Electrolux EXD16DN3W User Manual

Electrolux EXD16DN3W User Manual

Hide thumbs Also See for EXD16DN3W:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EXD16DN3W
EXD20DN3W
NL
EN
FR
IT
HANDLEIDING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
MANUALE D'ISTRUZIONI
2
14
24
36

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EXD16DN3W

 • Page 1 EXD16DN3W HANDLEIDING EXD20DN3W USER MANUAL NOTICE D’UTILISATION MANUALE D’ISTRUZIONI...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 www.electrolux.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................... 3 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................. 4 3. VOOR.HET.EERSTE.GEBRUIK................5 4. GEBRUIKSAANWIJZING..................6 5. ONDERHOUD.EN.REINIGING................10 6. WAT.MOET.U.DOEN.ALS…................11 7. MILIEUBESCHERMING..................13 WE’RE.THINKING.OF.YOU Hartelijk.dank.voor.de.aankoop.van.dit.Electrolux-apparaat..U.heeft.gekozen.voor.een. product.dat.jaren.professionele.ervaring.en.innovatie.omvat..Bij.het.ontwerpen.van.dit.inge- nieuze.en.stijlvolle.product.heeft.u.als.gebruiker.centraal.gestaan..Wanneer.u.dit.apparaat. gebruikt,.kunt.u.erop.vertrouwen.dat.het.telkens.weer.uitstekende.prestaties.levert. Welkom.bij.Electrolux. Ga naar onze website voor: Advies.over.gebruik,.brochures,.het.oplossen.van.problemen.en.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS .VEILIGHEIDSINFORMATIE Deze GEBRUIKERSHANDLEIDING bevat specifieke instruc- ties voor uw model. Gebruik de ontvochtiger alleen volgens de instructies in deze GEBRUIKERSHANDLEIDING. Deze instructies zijn niet van toepassing op elke mogelijke toestand en situatie die zich kan voordoen. Gezond verstand en voor- zichtigheid zijn geboden bij het installeren, bedienen en on- derhouden van dit apparaat, zoals bij elk elektrisch apparaat.
 • Page 4: Veiligheidsinstructies

  4 www.electrolux.com • Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt of houd hen constant onder toezicht. • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. • Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen. • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
 • Page 5: Voor.het.eerste.gebruik

  NEDERLANDS •. In.het.geval.van.een.storing.(vonken,. •. Ga.niet.op.het.apparaat.zitten.of.staan.en. schroeilucht,.enz.),.moet.u.het.apparaat. plaats.geen.voorwerpen.op.het.apparaat. onmiddellijk.uitzetten,.het.netsnoer.uit.het. •. Hang.geen.voorwerpen.aan.of.over.het. stopcontact.halen.en.contact.opnemen. apparaat. met.een.door.Electrolux.erkende. •. Plaats.geen.kopjes,.glazen.of.vazen.met. servicemedewerker.of.elektricien. vloeistof.op.het.apparaat. •. Bedien.het.ontvochtigingsapparaat.niet. •. Schakel.de.ontvochtiger.uit.en.haal.de. met.natte.handen. stekker.uit.het.stopcontact.wanneer.u. •. Trek.niet.aan.het.netsnoer. het.apparaat.gedurende.langere.tijd.niet. •. Drink.geen.water.uit.de.wateropvangbak. gebruikt. van.de.ontvochtiger. •. Tijdens.het.gebruik.van.de.ontvochtiger. moet.het.luchtfilter.in.het.apparaat.zijn.     L ET OP!  geplaatst. Voorkom.letsel.of.schade.aan.het. •. Zorg.ervoor.dat.het.luchtinlaatrooster.
 • Page 6: Gebruiksaanwijzing

  6 www.electrolux.com 4. GEBRUIKSAANWIJZING 4.1 . H et.apparaat.aansluiten.op. 4.4 De.ventilatorsnelheid.wijzigen het.lichtnet Met.de.Turbo-toets. .kunt.u.de.venti- latorsnelheid.instellen.op.HIGH.of.LOW. Laat.het.apparaat.rustig.op.kamertempe- (hoog.of.laag)..Bij.de.hoge.ventilatorsnel- ratuur.komen.voordat.u.het.aanzet. heid.gaat.het.indicatielampje.boven.de. Het.apparaat.moet.minstens.één.uur.vóór. Turbo-toets.branden..Een.hogere.ventila- gebruik.rechtop.worden.gezet. torsnelheid.zorgt.ervoor.dat.vocht.sneller. Ga.als.volgt.te.werk.om.de.ontvochtiger.in. aan.de.lucht.wordt.onttrokken. te.schakelen: 1. Sluit.het.netsnoer.aan.op.een.geaard. stopcontact.van.220-240.V.AC. 2. Als.het.lampje.BUCKET.FULL.(bak.vol). brandt,.verwijdert.u.de.bak.en.plaatst. 4.5 ION-functie u.deze.weer.terug.om.de.vlotterscha- kelaar.te.resetten. Druk.op.de.ION-toets. .om.de.ionisatie- functie.van.het.apparaat.te.activeren..Door. het.proces.van.ionisatie.worden.automa- tisch.anionen,.negatief.geladen.ionen,.
 • Page 7 NEDERLANDS 4.7 Drogermodus •. Plaats.de.natte.kleding.niet. boven.op.het.apparaat.en.zorg. ervoor.dat.er.geen.water.in.het. In.de.drogermodus.(DRYER).ontvochtigt. apparaat.druppelt..Dit.kan.een. het.apparaat.de.lucht.maximaal..In.deze. elektrische.schok,.lekstroom.of. modus.draait.de.ventilator.onveranderlijk. apparaatstoringen.veroorzaken. op.een.hoge.snelheid..Het.luchtvochtig- heidsniveau.wordt.automatisch.geregeld. op.basis.van.de.actuele.luchtvochtigheid. 4.8 De.timerfunctie.gebruiken in.de.ruimte..De.drogermodus.van.het. apparaat.stopt.automatisch.na.een.bedrijf- Met.de.timerfunctie.kunt.u.de.luchtont- stijd.van.maximaal.10.uur. vochtiger.zo.programmeren.dat.deze.na. Als.u.de.drogermodus.wilt.activeren,.drukt. een.door.u.ingestelde.tijdsduur.automa- u.op.de.Option-toets. .tot.het.indica- tisch.start.of.stopt..U.kunt.een.tijdsduur. tielampje.DRYER.brandt. instellen.van.een.0,5.uur.tot.24.uur. Druk,.als.het.apparaat.is.ingeschakeld,. eerst.op.de.Timer-toets. ..Op.het. regelpaneel.gaat.het.indicatielampje.OFF. boven.Timer.branden..Dit.geeft.aan.dat. het.programma.voor.automatisch.stoppen. is.geactiveerd..Druk.nogmaals.op.de.Ti- mer-toets..Nu.gaat.het.indicatielampje.ON. 30~50cm branden..Dit.geeft.aan.dat.het.programma. 30~50cm voor.automatisch.starten.is.geactiveerd.
 • Page 8 8 www.electrolux.com OPMERKING: FULL.om.aan.te.geven.dat.het.waterre- servoir.vol.is..Op.het.display.verschijnt.de. •. Zorg.ervoor.dat.het.apparaat.is.inge- foutcode.P2. schakeld,.voordat.u.de.timerfunctie. programmeert. Wanneer.het.apparaat.is.ingeschakeld.en. de.bak.vol.is,.wordt.eerst.de.compressor. •. Stel.eerst.de.gewenste.luchtvochtigheid. uitgeschakeld..De.ventilator.blijft.dan.nog. van.het.vertrek.in.met.de.luchtvochtig- 30.seconden.draaien,.zodat.het.water.in.de. heidstoetsen.voordat.u.de.timerfunctie. condensor.opdroogt..Vervolgens.piept.het. programmeert. apparaat.8.keer.en.knippert.het.indica- tielampje.BUCKET.FULL..Op.het.display. 4.9 Foutcodes verschijnt.de.foutcode.P2. Volg.de.onderstaande.stappen.om.het.op- AS-.Fout.luchtvochtigheidssensor--haal.de. gevangen.water.uit.de.bak.te.verwijderen: stekker.van.het.apparaat.uit.het.stopcon- 1. Pak.de.linker-.en.rechterhandgreep.ste- tact.en.steek.de.stekker.er.vervolgens.weer. vig.vast.en.trek.de.bak.een.klein.stukje. in..Blijft.de.storing.zich.voordoen,.neem. naar.buiten. dan.contact.op.met.de.klantenservice. ES-.Fout.temperatuursensor--haal.de.stek- ker.van.het.apparaat.uit.het.stopcontact. en.steek.de.stekker.er.vervolgens.weer.in.. Blijft.de.storing.zich.voordoen,.neem.dan.
 • Page 9 NEDERLANDS 3. Gooi.het.water.weg.en.plaats.de. bak.weer.terug..De.ontvochtiger.kan. alleen.goed.werken.als.de.bak.goed.is. geplaatst. Het.apparaat.wordt.opnieuw.gestart. zodra.de.bak.weer.in.de.juiste.positie.is. teruggeplaatst. •. Zet.de.opvangbak.niet.op.de.vloer. omdat.de.onderkant.van.de.bak.niet. vlak.is..Als.u.dit.doet,.valt.de.bak.om.en. stroom.het.water.uit.de.bak. •. Zorg.er.bij.het.verwijderen.van.de.bak. voor.dat.u.geen.onderdelen.binnen.in. het.apparaat.aanraakt..Hierdoor.kan. het.apparaat.beschadigd.raken. •. Duw.de.bak.bij.het.terugplaatsen. voorzichtig.helemaal.in.het.apparaat.. Zorg.ervoor.dat.u.met.de.bak.nergens. •. . C ontroleer.de.afdichting.tussen.de. tegenaan.stoot.en.dat.u.de.bak.goed. slang.en.de.aansluiting.op.het.appa- plaatst,.omdat.het.apparaat.anders. raat..Als.er.sprake.is.van.enige.lekkage,. mogelijk.niet.werkt. vervangt.u.de.slangpakking.en.zet.u.de. •. Gooi.het.water.in.de.bak.weg..Dit.water. slang.weer.vast. is.niet.drinkbaar.en.kan.niet.worden. •. Als.niet.wordt.gekozen.voor.continue. gebruikt.als.drinkwater. waterafvoer,.moet.de.afvoerdop.stevig.
 • Page 10: Onderhoud.en.reiniging

