Download Print this page

Husqvarna 543RB Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Operator's manual
TR
Kullanım kılavuzu
11-26
27-42
543RB

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna 543RB

  Summary of Contents for Husqvarna 543RB

 • Page 1 543RB Operator's manual 11-26 Kullanım kılavuzu 27-42...
 • Page 11: Table Of Contents

  Comply to given regulations. 7. Loop handle 8. J-handle Only use the product with accessories that are approved 9. Throttle trigger Accessories 543RB on page by the manufacturer. See 10. Throttle lockout 25 . 11. Stop switch Symbols on the product 12.
 • Page 12: Safety

  (Fig. 10) Risk of blade thrust if the cutting equipment Note: Other symbols/decals on the product refer to touches an object that it does not certification requirements for other commercial areas. immediately cut. The product can cut off body parts. Keep a minimum of 15 m / 50 ft. EU V distance to persons and animals during operation of the product.
 • Page 13 Safety instructions for assembly string, that can eject or wind around the cutting attachment. • Do not use the product in a situation or location WARNING: Read, understand and obey where you can not get aid if an accident occurs. these instructions carefully before you use •...
 • Page 14 1. Stop the engine. devices regularly. If the safety devices are defective, 2. Do a visual check for deformation and damage, for speak to your Husqvarna service agent. example cracks. • Do not make changes to safety devices. Do not use 3.
 • Page 15 Make sure that the engine is cool before you refuel. • Only use an approved cutting attachment guard. • Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and Accessories 543RB on page 25 . Refer to release the pressure carefully. • Do not use a damaged cutting attachment.
 • Page 16: Assembly

  • Let an approved Husqvarna service agent do • The exhaust fumes from the engine contain carbon servicing on the product regularly. monoxide, an odourless, poisonous and very •...
 • Page 17: Operation

  To attach and remove the guard extension To attach the trimmer head The guard extension is used on the combination guard. 1. Put the holder (A) and the holder (B) on the output Attach the guard extension when you use a trimmer shaft.
 • Page 18 • If Husqvarna two-stroke oil is not available, you may 1. Set the stop switch to the start position. (Fig. 28) use another two-stroke oil of good quality that is intended for air cooled engines.Contact your dealer 2.
 • Page 19 • Move forward after each right movement and make sure that you have a stable position again before you WARNING: Do not wind the starter rope cut again. around your hand. • Keep the support cup with a light pressure against the ground to make sure that the grass blade does 6.
 • Page 20: Maintenance

  To cut the grass 1. Hold the trimmer head and its cord parallel to the ground and above the ground. 1. Make sure that the trimmer line is parallel to the 2. Apply full throttle. ground when you cut the grass. (Fig. 64) 3.
 • Page 21: Shaft

  The bevel gear is filled to ¾ with grease at the factory. adjusted or repaired. Before you use the product, make sure that the grease level has not changed. Use Husqvarna special grease if • The idle speed is correct when the engine operates it is necessary to fill up.
 • Page 22: Troubleshooting

  To lubricate the flexible drive shaft resistance of a minimum of 1.5 Nm. The locknut must be replaced after it has been put on approximately 10 1. Pull up the knob and remove the drive shaft sleeve times. from the clutch cover. (Fig. 71) To examine the spark plug a) Shake or pull the drive shaft out of the drive shaft sleeve.
 • Page 23: Transportation And Storage

  • Make sure that there is no risk of fuel leaks, fuel fumes, sparks or flames during transportation and storage. Technical data Technical data 543RB Engine Cylinder displacement, cm 40.1 Cylinder bore, mm 40.5 Stroke, mm 31.1...
 • Page 24 543RB Max. engine output, according to ISO 8893, kW @ rpm 1.47/9000 Catalytic converter muffler Ignition system Spark plug NGK CMR7H-10 Electrode gap, mm 0.9-1.0 Fuel and lubrication system Fuel tank capacity, litre 0.75 Weight Without fuel, cutting attachment and guard, kg...
 • Page 25: Accessories

  Accessories Accessories 543RB Approved accessories Accessory type Cutting attachment guard, art. no. Grass blade/grass cutter Multi 300-3 (Ø 300, 3 teeth) 537 33 16-03 Multi 255-3 (Ø 255, 3 teeth) 537 33 16-03 Multi 275-4 (Ø 275, 4 teeth) 537 33 16-03 Multi 330-2 (Ø...
 • Page 26: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares that the backpack brushcutter Husqvarna 543RB with serial numbers dating from 2018 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 27 7. Yarım daire şeklindeki tutamak uyun. 8. J kulpu 9. Gaz tetiği Ürünü yalnızca üretici tarafından onaylanmış 10. Gaz kilidi Aksesuarlar 543RB aksesuarlarla kullanın. Bkz. 11. Durdurma anahtarı sayfada: 41 . 12. Esnek hareket mili bağlantısı Ürün üzerindeki semboller 13. Silindir kapağı...
 • Page 28 yyyyhhxxx Nominal değerler plakası seri numarasını (Şek. 9) Ürünü kullanırken başka kişilerle ve gösterir. yyyy üretim yılı, hh üretim haftası hayvanlarla aranızda en az 15 m/50 ft ve xxxx sıra numarasıdır. mesafe bırakın. (Şek. 10) Kesme donanımı anında kesemediği bir Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, diğer nesneye dokunursa bıçak saplanması...
 • Page 29 • Ürünün montajını yapmadan önce buji kapağını • Ürünü siperlik olmadan kullanmayın. bujiden çıkarın. • Çalışma sırasında insanların veya hayvanların en az • Onaylı koruyucu eldiven kullanın. 15 m uzaklıkta olduklarından emin olun. Ürünle birlikte dönmeden önce mutlaka arkanıza bakın. •...
 • Page 30 Güvenlik araçları arızalı olan bir ürünü kullanmayın. Güvenlik araçlarında düzenli olarak kontrol ve bakım 2. Çatlama gibi herhangi bir hasar veya deformasyon yapın. Güvenlik araçları arızalıysa Husqvarna servis olup olmadığını gözünüzle kontrol edin. noktanızla görüşün. 3. Titreşim azaltma sistemi elemanlarının doğru •...
 • Page 31 • Yakıtı yenilemeden önce yakıt tankı kapağını • Yalnızca onaylı bir kesme donanımı siperliği yavaşça açın ve basıncı dikkatlice tahliye edin. Aksesuarlar 543RB sayfada: 41 . kullanın. Bkz. • Kapalı bir alanda motora yakıt eklemeyin. Nefessiz • Hasarlı kesme donanımı kullanmayın.
 • Page 32 Herhangi bir bakım Husqvarna servis noktasına yaptırın. yapmadan önce silindir kapağını çıkarın ve buji • Yetkili bir Husqvarna servis noktasının ürüne düzenli kapağını ayırın. olarak servis işlemi uygulamasını sağlayın. • Motordan gelen egzoz dumanı kokusuz, zehirli ve •...
 • Page 33 Misina kafayı takma 3. Vidaları sıkın. Siperlik uzatma parçasının takılması ve 1. (A) tutucusu ve (B) tutucusunu çıkış miline yerleştirin. çıkarılması 2. Tutucudaki (B) deliklerden birini dişli kovanındaki Siperlik uzatma parçası kombine siperlikte kullanılır. Bir karşılık gelen delikle hizalamak için çıkış milini misina kafa veya plastik bıçak kullanırken siperlik döndürün.
 • Page 34 Her zaman sıçratma karşıtı valfi olan bir yakıt üründe hasara neden olabilir. konteyneri kullanın. • Konteynerde yakıt varsa istenmeyen yakıtı boşaltın En iyi performans için daima Husqvarna alkilat yakıtı ve konteynerin kurumasını bekleyin. kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu yakıt, normal yakıta • Yakıt tankı kapağının etrafındaki bölgenin temiz kıyasla daha az tehlikeli egzoz dumanları...
