Download  Print this page

Een Zendernaam Vastleggen; Programmaposities Overslaan - Sony FD Trinitron KV-28FX65 B Instruction Manual

Sony colour television instruction manual.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Het Tv-menusysteem gebruiken:

Een zendernaam vastleggen

Zendernamen worden gewoonlijk automatisch van teletekst gehaald (indien beschikbaar). Het is echter mogelijk een
naam voor een zender of een ingangs-videobron vast te leggen. U kunt hiervoor vijf tekens (letters of cijfers) gebruiken.
1. Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening om het menu op het Tv-scherm weer te geven.
2. Druk op de toets V om het symbool
op B voor het menu 'Instellingen'.
3. Druk op de toets V om 'Handmatig Configureren' te selecteren en druk vervolgens op B voor
het menu 'Handmatig instellen'.
4. Druk op de toets V om 'Handmatig programmeren' te selecteren en druk vervolgens op B
voor het menu 'Handmatig programmeren'.
5. Druk op de toetsen v of V om de zender te selecteren waarvoor u een naam wilt vastleggen.
6. Druk meerdere malen op de toets B tot het eerste element van de kolom 'NAAM' gemarkeerd
is.
7. Druk op de toetsen v of V om een letter of cijfer te selecteren (selecteer '-' voor een spatie)
en druk vervolgens op B om te bevestigen. Kies de overige vier tekens op dezelfde manier.
8. Nadat u alle tekens geselecteerd heeft, drukt u op de OK-toets.
9. Herhaal de stappen 5 tot 8 als u namen voor andere zenders wilt vastleggen.
10. Druk op de MENU-toets om het menu van het Tv-scherm te laten verdwijnen.

Programmaposities overslaan

Met deze functie kunt u ongebruikte programmaposities overslaan wanneer deze geselecteerd worden met de toetsen
PROGR+/-. U kunt deze programmaposities echter nog wel kiezen met de nummertoetsen.
1. Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening om het menu op het Tv-scherm weer te
geven.
2. Druk op de toets V om het symbool
op B voor het menu 'Instellingen'.
3. Druk op de toets V om 'Handmatig Configureren' te selecterenen druk vervolgens op B
voor het menu 'Handmatig instellen'.
4. Druk op de toets V om 'Handmatig programmeren' te selecteren en druk vervolgens op B
voor het menu 'Handmatig programmeren'.
5. Druk op de toetsen v of V om de programmapositie te selecteren en druk vervolgens op B
om de kolom 'SKIP' te markeren.
6. Druk op de toetsen v of V om 'Uit' of 'Aan' te selecteren (indien u deze programmapositie
wilt overslaan) en druk vervolgens op de OK-toets om op te slaan.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 als u nog meer programmapositie wel of niet wilt overslaan.
8. Druk op de MENU-toets om het menu van het Tv-scherm te laten verdwijnen.
18
op het menuscherm te selecteren en druk vervolgens
op het menuscherm te selecteren en druk vervolgens
Handmatig Configureren
Taal/Land
Handmatig programmeren
Overige zenderinstell.
RGB-instelling
Beeldrotatie
O
- - - - - - -
Persoonlijke ID
Kies:
Enter:
Handmatig programmeren
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
Uit
B/G
C09
1
ARD
2
Uit
B/G
C10
BBC
3
Uit
B/G
C21
4
Uit
B/G
C33
5
Uit
B/G
CXX
6
Uit
B/G
CXX
7
Uit
B/G
CXX
8
Uit
B/G
CXX
Uit
B/G
CXX
9
10
Uit
B/G
CXX
11
Uit
B/G
CXX
Kies:
Enter:
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
6
Uit
B/G C07
T E
Handmatig Configureren
Taal/Land
Handmatig programmeren
Overige zenderinstell.
RGB-instelling
Beeldrotatie
O
- - - - - - -
Persoonlijke ID
Kies:
Enter:
Handmatig programmeren
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
Uit
B/G
C09
51
ARD
52
Uit
B/G
C10
BBC
Uit
B/G
C21
53
54
Uit
B/G
C33
55
Uit
B/G
CXX
56
Uit
B/G
CXX
57
Uit
B/G
CXX
Uit
B/G
CXX
58
59
Uit
B/G
CXX
60
Uit
B/G
CXX
61
Uit
B/G
CXX
Kies:
Enter:
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
53
Uit
B/G
F189
- - -
Aan

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-28FX65 B

This manual is also suitable for:

Fd trinitron kv-32fx65 bKv-28fx65bKv-32fx65b

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: