Download Table of Contents Print this page

GE ATS1192 Programming Manual page 4

Hide thumbs Also See for ATS1192:

Advertisement

Table of Contents
Fare attenzione a non applicare una forza eccessiva, per evitare di
danneggiare irrimediabilmente il lettore.
Dopo il montaggio, premere delicatamente il coperchio-contenitore
sul corpo principale sino a quando non si blocca in posizione.
I
RAS
NDIRIZZO
L'indirizzo del lettore, per le sue operazioni quando è direttamente
sul BUS RS485 della centrale, è predefinito come RAS 16. Tale
impostazione può essere modificata utilizzando una tessera di
configurazione oppure accedendo al suo menu di sistema on-line
mentre si è collegati al BUS RS485. Per ulteriori informazioni,
vedere nel manuale di programmazione, alla sezione Indirizzo del
lettore.
M
ANOMISSIONE
Il lettore è dotato di dispositivo antimanomissione. Quando è
collegato al BUS, le segnalazioni di manomissione sono
trasmesse all'Advisor Master insieme ai dati di sistema.
È' possibile configurare una uscita a collettore aperto (cavo viola)
come indicazione di manomissione durante il funzionamento on-
line e off-line.
Per la conformità alle norme CEI 79-2 2^ ed. per il II° e III° livello
IMQ, l'utilizzo del tamper antirimozione è obbligatorio.
F
ILI DI CABLAGGIO DEL LETTORE
Rosso:
Positivo di alimentazione da 9 a 14 V
Nero:
0 volts
Negativo alimentazione
Verde:
Data - RS485; Data 0 Wiegand.
D0 / D-
Clock
Massimo assoluto, 12 V
Bianco:
D1 / D+
Data + RS485; Data 1 Wiegand .
Dati
Massimo assoluto, 12 V
Marrone
LED 1
Se Il controllo LED non in linea è configurato
:
su "Controllo a due fili (two wire control)"
controlla solo il LED rosso.
Cavo a massa: LED rosso acceso.
Cavo scollegato: LED rosso spento
Cavo collegato ad una tensione da +5 a +12V
: LED rosso spento oppure con la funzione
controllo LED non in linea (off-line)
configurata su "Controllo ad un filo" (One Wire
Control) controlla sia il LED rosso sia quello
blu.
Cavo a massa: LED blu acceso.
Cavo scollegato: entrambi i LED spenti
Cavo collegato ad una tensione da + 5 a 12V
: LED rosso acceso.
Massimo assoluto, 14 V
Inteligentny czytnik kart ATS1190/1192
W
PROWADZENIE
Inteligentny czytnik kart ATS1190/1192 jest wielofunkcyjnym,
zbliżeniowym czytnikiem kart do powszechnego zastosowania,
odpowiednim do wszelkich lokalizacji wymagających czytnika o
krótkim zasięgu. Czytnik moze byc podlaczony bezposrednio
do centrali Advisor Master (zobacz rysunek
konfigurować za pośrednictwem menu systemowego dostępnego
przez magistralę lub za pomocą kart konfiguracyjnych
programowanych w środowisku Titan przy użyciu programatora
inteligentnych kart (ATS1621) lub Kartę Adresującą ATS1481.
Czytnik jest zasilany napięciem od 9 do 14 V prądu stałego, a jego
pobór prądu w stanie oczekiwania jest mniejszy niż 25 mA i
mniejszy niż 80 mA, kiedy odczytuje kartę. Czytnik jest
dostarczany standardowo w białej wymiennej pokrywie ozdobnej,
którą można wymienić na inną w jednym z czterech kolorów.
Wersja ATS1192 jest wersją o podwyższonej wytrzymałości,
zaprojektowaną do montażu na standardowych podłożach.
Obydwie wersje są wodoodporne.
Rys.
: Inteligentny czytnik kart
, 10 mA
,10 mA
). Czytnik można
4
Giallo:
LED 2
Configurabile per controllo del LED blu
quando non in linea (off- line).
Cavo a massa: LED blu acceso.
Cavo scollegato: LED blu spento
Cavo collegato ad una tensione da +5 a +12V
: LED blu spento
Ingresso di richiesta uscita quando in linea
con l'Advisor Master.
L'ingresso può essere collegato a un pulsante
connesso a massa e con l'opzione Solo RTE
(Only RTE) selezionata sulle opzioni della
tessera o nel Menu 10 (per ulteriori
informazioni, vedere il manuale di
programmazione).
Blu:
Cicalino Controllo cicalino non in linea (off-line).
Cavo scollegato oppure collegato ad una
tensione da +5 a +12V
Cavo a massa: cicalino in funzione
Massimo, 14 V
Viola:
Collettor
Configurabile come: relè Varco, Uscita
e aperto
manomissione, Impulsi controllati da credito
(Credit controlled Pulsed), uscita temporizzata
o memorizzata.
Nota: questa è un'uscita a bassa tensione e
non deve essere utilizzata per alimentare
direttamente dispositivi di apertura porta ad
elevato assorbimento.
Massimo assoluto: 25mA @ 14 Volt
Per la conformità alle norme CEI 79-2 2^
ed. questa uscita non può essere utilizzata
per il comando di dispositvi di allarme..
Niebieska dioda LED:
Czerwona dioda LED:
M
ONTAŻ
Czytnik może być zamontowany na dowolnej płaskiej powierzchni
za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 3,0-3,5
mm, umieszczonych pod ozdobną pokrywą. W wypadku montażu
na powierzchniach metalowych może być zauważalny nieco
zmniejszony zasięg. Jeśli urządzenie jest instalowane na
zewnątrz, należy zwrócić uwagę, aby niebieska dioda znajdowała
się na górze.
Nie zaleca się stosowania wkrętów wpuszczanych.
Aby odsłonić wkręty montażowe należy zdjąć ozdobną pokrywę
urządzenia. W tym celu należy delikatnie podważyć boczne ścianki
na zewnątrz, aby zwolnić zatrzaski, oraz delikatnie pociągnąć za
przewód połączeniowy. Nie wolno używać nadmiernej siły,
ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie
urządzenia.
Po zamontowaniu należy delikatnie wcisnąć pokrywę na korpus
urządzenia, aż do zatrzaśnięcia na właściwym miejscu.
: cicalino spento
- Drzwi otwarte
- Rozbrojony
- Drzwi otwarte
- Uzbrojony

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ats1190

Table of Contents