 • Page 35 4. Sol elinizle ürünün gövdesini zeminin üzerinde tutun. • Kesilen çimin düzgün bir hatta düşmesi için çim Ürünün üstüne basmayın. (Şek. 58) bıçağını sola doğru eğin. Bu şekilde çim daha kolay toplanır. 5. Marş ipi tutacağını, direnç hissedinceye kadar • Ayaklarınızı...
 • Page 36 Çim kesme 1. Misina kafayı ve ipini yere paralel ve yerden yukarıda tutun. 1. Çimi keserken misinanın zemine paralel olduğundan 2. Tam gaz uygulayın. emin olun. (Şek. 64) 3. Misina kafayı yanlamasına hareket ettirerek çimi 2. Misina kafayı zemine bastırmayın. Bu, üründe süpürün.
 • Page 37 Hava filtresini düzenli aralıklarla yenisiyle Rölantinin ayarlanması değiştirin. 1. Hava filtresi kapağını ve hava filtresini çıkarın. (Şek. Husqvarna ürününüz, zararlı emisyonları azaltan özelliklere göre üretilmiştir. 2. Hava filtresini basınçlı havayla temizleyin. • Rölantiyi ayarlamadan önce hava filtresinin temiz ve 3.
 • Page 38 özel Husqvarna gresini kullanın. Ayna dişlideki gresi elinizin yaralanmasını önlediğinden değiştirmeyin. Ayna dişlisindeki onarımı servis daima emin olmanız gerekir. personeline bırakın. Not: Kilitleme somununu elinizle döndüremediğinizden (Şek. 70) emin olun. Naylon katın direnci en az 1,5 Nm değilse Esnek hareket milini yağlama somunu değiştirin.
 • Page 39 Ürünü taşıma sırasında takın. Oynamadığından emin olun. • Taşıma ve saklama sırasında yakıt kaçağı, yakıt dumanı, kıvılcım veya alev alma riski olmadığından emin olun. Teknik veriler Teknik veriler 543RB Motor Silindir hacmi, cm 40.1 Silindir çapı, mm 40.5 Strok, mm 31.1 Rölanti, dev/dak...
 • Page 40 543RB Çıkış milinin devri, dev/dak 8570 Maks. motor çıkışı, ISO 8893'e göre, dev/dak'da kW 1.47/9000 Katalitik konvertör susturucusu Hayır Ateşleme sistemi Buji NGK CMR7H-10 Elektrot boşluğu, mm 0.9-1.0 Yakıt ve yağlama sistemi Yakıt tankı kapasitesi, litre 0.75 Ağırlık Yakıt, kesme donanımı ve siperlik olmadan, kg Gürültü...
 • Page 41 Aksesuarlar Aksesuarlar 543RB Onaylı aksesuarlar Aksesuar tipi Kesme donanımı siperliği, ürün Çim bıçağı/çim kesici Multi 300-3 (Ø 300, 3 diş) 537 33 16-03 Multi 255-3 (Ø 255, 3 diş) 537 33 16-03 Multi 275-4 (Ø 275, 4 diş) 537 33 16-03 Multi 330-2 (Ø...
 • Page 42 AT Uyumluluk Bildirimi AT Uyumluluk Bildirimi Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel.: +46-36-146500; seri numaraları 2018 veya sonraki tarihli (yıl, seri numarasıyla birlikte nominal değerler plakasında açıkça belirtilmiştir) Husqvarna 543RB sırta asılır çalı tırpanının aşağıdaki KONSEY DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirtir: •...
 • Page 44 8,5 m 10 cm 4" 4,2 m "Clic" 15 cm 6"...
 • Page 45 4,25 m 4,25 m 15 cm 6" 15 cm 6"...
 • Page 46 T35, T35x 8,5 m 10 cm 4" 4,3 m "Clic" 15 cm 6"...
 • Page 47 T45, T45x 10 m 10 cm 4" 4,3 m 15 cm "Clic" 6"...
 • Page 48 Trimmy SII 7,0 m 12 cm 5" ~ 3,5 m ~ 15 cm "Clic" 35-50 NM...
 • Page 52 Original instructions Orijinal talimatlar 1140626-94 2018-12-19...