Download Table of Contents Print this page

GE ATS1192 Programming Manual page 8

Hide thumbs Also See for ATS1192:

Advertisement

Table of Contents
af kort. ATS1190 leveres standard med et hvid aftageligt dæksel.
Løse dæksler kan tilbydes i yderligere 4 forskillige farver.
ATS1192 er en mere robust udgave designet for standard
dørkarme.
Både ATS1190 og ATS1192 er vandtætte.
Figur
: Smart Card Læser.
Indikeringsvalg.
Blå LED:
- Dør låst op
- Frakoblet
Rød LED:
- Dør låst op
- Tilkoblet
M
ONTERING
Læseren kan monteres på enhver plan overflade med to panhoved
skruer, 3.0-3.5 mm diameter, skruerne skjules under dækslet.
Rækkevidden vil blive reduceret ved montering på metalunderlag.
Sikre at den blå LED er øverste ved udendørs montering.
Det er ikke anbefalet at anvende undersinkede skruer.
På ATS1190 kan dækslet fjernes for at få adgang til
monteringsskruene, bøj forsigtigt dækslets sider ud for at frigøre
låsetapperneved å forsiktig og træk samtidigt forsigtigt i
tilsutningskabel. Anvend ikke vold da dette kan ødelægge
læseren.
Efter montering trykkes dæslet forsigtig mod læseren til der høres
et klik.
L
ÆSER ADRESSE
Læserens fabrikindlagte adresse for BUS-tilslutning er adresse 16.
Adressen kan ændres ved at benytte et konfigurationskort eller
ved at gå ind i læserens on-line Menu system når den er tilsluttet
via RS485 BUS. Se i Programmeringsmanualen, Læseradresse,
for yderligere detaljer.
S
ABOTAGE
Læseren er forsynet med en sabotagekontakt. Ved tislutning via
BUS bliver en aktivering af sabotage sendt til Advisor Master
centralen sammen med systemdata. En ekstern Open Collector
udgang (Violet ledning) kan konfigureres som Sabotage udgang
for både on-line og off-line modus.
K
ABLING
Rød:
+ 9 til 14 Vdc
Smart-Card läsare
I
NLEDNING
ATS1190/1192 smart-card läsare är en universell
flerfunktionsläsare för beröringsfria kort.. Läsaren kan anslutas
direkt till ATS centralapparaten (se Bild
via ett menysystem som är åtkomligt via ATS Master RS485 BUS
eller med konfigureringskort som programmerats med Titan och
smart-card programmerare (ATS1621/22) eller via
programmeringskortet 1481.
Läsaren drivs med 9 till 14 VDC. Den har en blygsam
strömförbrukning på mindre än 25 mA och mindre än 80 mA under
läsning av kort. ATS1190 har ett vitt, avtagbart hölje som standard,
vilket kan bytas mot fyra andra tillgängliga färger.
ATS1192 är robustversionen som är avsedd för standarddörramar.
Både ATS1190 och ATS1192 är vattenskyddade.
Bild
: Smart-card läsare
Blå LED:
Dörren öppen
Frånkopplad
M
ONTERING
Läsaren kan monteras på alla plana ytor med två skruvar med
rundat huvud (3,0–3,5 mm i diameter) placerade under höljet.
Något nedsatt räckvidd är normalt vid montering på metallytor. Vid
montering utomhus ska blå LED sitta upptill.
Vi rekommenderar inte bruk av försänkta skruvar.
På ATS1190 kan höljet tas av så att monteringsskruvarna friläggs.
Bänd försiktigt ut sidorna från apparaten och frigör klipsen samt
). Man konfigurerar den
Röd LED:
Dörren öppen
Tillkopplad
Sort:
0 Volt
0 V (-)
Grøn:
RS485 Data - Wiegand Data 0
D0 / D-
Clock
Absolut maksimum, 12 V @ 10 mA
Hvid:
D1 / D+
RS485 Data + Wiegand Data 1
Data
Absolut maksimum, 12 V @ 10 mA
Brun:
LED 1
Offline LED kontrol konfigureret til "To leder
Kontrol" vil kun styre den røde LED
Ledning til 0V: Rød LED tændt
Ledning åben: Rød LED slukket
Ledning til +5 V / +12 V: Rød LED slukket
Offline LED kontrol konfigureret til "En leder
Kontrol" vil styre både den røde og den blå
LED
Leder til 0V: Blå LED tændt
Leder åben: Begge LED'er slukket
Leder til + 5 V / +12 V: Rød LED tændt
Absolut maksimum, 14 V
Gul :
LED 2
Konfigurerbar til at styre den blå LED ved
offline
Leder til 0V: Blå LED tændt
Leder Åben: Blå LED slukket
Leder til +5 V / +12 V: Blå LED slukket
UD-tryk indgang ved online med Advisor
Master
Denne indgangen kan forbindes gennem et
NO kontakt til 0V når UD-tryk alene er valgt
på via konfigurationskort eller i Menu 10 (Se
Programmeringsmanual for yderligere
detaljer).
Blå:
Buzzer
Offline Buzzer kontrol.
Leder åben eller +5 V / +12 V: Buzzer tavs
Leder til 0V: Buzzer aktiv lyder
Absolut maksimum, 14 V
Violet:
Open
Konfigurerbar som: Låserelæ, - Sabotage
Collector
udgang, Kredit kontrolleret (Pulserende),
Tidsstyret eller skiftende udgang (on/off)
Bemærk: Dette er en lav-strøm utgang og
kan ikke benyttes til direkte at styre standard
el-låse.
Absolut maksimum, 14 V @ 25 mA
dra lätt i anslutningssladden. Använd ingen överdriven kraft
eftersom läsaren kan skadas allvarligt.
När monteringen är klar trycker man försiktigt tillbaka höljet över
enheten tills det knäpps fast.
RAS-
ADRESSERING
Läsarens adress för BUS-åtgärder är förinställd på adressen RAS
16. Denna kan ändras med ett konfigureringskort eller via dess on-
line Menu-system när den är ansluten till RS485-BUS. Mer
information finns i programmeringsmanualen (Läsaradress).
S
ABOTAGE
Läsaren är utrustad med en funktion mot sabotage. Under
anslutning till BUS överförs sabotagedata till ATS-Master med
systemdata. En extern open collector-utgång (violett ledning) kan
konfigureras som sabotagekontroll för både drift on-line och off-
line.
K
ABLAGE
Röd:
+ 12 V
Positiv 9 till 14 VDC-matning
Svart
0 Volt
- DC-matning
Grön
D0 / D-
RS485-data – Wiegand-data 0
Klocka
Absolut maximum, 12 V vid 10 mA
Vit:
RS485-data – Wiegand-data 1
D1 / D+
Data
Absolut maximum, 12 V vid 10 mA
8

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ats1190

Table of Contents