golv skall du kontrollera att det inte bruksanvisning eller i HITACHI-katalogen, för att finns elektriska kablar eller ledare inom undvika personskador. arbetsområdet.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska 13. Fatta inte tag i borrskäret under arbetets gång eller 15. Ta loss batteriet från sågen eller ställ omkopplaren omedelbart efter slufört arbete så att du bränner dig, i låst eller frånslaget läge, innan justering, byte av iom, att borskäret blir mycket hett. tillbehör eller förvaring av sågen påbörjas.
 • Page 8 Svenska Vi hänvisar till tabell 4, 5 och 6 angående val av lämpliga 2. Montering av batteriet sågblad. Sätt i batteriet så att batteripolerna vänds åt rätt håll Rätt till ändringar av extra tillbehör förbehålles. (se Bild 2). ANVÄNDNINGSOMRÅDE BATTERILADDNING Sågning av rör och vinkelstål Ladda upp batteriet enligt följande anvisningar, innan Sågning av timmer...
 • Page 9: Före Användning

  Svenska urladdningen är låg när batteriet används för första (4) Dra hållarmuffen en bit bakåt i den riktning som pilen och andra gången. Detta är ett temporärt förhållande. på Bild 8 sekar. När detta görs återför fjädringen Laddningstiden återgår till normal laddningstid efter automatiskt hållarmuffen till korrekt läge.
 • Page 10 Svenska Greppa i så fall tag runt hållarmuffen med en tång 2. Sågning i metall eller liknande och vrid hållarmuffen åt vänster och OBSERVERA! höger en liten bit i taget. Efter att sågbladet lyckats Pressa sågfoten stadigt mot arbetsstycket. demonteras, så var noga med att rengöra det Utsätt aldrig sågbladet för orimlig påfrestning vid ordentligt med tryckluft o.s.v., smörja det på...
 • Page 11 Svenska OBS! Tabell 5: Sågblad av bimetall Användning av batteri EB1830H under kalla Tjocklek förhållanden (kallare än 0°C) kan ibland resultera i Bladnr. Användning (mm) svagare sågmoment och nedsatt arbetsförmåga. Detta är emellertid ett temporärt fenomen, som Nr. 101 För sågning av rostfria med en yttre 2,5 –...
 • Page 12 Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 80 dB (A) OBS! Använd öronskydd. Se till att använda en ny kolborste tillverkad av Hitachi (kodnr 999058) vid byte av kolborste. Normalt, vägt effektivvärde för acceleration: 10,6 m/s 5. Byte av kolborste Ta ut den förbrukade kolborsten genom att först ta loss borsthylsan och sedan haka tag i utbuktningen på...
 • Page 13 19. For at undgå at komme til skade bør man kun 10. Forvis Dem altid om, at der ikke findes skjulte anvende de i denne brugsanvisning eller i HITACHI- elektriske ledninger eller ledningsrør i vægge, lofter kataloget anbefalede tilbehørsdele og ekstraudstyr.
 • Page 14 Dansk 12. Brug høreværn for at beskytte ørerne under arbejdet. årsag til farlige situationer eller i bedste fald til et 13. Rør ikke ved boret under eller kort efter arbejdet; dårligt arbejdsresultat. det er meget varmt. 15. Fjern batteriet fra maskinen, eller anbring afbryderen 14.
 • Page 15 Dansk Se tabel 4, 5 og 6 angående anvendelse af klingerne. 2. Ilægning af batteri Ret til ændringer i ekstra tilbehøret forbeholdes. Vær under ilægning af batteriet omhyggelig med at polerne vendes rigtigt. (Se Fig. 2) ANVENDELSESOMRÅDER OPLADNING Savning i rør og vinkeljern Skæring i forskellige typer træ.
 • Page 16: Før Ibrugtagning

  Dansk bruges første eller anden gang. Dette er et midlertidigt (5) Træk et par gange i ryggen af savklingen med hånden fænomen, og den normale opladetid genvindes ved og kontroller, at klingen er forsvarligt monteret. Når 2 – 3 opladninger af batterierne. De trækker i klingen, vil De blive klar over, at den er ordentligt monteret, hvis der lyder et klik og Hvordan man får batterierne til at holde længere...
 • Page 17: Korrekt Anvendelse

  Dansk 3. Flytning af basen (1) Fastgør arbejdsemnet godt, inden De begynder at Løsn stilleskruen og flyt basen fremad som vist i Fig. skære (Fig. 18). 12. Stram stilleskruen en smule og kontroller, at basen (2) Hvis De skærer i materialer af metal, skal De anvende ikke bevæger sig frem og tilbage.
 • Page 18 Dansk Tabel 5: BIMETAL-klinger VALG AF KLINGE Tykkelse For at sikre den højest mulige arbejdseffektivitet og de Klingenr. Anvendelser (mm) bedste resultater, er det meget vigtigt at vælge den rigtige savklinge, som er bedst egnet til typen og tykkelsen af Nr.
 • Page 19: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Brug høreværn. de glider frit i kulholderne. BEMÆRK: Den typisk vægtede, kvadratiska middelaccelerations- Når der kulbørsten skiftes ud med en ny, skal Hitachi værdi: 10,6 m/s Carbon Brush kodenummer 999058 altid anvendes. 5. Udskiftning af kulbørster Tag kulbørsten ud ved først at fjerne børstehætten og derefter påsætte kulbørstens fremspring ved hjælp...
 • Page 20: Generelle Sikkerhetsregler

  Dette er for å unngå ulykker. elektrisk sjokk eller ødelagt ladeapparat. 17. Benytt kun orginale Hitachi reservedeler. Bruk av et utladet batteri vil skade ladeapparatet. 18. Ikke bruk elektroverktøyet og ladeapparatet til andre 10.
 • Page 21 Norsk SPESIFIKASJONER ELETROVERKTØY Modell CR18DV Tomgangshastighet 0 – 2100 min –1 Slag 28 mm Kapasitet Rør av bløtt stål: Y.D. 90 mm Rør av vinylklorid: Y.D. 90 mm Tre: Dybde 90 mm Plate av bløtt stål: Tykkelse 10 mm EB1820 Ni-Cd batteri, 18 V (2,0 Ah, 15 celler) Oppladbart batteri EB1830H...
 • Page 22 Norsk 1. Sett ladeapparatets støpsel ISETTING/FJERNING AV BATTERI vekselstrømsstikkontakt. Når ledningen er koplet til, blinker ladeapparatets pilotlys i rødt (med 1 sek. OBS! mellomrom). Bryteren må rære abslått og sperreknappen stilt til høyre 2. Sett batteriet på plass i ladeapparatet (låst position).
 • Page 23 Norsk ADVARSEL NÅR SAGBLADET BREKKER Hvis batteriet lades opp når det er varmt fordi det har Selv om sagbladet skulle brekke og er inni den lille blitt ligende i direkte sollys over lengre tid eller fordi splitten i plungeren, skal det falle ut hvis det nettopp har vært i bruk, vil kontrollampen lyse i holdermansjetten dreies i pileretningen og festes, og grønt.
 • Page 24 Norsk 1. Bryter (3) Hold godt fast i maskinen til sagbladet skjærer seg (1) Sperreknapp helt inn i materialet. (Fig. 24 & 25) Verktøyet er utstyrt med en låseknapp. For å aktivere startbryterlåsen flyttes knappen til høyre posisjon. Unngå innstikksjæring i materialer av metall. Slik Flytt knappen til venstre for å...
 • Page 25 10 – 60 Nr. 1, 2, 4, D: Anmerkninger Akrylharpiks, 101, 102, 103, OBS: etc. 104, 131, 132 Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert 5 – 30 Nr. 3, 5, 8, serviceverksted. 105, 106, 107,...
 • Page 26 Norsk Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves. Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte land, må overholdes ved drift og vedlikehold av elektroverktøy.
 • Page 27 16. Käytä oikeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia varmista, ettet vahingoita sähköjohtimia tai käytä ainoastaan suositeltua laturia. kaapeleita. 17. Käytä ainoastaan alkuperäisiä HITACHI varaosia. 11. Kun pariston käyttöaika latauksen jälkeen käy liian 18. Älä käytä porassa tai laturissa muita asennuksia kuin lyhyeksi käytännölliseen työskentelyyn, palauta se mitä...
 • Page 28: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT LAITE Model CR18DV –1 Kuormittamaton nopeus 0 – 2100 min Isku 28 mm Käyttöalueet Pehmeä teräsputki: Ulkohalk. 90 mm Vinyylikuituputki: Ulkohalk. 90 mm Puu: Syvyys 90 mm Pehmeä teräslevy: Paksuus 10 mm EB1820 Ni-Cd peristo, 18 V (2,0 Ah, 15 kennoa) Ladattava paristo EB1830H Ni-MH peristo, 18 V (3,0 Ah, 15 kennoa)
 • Page 29 Suomi PARISTON POISTO JA ASENNUS LATAUS HUOMAUTUS Ennen paristokäyttöisen lehtisahan käyttöä lataa paristo Pidä kytkin aina katkaistuna ja lukituskytkin siirrettynä seuraavien ohjeitten mukaisesti. oikeaan asentoon (lukkoasento). (Katso kuvaa 13). 1. Liitä laturin verkkojohto vaihtovirtapistorasiaan. Kun 1. Pariston poisto verkkojhto on liitetty, laturin merkkivalo vilkkuu Pidä...
 • Page 30 Suomi VAROITUS JOS TERÄ ON RIKKI Jos paristo ladataan sen ollessa kuuma pitkän Kun sahanterä on rikki ja se on vielä paikallaan auringossa olon tai heti käytön jälkeen, laturin männän pienessä lovessa, sen tulisi pudota irti, jos merkkivalo palaa vihreänä. Lataa paristo vasta sen käännät pitoholkkia nuolimerkin suuntaan, kiinnität jäähdyttyä.
 • Page 31 Suomi Jos leikkaat suurta putkea, suurta puupalaa tms., joka (2) Kohota kahvaa hitaasti ja paina sahanterää vähän ylittää terän leikkauskyvyn, terä saattaa koskettaa kerrallaan (Kuva 22, kuva 23). putken, puum tms. sisäseinää, mistä seuraa vaurioita. (3) Pidä rungosta kiinni lujasti kunnes sahanterä (Kuva 15, kuva 17) leikkautuu täysin kiinni materiaaliiin (Kuva 24, 1.
 • Page 32 Lisäksi hiiliharjat on pidettävä aina puhtaina ja karkeaan työstöön. varmistettava, että ne pääsevät vapaasti liikkumaan harjapitimissä. HUOM! HUOM! Nr. 101 – nr. 132 kaksoismetalliteriä myydään erikseen Kun hiiliharja vaihdetaan uuteen, käytä vaihdossa aina lisävarusteina. Hitachi hiiliharjaa, jonka koodinumero on 999058.
 • Page 33 40°C. 8. Huolto-osalista A: Kohtanr. Koodinr. Käytetty nr. D: Huomautuksia HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä. Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina noudatettava kussakin maassa voimassa olevia turvaohjeita ja normeja.
 • Page 34: General Operational Precautions

  20. If the supply cord of this charger is damaged, the of the exhausted battery. charger must be returned to the HITACHI authorized 12. Wear earplugs to protect your ears during operation. service center for the cord to be replaced. Let only 13.
 • Page 35: Specifications

  English SPECIFICATIONS POWER TOOL Model CR18DV 0 – 2100 min - No-Load Speed Stroke 28 mm Capacity Mild Steel Pipe: O.D. 90 mm Vinyl Chloride Pipe: O.D. 90 mm Wood: Depth 90 mm Mild Steel Plate: Thickness 10 mm EB1820 Ni-Cd battery, 18 V (2.0 Ah 15 cells) Rechargeable battery EB1830H...
 • Page 36: Battery Removal/Installation

  English 1. Connect the charger’s power cord to a receptacle. BATTERY REMOVAL/INSTALLATION When the power cord is connected, the charger’s pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals). CAUTION 2. Insert the battery into the charger. Be sure to keep the switch turned off and the lock- Firmly insert the battery into the charger till it contacts off button moved to right position (lock position).
 • Page 37: Prior To Operation

  English (4) Pull the holder sleeve back slightly in the direction of Regarding electric discharge in case of new batteries, the arrow mark shown in Fig. 8 (in the direction etc. opposite to the arrow marked on the holder sleeve). As the internal chemical substance of new batteries When you do this, the spring force will return the and batteries that have not been used for an extended...
 • Page 38: How To Use

  English After the saw blade has been successfully removed, The motor can be locked sometimes, depending on be absolutely sure to clean it up with air, etc., carry the combination of the material to be cut and the out proper lubrication, and then check and see if the blade.
 • Page 39: Selection Of Blades

  English SELECTION OF BLADES Blade Thickness Uses (mm) To ensure maximum operating efficiency and results, it No. 104 For cutting steel and stainless pipes is very important to select the appropriate blade best 2.5 – 6 less than 100 mm in outer diameter suited to the type and thickness of the material to be cut.
 • Page 40 The typical A-weighted sound pressure level: 80 dB (A) NOTE: Wear ear protection. When replacing the carbon brush with a new one, be sure to use the Hitachi Carbon Brush Code No. 999058. The typical weighted root mean square acceleration 5. Replacing carbon brushes value: 10.6 m/s...
 • Page 42 EN55014-2 i samsvar med Rådsdirektiver 89/336/EØS og/eller 98/37/EØS. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 8. 2002 Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.

Table of Contents