  10 www.electrolux.com 5. ONDERHOUD.EN.REINIGING 5.1 Het.filter.schoonmaken a. Trek.het.filter.aan.het.lipje.naar.voren. en.trek.het.filter.vervolgens.naar.bui- ten,.zoals.hieronder.is.afgebeeld.     W AARSCHUWING!.. Haal.de.stekker.van.het.netsnoer. uit.het.stopcontact.voordat.u.het. apparaat.schoonmaakt. 1. Het.rooster.en.de.behuizing.schoon- maken •. Gebruik.hiervoor.water.en.een.mild. schoonmaakmiddel..Gebruik.geen. bleek-.of.schuurmiddelen. •. Giet.of.spetter.geen.water.rechtstreeks. op.het.apparaat..Dit.kan.een.elektrische. schok.veroorzaken,.de.isolatie.aantas- ten.of.roestvorming.veroorzaken. •. De.luchtinlaat-.en.-uitlaatroosters.raken. gemakkelijk.vervuild,.dus.gebruik.een. stofzuigerhulpstuk.of.borstel.om.deze. schoon.te.maken. b. Maak.het.filter.schoon.met.een.sopje.. 2. . D e.opvangbak.schoonmaken Spoel.het.filter.af.en.laat.het.drogen.
 • Page 11: Wat.moet.u.doen.als

  NEDERLANDS 6. WAT.MOET.U.DOEN.ALS… Lees.eerst.de.volgende.lijst.met.proble- mende.problemen.die.niet.worden.veroor- men.en.oplossingen.door.voordat.u.de. zaakt.door.fabricage-.of.materiaalfouten. klantenservice.belt..Dit.kan.u.tijd.en.kosten. van.het.apparaat. besparen..Deze.lijst.bevat.veel.voorko- Probleem Oplossing De.ontvochtiger.werkt.niet. Stekker.zit.los..Steek.de.stekker.stevig.in. het.stopcontact. Zekering.doorgebrand.of.aardlekschake- laar.uitgeschakeld..Vervang.de.zekering.of. schakel.de.aardlekschakelaar.weer.in. Het.door.u.geselecteerde.niveau.van.de. luchtvochtigheid.is.bereikt..De.ontvochtiger. wordt.automatisch.uitgeschakeld.wanneer. de.gekozen.hoeveelheid.vocht.uit.de.lucht. is.verwijderd..Als.u.meer.vocht.wilt.verwij- deren,.selecteert.u.CONTINU.met.behulp. van.de.luchtvochtigheidstoets..Nadat.de. ontvochtiger.is.gestart,.zet.u.de.schakelaar. in.de.gewenste.stand. De.wateropvangbak.is.niet.goed.geplaatst.. Zie."Opgevangen.water.verwijderen". Water.in.de.bak.heeft.het.vooraf.ingestelde. niveau.bereikt..De.ontvochtiger.wordt.auto- matisch.uitgeschakeld.wanneer.dit.niveau. is.bereikt..Leeg.de.bak.en.plaats.deze.weer. terug. De.ontvochtiger.wordt.niet.ingeschakeld.. Zet.het.apparaat.aan. Het.indicatielampje.BUCKET.FULL.(bak. vol).brandt..Verwijder.de.bak,.giet.het.water. eruit.en.plaats.deze.weer.terug.in.de.juiste. positie.
 • Page 12 12 www.electrolux.com Probleem Oplossing Ontvochtiger.blijft.te.lang.werken. Ramen.of.deuren.nabij.de.ontvochtiger. zijn.geopend.en.laten.buitenlucht.binnen.. Sluit.alle.ramen.en.deuren.die.buitenlucht. binnenlaten. Het.te.ontvochtigen.gebied.is.te.groot.. Neem.contact.op.met.uw.leverancier.om. na.te.vragen.of.de.capaciteit.toereikend.is. Luchtcirculatie.in.de.ontvochtiger.is.geblok- keerd..Het.rooster.is.mogelijk.vuil..Maak. het.rooster.schoon.met.de.opzetborstel. van.een.stofzuiger..Zie."Onderhoud.en. reiniging"..De.ontvochtiger.moet.zodanig. worden.geplaatst.dat.de.ingaande.lucht- stroom.aan.de.achterzijde.en.de.uitgaande. luchtstroom.aan.de.voorzijde.van.het. apparaat.niet.worden.belemmerd. De.ontvochtiger.is.onlangs.geïnstalleerd.of. opnieuw.gestart..Hoe.hoger.de.lucht- vochtigheid.in.de.ruimte,.hoe.langer.de. ontvochtiger.zal.werken. De.ontvochtiger.werkt.in.de.continumodus. en.blijft.werken.in.deze.modus..Gebruik. de.luchtvochtigheidstoets.om.een.hoger. relatief.luchtvochtigheidspercentage.(RH%). in.te.stellen.
 • Page 13: Milieubescherming

  NEDERLANDS Probleem Oplossing Ontvochtiger.werkt,.maar.de.ruimte.is. De.gewenste.luchtvochtigheid.staat.inge- niet.droog.genoeg. steld.op.een.te.hoge.waarde..Druk.op.de. luchtvochtigheidtoets.om.een.lagere.stand. in.te.stellen.of.kies.CONTINU.voor.maxima- le.ontvochtiging. De.ontvochtiger.is.onlangs.geïnstalleerd.of. opnieuw.gestart..Hoe.hoger.de.luchtvoch- tigheid.in.de.ruimte,.hoe.langer.het.duurt. voordat.de.lucht.in.de.ruimte.droger.wordt. Rondom.de.ontvochtiger.is.niet.voldoende. vrije.ruimte.waardoor.het.apparaat.niet. goed.kan.werken..Luchtstroom.naar.roos- ter.aan.voorzijde.is.geblokkeerd..Zie."Een. locatie.kiezen". De.kamertemperatuur.is.te.laag..Het. apparaat.werkt.niet.naar.behoren.als.de. kamertemperatuur.lager.is.dan.5.°C..Zie. "Bedieningsomstandigheden". Raadpleeg.de.oorzaken.onder.ONTVOCH- TIGER.BLIJFT.TE.LANG.WERKEN. Er.verschijnt.rijp.op.de.spoelen.boven. De.ontvochtiger.is.onlangs.ingeschakeld.. de.bak. Dit.is.normaal.omdat.er.koelmiddel.door. de.spoel.loopt..De.rijp.verdwijnt.gewoonlijk. binnen.60.minuten. De.ventilator.maakt.veel.geluid. De.kamertemperatuur.is.te.laag..Alle.mo- dellen.functioneren.goed.bij.temperaturen. hoger.dan.5.°C. Er.stroomt.lucht.door.de.ontvochtiger..Dit.is. een.gebruikelijk.geluid.bij.normale.werking. 7. MILIEUBESCHERMING Recycle.de.materialen.met.het.symbool. Gooi.apparaten.die.zijn.gemarkeerd.met.
 • Page 14 14  www.electrolux.com CONTENTS 1.  SAFETY.INFORMATION..................15 2.  SAFETY.INSTRUCTION..................16 3.  BEFORE.FIRST.USE..................17 4.  OPERATING.INSTRUCTION................17 5.  CARE.AND.CLEANING..................21 6.  WHAT.TO.DO.IF....................21 7.  ENVIRONMENT.CONCERNS................23 WE’RE.THINKING.OF.YOU Thank.you.for.purchasing.an.Electrolux.appliance..You’ve.chosen.a.product.that.brings.with. it.decades.of.professional.experience.and.innovation..Ingenious.and.stylish,.it.has.been. designed.with.you.in.mind..So.whenever.you.use.it,.you.can.be.safe.in.the.knowledge.that. you’ll.get.great.results.every.time. Welcome.to.Electrolux. Visit our website to: Get.usage.advice,.brochures,.trouble.shooter,.service.information: www.electrolux.com Register.your.product.for.better.service: www.registerelectrolux.com...
 • Page 15: Safety.information

  ENGLISH 1.  .SAFETY.INFORMATION This.USER.MANUAL.provides.specific.operating.instruc- tions.for.your.model..Use.the.dehumidifier.only.as.instructed. in.this.USER.MANUAL..These.instructions.are.not.meant.to. cover.every.possible.condition.and.situation.that.may.occur.. Common.sense.and.caution.must.be.practiced.when.install- ing,.operating,.and.maintaining.any.appliance.     W ARNING!   Avoid.fire.hazard.or.electric.shock..Do.not.use.an.exten- sion.cord.or.an.adaptor.plug..Do.not.remove.any.prong. from.the.power.cord. •.Do.not,.under.any.circumstances,.cut,.remove.or.bypass. the.grounding.prong. •.Do.not.store.or.use.gasoline.or.other.flammable.vapors. and.liquids.in.the.vicinity.of.this.or.any.other.appliance.. Read.product.labels.for.flammability.and.other.warnings. •.Discard.water.from.bucket..Water.is.not.potable.and.can- not.be.used.for.drinking. 1.1 Children.and.Vulnerable.People.Safety     W ARNING!  Risk.of.suffocation,.injury.or.permanent.disability. •.This.appliance.can.be.used.by.children.aged.from.8.years. and.above.and.persons.with.reduced.physical,.sensory.or. mental.capabilities.or.lack.of.experience.and.knowledge.if. they.have.been.given.supervision.or.instruction.concern- ing.use.of.the.appliance.in.a.safe.way.and.understand.the. hazards.involved. •.Do.not.let.children.play.with.the.appliance. •.Children.of.less.than.3.years.should.be.kept.away.unless. continuously.supervised.
 • Page 16: Safety.instruction

  16  www.electrolux.com •.Keep.all.packaging.away.from.children. •.Keep.all.detergents.away.from.children. •.Keep.children.and.pets.away.from.the.appliance.door. when.it.is.open. •.If.the.appliance.has.a.child.safety.device,.we.recommend. you.activate.it. •.Cleaning.and.user.maintenance.shall.not.be.made.by.chil- dren.without.supervision. 1.2 Electrical.Information     W ARNING!  Avoid.fire.hazard.or.electric.shock. •.If.you.are.not.sure.the.outlet.is.adequately.grounded.or. protected.by.a.time.delay.fuse.or.circuit.breaker,.have.a. qualified.electrician.install.the.proper.outlet.according.to. the.National.Electrical.Code.and.applicable.local.codes. and.ordinances..Do.not.use.an.extension.cord.or.an. adapter.plug. •.Never.unplug.the.dehumidifier.by.pulling.on.the.power. cord..Always.grip.the.plug.firmly.and.pull.straight.out.from. the.receptacle. •.Do.not.pinch,.bend,.or.knot.the.power.cord. 2. SAFETY.INSTRUCTION 2.1 Safety.Precautions •. Do.not.cut.or.damage.the.power.cord. •. If.the.power.cord.is.damaged,.it.should. only.be.replaced.by.an.authorized..C AUTION! Electrolux.servicer. Avoid.Serious.Injury.or.Death •.
 • Page 17: Before.first.use

  ENGLISH     C AUTION!  •. Turn.off.the.dehumidifier.at.the.power. Avoid.Injury.or.damage.to.the.unit. source.when.it.will.not.be.used.for.an. or.other.property extended.period.of.time. •. Operate.the.unit.with.air.filter.in.place. •. Do.not.direct.airflow.at.fireplaces.or. other.heat.related.sources.as.this.could. •. Do.not.block.or.cover.the.intake.grille,. cause.flare.ups. discharge.area.and.outlet.ports. •. Ensure.that.any.electrical/electronic. •. Do.not.climb.on.or.place.objects.on. the.unit. equipment.is.one.yard.away.from.the. unit. •. Do.not.hang.objects.off.the.unit. •. Do.not.use.or.store.flammable.gases. •. Do.not.place.containers.with.liquids.on. near.the.unit. the.unit. 3. BEFORE.FIRST.USE 3.1 Selecting.a.Location 5.  There.should.be.a.minimum.of. 12.inches.clearance.around.the.dehu- midifier.
 • Page 18 18  www.electrolux.com 4.2 To.Run.in.Continuous. 4.6 SMD.mode Mode At.smart.dehumidifying.mode,.the.unit.will. automatically.control.room.humidity.in.a. 1.  Press.the.ON/OFF.button. comfortable.range.45%~55%.according. 2.  Pressing.the.Option.button.until.the. to.the.room.temperature..The.humidity. Cont..indicator.light. setting.function.will.be.invalid..To.activate. the.SMD.mode,.press.the.Option.button. .until.the.SMD.indicator.light. During.the.SMD.mode.the.humidity.is.con- trolled.by.the.unit.automatically,.no.need. to.change.the.setting.humidity.manually. 4.3 To.Set.Desired.Humidity After.a.few.days.when.the.Relative.Humid- ity.has.declined,.press.the.HUMIDITY. .buttons.to.choose.a.value.between. 35%.to.85%,.so.the.room.is.kept.at.a. 4.7 Dryer.Mode comfortable.humidity..Pressing.the. .buttons.will.change.the.humidity. The.unit.can.reach.the.MAX.dehumidi- selection.in.5%.increments..After.you.have. fication.performance.when.it.is.under. set.the.desired.humidity,.the.readout.will. the.Dryer.mode..The.fan.speed.is.fixed. display.the.actual.room.humidity. at.high.fan.speed..The.humidity.level.is. automatically.controlled.according.to.the. 4.4 Change.the.Fan.Speed actual.room.humidity..The.unit.will.quit. dryer.mode.after.a.maximum.10.hours’. You.can.use.the.Turbo.button.
 • Page 19 ENGLISH •. Make.sure.to.direct.airflow.at.the.wet. NOTE: clothes.shown.as.picture.below. •. Before.entering.TIMER.setting,.make. •. For.thick.and.heavy.wet.clothes.may. sure.power.is.being.supplied.to.the.unit. not.get.the.best.effective.dehumidifica- •. Before.entering.TIMER.setting,.make. tion. sure.pressing.HUMIDITY.or.button.sets. one.desired.room.humidity.first.     C AUTION! •. Do.not.cover.the.air.outlet.of.the. 4.9 Fault.Codes unit.with.clothes..It.may.cause. excessive.heat,.fire.or.failure.of. AS-.Humidity.sensor.error--Unplug.the. unit. unit.and.plug.it.back.in..If.error.repeats,. •. Do.not.place.the.wet.clothes.on. call.for.service. the.top.of.the.unit.and.do.not. ES-.Temperature.sensor.error--.Unplug. make.the.water.drop.into.the. the.unit.and.plug.it.back.in..If.error.re- unit..It.may.cause.electric.shock,. peats,.call.for.service. creepage.or.failure.of.unit. P1-.Unit.is.defrosting--.Allow.the.unit.time. to.automatically.defrost..The.protection.will. 4.8 How.to.Use.Timer.Function clear.after.the.unit.self.defrosts.
 • Page 20 20  www.electrolux.com 1.  Grip.the.left.and.right.handles.securely,. bucket.against.anything.or.failing.to. then.pull.out.the.bucket.a.little. push.it.in.securely.may.cause.the.unit. not.to.operate. •. Discard.water.from.bucket..Water.is. not.potable.and.cannot.be.used.for. drinking. Continuous.Drainage Water.can.be.automatically.emptied.into. a.floor.drain.by.attaching.the.unit.with.a. water.hose(not.included). 1.  Cut.the.cover.down.from.the.back. drain.hose.outlet. 2.  Insert.a.drain.hose(ID=13.5mm).onto. the.drain.connector.of.the.unit..Make. sure.the.hose.is.secure.so.there.are. no.leaks. 2.  Hold.both.sides.of.the.bucket.with. 3.  Direct.the.hose.toward.the.drain,.mak- even.strength,.and.pull.it.out.from.the. ing.sure.that.there.are.no.kinks.that. unit. will.stop.the.water.flowing. 4.  Place.the.end.of.the.hose.into.the. drain.and.make.sure.the.end.of.the. hose.is.level.or.down.to.let.the.water. flow.smoothly. 3.  Throw.away.the.water.and.replace.the. bucket..The.bucket.must.be.in.place.
 • Page 21: Care.and.cleaning

  ENGLISH 5. CARE.AND.CLEANING 5.1 To.Clean.the.Filter a.  Grip.the.tab.on.the.filter.and.pull.it.up- ward,.then.pull.it.out.as.shown.below.     W ARNING!.Before.cleaning.the. unit,.make.sure.to.disconnect.the. unit.from.power.souse. 1.  Clean.the.Grille.and.Case •. Use.water.and.a.mild.detergent..Do.not. use.bleach.or.abrasives. •. Do.not.splash.water.directly.onto.the. main.unit..Doing.so.may.cause.an. electrical.shock,.cause.the.insulation.to. deteriorate,.or.cause.the.unit.to.rust •. The.air.intake.and.outlet.grilles.get. soiled.easily,.so.use.a.vacuum.attach- ment.or.brush.to.clean. 2.  . C lean.the.bucket Every.few.weeks,.clean.the.bucket.to. prevent.growth.of.mold,.mildew.and. b.  Clean.the.filter.with.warm,.soapy.wa- bacteria..Partially.fill.the.bucket.with. ter..Rinse.and.let.the.filter.dry.before. clean.water.and.add.a.little.mild.de- replacing.it..Do.not.clean.the.filter.in.a. tergent..Swish.it.around.in.the.bucket,. dishwasher. empty.and.rinse.
 • Page 22 22  www.electrolux.com Occurrence Solution Dehumidifier.does.not.operate Wall.plug.disconnected..Push.plug.firmly. into.wall.outlet. House.fuse.blown.or.circuit.breaker. tripped..Replace.fuse.with.time.delay.type. or.reset.cir-.cuit.breaker. The.dryness.level.you.selected.has.been. reached..Dehumidifier.automatically.shuts. off.when.selected.amount.of.moisture.has. been.removed.from.the.air..If.you.want.to. remove.more.moisture,.Select.CONTINU- OUS.by.using.the.humidity.button.or.knob.. After.the.dehu-.midifier.starts,.reset.the. control.to.the.desired.setting. Bucket.not.installed.properly..See.“Remov- ing.Collected.Water”. Water.in.the.bucket.has.reached.its.preset. lev-.el..Dehumidifier.automatically.turns.off. when.this.occurs..Empty.bucket.and.return. bucket.to.position. Dehumidifier.is.not.turned.on..Turn.unit.on. BUCKET.FULL.light.is.on..Remove.bucket,. empty.water.and.re-install.correctly. Dehumidifier.runs.too.much Windows.or.doors.near.dehumidifier.are. open.to.outdoors..Close.all.windows.or. doors.to.outside. Area.to.be.dehumidified.is.too.large.. Check.with.your.dealer.to.see.if.capacity.is. adequate. Air.movement.through.dehumidifier.is. blocked..Grill.may.be.dirty..Use.brush.at- tachment.of.vacuum.cleaner.to.clean.grill.. See.“Care.and.Cleaning“..Dehumidifier. must.be.placed.in.a.space.that.does.not. restrict.air.flowing.into.the.rear.coil.or.out.of.
 • Page 23: Environment.concerns

  ENGLISH Occurrence Solution Dehumidifier.is.operating,.but.room.is. Humidity.setting.is.too.high..Press.the. not.dry.enough. HUMIDI-.TY.button.or.rotate.knob.to.a. lower.setting.or.choose.CONTINUOUS.for. maximum.dryness. Dehumidifier.has.been.installed.or.restarted. re-.cently..The.higher.the.moisture.in.the. room.air,.the.longer.it.takes.for.the.room.air. to.become.dry. Dehumidifier.does.not.have.sufficient. clearance.to.operate..Air.flow.to.front.grill.is. blocked..See.“Selecting.a.Location“. Room.temperature.is.too.low..Unit.will.not. op-.erate.satisfactorily.if.the.room.tempera- ture.is.below.5°C.(41°F)..See.“Operating. Conditions“. Refer.to.causes.under.DEHUMlDIFIER. RUNS.TOO.MUCH. frost.appears.on.coils.above.bucket. Dehumidifier.has.been.turned.on.recently.. This.is.normal.due.to.refrigerant.rushing. through.the.coil..Frost.will.usually.disappear. within.60.minutes. Fan.noise. Room.Temperature.is.too.low..All.models. will.operate.satisfactorily.at.temperatures. greater.than.5°C.(41°F). Air.is.moving.through.the.dehumidifier..This. is.a.normal.sound. 7. ENVIRONMENT.CONCERNS Do.not.dispose.appliances.marked.with. Recycle.the.materials.with.the.symbol. the.symbol. .with.the.household.waste.. Put.the.packaging.in.applicable.containers. Return.the.product.to.your.local.recycling. to.recycle.it..Help.protect.the.environment.
 • Page 24 24  www.electrolux.com SOMMAIRE 1.  INFORMATIONS.SUR.LA.SÉCURITÉ..............25 2.  CONSIGNES.DE.SÉCURITÉ................26 3.  AVANT.LA.PREMIÈRE.UTILISATION..............27 4.  NOTICE.D'UTILISATION..................28 5.  ENTRETIEN.ET.NETTOYAGE................32 6.  QUE.FAIRE.SI..................... 33 7.  EN.MATIÈRE.DE.PROTECTION.DE.L'ENVIRONNEMENT........35 NOUS.PENSONS.À.VOUS Merci.d'avoir.choisi.ce.produit.Electrolux..Avec.ce.produit,.vous.bénéficiez.de.dizaines. d'années.d'expérience.professionnelle.et.d'innovation..Ingénieux.et.élégant,.il.a.été.conçu. sur.mesure.pour.vous..Grâce.à.cet.appareil,.vous.savez.que.chaque.utilisation.vous. apportera.satisfaction. Bienvenue.chez.Electrolux.
 • Page 25: Informations.sur.la.sécurité

  FRANÇAIS 1.  ..INFORMATIONS.SUR.LA.SÉCURITÉ Ce.MANUEL.DE.L'UTILISATEUR.contient.le.mode.d'emploi. spécifique.de.votre.appareil..Utilisez.le.déshumidificateur. uniquement.comme.indiqué.dans.ce.MANUEL.DE.L'UTILI- SATEUR..Ces.instructions.ne.sont.pas.supposées.traiter.de. toutes.les.conditions.et.de.toutes.les.situations.susceptibles. de.se.produire..Le.bon.sens.et.des.précautions.doivent.être. mis.en.œuvre.lors.de.l'installation,.du.fonctionnement.et.de. la.maintenance.de.tout.appareil.     A TTENTION !   Évitez.les.risques.d'incendie.ou.d'électrocution..N'uti- lisez.pas.de.rallonge.ou.d'adaptateur.électrique..Ne. retirez.aucun.des.ergots.du.cordon.d'alimentation. •.Ne.coupez,.retirez.ou.contournez.en.aucun.cas.l'ergot.de. mise.à.la.terre. •.Ne.stockez.ou.n'utilisez.pas.d'essence.ou.d'autres.li- quides.ou.vapeurs.inflammables.à.proximité.de.cet.ap- pareil.ou.de.tout.autre.appareil..Lisez.les.étiquettes.des. produits.en.ce.qui.concerne.l'inflammabilité.et.autres. avertissements. •.Jetez.l'eau.qui.se.trouve.dans.le.bac..Cette.eau.n'est.pas. potable.et.est.impropre.à.la.consommation. 1.1 . S écurité.des.enfants.et.des.personnes.vulné- rables     A TTENTION !  Risque.d'asphyxie,.de.blessure.ou.d'invalidité.permanente. •.Cet.appareil.peut.être.utilisé.par.des.enfants.de.plus.de. 8.ans,.ainsi.que.des.personnes.dont.les.capacités.phy- siques,.sensorielles.et.mentales.sont.réduites.ou.dont.
 • Page 26: Consignes.de.sécurité

  26  www.electrolux.com les.connaissances.et.l'expérience.sont.insuffisantes,.à. condition.d'être.surveillés.ou.d'avoir.reçu.des.instructions. concernant.l'utilisation.sécurisée.de.l'appareil.et.de.com- prendre.les.risques.encourus. •.Ne.laissez.pas.les.enfants.jouer.avec.l'appareil. •.Les.enfants.de.moins.de.3.ans.doivent.être.tenus.à.l'écart. sauf.s'ils.font.l'objet.d'une.surveillance.continue. •.Ne.laissez.pas.les.emballages.à.la.portée.des.enfants. •.Ne.laissez.pas.les.détergents.à.la.portée.des.enfants. •.Tenez.les.enfants.et.les.animaux.éloignés.du.hublot.de. l'appareil.lorsque.celui-ci.est.ouvert. •.Si.l'appareil.est.équipé.d'un.dispositif.de.sécurité.enfants,. nous.vous.recommandons.de.l'activer. •.Les.enfants.ne.doivent.pas.nettoyer.ou.entreprendre.une. opération.de.maintenance.sur.l'appareil.sans.surveillance. 1.2 Informations.électriques     A TTENTION !  Éviter.les.risques.d'incendie.ou.d'électrocution. •.Si.vous.n'êtes.pas.sûr.que.la.prise.est.correctement.mise. à.la.terre.ou.protégée.par.un.fusible.temporisé.ou.un. disjoncteur,.demandez.à.un.électricien.qualifié.d'installer. une.prise.conforme.National.Electrical.Code.ou.autres. codes.ou.règlements.locaux.en.vigueur..N'utilisez.pas.de. rallonge.ou.d'adaptateur.électrique. •.Ne.tirez.jamais.sur.le.cordon.d'alimentation.pour.débran- cher.le.déshumidificateur..Tenez.toujours.fermement.la. prise.et.sortez-la.de.la.prise.murale. •.Ne.pincez.pas,.ne.courbez.pas.ou.ne.nouez.pas.le.cordon. d'alimentation. 2. CONSIGNES.DE.SÉCURITÉ 2.1 Avertissements •. Ce.déshumidificateur.contient.des. pièces.qui.ne.peuvent.pas.être..A TTENTION ! réparées.par.l'utilisateur..Faites.toujours.
 • Page 27: Avant.la.première.utilisation

  électrique. •. Ne.montez.pas.sur.l'appareil.et.ne. •. Ne.coupez.pas.ou.n'endommagez.pas. posez.pas.d'objets.dessus. le.cordon.d'alimentation. •. Ne.suspendez.pas.d'objets.à.l'appareil. •. Si.le.cordon.d'alimentation.est. •. Ne.posez.pas.de.récipients.contenant. endommagé,.il.ne.doit.être.remplacé. des.liquides.sur.l'appareil. que.par.un.réparateur.agréé.par. •. Éteignez.le.déshumidificateur.à.la.source. Electrolux. d'alimentation.quand.vous.prévoyez.de. •. En.cas.de.mauvais.fonctionnement. ne.pas.l'utiliser.pendant.une.période. (étincelles,.odeur.de.brûlé,.etc.),.arrêtez. prolongée. immédiatement.l'appareil,.déconnectez. •. Faites.fonctionner.l'appareil.avec.le.filtre. le.cordon.d'alimentation.et.faites.appel.à. à.air.en.place. un.réparateur.agréé.par.Electrolux. •. N'obstruez.pas.ou.ne.couvrez.pas.la. •. N'utilisez.jamais.le.déshumidificateur. grille.d'entrée,.la.zone.d'écoulement.ou. avec.les.mains.mouillées.
 • Page 28: Notice.d'utilisation

  28  www.electrolux.com Le.circuit.«.Compresseur.».est.doté.d'un. surchauffe.du.compresseur.et.le.déclenche- dispositif.de.démarrage.différé.de.3.minutes. ment.possible.du.disjoncteur..Assurez-vous. dans.le.cas.où.l'appareil.est.éteint,.puis. que.le.réservoir.est.correctement.monté. rallumé.rapidement..Cela.permet.d'éviter.la. sinon.l'appareil.ne.s'allumera.pas. 4. NOTICE.D'UTILISATION 4.1 . B ranchez.l'appareil.à. 5.%..Une.fois.que.vous.avez.réglé.le.taux. d'humidité.souhaité,.l'affichage.va.indiquer. l'alimentation.électrique le.taux.d'humidité.réel.de.la.pièce. Laissez.l'appareil.revenir.à.température. 4.4 . C hangez.la.vitesse.du. ambiante.avant.de.le.faire.fonctionner. L’appareil.doit.être.mis.en.position.droite. ventilateur pendant.une.heure.avant.de.fonctionner. Pour.faire.fonctionner.le.déshumidificateur,. Vous.pouvez.utiliser.la.touche.Turbo. procédez.aux.étapes.suivantes.: pour.régler.la.vitesse.du.ventilateur.sur. HIGH.(élevée).ou.LOW.(faible)..Lorsque.la. 1.  Branchez.le.cordon.d'alimentation.à. vitesse.est.élevée,.le.voyant.qui.se.trouve. une.prise.220-240V.CA.correctement. au-dessus.de.la.touche.Turbo.s'allume.. reliée.à.la.terre. Une.vitesse.du.ventilateur.plus.élevée.se. 2.  Si.le.voyant.BUCKET.FULL.(bac.plein).
 • Page 29 FRANÇAIS selon.la.température.de.la.pièce..La.fonc- •. Assurez-vous.de.bien.diriger.le.flux.d'air. tion.de.réglage.de.l'humidité.est.désacti- vers.les.chiffons.humides,.conformé- vée..Pour.activer.le.mode.SMD,.appuyez. ment.à.l'illustration.ci-dessous. sur.la.touche.Option. .jusqu'à.ce.que.le. •. Les.chiffons.humides.épais.et.lourds. voyant.correspondant.s’allume. risquent.de.ne.pas.être.déshumidifiés. En.mode.SMD,.l'humidité.est.contrôlée. efficacement. automatiquement.par.l'appareil.:.inutile.de.     A TTENTION ! régler.l'humidité.manuellement. •. Ne.recouvrez.pas.la.sortie. d'échappement.de.l'air.avec.des. chiffons..Cela.pourrait.provoquer. une.surchauffe,.un.incendie.ou. une.panne.de.l'appareil. •. Ne.posez.pas.de.chiffons.hu- 4.7 Mode.Dryer.(Séchage) mides.sur.la.partie.supérieure.de. l'appareil.et.évitez.de.faire.tom- L'appareil.peut.atteindre.sa.performance. ber.de.l'eau.goutte.à.goutte.dans. de.déshumidification.MAX.lorsqu'il.est. l'appareil..Cela.pourrait.causer. en.mode.Dryer.(Séchage)..La.vitesse.du. un.choc.électrique,.une.fuite.ou. ventilateur.est.réglée.sur.élevée..Le.niveau. une.panne.de.l'appareil.
 • Page 30 30  www.electrolux.com de.programme,.les.voyants.TIMER.ON. EC-.Détection.d'une.fuite.du.réfrigérant.:. OFF.(enclenchement/arrêt.de.la.minuterie). avec.cette.nouvelle.technologie,.la.zone. s'allument.indiquant.que.les.durées.ON.et. d'affichage.affiche.EC.lorsque.l'appareil. OFF.sont.à.présent.programmées. détecte.une.fuite.du.réfrigérant..Dans.ce. cas,.contactez.le.service.de.dépannage. À.tout.moment,.si.vous.mettez.l'appa- reil.sur.ON.ou.OFF,.ou.si.vous.réglez.la. minuterie.sur.0.0,.la.fonction.de.démar- 4.10 . É limination.de.l'eau. rage.automatique/d'arrêt.automatique.est. recueillie annulée..Lorsque.la.fenêtre.de.l'affichage. à.LED.affiche.le.code.P2,.la.fonction.de. Il.existe.deux.façons.d'éliminer.l'eau. démarrage.automatique/d'arrêt.automa- recueillie. tique.est.également.annulée. REMARQUE : Utilisez.le.bac •. Avant.de.saisir.le.réglage.de.la.. MINUTERIE,.assurez-vous.que.l'appa- Lorsque.l'appareil.est.hors.tension,.si.le. reil.est.bien.alimenté. bac.est.plein,.l'appareil.émet.8.«.bips.». •. Avant.de.saisir.le.réglage.de.la.. et.le.voyant.Full.(plein).clignote.;.l'écran. MINUTERIE,.assurez-vous.de.tout. numérique.affiche.P2. d'abord.sélectionner.l'humidité.sou- Lorsque.l'appareil.est.sous.tension,.si.le.
 • Page 31 FRANÇAIS 2.  Tenez.les.deux.côtés.du.bac.en.appli- Vidange.continue quant.une.force.égale.et.retirez-le.de. l'appareil. L'eau.peut.être.automatiquement.évacuée. dans.des.canalisations.au.sol.si.vous. branchez.un.tuyau.d'eau.(non.fourni).sur. l'appareil. 1.  Retirez.le.couvercle.de.la.sortie.du. tuyau.d'évacuation.arrière. 2.  Insérez.un.tuyau.d'évacuation.. (ID.=.13,5.mm).sur.l'embout.de. vidange.de.l'appareil..Assurez-vous. que.le.tuyau.est.bien.serré.et.qu'il.n'y. a.pas.de.fuites. 3.  Dirigez.le.tuyau.vers.la.canalisation. d'évacuation.en.vous.assurant.qu'il.n'y. a.pas.de.pliure.susceptible.de.bloquer. l'écoulement.de.l'eau. 4.  Placez.l'extrémité.du.tuyau.dans. l'évacuation.et.assurez-vous.qu'elle. 3.  Jetez.l'eau.et.remettez.en.place.le. est.de.niveau.ou.orientée.vers.le.bas. bac..Le.bac.doit.être.bien.enclenché.à. pour.permettre.à.l'eau.de.s'évacuer. sa.place.pour.que.le.déshumidificateur. sans.encombre. puisse.fonctionner. Lorsque.le.bac.est.correctement.remis,. l'appareil.redémarre. •. Ne.posez.pas.le.réservoir.par.terre,. car.la.partie.inférieure.du.bac.n'est.pas. plate..Le.bac.risquerait.de.basculer.et.
 • Page 32: Entretien.et.nettoyage

  32  www.electrolux.com 5. ENTRETIEN.ET.NETTOYAGE 5.1 Nettoyage.du.filtre. a.  Attrapez.la.languette.du.filtre.et. poussez-le.vers.le.haut..Sortez.ensuite. la.grille.conformément.à.l'illustration.     A TTENTION !.Avant.de.net- ci-dessous. toyer.l'appareil,.assurez-vous.de. l'éteindre.et.de.le.débrancher.de. l'alimentation.électrique. 1.  Nettoyez.la.grille.et.le.boîtier. •. Utilisez.de.l'eau.et.un.détergent.doux.. N'utilisez.pas.d'eau.de.javel.ou.de. produits.abrasifs. •. Veillez.à.ne.pas.verser.d'eau.directe- ment.sur.l'appareil..Cela.engendrerait. des.risques.d'électrocution,.de.détério- ration.de.l'isolation.ou.pourrait.favoriser. l'apparition.de.rouille. •. L'arrivée.d'air.et.les.grilles.de.sortie. d'air.se.salissent.facilement..Utilisez. un.aspirateur.ou.une.brosse.pour.les. nettoyer. 2.  . N ettoyez.le.bac b.  Nettoyez.le.filtre.avec.de.l'eau.sa- Toutes.les.deux.ou.trois.semaines,.
 • Page 33: Que.faire.si

  FRANÇAIS 6. QUE.FAIRE.SI..Avant.de.faire.appel.au.service.après. problèmes.courants.qui.ne.sont.pas.le. vente,.étudiez.cette.liste..Cela.peut. résultat.de.défauts.des.pièces.ou.de.la. vous.permettre.d'économiser.su.temps. fabrication.de.cet.appareil. et.de.l'argent..Cette.liste.répertorie.les. Problème Solution Le.déshumidificateur.ne.fonctionne.pas La.prise.murale.est.débranchée..Enfoncez. fermement.la.prise.dans.a.prise.murale. Le.fusible.de.l'installation.domestique.a. grillé.ou.le.disjoncteur.s'est.déclenché.. Remplacez.le.fusible.par.un.modèle.tem- porisé.ou.réinitialisez.le.disjoncteur. Le.niveau.de.séchage.sélectionné.a.été. atteint..Le.déshumidificateur.s'arrête.auto- matiquement.quand.la.quantité.d'humidité. sélectionnée.a.été.extraite.de.l'air..Si.vous. voulez.extraire.plus.d'humidité,.sélec- tionnez.CONTINU.en.utilisant.la.touche. ou.la.manette.d'humidité..Une.fois.que.le. déshumidificateur.a.démarré,.réinitialisez.la. commande.sur.le.réglage.souhaité. Bac.mal.installé..Voir.«.Élimination.de.l'eau. recueillie.». L'eau.a.atteint.dans.le.bac.le.niveau.présé- lectionné..Dans.un.tel.cas,.le.déshumidifi- cateur.s'arrête.automatiquement..Videz.le. bac.et.remettez-le.en.position. Le.déshumidificateur.n'est.pas.en.fonc- tionnement..Mettez.l'appareil.en.fonction- nement. Le.voyant.BUCKET.FULL.(bac.plein).est. allumé..Retirez.le.bac,.videz.l'eau.et.réins- tallez.le.bac.correctement.
 • Page 34 34  www.electrolux.com Problème Solution Le.déshumidificateur.fonctionne.trop. Les.fenêtres.ou.les.portes.à.proximité.du. longtemps déshumidificateur.sont.ouvertes.sur.l'ex- térieur..Fermez.les.fenêtres.ou.les.portes. donnant.sur.l'extérieur. La.zone.à.déshumidifier.est.trop.vaste.. Vérifiez.que.la.capacité.de.l'appareil.est. adéquate.avec.votre.vendeur. Le.mouvement.de.l'air.autour.du.déshumi- dificateur.est.bloqué..Le.grille.est.peut-être. sale..Utilisez.une.brosse.ou.un.aspirateur. pour.nettoyer.la.grille..Voir.«.Entretien.et. nettoyage.»..Le.déshumidificateur.doit.être. placé.dans.un.espace.ou.le.flux.d'air.dans. la.bobine.arrière.ou.à.travers.de.la.grille. avant.n'est.pas.limité. Le.déshumidificateur.a.été.installé.ou.redé- marré.récemment..Plus.le.taux.d'humidité. de.la.pièce.est.élevé,.plus.longtemps.le. déshumidificateur.fonctionne. Le.déshumidificateur.est.en.mode.. CONTINU.et.restera.dans.ce.mode.;. utilisez.la.touche.ou.la.manette.d'humidité. pour.régler.un.niveau.RH%.plus.élevé. Le.déshumidificateur.fonctionne,.mais. Le.réglage.de.l'humidité.est.top.élevé..Ap- la.pièce.n'est.pas.assez.sèche. puyez.sur.la.touche.HUMIDITY.(humidité). ou.faites.tourner.la.manette.vers.un.réglage. plus.faible.ou.choisissez.CONTINUOUS. (continu).pour.un.séchage.maximum. Le.déshumidificateur.a.été.installé.ou.redé- marré.récemment..Plus.le.taux.d'humidité. de.la.pièce.est.élevé,.plus.le.temps.néces- saire.pour.que.l'air.de.la.pièce.devienne.
 • Page 35: En.matière.de.protection.de.l'environnement

  FRANÇAIS Problème Solution Du.givre.apparaît.sur.les.bobines. Le.déshumidificateur.a.été.mis.récemment. au-dessus.du.bac. sous.tension..Ce.phénomène.est.normal,.il. est.dû.au.réfrigérant.qui.circule.à.l'intérieur. de.la.bobine..Le.givre.disparaît.en.général. au.bout.de.60.minutes. Bruit.du.ventilateur. La.température.ambiante.est.trop.faible.. Tous.les.modèles.fonctionnent.de.façon. satisfaisante.à.des.températures.supé- rieures.à.5.°C.(41.°F). L'air.se.déplace.au.travers.du.déshumidifi- cateur..Ce.bruit.est.normal. 7. EN.MATIÈRE.DE.PROTECTION.DE.L'ENVIRONNEMENT santé.de.tous.en.recyclant.les.déchets. Recyclez.les.matériaux.portant.le.symbole. Issus.d'appareils.électriques.et.électro- ..Déposez.les.emballages.dans.les. niques..Ne.jetez.pas.les.appareils.portant. conteneurs.prévus.à.cet.effet..Merci. le.symbole. .avec.les.ordures.ménagères.. d'aider.à.protéger.l'environnement.et.la. Apportez.le.produit.à.un.recycleur.local.ou. contactez.le.service.municipal.
 • Page 36 36  www.electrolux.com SOMMARIO 1.  INFORMAZIONI.DI.SICUREZZA................37 2.  ISTRUZIONI.PER.LA.SICUREZZA............... 38 3.  PREPARAZIONE.AL.PRIMO.UTILIZZO............... 39 4.  ISTRUZIONI.PER.L'USO..................40 5.  PULIZIA.E.CURA....................43 6.  COSA.FARE.SE....................44 7.  CONSIDERAZIONI.AMBIENTALI................. 47 PENSATO.PER.VOI Grazie.per.aver.acquistato.un'apparecchiatura.Electrolux..Avete.scelto.un.prodotto.che. ha.alle.spalle.decenni.di.esperienza.professionale.e.innovazione..Ingegnoso.ed.elegante,.è. stato.progettato.pensando.a.voi..Quindi,.in.qualsiasi.momento.desideriate.utilizzarlo,.potete. esser.certi.di.ottenere.sempre.i.migliori.risultati. Benvenuti.in.Electrolux. Visitate il nostro sito Web per: Ricevere.consigli,.scaricare.i.nostri.opuscoli,.eliminare.eventuali.anomalie,.ottenere.
 • Page 37: Informazioni.di.sicurezza

  ITALIANO 1.  .INFORMAZIONI.DI.SICUREZZA Il.presente.MANUALE.D'ISTRUZIONI.fornisce.le.indicazio- ni.di.utilizzo.specifiche.per.il.modello.acquistato..Utilizzare. il.deumidificatore.unicamente.come.indicato.nel.presente. MANUALE.D'ISTRUZIONI..Queste.istruzioni.non.contem- plano.tutte.le.possibili.condizioni.e.situazioni.che.si.potreb- bero.verificare..L'installazione,.l'utilizzo.e.la.manutenzione.di. qualsiasi.apparecchio.devono.sempre.avvenire.rispettando.il. buonsenso.e.prestando.la.massima.attenzione.     A VVERTENZA!   Evitare.i.pericoli.di.incendio.o.di.scossa.elettrica..Non. utilizzare.prolunghe.o.adattatori..Non.togliere.nessuno. dei.poli.dal.cavo.di.alimentazione. •.Mai,.in.nessun.caso,.tagliare,.rimuovere.o.bypassare.il.polo. di.messa.a.terra. •.Non.conservare.o.usare.benzina.o.altri.vapori.e.liquidi.in- fiammabili.vicino.a.questo.o.ad.altri.apparecchi..Leggere.le. etichette.sul.prodotto.per.avvertenze.relative.all'infiamma- bilità.e.ad.altri.rischi. •.Svuotare.l'acqua.accumulata.nel.secchiello..L'acqua.non.è. potabile.e.non.va.bevuta. 1.1 Sicurezza.dei.bambini.e.delle.persone.vulnerabili     A VVERTENZA!  Rischio.di.soffocamento,.lesioni.o.invalidità.permanente. •.Questa.apparecchiatura.può.essere.usata.da.bambini.a. partire.dagli.8.anni.di.età.e.da.adulti.con.ridotte.capacità. fisiche,.sensoriali.o.mentali.o.con.scarsa.esperienza.o.co- noscenza.sull'uso.dell'apparecchiatura,.solo.se.sorvegliati. o.istruiti.relativamente.all'uso.dell'apparecchiatura.e.se. hanno.capito.i.rischi.associati. •.Non.consentire.ai.bambini.di.giocare.con.l'apparecchiatura.
 • Page 38: Istruzioni.per.la.sicurezza

  38  www.electrolux.com •.Tenere.a.distanza.i.bambini.di.età.inferiore.ai.3.anni,.a.meno. che.non.siano.costantemente.controllati. •.Tenere.i.materiali.di.imballaggio.fuori.dalla.portata.dei.bambini. •.Tenere.i.detersivi.fuori.dalla.portata.dei.bambini. •.Tenere.i.bambini.e.gli.animali.domestici.lontano.dalla.porta. dell'apparecchiatura.quando.è.aperta. •.Se.l'apparecchiatura.dispone.di.un.dispositivo.per.la.sicurez- za.bambini,.consigliamo.di.attivarlo. •.La.pulizia.e.gli.interventi.di.manutenzione.non.devono.essere. eseguiti.da.bambini.senza.supervisione. 1.2 Informazioni.elettriche     A VVERTENZA!  Evitare.i.pericoli.di.incendio.o.di.scossa.elettrica. •.Se.non.si.ha.la.certezza.che.la.presa.sia.adeguatamente. messa.a.terra,.protetta.da.un.fusibile.temporizzato.o.da.un.in- terruttore.di.circuito,.fare.installare.da.un.elettricista.qualificato. la.presa.adatta,.conformemente.al.Codice.Elettrico.Nazionale. e.alle.normative.e.disposizioni.locali.in.vigore..Non.utilizzare. prolunghe.o.adattatori. •.Non.staccare.mai.la.spina.del.deumidificatore.tirando.il.cavo. di.alimentazione..Afferrare.sempre.saldamente.la.spina.ed. estrarla.in.modo.deciso.dalla.presa. •.Non.forare,.piegare.o.annodare.il.cavo.di.alimentazione. 2. ISTRUZIONI.PER.LA.SICUREZZA 2.1 Norme.di.sicurezza •. Non.accendere.o.spegnere.il. deumidificatore.staccando.il.cavo. di.alimentazione.oppure.staccando..A TTENZIONE! l'alimentazione.dalla.scatola.elettrica.
 • Page 39: Preparazione.al.primo.utilizzo

  ITALIANO •. Non.utilizzare.l'apparecchio.con.le.mani. •. Evitare.di.appoggiare.eventuali. bagnate. contenitori.con.dei.liquidi. sull'apparecchio. •. Non.tirare.il.cavo.di.alimentazione. •. Quando.inutilizzato.per.un.periodo. •. Non.bere.l'acqua.prodotta.dal. prolungato,.spegnere.il.deumidificatore. deumidificatore. dalla.sorgente.di.alimentazione. •. Far.funzionare.l'apparecchio.con.il.filtro.     A TTENZIONE!  dell'aria.montato. Evitare.possibili.lesioni.o.danni. all'apparecchio.o.alle.altre.proprietà •. Non.ostruire.o.coprire.la.griglia.di. entrata,.l'area.di.scarico.e.le.aperture. •. Non.dirigere.il.flusso.dell'aria.sui. di.uscita. caminetti.o.su.altre.fonti.di.calore.per. •. Assicurarsi.che.qualsiasi.apparecchio. evitare.possibili.fiammate. elettrico/elettronico.si.trovi.a.una. •. Evitare.di.arrampicarsi.o.appoggiare. distanza.minima.di.90.cm.circa. degli.oggetti.sull'apparecchio.
 • Page 40: Istruzioni.per.l'uso

  40  www.electrolux.com 4. ISTRUZIONI.PER.L'USO 4.1 . C ollegare.l'unità. 4.4 . M odifica.della.velocità.della. all'alimentazione ventola Prima.di.procedere.con.l'azionamento. Per.impostare.la.velocità.ALTA.o.BASSA. dell'apparecchio,.attendere.che.raggiunga. della.ventola.utilizzare.il.pulsante.Turbo. la.temperatura.ambiente. ..Quando.la.velocità.alta.della.ventola.è. impostata,.la.spia.sopra.il.pulsante.Turbo. Lasciare.l'apparecchio.in.posizione. si.accende..Maggiore.sarà.la.velocità.del- verticale.per.un'ora.prima.di.metterlo.in. la.ventola.e.più.veloce.sarà.l'eliminazione. funzione. dell'umidità. Per.iniziare.a.mettere.in.funzione.il.deumi- dificatore,.eseguire.queste.operazioni: 1.  Inserire.il.cavo.di.alimentazione.in.una. presa.da.220-240.V.CA.con.messa.a. terra.adeguata. 2.  Se.la.spia.BUCKET.FULL.è.accesa,. 4.5 Funzione.ION togliere.e.reinserire.il.secchiello.per. eseguire.il.reset.dell'interruttore.del. Premere.il.pulsante. .per.attivare.lo. livello.di.sicurezza. ionizzatore..La.ionizzazione.genera.au- tomaticamente.aria.con.anioni..Gli.anioni.
 • Page 41 ITALIANO 4.7 Modalità.asciugabiancheria •. Non.collocare.abiti.bagnati.sulla. parte.superiore.dell'unità.e.non. lasciare.che.l'acqua.goccioli.al. L'unità.raggiunge.le.massime.prestazioni. suo.interno..L'ingresso.dell'ac- di.deumidificazione.in.modalità.asciuga- qua.potrebbe.provocare.scosse. biancheria..La.ventola.è.impostata.ad.alta. elettriche.o.il.guasto.dell'unità. velocità..Il.livello.di.umidità.viene.control- lato.automaticamente.in.base.all'umidità. ambiente.corrente..L'unità.esce.dalla.mo- 4.8 Utilizzo.della.funzione.Timer dalità.asciugabiancheria.dopo.un.massimo. di.10.ore.di.funzionamento. La.funzione.TIMER.consente.di.impostare. Per.attivare.la.modalità.asciugabiancheria,. la.partenza.o.l'arresto.ritardati.dell'unità. premere.il.pulsante.Option. .fino.all'ac- scegliendo.da.un.minimo.di.0,5.ore.a.un. censione.della.spia.asciugabiancheria. massimo.di.24.ore. Quando.l'unità.è.accesa,.premendo.il. pulsante.Timer. .si.accende.la.spia. Timer.Off..Essa.indica.che.il.programma. di.arresto.automatico.è.stato.avviato.. Premendolo.nuovamente.il.pulsante,.si. accende.la.spia.Timer.On.per.indicare.che. il.programma.di.partenza.automatica.è. 30~50cm stato.avviato. 30~50cm Premere.o.tenere.premuto.il.tasto. .per.modificare.il.tempo.di.par- tenza.o.arresto.automatici.a.incrementi. di.0,5.ore,.fino.a.un.massimo.di.10.ore,.
 • Page 42 42  www.electrolux.com •. Prima.di.inserire.l'impostazione.del. Eseguire.l'operazione.riportata.di.se- TIMER,.assicurarsi.che.premendo. guito.per.eliminare.l'acqua.raccolta.dal. HUMIDITY.o.il.relativo.pulsante.si. secchiello: imposta.per.prima.l'umidità.ambiente. 1.  Afferrare.saldamente.le.maniglie.di. desiderata. destra.e.di.sinistra,.quindi.estrarre. leggermente.il.secchiello. 4.9 Codici.di.errore AS-.Errore.sensore.di.umidità--Scollegare. l'unità.e.ricollegarla..Se.l'errore.si.ripete,. contattare.l'assistenza. ES-.Errore.sensore.di.temperatura--.Scol- legare.l'unità.e.ricollegarla..Se.l'errore.si. ripete,.contattare.l'assistenza. P1-.Unità.in.fase.sbrinamento--.Lascia- re.all'unità.il.tempo.necessario.per.lo. sbrinamento.automatico..La.protezione.si. disattiva.dopo.lo.sbrinamento.automatico. dell'unità. P2-.Secchiello.pieno.o.in.posizione.erra- ta--.Svuotare.il.secchiello.e.reinserirlo.in. posizione.corretta. 2.  Mantenere.con.forza.entrambi.i.lati.del. E3-.Malfunzionamento.dell'unità--.Scol- secchiello.ed.estrarlo.dall'unità. legare.l'unità.e.ricollegarla..Se.l'errore.si. ripete,.contattare.l'assistenza. EC-.Rilevamento.perdita.refrigerante--. Con.questa.nuova.tecnologia,.sul.display. viene.visualizzato.EC.quando.l'unità.rileva. una.perdita.di.refrigerante;.contattare.
 • Page 43: Pulizia.e.cura

  ITALIANO •. Durante.la.rimozione.del.secchiello,.non. 4.  Posizionare.l'estremità.del.tubo.nello. toccare.alcun.componente.all'interno. scarico.a.fare.in.modo.che.l'estremità. dell'unità,.in.caso.contrario.si.potrebbero. del.tubo.sia.in.piano.o.rivolta.verso. causare.danni.al.prodotto. il.basso.per.lasciar.scorrere.l'acqua. liberamente. •. Assicurarsi.di.spingere.il.secchiello.dol- cemente.fino.in.fondo.all'interno.dell'u- nità..Se.il.secchiello.sbatte.contro.un. componente.o.se.lo.si.spinge.in.modo. errato.l'unità.potrebbe.non.funzionare. •. Svuotare.l'acqua.accumulata.nel.sec- chiello..L'acqua.non.è.potabile.e.non.va. bevuta. Scarico.continuo L'acqua.può.essere.scaricata.automatica- mente.in.uno.scarico.a.pavimento.colle- gando.un.tubo.flessibile.per.l'acqua.(non. incluso).all'unità. 1.  Rimuovere.il.coperchio.dal.foro.di.uscita. del.tubo.di.scarico.posteriore. 2.  Inserire.un.tubo.di.scarico.(DI=13,5.mm). nel.connettore.di.scarico.dell'unità.. •. . C ontrollare.la.tenuta.tra.il.tubo.flessibile. Assicurarsi.che.il.tubo.sia.avvitato.sal- e.il.connettore.di.scarico..In.presenza.di. damente.e.che.non.ci.siano.perdite. una.piccola.perdita.sostituire.la.guarni- 3. ...
 • Page 44: Cosa.fare.se

  44  www.electrolux.com 3.  Pulire.il.filtro.dell'aria b.  Pulire.il.filtro.con.acqua.tiepida. saponata..Sciacquare.e.lasciare.che. Il.filtro.dell'aria.dietro.la.griglia.frontale. il.filtro.si.asciughi.prima.di.rimetterlo. deve.essere.controllato.e.pulito.almeno. al.suo.posto..Non.pulire.il.filtro.in.una. ogni.30.giorni.o,.se.necessario,.più. lavastoviglie. spesso. c.  Inserire.il.filtro.dell'aria.nell'unità.dal. NOTA: NON SCIACQUARE IL  basso.verso.l'alto. FILTRO E NON METTERLO IN UNA  LAVASTOVIGLIE AUTOMATICA. 4.  Reinstallare.il.filtro,.quindi.reinserire.il. secchiello. a.  Afferrare.la.linguetta.sul.filtro.e.tirare. verso.l'alto,.quindi.estrarre.come. NOTA:.inserire.il.filtro.con.la.parte.anterio- illustrato.di.seguito. re.rivolta.verso.l'esterno.     A TTENZIONE! NON.mettere.in.funzione.il.deu- midificatore.senza.il.filtro.poiché. sporcizia.e.pelucchi.ne.causeranno. l'intasamento.riducendo.le.sue. prestazioni. •. Questa.unità.contiene.liquido.refrigerante.
 • Page 45 ITALIANO Evento Soluzione Il.deumidificatore.non.funziona La.spina.a.parete.è.scollegata..Spingere.la. spina.fino.in.fondo.nella.presa.a.parete. È.saltato.un.fusibile.di.casa.oppure.è. scattato.un.interruttore..Sostituire.il.fusibile. con.un.tipo.ad.attivazione.ritardata.oppure. eseguire.il.reset.dell'interruttore. Non.è.stato.raggiunto.il.livello.di.asciugatu- ra.selezionato..Il.deumidificatore.si.spegne. automaticamente.una.volta.che.la.quantità. di.umidità.selezionata.viene.eliminata. dall'aria..Per.eliminare.ancora.più.umidità,. selezionare.CONTINUO.con.il.pulsante.o. la.manopola.per.l'umidità..Dopo.l'avvio. del.deumidificatore,.eseguire.il.reset.del. comando.sull'impostazione.desiderata. Il.secchiello.non.è.installato.correttamente.. Vedere."Eliminazione.dell'acqua.raccolta". L'acqua.nel.secchiello.ha.raggiunto.il.livello. preimpostato..Il.deumidificatore.si.spegne. automaticamente..Svuotare.il.secchiello.e. rimetterlo.al.suo.posto. Il.deumidificatore.non.è.acceso..Accendere. l'apparecchio. La.spia.BUCKET.FULL.è.accesa..Togliere. il.secchiello,.svuotare.l'acqua.e.reinstallarlo. correttamente.
 • Page 46 46  www.electrolux.com Evento Soluzione Funzionamento.eccessivo.del.deumi- Le.porte.o.le.finestre.vicino.al.deumidifica- dificatore tore.sono.aperte.verso.l'esterno..Chiudere. tutte.le.finestre.o.porte.verso.l'esterno. L'area.da.deumidificare.è.troppo.vasta.. Verificare.con.il.proprio.rivenditore.se.la. capacità.è.sufficiente. Il.movimento.dell'aria.attraverso.il.deumi- dificatore.è.bloccato..La.griglia.potrebbe. essere.sporca..Utilizzare.l'accessorio.a. spazzola.dell'aspirapolvere.per.pulire.la. griglia..Vedere.il.capitolo."Pulizia.e.cura".. Il.deumidificatore.va.collocato.in.uno. spazio.che.non.limiti.il.flusso.dell'aria.nello. scambiatore.posteriore.o.fuori.dalla.griglia. frontale. Il.deumidificatore.è.stato.installato.o. riavviato.di.recente..Più.alto.è.il.livello.di. umidità.nella.stanza,.più.a.lungo.funzionerà. il.deumidificatore. Il.deumidificatore.si.trova.in.modalità.CON- TINUO.e.rimane.in.questa.modalità,.utiliz- zare.il.pulsante.o.la.manopola.dell'umidità. per.impostare.un.livello.RH%.superiore. Il.deumidificatore.funziona.ma.la.stanza. Il.valore.impostato.nel.termostato.è.troppo. non.è.sufficientemente.asciutta. alto..Premere.il.pulsante.HUMIDITY.o. ruotare.la.manopola.su.un'impostazione. più.bassa,.oppure.scegliere.la.modalità. CONTINUOUS.per.ottenere.la.massima. asciugatura. Il.deumidificatore.è.stato.installato.o. riavviato.di.recente..Più.alto.è.il.livello.di. umidità.nella.stanza,.più.tempo.ci.vorrà.per.
 • Page 47: Considerazioni.ambientali

  ITALIANO Evento Soluzione Sullo.scambiatore.sopra.il.secchiello.si. Il.deumidificatore.è.stato.acceso.di.recente.. forma.del.ghiaccio. Questa.condizione.è.normale.ed.è.dovuta. al.refrigerante.che.scorre.nello.scambia- tore..Generalmente,.il.ghiaccio.scompare. entro.60.minuti. Rumorosità.della.ventola. La.temperatura.ambiente.è.troppo.bassa.. Tutti.i.modelli.hanno.un.funzionamento. soddisfacente.quando.le.temperature.sono. maggiori.di.5.°C. L'aria.si.muove.attraverso.il.deumidificato- re..Questo.rumore.è.normale. 7. CONSIDERAZIONI.AMBIENTALI Non.smaltire.le.apparecchiature.che. Riciclare.i.materiali.con.il.simbolo. ..But- riportano.il.simbolo. .con.i.normali.rifiuti. tare.l'imballaggio.negli.appositi.contenitori. domestici..Portare.il.prodotto.al.punto.di. per.il.riciclaggio..Contribuire.a.proteggere. riciclaggio.più.vicino.o.contattare.il.comune. l’ambiente.e.la.salute.umana.e.a.riciclare.ri- di.residenza. fiuti.derivanti.da.apparecchiature.elettriche. ed.elettroniche..
 • Page 48 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Exd20dn3w

Table of Contents