Download  Print this page

Makita LS1019 Instruction Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EN
Slide Compound Miter Saw
Ukośnica
PL
Kombinált csúszósínes
HU
gérvágó
Posuvná zložená píla na
SK
zrezávanie
CS
Radiální pokosová pila
Пересувна комбінована
UK
торцювальна пила
Ferăstrău glisant pentru tăieri
RO
oblice combinate
Kapp- und Gehrungssäge
DE
LS1019
LS1019L
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
14
28
44
59
74
89
106
122

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1019

  Summary of Contents for Makita LS1019

 • Page 1 Kombinált csúszósínes HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV gérvágó Posuvná zložená píla na NÁVOD NA OBSLUHU zrezávanie Radiální pokosová pila NÁVOD K OBSLUZE Пересувна комбінована ІНСТРУКЦІЯ З торцювальна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ferăstrău glisant pentru tăieri MANUAL DE INSTRUCŢIUNI oblice combinate Kapp- und Gehrungssäge BETRIEBSANLEITUNG LS1019 LS1019L...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2...
 • Page 3 Fig.3 Fig.4 Fig.5...
 • Page 4 Fig.6 Fig.9 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8...
 • Page 5 Fig.12 Fig.15 Fig.13 Fig.16 Fig.14 Fig.17...
 • Page 6 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.23 Fig.19 Fig.24 Fig.20...
 • Page 7 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.27 Fig.30 Fig.28...
 • Page 8 Fig.34 Fig.31 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36...
 • Page 9 Fig.37 Fig.40 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39...
 • Page 10 Fig.43 Fig.45 Fig.46 Fig.44 Fig.47 Fig.48...
 • Page 11 Fig.49 Fig.52 Fig.53 Fig.50 Fig.54 Fig.51 Fig.55...
 • Page 12 Fig.56 Fig.59 Fig.57 Fig.60 Fig.58...
 • Page 13 Fig.64 Fig.61 Fig.62 Fig.63...
 • Page 14: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: LS1019 LS1019L Blade diameter European countries 260 mm Countries other than Europe 255 mm - 260 mm Hole diameter European countries 30 mm Countries other than Europe 25.4 mm Max. kerf thickness of the saw blade 3.2 mm...
 • Page 15: Power Supply

  The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated The typical A-weighted noise level determined accord- (cordless) power tool. ing to EN62841: Model LS1019 Safety instructions for mitre saws Sound pressure level (L ) : 91 dB(A) Sound power level (L...
 • Page 16 Inspect your workpiece before cutting. If the 19. Hold the handle firmly when making an incom- workpiece is bowed or warped, clamp it with plete cut or when releasing the switch before the the outside bowed face toward the fence. saw head is completely in the down position.
 • Page 17: Parts Description

  15. Make sure the shaft lock is released before the 22. Always use accessories recommended in this switch is turned on. manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels may cause an injury. 16. Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.
 • Page 18: Functional Description

  Do not remove spring holding blade guard. If guard After adjustment, always return the stopper lever to the becomes discolored through age or UV light exposure, original position. contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. WARNING: After installing a new blade and ► Fig.9: 1.
 • Page 19: Switch Action

  A switch in need of repair to position the kerf boards appropriately as may result in unintentional operation and serious explained in the "Kerf boards" section. personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. NOTICE: When tilting the saw blade, be sure to raise the handle fully.
 • Page 20: Removing The Blade

  To turn on the laser beam, press the upper position (I) WARNING: of the switch. To turn off the laser beam, press the lower Use only the Makita wrench pro- position (0) of the switch vided to install or remove the blade. Failure to use ► Fig.25: 1.
 • Page 21: Securing Workpiece

  Do not remove the lower fences. When you wish to perform clean cutting operation, con- NOTICE: If the upper fence is still loose after tight- nect a Makita vacuum cleaner to the dust nozzle using ening the clamping screw, turn the adjusting screw to a front cuffs 24 (optional accessory). close a gap. The adjusting screw is factory adjusted.
 • Page 22: Operation

  By flipping the vise nut counterclockwise, the vise is Press cutting released, and rapidly moves in and out. To grip the workpiece, push the vise knob forward until the vise WARNING: plate contacts the workpiece and flip the vise nut clock- Always lock the sliding movement wise. Then turn the vise knob clockwise to secure the of the carriage when performing a press cutting. workpiece.
 • Page 23: Bevel Cut

  Bevel cut Cutting crown and cove moldings Crown and cove moldings can be cut on a compound WARNING: After setting the blade for a bevel miter saw with the moldings laid flat on the turn base. cut, ensure that the carriage and blade will have There are two common types of crown moldings and free travel throughout the entire range of the one type of cove moldings;...
 • Page 24 In the case of left bevel cut In the case of right bevel cut (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 1. Inside corner 2. Outside corner 1. Inside corner 2. Outside corner Table (A) Table (A) – Molding Bevel angle Miter angle –...
 • Page 25: Groove Cutting

  Crown molding stopper WARNING: Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions. Thick or round alumi- Optional accessory num extrusions can be difficult to secure and the work Crown molding stoppers allow easier cuts of crown may loosen during the cutting operation which may molding without tilting the saw blade. Install them on the result in loss of control and serious personal injury.
 • Page 26: Maintenance

  Set the turn base to the 0° position using the positive NOTICE: stop function. Square the side of the blade with the face Have the tool repaired by a Makita of the guide fence using a triangular rule or try-square. authorized service center for any failure on the laser unit.
 • Page 27: Replacing Carbon Brushes

  Makita tool specified in this manual. The use of NOTE: The movable range of laser line is factory any other accessories or attachments may result in adjusted within 1 mm (0.04") from the side surface...
 • Page 28: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: LS1019 LS1019L Średnica tarczy Kraje europejskie 260 mm Kraje spoza Europy 255 mm – 260 mm Średnica otworu Kraje europejskie 30 mm Kraje spoza Europy 25,4 mm Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej 3,2 mm Maks. kąt cięcia w poziomie Prawy 60°, lewy 60° Maks. kąt cięcia w pionie Prawy 48°, lewy 48° Prędkość bez obciążenia (obr./min) 3 200 min...
 • Page 29: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ogólne zasady bezpiecznej Hałas eksploatacji elektronarzędzi Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o normę EN62841: OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z Model LS1019 ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 91 dB(A) instrukcjami, ilustracjami i danymi technicz- Poziom mocy akustycznej (L ): 101 dB (A) nymi dołączonymi do tego elektronarzędzia.
 • Page 30 Przesuwaj narzędzie po obrabianym elemen- 12. W przypadku obrabianego elementu, którego cie. Nie ciągnij narzędzia po obrabianym szerokość lub długość przekracza szerokość elemencie. Aby wykonać cięcie, podnieś gło- lub długość powierzchni stołu, zapewnij odpo- wicę narzędzia i przeciągnij ją po obrabianym wiednie podparcie, takie jak przedłużenie stołu elemencie bez cięcia, uruchom silnik, dociśnij lub podpory do cięcia drewna.
 • Page 31 Dodatkowe instrukcje 14. Upewnij się, że podstawa obrotowa jest dobrze przymocowana i nie będzie się przesuwać Zabezpiecz warsztat przed dostępem dzieci podczas pracy. W celu zamocowania narzędzia przy użyciu kłódek. do stabilnej powierzchni roboczej lub stołu Nigdy nie stawaj na narzędziu. Przewrócenie warsztatowego użyj otworów w podstawie.
 • Page 32: Opis Części

  OPIS CZĘŚCI ► Rys.2 Szyna ślizgowa Kołek oporowy (do prze- Zacisk pionowy Przycisk zwalniający (do suwania suportu) regulacji kąta cięcia w pionie po prawej stronie) Uchwyt Podstawa obrotowa Wskaźnik (kąta cięcia w Podziałka kąta cięcia w poziomie) poziomie Płyta nacięcia Obudowa tarczy Śruba regulacyjna (linii Śruba regulacji zasięgu lasera) (linii lasera) Osłona tarczy Pokrętło (kąta cięcia w Klucz imbusowy Śruba regulacyjna (dol- pionie) nej pozycji granicznej) Śruba regulacyjna Ramię ogranicznika Dźwignia blokady (pod- Dźwignia zwalniająca (maksymalnego zakresu stawy obrotowej) (podstawy obrotowej) cięcia)
 • Page 33: Opis Działania

  Dociśnij suport całkowicie do prowadnicy, a następnie następnie podnieś osłonę tarczy i osłonę środkową. całkowicie opuść uchwyt. Taka pozycja osłony tarczy pozwala na jej dokładniej- Wyreguluj położenie tarczy, obracając śrubę regula- sze i sprawniejsze wyczyszczenie. Po zakończeniu cyjną przy użyciu klucza imbusowego. Skraj tarczy czyszczenia wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej powinien wystawać nieco poza górną powierzchnię kolejności i dokręć śrubę. Nie należy wymontowywać podstawy obrotowej i dochodzić do punktu, w którym sprężyny przytrzymującej osłonę tarczy. Jeśli osłona przednia powierzchnia prowadnicy styka się z górną się przebarwi pod wpływem promieniowania UV lub powierzchnią podstawy obrotowej. po dłuższym czasie użytkowania, skontaktuj się z ► Rys.13: 1. Śruba regulacyjna punktem serwisowym firmy Makita w celu zamówie- ► Rys.14: 1. Górna powierzchnia podstawy obrotowej nia nowej. OSŁONY NIE WOLNO BLOKOWAĆ ANI 2. Krawędź tarczy 3. Prowadnica DEMONTOWAĆ. Przy narzędziu odłączonym od zasilania obróć tarczę ręką, ► Rys.9: 1. Osłona środkowa 2. Klucz imbusowy przytrzymując uchwyt w skrajnym dolnym położeniu, aby 3. Osłona tarczy upewnić się, że tarcza nie dotyka żadnej części podstawy dolnej. W razie potrzeby nieznacznie skoryguj ustawienie. Po zakończeniu regulacji bezwzględnie ustaw dźwignię ogranicznika w pierwotnym położeniu. 33 POLSKI...
 • Page 34 NIE WOLNO używać narzę- ► Rys.17: 1. Pokrętło dzia, jeśli można je uruchomić tylko za pomocą Pociągnij i obróć dźwignię zatrzasku do pozycji spustu przełącznika bez uprzedniego wciśnię- przedstawionej na rysunku. cia przycisku blokady. Niesprawny, wymagający ► Rys.18: 1. Dźwignia zatrzasku naprawy przełącznik może spowodować przypad- kowe uruchomienie urządzenia i poważne obrażenia Wyrównaj wskaźnik z żądanym kątem na podziałce, ciała. PRZED dalszym użytkowaniem narzędzia przesuwając suport, a następnie dokręć pokrętło. należy przekazać je do punktu serwisowego narzędzi ► Rys.19: 1. Podziałka kąta cięcia w pionie Makita w celu naprawy. 2. Wskaźnik 34 POLSKI...
 • Page 35 Przypadkowe uruchomienie narzędzia może spowo- dować poważne obrażenia ciała. Aby włączyć wiązkę lasera, wciśnij górną część (I) OSTRZEŻENIE: Do montowania i demon- przełącznika. Aby wyłączyć wiązkę lasera, wciśnij dolną towania tarczy należy używać wyłącznie dostar- część (0) przełącznika. czonego klucza firmy Makita. Niezastosowanie ► Rys.25: 1. Przełącznik lasera odpowiedniego klucza może spowodować zerwanie Linię lasera można przesuwać na lewą lub prawą stronę lub nieprawidłowe dokręcenie śruby imbusowej i tarczy tnącej, obracając śrubę regulacyjną. doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. ► Rys.26: 1. Śruba regulacyjna Przed każdym demontażem lub montażem tarczy Poluzuj śrubę regulacyjną, obracając ją w lewo.
 • Page 36: Montaż Tarczy

  Podłączenie odkurzacza w całym zakresie jego ruchu. Jeśli narzędzie lub tarcza zetkną się z prowadnicą, może to spowodować Aby zachować czystość w miejscu cięcia, podłącz odrzut lub nieoczekiwany ruch materiału, co może odkurzacz firmy Makita do króćca odpylania przy użyciu być przyczyną poważnych obrażeń ciała. przedniej złączki 24 (element opcjonalny). ► Rys.34: 1. Przednia złączka 24 2. Wąż Do podpierania materiału wyższego od prowadnic 3. Odkurzacz dolnych użyj prowadnic górnych. Wsuń prowadnicę górną w otwór w prowadnicy dolnej, a następnie dokręć Worek na pył...
 • Page 37 Zacisk pionowy Uchwyty OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE: Obrabiany element podczas Długie elementy obrabiane wszystkich operacji musi być dobrze zamoco- należy zawsze podeprzeć, aby były na jednym wany w podstawie obrotowej i prowadnicy za poziomie z górną powierzchnią podstawy obro- pomocą zacisku. Jeśli obrabiany element nie zosta- towej, co zapewnia precyzyjne cięcie i zapobiega nie prawidłowo zamocowany do prowadnicy, może utracie panowania nad narzędziem. Prawidłowe przesunąć się podczas cięcia, powodując uszkodze-...
 • Page 38: Cięcie Proste

  Cięcie proste Cięcie pod kątem w poziomie Zapoznaj się z wcześniejszymi informacjami w punkcie OSTRZEŻENIE: Na czas cięcia prostego „Regulacja kąta cięcia w poziomie”. zawsze blokuj ruch ślizgowy suportu. Cięcie bez zablokowania tego ruchu może spowodować odrzut i Cięcie pod kątem w pionie poważne obrażenia ciała. Obrabiane elementy o wysokości do 68 mm i szerokości OSTRZEŻENIE: Po ustawieniu tarczy do cięcia 160 mm można ciąć w sposób przedstawiony poniżej. pod kątem pionie i przed uruchomieniem narzędzia ► Rys.43: 1. Kołek oporowy upewnij się, że suport i tarcza swobodnie poru- szają...
 • Page 39 W przypadku cięcia pod kątem w Cięcie profili wypukłych i wklęsłych pionie z lewej strony Profile wypukłe i wklęsłe można ciąć przy użyciu uko- śnicy, gdy leżą płaska na podstawie obrotowej. Istnieją dwa rodzaje typowych profili wypukłych i jeden rodzaj profilu wklęsłego: profil wypukły tworzący ze ścianą kąty 52/38°, profil wypukły tworzący ze ścianą kąty 45° oraz profil wklęsły tworzący ze ścianą kąty 45°. ► Rys.46: 1. Profil wypukły typu 52/38° 2. Profil wypu- kły typu 45° 3. Profil wklęsły typu 45° Istnieją takie połączenia profili wypukłych i wklęsłych, które tworzą kąt 90° dla narożników wewnętrznych ((a) i (b) na rysunku) kąt 90° dla narożników zewnętrznych (a) (b) (c) (d) ((c) i (b) na rysunku). 1. Narożnik wewnętrzny 2. Narożnik zewnętrzny Tablica (A) – Położenie Kąt cięcia w pionie Kąt cięcia w...
 • Page 40 • Połóż profil wypukły szeroką powierzchnią tylną Przykład: (ukrytą) na podstawie obrotowej KRAWĘDZIĄ W przypadku cięcia profilu wypukłego typu 52/38° dla STYKAJĄCĄ SIĘ Z SUFITEM przysuniętą do pozycji (a) na powyższym rysunku: prowadnicy na pile. • Wybierz i zablokuj ustawienie kąta cięcia w pionie • Gotowy element będzie się zawsze znajdował po na 33,9° PO PRAWEJ STRONIE. LEWEJ stronie tarczy po wykonaniu cięcia. • Ustaw i zablokuj ustawienie kąta cięcia w pozio- mie na 31,6° PO PRAWEJ STRONIE. W przypadku cięcia pod kątem w • Połóż profil wypukły szeroką powierzchnią tylną pionie z prawej strony (ukrytą) na podstawie obrotowej KRAWĘDZIĄ...
 • Page 41 Tabela (C) Przenoszenie narzędzia – Pozycja Kąt cięcia w Gotowy Przed przeniesieniem ukośnicy upewnij się, że została profilu na poziomie element rysunku odłączona od zasilania, a wszystkie jej ruchome części są zabezpieczone. Zawsze sprawdzaj, czy: Do narożnika Prawy 45° Pozostaje po wewnętrznego prawej stronie • Narzędzie jest odłączone od zasilania. tarczy • Suport znajduje się pod kątem 0° cięcia w pionie i jest zablokowany. Lewy 45° Pozostaje po lewej stronie • Suport jest opuszczony i zablokowany. tarczy • Suport jest całkowicie dosunięty do prowadnicy i Do narożnika Pozostaje po zablokowany.
 • Page 42 UWAGA: Nie narażaj narzędzia na uderzenia. Może to spowodować przesunięcie linii lasera, uszko- Kąt cięcia w pionie dzenie lasera lub skrócenie jego żywotności. UWAGA: W razie jakiejkolwiek awarii układu Kąt 0° cięcia w pionie lasera należy zlecić jego naprawę autoryzowa- nemu centrum serwisowemu Makita. Dociśnij suport do prowadnicy, a następnie zablokuj ruch ślizgowy przy użyciu kołka oporowego. Obniż cał- Zakres ruchu linii lasera jest określany przy użyciu kowicie uchwyt i zablokuj go w pozycji opuszczonej za znajdujących się po obu stronach śrub regulacyjnych. pomocą kołka oporowego, a następnie poluzuj pokrętło. Aby zmienić pozycję linii lasera, wykonaj poniższe Obróć śrubę regulacyjną kąta 0° o dwa lub trzy obroty w...
 • Page 43: Wymiana Szczotek Węglowych

  Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może soczewkę. Delikatnie wyczyść soczewkę przy użyciu być przyczyną poważnych obrażeń ciała. miękkiej, wilgotnej ściereczki. OSTRZEŻENIE: Akcesoria i przystawki firmy UWAGA: Nie wyjmuj śruby mocującej soczewkę. Makita można stosować tylko zgodnie z ich prze- Jeśli soczewka się nie wysuwa, poluzuj śrubę znaczeniem. Nieprawidłowe wykorzystanie akce- bardziej. soriów lub przystawek może spowodować poważne UWAGA: Do czyszczenia soczewki nie używaj obrażenia ciała.
 • Page 44: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: LS1019 LS1019L Fűrésztárcsa átmérője Európai országok 260 mm Európán kívüli országok 255 mm – 260 mm Furat átmérője Európai országok 30 mm Európán kívüli országok 25,4 mm A fűrésztárcsa fűrészjáratának maximális vastagsága 3,2 mm Max. gérvágási szög Jobb 60°, bal 60° Max. ferdevágási szög Jobb 48°, bal 48° Üresjárati fordulatszám (f/p) 3 200 min Lézer típusa...
 • Page 45: Biztonsági Figyelmeztetés

  összes biztonsági figyelmezte- aljzatról is működtethető. tést, utasítást, illusztrációt és a műszaki adatokat. A következőkben leírt utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet. A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN62841 szerint meghatározva: Őrizzen meg minden figyelmez- LS1019 típus tetést és utasítást a későbbi tájé- Hangnyomásszint (L ): 91 dB(A) Hangteljesítményszint (L ): 101 dB (A) kozódás érdekében. Bizonytalanság (K): 3 dB(A) A figyelmeztetésekben szereplő "szerszámgép" kifejezés LS1019L típus...
 • Page 46 Soha ne nyúljon át a vezetőlécen a hulladékfa 17. Ha a munkadarab vagy a tárcsa elakad, kapcsolja ki eltávolításához vagy bármilyen más okból úgy, a gérvágót. Várja meg, míg az összes mozgó alkat- hogy bármelyik keze 100 mm-nél közelebb rész megáll, majd húzza ki a dugót az áramforrásból van a fűrésztárcsához, amikor a tárcsa forog.
 • Page 47: Alkatrészek Leírása

  Csúszóvágáskor a szerszám VISSZARÚGHAT. 19. Mielőtt használja a szerszámot a tényleges mun- VISSZARÚGÁS akkor következik be, amikor kadarabon, hagyja járni egy kicsit. Figyelje a rezgé- vágás közben a tárcsa elakad a munkadarab- seket vagy az imbolygást, amelyek rosszul felszerelt ban, és a fűrésztárcsa hirtelen a kezelő felé vagy rosszul kiegyensúlyozott tárcsára utalhatnak.
 • Page 48: A Működés Leírása

