Download  Print this page

Teletekst - Sony FD Trinitron KV-28FX65 B Instruction Manual

Sony colour television instruction manual.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bediening

Teletekst

De meeste televisiezenders zenden informatie uit via teletekst. Op de inhoudspagina van de teletekstservice (meestal pagina 100)
vindt u informatie over het gebruik. Gebruik een zender met een sterk signaal. Bij zenders met een zwak signaal kunnen er
problemen met teletekst optreden.
Teletekst aan- en uitzetten
1. Stem af op de zender waarvan u de teletekstinformatie wilt bekijken.
2. Druk eenmaal op
voor teletekst.
3. Druk twee keer op
4. Druk op
of een driede keer op
Een teletekstpagina kiezen
Voer met behulp van de nummertoetsen op de afstandsbediening drie cijfers in voor het
paginanummer. Als u een fout in voert u drie willekeurige cijfers in en voert u vervolgens
opnieuw het juiste paginanummer in.
Overige teletekstfuncties gebruiken
De volgende of vorige pagina oproepen
Druk op de toetsen
of
op te roepen.
Een teletekstpagina vasthouden
Druk op de toets
om de pagina vast te houden. Druk nogmaals op deze toets om de normale
weergave te hervatten.
De inhoudspagina oproepen.
Druk op de toets
om de pagina op te roepen (meestal pagina 100).
Een subpagina oproepen
Een teletekstpagina kan uit meerdere subpagina's bestaan. In dat geval wordt het aantal
subpagina's aangegeven in een informatieregel. Roep de subpagina op door op v of V te
drukken.
Gekleurde toetsen gebruiken om pagina's op te roepen (Fastext)
(alleen beschikbaar indien de Tv-zender Fastext signalen uitzendt)
Wanneer onder in een pagina het menu met kleurcodes verschijnt, drukt u op de gekleurde toets op
de afstandsbediening (groen, rood, geel of blauw) om de betreffende pagina op te roepen.
De paginazoekfunctie gebruiken
1. Druk op de nummertoetsen op de afstandsbediening om een teletekstpagina met een
paginaoverzicht te kiezen (bijvoorbeeld de inhoudspagina).
2. Druk op de OK-toets.
3. Druk op v of V om het gewenste paginanummer te selecteren en druk vervolgens op de
OK-toets. De opgevraagde pagina verschijnt na enkele seconden in beeld.
12
om teletekst over het normale televisiebeeld heen te zien.
om teletekst uit te schakelen.
buttons op de afstandsbediening om de vorige of volgende pagina
m
TELETEXT
Index
Programme
25
News
153
Sport
101
Weather
98
m
TELETEXT
Index
Programme
25
News
153
Sport
101
Weather
98
m
216-02
01
02
03
04
05
06
07
08

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony FD Trinitron KV-28FX65 B

This manual is also suitable for:

Fd trinitron kv-32fx65 bKv-28fx65bKv-32fx65b

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: