Download Table of Contents Print this page

GE ATS1192 Programming Manual page 6

Hide thumbs Also See for ATS1192:

Advertisement

Table of Contents
T
AMPER
O leitor é fornecido com tamper. Quando ligado ao BUS, a
informação de Tamper é transmitida para o Advisor Master
juntamente com os dados do sistema. Uma output exterior tipo
colector abertor (fio violeta) pode ser configurada como controlo
de Tamper, tanto para operação on-line e off-line.
L
L
IGAÇÕES DO
EITOR
Vermelho
Positivo de 9 a 14 VDC
:
Preto:
0 Volts
Negativo alimentação DC
Verde:
D0 / D-
RS485 Data - Wiegand Data 0
Clock
Máximo, 12 V @ 10 mA
Branco:
D1 / D+
RS485 Data + Wiegand Data 1
Data
Máximo, 12 V @ 10 mA
Castanho
LED 1
Controlo de LED Off-line configurado para
:
"Dois fios controlo" irá controlar somente o
LED vermelho
Fio ligado ao negativo: LED vermelho On
Fio desligado: LED vermelho off
Fio ligado, de +5 V a +12 V: LED vermelho
Off ou se o controlo de LED off-line
configurado para "Um fio de controlo", irá
controlar ambos os LED's (vermelho e azul).
Fio ligado ao negativo: LED Azul On
Fio desligado: Ambos os LED's Off
Fio ligado, de + 5 V a 12 V: LED Vermelho On
Máximo, 14 V
Smart Kort Leser
I
NTRODUKSJON
ATS1190/1192 Smart Kort Leser er en multifunksjons, berøringsfri
kortleser passende for alle plasseringer som krever en leser med
kort rekkevidde. Leseren kan kobles direkte til Advisor Master
RS485 BUSS (se figur
). Den er konfigurerbar gjennom et Meny
system tilgjengelig via BUSS eller via Konfigurasjonskort
programmert gjennom Titan og Smart Kort Programmerer
(ATS1621/22) eller ATS1481 programmeringskort.
Leseren opererer fra 9 til 14 VDC. Den har et strømforbruk på
mindre enn 25 mA i hviletilstand og mindre enn 80 mA under
lesing av kort. ATS1190 kommer standard med et hvitt avtagbart
deksel, som kan byttes ut med en av de fire andre tilgjengelige
fargene.
ATS1192 er en ekstra kraftig versjon designet for standard
dørkarmer.
Både ATS1190 og ATS1192 er vanntette.
Figur
: Smart Kort Leser
Blå LED:
- Åpen dør
- Frakoblet
Rød LED:
- Åpen dør
- Tilkoblet
M
ONTERING
Leseren kan monteres på enhver flat overflate med to panhode
skruer, 3.0-3.5 mm diameter, plassert under dekselet.
Rekkevidden vil bli noe redusert ved montering på metall
overflater. Forviss deg om at den blå LED er øverst ved montering
utendørs.
Det er ikke anbefalt å bruke forsenkede skruer.
På ATS1190 kan dekselet fjernes for å få tilgang til
monteringsskruene ved å forsiktig bøye sidene vekk fra leseren for
å løsne klipsene og forsiktig trekke i kabelen. Ikke brukt makt da
leseren kan bli ødelagt.
Etter montering trykkes dekselet forsiktig over leseren til det klikker
på plass.
L
ESERADDRESSERING
Leserens fabrikksinnstilte addresse for BUSS operasjon er
addresse 16. Adressen kan endres ved å bruke et
konfigurasjonskort eller ved å gå inn i leserens on-line Meny
Amarelo
LED 2
Configuráveis para controlo do LED azul
quando em off-line
Fio ligado ao negativo: LED azul On
Fio Desligado: LED azul Off
Fio ligado, de +5 V a +12 V: LED azul Off
Input "pedido de saída" quando em online
com o Advisor Master
Esta input pode ser ligada a um botão de
pressão ligado á massa com o RTE, só
seleccionado na opção de cartão ou no Menu
10 (Ver Guia de Programação, para mais
detalhes).
Azul:
Besour
Controlo de Besouro Off-line
o
Fio desligado ou a +5 V a +12 V: Besouro Off
Fio ligado ao negativo: Besouro On
Máximo, 14 V
Violeta:
Colecto
Configuráveis como: Relay de porta, - output
r Aberto
de Tamper, impulso controlado por Crédito,
output temporizada ou Latched
Nota: Esta output é de baixa corrente e não
deve ser utilizada para activar directamente
testas de alto consumo.
Máximo, 14 V @ 25 mA
system når den er koblet til RS485 BUSS. Se i
Programmeringsmanual, Leseradresse, for flere detaljer.
S
ABOTASJE
Leseren er utstyrt med en sabotasjebryter. Koblet til BUSS blir en
sabotasje sendt til Advisor Master sammen med systemdatene. En
ekstern Åpen Kollektor utgang (fiolett kabel) kan konfigureres som
Sabotasje kontroll for både on-line og off-line modus.
K
ABLING
Rød:
Svart:
0 Volt
Grønn: D0 / D-
Clock
Hvit:
D1 / D+
Data
Brun:
LED 1
Gul:
LED 2
6
Positiv 9 til 14 VDC supply
Jord
RS485 Data - Wiegand Data 0
Absolutt maksimum, 12 V @ 10 mA
RS485 Data + Wiegand Data 1
Absolutt maksimum, 12 V @ 10 mA
Offline LED kontroll konfigurert til "To Kabel
Kontroll" vil kun kontrollere den røde LED
Kabel jordet: Rød LED på
Kabel åpen: Rød LED av
Kabel fra +5 V til +12 V: Rød LED av
Offline LED kontroll konfigurert til "En Kabel
Kontroll" vil kontrollere både den røde og
den blå LED
Kabel jordet: Blå LED på
Kabel åpen: Begge LED av
Kabel fra + 5 V til 12 V: Rød LED på
Absolutt maksimum, 14 V
Konfigurerbar til å kontrollere den blå LED
når offline
Kabel jordet: Blå LED på
Kabel åpen: Blå LED av
Kabel fra +5 V til +12 V: Blå LED av
Utknapp inngang når online med Advisor
Master
Denne inngangen kan kobles til en enkel
trykknapp koblet til jord med Bare Utknapp
valgt i Valg-arket eller i Meny 10 (Se
Programmeringsmanual for flere detaljer).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ats1190

Table of Contents