  Ha az átlátszó fűrészlapvédő annyira elkoszolódik, uralom elvesztéséhez, így súlyos személyi sérülések- vagy ahhoz annyi fűrészpor tapad, hogy a tárcsa és/ hez vezethet. vagy a munkadarab nehezen látható, áramtalanítsa a szerszámot, és tisztítsa meg a fűrészlapvédőt egy nedves törlőruhával. Ne használjon semmilyen benzin alapú tisztítószert a műanyag fűrészlapvédő felületén, mert ezzel károsíthatja. Ha a fűrészlapvédő annyira elszennyeződött, hogy már nem lehet rajta átlátni, húzza ki a szerszámot, majd a mellékelt kulcs segítségével lazítsa meg a tengelyvédő burkolatot tartó csavart. Hajtsa ki a csavart az óramu- tató járásával ellentétes irányban, majd emelje fel a fűrészlapvédőt és a középső burkolatot. Az így beállított fűrészlapvédőn a tisztítás gyorsabban és hatásosabban végezhető el. Amikor a tisztítást befejezte, végezze el a fenti eljárást fordított sorrendben, és húzza meg a csavart. Ne távolítsa el a rugós feszítésű fűrészlapvé- dőt. Ha a fűrészlapvédő öregedés vagy UV fényhatás következtében elszíneződik, lépjen kapcsolatba egy Makita szervizközponttal új védőburkolat beszerzése érdekében. NE TÁMASSZA KI ÉS NE TÁVOLÍTSA EL A FŰRÉSZLAPVÉDŐT. ► Ábra9: 1. Tengelyvédő burkolat 2. Imbuszkulcs 3. Fűrészlapvédő 48 MAGYAR...
 • Page 49 Felszakadásgátlók FIGYELMEZTETÉS: A szerszámgép áramta- lanítása, majd ezt követően az új fűrésztárcsa fel- A szerszám forgóasztala felszakadásgátlókkal van felsze- szerelése után mindig ellenőrizze, hogy a tárcsa relve a felszakadás minimalizálása érdekében a vágás kilépő nem ér az alsó alaplemez semmilyen részéhez, oldalán. A felszakadásgátlók gyárilag úgy vannak beállítva, amikor a fogantyú teljesen le van engedve. Ha a hogy a fűrésztárcsa ne érintkezzen velük. Használat előtt fűrésztárcsa az alaphoz ér, az visszarúgást okozhat, állítsa be a felszakadásgátlókat a következő módon: ami súlyos személyi sérüléssel járhat.
 • Page 50 üzemképtelenné tett kapcsoló a gép szándékolatlan MEGJEGYZÉS: A lézervonal gyárilag úgy van beál- beindulásához vezethet, ami súlyos személyi sérü- lítva, hogy az 1 mm-en belül legyen a tárcsa oldalfelü- léssel járhat. letétől (vágási helyzetben). FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne használja ezt MEGJEGYZÉS: Ha a lézervonal halvány, és a köz- a szerszámot, ha az akkor is beindul amikor Ön vetlen napfény miatt nehezen látható, helyezze át a a reteszelőgomb megnyomása nélkül húzza meg munkaterületet olyan helyre, ahol nem éri közvetlen a kapcsológombot. A javításra szoruló kapcsoló napfény. a gép szándékolatlan beindulásához vezethet, ami súlyos személyi sérüléssel járhat. A további használat ELŐTT vigye a szerszámot javításra egy MAKITA szervizközpontba. 50 MAGYAR...
 • Page 51 és gést kelthet, ami a szerszám feletti uralom elveszté- áramtalanítva lett. A gép véletlen beindulása súlyos sével és súlyos személyi sérülésekkel járhat. személyi sérülésekkel járhat. FIGYELMEZTETÉS: Porszívó csatlakoztatása A fűrésztárcsa felszere- léséhez és eltávolításához csak a mellékelt Makita kulcsot használja. Más szerszám használata esetén Ha tiszta vágást szeretne végezni, egy elülső kar- előfordulhat, hogy túlhúzza vagy nem húzza meg mantyú (24) (opcionális tartozék) segítségével csatla- eléggé az imbuszcsavart, ami súlyos személyi sérü- koztasson egy Makita porszívót a porkifúvóhoz. léseket okozhat. ► Ábra34: 1. Elülső karmantyú (24) 2. Gégecső 3. Porszívó...
 • Page 52 A munkadarab rögzítése Függőleges satu FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS: Rendkívül fontos a A munkadarabot munkadarab rögzítése a megfelelő satu vagy minden művelethez szilárdan rögzíteni kell a díszlécütköző segítségével. Ennek elmulasztása forgóasztal és a vezetőléc mentén a satuval. Ha a súlyos személyi sérüléshez, valamint a szerszámgép munkadarab nem rögzül megfelelően a vezetőléchez, és/vagy a munkadarab károsodásához vezethet. a munkadarab a vágás során elmozdulhat, ami a tárcsa károsodásával, a munkadarab kirepülésével, a FIGYELMEZTETÉS: A vágás befejezése után gép feletti uralom elvesztésével, és ezekből fakadóan...
 • Page 53 Tartók Nyomóvágás FIGYELMEZTETÉS: FIGYELMEZTETÉS: A hosszú munkadarabot Nyomóvágáshoz mindig a pontos és biztonságos vágás érdekében mindig tiltsa le a kocsi csúszó mozgását. Ha letiltás nélkül támassza alá úgy, hogy végig egy szintben legyen végzi a vágást, az visszarúgáshoz és súlyos személyi a forgóasztal felületével. A megfelelő alátámasztás- sérüléshez vezethet. sal megelőzhető a tárcsa megszorulása és esetleges A következő módon legfeljebb 68 mm magas és 160 visszarúgása, ami súlyos személyi sérüléssel járhat. mm széles munkadarabok vághatók. A szerszám mindkét oldalon tartók találhatók a hosszú ► Ábra43: 1. Rögzítőszeg munkadarabok vízszintes megtámasztásához. Lazítsa Tolja a kocsit ütközésig a vezetőléc felé, majd...
 • Page 54 Ferdevágás Díszlécek és ívboltozatos díszlécek vágása FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa ferde- A kombinált gérvágó fűrésszel különböző profilú díszlé- vágáshoz való beállítását követően még a vágás cek és ívboltozatos díszlécek is vághatók, ha a díszlé- megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kocsi és a cet laposan a forgóasztalra fektetik. tárcsa szabadon mozog a tervezett vágás teljes Két főbb díszléc-típus és egy ívboltozatos díszléc-típus tartományában. Ha a kocsi vagy a tárcsa a vágás különböztethető meg: 52/38°-os falszögű díszléc, 45°- során elakad, az visszarúgást okozhat, ami súlyos os falszögű díszléc és 45°-os falszögű ívboltozatos személyi sérüléshez vezethet.
 • Page 55 Bal oldali ferdevágás esetén Jobb oldali ferdevágás esetén (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 1. Belső sarok 2. Külső sarok 1. Belső sarok 2. Külső sarok (A). táblázat (A). táblázat – Díszléc Ferdevágási szög Gérvágási szög – Díszléc Ferdevágási szög Gérvágási szög hely- hely- 52/38° 45° 52/38° 45° 52/38°...
 • Page 56 Díszlécütköző FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbáljon vas- tag vagy kör keresztmetszetű alumíniumidomokat Opcionális kiegészítők vágni. A vastag vagy kör keresztmetszetű alumíni- A díszlécütközők a díszlécek könnyebb vágását teszik umidomok megfelelő rögzítése bonyolult, a vágás lehetővé, a fűrésztárcsa megdöntése nélkül. Ezeket az során meglazulhatnak, ami az uralom elvesztéséhez ábrákon látható módon szerelje fel a forgóasztalra. és súlyos személyi sérülésekhez vezethet. Jobb oldali 45°-os gérvágási szög esetén ► Ábra48: 1. B díszlécütköző 2. J díszlécütköző Hornyolás 3. Forgóasztal 4. Vezetőléc FIGYELMEZTETÉS: Bal oldali 45°-os gérvágási szög esetén Ne kísérelje meg az ilyen ► Ábra49: 1. B díszlécütköző 2. J díszlécütköző...
 • Page 57 Ügyeljen a szerszámot érő segítségével. A merőleges helyzet megtartása mellett behatásokra. Ezek a lézervonal elállítódását vagy húzza meg a csavarokat a gérvágási szög skáláján. a lézer sérülését okozhatják, és csökkenthetik az Ezután úgy állítsa be a (jobb és bal oldali) mutatókat, élettartamát. hogy a 0°-os szögre mutassanak a gérvágási szög skálá- ján, majd húzza meg a mutatókon található csavarokat. MEGJEGYZÉS: A lézeregység bármilyen meg- ► Ábra55: 1. Háromszögvonalzó hibásodása esetén a szerszámot hivatalos Makita szervizközpontban javíttassa meg. Ferdevágási szög A lézervonal mozgatási tartományát a két oldalon 0°-os ferdevágási szög található tartománybeállító csavarok határozzák meg. A lézervonal helyzetének módosításához a következő Tolja a kocsit a vezetőléc felé, majd tiltsa le a csúszó műveleteket végezze el. mozgását a rögzítőszeg segítségével. Engedje le tel- Áramtalanítsa a szerszámot. jesen a fogantyút, a rögzítőszeg segítségével rögzítse leengedett pozícióban, majd lazítsa ki a gombot. A...
 • Page 58: A Használat Után

  OPCIONÁLIS meg. KIEGÉSZÍTŐK MEGJEGYZÉS: A lézervonal mozgatási tartománya gyárilag úgy van beállítva, hogy az 1 mm-re (0,04"-re) legyen a tárcsa oldalfelületétől. FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben ismer- A lézerlencse tisztítása tetett Makita szerszámgéphez a következő Makita kiegészítők vagy tartozékok használata javasolt. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata Csak az LS1019L típus esetében súlyos személyi sérüléshez vezethet. A lézerfény nehezebben látható, ha a lézerlencse FIGYELMEZTETÉS: A Makita kiegészítő beszennyeződött. Rendszeresen tisztítsa meg a vagy tartozék csak a tervezett célra használható.
 • Page 59: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: LS1019 LS1019L Priemer čepele Európske krajiny 260 mm Iné než európske krajiny 255 mm - 260 mm Priemer otvoru Európske krajiny 30 mm Iné než európske krajiny 25,4 mm Max. šírka rezu čepele píly 3,2 mm Max. uhol zrezania Pravý 60°, Ľavý 60° Max. uhol skosenia Pravý 48°, Ľavý 48° Otáčky naprázdno (ot/min) 3 200 min Typ lasera Červený laser 650 nm, Max...
 • Page 60: Bezpečnostné Varovania

  žívať pri zapojení do zásuviek bez uzemňovacieho vodiča. nástroj. Pri nedodržaní všetkých nižšie uvedených pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, Hluk požiaru alebo vážnemu zraneniu. Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená Všetky výstrahy a pokyny si podľa štandardu EN62841: odložte pre prípad potreby v Model LS1019 Úroveň akustického tlaku (L ) : 91 dB (A) budúcnosti. Úroveň akustického tlaku (L ) : 101 dB (A) Pojem „elektrický nástroj“ sa vo výstrahách vzťahuje na Odchýlka (K): 3 dB (A) elektricky napájané elektrické nástroje (s káblom) alebo Model LS1019L batériou napájané elektrické nástroje (bez kábla).
 • Page 61 Kým sa čepeľ točí, nesiahajte za okrajové 17. Ak sa obrobok alebo čepeľ zasekne, pílu na vodidlo ani jednou rukou bližšie než 100 mm zrezávanie vypnite. Počkajte, kým sa všetky z ľubovoľnej strany čepele píly ak chcete pohyblivé časti zastavia a odpojte zástrčku odstrániť...
 • Page 62: Popis Súčastí

  Počas kĺzavého rezu sa môže objaviť SPÄTNÝ 20. Ak spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite NÁRAZ. SPÄTNÝ NÁRAZ sa objavuje, keď zastavte prácu. sa čepeľ zasekne počas reznej operácie v 21. Nepokúšajte sa uzamknúť spínač v zapnutej obrobku a čepeľ píly sa rýchlo vymrští sme- polohe.
 • Page 63 Zabezpečte, aby sa nástroj na Ak sa priehľadný chránič čepele znečistí alebo sa naň podpornom povrchu nepohyboval. Pohyb píly na prilepia piliny a čepeľ a/alebo obrobok horšie vidieť, zrezávanie na podpornom povrchu počas rezania odpojte pílu zo siete a opatrne vyčistite chránič pomo- môže mať za následok stratu ovládania a vážne cou vlhkej handričky. Na čistenie plastového chrániča zranenie osôb. nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky na báze benzínu, pretože môže dôjsť k poškodeniu chrániča. Ak sa chránič čepele značne znečistil a jeho prie- hľadnosť je zhoršená, odpojte nástroj od zástrčky a pomocou dodávaného kľúča uvoľnite šesťhrannú skrutku centrálneho krytu. Šesťhrannú skrutku uvoľnite otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a zodvihnite chránič čepele a centrálny kryt. S chráničom čepele v takejto polohe možno vykonať dôkladnejšie a účinnejšie čistenie. Po ukončení čistenia vykonajte postup v opač- nom poradí a skrutku dotiahnite. Neodstraňujte pružinu, ktorá drží chránič čepele. Ak sa v priebehu času alebo kvôli vystaveniu UV svetelnému žiareniu zmení farba chrániča, obráťte sa na servisné centrum spoločnosti Makita a požiadajte o nový chránič. NEDEMONTUJTE CHRÁNIČ ČEPELE ANI NEOBMEDZUJTE JEHO ČINNOSŤ. ► Obr.9: 1. Stredný kryt 2. Šesťhranný imbusový kľúč 3. Chránič čepele 63 SLOVENČINA...
 • Page 64 Zárezové dosky VAROVANIE: Po nainštalovaní novej čepele a pri náradí odpojenom od prívodu elektrickej ener- Tento nástroj je vybavený zárezovými doskami v gie sa vždy presvedčte, že čepeľ sa pri úplnom rotačnej základni, ktoré minimalizujú rozvlákňovanie znížení rukoväte nedotýka žiadnej časti spodnej vychádzajúcej strany rezu. Zárezové dosky sú nasta- základne. Ak sa čepeľ dotkne základne, môže spô- vené už pri ich výrobe tak, aby sa čepeľ píly nedotýkala sobiť spätný náraz s dôsledkom vážnych poranení zárezových dosiek. Pred použitím nastavte zárezové osôb. dosky nasledovne: ► Obr.10: 1. Zárezová doska Rameno zarážky ► Obr.11: 1. Ľavý skosený rez 2.
 • Page 65 (reznej polohy). deným tlačidlom odomknutia môže spôsobiť náhodné spustenie s dôsledkom vážnych osobných poranení. POZNÁMKA: Keď laserová čiara zoslabne a nie je ju kvôli priamemu slnečnému žiareniu vidieť, premiest- VAROVANIE: NIKDY nepoužívajte nástroj, nite pracovisko na miesto, kde je menej priameho ak sa spustí pri stlačení len spúšťacieho spínača slnečného žiarenia. bez stlačenia tlačidla odomknutia. Vypínač, ktorý potrebuje opravu, môže spôsobiť náhodné spustenie Vyrovnanie laserovej čiary a vážne osobné poranenie. PRED ďalším použitím Zarovnajte čiaru rezu na vašom obrobku s laserovou vráťte nástroj do servisného centra Makita, kde ho čiarou. dôkladne opravia. ► Obr.27 ► Obr.24: 1. Spúšťací spínač 2. Tlačidlo odomknutia 3. Otvor pre visiaci zámok 65 SLOVENČINA...
 • Page 66 čepele, ktorý chcete použiť. nástroja môže mať za následok vážne poranenie Použitie nesprávneho prstenca do otvoru na hriadeľ osôb. môže zapríčiniť nesprávne namontovanie čepele a spôsobiť pohyb čepele a silné vibrácie, čo môže viesť VAROVANIE: Na inštaláciu alebo demontáž k strate kontroly nad nástrojom počas práce a k váž- čepele používajte výhradne kľúč spoločnosti nym zraneniam osôb. Makita. Ak nebudete používať tento kľúč môže to mať za následok nadmerné utiahnutie alebo nedostatočné Pripojenie vysávača utiahnutie šesťhrannej skrutky s vnútorným šesťhra- nom s dôsledkom vážnych poranení osôb. Keď chcete uskutočniť operáciu čistého rezu, pripojte Pri demontáži a montáži čepele vozík vždy zamknite v vysávač značky Makita ku prachovej hubici pomocou hornej polohe. Vozík zdvihnite a vytiahnite kolík zarážky prednej manžety 24 (doplnkové príslušenstvo). a otočte ho o 90°. ► Obr.34: 1. Predná manžeta 24 2. Hadica ► Obr.29: 1. Odistená poloha 2. Uzamknutá poloha...
 • Page 67 Zaistenie obrobku Vertikálny zverák VAROVANIE: VAROVANIE: Je nesmierne dôležité, aby Počas všetkých úkonov musí ste obrobok vždy správne zaistili, a to pomocou byť obrobok pevne zaistený oproti rotačnej zák- správneho typu zveráka alebo tvarovaných korun- ladni a ochrannému vodidlu pomocou zveráka. kových zarážok. V opačnom prípade môže dôjsť k Pokiaľ nebude obrobok správne zaistený ku pravítku, vážnym poraneniam osôb a k poškodeniu nástroja...
 • Page 68 Obrobok až 68 mm vysoký a 160 mm široký sa môže Držiaky rezať nasledovným spôsobom. ► Obr.43: 1. Kolík zarážky VAROVANIE: Dlhý obrobok vždy podopierajte Vozík zatlačte smerom k ochrannému vodidlu, až tak, aby bol zarovno s horným povrchom rotačnej kým nezastane a zaistite ho pomocou kolíka zarážky. základne, čím dosiahnete presný rez a zabránite nebezpečnej strate ovládania nástroja. Správne Obrobok zaistite pomocou správneho typu podoprenie obrobku pomôže predchádzať uviaznutiu zveráka. a možnému spätnému nárazu s dôsledkom vážnych Zapnite nástroj bez toho, aby sa čepeľ niečoho poranení osôb. dotýkala, a počkajte, kým čepeľ nedosiahne plnú rých- losť pred znížením. Ak chcete uchytiť dlhé obrobky vodorovne, na obidvoch Potom jemne znížte rukoväť do úplne dolnej stranách nástroja sú na to určené držiaky. Uvoľnite polohy, aby sa rezal obrobok.
 • Page 69 Skosený rez Rezanie okrasných líšt s korunou alebo oblúkom VAROVANIE: Po nastavení čepele na sko- Okrasné lišty s korunou alebo oblúkom je možné rezať sený rez sa presvedčte, že sa vozík a čepeľ pomocou pokosovej píly na kombinované rezanie tak, budú môcť voľne pohybovať v rámci celej dĺžky že okrasné lišty budú ležať na rotačnej základni. zamýšľaného rezu ešte pred prácou s nástrojom. Existujú dva bežné typy okrasných líšt s korunou a Prerušenie pohybu vozíka alebo čepele počas vyko- jeden typ okrasných líšt s oblúkom: okrasná lišta s...
 • Page 70 V prípade ľavého skoseného rezu V prípade pravého skoseného rezu (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 1. Vnútorný roh 2. Vonkajší roh 1. Vnútorný roh 2. Vonkajší roh Tabuľka (A) Tabuľka (A) – Poloha Uhol skosenia Uhol zrezania – Poloha Uhol skosenia Uhol zrezania lišty na lišty na...
 • Page 71 Zarážka pre okrasnú lištu s korunou Rezanie hliníkových výliskov Voliteľné príslušenstvo ► Obr.51: 1. Zverák 2. Blok rozpery 3. Ochranné Zarážky pre rezanie okrasných líšt s korunou umožňujú vodidlo 4. Hliníkový výlisok 5. Blok rozpery jednoduchšie rezanie okrasných líšt s korunou bez nut- Aby ste predišli deformácii hliníka, na zaistenie hliníko- nosti sklápania čepele píly. Nainštalujte ich na rotačnú vých výliskov použite bloky rozpery alebo kusy zvyškov základňu ako je to zobrazené na obrázkoch. tak, ako je to zobrazené na obrázku. Pri rezaní hliníko- vých výliskov používajte reznú kvapalinu, aby nedochá- V pravom 45° uhle zrezania dzalo k usadzovaniu hliníkového materiálu na čepeli. ► Obr.48: 1. Zarážka Ľ pre okrasnú lištu s korunou 2. Zarážka P pre okrasnú lištu s korunou VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte rezať 3. Rotačná základňa 4. Ochranné vodidlo hrubé...
 • Page 72 Ak sa vyskytne nejaká chyba uhol, utiahnite skrutky na stupnici uhla zrezania. Potom zarov- na laserovej jednotke, opravu prenechajte auto- najte ukazovatele (aj pravý aj ľavý) s polohou 0° na stupnici rizovanému servisnému stredisku spoločnosti uhla zrezania a potom utiahnite skrutku na ukazovateli. Makita. ► Obr.55: 1. Trojuholníkové pravítko Pohyblivý rozsah laserovej čiary je určený nastavením skrutiek rozsahu na oboch stranách. Ak chcete zmeniť Uhol skosenia polohu laserovej čiary, urobte nasledovné procedúry.
 • Page 73: Voliteľné Príslušenstvo

  Nastavenie laserovej čiary napravo od čepele ► Obr.61: 1. Nastavovacia skrutka 2. Skrutka nasta- venia rozsahu 3. Šesťhranný imbusový kľúč 4. Laserová čiara 5. Čepeľ píly VAROVANIE: Toto príslušenstvo a doplnky značky Makita sa odporúčajú na použitie v spo- Posuňte nastavovaciu skrutku do polohy, aby jení s nástrojmi značky Makita uvádzanými v laserová čiara lícovala s čiarou rezu, a potom utiahnite. tomto návode na obsluhu. Používanie iného prís- POZNÁMKA: Rozsah pohybu laserovej čiary je lušenstva a doplnkov môže mať za následok vážne...
 • Page 74: Technické Údaje

  ČESKY (Původní návod k používání) TECHNICKÉ ÚDAJE Model: LS1019 LS1019L Průměr kotouče Země Evropy 260 mm Země mimo Evropu 255 mm – 260 mm Průměr otvoru Země Evropy 30 mm Země mimo Evropu 25,4 mm Max. tloušťka řezu pilového kotouče 3,2 mm Max. úhel pokosu Vpravo 60°, vlevo 60° Max. úhel úkosu Vpravo 48°, vlevo 48°...
 • Page 75: Bezpečnostní Výstrahy

  Hlučnost Všechna upozornění a pokyny si Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy uschovejte pro budoucí potřebu. EN62841: Pojem „elektrické nářadí" v upozorněních označuje Model LS1019 Hladina akustického tlaku (L ): 91 dB(A) elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, Hladina akustického výkonu (L ): 101 dB (A) nebo elektrické nářadí využívající akumulátory. Nejistota (K): 3 dB(A) Bezpečnostní pokyny pro pokosové Model LS1019L pily Hladina akustického tlaku (L ): 91 dB(A) Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 76 Když se pilový kotouč otáčí, nepřibližujte se 17. Pokud uvízne obrobek nebo kotouč, vypněte rukama k pravítku blíže než na 100 mm od pokosovou pilu. Počkejte, než se zastaví každé strany pilového kotouče, abyste odstra- všechny pohyblivé díly, a odpojte zástrčku nili dřevěné...
 • Page 77: Popis Dílů

  Při provádění posuvného řezu může dojít k 20. Pokud si během provozu povšimnete čehoko- ZPĚTNÉMU RÁZU. ZPĚTNÝ RÁZ nastane, liv neobvyklého, přerušte okamžitě práci. když se kotouč zachytí v obrobku při řezání. 21. Nepokoušejte se zablokovat spoušť v zapnuté Následně je pilový kotouč prudce odražen poloze.
 • Page 78: Popis Funkcí

  Při značném znečištění krytu kotouče a zhoršení prů- hledu přes kryt, odpojte nástroj od napájení a povolte dodaným klíčem šroub se šestihrannou hlavou při- držující střední kryt. Otáčením doleva povolte šroub se šestihrannou hlavou a nadzvedněte kryt kotouče a střední kryt. Takto přesunutý kryt kotouče umožní důkladnější a efektivnější vyčištění. Po vyčištění smontujte díly podle výše uvedeného postupu v opač- ném sledu kroků a dotáhněte šroub. Nedemontujte pružinu přidržující kryt kotouče. Dojde-li ke ztrátě barvy krytu stárnutím nebo působením ultrafialového záření, objednejte si nový kryt v servisním středisku Makita. NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A KRYT NEDEMONTUJTE. ► Obr.9: 1. Středový kryt 2. Šestihranný klíč 3. Chránič nožů Desky se spárou Nářadí je vybaveno deskami se spárou na otočném stole, které omezují na minimum roztřepení na koncové straně řezu. Desky se spárou jsou u výrobce seřízeny tak, aby se pilový kotouč desek nedotýkal. Před použi- tím seřiďte desky se spárou následovně: ► Obr.10: 1. Deska se spárou ► Obr.11: 1. Levý úkosový řez 2. Přímý řez 3. Pravý šikmý řez 4. Pilový kotouč 5. Zuby kotouče 6. Deska se spárou 78 ČESKY...
 • Page 79 Nejprve nářadí odpojte od zdroje napájení. Povolte Nastavení úhlu pokosu všechny šrouby (každé 2 na levé a pravé straně) a zajistěte desky se spárou, dokud nebude možné s UPOZORNĚNÍ: deskami se spárou snadno pohybovat rukou. Spusťte Po změně úhlu pokosu vždy držadlo úplně dolů a vytáhněte a otočte čep zarážky, otočný stůl zajistěte pevným utažením rukojeti. aby se držadlo zablokovalo ve snížené poloze. Uvolněte POZOR: čep zarážky na kluzném sloupku a vytáhněte držadlo Při otáčení otočného stolu je nutno nadoraz směrem k sobě. Nastavte desky se spárou tak, úplně zvednout držadlo. aby se dotýkaly stran zubů kotouče. Přitáhněte přední ► Obr.16: 1. Blokovací páčka 2. Rukojeť šrouby (neutahujte je pevně). Zatlačte vozík zcela vpřed 3. Uvolňovací páčka 4. Ukazatel směrem k vodicímu pravítku a nastavte desky se spárou Otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček odjistěte tak, aby se dotýkaly stran zubů kotouče. Přitáhněte otočný stůl. Přidržte zajišťovací páčku dole a otočte ruko-...
 • Page 80 VAROVÁNÍ: NIKDY nepoužívejte nářadí, které záření. lze spustit pouhým stisknutím spouště bez pou- žití odjišťovacího tlačítka. Spínač vyžadující opravu Seřízení laserové rysky může způsobit neúmyslné zapnutí a vážné zranění. V Vyrovnejte dráhu řezu na obrobku s laserovou ryskou. takovém případě nářadí PŘED dalším použitím pře- ► Obr.27 dejte servisnímu středisku Makita k opravě. A) Chcete-li získat správnou velikost na levé straně ► Obr.24: 1. Spoušť 2. Odjišťovací tlačítko 3. Otvor obrobku, posuňte laserovou rysku doleva od kotouče. pro zámek B) Chcete-li získat správnou velikost na pravé straně obrobku, posuňte laserovou rysku doprava od kotouče. K zamezení náhodnému stisknutí spouště je nářadí vybaveno odjišťovacím tlačítkem. Chcete-li nářadí POZNÁMKA: Použijte dřevěnou desku umístěnou spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko a poté spoušť. proti vodicímu pravítku při vyrovnávání dráhy řezu Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spoušť.
 • Page 81 VAROVÁNÍ: K montáži či demontáži kotouče Připojení odsavače prachu používejte pouze dodaný klíč Makita. Jestliže klíč nepoužijete, můžete šroub s vnitřním šestihranem utáhnout příliš nebo nedostatečně, což může vést ke Chcete-li provést čisté řezání, připojte vysavač Makita zranění. k hubici na piliny pomocí předních manžet 24 (volitelné příslušenství). Před demontáží a montáží kotouče vždy zajistěte vozík ► Obr.34: 1. Přední manžety 24 2. Hadice 3. Vysavač...
 • Page 82: Práce S Nářadím

  Vodicí pravítka Vodorovný svěrák Volitelné příslušenství VAROVÁNÍ: Před prací s nástrojem se ujis- těte, zda je pevně zajištěno horní pravítko. VAROVÁNÍ: Maticí svěráku vždy otáčejte ve směru hodinových ručiček, než obrobek správně VAROVÁNÍ: Před úkosovým řezáním se zajistíte. Při nesprávném zajištění obrobku se může mate- ujistěte, zda se při úplném spuštění a zvednutí riál při řezání posunout a způsobit poškození kotouče, držadla či při posouvání...
 • Page 83 Stiskněte držadlo dolů a přitlačte vozík směrem POZOR: Před použitím odjistěte čep zarážky a k vodicímu pravítku přes obrobek. uvolněte držadlo ze snížené polohy. Po dokončení řezu nářadí vypněte a před přesu- POZOR: Při řezání nevyvíjejte na držadlo příliš vel- nutím kotouče zcela nahoru počkejte, dokud se pilový kou sílu. Příliš velký tlak může vést k přetížení motoru kotouč úplně nezastaví. a/nebo snížení účinnosti řezání. Držadlo tlačte dolů Pokosové řezání pouze takovou silou, jaká je nutná pro hladké řezání bez podstatného snížení otáček pilového kotouče.
 • Page 84 V případě levého úkosového řezu Řezání vypouklých a vydutých lišt Vypouklé a vyduté lišty lze radiální pokosovou pilou řezat s lištami položenými naplocho na otočném stole. Existují dva obvyklé typy vypouklých a jeden typ vydu- tých lišt: 52/38° rohová vypouklá lišta, 45° rohová vypo- uklá lišta a 45° rohová vydutá lišta. ► Obr.46: 1. Vypouklá lišta 52/38° typ 2. Vypouklá lišta 45° typ 3. Vydutá lišta 45° typ Existují spoje vypouklých a vydutých lišt ve „vnitřních" 90° koutech ((a) a (b) na obrázku) a na „vnějších" 90° (a) (b) (c) (d) rozích ((c) a (d) na obrázku). 1. Vnitřní kout 2. Vnější roh Tabulka (A) – Poloha Úhel úkosu Úhel pokosu lišty na 52/38° typ 45°...
 • Page 85 V případě pravého úkosového řezu Zarážka pro vypouklé lišty Volitelné příslušenství Zarážky pro vypouklé lišty umožňují snazší řezání vypo- uklých lišt bez naklánění pilového kotouče. Nainstalujte je na otočný stůl tak, jak je znázorněno na obrázcích. Při pravém 45° úhlu pokosu ► Obr.48: 1. Zarážka pro vypouklé lišty L 2. Zarážka pro vypouklé lišty P 3. Otočný stůl 4. Vodicí pravítko (a) (b) (c) (d) Při levém 45° úhlu pokosu ► Obr.49: 1. Zarážka pro vypouklé lišty L 2. Zarážka pro vypouklé lišty P 3. Otočný stůl 4. Vodicí pravítko Vypouklou lištu umístěte HRANOU KONTAKTU 1. Vnitřní kout 2. Vnější roh SE STĚNOU proti vodicímu pravítku a HRANOU KONTAKTU SE STROPEM proti zarážkám pro vypo- Tabulka (A) uklé lišty tak, jak je znázorněno na obrázku. Zarážky pro vypouklé lišty seřiďte podle velikosti vypouklé lišty.
 • Page 86 Řezání hliníkových výlisků VAROVÁNÍ: Čep zarážky pro zvednutí vozíku slouží pouze pro účely přenášení a skladování. ► Obr.51: 1. Svěrák 2. Distanční blok 3. Vodicí pra- Není určen pro žádné činnosti spojené s řezáním. vítko 4. Hliníkový výlisek 5. Distanční blok Použití čepu zarážky při řezání může vyvolat neoče- Při uchycování hliníkových výlisků používejte jako kávaný pohyb pilového kotouče s následným zpět- prevenci deformace hliníku distanční bloky nebo kusy ným rázem a vážným zraněním. odpadního materiálu, jak je znázorněno na obrázku. Při řezání hliníkových výlisků používejte řeznou kapalinu, UPOZORNĚNÍ: Před přenášením nářadí aby se zabránilo nahromadění hliníku na kotouči. vždy zajistěte všechny pohyblivé díly. Jestliže se díly nástroje během přenášení posunou či sklouznou, VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte řezat...
 • Page 87 Zamezte nárazům do nástroje. Mohou opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Udržujte narušit vyrovnání laserové rysky nebo způsobit uhlíky čisté a zajistěte, aby se mohly v držácích volně poškození laseru a zkrátit jeho životnost. pohybovat. Oba uhlíky je třeba vyměňovat najednou. Používejte výhradně stejné uhlíky. POZOR: Při jakékoli poruše laserové jednotky Pomocí šroubováku odšroubujte víčka držáků uhlíků. svěřte opravu nástroje autorizovanému servis- Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a opět víčka nímu středisku Makita. držáků uhlíků namontujte. Pohyblivý rozsah laserové rysky se volí pomocí šroubu ► Obr.64: 1. víčko držáku uhlíku pro seřízení rozsahu na obou stranách. Polohu laserové Po výměně uhlíků připojte nástroj k elektrické síti a rysky můžete změnit pomocí následujícího postupu. nechejte uhlíky zaběhnout spuštěním nástroje na deset Odpojte nástroj od napájení. minut bez zatížení. Poté zkontrolujte funkci nástroje a elektrické brzdy při uvolnění spouště. Jestliže elektro- Vyznačte na obrobku dráhu řezu a umístěte jej na magnetická brzda nepracuje správně, nechte nástroj otočný stůl. V této chvíli neuchycujte obrobek svěrákem...
 • Page 88: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VAROVÁNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následu- jící příslušenství či nástavce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství či nástavců může způsobit vážné zranění. VAROVÁNÍ: Příslušenství či nástavce Makita používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné použití příslušenství či nástavce může přivodit vážné zranění. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. • Pilové kotouče s ocelovým a karbidovým ostřím • Svislý svěrák •...
 • Page 89: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: LS1019 LS1019L Діаметр диска Європейські країни 260 мм Неєвропейські країни 255 мм — 260 мм Діаметр отвору Європейські країни 30 мм Неєвропейські країни 25,4 мм Макс. товщина пропилу диска пили 3,2 мм Макс. косий кут Правий 60°, лівий 60° Макс. кут нахилу Правий 48°, лівий 48° Швидкість без навантаження (кількість обертів за хвилину) 3 200 хв Тип лазера — Червоний лазер 650 нм, макс. вихідна потужність 1,6 мВт (клас лазера 2M) Розміри (Д × Ш × В) 805 мм × 644 мм × 660 мм Маса нетто 26,1 кг 26,3 кг Макс. різальна спроможність (В × Ш) Косий...
 • Page 90 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО із заводськими характеристиками, і він може пра- цювати лише від однофазного джерела змінного ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може також підключатися до розеток без лінії заземлення. БЕЗПЕКИ Шум Загальні застереження щодо Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту EN62841: техніки безпеки при роботі з Модель LS1019 електроінструментами Рівень звукового тиску (L ): 91 дБ (A) Рівень звукової потужності (L ): 101 дБ (A) Похибка (K): 3 дБ (A) ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно ознайомтеся з Модель LS1019L усіма попередженнями про дотримання правил Рівень звукового тиску (L ): 91 дБ (A)
 • Page 91 За можливості використовуйте затискачі 10. Перед використанням переконайтеся, що пила для утримування оброблюваної деталі. закріплена чи поставлена на плоску стійку Якщо ви тримаєте деталь рукою, завжди робочу поверхню. Плоска та стійка робоча тримайте руку на відстані щонайменше поверхня зменшує ризик втрати пилою рівноваги. 100 мм від кожної сторони диска пили. Не Сплануйте...
 • Page 92 21. Використовуйте тільки такі диски пили, на 13. Будьте обережними, щоб не пошкодити яких указана швидкість дорівнює швидко- провідний вал, фланці (особливо поверхню сті, зазначеній на інструменті, або є біль- встановлення) або болт. Пошкодження цих шою за неї. частин може призвести до поломки диска. 22.
 • Page 93 ОПИС ДЕТАЛЕЙ ► Рис.2 Пересувна рейка Стопорний штифт (для Вертикальний затиск Спускова кнопка (пра- пересування каретки) вого кута нахилу) Тримач Поворотна основа Покажчик (косого кута) Шкала косого кута Щиток із пропилом Корпус диска Гвинт регулювання Гвинт регулювання (лінії випромінювання діапазону (лінії випро- лазера) мінювання лазера) Захисний кожух диска Фіксуюча ручка (кута Шестигранний ключ Гвинт регулювання нахилу) (нижнього граничного положення) Болт регулювання Стопорне плече Важіль блокування Спусковий важіль (максимальної ріжучої (поворотної основи) (поворотної основи) спроможності) Затиск (поворотної — — — —...
 • Page 94 нижче. вимкніть інструмент і відпустіть болт із шестигран- ною головкою, який утримує центральну кришку, Спочатку від’єднайте інструмент від електромережі. за допомогою ключа з комплекту. Відпустіть болт Переведіть стопорний важіль у належне положення. із шестигранною головкою, повертаючи його проти ► Рис.12: 1. Стопорний важіль годинникової стрілки, та підніміть захисний кожух Пересуньте каретку в напрямку до напрямної планки диска й центральну кришку. У цьому положенні до упору та повністю опустіть ручку. захисний кожух можна повністю ретельно очистити. Відрегулюйте положення диска, повертаючи болт Після завершення чищення виконайте описану вище регулювання шестигранним ключем. Край диска процедуру в зворотному порядку та закріпіть болт. повинен опуститися трохи нижче верхньої поверхні Не знімайте пружину, яка утримує захисний кожух поворотної основи в тому місці, де лицьова поверхня диска. У разі знебарвлення захисного кожуха впро- напрямної планки зустрічається з верхньою поверх- довж його експлуатації або внаслідок впливу уль- нею поворотної основи. трафіолетового випромінювання зверніться до цен- ► Рис.13: 1. Болт регулювання тру обслуговування Makita щодо придбання нового ► Рис.14: 1. Верхня поверхня поворотної основи захисного кожуха. ЗАБОРОНЕНО ПОШКОДЖУВАТИ 2. Зовнішній край диска 3. Напрямна АБО ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ. планка ► Рис.9: 1. Центральна кришка 2. Шестигранний ключ 3. Захисний кожух диска 94 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 95 Коли інструмент вимкнено з електромережі, про- Регулювання кута нахилу крутіть диск рукою, утримуючи ручку в нижньому положенні, щоб переконатися, що він не торкається УВАГА: Завжди знімайте верхні напрямні жодної деталі нижньої основи. Якщо необхідно, планки та вертикальний затиск перед регулю- повторіть регулювання ще раз. ванням кута нахилу. Після проведення регулювання завжди повертайте стопорний важіль у вихідне положення. УВАГА: При зміні кутів нахилу перевірте, чи належним чином розташовані щитки з ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після встановлення пропилом відповідно до розділу «Щитки з нового...
 • Page 96 показано нижче. стуватися інструментом, якщо він вмикається ► Рис.26: 1. Гвинт регулювання простим натисканням курка вмикача без натискання кнопки блокування вимкненого Відпустіть гвинт регулювання, повернувши його положення. Використання вмикача, який потребує проти годинникової стрілки. ремонту, може спричинити ненавмисне увімкнення Відпустіть гвинт регулювання та пересувайте та серйозні травми. ПЕРЕД подальшим викорис- його вліво або вправо до упору. танням інструмент слід передати до сервісного центру Makita для ремонту. У положенні, коли гвинт регулювання припи- нить пересування, міцно затягніть його. ► Рис.24: 1. Курок вмикача 2. Кнопка блокування вимкненого положення 3. Отвір для ПРИМІТКА: Лінію випромінювання лазера відре- замка гульовано на заводі, так що вона знаходиться на Для запобігання випадковому натисканню курка відстані в межах 1 мм від бокової поверхні диска вмикача передбачено кнопку блокування вимкненого (положення різання). положення. Для того щоб запустити інструмент, ПРИМІТКА: Якщо лазерна лінія стає слабкою та...
 • Page 97 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для встановлення диска на шпиндель завжди перевіряйте, чи або зняття диска використовуйте тільки ключ правильне кільце для шпиндельного отвору виробництва компанії Makita, що входить до полотна, яке ви збираєтеся застосовувати, комплекту. Якщо шестигранний ключ не вико- було встановлено між внутрішнім та зовнішнім ристовувати, це може призвести до надмірного фланцями. Використання неправильного кільця...
 • Page 98 Кріплення деталі Вертикальний затиск ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надзвичайно важливо Під час усіх операцій належним чином закріплювати деталь за допо- деталь повинна бути надійно прикріплена до поворот- могою відповідних лещат або стопорів галте- ної основи та напрямної планки за допомогою затиску. лей із хвилеподібним профілем. Невиконання Якщо деталь прикріплена до планки неналежним чином, цієї вимоги може призвести до серйозних травм та...
 • Page 99 Тримачі Вирізання ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб забезпечити точ- Завжди блокуйте ність відрізу та уникнути небезпечної втрати каретку від пересування, коли виконуєте вирі- контролю над інструментом, слід завжди зання. Різання без блокування може спричинити підтримувати довгу деталь на одному рівні з віддачу, яка може призвести до серйозних травм. поверхнею поворотної основи. Належне підтри- Деталі, вищі ніж 68 мм та ширші ніж 160 мм можна мування деталі допоможе уникнути защемлення різати наступним способом.
 • Page 100 Різання під косим кутом Різання галтелей з хвилеподібним та увігнутим профілем Див. розділ вище «Регулювання косого кута». Галтелі з хвилеподібним та увігнутим профілем можна різати Різання з кутом нахилу на комбінованій пилі для різання під кутом разом з галте- лями, встановленими горизонтально на поворотній основі. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Є два загальні типи галтелей із хвилеподібним профілем Після налаштування та один тип галтелей із увігнутим профілем; настінна диска для різання з кутом нахилу, перш ніж кутова галтель із хвилеподібним профілем 52/38°, почати роботу з інструментом, переконайтеся, настінна кутова галтель із хвилеподібним профілем 45° що каретка та диск можуть вільно пересуватися по...
 • Page 101 У випадку різання під кутом Приклад: У випадку різання галтелі з хвилеподібним профілем ліворуч типу 52/38° для положення (a) на малюнку вище: • Нахиліть та встановіть кут нахилу на 33,9° ЛІВОРУЧ. • Налаштуйте та встановіть кут різання на 31,6° ПРАВОРУЧ. • Розташуйте галтель із хвилеподібним профілем так, щоб її широка задня частина (що схована) знаходилась на основі та була направлена вниз, а КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТЕЛІ, — напроти напрямної планки пили. • Після виконання відрізу призначена для вико- (a) (b) (c) (d) ристання оброблена деталь буде завжди розта- шована ЛІВОРУЧ від диска. У випадку різання з правим кутом 1. Внутрішній кут 2. Зовнішній кут нахилу Таблиця (A) – Поло- Кут...
 • Page 102 Таблиця (B) Розташуйте галтель із хвилеподібним профілем так, щоб КРАЙ, ЩО ТОРКАЄТЬСЯ СТІНИ, зна- – Положення Поверхня Оброблена ходився напроти напрямної планки, а КРАЙ, ЩО галтелі на галтелі деталь ТОРКАЄТЬСЯ СТЕЛІ, — напроти стопорів галтелей малюнку напроти із хвилеподібним профілем, як показано на рисунку. напрямної Відрегулюйте стопори галтелей із хвилеподібним планки профілем відповідно до розмірів галтелей із хвиле- Для внутріш- Край, що Оброблена подібним профілем. Затягніть гвинти, щоб зафіксу- нього кута торкається деталь вати стопори галтелей із хвилеподібним профілем. У стіни, пови- знаходи- таблиці (C) наведені кути різання. нен бути тиметься розташова- праворуч від ► Рис.50: 1. Напрямна планка 2. Стопор галтелі з ний напроти диска. хвилеподібним профілем...
 • Page 103: Технічне Обслуговування

  Різання пазів ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намагайтеся вико- нати цей тип відрізу, використовуючи більш широкий диск або диск для вирізання пазів. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж проводити Спроба прорізати паз за допомогою більш широ- огляд або технічне обслуговування інстру- кого диска або диска для вирізання пазів може мента, переконайтеся, що його вимкнено й призвести до непередбачених результатів, віддачі від’єднано від мережі. Якщо інструмент не вимк- або серйозних травм.
 • Page 104 Забороняється застосовувати розчин- ники або будь-які миючі засоби на нафтовій УВАГА: Із питань ремонту, пов’язаного з основі для чистки скла. пошкодженням лазерного блоку, слід звер- татися до авторизованого сервісного центру Заміна графітових щіток Makita. Рухомий діапазон лазерної лінії визначається поло- ► Рис.63: 1. Обмежувальна відмітка женням гвинтів регулювання діапазону з обох сторін. Регулярно знімайте та перевіряйте графітові щітки. Виконайте наступні дії, щоб змінити положення Замінюйте їх, коли зношення сягає граничної відмітки. лазерної лінії.
 • Page 105: Після Використання

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це додаткове облад- нання або насадки Makita рекомендується використовувати з інструментом Makita, зазна- ченим у цій інструкції. Використання будь-якого іншого додаткового обладнання або насадок може призвести до серйозних травм. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте додат- кове обладнання або насадки Makita виключно за призначенням. Неналежне використання додаткового обладнання або насадок може при- звести до серйозних травм. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Диски пили з твердосплавною різальною плас- тиною на кінці...
 • Page 106 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: LS1019 LS1019L Diametrul pânzei Pentru ţări europene 260 mm Pentru ţări din afara Europei 255 mm - 260 mm Diametrul găurii Pentru ţări europene 30 mm Pentru ţări din afara Europei 25,4 mm Grosime fantă max. a pânzei de ferăstrău 3,2 mm Unghi maxim de tăiere oblică Dreapta 60°, stânga 60° Unghi maxim de înclinaţie Dreapta 48°, stânga 48° Turaţie în gol (RPM) 3.200 min Tip laser Laser roşu 650 nm, ieşire...
 • Page 107 Nerespectarea integrală a instrucţiunilor de mai jos poate cauza electrocutări, incendii şi/sau vătămări Zgomot corporale grave. Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Păstraţi toate avertismentele şi conformitate cu EN62841: instrucţiunile pentru consultări Model LS1019 Nivel de presiune acustică (L ): 91 dB(A) ulterioare. Nivel de putere acustică (L ): 101 dB (A) Termenul „maşină electrică” din avertizări se referă la Marjă de eroare (K): 3 dB(A) maşinile dumneavoastră electrice acţionate de la reţea Model LS1019L (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu).
 • Page 108 Nu treceţi niciodată mâna peste linia de debi- 13. Nu utilizaţi altă persoană drept substitut tare intenţionată, nici în faţa, nici în spatele pentru o extensie a mesei sau drept sprijin pânzei de ferăstrău. Sprijinirea piesei de prelu- suplimentar. Un sprijin instabil pentru piesa de crat „cu manevrare cu mâinile în cruce”, adică, prelucrat poate provoca înţepenirea sau deplasa- ţinerea piesei de prelucrat la dreapta pânzei de rea piesei de prelucrat de către pânză în timpul ferăstrău cu mâna stânga sau invers, este foarte operaţiunii de debitat, trăgându-vă pe dvs. şi pe periculoasă.
 • Page 109 Instrucţiuni suplimentare 14. Asiguraţi-vă că talpa rotativă este fixată ferm, astfel încât să nu se mişte în timpul operaţiei. Faceţi atelierul inaccesibil copiilor, întrebuin- Utilizaţi orificiile din talpă pentru a strânge ţând lacăte. ferăstrăul la o platformă sau un banc de lucru Nu staţi niciodată...
 • Page 110 DESCRIERE COMPONENTE ► Fig.2 Glisieră Ştift opritor (pentru Menghină verticală Buton de eliberare (pen- glisarea saniei) tru unghiul de înclinaţie dreapta) Suport Talpă rotativă Indicator (pentru unghi Scală pentru unghi de de tăiere oblică) tăiere oblică Placă cu fantă Carcasa pânzei Şurub de reglare (pentru Şurub de reglare a inter- fascicul laser) valului (pentru fascicul laser) Apărătoarea pânzei Buton rotativ (pentru Cheie imbus Şurub de reglare (pentru unghiul de înclinaţie) poziţia limită inferioară) Bolţ de reglare (pentru...
 • Page 111 ► Fig.13: 1. Bolţ de reglare expunerii la razele ultraviolete, contactaţi un centru de ► Fig.14: 1. Suprafaţa superioară a tălpii rotative service Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU 2. Conturul pânzei 3. Opritor de ghidare DEZACTIVAŢI SAU DEMONTAŢI APĂRĂTOAREA. Cu maşina deconectată, rotiţi pânza cu mâna în timp ce ► Fig.9: 1. Capac central 2. Cheie imbus ţineţi mânerul coborât complet pentru a vă asigura că 3. Apărătoarea pânzei pânza nu intră în contact cu nicio porţiune a tălpii inferi- oare. Reglaţi din nou uşor, dacă este cazul. După reglare, readuceţi întotdeauna pârghia opritoare în poziţia iniţială. 111 ROMÂNĂ...
 • Page 112 Rotiţi butonul rotativ de pe glisieră spre stânga. care. Un comutator defect poate duce la operarea ► Fig.17: 1. Buton rotativ accidentală, cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina la un centru de service Makita pentru efectuarea Trageţi şi rotiţi piedica în poziţie, conform reparaţiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua ilustraţiei. utilizarea acesteia. ► Fig.18: 1. Piedică...
 • Page 113 Nu priviţi niciodată în fasciculul maşina este oprită şi deconectată înainte de a laser. Privirea directă a fasciculului laser vă poate monta sau demonta pânza. Pornirea accidentală a vătăma ochii. maşinii poate duce la accidentări grave. AVERTIZARE: Pentru a activa fasciculul laser, apăsaţi comutatorul Folosiţi numai cheia Makita livrată la montarea şi demontarea pânzei. În cazul în partea superioară (I). Pentru a dezactiva fasciculul laser, apăsaţi comutatorul în partea inferioară (0) în care nu folosiţi cheia, poate rezulta strângerea ► Fig.25: 1. Comutator pentru laser excesivă sau insuficientă a şurubului cu cap hexago- nal şi accidentări personale grave.
 • Page 114 şi superioare când coborâţi şi ridicaţi mâne- rul complet în orice poziţie şi când trageţi sau Conectarea unui aspirator împingeţi sania la capătul de cursă. Dacă unealta sau pânza intră în contact cu opritoarele, acest lucru Dacă doriţi să executaţi operaţii de tăiere curate, conec- ar putea duce la recul, mişcarea bruscă a materialului taţi la duza de praf un aspirator Makita, folosind o garni- şi accidentări grave. tură frontală 24 (accesoriu opţional). ► Fig.34: 1. Garnituri frontale 24 2. Furtun 3. Aspirator Utilizaţi opritoarele superioare pentru a sprijini mate- rialul mai sus decât opritoarele inferioare. Introduceţi Sac de praf opritorul superior în orificiul de pe opritorul inferior şi...
 • Page 115 Menghină verticală Suporturi AVERTIZARE: AVERTIZARE: Piesa de prelucrat trebuie să fie Susţineţi întotdeauna o piesă fixată ferm pe talpa rotativă şi pe opritorul de ghidare de prelucrat lungă, astfel încât aceasta să se afle cu menghina pe durata tuturor operaţiilor. Dacă piesa la acelaşi nivel cu suprafaţa superioară...
 • Page 116 Tăierea prin apăsare Tăierea înclinată AVERTIZARE: AVERTIZARE: Blocaţi întotdeauna mişcarea După fixarea pânzei pentru de glisare a saniei atunci când efectuaţi o tăiere o tăiere înclinată, asiguraţi-vă că sania şi pânza prin apăsare. Tăierea fără apăsare poate duce la un au o cursă liberă pe întreaga lungime a tăierii de posibil recul, rezultând accidentări grave.
 • Page 117 În cazul tăierii oblice la stânga Tăierea de cornişe şi plinte Cornişele şi plintele pot fi tăiate cu un ferăstrău pen- tru tăieri oblice combinate, întinse orizontal pe talpa rotativă. Există două tipuri de cornişe şi un tip de plintă obişnu- ite; cornişă la unghi de 52/38° faţă de perete, cornişă la unghi de 45° faţă de perete şi plintă la unghi de 45° faţă de perete. ► Fig.46: 1. Cornişă tip 52/38° 2. Cornişă tip 45° 3. Plintă tip 45° (a) (b) (c) (d) Există îmbinări pentru cornişe şi plinte care sunt fabri- cate pentru a se potrivi la colţuri de 90° pe „Interior” ((a) şi (b) din figură) şi la colţuri de 90° pe „Exterior”, ((c) şi (d) din figură.) 1. Colţ interior 2. Colţ exterior Tabel (A) – Poziţia Unghi de înclinaţie Unghi de tăiere profilu- oblică...
 • Page 118 În cazul tăierii înclinate la dreapta Opritor cornişă Accesoriu opţional Opritoarele de cornişă permit tăierea mai uşoară a cornişei fără înclinarea pânzei de ferăstrău. Instalaţi-le pe talpa rotativă aşa cum se arată în figuri. La un unghi de tăiere oblică de 45° dreapta ► Fig.48: 1. Opritor cornişă S 2. Opritor cornişă D 3. Talpă rotativă 4. Opritor de ghidare La un unghi de tăiere oblică de 45° stânga (a) (b) (c) (d) ► Fig.49: 1. Opritor cornişă S 2. Opritor cornişă D 3. Talpă rotativă 4.
 • Page 119: Reglarea Unghiului De Tăiere

  ÎNTREŢINERE AVERTIZARE: Nu încercaţi niciodată să tăiaţi piese de aluminiu extrudat groase sau rotunde. Extruziunile groase sau rotunde din aluminiu pot fi AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că aţi oprit dificil de fixat şi piesele de prelucrat se pot desprinde maşina şi că aţi deconectat-o de la reţea înainte în timpul operaţiei de tăiere, rezultând pierderea de a efectua operaţiuni de inspecţie sau întreţi- controlului şi accidentări grave. nere. Dacă unealta nu este oprită şi decuplată de la alimentare, pot rezulta accidente grave în urma Tăierea nuturilor...
 • Page 120: După Utilizare

  „Apărătoarea pânzei" descris anterior. Lubrifiaţi piesele Conectaţi unealta şi activaţi comutatorul laserului. glisante cu ulei de maşină pentru a preveni oxidarea. Slăbiţi şurubul de reglare. Pentru a deplasa fas- Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsu- ciculul laser de la pânză, rotiţi şuruburile de reglare a lui, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare intervalului spre stânga. Pentru a deplasa fasciculul trebuie executate de centre de service Makita autorizate laser aproape de pânză, rotiţi şurubul de reglare a sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. intervalului spre dreapta. 120 ROMÂNĂ...
 • Page 121: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE AVERTIZARE: Aceste accesorii şi compo- nente ataşate Makita sunt recomandate pentru utilizare împreună cu maşina Makita specificată în acest manual. Utilizarea altor accesorii sau compo- nente ataşate poate duce la accidentări grave. AVERTIZARE: Utilizaţi accesoriile şi compo- nentele ataşate Makita doar în scopul destinat.
 • Page 122: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: LS1019 LS1019L Sägeblattdurchmesser Europäische Länder 260 mm Länder außerhalb Europas 255 mm - 260 mm Lochdurchmesser Europäische Länder 30 mm Länder außerhalb Europas 25,4 mm Max. Schnittfugenbreite des Sägeblatts 3,2 mm Max. Gehrungswinkel Rechts 60°, Links 60°...
 • Page 123: Eg-Konformitätserklärung

  Lesen Sie alle mit die- sem Elektrowerkzeug gelieferten Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß Sicherheitswarnungen, Anweisungen, EN62841: Abbildungen und technischen Daten durch. Eine Modell LS1019 Missachtung der unten aufgeführten Anweisungen Schalldruckpegel (L ): 91 dB (A) kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder Schallleistungspegel (L ): 101 dB (A) schweren Verletzungen führen.
 • Page 124 Schieben Sie die Säge durch das Werkstück. 12. Sorgen Sie für angemessene Abstützung Ziehen Sie die Säge nicht durch das Werkstück. eines Werkstücks, das breiter oder län- Um einen Schnitt auszuführen, heben Sie den ger als die Tischplatte ist, z. B. durch Sägekopf an, ziehen Sie ihn über das Werkstück Tischverlängerungen, Sägeböcke usw.
 • Page 125 22. Verwenden Sie die Säge nur zum Schneiden von 13. Achten Sie sorgfältig darauf, dass die Spindel, Holz, Aluminium oder ähnlichen Materialien. die Flansche (insbesondere die Ansatzfläche) oder die Schraube nicht beschädigt werden. 23. (Nur für europäische Länder) Eine Beschädigung dieser Teile kann zu einem Verwenden Sie immer ein Sägeblatt, das Sägeblattbruch führen.
 • Page 126: Bezeichnung Der Teile

  BEZEICHNUNG DER TEILE ► Abb.2 Gleitstange Anschlagstift (für Vertikal-Schraubstock Entriegelungsknopf (für Schlittenverschiebung) rechten Neigungswinkel) Auflagebügel Drehteller Zeiger (für Gehrungswinkelskala Gehrungswinkel) Schlitzplatte Sägeblattgehäuse Einstellschraube (für Bereichseinstellschraube Laserlinie) (für Laserlinie) Sägeblattschutzhaube Knopf (für Inbusschlüssel Einstellschraube (für Neigungswinkel) Minimalgrenzposition) Einstellschraube Anschlagarm Verriegelungshebel (für Freigabehebel (für (für maximale Drehteller) Drehteller) Schnittleistung) Griff (für Drehteller) ► Abb.3 Auslöseschalter Einschaltsperrknopf Loch für Schalter (für Laserlinie) Vorhängeschloss...
 • Page 127 Sägeblattschutzhaube hält. Falls sich die Schutzhaube unter der Oberseite des Drehtellers erstrecken und durch Alterung oder UV-Strahlung verfärbt, bestellen Sie auch den Punkt erreichen, wo die Vorderseite des eine neue Schutzhaube bei einer Makita-Kundendienststelle. Gehrungsanschlags auf die Oberseite des Drehtellers DIE SCHUTZHAUBE DARF NICHT FUNKTIONSUNFÄHIG trifft.
 • Page 128 Drehen Sie das Sägeblatt bei vom Stromnetz getrenn- Einstellen des Neigungswinkels tem Werkzeug von Hand, während Sie den Handgriff ganz nach unten gedrückt halten, um sicherzugehen, ANMERKUNG: Entfernen Sie stets die obe- dass das Sägeblatt keinen Teil des Drehtellers berührt. ren Gehrungsanschläge und den Vertikal- Nötigenfalls ist eine Nachjustierung vorzunehmen. Schraubstock, bevor Sie den Neigungswinkel Bringen Sie den Anschlaghebel nach der Einstellung einstellen.
 • Page 129 Einschaltsperrknopf zu drücken. Ein reparaturbedürftiger Schalter kann zu ungewoll- Lösen Sie die Einstellschraube durch tem Betrieb und daraus resultierenden schweren Linksdrehen. Personenschäden führen. Lassen Sie das Werkzeug Schieben Sie die gelöste Einstellschraube bis zum von einer Makita-Kundendienststelle ordnungsgemäß Anschlag nach rechts oder links. reparieren, BEVOR Sie es weiter benutzen. Ziehen Sie die Einstellschraube an der ► Abb.24: 1. Auslöseschalter 2. Einschaltsperrknopf Anschlagposition fest an. 3. Loch für Vorhängeschloss HINWEIS: Die Laserlinie ist werksseitig so eingestellt, Um versehentliche Betätigung des Auslöseschalters...
 • Page 130: Montage

  Schlitten, und drehen Sie ihn um 90°. ► Abb.29: 1. Entriegelte Position 2. Verriegelte Anschließen eines Sauggeräts Position 3. Anschlagstift Demontieren des Sägeblatts Wenn Sie saubere Schneidarbeiten durchführen wollen, schließen Sie ein Makita-Sauggerät mit Lösen Sie die Innensechskantschraube, die die einer Frontmanschette 24 (Sonderzubehör) an den Mittenabdeckung hält, mit dem Inbusschlüssel. Heben Absaugstutzen an. Sie die Sägeblattschutzhaube und die Mittenabdeckung ► Abb.34: 1.
 • Page 131 Sicherung von Werkstücken ANMERKUNG: Die unteren Anschläge wurden werksseitig an der Grundplatte befestigt. Entfernen Sie die unteren Anschläge nicht. WARNUNG: Es ist äußerst wich- ANMERKUNG: Falls der obere Anschlag nach dem tig, das Werkstück stets mit dem Festziehen der Klemmschraube noch immer locker geeigneten Schraubstocktyp oder mit ist, drehen Sie die Einstellschraube, um eine Lücke Deckenleistenanschlägen korrekt zu sichern.
 • Page 132: Betrieb

  Horizontal-Schraubstock BETRIEB Sonderzubehör WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem WARNUNG: Drehen Sie die Einschalten des Werkzeugs, dass das Sägeblatt Schraubstockmutter stets im Uhrzeigersinn, bis nicht das Werkstück usw. berührt. Wird das das Werkstück einwandfrei gesichert ist. Wird das Werkzeug eingeschaltet, während das Sägeblatt Werkstück nicht einwandfrei gesichert, kann sich das mit dem Werkstück in Berührung ist, kann es zu Material während des Schneidbetriebs verschieben...
 • Page 133 Sichern Sie das Werkstück mit einem geeigneten Neigungsschnitt Schraubstocktyp. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das WARNUNG: Nachdem Sie das Sägeblatt für Sägeblatt Kontakt hat, und warten Sie, bis es seine einen Neigungsschnitt eingestellt haben, verge- volle Drehzahl erreicht, bevor Sie es absenken. wissern Sie sich, dass Schlitten und Sägeblatt Senken Sie den Handgriff zum Schneiden des über den gesamten Bereich des beabsichtig- Werkstücks sachte vollständig ab.
 • Page 134 Messen Compoundschnitt Messen Sie die Wandbreite, und stellen Sie die Breite Unter Compoundschnitt versteht man das Schneiden des Werkstücks dementsprechend ein. Vergewissern eines Werkstücks mit gleichzeitiger Gehrungs- und Sie sich stets, dass die Breite der Wandkontaktkante Neigungswinkeleinstellung. Compoundschnitte können des Werkstücks der Wandlänge entspricht. in dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen ► Abb.47: 1. Werkstück 2. Wandbreite 3. Breite des Winkel durchgeführt werden.
 • Page 135 Beispiel: Beispiel: Schneiden einer 52/38°-Deckenleiste für Position (a) in Schneiden einer 52/38°-Deckenleiste für Position (a) in der obigen Abbildung: der obigen Abbildung: • Neigungswinkel auf 33,9° LINKS einstellen und sichern. • Neigungswinkel auf 33,9° RECHTS einstellen und sichern. • Gehrungswinkel auf 31,6° RECHTS einstellen und sichern. • Gehrungswinkel auf 31,6° RECHTS einstellen und •...
 • Page 136 Tabelle (C) Führen Sie Dado-Schnitte wie folgt aus: Stellen Sie die untere Grenzposition des – Leistenposition Gehrungswinkel Fertiges Sägeblatts mit der Einstellschraube und dem in der Stück Anschlagarm ein, um die Schnitttiefe des Sägeblatts Abbildung zu begrenzen. Nehmen Sie auf den obigen Abschnitt Für Rechts 45° Stück auf „Anschlagarm“ Bezug.
 • Page 137: Wartung

  Schieben Sie den Schlitten in Richtung des Lassen Sie das Werkzeug von Gehrungsanschlags, und arretieren Sie die einem autorisierten Makita-Kundendienstzentrum Gleitbewegung mit dem Anschlagstift. Senken Sie den reparieren, falls eine Störung der Lasereinheit Handgriff vollständig ab, verriegeln Sie ihn mit dem vorliegt.
 • Page 138: Nach Dem Gebrauch

  2. Bereichseinstellschraube Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses 3. Inbusschlüssel 4. Laserlinie 5. Sägeblatt Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Einstellen der Laserlinie auf der rechten Seite des Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Sägeblatts unter ausschließlicher Verwendung von Makita- ► Abb.61: 1. Einstellschraube Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 140 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885575A971 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20170206...

This manual is also suitable for:

Ls1019lLs1219Ls1219l