Download Table of Contents Print this page

GE ATS1192 Programming Manual page 3

Hide thumbs Also See for ATS1192:

Advertisement

Table of Contents
configuratiekaarten die zijn geprogrammeerd door Titan en de
Smart Card-programmeertool van (ATS1621/1622) of de ATS
1481 Programmeerkaart.
De lezer werkt op een gelijkspanning tussen 9 en 14 volt en heeft
een ruststroom van minder dan 25 mA en een stroomverbruik van
minder dan 80 mA bij het lezen van een kaart.
De ATS1190 wordt standaard geleverd met een wit afneembaar
afdekpaneel dat uitwisselbaar is met één van de vier andere
kleuren afdekpanelen.
De ATS1192 is een vandaal bestendige versie, ontworpen voor
o.a. montage op standaard deurposten voor binnen en buiten
toepassingen.
De ATS1190 & ATS1192 zijn beide uitgevoerd in een waterdichte
behuizing.
Fig.
: Smart Card-lezer
Blauwe LED:
– Deur open
Uitgeschakeld
M
ONTAGE
De lezer kan op elk vlak oppervlak worden gemonteerd met twee
platkopschroeven met een diameter van 3,0-3,5 mm, die zich
onder het afdekpaneel bevinden. Het bereik wordt enigszins
verminderd wanneer de lezer op een metalen oppervlak wordt
gemonteerd. Zorg er bij montage buiten voor dat de blauwe LED
zich bovenaan bevindt.
Het wordt niet aanbevolen om verzonken schroeven te gebruiken.
Als u de montageschroef toegankelijk wilt maken, kunt u het
afdekpaneel verwijderen door de zijkanten voorzichtig van de
hoofdbehuizing weg te duwen, zodat de borgklemmen vrijkomen,
en door vervolgens zachtjes aan de verbindingskabel te trekken.
Gebruik hierbij niet te veel kracht, omdat anders de lezer
onherstelbaar beschadigd kan raken.
Druk na montage het afdekpaneel voorzichtig over de
hoofdbehuizing tot het op zijn plaats klikt.
GI-
ADRESSERING
Het adres van de lezer voor BUS-activiteiten is ingesteld op het
standaardadres GI 16. Het gebruik van een configuratiekaart of het
verkrijgen van toegang tot het on-line menusysteem terwijl de lezer
is aangesloten op de RS485 BUS, kan dit wijzigen. Zie onder
Lezeradres in de programmeerhandleiding voor meer informatie.
S
ABOTAGE
De lezer is uitgerust met een sabotagebeveiliging. Wanneer de
lezer is aangesloten op de BUS, worden zowel sabotagegegevens
als systeemgegevens naar de Advisor Master verzonden. U kunt
een externe open collectoruitgang (paarse draad) als
sabotageregeling configureren voor zowel on-line als off-line
werking.
Lettore di tessere Smart Card
I
NTRODUZIONE
Il lettore di tessere Smart Card ATS1190/1192 è un lettore
multifunzione di tessere di prossimità, adatto a tutte le applicazioni
che richiedono un lettore di breve portata. Il lettore può essere
collegato direttamente al BUS Advisor Master RS485 (vedi
figura
). Esso può essere configurato attraverso un menu di
sistema accessibile tramite il BUS o utilizzando le tessere di
configurazione programmate con il Titan e con il programmatore
di tessere Smart Card (ATS1621/1622) o l'ATS1481 Smart Card
per la configurazione lettori.
Il lettore funziona con alimentazione da 9 a 14 Volt
consumo di corrente inferiore a 25 mA a riposo e inferiore a 80 mA
durante la lettura di una tessera.
L'ATS1190 è fornito con un coperchio-contenitore rimovibile di
colore bianco anche disponibile in altri quattro colori diversi.
L'ATS1192 è una versione alta resistanza prevista per quadri di
porta standard.
Rode LED:
– Deur open
Ingeschakeld
e ha un
B
EDRADING VAN LEZER
Rode:
Positieve gelijkspanning tussen 9 en 14 volt
Zwart:
0 volt
Massa van voedingsgelijkspanning
Groen
D0 / D-
RS485-data – Wiegand-data 0.
Klok
Absolute maximum, 12 volt bij 10 mA
Wit:
D1 / D+
RS485-data + Wiegand-data 1.
Data
Absolute maximum, 12 volt bij 10 mA
Bruin:
LED 1
Offline LED-regeling geconfigureerd als
"tweedraadsregeling" bestuurt alleen de rode
LED.
Draad geaard: Rode LED aan.
Draad onderbroken: Rode LED uit
Draad tussen +5V en +12V: Rode LED uit of,
offline LED-regeling geconfigureerd als
"eendraadsregeling" bestuurt zowel de rode
als de blauwe LED.
Draad geaard: Blauwe LED aan.
Bedradingscircuit onderbroken: Beide LED's
uit
Draad tussen +5v en +12V: Rode LED aan.
Absolute maximum, 14 volt
Geel:
LED 2
Te configureren om de blauwe LED te
besturen wanneer offline.
Draad geaard: Blauwe LED aan.
Draad onderbroken: Blauwe LED uit
Draad tussen +5V en +12V: Blauwe LED uit.
Uitgangsverzoeksignaal wanneer online met
Advisor Master.
Deze ingang kan worden aangesloten op een
gewone drukknop die geaard is, terwijl op de
optiekaart, of in menu 10, RTE Only
geselecteerd is (zie programmeerhandleiding
voor meer informatie).
Blauw:
Zoemer Offline zoemtoonregeling.
Draad onderbroken of tussen +5V en +12V:
Zoemer uit
Draad geaard: Zoemer klinkt
Absolute maximum, 14 volt
Paars:
Open
Te configureren als: Deurrelais, – sabotage-
collector
uitgang, kredietgeregelde gepulseerde,
tijdgeregelde of vergrendelde uitgang.
Opmerking: Dit is een laagstroomuitgang en
moet niet worden gebruikt voor het
rechtstreeks aansturen van hoogstromige
deuropeners.
Absolute maximum, 14 volt bij 25 mA
Entrambe le versioni sono impermeabili.
Fig.
: lettore di Tessere Smart Card
LED blu:
- Varco aperto
- Disinserito
M
ONTAGGIO
Il lettore può essere montato su una qualunque superficie piana
utilizzando due viti a testa tronco-conica di diametro 3-3,5 mm, i
fori sono situati sotto il coperchio-contenitore. Se si esegue il
montaggio su una superficie metallica, si può verificare una
leggera riduzione della portata. Se si esegue il montaggio
all'esterno, verificare che il LED blu sia posto in alto.
Si consiglia di non utilizzare viti a testa svasata.
Per scoprire i fori di fissaggio sull'ATS1190, rimuovere il
coperchio-contenitore dal componente principale: fare leva
delicatamente sui lati per sganciare le levette di aggancio e
contemporaneamente tirare leggermente il cavo di connessione.
3
LED rosso:
- Varco aperto
- Inserito

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ats1190

Table of Contents