Download  Print this page

De Volgorde Van De Zenders Veranderen; Handmatige Fijnafstemming - Sony FD Trinitron KV-28FX65 B Instruction Manual

Sony colour television instruction manual.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Het Tv-menusysteem gebruiken:

De volgorde van de zenders veranderen

Nadat u de zenders heeft geprogrammeerd, kunt u deze functie gebruiken om de volgorde van de zenders op de TV te
veranderen.
1. Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening om het menu op het Tv-scherm weer te geven.
2. Druk op de toets V om het symbool
voor het menu 'Instellingen'.
3. Druk op de toets V om 'Programma's sorteren' te kiezen en druk vervolgens op B voor het menu
'Programma's sorteren'.
4. Druk op de toetsen v of V om de zender te selecteren die u wilt verschuiven en druk vervolgens
op B om te bevestigen.
5. Druk op de toetsen v of V om de nieuwe programmapositie te selecteren (bijvoorbeeld PROG 4) voor
de geselecteerde zender en druk vervolgens op de OK-toets om te bevestigen. De geselecteerde zender
wordt nu naar de nieuwe programmapositie verschuiven en alle andere zenders schuiven vanzelf op.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 als u nog meer zenders wilt verschuiven.
7. Druk op de MENU-toets om het menu van het Tv-scherm te laten verdwijnen.

Handmatige fijnafstemming

U hebt de zenders reeds automatisch geprogrammeerd aan de hand van de instructies uit het begin van deze handleiding.
U kunt dit echter ook handmatig doen, door steeds één zender tegelijk toe te voegen.
1. Druk op de MENU-toets op de afstandsbediening om het menu op het Tv-scherm op te roepen.
2. Druk op de toets V om het symbool
voor het menu 'Instelling'.
3. Druk op de toets V om 'Handmatig instellen' op het menuscherm te selecteren en druk vervolgens
op B voor het menu 'Handmatig instellen'.
4. Druk op de toets V om 'Handmatig programmeren' op het menuscherm te selecteren en druk
vervolgens op B voor het menu 'Handmatig programmeren'.
5. Druk op de toetsen v of V om een programmanummer voor de zender te kiezen (bijvoorbeeld
PROGR 1 voor BBC1) en druk vervolgens op B om de kolom 'SKIP' te markeren.
6. Druk op v om 'UIT' te selecteren en druk vervolgens op B om de kolom 'SYS' te markeren.
7. Druk op de toetsen v of V om het ontvangstsysteem te selecteren (L voor Frankrijk, I voor Groot-
Brittannie, B/G voor Westeuropese landen, D/K voor Oosteuropese landen) of 'EXT' voor een
video-ingangsbron (AV1, AV2, ...) en druk vervolgens op B om te bevestigen.
8. Druk op de toetsen v of V om 'C' te selecteren voor gewone zenders, 'S' voor kabelzenders of 'F'
voor directe invoer van frequenties en druk vervolgens op B om te bevestigen.
9. Selecteer het eerste cijfer van 'CHAN' (kanaal) en vervolgens het tweede cijfer van 'CHAN' met de
nummertoetsen op de afstandsbediening
of
druk op de toetsen V om de volgende beschikbare zender te zoeken.
10. Als u deze zender niet op wilt slaan op het geselecteerde programmanummer, drukt u op de toetsen
v of V om verder te zoeken naar de gewenste zender.
11. Als dit de zender is die u op wilt slaan, drukt u op de OK-toets.
12. Herhaal de stappen 5-11 als u nog meer zenders op wilt slaan en druk vervolgens op de MENU-
toets om het menu van het Tv-scherm te laten verdwijnen.
op het menuscherm te selecteren en druk vervolgens op B
op het menuscherm te selecteren en druk vervolgens op B
Instellingen
Autom. programmeren
Programma's sorteren
AV-Voorkeuze
Handmatig Configureren
Kies:
Enter:
Programma's sorteren
PROG KA
NAAM
1
C03
TV 5
2
C05
PRO 7
3
C07
EU-SP
4
C08
SWF
5
C09
RTL
6
C11
SAT
7
C12
MDR
8
C13
DDI
9
C14
DSF
10
C15
RTL 2
11
C16
KAB 1
Kies programma:
Bevestig:
Programma's sorteren
PROG KA
NAAM
1
C03
TV 5
C03
TV 5
2
C05
PRO 7
3
C07
EU-SP
4
C08
SWF
5
C09
RTL
6
C11
SAT
7
C12
MDR
8
C13
DDI
9
C14
DSF
10
C15
RTL 2
11
C16
KAB 1
Kies positie:
Verplaats:OK
Handmatig Configureren
Taal/Land
Handmatig programmeren
Overige zenderinstell.
RGB-instelling
Beeldrotatie
O
- - - - - - -
Persoonlijke ID
Kies:
Enter:
Handmatig programmeren
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
1
Uit
B/G
C09
TV5
2
Uit
B/G
C10
TV
3
Uit
B/G
C21
4
Uit
B/G
C33
5
Uit
B/G
CXX
6
Uit
B/G
CXX
7
Uit
B/G
CXX
8
Uit
B/G
CXX
9
Uit
B/G
CXX
10
Uit
B/G
CXX
11
Uit
B/G
CXX
Kies:
Enter:
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
1
Uit
B/G
D/K
IRL
EXT
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
1
Uit
B/G
C
S
F
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
1
Uit
B/G
03
ZOEKEN
PROG
SKIP
SYS
KA
NAAM
0
Uit
EXT
AV1
AV1
AV2
AV3
AV4
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-28FX65 B

This manual is also suitable for:

Fd trinitron kv-32fx65 bKv-28fx65bKv-32fx65b

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: