Download Print this page

Tekniska Specifikationer - Bosch FLM-420-NAC-D Installation Manual

Signaling device interface modules
Hide thumbs

Advertisement

28
sv
OBS!
Installationen får endast utföras av behörig specialist!
VIKTIGT!
Elektrostatisk urladdning (ESD)! Elektroniska komponenter kan skadas.
Jorda dig själv med ett jordande handledsband eller vidta lämpliga åtgärder.
FARA!
Strömförande komponenter och avskalad kabel! Risk för skada p.g.a. elektriska stötar.
Systemet måste vara strömlöst vid anslutningen.
Funktionsbeskrivning
FLM-420-NAC larmdonsmoduler möjliggör anslutning mellan ljud- och ljuslarmdon, samt sirener till LSN-
brandlarmcentraler. Varje enhet erbjuder en övervakad primärledning. Kontrollen av signalenhetens ledning
(NAC=Notification Appliance Circuit) utförs genom polaritetsomkastning.
Varianter av gränssnittsmoduler:
-
FLM-420-NAC-S för ytmontering med kapsling (se Figur 2 till Figur 6, Sidan 5 till Sidan 8).
-
FLM-420-NAC-D för installationen på en DIN-brygga med adapter (se Figur 7 och Figur 8, Sidan 9 till 10).
Adressinställning
Montera en vridkontakt i rätt position med en lämplig skruvmejsel (se Figur 1, Sidan 4).
Adress (A)
Driftläge
0 0 0
Slinga/avgreningssystem i LSN improved version-läge med automatisk adressering (T-tapsystem ej
möjligt)
0 0 1 — 2 5 4
Slinga/avgreningssystem/T-tapsystem i LSN improved version-läge med manuell adressering
CL 0 0
Slinga/avgreningssystem i LSN classic-läge
2 5 5 — 2 9 9
Otillåtet adressintervall (felmeddelande på centralappparat)!
Anslutning
Terminaler
IN: b | a
OUT: b | a
0 V | 24 V
LSN: a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN in / LSN ut
FAIL ac | FAIL bat

Tekniska specifikationer

Displayelement
Inspänning
Max. strömförbrukning, LSN
Max. strömförbrukning från ext. strömförsörjning
Ext. strömförsörjning
Max. utgående ström
EOL -motstånd
Utrustningsklasser enligt IEC 60950
Skyddsklass enligt IEC 60529
Tillåten drifts/lagringstemperatur
Tillåten relativ luftfuktighet
Kapsling för materialgränssnittsmodul
Material på utanpåliggande kapsling
F.01U.003.284 | 6.0 | 2010.06
Funktion
NAC-ingång
NAC-utgång
Ext. strömförsörjning
Fel ext. spänning / fel ext. batteri
Anslutningsdiagram
- Avgreningssystem: se Figur 9,
Sidan 11
- Slinga: se Figur 10, Sidan 11
2 lysdioder (röd = larm, grön = normal drift)
15 V DC – 33 V DC
6,06 mA (standby/under larm)
15 mA (standby) + utgående ström
20,4 V DC – 29 V DC
3 A (under ett larm, från ext. strömförsörjning)
3,9 kΩ
Klass III-utrustning
FLM-420-NAC-S: IP 54
FLM-420-NAC-D: IP 30
-20 °C till +50 °C / -25 °C till +85 °C
< 96 %, icke-kondenserande
PPO (Noryl)
ABS + PC-Blend
FLM-420-NAC-S | FLM-420-NAC-D
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Advertisement

loading

  Also See for Bosch FLM-420-NAC-D

  Related Manuals for Bosch FLM-420-NAC-D

This manual is also suitable for:

Flm-420-nac-s